Ronny Johansen

72

Hva er din tilflukt?

Jeg vil synge om Kristi bud. En sann og herlig rikdomsgave er de bud Kristus mottok fra Faderen og selv levde, for så å overgi oss. Jesus opplyser oss innenfra ved disse bud og Hans kraft og nåde gjør at vi ved dem kan oppfylle loven.

Publisert: 6. apr 2018


Jeg har tatt min tilflukt til Jesus Kristus. Men jeg kan umulig ta min tilflukt til Ham i sannhet, uten at jeg tar min tilflukt til Hans bud og befalinger. Det er bare der vi finner tryggheten, sannheten, nåden og kraften. Utenfor Kristi bud og befalinger er det kun løgn og evig mørke.

Det er bare en vei til lyset og livet. Det lys og liv som dømmer og tar livet av meg etter kjødet. Det er mange som forsøker å komme frem på veien gjennom kjødet, så de kan få del i landets herlige frukter. Men mange av de som forsøker å trenge seg frem der treller og strir og ei annerledes blir.

For å få del i Kristi liv, så må jeg inn i det lovede land. Men da må jeg over floden Jordan. Det er dødsfloden. Der jeg dør ved troen på og erkjennelsen av straffen Gud proklamerte over meg da jeg ble korsfestet med Kristus på Golgata kors. Dette er min død død med Ham, forat jeg kan leve det nye livet i Ham, etter Hans bud og befalinger.

Men når jeg er avdød fra synden, så er jeg blitt levende med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. For er jeg død med Ham, da tror jeg også at jeg skal leve med Ham. Jeg har gått over fra døden til livet fordi jeg nå elsker mine søsken.

Dog, det er bare en vei til Kristi liv. Og da snakker jeg om det livet som tar livet av mitt kjød. Det kjødet som blir med meg opp av dåpens grav og som er fullt virksomt etter at jeg har oppstått med Kristus.

Veien til Kristi liv kan kun nåes og oppnås gjennom Kristi bud. Hva vet jeg om Kristi liv? Jeg kan kun lære Kristi liv å kjenne ved å holde Hans bud. Dersom jeg sier at jeg kjenner Ham, men ikke holder Hans bud, så lyver jeg.

Jeg leser i Skriften at Jesus begynte å gjøre og lære. Altså gjorde og levde Han det han selv lærte. Han hadde holdt Faderens bud og praktisert Hans lære og kunne derfor gå ut og forkynne et liv. Så når jeg mottar Jesu bud, så mottar jeg Hans liv. Jeg kan ikke motta Kristi liv uten å motta Kristi bud. Men mottar og holder jeg budet, så mottar jeg og lever også livet.

Straks vi begynner å gjøre etter Faderens bud, de som er overgitt oss av Sønnen, så vil begjæret bli belyst av budet og dødet ved Ånden. Har man fullt fokus på å holde budene, så belyses det heslige kjødet og fortæres i utførelsen av budet. Effektivt og raskt.  

Det er i Kristi bud, når de skal holdes, jeg trenger formaningene i brevene, til å vise kjærlighet, mildhet, tålmodighet, barmhjertighet osv. Uten Kristi bud, så kan formaningene i brevene føre meg vill. For alt som er skrevet av apostlene, har sitt oppkomme og sin kilde og fulle oppfyllelse i evangeliet om Guds Sønn. Apostlenes brever i Det Nye Testamentet kan jeg derfor kun forstå, fatte, motta og praktisere rett når jeg legger de under Jesu bud og befalinger i evangeliet.

Jesu bud, når de tas i mot og erkjennes, trenger inn i legemet og gir meg lys over begjæret, og kraft ved Ånden til å oppfylle loven. Det finnes ingen kraft til å oppfylle loven uten i og gjennom Kristi bud og befalinger. Åndens kraft til å holde budet ligger i troen på og erkjennelsen av budet. Erkjenner jeg ikke budet ved tro, så får jeg heller ingen kraft. Erkjenner jeg, er det mer enn nok av kraft. Da blir bommer av jern til fyrstikker og dører av kobber til smør.

I denne etterfølgelsen av Jesu Kristus, kjenner jeg meg skyldig til å vandre som Han vandret. Uten å trekke noe fra eller legge noe til. Jeg blir besatt og inntatt av min Mesters bud og befalinger.
Paulus beskriver det slik:
"For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss, idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende, forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort - alltid bærende Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.
2.Kor. 2:5-11

2 liker  
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Min tilflukt ligger ikke den jødiske Lov( Budene) som aldri er gitt til kristenheten, men til jødene. Min tilflukt ligger ikke i noe ved meg selv, noe jeg selv skulle oppfylle eller rettferdiggjøres ved, men ved evangeliet alene, uten gjerning, 

 Rettferdiggjørelsen ligger i enn annen person, Jesus Kristus og hans verk på Golgata. Noe annet evangelium tror jeg ikke på. Kristendommen er ingen lovreligion, men alt er av Guds Nåde som oppdrar oss og gir frelse for den som anså seg som en fortapt synder og tok i mot evangeliet. 

Hvis jeg har forstått deg feil, beklager jeg. Men min første reaksjon var slik at dette var mye blanding av Lov og Nåde. Resultat blir etter min mening da at Loven tar overstyring og at vår frelse blir bestemt av den kristnes vandring i dette liv.  


Kommentar #2

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Kåre Kvangarsnes

Publisert over 3 år siden

Så du tenker at de bud Jesus ga oss, ikke er meningen å holde gjennom hver dag å fornekte oss selv. Altså at det ikke er meningen at vi skal gå i Jesu fotspor etter at vi er tilgitt ved nåde alene, uten gjerninger og har mottatt kraften fra det høye? 

2 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden


Som sagt, budene er ikke gitt oss hedningekristne,men til jødene. Jesus er min frelser og Paulus de hedningekristnes lærer og apostel etter de oppdrag han fikk av Jesus selv. Paulus  gir oss formaninger som dekker det etiske i budene. Vil du leve etter budene, skal du også dømmes etter dem og da må du holde dem 100 prosent. Bibelen sier at det kan intet menneske gjøre, men Kristus har oppfylt Loven for oss. 

"Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud på korset, for der drepte han fiendskapet." (Ef 2,11-16)

Like vanskelig som det var for Paulus å overbevise de jøde-kristne menighetene om at der ikke lenger var noen krav og bud å holde, like vanskelig er det i dag for kristne å akseptere dette. Og verdenskirkene forkynner det samme blandingsevangelium av Lov og Nåde som Paulus prøver å avlære oss. men det sitter hardt inne. Dessverre. 

Jeg er klar over at jeg hører skråsikker ut. Men slik ser jeg det ut fra hva Paulus forteller oss. Motspørsmålet ditt i din kommentar er da at vi i dag er under Nåden, ikke under Loven. De to kan ikke blandes. 

 

2 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Innlegget er sant, og vakkert!

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Min tilflukt ligger ikke den jødiske Lov( Budene) som aldri er gitt til kristenheten, men til jødene. Min tilflukt ligger ikke i noe ved meg selv, noe jeg selv skulle oppfylle eller rettferdiggjøres ved, men ved evangeliet alene, uten gjerning, 

 Rettferdiggjørelsen ligger i enn annen person, Jesus Kristus og hans verk på Golgata. Noe annet evangelium tror jeg ikke på. Kristendommen er ingen lovreligion, men alt er av Guds Nåde som oppdrar oss og gir frelse for den som anså seg som en fortapt synder og tok i mot evangeliet. 

Hvis jeg har forstått deg feil, beklager jeg. Men min første reaksjon var slik at dette var mye blanding av Lov og Nåde. Resultat blir etter min mening da at Loven tar overstyring og at vår frelse blir bestemt av den kristnes vandring i dette liv.  

Beklager - men har du ikke sett det enkle at Moseloven ikke er de selvsamme bud som Ronny Johansen proklamerer så vakkert i sitt innlegg? Det er ikke å være belærende å påstå det, det er påtrengende å forklare at å tro på Jesus Kristus ER å holde Hans bud. Den som elsker meg holder mine bud, sier Kristus.

Jeg vil ikke trekke bort et eneste ord fra Ronny Johansens innlegg, men bejae det nå og for alltid. Jeg søker nøyaktig det samme som han gjør, og det fyller sinnet med ro og hjertet med fred. Så jeg vitner om at innlegget er sant - hvert eneste ord av det!

3 liker  
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg søker nøyaktig det samme som han gjør, og det fyller sinnet med ro og hjertet med fred. Så jeg vitner om at innlegget er sant - hvert eneste ord av det!

Vi har diskutert dette mye, Tore, og du har ditt syn på dette, og jeg respekterer det, om ikke jeg er enig. Bare et spørsmål: Når du sier at du søker det samme som innleggsforfatter, så kan ditt utsagn  forståes som om det er din søken (dvs. hvorvidt du klarer å leve opp til noes om gir sinnsro  og fred i hjertet? At du er trofast nok og elsker nok?

Men grunnleggende her: Paulus taes ikke på alvor. 
Kommentar #6

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Så det du sier er altså.....

Publisert over 3 år siden


Kåre Kvangarsnes, er at Jesus kom med lovens skarpe klør over jødene, men noe du kaller nåde og frihet til hedningene, slik at de slipper å fornekte seg selv når fristelsen melder seg til det onde?

 

2 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.
Kåre Kvangarsnes, er at Jesus kom med lovens skarpe klør over jødene, men noe du kaller nåde og frihet til hedningene, slik at vi slipper å fornekte seg selv? 

Når og  hvis du får se at Loven(De Ti Bud) ikke er frelsesvei lenger, verken får jøde eller greker, men at vi nå er under Nåden, slik Paulus underviser om, vil du kunne erfare  at Nåden oppdrar oss. Loven opplyser den ufrelse om synd. Nåden er den frelstes  nye pedagog, ikke De ti bud. De har aldri heller vært det for den hedningekristne etter den forkynning  Paulus holder frem for oss.

Men mennesket  vil helst ha regler og bud, slik at vi kan finne rettferdighet i oss selv. Derfor ga Jesus jødene loven også, for at de skulle se at dette ikke førte frem. Andre verdensreligioner med islam i spissen, går den samme vei, en vei som ikke leder til frelse , men lovtrelldom og ufrihet. 

Kommentar #8

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Peter oppfattet vel undervisningen til Paulus korrekt?

Publisert over 3 år siden

Det tror i alle fall jeg.

Peter formaner oss til å legge vinn på hellig ferd og gudsfrykt. Det må vel bety en ferd i Kristi bud, etter Hans eksempel, forbilde og fotspor? Tror du ikke det Kåre Kvangarsnes?

Du hevder at Paulus kom med et annet budskap til hedningene enn Jesus. Banet Paulus en annen ny og levende vei, som ikke går i Kristi fotspor i Hans bud, og som også fører oss til himmelen? I så fall så lyver Paulus. For han formaner hedningene til å bli hans etterfølgere, på samme måte han etterfulgte Kristus. Hvordan etterfulgte Paulus som var jøde Kristus?

Det skjønner vi vel alle, at å påstå at Paulus lyver, det blir litt rart når man samtidig hevder man tror på hans undervisning. Da henger liksom ikke det man sier på greip lenger.

Altså Paulus, som var jøde, han etterfulgte Kristi bud og formante hedningene til å gjøre det samme. Så jeg skjønner ikke hvor du har det fra at Paulus lærer oss at Kristi bud og formaninger i evangeliene ikke er for oss, men kun for jødene. Gud gjør som kjent ikke forskjell på folk. Det hevder i alle fall Skriften.

Paulus snakker om noen som var fiender av Kristi kors. Når man er fiende av Kristi kors, i det man i kjærlighet til verden attrår de jordiske ting, så det vel nettopp det å fornekte seg selv man er fiende av. Når må vi fornekte oss selv for å la være å synde? Jo, det er når vi fristes til å bryte Frelserens bud og befalinger. Men de som er fiender av Kristus og Hans bud(kors), er mer opptatt, ser vi av Paulus sine ord, av maten, hvor god den er og av å få mer av den jordiske rikdom. 

Paulus formaner:
"Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!"
1.Kor. 11:1

"Bli også dere mine efterfølgere, brødre, og akt på dem som vandrer således som dere har oss til forbillede! For mange vandrer, som jeg ofte har sagt eder og nu endog med tårer sier er fiender av Kristi kors, hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.
Fil. 3:17-21

"Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 

Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til eder efter den visdom som er ham gitt, likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang. 

Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand; men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.
2.Pet. 3:11-18

"Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker; men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk: alle som syndet uten loven, skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven; for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov; de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem - på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus."
Rom. 2:9-16

2 liker  
Kommentar #9

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Sluttkommentar

Publisert over 3 år siden

På meg virker det som du anklager meg for å si mange ting jeg ikke har sagt i mine kommentarer(stråmenn). Hvorfor skulle Gud ha behov for å sende Paulus ut til hedningene? Var det ikke nok med de 12 som var utvalgt? Hvorfor velge ut  enda en apostel som attpåtil  var drapsmann og morder og forfølger av de  første jødekristne(Saul), før han møtte sin Frelser?

Nei, Paulus lyver ikke, og heller ikke noen andre av apostlene. Men de hadde forskjellige oppgaver, og Paulus skulle gå til hedningene av en spesiell grunn.

Han skulle formidle budskapet om at Israel var  midlertidig forkastet som nasjon   fordi de hadde forkastet  sin Messias og at han nå  var valgt til å gå til hedningene med det han nidkjært kaller mitt evangelium, et evangelium han var det første mennesket som formidlet og som de andre apostlene ikke kjente til. Dette evangeliet fikk han direkte fra Jesus. 

Jesu forkynnelse for jødene og Paulus forkynnelse for hedningene er ikke den samme. Var den det, hadde ikke Jesus hatt behov for å formidle til Paulus gjennom guddomelig åpenbaring, dette  nye  som Paulus  og Bibelen sier han var utvalgt til å forkynne og som aldri var forkynt før, for noe menneske.

Dette nye var at  alle, både jøder som kommer til tro på Kristus og hedninger som aldri hadde vært en del av paktene Gud hadde med sitt eiendomsfolk, jødene, nå ble frelst uten å gå gjennom jødenes Lov og Bud, men gjennom troen alene, uten noen form for gjerning.  Et ny skapning, kaller Paulus det. Vi er alle ett i Kristi legeme. Ingen lov og bud lenger, men formaninger til hedningene om å leve sømmelig og elske sin neste. Ikke for at de kunne miste  frelsen, men for at de skulle stå frem som forbilder for troen, slik at den kunne vinne oppslutning og gjøre ære på Kristus. Et frelsesbudskap om ubetinget frelse av troen på Kristus og soningsverket for enhver som anså seg som en fortapt synder.

De andre apostlene hadde en annen oppgave, nemlig å fortsette Jesu forkynnelse av Loven og Nåden til Israel og jødene i diasporaen,  og forberede dem på Jesu snarlige gjenkomst hvor han ville opprette de løfter om et jordisk fredsrike(milleniumet) med Messias som jødenes konge. Dette frelsesbudskapet legger vekt på både på Lov, gjerninger og nåde for å komme inn i dette fredsriket. 

Paulus formidler videre at den kristne menighets (lemmene på Jesu Kropp) løfter som har sin fulle oppfyllelse i himmelen, og at vi skal få tro at vi alt er satt i himmelen når vi kommer til tro på evangeliet.

 Så kan en vel si at en vil  være en følger av Jesus, eller gå i Jesu fotspor. Men så må en kunne skille mellom det han sa spesifikt for Israel og jødene, og det som gjelder alle kristne i dag. Her er det Paulus kommer inn og forklarer oss dette. 

Vil vi være jøder i troen, eller vil vi la Paulus forklare oss forskjellen. Noen kristne er så fortørnet over Paulus sin lære om evangeliet at de kaller ham en bedrager. 

Heldigvis er ikke det slik. Helt fra før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Gud sin frelsesplan klar. Frelsen til hedningefolkene skulle komme gjennom hans eiendomsfolk til evig tid, jødene, gjennom Messias, Fredskongen, for hedningefolkene stod utenfor løftene og paktene som Gud inngikk med sitt folk.

Deres fall, ble til vår redning, ikke gjennom Lov og Bud, men gjennom det lovfrie Nådeevangelium forkynt og fullt åpenbart for oss av Paulus, Kristi tjener. Israel som nasjon skal få sine løfter oppfylt, men ikke før hedningene er frelst i sitt fulle tall og før de roper på ham som folk  og ser sin skyld.

Slik sett har vi en lettere vei, ikke fordi vi fortjener det, men for å gjøre jødene misunnelige. For å vekke dem. Men likevel vil mange holde fast på på budene gitt til jødene for å holde seg fast i frelsen. Verdenskirkene forkynner også dette i større eller mindre grad. Jeg og mange andre mener dette er galt og forvansker evangeliet. Lov+Nåde forkynt for den frelste = LOV og fører lett til gjerningsstrev og selvrettferdighet.

Evangeliet er mer radikalt enn vi gjerne vil innrømme. Derfor er ikke kristendommen en religion, men all religions ende, som noen har uttrykt det. Ingenting avhenger av deg for din frelse, men alt er av Nåde i tro på det vilkårsløse evangeliet, også når du svikter å være en Jesu etterfølger. Og det gjør vi daglig hvis vi innrømmer det. Synde, ja det gjør vi, men en  kristen trives ikke med det, og Nåden gir oss glede og takknemlighet  og mulighet til å vinne over noen av våre synder. Mange når langt på den vei, andre kortere. Men alle kan likevel se seg frelst, for Gud tilregner oss ikke lenger vår synd. Skulle han det gjøre, ble ingen mennesker frelst.

Jeg vet at mye  dette jeg sier her er kontroversielt for den troende kirkegjenger og andre.  Jeg har prøvt litt å legge frem noe av dette på Verdidebatt før, uten at det egentlig frister til gjentagelse. Men litt motstand må en jo tåle, hvis en mener en har rett.


PS: jeg legger ved en url-addresse som forklarer litt grundiger dette bibelsynet mer inngående av en engelsktalende menighetsforstander for den eller de som er interessert (eller provosert.)

  https://www.youtube.com/watch?v=qYEENsspljI  


1 liker  
Kommentar #10

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Det finnes bare et ekte evangelium om Jesus Kristus. Paulus forbanner alle som forkynner et annet

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Han skulle formidle budskapet om at Israel var  midlertidig forkastet som nasjon   fordi de hadde forkastet  sin Messias og at han nå  var valgt til å gå til hedningene med det han nidkjært kaller mitt evangelium, et evangelium han var det første mennesket som formidlet og som de andre apostlene ikke kjente til. Dette evangeliet fikk han direkte fra Jesus. 

Du skriver også:
"De andre apostlene hadde en annen oppgave, nemlig å fortsette Jesu forkynnelse av Loven og Nåden til Israel og jødene i diasporaen,  og forberede dem på Jesu snarlige gjenkomst hvor han ville opprette de løfter om et jordisk fredsrike(milleniumet) med Messias som jødenes konge. Dette frelsesbudskapet legger vekt på både på Lov, gjerninger og nåde for å komme inn i dette fredsriket." Sitat slutt

Du mener altså at Paulus mottok et annet evangelium enn Jesu apostler. Det er jammen litt av påstand. Paulus selv forbanner alle som forkynner et annet evangelium enn han, så da ligger enten Paulus veldig tynt an eller de andre apostlene ligger tynt an.

La oss lese hva Paulus skriver til hedningekristne i Galatia!
"Men de som gjaldt for å være noget - hvor store de var, er mig det samme; Gud gjør ikke forskjell på folk - de som gjaldt mest, påla mig intet videre,  tvert imot: da de så at det var mig betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, likesom Peter for de omskårne -  for han som gav Peter kraft til apostel-tjeneste blandt de omskårne, han gav og mig kraft til det blandt hedningene -  og da de fikk vite om den nåde som var mig gitt, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å være støttene, mig og Barnabas samfunds-hånd, at vi skulde gå til hedningene, men de til de omskårne, bare at vi skulde komme de fattige i hu, og det har jeg nettop lagt vinn på å gjøre." Gal. 2:6-10

Det er ikke mye her som minner om at vi har å gjøre med to forskjellig evangelier. Det syntes jeg er en meget drøy påstand å komme med. 

Før i brevet har Paulus slått fast følgende:
"Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.  Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder, han være forbannet!  Som vi før har sagt, så sier jeg og nu igjen: Om nogen forkynner eder et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet! 
Gal. 1:6-9

Det er ikke noe her som tyder på at Herrens apostler forkynte et annet evangelium enn Paulus. Tvert imot ser vi her, at vi har med et evangelium å gjøre, ikke to. Og det er evangeliet om Jesus Kristus. Han som døde for våre synder etter Skriftene, og oppsto fra de døde til vår rettferdiggjørelse, helligjørelse og herliggjørelse. Hans navn alene til ære å pris. Amen!

Kommentar #11

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

"Et annet evangelium"

Publisert over 3 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.
Før i brevet har Paulus slått fast følgende:
"Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.  Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder, han være forbannet!  Som vi før har sagt, så sier jeg og nu igjen: Om nogen forkynner eder et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet! 
Gal. 1:6-9

Det er ikke noe her som tyder på at Herrens apostler forkynte et annet evangelium enn Paulus. Tvert imot ser vi her, at vi har med et evangelium å gjøre, ikke to. Og det er evangeliet om Jesus Kristus. Han som døde for våre synder etter Skriftene, og oppsto fra de døde til vår rettferdiggjørelse, helligjørelse og herliggjørelse. Hans navn alene til ære å pris. Amen!

For meg ser det som det er du som ikke helt har forstått hvorfor Paulus skuffet  overfor galaterne og hans advarsler om at de har begitt seg inn på et annet evangelium enn det han hadde forkynt dem. Det han advarer dem mot er å legge seg under de jødisk-kristne vranglærerne som ville ha dem  til å gå veien om jødedommen og budene og de jødiske forskriftene. Paulus advarer dem mot disse vranglærere  som vil gjøre evangeliet avhengig av at de ble jøder først.

Dette er det " et annet evangelium" han advarer mot. Slik jeg oppfatter ditt hovedinnlegg, er det nettopp dette jeg også tar meg den frihet  å  advare mot,  i tråd med det betingelsesløse og lovfrie evangelium som Paulus hadde fått i oppgave av Jesus og gå ut til hedningeverden med. 

Men hvis du selv mener at dette evangeliet ikke  er nok for deg, så var det altså nok for Paulus. Ditt innlegg tolker jeg som du er i strid med Paulus da du på den  ene siden forkynner nåden og på den annen siden lovens krav, budene, og din egen etterfølgelse av Kristus som betingelse for å være "en sann kristen", slik jeg oppfatter det. Din vandring i kristenlivet avgjør om frelsen ligger fast, er det jeg sitter igjen med etter ditt innlegg.

 Ellers håper jeg du behersker engelsk, slik at du kan ta deg tid til å se videoen og  få utdypet det syn som den formidler. Kanskje gir den en  noe annen forståelse av det jeg har prøvd etter fattig evne å formidle.

 

 

 

 

Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Gal. 5, 21-31: "Si meg, dere som vil være under loven. HØRER DERE IKKE LOVEN?

Publisert over 3 år siden

22 Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen Hagar, og en med den frie kvinne (Sara).

23 Trellkvinnens sønn ble født ETTER KJØDET, men den frie kvinnens sønn ble født PÅ GRUNN AV LØFTET.

24. I dette ligger EN DYPERE MENING. For disse kvinner er TO PAKTER.  Den ene fra berget Sinai (Sinai-pakten), og den føder barn til trelldom (under loven!). Dette er Hagar.

25. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem  som nå er, FOR DET ER I TRELLDOM MED SINE BARN.

26. Men det Jerusalem som er DER OPPE (det åndelige og himmelske Jerusalem; "Guds rike er INNI dere"), er fritt (løftets pakt i frihet i Kristus i under nåden)., og det er vår mor.

27. For det står skrevet: Gled deg , du ufruktbare (Sara som ikke kunne få barn pga sin alder+), du som ikke føder! Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveer! For den enslige kvinne (Maria?) har mange flere barn (løftessønnen er Kristus og hele hans ætt) enn den som har mannen (Hagar hadde Abraham?).

28. Men vi, brødre (i Kristus), er LØFTETS BARN (den frie kvinne Saras barn!), liksom Isak. 

29. Men han (Ismael) som var født etter kjødet (med Hagar og ikke etter løftet), forfulgte han som var født etter Ånden. Og slik er det nå også

30. Men hva sier Skriften? Driv it trellkvinnens og hennes sønn! For trellkvinnens sønn skal ikke arve med den frie kvinnens sønn.

31 Altså brødre, er vi IKKE trellkvinnens barn, men den frie kvinnens barn (som fikk løftessønnen, det er egentlig Kristus)."


Denne forkynninga er totalt borte i dag. Det hviler et ENORMT ansvar på forkynnere så de ikke fører barn i trelldom! 


Hvem vil du som  leser dette være?

Løftets barn under den frie kvinne under frihet i Kristus under NÅDEN`?

Eller trellkvinnens barn i trelldom under loven?


Jeg håper alle får sett dette. Gjør vi ikke det, så får vi heller ikke sett Jesu forkynning under nåden: "Din tro har frelst deg!"  og hans utdypning av loven og budene  for å vise at den UMULIG kunne holdes av mennesker, bare han selv oppfylte den! Og er den oppfylt i ham , er den også oppfylt i OSS (Rom.8, 4). For likesom han kom som vår stedfortreder og tok vår straff for synden på seg i vårt sted, likedan oppfylte han loven rettferdighet for vår del så den skulle bli oppfult i oss også! Dermed ER loven oppfylt for ALLE gjenfødte. 

Jeg håper alle får de dette, selv om vi har vært utsatt for forkynning som ALDRI har forkynt dette, slik jeg selv i langt liv  har vært. Verken kirke eller andre menigheter forkynner ikke dette fra Galaterbrevet, de har et ENORMT ansvar for alle troende!

Jesus forkynte ALDRI loven og budene, han UTDYPET dem for å vise at de var UMULIG å holde! For har du brutt bare ett av budene, har du brutt ALLE! (Jakob 2, 10). Er det noen som har klart å oppfylle loven, utenom Kristus? Ja, har noen gjort det, da har de ikke bruk for Kristus og hans nåde som vi får UFORTJENT!

Noen hevder dette er å leve i synd. TØV! For nå er det Guds nåde og Gud selv som oppdrar oss, og de klarer å oppdra oss langt bedre enn vi selv!  Les Tit. 2, 10 ff og 

Fil. 2, 13. 

"For SYNDEN kraft er LOVEN" 1. Kor. 2, 56. Hvordan kan vi da leve etter LOVEN????


1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere