Arne Mørk Midtbø

1

Kulturkristen i sokneråd? Er det OK?

Jeg leser et intervju i Dagen med Rita Karlsen. Hun kaller seg kulturkristen. Har meldt seg inn i Den norske kirke.

Publisert: 10. mai 2018

Til Dagen forteller Rita Karslen at hun tror ikke på Gud, men nå har grunnleggeren av Human Rights Service meldt seg inn i Den norske kirke. Hun tror ikke på noen Gud, men Jesu budskap, overgangen fra pliktene og truslene i Det gamle testamentet til Det nye testamentet, med nestekjærlighet og tilgivelse. Dette har blitt helt sentralt for vår sivilisasjon. Osv Osv. Jeg er sikker på at mange kanskje deler hennes tanker og "tro" og lurer på hvordan "ekte" kristne møter slike mennesker? Er det eksempelvis OK at kulturkristne inntar sokneråd? Hadde det vært greit om en ikke-troende kulturkristen var soknerådsleder? Kan kulturkristne gå til nattverd? 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Følg pengene!

Publisert nesten 3 år siden
Arne Mørk Midtbø. Gå til den siterte teksten.
Kan kulturkristne gå til nattverd? 

Så lenge skattebetalerne finansierer Dnk, kan hvem som helst sitte i sokneråd eller gå til nattverd.

Pengene til de "uekte" er like gode som pengene til de "ekte".

Det blir verre for oss uekte å komme gjennom Perleporten. Sankt Peter vil nok granske trosboka grundig før vi får plass der inne.

Kommentar #2

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er klart du er kristen. Men det er kanskje kjedelig svar men den som har sett meg har sett faderen sier Jesus. Jesus = Gud og Gud = Jesus.

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Selvsagt.

Publisert nesten 3 år siden
Arne Mørk Midtbø. Gå til den siterte teksten.
Hadde det vært greit om en ikke-troende kulturkristen var soknerådsleder?

Over halvparten av kirkens medlemmer  tror ikke på en Gud. Kirken kaller .seg en folkekirke ikke kirke bare for de kristne. Da må jo også folkets representanter være med i soknerådet/ fellesrådet/ bisperådet/ kirkemøte.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Kulturkristen som en del av en kulturkamp/krig mot Islam?

Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Arne Mørk Midtbø. Gå til den siterte teksten.
Til Dagen forteller Rita Karslen at hun tror ikke på Gud, men nå har grunnleggeren av Human Rights Service meldt seg inn i Den norske kirke. Hun tror ikke på noen Gud, men Jesu budskap, overgangen fra pliktene og truslene i Det gamle testamentet til Det nye testamentet, med nestekjærlighet og tilgivelse. Dette har blitt helt sentralt for vår sivilisasjon. Osv Osv. J

Kjent sak at kanskje at  de fleste kirkemedlemmer er kulturkristne og ikke noe mer. Det er da litt merkelig at Rita Karlsen, en av de modige damene i Human Rights Service, skal  utgjøre noe større" problem" enn andre i så måte, og at du nettopp bruker henne for å problematisere saken. Det kan vel ikke være slik at problemet er mer at hun er en av våre mest kjente islamkritikere som heller er problemet og slik sett" skjemmer ut "en politisk korrekt kirke?

Kommentar #6

Tor Jakob Welde

8 innlegg  167 kommentarer

Kan kulturkristne gå til nattverd?

Publisert nesten 3 år siden

Normaltilstanden (og det eneste holdbare) i et kristent kirkesamfunn må jo være at nye medlemmer  bekjenner seg til kirkens tro, så de kan istemme den apostoliske trosbekjennelsen i gudstjenesten: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper, osv. "Tror ikke på Gud, men på Jesu budskap" osv. er en klar fornektelse av den kristne kirkes tro (!) - og en som uttaler noe slikt, bør jo hverken tas opp som medlem eller gis plass i soknerådet. 

Når det gjelder å delta i nattverden, er dette ifølge NT og den lutherske kirkens bekjennelsesskrifter en alvorlig sak; Man kan nemlig ta skade på sin sjel. "Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms" (1 Kor 11,28-29). Det er derfor uansvarlig dersom en menighet lar "hvem som helst" delta i nattverden (jf. også Bymisjonens "gate-nattverd"), uten noen anelse om deltagerne har fått god undervisning om hva nattverden egentlig er for noe.  

Kommentar #7

Arne Mørk Midtbø

1 innlegg  12 kommentarer

Om å "bruke".

Publisert nesten 3 år siden

Det var naturlig "å bruke" Rita Karlsen siden jeg referte til intervju med henne og at jeg tror at hun på ingen måte er unik, men kanskje typisk for en trend. Folket avkristnes, men regner seg som bærere av den kristne kulturarven.

1 liker  
Kommentar #8

Arne Mørk Midtbø

1 innlegg  12 kommentarer

Flott utgreiing

Publisert nesten 3 år siden

Takker for grundig utgreiing. Jeg tror at kirken må være beredt på at stadig flere som ikke tror på Gud, mener kulturkristne inntar sokneråd osv. Jeg ser temaet lite debattert. Er det fordi kirken skyver det unna?

Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Lutherdiskvalifikasjonen.

Publisert nesten 3 år siden
Tor Jakob Welde. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor uansvarlig dersom en menighet lar "hvem som helst" delta i nattverden (jf. også Bymisjonens "gate-nattverd"),

Det var strengere før 1955.   Finner du noen gamle Luthereske Katekismer fra før 1955 var nattverden strengere ( frem til utgave 9) .  Fra utgave 10 ble nattverden åpen i katekismen.    Det at Lutherdiskvalifikasjonen fra utgave 9 har sneket seg inn igjen i Salmeboken nederst på side 1286 er det ingen som bryr seg om, men det er kirkemøte som har godkjent salmebokens innhold - inkludert denne eldre utgave av katekismen...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere