Tomas Moltu

9

Anstendighet

Anstendighet er et nydelig ord som vi gjerne skulle ha sett mer av i samfunnet. Men det er ikke sikkert at den som bruker det først eller høyest skal ha definisjonsmakten på hva det skal bety.

Publisert: 8. apr 2018

Anstendighet er et nydelig ord som denne våren er brukt i politikken. Ordet handler om å være respektabel. Det handler om ærbarhet og om å være ordentlig. Jeg har savnet innholdet i dette ordet lenge, også som medlem av KrF gjennom mange år. Anstendighet er noe vakkert som jeg håper vi får mer av i samfunnet. Men jeg er ikke sikker på at den som bruker det høyest, eller først, skal få definisjonsmakten på hva det betyr. Da KrF denne våren lykkes med å presse Sylvi Listhaug ut av regjeringen sier partilederen i KrF at det handlet om anstendighet. I følge KrF så var Listhaug så splittende i sin retorikk at hun splittet det norske folk. Partiet han leder åpnet derfor for å felle regjeringen, i anstendighetens navn. La det være klart, det er saker som er så viktige at en bør være villige til å felle enhver regjering. Mange tvilte likevel på at KrF ville bruke et facebook innlegg fra Sylvi Listhaug som begrunnelse for å kunne gjøre dette. Særlig når hun gjentatte ganger ba om unnskyldning. Men KrF hadde gått til valg på å fjerne henne. De hadde lenge jaktet på FrP sin største stjerne, og nå fikk de felt henne. Men er det slik at Sylvi Listhaug har splittet det norske folk? Er det så enkelt at når hun er borte så samles folket? Nei, virkeligheten er nok heller at det norske folk er splittet, særlig i synet på innvandring. Listhaug har fått skylden, og æren, for at det er blitt synlig. Men det å legge skylden på Listhaug for denne splittelsen er å legge et slør over sannheten. Hva da med andre splittelser. Det finnes for eksempel ikke noe politisk parti i Norge i dag som er mer splittet enn KrF. De er delt mellom høyre og venstre. De er delt mellom liberal og konservativ. Er det da partiledelsen i KrF som splitter partiet. Virkeligheten er nok at hele sentrumsideologien er splittende og alle kandidater som er valgt inn som sentrumskandidater er splittende. De representerer jo verken høyre eller venstresiden, og når partiet nå tvinges til å velge side har de folkevalgte og tillitsvalgte ikke lenger troverdighet eller tillit. Da må alle sentrumskandidater byttes ut. Det vil være fristende å snu kappen etter vinden for å beholde sine plasser, men hvilken troverdighet en da? Det samme forholdet gjelder mellom konservativ og liberal. Kravet til synlighet på hvor en står er blitt tydeligere, og kravet om at handlinger samsvarer med ord er sterkere. Det er dårlig nytt for dem som tenker at makt er viktigere enn integritet. Vi lever i en tid hvor det tvinger seg frem oppgjør i kulturer og partier. Moderne velgere er blitt mer bevisste og mindre lojale. Det er gode grunner for at KrF bør ta en gjennomgang på anstendighet i egen partikultur, men det er ikke sikkert at alt blir bra om partiledelsen går av. Midt i det som splitter partiet har og partikulturen i KrF vært tema. Hvordan behandler en andre mennesker? Er det slik at overtramp bagatelliseres av hensyn til partiet, eller av hensyn til stjerner i partiet? Hva er partiets forhold til makt, baktalelse, sannhet, skjulte agendaer, lukkede møter og usunn nettverksbygging? Partilederen i KrF sa i BT 12 mars at han ”har følt spesielt for å følge opp situasjonen som har oppstått i Bergen”. Det hadde nok vært lurt, om enn mye tidligere enn nå. Og gjerne med en annen holdning som hadde vært mer samlende. Vi var flere som kjempet for KrF ved forrige kommunevalg. Noen av oss vil sannsynligvis aldri gjøre det igjen. Alle partier kan med fordel verdsette anstendighet, men fallhøyden for et parti som hevder høyere moral og anstendighet er likevel større. En bør derfor være varsom med å definere seg selv som anstendig, og andre som uanstendig. Min erfaring er at moralen i KrF ikke er høyere enn det en finner i andre politiske partier, eller i næringslivet. Anstendighet er noe vi bør ønske velkommen. Anstendighet er bra. Vi skal ikke være redd for anstendighet. Anstendighet er et fantastisk ord, men det vil koste å være ærlig. Norge hadde trengt et sunt, ærlig og sterkt KrF. Men hvordan en skal komme dit er det nå vanskelig å få øye på. Da er det lettere å velge en fremtid med Partiet De Kristne.

 

Tomas Moltu
Sentralstyremedlem PDK

4 liker  
Kommentar #1

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg anbefaler artikkelen "Tar til motmæle mot kristne som hetser" i Vårt Land 9. april.

Kommentar #2

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, den anbefaler jeg og.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere