Lederartikkel Vårt Land

Et mer nyansert helvete

Dersom noen dyttes inn i båser de ikke kjenner seg igjen i, blir samtalen vanskeligere.

Publisert: 6. apr 2018

I norske frikirker og karismatiske miljøer lever fortsatt forestillingene om helvete som et sted med evig fysisk pine, ifølge teologen Paul Leer ­Salvesen. Uttalelsen ble gitt i NRKs program Verdibørsen i påskehelgen. Ifølge Salvesen var det dette synet Ole Hallesby formidlet i sin berømte radiotale, som utløste en omfattende strid om helvete i 1953. Synspunktet ble gjentatt i et intervju med Vårt Land i går.

Leer-Salvesens uttalelser er dessverre ­unyanserte og ukorrekte. Det er riktig at deler av lavkirkeligheten omtaler helvete med ­stedspronomenet i – men årsaken er først og fremst at dette også gjøres i Bibelens metaforiske språkbruk. Det betyr ikke at man faktisk tror at helvete er et sted. Ole Hallesby selv presiserte i den påfølgende debatten at det var hans motdebattant biskop Kristian Schjelderup som snakket om fysisk pine, selv hadde han verken sagt eller ment det slik.

Gjennom årene har en rekke toneangivende lavkirkelige ledere uttalt seg om livets to ­utganger. Du skal lete lenge for å finne noen blant dem som ­omtaler helvete som et fysisk sted. Da er uttalelsen fra pinse­lederen ­Andreas Hegertun langt mer representativ. I 2014 sa han dette til NRK: «Forestillingen om helvete som en evig bevisst tilstand av pine og smerte, mener jeg er mer basert på hva man tenkte i 
middelalderen, enn hva man har grunnlag for ifølge Bibelen. Jeg tror det er viktig å ikke være så 
bastant.»

Antakelig er det riktigere å si at lavkirkelige kristne knapt snakker om helvete i det hele tatt. I den kristne barnelitteraturen som utgis i disse sammenhengene nevnes temaet så godt som aldri. I stedet legger man vekt på Jesus som venn og bror, og på det kristne håpet om evig liv. I den mer «voksne» forkynnelsen ser vi imidlertid en revitalisering av temaet dommedag. Her legges gjerne vekt på at Gud skal ta et oppgjør med ondskap og undertrykkelse og gi rettferdighet til alle ofre. Det legges likevel stor vekt på at dommen tilhører Gud, ingen kan si noe kvalifisert om hvordan evigheten blir for enkeltmennesker.

Et av formålene med den offentlige samtalen om tro og livssyn bør være å rydde fordommer av veien og legge til rette for en nyansert debatt om ulike ståsted. Dersom noen dyttes inn i båser de ikke kjenner seg igjen i, blir samtalen vanskeligere. Det fortjener ikke dette temaet.

Først publisert i Vårt Lands papirutgave 6. april 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vårt Lands leder 6. april

Publisert rundt 3 år siden

Under overskriften "Et mer nyansert helvete" lyder de to første avsnittene i Vårt Lands lederartikkel 6. april slik:

I norske frikirker og karismatiske miljøer lever fortsatt forestillingene om helvete som et sted med evig fysisk pine, ifølge teologen Paul Leer ­Salvesen. Uttalelsen ble gitt i NRKs program Verdibørsen i påskehelgen. Ifølge Salvesen var det dette synet Ole Hallesby formidlet i sin berømte radiotale, som utløste en omfattende strid om helvete i 1953. Synspunktet ble gjentatt i et intervju med Vårt Land i går.

Leer-Salvesens uttalelser er dessverre ­unyanserte og ukorrekte. Det er riktig at deler av lavkirkeligheten omtaler helvete med ­stedspronomenet i – men årsaken er først og fremst at dette også gjøres i Bibelens metaforiske språkbruk. Det betyr ikke at man faktisk tror at helvete er et sted. Ole Hallesby selv presiserte i den påfølgende debatten at det var hans motdebattant biskop Kristian Schjelderup som snakket om fysisk pine, selv hadde han verken sagt eller ment det slik.

Formidlet ikke Ole Hallesby at helvete var et sted med evig fysisk pine i radiotalen i 1953?  Det er i hvert fall det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest Pål Repstads framstilling av saken i hans Schjelderup-biografi, Mannen som ville åpne kirken (1989).  I et eget kapittel om "helvetesstriden" oppsummeres avispolemikken mellom Ole Hallesby og Kristian Schjelderup i etterkant av talen - og jeg tar med noen utvalgte sitater fra s. 356:

...5. februar står Hallesbys neste artikkel i Aftenposten, under tittelen "Biskop Schjelderups uklarhet". Hallesby finner uklarhet på mange punkter: Biskopen har sagt at læren om en evig helvetesstraff ikke hører hjemme i kjærlighetens religion. Deretter sier han at han ikke har uttalt seg om den evige fortapelse.
(...)
Videre sier han (dvs. Schjelderup) nå at Jesu ord er bestemmende for ham. Men han avviser enhver fysisk pine, selv om Jesus sier at også legemet blir kastet i helvete. Ifølge Hallesby sier Jesus dette enkelt og klart, uten spor av billedtale. Og er ikke den sjelelige pine langt verre enn den legemlige?
(...)
Kanskje Schjelderup tror på en evig fortapelse, men ikke på en evig straff? Og med fortapelse mener han kanskje bare dette å forspille sin frelse? For å få klarhet stiller professor Hallesby følgende spørsmål med sperret skrift i Aftenpostens spalter:  Tror Schjelderup Matteus' ord i 25,46 om den evige pine, eller tror han det ikke?
Tror han det, da er han i overensstemmelse med Bibelen og vår kirkes bekjennelse. Tror han det ikke, så har han brutt det løfte han gav både ved sin preste- og bispeordinasjon.

Og hva står det så i Matt. 25,46?

Og disse skal gå bort til den evige pine, men de rettferdige til evig liv (1930-oversettelsen).

Å være i overensstemmelse med Bibelen, slik Hallesby tolker det, inkluderer også en bokstavelig forståelse av Jesus-ordene i Matt. 13, 49-50:

Således skal det gå til ved verdens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel (1930-oversettelsen).

Og når Hallesby i tillegg skriver om å være i overensstemmelse med "vår kirkes bekjennelse" inkluderer det selvsagt Art. XVII i Confessio Augustana (Om Kristi gjenkomst til dom), der de første avsnittene lyder slik:

Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle  døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende. 

Jo, jeg tror nok Paul Leer-Salvesen har sine ord i behold.

4 liker  
Kommentar #2

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Svar til Johannesen

Publisert rundt 3 år siden

Takk for synspunktene. Hvis du leser selve talen (blant annet tilgjengelig her), ser du at den ikke inneholder noe om et fysisk helvete, eller fysisk pine. 

Poenget med fysisk pine kom først opp i debatten mellom Hallesby og Schjelderup i ettertid. Det var sistnevnte som brakte det inn, i et innlegg 4. februar 1953: «For meg er det iallfall umulig å forstå Jesu ord om fortapelsen slik at han med dette tenker på et sted med evig fysisk pine». (Det er for øvrig interessant at også Schjelderup erklærer at han tror på fortapelsen, men ikke som pine.)

Dagen etter svarer Hallesby. Han skriver blant annet: «Jeg hadde i min radiotale overhodet ikke nevnt den fysiske pine i fortapelsen. Hvorfor springer så Schjelderup til og tar avstand fra den fysiske pine? Har han ikke hørt min radiotale?»

Riktig nok kritiserer Hallesby Schjelderup for å si så klart at fortapelsen ikke var fysisk pine, når Jesus kunne snakke om at legemet kunne bli kastet i helvete. Dette er et ganske vanlig argument i tradisjonell teologisk debatt , man kan ikke normativt fastslå at noe er slik eller slik hvis ikke det fastslås i Skriften. Selv sier ikke Hallesby hvordan han tolker akkurat dette,, men spør retorisk: «Er ikke den sjelelige pine langt verre enn den legemlige?»

Mitt poeng i lederen var selvsagt ikke å gjøre Hallesbys helvetestale mildere enn den var. Poenget er at når talen ikke inneholder noe om fysisk pine, og Hallesby dernest bekrefter at han ikke hadde snakket om det, blir det feil å si at han gjorde det. 

Det viktigste er imidlertid ikke å karikere andres ståsted, for eksempel ved å si at de står for dette synet. Det er ikke tvil om at «evig fysisk pine» framstår som et mindre reflektert og nyansert syn på fortapelsen enn alternativene, dermed virker påstanden stigmatiserende. 

Dernest er det «fysiske» synet langt mindre fleksibelt, og gir færre tolkningsmuligheter enn alternativene. Å klistre et slikt syn på grupper som ikke har det, gjør debatten mer polarisert enn nødvendig. 

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Takk for svar

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Takk for synspunktene. Hvis du leser selve talen (blant annet tilgjengelig her), ser du at den ikke inneholder noe om et fysisk helvete, eller fysisk pine. 

Poenget med fysisk pine kom først opp i debatten mellom Hallesby og Schjelderup i ettertid. Det var sistnevnte som brakte det inn, i et innlegg 4. februar 1953: «For meg er det iallfall umulig å forstå Jesu ord om fortapelsen slik at han med dette tenker på et sted med evig fysisk pine». (Det er for øvrig interessant at også Schjelderup erklærer at han tror på fortapelsen, men ikke som pine.)

Ja, du har rett i at Hallesby ikke snakker eksplisitt om fysisk pine i helvete i sin tale, men jeg synes det er vanskelig å oppfatte ham annerledes i den påfølgende debatten med Schjelderup enn at han anså den evige pine for å være både fysisk og sjelelig.

Nå ser jeg at Paul Leer-Salvesen har kommet med et svar på lederartikkelen i dagens Vårt Land. Det hadde vært fint om det også kunne legges ut i denne tråden.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere