Fred Winther Holt

25

RWANDA, det andre folkemordet

Forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF) mens folkemordet mot tutsier pågikk i 1994, har ikke ført til straffeforfølgelse mot noen. Journalist Judi Rever har vist at RPFs forbrytelser utgjør folkemord mot rwandiske hutuer. Det ligger til internasjonal rett å dømme de skyldige.

Publisert: 29. apr 2018

I 1994 ble den etniske minoriteten tutsi offer for folkemord i Rwanda. Forbrytelsene ble i hovedsak begått av hutu ekstremister. Flere titalls personer som ble ansett for å være de hovedansvarlige, ble stilt for retten og dømt av den Internasjonale Straffedomstolen for Rwanda (ICTR) og av nasjonale domstoler i flere land.

Det har i mange år vært kjent at RPF begikk forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Dette skjedde i tiden før, under og etter folkemordet. Disse fakta er vel etablert gjennom rapporter fra FN og andre. Til tross for at det lå innenfor ICTRs mandat å dømme i saker som gjelder RPFs forbrytelser, så er ikke en eneste mistenkt fra RPF blitt straffeforfulgt.  

Så langt har «seierherrens justis» vært rådende. Rwandisk Patriotisk Front, som tok makten i Rwanda i 1994 og som fortsatt regjerer i landet, har vært beskyttet av Washington og London. Paul Kagame blir av innflytelsesrike personer som Bill Clinton og Tony Blair betratet for å være en «visjonær» leder . Samtidig som han regjerer ved bruk av terror, blir han hyllet for økonomiske fremskritt i landet. Menneskerettssituasjonen forblir elendig. Det diktatoriske styresettet setter stadig dypere røtter.   

Den kanadiske undersøkende journalisten Judi Rever har med sin bok, In PRAISE of BLOOD The CRIMES of the RWANDAN PATRIOTIC FRONT, vist at Kagames bevegelse har begått folkemord mot hutuer. Likevel holdes forbrytelsene utenfor internasjonal straffeforfølgelse. Her har Norge et medansvar.

Boken inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan hutuer – kvinner, menn, barn og eldre – ble massakrert i stor skala. Brutaliteten som ble påført ofrene, minner på en tragisk måte om det som tutsier ble utsatt for. Massakrene av hutuer ble utvilsomt gjort i den «hensikt å ødelegge helt eller delvis den etniske gruppen Hutu». Begrepet folkemord er derfor på sin plass. Drapstallene er usikre, men det ser ut til å dreie seg om flere hundre tusen ofre. Judi Rever peker på åtte ledere i RPF, heriblant Paul Kagame, som hovedansvarlige for grusomhetene.

RPFs forbrytelser er med Judi Revers bok blitt ugjendrivelig dokumentert. Forholdet kan ikke lenger ignoreres. Skal Kagame fortsatt mottas på rød løper og hylles som en visjonær afrikans leder når han kommer til Davos eller Oslo? Skal han fortsette å møte vår egen statsminister Erna Solberg som om ingen ting har skjedd? Nei, hans og de andre mistenktes plass må være foran en internasjonal domstol, for å stilles strafferettslig til ansvar for sine forbrytelser.

De fleste rwandere er klar over tragedien som fant sted. De ønsker forsoning, men det vil ikke kunne skje så lenge sannheten ikke kommer frem og kan snakkes om.   

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Evariste Nshimiyimana

0 innlegg  15 kommentarer

Forsoning og sannheten om folkemord

Publisert over 2 år siden

Det er sant at alle rwandere ønsker forsoning og  å leve i fred. Vi som har opplevd krigen fra Byumba første oktober 1990 fram til Kongo i 1996/1997.  Nok er nok. En del av befolkningen er stemplet som folkemorder selv om begge deler har opplevd grusomheter av krigen. Media vil ikke snakker om andre folkemordet begått mot hutuer og det er trist. 

Sannheten kommer fram en dag som sier Fred Holt. Flere eksperter og Rwandere har skrevet om forbrytelser begått av RPF, men ingen vil følge opp  disse grusomheter. Det er seierherrens justis med støtte fra det Internasjonale samfunnet.  

Etter at Kagame tok makten i juli 1994, har massakrert i hemmelighet hutubefolkningen som var på plassen. I April 1995 ble flyktningeleir Kibeho  omringet av RPFs soldater og flere  hutuer ble drept med en gang. se denne video: https://www.youtube.com/watch?v=R42UMoXm4p8.


I 1996/1997 ble ble flere hutuer flyktninger jaget i Kongo  og drept av RPFs soldater. Jeg var med og klarte å overleve. Se denne video: https://www.youtube.com/watch?v=mk9f52iabUw.


Mapping report ble lagt fram av FNs menneskerettighet og senere ble lagt på is. http://cec.rwanda.free.fr/documents/doc/rapportONU/RwandanCommentsOnTheUnDrcReport.pdf


Nå kom boka til Judi Rever. http://glpost.com/the-ossington-circle-episode-30-crimes-of-the-rwandan-patriotic-front-with-judi-rever/


Det er på tiden at det internasjonale samfunnet våkner opp og hjelpe rwandere til forsoning for å bygge et reelt demokrati. Norge kan bidra gjennom sin lang erfaring i arbeid med med fredsforsoning.

1 liker  
Kommentar #2

Fred Winther Holt

25 innlegg  75 kommentarer

Hva ville Jesus sagt?

Publisert over 2 år siden
Evariste Nshimiyimana. Gå til den siterte teksten.
Det er sant at alle rwandere ønsker forsoning og  å leve i fred. Vi som har opplevd krigen fra Byumba første oktober 1990 fram til Kongo i 1996/1997.  Nok er nok.

Evariste Nshimiyimana står frem som en som har overlevd det  andre folkemordet, altså det som skjedde mot hutuer, først i Rwanda og så i DR Kongo. Som norsk statsborger har han rett til å si fra om dette. Han har også grunn til å forvente at nordmenn faktisk lytter til det han har på hjertet.

Hva ville Jesus sagt om han befant seg i Norge i dag? Jeg tenker at han ville ha sammenlignet Evaristes opplevelser med det som ungdommene på Utøya opplevde 22. juli 2011. 

Hendelsene på Utøya og i Kongo bærer grunnleggende felles trekk, den groteske voldsutøvelsen overfor uskyldige mennesker. Massemorderen fra Utøya ble tatt og stilt for retten. Massemorderne som forsøkte å ta livet av Evariste, med bomber, granater, automatvåpen, tadisjonelle håndvåpen og diverse bestialske metoder, de har hittil gått fri. Hovedpersonen heter Paul Kagame. 

Ville Jesus sett annerledes på Evariste som overlevende enn på en AUF-er som overlevende? Nei, det klarer jeg ikke å forestille meg. 

Ville Jesus syntes at det er greit at Evariste, og andre som tilhører samme folkegruppe, blir vurdert av sitt hjemlands myndigheter til å være kriminell om de velger å snakke åpent om det som skjedde, for eksempel at de tar til orde for at alle ofre må kunne minnes uavhengig av hvem drapsmannen var? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror Jesus ville vist til hvordan overlevende fra Utøya blir behandlet i Norge, med den største respekt. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere