Roald Øye

Pensjonist
410

Damaskus ødeleggelse.

Tidligere indremisjonsleder og stortingsmann, Kjell Furnes, sa på et møte på bedehuset på Mosby utenfor Kristiansand i februar i år at det fins ca. 700 bibelske profetier om løfteslandet, Israel. Han sa videre at ca. 80 % av disse profetiene pr. i dag var oppfylt,.

Publisert: 10. apr 2018


og at 3  ganger hadde det jødiske folk blitt fordrevet fra landet sitt, Siste gang det  skjedde, var for ca. 2000 år siden. De fikk da et løfte, en profeti, om at det var for absolutt siste gang! 

Det bør være beroligende å vite for troende jøder i disse dager da palestinske demonstranter forsøker å storme gjerdet langs grensen deres mot  Gaza,

Demonstrantene  har lovet hverandre å innta Tempelhøyden innen 15. mai, på #katastrofedagen". Målet er å kaste jødene på sjøen og befri "Palestina" fra den sionistiske okkupasjonsmakten. Det er patetisk å se på TV,  palestinernes desperate og håpløse forsøk på å gjennomføre dette prosjektet, som Hamas' ledere har inngitt demostrantene å tro på. De kjenner ikke til Bibelens profetier.

En av profetiene som ennå ikke er gått i oppfyllelse er den totale ødeleggelse av den syriske hovedstad, Damaskus. Den profetien kan være like om hjørnet, etter det som sies og vises  i dagsnyttsendingene på TV 
Når og hvis denne profetien nå går i oppfyllelse, vil det bli en forferdelig katastrofe, som verden neppe har sett maken til siden bombene ble sluppet over to japanske byer i 1945,  i følge Bibelen. Går et an å be om et unntak, at profetien ikke blir fullbyrdet? 

Noen vil i kjølvannet av en slik katastrofe kanskje bli mer troende når det gjelder de siste 20 % av Bibelens profetier, som ennå ikke har gått i oppfyllelse.

5 liker  
Kommentar #1

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Profetier er skrevet for at de kommer. Skriftens ord blir alltid oppfylt. Ja det er vel dette som nå kanskje vil skje i Syria at Damaskus vil bli bombet sønder og sammen. Men i kjølvannet av dette er det også en annen profeti som vi venter på, nemlig Gog krigen. Dette er ikke Harmageddon krigen, for den kommer senere, men det at Russland, Iran, Tyrkia ,m.fl som vil komme med styrker til vestbredden for å hevne seg på Israel. Når vi leser om dette i Esek.36 og 37 ser vi at nå vil Gud gripe inn og knuse Gog hopen i Judea og Samarias landområde som kalles vestbredden. Dette tror jeg vil komme like etter bombingen av Damaskus som en hevn. Men denne hevnen går som sagt ille for disse landene. Etter at disse store aktørene blir borte vil Europa ligge åpent for anti krist komme slik at Gud kan utføre den siste dommen over jorden.

3 liker  
Kommentar #2

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Mitt troverdige sannhetsvitne:

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Demonstrantene  har lovet hverandre å innta Tempelhøyden innen 15. mai, på #katastrofedagen". Målet er å kaste jødene på sjøen og befri "Palestina" fra den sionistiske okkupasjonsmakten

 

 

Hamas's partners in its war against Israel - Caroline Glick.

Kan leses her.

1 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Mer om Damaskus' ødeleggelse.

Publisert over 3 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Profetier er skrevet for at de kommer. Skriftens ord blir alltid oppfylt. Ja det er vel dette som nå kanskje vil skje i Syria at Damaskus vil bli bombet sønder og sammen

Den bibelske dokumentasjon av Damaskus' ødeleggelse kan leses her:

Already Damascus has been ravaged by war and burnt out houses and buildings can be seen stretching to the horizon. According to God’s Word the Assad regime will be completely destroyed and Damascus will become “a ruinous heap.’ (Isaiah 17:1)

1 liker  
Kommentar #4

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Profetien der Damaskus er i fokus.

Publisert over 3 år siden

    Fins det en skriftlærd som  kan tolke kapittelet i en historisk kontekst?

    Esaias 17, 1-14: Utsagn om Damaskus.   

"Se, Damaskus skal opphøre å være en by  og bli til en grusdynge".

2 Aroers  byer blir forlatt; hjorder tar dem i eie og leirer sig der, og der er ingen som skremmer dem.

3 Og det skal være slutt med festninger i Efra'im og med kongedømmet i Damaskus og med resten av Syria; det skal gå med dem som med Israels barns herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.

4 På den tid skal Jakobs herlighet bli ringe, og folkets fete kropp skal tæres bort.

5 Det skal gå som når en griper om det stående korn, og hans arm skjærer aksene, og det skal gå som når en sanker aks i Refa'im-dalen.

6 Bare en efterhøst skal bli tilovers der, som når de slår ned oliven; to, tre bær øverst i toppen, fire, fem på grenene av frukttreet, sier Herren, Israels Gud.

7 På den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øine skal se op til Israels Hellige;

8 han skal ikke vende sitt blikk til de alter hans hender har gjort, og ikke se på det hans fingrer har laget, hverken på Astarte-støttene eller på solstøttene.

9 På den tid skal Israels faste byer bli som de forlatte steder i skogen og på høidene, de som blev forlatt for Israels barns skyld, og landet skal bli til en ørken.

10 For du glemte din frelses Gud, og din styrkes klippe kom du ikke i hu; derfor planter du herlige haver og setter fremmede ranker i dem.

11 På den dag du planter, gjerder du om dem, og om morgenen får du din plantning til å blomstre; men avlingen blir borte på sykdommens dag, og smerten er ulægelig.

12 Ve! Det bruser av mange folk! Det bruser som havet. Det larmer av folkeslag! Det larmer som mektige vann larmer.

13 Ja, det larmer av folkeslag som mange vann larmer; men han truer dem, og de flyr langt bort; de jages avsted som agner for vinden oppe på fjellene og som støvhvirvel for stormen.

14 Ved aftens tid, se, da er det forferdelse; før morgenen er de ikke mere til. Således går det dem som plyndrer oss,  dette er deres lodd som raner hos oss.

3 liker  
Kommentar #5

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

5 år senere sier Bill Salus dette om profetiene i Bibelen.

Publisert over 3 år siden
For engelskspråklige mennesker som tror på Bibelens profetier er denne lenken mer aktuell enn for 5 år siden. Bill Salus: Psalm 83 Missing Prophecy Revealed (March 11, 2013.
2 liker  
Kommentar #6

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Gjør som Simon Peter!

Publisert over 3 år siden

Bill Salus sa i mars 2013 at 6 forutsetninger måtte være på plass  før den store krigen,  der Damaskus ville bli lagt øde,  finner sted.

 Allerede den gang var forutsetningene på plass,. men i dag er det lettere å se at profetiene om den store krigen kanskje er i ferd med å gå i oppfyllelse:. Opprettelsen av staten Israel i 1948  er den store begivenheten, som de 5 andre forutsetningene er forbundet med,  bl.a. dannelsen av IDF i 1949,  Den arabiske liga i 1951   og et fiendtlig verdenssamfunn, representert henholdsvis  ved FN og Kirkenes Verdensforbund litt før og litt etter 1948.

 Bill Salus er svært  overrasket og skuffet over at mange kristne ikke ser det utrolig store under som opprettelsen av  staten Israel  var for 70 år siden,   Det fins ikke et annet folk i verden  som har vært spredt for alle vinder i mer enn 400 år, som  finner tilbake til sine røtter  og oppretter staten sin på nytt. Jødene  gjorde det etter  1878 års landflyktighet! 

Det har ikke gjort inntrykk på det kristne lederskap i verden. Tvert imot, mange av dem har til og med  sluttet seg til DBS -kampanjen mot Israel!  Ved deres svik oppfylles riktignok Bibelens profeti, akkurat som tilfelle er med Judas og Peter i påskeuken. Peter besinnet seg, og han er et godt forbilde for Kirken.  

3 liker  
Kommentar #7

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Antisemittismen kommer ikke nedenfra i samfunnet

Publisert over 3 år siden

Rachel Suissa, leder for Senter mot Antisemittisme (SMA) skriver i en  leder i   tidsskriftet,  SMA- Info:

"Når nærmere 40 prosent av befolkningen i 2012 mener at Israel behandler arabere slik nazistene behandlet jøder, er det samfunnets eliter og spesielt våre nyhetsmedier i dag som er kilde til oppfatningen.

 Som statsminister Netanyahu uttrykte det for et par år siden: " Utdannelse og kunnskap kan kanskje delvis beskytte oss mot denne bakvaskelsen, men der er noe dypere her fordi disse anklagene er slike åpenbare falsknerier. Det dreier seg om viljen til å hengi seg til bakvaskelse, – en vilje til å tro på dette. Dette er det som skaper grunnlaget for antisemittismen, og det kommer ikke nedenfra i samfunnet. Det begynner med elitene. Og det er der antisemittismen må utfordres."

Bispekollegiet tilhører denne eliten, og bakvaskelsen fra dette hold  ble den norske befolkning vitne til i programmet " Debatt"  på NRK 1 den 12. mars i år. Biskop Helge  Sommerfeldt fra Borg , som nå er kollegiets fremste talsmann for det som dreier seg om Israel og "de ulovlig okkuperte områdene", der han oppholdt seg på en kibuts en gang  i sin ungdom. Det er tydeligvis ikke nok for å være oppdatert  på dette fagområdet. Hans forståelse av hva som er lovlig og ulovlig okkupasjon  ble imøtegått av redaktør i Norge i dag, Bjarte Ystebø. Biskopen forsvarte Kirkens holdning til BDS-kampanjen , som innebærer boykott av varer som er produsert på de ulovlig okkuperte bibelske landområdene,  Judea og Samaria. Holdningen sin forsvarte han med nebb og klør.

Formålet med denne internasjonale boykott-aksjonen, BDS,  er på lang sikt å svekke Israel økonomisk så mye at landet blir brakt i kne, og villig til å etterkomme  PLOs  og PAs politiske krav,  som biskopen burde vite  er utslettelse av den jødiske entitet.

 Det står i klartekst i chartrene til både PLO og Hamas.  "Det dreier seg om viljen til å hengi seg til bakvaskelse, – en vilje til å tro på dette. Dette er det som skaper grunnlaget for antisemittismen, og det kommer ikke nedenfra i samfunnet."  Det kommer fra eliten.,  bl. a. fra biskop  Helge Sommerfeldt.

3 liker  
Kommentar #8

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Norge deltar i Hamas sin krig mot Isral?

Publisert over 3 år siden
2 liker  
Kommentar #9

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Uavhengighetsdag eller "Katastrofen"?

Publisert over 3 år siden

Avslutningsvis skriver Caroline Glick i sin artikkel,  Hamas's partners in its war against Israel - Caroline Glick:

"Hvis stormløpet mot Israels grense  mot Gaza viser seg å være første etappe i en større terrorkrig mot Israel, vil skylden for det etterfølgende blodbad i all hovedsak hvile på skuldrene til de vestlige medier,  som oppmuntrer terroristene i Hamas og Hezbollah til å angripe Israel."

Det bør vi vite når nyhetene fra norske mediers  utsendte medarbeidere i Midtøsten  slår til  med sine fordømmelser av Israel  i  for- og etterkant av 15. mai,"  katastrofen". 

Israel har dagen i forvegen, 14. mai,  feiret sin uavhengighetsdag,  den 70.  i rekken.,  som fyldig  vil bli dekket av de to kristne dagsavisene "Dagen" og "Norge i dag".


3 liker  
Kommentar #10

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Farlige fredagsbønner!

Publisert over 3 år siden

I dagens bulljeteng fra Gaza heter det fra israelsk hold:

"In the run up to Friday’s riots, (13. mars)   Palestinians used hashtags such as #Burning flag" and #Raising flag" on social media to encourage mass burning of Israeli flags. 

While the rioting has been portrayed as a peaceful “Great March of Return,” a large number of the protesters that have been killed have been identified by Hamas itself as military operatives and members of the terrorist organization. Organizers have used fiery rhetoric to incite Gazans, who exist under Hamas’ totalitarian Islamic regime.  In a recent video  Hamas leader Yehia al-Sinwar has instructed the mob  how to make havoc along the Israeli  border." 

Denne fredagen, 13.  mars 2018,  var det  relativt rolig i Gaza  ved grensen til Israel, bare noen " vill-esler" som uavbrutt  ropte:  “We will take down the border (with Israel) and we will tear out their hearts from their bodies.”  De neste 4 fredager kan bulljetengene bli mer dramatiske, for demonstrantene har blitt oppfordret til å gå fa ord til handling. 

Fredagsbønnen i moskeene oppildner ofte muslimske trosfeller  til vold og opptøyer mot alt som lukter av " jødisk manns  blod".  Det gjenstår 4 fredager før 15. mai, "katastrofedagen", og bønneropene er forventet å eskalere i intensitet i Gaza  og på Vestbredden frem mot den store dagen, da  bønnene  skal omgjøres til handling. 

Sissel Wold og  Falkenberg Mikkelsen vil sikkert sitte ringsides med sine kameramenn og forsøke å få med seg alle detaljer som kan skape store oppslag her hjemme  om israelsk brutalitet mot fredelige palestinske demonstranter. 
 4 liker  
Kommentar #11

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Fredagsbønnen 13. mars ble likevel voldelig.

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Denne fredagen, 13.  mars 2018,  var det  relativt rolig i Gaza  ved grensen til Israel, bare noen " vill-esler" som uavbrutt  ropte:  “We will take down the border (with Israel) and we will tear out their hearts from their bodies.”

Naturen var sterkere enn opptuktelsen, og dermed ble fredagsbønnen likevel voldelig  Verden har noe å glede seg til når "Retur-marsen"  kuliminerer den 15. mai med brøl fra 1 million vill-esler  og et gjerde som står der like uberørt.  

"Gaza leaders have planned the so-called Marches of Return to culminate in a million-strong march in mid-May, to coincide with Israel’s 70th Independence Day, the opening of the US embassy in Jerusalem, and Nakba Day — when the Palestinians mark what they call the “catastrophe” that befell them with Israel’s creation. The “Return” refers to Palestinians’ demand that tens of thousands of refugees and their millions of descendants be allowed to live in today’s Israel, an influx that would spell the end of Israel as the world’s sole Jewish-majority state.

2 liker  
Kommentar #12

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Fra biskop Atle Sommerfeldt, vel å merke!

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
 Det kommer fra eliten.,  bl. a. fra biskop  Helge Sommerfeldt.

Jeg har aldri hørt ham uttale seg om profetier,  som dreier seg om Israel i endetiden.. Bare om den kristne menighet! 

2 liker  
Kommentar #13

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Damaskus' eller Israels ødeleggelse?

Publisert over 3 år siden

Hvilken geografisk entitet som først vil bli ødelagt, blir det interessant å observere  i den kommende tid. Bibelen  har et budskap om saken.

World Israel News skriver 18.04. 2018:  

Hamas has organized a series of protests at the border under the “March of Return” banner, which the terrorist group says will continue until May 15, the 70th anniversary of the State of Israel, which the Palestinians observe as Nakba Day, meaning Day of Catastrophe. Some 30 Palestinians, mostly terrorists, have been killed in over two weeks of clashes on the Gaza border.

Nedtellingen mot Nahba-dagen, 15.05.2018 pågår uten noen særlig spenning.

1 liker  
Kommentar #14

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Feiringen av frihetsdagen står for døren.

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Sissel Wold og  Falkenberg Mikkelsen vil sikkert sitte ringsides med sine kameramenn og forsøke å få med seg alle detaljer som kan skape store oppslag her hjemme  om israelsk brutalitet mot fredelige palestinske demonstranter. 

Dr. Michael Laitman skriver 18.04. 2018 fra et bibelsk perspektiv i "Breaking Israel News": 

I’m very happy that on Israel’s 70 years of independence, we have been given a golden opportunity to proudly carry the wisdom of truth and publicize it. After 2,000 years of ups and downs, light and darkness, glory and exile, the veil has been lifted over the wisdom of Israel—the wisdom of Kabbalah—and we are becoming ripe to start using it to realize our true role in the world: to achieve “love your friend as yourself” and “each shall help his friend” in order to become “a light unto nations.”

As with a fruit’s development, our external skin has been getting tougher, yet the sweet inner part is still hidden within. The time has come to learn how we can peel off this skin and expose the sweet, inner part of Israel to the world.

The annual shift from Yom HaZikaron, the day we pay homage to Israel’s fallen soldiers and victims of terrorism, to Independence Day, when we celebrate the establishment of the State of Israel, is symbolic of the way we can only experience a rise after a preceding fall.  The people of Israel experience darkness and light adjacently, and we gain discernments from these combined states. Our remembrance and our independence are as one, in the morning we mourn and in the evening we cheer. “And there was evening and there was morning, one day” (Genesis 1:5).

"Rememberance day" er 18. april og "Independence Day" er 14. mai. Israels venner deltar i begge minnemarkeringene. De gråter med de sørgende og gleder seg med de glade. Nå ligger "Independence day" og venter der fremme med sang, spill og dans i Jerusalems gater.

                                         

                                  


                                  


            

             

                                                                    

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                              
3 liker  
Kommentar #15

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Status.

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

"Rememberance day" er 18. april og "Independence Day" er 14. mai. Israels venner deltar i begge minnemarkeringene. De gråter med de sørgende og gleder seg med de glade. Nå ligger "Independence day" og venter der fremme med sang, spill og dans i Jerusalems gater.

                                         

Tallet på  døde jøder, "frihetskjempere", siden Mark Twain dro som ensom turist gjennom det Ottomanske riket i Palestina i 1867, beløper seg til litt mindre enn 24.000 mennesker. De ble/blir  minnet med seremonier over hele Israel den 18. og 19 april. (datoen skifter for hvert år, p.g.a. den jødiske kalender) 

"The number of soldiers that have fallen in the line of duty since the first days of Zionist activity in Israel in 1860 stands at 23,645, according to figures released by the Ministry of Defense.  

Twelve civilians fell victim to terrorist attacks over the past year, the most recent of whom was Adiel Kolman, a security guard who was stabbed to death in Jerusalem’s old city in March.  A total of 3,134 people have lost lives to terrorism since the 19th Century, according to the National Insurance Institute."

Det totale antall kan komme til å stige betraktelig i løpet av 2018, men en gang vil det vel  bli fred, uvisst på hvilken måte. Endetidsprofetiene er ikke klare på det punkt.  

1 liker  
Kommentar #16

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Følg med på nyhetene fa Midtøsten!

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Noen vil i kjølvannet av en slik katastrofe kanskje bli mer troende når det gjelder de siste 20 % av Bibelens profetier, som ennå ikke har gått i oppfyllelse.

5 liker    Lik Følger  Sitér

Ettersom "The day of Independence", 14. mai nærmer seg med festivitas og glede på den ene side -  og The Marches of Return"  på den andre side av Israels grense mot Gaza  med palestinsk  raseri og mord i blikket,  vil kanskje noen av de siste bibelske  profetier om Israel, de siste gjenstående  20 %,  gå i oppfyllelse. Nyhetsbulljetengene fra Midtøsten vil eventuelt fortelle om disse undrene. 

Om Damaskus'  ødeleggelse hører med blant disse  20% , er usikkert, men det bør ikke overraske noen om begivenheten inntrer omtrent  samtidig med Israels 70- årsfeiring. De politiske og militære  forutsetninger for  katastrofen  er til stede i fullt monn.   

1 liker  
Kommentar #17

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

14. mai: Dette er dagen som Herren har gjort.

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Sissel Wold og  Falkenberg Mikkelsen vil sikkert sitte ringsides med sine kameramenn og forsøke å få med seg alle detaljer som kan skape store oppslag her hjemme  om israelsk brutalitet mot fredelige palestinske demonstranter. 

Hamas’s partners in its war against Israel

Krigføring der strategien er å bruke barn og kvinner som menneskelige skjold har vært brukt tidligere, senest på Golan-høyden for noen få år siden.  Strategien har blitt analysert av IDF, og lederskapet har funnet mottrekk mot denne form for krig. Målet er å stoppe hordene før de når frem til Israels grenser, og uten at menneskeliv går tapt.  

Det er en  asymmetrisk krigføring der den ene part ønsker å lide menneskelige tap, før aksjonen avblåses. Hamas ønsker at den internasjonale presses utsendte medarbeidere gjør jobben sin under palestinernes fredelige fremrykking mot grensen til landet de har mistet. 

 Det er mulig IDF har noen mottrekk, som vil overraske de fredelige demonstrantene.  Vi får håpe disse ikke krever menneskeliv.  Noen overraskelser vil vi sikkert høre om i forbindelse med 70-års feiringen den 14. mai.  "Dette er dagen som Herren har gjort.  La oss juble og glede oss på den!"  Salme 118

2 liker  
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Feil måned

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Noen overraskelser vil vi sikkert høre om i forbindelse med 70-års feiringen den 14. mai.  "Dette er dagen som Herren har gjort.  La oss juble og glede oss på den!"  Salme 118

Jeg har forstått det slik at datoen ikke er 14. mai, men 14.mars i følge Herrens regnskap - men årstallet er ukjent. (2.Mos.12.5-14 / Åp.14.1-5) Ingen annen dag eller dato er satt til å være en evig ordning. Den Herren har gjort. (2.Mos.12,2 Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres. Den skal være den første måneden i året. - abib eller  nisan)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere