Terje Johs. Johansen

26

Dyrets merke

Økt interesse for å sette microchip i hånden......Går åp.14.9-10 i oppfyllelse?

Publisert: 10. apr 2018  /  1751 visninger.

Jeg leser på ABC nyhetene i dag at det er stor interesse for å sette en microchip i hånden hos en svensk turoperatør. Det skulle visst være 1500 personer som har fått dette tilbudet hos TUI, men det var bare de som jobbet i Stockholm som hadde fått gjennomført denne form for chiping. Det sies at dette firma som produserer denne chipen har innsatt 3500 på svenskene de siste 18 mnd. Her i Norge har 100 gjort det. I Sverige sies det at denne chipen kan brukes til mye. I dag brukes den til å erstatte adgangskort og til å åpne dører. Tanken videre er at den skal erstatte bankort og i helsesammenheng. De som skriver dette sier at om 5 år vil de fleste mennesker ha tatt dette merke..

Denne form for merking advarer jo selv bibelen om. Johannes skrev om dette for 2000 år siden. I dag oppfylles dette. Det vil si at vi lever i en tid hvor Jesus snart skal hente sine. Vi ser av Åpenbaringen at disse menneskene som tar dette merke eller chipen, vil gå evig fortapt. Anti krist vil når han trer inn på arenaen i sin tid, bruke denne chipen til å styre menneskeheten rett i helvete. Disse som ikke tar dette merke vil ikke få ut penger eller kjøpt eller solgt noe. Da får anti krist se hvem som følger ham, og disse som ikke tar merke vil bli drept. Er det ikke nå på tide å våkne opp? Søke Jesus de som vil.

Vi kan lese om dette i åp. 13.16 og 14.9-11. Jeg sier ikke dette for å skremme, men for å advare.

 

8 liker  
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja dette er noe alle må bite seg merke i. Flere millioner amerikanere har allerede denne chippen, Vi går en tid i møte som vil skape store problemer for den troende som ikke godtar denne chippen, En felles Kirke holder på å få fotfeste i denne verden slik at det blir lettere å holde kontroll på de troende, om man er muslim eller er hinduer, eller kristne betyr ingen ting, man tror på den samme Guden vil det sies blant troende, og den samme kjærlige Gud vil være vår felles nevner. selv Jesus uteblir som sannhet.lettere å ha kontroll på en religion en mange. Dette vil sette mange troende på prøve, og dette ble skrevet for ca 2000 år siden. og holder på å bli en virkelighet. Dette må man få øyne opp for å begynne å tenke Har Bibelen rett. Dette begynte jeg å tenke på på 90 tallet om en chipp i hånden.

4 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Noen må ta sin hatt og gå.

Publisert over 3 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Denne form for merking advarer jo selv bibelen om. Johannes skrev om dette for 2000 år siden.

I to tusen år har man vært oppmerksom på denne "anti krist" og hans "chip" uten at noem har tatt affære. Hvor lenge skal denne "anti krist" få ture frem?

Dette er for svakt.

7 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

I to tusen år har man vært oppmerksom på denne "anti krist" og hans "chip" uten at noem har tatt affære. Hvor lenge skal denne "anti krist" få ture frem?

Dette er for svakt.

Hva mener du egentlig?

2 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

sauebonden

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du egentlig?

Jeg tenker på Straffelovens paragraf 196:

§ 196. Plikt til å avverge et straffbart forhold

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.

Jeg tenker også på bonden som ville begynne med sauehold. Han hadde bygget seg et flott sauefjøs med alle fasiliteter, og alt lå til rette for god dyrevelferd. Uanmeldt besøk fra Mattilsynet skulle være det minste problem.

Men, av en eller annen merkelig grunn valgte bonden å slippe de nyanskaffede sauene inn i sauefjøset selv om en han visste at det var en ulv der inne. 

Hvorfor fjernet han ikke ulven først?

Jeg vet ikke.


1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor fjernet han ikke ulven først?

Ikke noe sted er det godtgjort at en chip under huden vil lede til verdens undergang. Jeg utelukker ikke at det vil fortone seg slik i noens indre gjemmer, men det er ingenting ved selve chipen som kobler den til undergang. 

Dette startet som et middel til å merke dyr. Lenge var teknologien forbudt på mennesker, men så har man gått videre. Demenspasienter kan merkes på annet vis, men nå som det er åpnet for denne måten kan den vise seg enklere og administrere. (Hvis pasienten dør kan man muligens spore hen til adressen i det hinsidige?) Etterhvert som det legges inn flere funksjoner som betalingsmuligheter og identifikasjon i bestemte posisjoner kan chipen komme til å bre om seg. Da vil man klarere kunne definere den som et gode mer enn et dyrets merke som skal suge livet ut av oss. Da vil realister i sterkere grad se nytten fremfor noe ødeleggende. Det vil være opp til øynene som ser. I seg selv er ikke teknologien problematisk, men hva vi velger å bruke den til. I seg selv har den ikke sjel, men den kan tillegges nyttige egenskaper. 

1 liker  
Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Han mener selvsagt at "noen" må ta av seg sin mitra og abdisere!   

1 liker  
Kommentar #7

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor fjernet han ikke ulven først?

Jeg vet ikke.

Jeg vet

1 liker  
Kommentar #8

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Han mener selvsagt at "noen" må ta av seg sin mitra og abdisere!   

Selvsagt - men skjer det?

Mithra, (iransk), indisk Mitra, felles indisk-iransk gudeskikkelse, som rimeligvis går helt tilbake til indoeuropeisk fellestid. Navnet betegner Mithra som paktens og vennskapets gud. I vedisk religion opptrer han sammen med Varuna som vokter av en etisk verdensorden, av sannhet og rett og løfter og eder.

Allah eller Anti-Krist?

1 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Da vil man klarere kunne definere den som et gode mer enn et dyrets merke som skal suge livet ut av oss. Da vil realister i sterkere grad se nytten fremfor noe ødeleggende. Det vil være opp til øynene som ser. I seg selv er ikke teknologien problematisk, men hva vi velger å bruke den til. I seg selv har den ikke sjel, men den kan tillegges nyttige egenskaper. 

Tror du DRKK vil fremme et slikt tiltak?

1 liker  
Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Og jeg vet.

Publisert over 3 år siden

Og jeg vet hvem jeg aldri ville solgt sauer til.

Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg brukte betegnelsen mitra om pavehatten (bispeluen som brukes blant annet i den romersk-katolske kirke). Jeg trodde det var underforstått. 

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg brukte betegnelsen mitra om pavehatten (bispeluen som brukes blant annet i den romersk-katolske kirke). Jeg trodde det var underforstått. 

Hvis man ønsker å rote seg bort i en religiøs grøt tror jeg ikke noe er underforstått. Jo mer surr jo mer grøt, og ut på viddene bærer det med godt mot!:-)

2 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg brukte betegnelsen mitra om pavehatten (bispeluen som brukes blant annet i den romersk-katolske kirke). Jeg trodde det var underforstått. 

Så det var underlig at jeg postet beskrivelsen av Mithra?

Forøvrig enig - egentlig.

1 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og jeg vet hvem jeg aldri ville solgt sauer til.

Hvilken hyrde referer du til?

1 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du DRKK vil fremme et slikt tiltak?

Hvis dette kan defineres som et religiøst spørsmål vil den katolske kirken ta stilling til det som det, men det er samtidig ikke på noen måte opplagt at religion er spørsmålet eller svaret. 

Har kameraet sjel? Fanger kameraet deg når du avfotograferes? "Eier" det en liten del av deg da? Noen tror slikt, og ortodokse religiøse var lenge veldig tvilende til kameraet. Slik er det fortsatt for noen, fx de som holder seg til voodoo eller bestemte islamske retninger. 

Dette har en parallell i alle former for tekniske nyvinninger om de skal defineres inn i en religiøs kontekst eller som religiøse parafernalier. For andre er det enklere å se bilen som en gjenstand som bringer oss fra ett sted til et annet - og så er man ferdig med dens betydning. Andre igjen vil skape seg nevroser ut av dens funksjon. 

DKK vil ikke bidra til å fremme nevroser men et sundt åndelig liv med Gud i sentrum. 

1 liker  
Kommentar #16

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Ja dette er

Publisert over 3 år siden

konspirasjonsteori på høyt nivå. Men å påstå at de forvirrede og hallusinatoriske utsagnene i åpenbaringen skal ha noe med elektronisk merking å gjøre, er et drøyt stykke. Men en smule skepsis er alltid smart.

3 liker  
Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sauebonde/gjeter/hyrde

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvilken hyrde referer du til?

Jeg referer til han som slipper sauene ut på beite før han har tatt seg av ulven.

3 liker  
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tja...

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor fjernet han ikke ulven først?

Er det så lettvint da? Den har jo organisert seg for å la seg bevare og ikke bli utryddet?

Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Denne ulven er dødsdømt.

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Er det så lettvint da? Den har jo organisert seg for å la seg bevare og ikke bli utryddet?

Men før den skal avlives, må den få lov til å herje i saueflokken noen tusen år.

1 liker  
Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Usunn lesning

Publisert over 3 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Økt interesse for å sette microchip i hånden......Går åp.14.9-10 i oppfyllelse?

Det er definitivt ikke sunt å forlese "profetisk" seg på Johannes' Åpenbaring.

1 liker  
Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Korreksjon!

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er definitivt ikke sunt å forlese "profetisk" seg på Johannes' Åpenbaring.

Det skjedde noe rart med ordrekkefølgen her.  Slik skulle det selvsagt være:

Det er definitivt ikke sunt å forlese seg "profetisk" på Johannes' Åpenbaring.

1 liker  
Kommentar #22

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg har ikke forholdt meg til det du skriver om indiske eller iranske gudeskikkelser, jeg ville bare klargjøre betydningen av det ordet jeg benyttet i min kommentar som selvsagt var ment som en fleip.  

3 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg referer til han som slipper sauene ut på beite før han har tatt seg av ulven.

15 Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 

Er det disse ulvene du referer til?

1 liker  
Kommentar #24

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke forholdt meg til det du skriver om indiske eller iranske gudeskikkelser, jeg ville bare klargjøre betydningen av det ordet jeg benyttet i min kommentar som selvsagt var ment som en fleip.

ok

1 liker  
Kommentar #25

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Storeulv

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det disse ulvene du referer til?

Nei, jeg tenker på selveste sjefsulven. Den som sauebonden plasserte midt i sauefjøset. Den som lurte de to første sauene slik at alle deres etterkommere produserte bedervet fårekjøtt.

1 liker  
Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Alltid fanges man av tankevirksomhet...

Publisert over 3 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Økt interesse for å sette microchip i hånden......Går åp.14.9-10 i oppfyllelse?

Legg merke til at teksten du henviser til leder til Dan.3.5-6 (Åp.14.9 viser til Åp.13.16 -  Åp.13.5 viser til Dan.3.5-6)  Dette gir deg litt mer å spekulere over for hvordan blåse liv i microchipen igjen?

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Alltid fanges man av tankevirksomhet...

Det gjør man nok, men samtidig tror jeg det fører til et bedre liv om man ikke forsøker å se Dyret i alt eller bak hver en sving. 

3 liker  
Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skummel boklesing

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det gjør man nok, men samtidig tror jeg det fører til et bedre liv om man ikke forsøker å se Dyret i alt eller bak hver en sving. 

Ja, helt enig. Men det er mange som er opptatt av apokalyptiske spådommer og jakter etter tegn i alt som rører seg og er skeptiske til alt.

På en måte kan man jo si at dette er en form for å være på vakt mot kommende kriser. Bedre det enn om en visste når hendelsene skulle skje, da ville man heller fått oppleve frykt. Derfor er profetiene grundig hemmeliggjorte så ingen kan vite noe angående tiden. Hvis man da ikke ser etter dette da? Matt 16,41 liker  
Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, helt enig. Men det er mange som er opptatt av apokalyptiske spådommer og jakter etter tegn i alt som rører seg og er skeptiske til alt.

I mine øyne er det usunt å gå omkring og lese farer eller ondskap inn i alle ting. Mon tro om ikke de som gjør dette er plagede sjeler. Kanskje kan man si kuede eller nevrotiske også. Jeg er blind for godene i dette. 

3 liker  
Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Som sagt...

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I mine øyne er det usunt å gå omkring og lese farer eller ondskap inn i alle ting

Diskusjonen omkring profetiene og hva man ellers finner ut i tekstene rundt omkring emnet går helt fint, men sjelden å se. Men det å sette ting ut i livet av det man finner, og drive med spekulasjoner er en helt annen virkelighet. Ikke bare når det gjelder apokalypsen, men også i andre sammenhenger hvor hele bevisførselen mangler, uansett øyne som ser.

Kommentar #31

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg tenker på selveste sjefsulven. Den som sauebonden plasserte midt i sauefjøset. Den som lurte de to første sauene slik at alle deres etterkommere produserte bedervet fårekjøtt.

Binde den ulven blir som sagt ikke gjort før Hyrden er tilbake. I mellomtiden får vi bruke sterk tro for å overleve.

1 liker  
Kommentar #32

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Chip for kollektiv befordring - uten returbillett?

Publisert over 3 år siden

I Sverige er det allerede tatt i bruk en del chips - til kollektiv befordring - med returmulighet - som nok ikke er annet enn den spede begynnelse på en trend som har mange smarte pushere innen politikk og finans.

 https://www.slashgear.com/remote-controlled-gps-cyanide-implant-patent-rejected-2244591/

Denne kom fra en Saudi-arabisk oppfinner - tenkt bruksområde er nevnt i artikkelen. 

Dette patentet ble i 2009 avvist i Tyskland , som i den ytterste konsekvens kunne avlive folk med hjelp av GPS. Dette er et primitivt patent - men utviklingen har kommet langt på den medisinske siden - både som hjelpemiddel og med farlige og langt mer smarte muligheter for slemme mennesker. 

Her er litt om to-veis system; kontroll av hjernen via en liten innebygget "smartmåler" - og å kontrollere en datamaskin med hjerneceller :

 https://singularityhub.com/2016/03/17/this-amazing-computer-chip-is-made-of-live-brain-cells/#sm.00000e6sji8smydi8vwnc3qy056nv

  Her er en peer reviewed artikkel om temaet og utviklingen : 

Håper den kan åpnes av andre:

 file:///C:/Users/Carlno/Downloads/Shimura_et_al_JBC_2004.pdf

Mer :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4779552/

Og her er en fersk sak fra februar 2018 - og utviklingen stanser ikke her - den er bare i sin spede begynnelse :

 https://singularityhub.com/2018/02/07/brain-like-chips-now-beat-human-brain-in-speed-and-efficiency/#sm.00000e6sji8smydi8vwnc3qy056nv

Resten kan dere finne på nettet selv. Utviklingen peker bl.a. direkte på Johannes Åpenbaring - hvor "Merket" har et langt større bruksområde enn hva profeten skriver. 

Positivt kan det motvirke røyesug , Altzheimer og diverse andre ting som er nyttig.

Ikke rart det sprer seg en viss skepsis om systemet , spesielt når vi ser aktørene som ivrer etter full kontroll både på folk og verdier.

Jeg kan røpe så mye at jeg gambler ikke på dette og  kommer ikke til  å spankulere rundt med en microchip i skallen etter anbefaling fra den samlede politiske adel og deres lakeier.     

2 liker  
Kommentar #33

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Disse som ikke tar dette merke vil ikke få ut penger eller kjøpt eller solgt noe.

Sammen med kontantløshed er det godt på vejen til at staten kan gøre et menneskes liv umuligt (bogstaveligt) med et museklik.

Læste i går at Kina er ved at introducere et socialt pointsystem, sådan at borgerne/undersåtterne får forskellige retsstilling alt efter, hvor godt de lever op til Partiets linie.

2 liker  
Kommentar #34

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hyrden kommer, og hyrden går,

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Binde den ulven blir som sagt ikke gjort før Hyrden er tilbake. I mellomtiden får vi bruke sterk tro for å overleve

men ulven består.

Neste gang sauebonden drar på ferie, bør han skyte ulven først eller ansette en pålitelig avløser.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere