Geir Jørgen Bekkevold

21

Menneskerettene under press

Religionsfriheten og menneskerettene er uttrykk for en av de mest sentrale kristne verdiene vi har, enkeltmenneskets ukrenkelige verdi og verdighet. Når Frps Jon Helgheim «blåser i menneskerettene», blåser han i lover som står over andre norske lover.

Publisert: 25. apr 2018

I mai 1999 ble Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter inkorporert i norsk lov, nærmere bestemt i menneskerettsloven. Denne slår fast at disse konvensjonene skal «ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning». Når FrPs innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim konstaterer i gårsdagens Vårt Land at han «blåser i menneskerettene», blåser han da altså i norsk lov – ja, han blåser faktisk i lover som ved motstrid står over de andre norske lovene. De fleste lesere og velgere som ikke har lest denne saken, tenker sikkert at denne kraftsalven må ha kommet i forbindelse med en svært viktig sak.

Religionsfrihet settes under press. Og det er riktig, for saken på agendaen handler om religionsfrihet. En frihet som i store deler av verden er under stort press. Vi får dessverre jevnlige rapporter om mennesker som tortureres og drepes for sin tro. Enda mer utbredt er stater som legger strikte restriksjoner på sine borgeres religionsfrihet, og dette er selvsagt ikke stater vi ser på som forbilder. Religionsfriheten og menneskerettene er et allment anerkjent og universelt uttrykk for en av de mest sentrale kristne verdiene vi har, nemlig enkeltmenneskets ukrenkelige verdi og verdighet.

 

Krf jobber for et varmere samfunn, hvor tilliten mellom mennesker styrkes og fellesskapene bygges nedenfra, i familier, menigheter og gjennom frivilligheten. Et slikt samfunn må bygge på en grunnleggende respekt for hverandre og for menneskerettene. Gjennom å fremstille bønnerop som et samfunnsproblem for «svært mange», når Vårt Land i samme sak melder at ingen norske moskeer praktiserer dette, bidrar Helgheim til å fremstille en religiøs minoritet som et problem og en trussel for «fred og ro i nærmiljøene». Denne retorikken er noe som i neste omgang rammer oss alle; fordi vi alle må leve i det kalde og polariserte samfunnet som blir resultatet av denne måten å argumentere på, enten vi er kristne, ateister eller noe annet.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.
Krf jobber for et varmere samfunn, hvor tilliten mellom mennesker styrkes og fellesskapene bygges nedenfra, i familier, menigheter og gjennom frivilligheten. Et slikt samfunn må bygge på en grunnleggende respekt for hverandre og for menneskerettene. Gjennom å fremstille bønnerop som et samfunnsproblem for «svært mange», når Vårt Land i samme sak melder at ingen norske moskeer praktiserer dette, bidrar Helgheim til å fremstille en religiøs minoritet som et problem og en trussel for «fred og ro i nærmiljøene». Denne retorikken er noe som i neste omgang rammer oss alle; fordi vi alle må leve i det kalde og polariserte samfunnet som blir resultatet av denne måten å argumentere på, enten vi er kristne, ateister eller noe annet.

Debatten om bønneutrop fra moskèer er nå høyaktuell i Sverige.

Da bør det være et tankekors for Bekkevold at Krf`s svenske søsterparti inntar et diamentralt motsatt standpunkt.

Kan det være fordi de har en høyere andel muslimer i landet, og at problemstillingen derfor er mer aktuell - eller er KD kanskje bare "kalde og polariserende"?

Ebba Busch Thor vill förbjuda böneutrop i Sverige.

KD-ledaren vill ha en nationell linje i frågan och uppmanar partiets företrädare i kommunerna att säga nej till böneutrop från moskéer.

– Böneutropet har som syfte att proklamera en religions andliga makt över ett bostadsområde, säger partiledaren till Ekot.

9 liker  
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Uff

Publisert nesten 3 år siden

Venter i spenning på at Bekkevold skal bruke tid på å skrive noe om hvem som virkelig mangler religionsfrihet og hvem som undertrykker dem. Muslimer i Norge og resten av Europa lider ingen nød, mens kristne i muslimske land blir grovt forfulgt. Det er der han virkelig burde bruke tid og krefter for å få til en endring.

Her i landet bruker man "menneskerettighetene" til å kutte i kristendomsundervisning og til å slutte med julegudstjenester, noe som gjør at jeg ikke ser på disse rettighetene som spesielt kristelige.

Forøvrig er et forbud mot bønnerop neppe noe brudd på menneskerettighetene.  I Norge og norsk kultur hører ikke gauling på arabisk fem ganger om dagen hjemme. Muslimer får utøve sin tro helt fritt, men den støyen klarer vi oss foruten. At KrF-politikere skal gå i første rekke for å forsvare slik ukultur hører ingen steder hjemme. Det er helt uproblematisk at FrP ønsker å være i forkant med et slikt forbud. 

11 liker  
Kommentar #3

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja her synes jeg ikke vi trenger skynte oss å åpne for dette, vi kan ta en ting av gangen. Omskjæringsdebatten er jo i fullt skjør.

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Inch by inch

Publisert nesten 3 år siden

Islam is creeping in over us. Day by day, week by week, month by month.  Where will stop?  Sharia law perhaps....  All in the name of  "religious freedom"                     

If we don't wake up soon, our naivety in relation to Islam is going to bring the country to its knees. Over time, Islam will try to dominate many more aspects of our free western society. Anyone who does not see the threat is simply not following along.  

Most apologetics and defenders of Islam are not aware of how the Koran preaches for their own destruction.  Islam's aggression and proscribed violence in their holy book towards apostates, homosexuals, women, Christians, atheists, Jews and more.  

Can we condone this ?  Are we forced to accept the threat of death and the threat of our own destruction because we have to respect human rights and "religious freedom"

I ask. What is a religion?   Was the founder Jim Jones of "Folkets Tempel" the founder of a religion? 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jim_Jones


6 liker  
Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Krf på sitt verste.

Publisert nesten 3 år siden

Her får vi demonstrert fra Bekkevold hvor lite han og Krf har skjønt av hva islam er.
Naiviteten lyser lange veier !

7 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.
Krf jobber for et varmere samfunn, hvor tilliten mellom mennesker styrkes og fellesskapene bygges nedenfra, i familier, menigheter og gjennom frivilligheten. Et slikt samfunn må bygge på en grunnleggende respekt for hverandre og for menneskerettene. Gjennom å fremstille bønnerop som et samfunnsproblem for «svært mange», når Vårt Land i samme sak melder at ingen norske moskeer praktiserer dette, bidrar Helgheim til å fremstille en religiøs minoritet som et problem og en trussel for «fred og ro i nærmiljøene». Denne retorikken er noe som i neste omgang rammer oss alle; fordi vi alle må leve i det kalde og polariserte samfunnet som blir resultatet av denne måten å argumentere på, enten vi er kristne, ateister eller noe annet.

Vel, kommer disse ropene - vil andre rop helt sikkert overdøve dem. Det blir ikke ro og fred men en høylydt kamp om hvem som har mest rett til å lage bråk. 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere