Thor Ivar Hornnes

Leder FreshMind, medleder Nådekirka Kristiansand
34

Les Jesus inn i Bibelen.

Leser du Jesus inn i Bibelen, eller leser du Bibelen inn i Jesus? La oss se på noe Jesus sa om akkurat dette.

Publisert: 5. mai 2018

Jesu påstand

Joh. 5:39-40: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Legg merke til hva Jesus sier er de skriftlærdes motiv for å granske Skriftene:

"... fordi dere mener at dere har evig liv i dem"

Hvorfor gransket de skriftene? Hva var deres underliggende motiv? Som Jesus påpeker var det fordi de trodde de kunne oppnå evig liv ved å studere Skriftene, og deretter utføre (selvagt så godt de kunne)  hva deres tolkninger av bokstaven fortalte dem.

De forstod rett og slett ikke at det evige livet måtte tas imot som en gave av kun nåde ved å tro på Jesus,

"...hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt..." (Joh. 3:16)

men de trodde altså at nøkkelen til evig liv lå i Skriftene.

"fordi dere mener at dere har evig liv I DEM!"

 

Blind bokstavtro

Når man leser Bibelen inn i Jesus blir bokstaven øverste autoritet, og man gir bokstaven mer troverdighet, og dermed mer makt og autoritet enn Jesus. Ved det gjør man faktisk seg selv til sin egen gud der man stoler mer på hva man selv intellektuelt klarer å tolke ut av Bibelen, enn man gjør på vitnesbyrdet fra Jesu levde liv.

"Det står skrevet - du må lese din Bibel - les som det står og gjør som det står" runger som kamprop fra de selverklærte bibeltro i dag som på Jesu tid. Det samme stolte, og rent menneskelige (kjødelige) motivet som Jesus kom for å korrigere lever dessverre i beste velgående blant nåtidens skriftlærde.

La oss lese Jesus sin respons til dem; "Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv!"

Dere vil ikke!!! Dette er en kraftig korrigering i kjærlighet fra Jesus til de som holdt egen tolkninger av Skriften høyere enn vitnesbyrdet fra hans liv, og det er derfor særdeles viktig at også vi i dag forstår hva Jesus mente. For det Jesus sier rett ut er at Skriften IKKE er veien til Gud, men at det er han, og kun han som er veien.

Men deres egen vilje, godt kamuflert i sin religiøse drakt som en hellig lojalitet til Skriften – det dagens skriftlærde som regel kaller Guds ord - ble deres motspiller i å se nåden fra Jesus. De falt for sin egen stolthet!

 

Jesus er veien

Ønsker du evig liv, som Joh. 17:3 forklarer er felleskap med Faderen, dette intime relasjonsbaserte felleskapet til ditt beste, så er det kun en vei - JESUS! For det er bare han som er sannheten, veien og livet.

Jesus er eneste veien til Gud, for blind bokstavtro er ikke, og har aldri vært veien til Gud. Den leder deg faktisk feil vei, til strevet og egenrettferdigheten, loviskhet og egne døde gjerninger; med mindre;

DU LESER JESUS INN I BIBELEN!

Det vil si at du må la Jesu liv, karakter, alltid tilgivende og nådige grunnholdning, hans ubetingede kjærlighet som ble demonstrert i hans liv, og for ikke å snakke om i hans død på korset, få være fasiten.

Aldri les Bibelen uten at du har en flaske korrekturlakk for hånden, og denne flasken må være fylt med Jesu blod - selve beviset på hans betingelsesløse kjærlighet, nåde og barmhjertighet.

Alt, og jeg mener absolutt ALT som ikke stemmer med Jesu gjerninger,
SKAL STRYKES UT!

La oss lese hva Jesus sa til de skriftlærde en gang til og se om det ikke gir en litt annen mening nå: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Bibelen, både GT (Skriftene) og NT handler om Jesus, men uten at man leser Jesus inn i dem så han blir den korrigerende øverste autoritet og fasit, har Bibelen potensiale i seg til å lede deg BORT fra det evige livet! Bokstavtroen kan faktisk lede deg til et liv i en fortapt tilstand, som er å leve uten å kjenne Gud. (Joh 17:3)

Minner deg om at Jesus kom for å frelse aller først de fortapte får av Israels hus, jødene, de bokstavtro og skriftlærde. De som i sin selverklærte rettroenhet var sikre på at de var de eneste som var på rett vei, men så var det altså de som gikk feil.

Matt 10:5-6:
"Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, men gå heller til de fortapte får av Israels hus!" 

Matt. 15:24: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus."

Bytt derfor ut;

DET STÅR SKREVET!
med
DET ER LEVET!

Bruk Jesu blod som korrekturlakk på Bibelen, og bruk det nådeløst mot alle bokstaver som er i konflikt med det ubetingede kjærlighetslivet Jesus demonstrerte for oss her på jorden!

Det er kun en vei til Faderen, til dette fantastiske livet sammen med Gud, og veien er ikke bokstaven, men Jesu hjerte tydelig demonstrert ved hans liv og gjerning. La DHÅ åpenbare Guds ubetingede kjærlighet så du også ser at Jesus faktisk er Guds selvåpenbarelse, og at han er det fullkomne bildet av den usynlige Gud. (Kol. 1:15) Først da vil du kunne bli i stand til å speile Guds sanne hjerte til menneskene rundt deg, slik Jesus gjorde til det fullkomne.

Du må faktisk velge å enten; lese Bibelen inn i Jesus, eller Jesus inn i Bibelen, for de to kildene er enkelte ganger i konflikt. Hva velger du?

Rett svar er; les Jesus inn i Bibelen, og hans levde liv ALLTID være øverste autoritet, og la vitnesbyrdet fra hans levde liv lede deg prestasjonsfritt fra din side til det evige livet - det relasjonsbaserte felleskapet med Faderen og Sønnen.

Jeg vil la Jesus få avslutte dette innlegget, og legg merke til hva han egentlig sier til disiplene.

Joh. 14:11: "Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Kan du høre hva han sier - ser du det? Tro meg for hva da? Ja, du hører riktig, for Jesus sier:

"Tro meg for mine gjerninger!"
,,,eller sagt på en annen måte;


LES JESUS INN I BIBELEN!

 

www.freshmind.no
www.nadekirka.no

5 liker  
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Ett og samme Tre

Publisert over 3 år siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg er i Far og Far i meg.

Begges rolle - og gjensidige status som ett-i væren og i handling, er uløselig og fullt ut sammenvevd.  
Som et hjerte med tofase-kretsløp; ett utgående og ett tilbakeførende. Som møtes i lungefunksjon; Pneuma. Ånde. Inn/ ut. O2 og CO2 funksjon.

TIH: "De forstod rett og slett ikke at det evige livet måtte tas imot som en gave av kun nåde ved å tro på Jesus,"

Ser du/dere ikke at offerlammet i GT er synonymt med Lammet i NT? Skriftene oppfylles i Jesus også i GT. Jesus ER  SkaperOrdet selv.
Poenget er at vi har fått Guds Ånd i tillegg, slik at bokstaven gjøres levende.

GT og NT er i sin dypeste kjerne ett, selv om det er suksessiv åpenbaring samt at mennesket først ble til en levende sjel, dernest pånyfødt til en levende ånd. Ved hjertets møte med Fader&Sønn; Norm&Nåde på Golgata.
Til et "myndiggjort liv" som Gud Fars evige barn samt Brudgommens Brud. Med v.hj.a Åndens varme Morskjærlighets pust. Treenig livslov.

Uten Guds lov - ingen nåde for konsekvenser av lovbruddene.Kommentar #2

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Jesus og Skriftens ord

Publisert over 3 år siden

Takk for nok en flott artikkel!

For å understreke dine gode poenger, følte jeg bare for å sitere min kommentar gitt til Jon Kvalbeins innlegg her på VD ifjor: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11706221-gud-er-storre-enn?side=1#svar-11706249 

Følgende spørsmål utkrystalliseres for meg: Må man virkelig ha 100% tillit til at alt som står i Skriftens 66 bøker er "Guds levende Ord", for å ha 100% tillit til Kristus?

Denne homogeniseringen av Skriftens Ord fra 1.Mosebok til Åpenbaringen, og Kristus som Person, mener jeg er høyst problematisk av flere grunner:

For det første mener jeg man før eller senere er nødt til å erkjenne at vi lever i en totalt annen tid og virkelighetsforståelse enn samtlige av Bibelens forfattere. Faktisk så forskjellig at man helst bør ha teologisk embetseksamen for å forstå hvilke totalt ulike kulturelle kontekster de er skrevet inn i enn vår egen anno 2017, særlig når det kommer til etiske og moralske formaninger. Jada, jeg tror på Bibelens grunnsannheter. Samtidig mener jeg det er på høy tid å ta et oppgjør med bibeltankegods fra den religiøse jernalder, og la fornuften seire til fordel for et liv som inkluderer alle mennesker uten å gjøre forskjell på "oss" og "dem".

For det andre er Kristus en selvstendig levende person, som til tross for at Han også kalles Ordet faktisk selv skiller mellom Skriftens Ord og seg selv :"Dere ransaker Skriftene for dere tror at dere skal finne liv i dem, og så er det de som vitner OM MEG" (Joh.8:39). Han konsentrerer og sammenfatter her uten tvil hele loven og profetene til det å forholde seg eksplisitt til Ham alene i en personlig relasjon.

For det tredje henviser Jesus stadig til Ånden som skulle lære oss alle ting - ikke til Skriftene. Dersom Skriften hadde vært det eneste saliggjørende utenfor den enkeltes eget erfaringsrom, hadde da ikke Kristus markert dette tydeligere med henvisning til Bibelen i stedet for Ånden? Hvorfor skrev Han da ikke noe selv, Han som var en skriftlærd?

For det fjerde: Skriftens Ord som "fasit" over alle menneskers personlige individuelle erfaringer om sine respektive relasjoner med Kristus Jesus, finner jeg så til de grader respektløst, snevert og begrensende også på Guds vegne - at det faller på sin egen urimelighet. Den gamle pakt var steintavlenes tidsalder, den nye pakt er åndens husholdning der Guds lov skulle skrives på hjertets kjødtavler. Ingen skulle lenger behøve å lære sin bror og si: Kjenn Herren (Hebr.8:8).

Nei, takke meg til å være salig i min enkle erfarte tro på Kristus - om jeg ikke samtidig må avkreves for å svelge alle kompliserte dogmatiske bibel-snurrepiperier som andre har satt opp med sine firkanter og rundinger. Snakk om å leve i en forvirret tid! Den fundamentalistiske absoluttismen er i sannhet forvirrende nok. I hvert fall for en enkel troende sjel som meg...

5 liker  
Kommentar #3

Thor Ivar Hornnes

34 innlegg  78 kommentarer

Det handler om Jesus

Publisert over 3 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Nei, takke meg til å være salig i min enkle erfarte tro på Kristus - om jeg ikke samtidig må avkreves for å svelge alle kompliserte dogmatiske bibel-snurrepiperier som andre har satt opp med sine firkanter og rundinger.

Takk for din kommentar som gir masse lys over forholdet mellom Bibel og Jesus, bokstav og Ånd.

1 liker  
Kommentar #4

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Den gamle pakt var steintavlenes tidsalder, den nye pakt er åndens husholdning der Guds lov skulle skrives på hjertets kjødtavler.

Nemlig. Ordet innblåst ved Ånd og ikledd kjøtt og blod.

Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Har vi hedninger fått Guds lov skrevet inn i våre hjerter?

Publisert over 3 år siden

I tilfelle svaret ditt er ja, hvor står så det i Bibelen (NT)?

Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Er loven nåde?

Publisert over 3 år siden

Du skriver at den nye pakt er der loven skulle skrives på hjertets kjødtavler. Men da er vi ikke frelst av nåde vel? jeg trodde du sto for en nåde-forkynning?

Kommentar #7

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

"Skriv deg Jesus på mitt hjerte", synger vi.

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Har vi hedninger fått Guds lov skrevet inn i våre hjerter?

Sangen fortsetter med "Du min Konge og min Gud".

Vi døpes til ordet/ loven. Som en god, bevisst samvittighets handling.
Ved Ånden blir vi født påny idét vårt hjerte griper og aksepterer Guds sannhet om livet, seg selv og oss.
Ved det innblåses loven ved Ånden; dvs skrives på hjertets tavler.
2.Tim. 3.16-17. Innblåst.
Joh.3. Bli født påny av Ånden.

Den kristne dåp kan ikke være barnedåp; - det skaper kaos i forståelsen av Guds rike. Barnevelsignelse ble praktisert av Jesus.
 
Kirken gjør derfor feil i å sammenblande det metafysiske oppgjøret med Djevelen/ Døden, sammen med vår nye fødsel og overgang fra status levende sjel til levende ånd. Jfr. også 1.Mos. og 1.Kor 15. 35-55.
Kirken gjør etter mitt skjønn folk en bjørnetjeneste ved å legge listen så lavt at de holder mennesker på et "barnestadie" og gjør det kristne livet mindre enn det er verdt i folks øyne.
Til syvende og sist promoterer i noen tilfeller kristne lovløshet ved insistering på "uansvarlighet"; gjennom nåde uten oppgjør også horisontalt - med basis i lovens bokstav og intensjon.
De 5 første bud hanler om forholdet til Gud og vårt opphav. Det vertikale.  De 5 siste det mellommenneskelige.  Vi trenger de.  De e itt´no som kjem ta sæ sjøl..

Faktorenes orden må være v/ Ånd å ta imot nåde til frelse i Kristus. Deretter døpes til den loven Han representerer ved sin egen dåp i Jordan. Til Johannensdåpen; dåp til Vannet; Ordet; Loven dvs de 10.  Ikke de 613,  inkl. dem av de som er seremonilovene som var profetiske forbilder.

Kommentar #8

Tor Jakob Welde

9 innlegg  167 kommentarer

"Om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken..."

Publisert over 3 år siden

Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken. Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.»  (Åp 22,18-20)

3 liker  
Kommentar #9

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Vi ser ikke de fulle dybdene om vi ikke kjenner historien

Publisert over 3 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Følgende spørsmål utkrystalliseres for meg: Må man virkelig ha 100% tillit til at alt som står i Skriftens 66 bøker er "Guds levende Ord", for å ha 100% tillit til Kristus?

Svaret er forsåvidt "ja/nei-kanskje"; - i betydning av at bøkene forteller historien på måter som er fragmentert og som kan mistolkes uten å kjenne de fundamentforståelser forfatterne forutsetter er kjent fra tidligere. -Bibelen er en mosaikk.
De har også en pedagogisk komponent i seg; f.eks omtalt i forholdet til enkelte av de gamle pådbud. (PragerU omtaler noe av dett; f.eks omtale vedr. slaveri.)

Bibelen er beskrivelse av menneskehetens felles historie på godt og vondt. Noe er relatert til djevelens vesen og verk.  Noe Guds veier til liv.  Og noe om menneskers livsvandring på vei til Gud og med Gud.  Noe pedagogisk tilrettelagt undervisning i ulike tidsfaser. Vi må skille rett mellom de ulike elementer.

De 5 bøkene vi kjenner som Mosebøkene, bærer en særlig signatur ved Guds Ånd, kjent som "Guds signatur" ved ekvidistanse skrift; at den er systematisk med konkret koding i systemet 7 bokstaver samt 49. Samt underliggende tekst; f.eks ved samsvar ytre innhold og underliggende.  Bibelen v/ GT setter hele den kristne tro på fast grunn og urokkelig armert ned i Klippen; både Faderen og Sønnen. Slik Han møtte Moses som ble bedt om å gå inn/ skjule  i Klippen da Gud skulle gå forbi.
Chuck Missler - en Paulus for vår tid - har glimrende undervisning om det.
"Genesis".
genesis chuck missler session 1
"Learn the Bibel i n 24 hours."
https://www.youtube.com/watch?v=PZ3hESj__M8&t=254s
Systematisk teologi - med både kristent og jødisk perspektiv. Helhet.

PragerU:
"Eye for an eye". 5 min.
https://www.youtube.com/watch?v=UrakW1DjApo&feature=share
"Slavery and the Bible". Ca 20 min.
https://www.youtube.com/watch?v=fv21uTJWirA&feature=share

Dog kan Ånden tale det samme direkte som Han gjorde i GT til sin første nasjonale sønn. Ofte gjør han det uten vår kjennskap til det, også. F.eks på Yom Kippur der teksten omhandler sitatet "Herrens Ånd er over meg". I min menighet inspirerte Gud møteleder en gang samme dag/ YK til å lese akkurat det samme verset uten å ha bakgrunnskunnskapen om samsvar hbraisk kalender og tidspunktet.

Alt blir bare rikere og dypere om man forstår helheten best mulig, og det kan ha betydning for jødene - samt for evolusjonistene/ marxistene/ gudsfornektere som nekter å tro historie og ikke forstår dybdene.
Dermed for den kristne kirkens fremtid.  I liv. Samt lære. Vår felles fremtid.

Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Vi har ikke loven, sier Guds ord

Publisert over 3 år siden

Jeg kan ikke se du har svart på mitt spørsmål, om HVOR det står i Bibelen at vi hedninger har fått loven.

Din beskrivelse av kirkens barnedåp er jeg enig i.

jeg forstår det også slik at du mener jeg promoterer lovløshet og er "uansvarlig". Hvis du mener det, så jeg er i tilfelle ikke alene:

 

"For når HEDNINGER, som IKKE HAR LOVEN...." Rom. 2, 14.

"Han kunngjorde for JAKOB sitt ord, for ISRAEL sine BUD OG LOVER. Slik har han IKKE gjort mot NOE HEDNINGEFOLK, for hans lover KJENNER DE IKKE." Salme 147, 19-20.

Da Gud ga lovene til Moses sier han at han ga dem til JAKOBS HUS og ISRAELS BARN, 2. Mos. 19, 5og 6.

 

I Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14 står det at loven med budene er AVSKAFFET, UTSLETTET og NAGLET TIL KORSET.

 

Det er ikke på grunn av "lovbrudd" vi mennesker" må dø. De døde faktisk lenge før loven kom, uten lovbrudd (" der det ikke er noen lov, er det heller ikke noe lovbrudd", sier Paulus), men på grunn av synd. Og Paulus sier Gud har innesluttet ALT under synd, inkludert loven. 

Om de mennesker som levde før loven, sier Paulus at Gud BAR OVER med deres synder.

Slik står det i min Bibel. Og det som står skrevet der må da være "innåndet av Gud" og sant?

1 liker  
Kommentar #11

Thor Ivar Hornnes

34 innlegg  78 kommentarer

Har du i det hele tatt lest stykket?

Publisert over 3 år siden

Dine svar er så "svevende" at jeg begynner å lure på om du kommenterer/svarer på mitt innlegg, eller skriver dine egne tanker forkledd som en kommentar?

2 liker  
Kommentar #12

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Torh betyr lære. Instruksjon. Undervisning.(lov)

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
vi hedninger har fått loven.

Vi er innpodet på samme tre som jødene, sier Paulus. Rom. 11.22-24.

Jeg har besvart ditt spørsmål -
ÅK"Jeg kan ikke se du har svart på mitt spørsmål, om HVOR det står i Bibelen at vi hedninger har fått loven". Opprinnelig: "Har vi hedninger fått Guds lov skrevet inn i våre hjerter?"
- men ikke med det som klør i ditt øre kanskje, men jeg har besvart det:  Ikke "bær falskt vitnesbyrd".
I VÅRE HJERTER er sentralt.
Besvart ved:
"Vi døpes til ordet/ loven. Som en god, bevisst samvittighets handling.
Ved Ånden blir vi født påny idét vårt hjerte griper og aksepterer Guds sannhet om livet, seg selv og oss.
Ved det innblåses loven ved Ånden; dvs skrives på hjertets tavler.
2.Tim. 3.16-17. Innblåst.
Joh.3. Bli født påny av Ånden."

(Skal vi ha dialog, - ikke dra ting til i "verste mening".  Det er ikke rett innfor Gud.
Jeg sier ikke noe om hva du står for, jeg uttaler meg generelt og prinsipielt...)

Vår skyld er naglet til korset personlig tilgjengelig v/ identifikasjon. Bevisst sådan.
Da r vi ikke lenger UNDER lovens dom; vi har allerede akseptert den og har bøyd oss for den.
Av alle nyfødte barn i Jesus Kristus - skal vi forvente at de har all kunnskap nedlastet direkte fra himmelen i samme stund?  Skal vi ikke "lære dem å holde alt jeg har befalt dere"? - slik Jesus ordlegger seg..

Seremonilovene om rituelle drap av lam - profetisk fremoverskuende, er naturlig nok avskaffet nå som Jesus ER det menneskelige lammet som har banet en vei og er Døren, Sannheten og Livet.

Jeg forstår ikke vegringen mot å anerkjenne Jesus som den levende Paktens Ark. Han som er Brødeet fra Himmelen/ Manna.  Som ER gud fra evighet/ selve SkaperOrdet(=Universets LivsLover) samt er gitt Aarons yppersteprestelige stav som blomstrer selv etter sin død.
Vil man ikke bære den voksne Kirke/Bruds ansvar og rettigheter, blir mitt spørsmål til kirken som Institusjon?
Hvordan kan man outsource læremyndighet til nominelle kristne som knapt går i kirken utenom viktige kampvalg om endringer i kirkens Normgrunnlag?

"Den som vil prøve om læren er av Gud, skal kjenne det", sier Jesus.

Dersom du vil fange meg i ord der du omdefinerer spørsmålets innhold og premiss, og diskrediterer meg, er det ikke greit for dialog.

Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Thor Ivar Hornnes: "Kristus er blitt tjener for de omskårne" sier Paulus

Publisert over 3 år siden

Du skriver mye bra i ditt innlegg. Hva du mener med å "lese Jesus inn i Bibelen", blir noe svevende for meg. 

Det som etter mitt syn er tydelig, og som du skriver, er at Jesus kom "for ISRAELS falne får" og som verdens frelser.

Paulus sier i Rom. 15, 8:

"For jeg sier dere: Kristus er blitt tjener for DE OMSKÅRNE for Guds sanndruhets skyld, for å stadfeste LØFTENE TIL FEDRENE."

Disse løftene er jo klare i profetiene, jødene skal få opprettet et jordisk rike ved Jesu gjenkomst, i GT omtalt som FREDSRIKET, hvor Jesus skal sitte i tempelet (skal gjenoppbygges) i Jerusalem og være hersker og Kongen på jord. og hvor jødene skal være prester på jord og et hellig folk (2. Mos. 19, 16).

I Bergprekenen sier jo Jesus: "Salige er de saktmodige, for de skal arve JORDEN".

I Rom. 4, 13 sier Paulus at Abrahams barn skal arve VERDEN.  

JORDEN og VERDEN er altså dette jordiske Fredsriket jødene fikk løfter om i GT, som ennå står ved lag. Vi hedninger har ALDRI fått slike løfter, "Vårt hjemland er i HIMMELEN" sier Paulus. Til slutt skal både jøder og hedninger få en "ny jord og en ny himmel" hvor død ikke er mer (evigheten har startet).

Etter mitt syn er det helt klart at Jesus da kom for å være "tjener for de omskårne" og stadfeste "løftene til fedrene" for "Guds sanndruhets skyld."

Dette var det også de 12 apostlene gjorde i første del av Apostelgjerninge, de talte til isarlittiske menn og jøder om riket for Israel, se kap.1,6.

 

Ser vi ikke forskjell på Jesu "som tjener for de OMSKÅRNE" (samt de 12 apostlene) og Paulus nådeforkynning UTEN KRAV til frelse og vår vandel her på jord, så kan det lett bli til at mye "skal strykes" i de 4 evangeliene. Det tror jeg ikke vi må gjøre.

Heldigvis står du for en nådeforkynnelse (helt ufortjent av nåde!).

2 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Greit, jeg prøver ikke å "fange deg i ord",

Publisert over 3 år siden

jeg prøver å vise hva Guds ord sier, det må vel være lov i et debattforum? 

Så blir vi ikke enige, men det er vel lov å kommentere for det, for hvis ikke blir det jo ingen "debatt"?

Men greit, vi er "uenige".

Kommentar #15

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Ett og samme LivsTre. Fra evighet til evighet.

Publisert over 3 år siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.

Joh. 14:11: "Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Kan du høre hva han sier - ser du det? Tro meg for hva da? Ja, du hører riktig, for Jesus sier:

"Tro meg for mine gjerninger!"
,,,eller sagt på en annen måte;


LES JESUS INN I BIBELEN!

 

"Jeg er i Far og Far i meg."   Ett og samme Tre.  

Du stiller et kritisk spørsmål til meg.. Min inntreden var ved dette punktet.

Jeg tenker ut fra fullbyrdelsesteologi, ikke erstatnings. Både lokalt og med tanke på den politisk brennbare kampen om hvorvidt Israel har en legitimitet. Det er min agenda når jeg leser dine tekster samt kommenterer de.
70 fasetter sies det at enhver sak har..  Og jeg tenker helhet i vårt skriftgrunnlag.
Jeg tenker også at de samme krav jeg stiller til islam om reformasjon og vilje til å debattere sin religion; så også den judeokristne trosarv som er min egen.
Jeg tenker også at din vektlegging av "å finne seg en annen Gud"; kun nåde, bort med Faderen slik representert i GT, bør kommenteres.
Noen ganger er Han misforstått, samt at forholdet mellom symboler gitt, gjeldende vår tid samt evig skjebne er analoge størrelser i en slags tredimensjonal greie.
Dette er brennbart i vår tid. I alle fora og globalt såvel som regionalt og lokalt.
Samt for individer.

Jeg setter pris på noe av det du skriver, det har jeg også tildels gitt uttrykk for, men er kritisk til noen ting. Jeg håper du kan tåle at du utfordres viktige elementer.. Jeg leser det du skriver med interesse og tror du kan fange opp viktige strømninger eller behov fra motsatt side av befolkningen eller kristenheten.
-----

Vedrørende Norm & Nåde, representert ved Israel og Kirken:
Rom kap 9-11.
Kap 11:
17"Og om noen av grenene ble brukket av og du som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten
18så ros deg ikke overfor grenene! Men husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg."
......
22Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet; men mot deg godhet - hvis du da fortsetter i Hans godhet.  Ellers vil også du bli hogd av.  
23Slik er det også med de andre også.  Hvis de ikke fortsetter i sin vantro skal de bli podet inn igjen.
........
26.Utfrieren skal komme fra Sion, og Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob.

Ugudelighet måles opp mot 10-budsloven.  I praksis de 5.
De 5 første omhandler nådegrunnlaget og refererer egentlig også til Kjeruben Lucifers rolle i det store bilder, sammen med de falne englene.
Men 5 enkle bud har vi fått å leve etter.

Kristne oppvokst i kristne hjem, som søker islam, gjør det visstnok gjerne fordi de syns nåden blir for utflytende alene. "Ja takk, begge deler", mener jeg er viktig. Og den reelle sannheten.

Jeg setter forøvrig pris på at du adresserer dogmet om evig varende helvete som ikke det logiske utfra Bibelen.  Der er vi enige.
Kommentar #16

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jesus er veien til hva?

I si at vi må lese Jesus inn i Bibelen og ikke omvendt er vel noe de fleste kristne egentlig vet. Men det jeg undrer meg litt over, hvor går veien?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I Rom. 4, 13 sier Paulus at Abrahams barn skal arve VERDEN.  

Det var forventet fra jødene og de skriftlærde at Messias skulle komme med en fornyet Tora.  Men overraskende for jødene, var den nye Toraen at vi skal elske Gud og vår neste som oss selv.

Rom 4, 13 viser til den nye Toraen som Jesus kom med.  Den sammenfatter hele Loven og gjelder alle  som tror på Jesus, er døpt og i dåpen fått den enorme gaven det er å få DHÅ.  Derfor er dåpen den nye pakten mellom mennesket og Gud.

Det er altså ikke lenger avstammingen fra Abraham som er avgjørende.  Det er ånden.

1. Mos 22, 15-17

 15 Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang 16 og sa: «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, 17 vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand.


APGJ 2, 36-39

36 Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.»
    37 Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» 38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. 39 
For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»

Kommentar #18

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Apostelgjeringene, "riket for Israel", apostlenes brev (ikke Paulus).

Publisert over 3 år siden

1. Mos. 22, 15-17: "....og ikke sparte din egen sønn..." 

Nå sparte jo Gud Abraham for hans egen sønn, så det kan ikke ha vært det han har ment med å velsigne ham rikt. Etter mitt syn er løftesønnen bilde på Kristus, det bekrefter jo også Paulus. Så ætten i Kristus skal bli rikt velsignet.

 

Apg. 2:  "Så skal HELE ISRAELS FOLK vite...." Det er jo dette jeg har kommentert litt i min kommentar 13.

Videre vers 39: "For LØFTET gjelder dere og barna deres og alle som er LANGT BORTE..."

Løftet her er jo "riket for Israel", kap. 1, 6, talt til "israelittiske menn" , "jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen" og "jødiske menn" brukt i kap. 2, som du refererer fra. 

"alle som er langt borte" er jo jøder i disapoeraen: "Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag...", sannsynligvis handelsmenn fra andre land. 

Mange jøder var jo også i diasporaen.

Peter fikk jo hovedansvaret blant apostlene  å forkynne for jøder, det ser vi jo også tydelige i han første brev: "Til de utvalgte, de som er utlendiger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadoksia, Asia og Bitynia."

Peter 2. brev åpner med: "Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel..." Paulus skriver jo i Rom. 15, 8 at Kristus "var blitt tjener for de OMSKÅRNE", og Peter var jo den første apostel Jesus valgte seg ut.

I Johannes 1. brev 1, sier jo han i begynnelsen: "...og livet ble åpenbart, og vi har SETT det og vitner og forkynner dere livet......det som vi har SETT og HØRT, det forkynner vi for dere." Dette dreier seg altså om den Kristus de både så, hørte og var vitne til da han levde. 

MEN Paulus sier: "Så kjenner vi IKKE Kristus etter kjødet mer..." (men bare korsfestet).

Jakobs brev er til de 12 stammer i Israel.

At jødene skulle få en ny Torah kan jeg ikke se står noen steder i NT.

1 liker  
Kommentar #19

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Premissendring

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Dersom du vil fange meg i ord der du omdefinerer spørsmålets innhold og premiss,

Spørsmålet sitert av deg ble endret tilknyttet "i våre hjerter".  Et sentralt poeng...

1 liker  
Kommentar #20

Thor Ivar Hornnes

34 innlegg  78 kommentarer

Veien

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men det jeg undrer meg litt over, hvor går veien?

Hvis vi er enige om at Jesus er Veien, så finner jeg spørsmålet ditt noe besynderlig? Trodde alle kristne var enige om at;

"Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh. 3:16)

Veien er altså i retning Faderen, og den går KUN via Jesus - IKKE egne gjerninger.

2 liker  
Kommentar #21

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er riktig det du skriver her,men hva med dette?

Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om Veien mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem, og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos (Apg.19:9).

Hva betyr Veien her?

MVH

Rolf Larsen


Kommentar #22

Morten Sæves Borg

1 innlegg  20 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Bibelen er IKKE en troverdig kilde alene, til å vise oss hverken sannheten, eller livet. Det er Jesus som er Sannheten og Livet. Tror vi Bibelen er Guds «innblåste»  ord, ja da har vi gjort Bibelen til vår avgud. Står Bibelen over Jesus? Sa ikke Jesus selv at Talsmannen Den Hellige Ånd, skulle lede oss til den hele og fulle sannheten? Så hvorfor velge å la Bibelen bestemme og ikke Ånden. Stoler vi ikke på Ånden i oss? Eller tror vi at bibeltroskap er nøkkelen til å finne Ham?

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere