Kjetil Mæhle

68

Frelse, evig fortapelse og helvetesangst

Bibelen taler enkelt og tydelig om Guds endelige dom over hvert menneske. Like tydelig er bibelens tale om nåde og frelse.

Publisert: 6. apr 2018

Det er ikke vanskelig å forstå budskapet. Spørsmålet er vel mer om vi tror det. Fester lit til det i den grad at vi handler på Ordet i tro.
En vakker sang om den store hvite trone inspirerte meg til å skrive dette i litt gammelmodig stil:


Den store hvite trone

Jeg drømte at dagens ende var kommet.
Den siste morgen var grydd.
Jord og himmel hadde ikke lenger noe sted,
nå er det ingenting som gir de døde fred.

Den store hvite trone fant sin plass.
Og den Allmektige satte seg på den.
De døde stod opp fra hav og strand,
For Gud - døden ikke kunne holde stand.

Synderen møter nå sin evige dom.
I bøkene står hver gjerning og ord.
Døden og dødsriket kastes i ildsjøen ned,
synderen får dommen og forkastes han med.

De feige, vantro, løgnerene og de vanhellige.
Alle horkarer, vantro og trollmenn.
De nektet å tro at Gud, som er kjærlig og god,
ville dømme dem til ildsjøens evige dødsbo.

Den store hvite trone dømmer hver eneste sjel.
Rett og god er Herrens endelige dom.
Hver synder og menneske hadde sin tid,
brukte den kun til opprør og splid.

Gud er kjærlig og miskunnelig.
Nåde vises dem som på hans vei går.
Kristus er sannheten, veien og livet,
Følg ham og du Guds kjærlighet når.

For den store hvite trone hvert menneske står.
Bøkene åpnes og dommen vi får.
Men er ditt navn skrevet inn i Livets bok,
du evig liv mottar fordi du levde og var klok.

Jeg våknet av drømmen og forstod det så klart.
Guds dom kommer over hver eneste en.
Men selv i dag Gud i sin nåde kaller,
omvend deg synder før du i ildsjøen faller.


Teksten står i Åpenbaringsboken kapitell 20 og 21.

«Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.»

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.»

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Et innlegg til Guds Ære!

Publisert rundt 3 år siden

Et innlegg som tydelig er til Guds Ære! Ved Den Hellige Ånds hjelp er det mulig å skrive slik.

5 liker  
Kommentar #2

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Dette var sørgelige greier

6 liker  
Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Så...

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
De feige, vantro, løgnerene og de vanhellige.
Alle horkarer, vantro og trollmenn.
De nektet å tro at Gud, som er kjærlig og god,
ville dømme dem til ildsjøens evige dødsbo.

Man kan synge sanger om det også...

Jøye.

6 liker  
Kommentar #4

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja, det er helt avsindig hva «kristne» kan lire ut av seg. Ikke annet en enn ondskapsfull og syk sang.

8 liker  
Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

Det har du helt rett i! Men...

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Synderen møter nå sin evige dom.
I bøkene står hver gjerning og ord.
Døden og dødsriket kastes i ildsjøen ned,
synderen får dommen og forkastes han med.

Dødsriket er tømt av døde når det kastes i ildsjøen... det som forkastes er det gamle legeme, men ånden frelses på Herrens dag. (1.Kor.5.5)

Men vi må ikke glemme Rom.3.23: for alle har syndet og mangler Guds herlighet. - Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. (1.Joh.1.10) = Rom.3.10-12: For det står skrevet: Det finnes ikke én  som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én  som forstår, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én  som gjør det gode,
ikke en eneste.

For det heter i 1.Joh.1.17: All urett er synd, men ikke all synd fører til død.

Da er det bare for alle og vente på dommen?

1.Pet.4.17-19: For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?

Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode.

3 liker  
Kommentar #6

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Uten at det er spesielt viktig

Publisert rundt 3 år siden

Så er det ingen sang. Jeg ble inspirert av en sang. Et enkelt søk på Spotify: "Great white throne" så finnes det noen få tilgjengelig sanger. For meg var de vakre.

Det jeg har  skrevet i versform får frem poengene i bibelteksten som er lagt ved under. Da kan hver og en kontrollere om versene stemmer med bibelens ord.

Syng teksten gjerne men den er skrevet for å leses. Budskapet er forøvrig det samme.  Det viktigste er at det er sant.

5 liker  
Kommentar #7

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er ikke sant. Og Joh.åp er en falsk bok som ikke leder til Jesus.

4 liker  
Kommentar #8

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Et grusomt egoistisk menneskesyn.

Publisert rundt 3 år siden

Jo mer man kan forestille seg at andre pines, desto mer kan man fryde seg?

Var jeg en troende ville jeg si: Herre tilgi dem, for de vet ikke hva de tror.

8 liker  
Kommentar #9

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Hva skal man si?

Publisert rundt 3 år siden

Kan hende et grundigere studium av hva bibelske ord og uttrykk betyr i kontekst og grunntekst er nyttig. Er du befaren i Engelsk har mange hatt stor nytte av en side som tar opp dette på en måte hvor begge syn blir grundig drøftet. Her finner du siden:     www.rethinkinghell.com

4 liker  
Kommentar #10

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Takk Mæhle, for at du våger å stå fram med dette budskapet! 

Ikke fordi noen av oss vil at noen skal komme til helvete. Tvert imot! Heller ikke fordi det er et lett budskap å framføre. Det er det ikke!

Men det er sant. Og derfor må det ropes ut. Takk igjen! 

Den som har ører, han høre!

5 liker  
Kommentar #11

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Hva hører øret?

Publisert rundt 3 år siden

At om du velger et liv på jorden som er avisende til en Gud som lar mesteparten av sine dyrkjøpte barn lide i all evighet dersom de ikke vil "ta i mot frelsen," så er det bare et utslag av Guds rettferdighet??? At 70-80 år i "verdslighet" gir en evighet i mørke og pine er etter vanlig rettferdighetoppfatning mildt sagt i en påtagelig ubalanse! Nuvel!

4 liker  
Kommentar #12

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Lettere vranglesing, Tande?

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jo mer man kan forestille seg at andre pines, desto mer kan man fryde seg?

Det er ikke fryd i denne teksten. Det er et kall til omvendelse. For min egen del er det mer nød, sårhet og bedrøvelse som gjelder. Hvorfor ikke vende om?

Når jeg mener de engelske tekstene er vakre så er det fordi det formidles enkle sannheter ut fra Guds Ord. Sannheten er vakker.

Det syndige mennesket har ingen fremtid. Se på verden. Se all ondskapen, hatet, løgnen og ødeleggelsene. Guds dom er rettferdig for menneskets ondskap er stor.

Så kan jeg profetere og si: Ondskapen vil bli større. Allikevel så vil nåden være tilgjengelig helt til Gud stenger døren. Det blir for sent en dag.

5 liker  
Kommentar #13

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Er det?

Publisert rundt 3 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.
70-80 år i "verdslighet" gir en evighet i mørke og pine er etter vanlig rettferdighetoppfatning mildt sagt i en påtagelig ubalanse!

Er det vår jobb å ha Guds ord ute på høring? Har vi mennesker oversikt? Tyder det på en viss arroganse eller hovmod?  

Er budskapet vanskelig å forstå, eller er det skrevet av lekfolk til lekfolk ved DHÅ?

Når jeg bekymrer meg for mine nærmeste så legger jeg dem frem for Gud i tro. Hva annet skal jeg gjøre? Jo, jeg kan begynne å endre min forståelse av Guds Ord med den følge at jeg slipper å gjøre noe som helst.

Hvilken av disse to enkle alternativene har potensiale i seg til å være fruktbart? 

3 liker  
Kommentar #14

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.
At om du velger et liv på jorden som er avisende til en Gud som lar mesteparten av sine dyrkjøpte barn lide i all evighet dersom de ikke vil "ta i mot frelsen," så er det bare et utslag av Guds rettferdighet??? At 70-80 år i "verdslighet" gir en evighet i mørke og pine er etter vanlig rettferdighetoppfatning mildt sagt i en påtagelig ubalanse! Nuvel!

Du må nesten ta disse anklagene opp med Gud selv. Mæhle er bare budbringeren.

Selv tenker jeg at dette ikke handler om straff i betydningen "Dette skal du ha igjen for!". Gud er ganske riktig ikke slik.

Men synden bærer selv straffen i seg. Det er derfor den fortaptes egen tilstand, - det at han selv bærer sin synd, - som frambringer pinen. 

For synden er jo da en del av selve hans personlighet, siden den så avgjort er noe han har "produsert" helt og holdent ut fra seg selv, - sitt eget ego. Den er med andre ord genuint hans, og derfor også et genuint uttrykk for hvem han er som person.

Og derfor hjelper det ham ikke at Jesus døde for ham. For det går ikke an å skille synden fra mannen uten at han selv vil det. Det er jo synden hans som er ham. Synden hans er den han er!

Det er derfor vi syndere trenger å dø og bli født på nytt av Gud. For å bli en ny skapning i Gud, og bli frelst.

2 liker  
Kommentar #15

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dehumanisering som metode.

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
For synden er jo da en del av selve hans personlighet, siden den så avgjort er noe han har "produsert" helt og holdent ut fra seg selv, - sitt eget ego. Den er med andre ord genuint hans, og derfor også et genuint uttrykk for hvem han er som person.

Det siterte viser hvordan ideen om Helvete tvinger de "rettroende" til å dehumanisere de "feiltroende".

9 liker  
Kommentar #16

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Allikevel så vil nåden være tilgjengelig helt til Gud stenger døren. Det blir for sent en dag.

Käre Kjetil, har du glömt att läsa Psalm 136 innan du skrev detta? 

Lyssna till Tande´s  ord;  "Var jeg en troende ville jeg si: Herre tilgi dem, for de vet ikke hva de tror." , ty han har mer andlig insikt än du tror. 

Kjetil, jag tror att du älskar Guds Ord, men i denna lära som du försvarar är du vilseledd av den stora skökans antievangelium, och en dag, förr eller senare, (aldrig för sent) skall dina ögon öppnas till att förstå att denna lära talar icke vad rätt är om Gud, såsom Elifas och hans båda vänner i Job. 42:7-8. 

5 liker  
Kommentar #17

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Dra dette ut av

Publisert rundt 3 år siden

den bibelske konteksten og prøvd deg med samme argumentasjon. 

Kommentar #18

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Guds ord ute på høring?

Publisert rundt 3 år siden

Det er da vitterlig disse grove løgner om Gud som høres og har vært hørt i generasjoner. Flere og flere både oppdager og forstår uretten. Ikke ut fra folkeopponionen men ut  fra Skriftens egen forklaring. Eksempelvis som jeg har nevnt finnes det virkelig dokumentasjon på dette på en webside som har eksistert i årevis. Her kan en lese om kjente godt utdannede teologer samt legfolk som har kommet på bedre tanker. Jeg har enda til gode å høre eller lese om noen som har beveget seg i motsatt retning!! Har selv hatt gleden av å få være et redskap for å hjelpe mennesker ut av den knugende angsten som læren om torturhelvete forårsaker. Men i slike sammenhenger er det vel en forførende, vannhellig ånd på ferde? Nei Skriften skal ikke ut på høring som du insinuerer, den bør granskes og er nyttig til både lærdom og opptuktelse som skrevet er.  www.rethinkinghell.com

2 liker  
Kommentar #19

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg har ikke noe problem med ildsjøen. Jeg tror ildsjøen er Gud, som er alle steder og som beskrives som en fortærende ild. Gud er bare god, og han tåler ikke noe ondt, så alt det onde vil bli brent bort i hans fortærende ild.  Men det må forstås åndelig og ikke fysisk. Jeg tror smerten man føler er anger. Men pga. Jesus så kan alle bli frelst.

11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.12
Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm,13 skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.14
Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn.15
Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.

Det er kjempebra at all synd brennes bort. Lidelsen er en kort stund, men nåden er evig.

Vil anbefale Thor Ivar Hornes sin bra forklaring på hvordan ildsjøen skal tolkes.

Ildsjøen - Guds omsorg eller straff?

3 liker  
Kommentar #20

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Ja er han budbringer bør han se

Publisert rundt 3 år siden

bedre etter i lasset han drar med seg så han leverer "varer" som oppdragsgiver har sendt og ikke "fake news".

4 liker  
Kommentar #21

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.
At om du velger et liv på jorden som er avisende til en Gud som lar mesteparten av sine dyrkjøpte barn lide i all evighet dersom de ikke vil "ta i mot frelsen," så er det bare et utslag av Guds rettferdighet?

Skjønner ikke helt. Gud lar ikke en eneste av sine dyrekjøpte barn lide i helvete, der tar du utrolig feil! Det er de som velger å IKKE være hans barn som ender der. Det balanserer bedre. Det er rettferdig. Det ville vært urettferdig av ham å slippe de som har fornektet ham i 70-80 år, inn i himmelen.

2 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Helvete varer ikke evig - evig er utenfor tid og rom - det er ingen tid der.

Publisert rundt 3 år siden

Helvete varer ikke evig. Derfor vil heller ikke den evige pine vare evig. Fordi det er ikke tid der. Ikke morgen eller kveld, ikke dag eller natt, ikke et sekund, ikke et minutt, ikke en time - det er ikke tid, og enhver pinsel opplevd der er derfor evig - om den så varte bare ett sekund. Skjønner dere det? Jeg kan gjerne forsøke å gjøre det enda klarere - sagt uten snev av hovmod.

Frelse er ikke ene og alene å unngå helvetes pine, men å vokse i Gud - til å bli lik Gud. Det skjer gjennom fullkomment håp, urokkelig tro og ren, guddommelig kjærlighet.

Vil man ikke håpe, vil man ikke tro, har man ikke kjærlighet - så har man heller ingen vekst i Gud. Hva har man da annet enn et tap? Dette å ikke ta i mot Guds velsignelser er fortapelse. Da kan man ikke vente samme herlighet som de som har arbeidet i sitt ansikts sved gjennom omvendelse.

Gud gjør ikke forskjell på folk, det er folk som gjør forskjell på folk.

På denne tråden er det ikke en eneste som dømmer noen til helvete, det er trådstarter som forteller OM helvete, men dømmer ingen dit - vedkommende siterer bibelen, gjør seg ikke til dommer, men advarer - hvilket er påkrevd av enhver som følger Herren Jesus Kristus.

Så blir noen dødelig fornærmet ved bibelens ord, og angriper personen som siterer bibelen, som om han - Mæhle - dømmer noen. Det gjør han ikke, men de som angriper ham, de dømmer - den dommen skal falle på dem selv - slik er loven! Så loven skiller ut de som har håp, tro og kjærlighet fra dem som ikke har håp, tro og kjærlighet - og dette viser vi ved våre gjerninger. Så om noen fordømmer bibelen er det ikke hverken bibelens skyld eller Mæhle, det er den som gjør seg selv til dommer som dømmer - den dommen rekylerer, så sier Herren. 

Hverken Mæhle, Berntsen, Jebsen, meg eller hvem som helst annen kan av seg selv avgjøre noe om dette. Dette tilhører Gud, er Hans domene og Hans vilje, men etter min ringe forståelse vil vi bli tildelt herligheter lik solens glans, månens glans og stjerners glans, sitert bibelen,  - det ifølge vår egen vilje til å ta i mot Guds herlighet.

De som ikke vil ta i mot Guds herlighet mottar heller ingen.

Hva alle til slutt ender med, eller hvor, vet bare Gud, bare Han som dommen tilhører, som hevnen tilhører - ikke oss. Personlig er jeg takknemlig for å å ha lært å tro, og derigjennom søke herlighet, som kalles helliggjørelse gjennom kjærlighet, i dette håpet lever jeg og i dette håpet ønsker jeg alle Guds barn evig liv - i herlighet. 

Men for meg selv kan ikke jeg gjøre annet enn å arbeide på min egen frelse ved uegennyttig tjeneste under Gud, miste mitt liv i dette livet for å finne det i det neste. Metoden er tydelig beskrevet i bibelen - om noen motsier dette om frelse, har jeg ikke annet råd enn å studere bibelen selv. 

1 liker  
Kommentar #23

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Gud bedre meg! Hvem velger helvetet? Tror du ikke Gud vet vårt eget beste?

6 liker  
Kommentar #24

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Nei, nei og nei eller kanskje ja?

Publisert rundt 3 år siden

Skriften taler ikke til oss med "fake news". Ordet er tydelig og klart. De "fake news" er å tolke bort det enkle og klare budskapet som skriften taler til oss. 

Hvorfor er det nødvendig med en bortforklaring av dommen?

1. Syndere vil ikke stå til regnskap for sitt liv.

2. Syndere liker ikke å høre at de ikke er gode nok for Gud som de er i seg selv.

3. Syndere vil ikke vende om selv om de tror på Skriften.

4. Syndere vil ikke gå den smale vei.

5. Syndere vil ikke ydmyke seg og følge Kristus.

Hvem er syndere? Alle er syndere. Men vil jeg disse 5 punktene, da er jeg på vei inn i Guds nåde som frelser meg fra fortapelsen.

Men kanskje det er bedre å tolke Guds Ord slik at syndere slipper å ta oppgjør med synden? Kanskje de kloke hoder finner en måte å tolke Skriften på så alle blir frelst? 

Hva er fake news? La Guds Ord gi deg svaret.

5 liker  
Kommentar #25

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Bifall

Publisert rundt 3 år siden

Kloke ord T. Olsen. Om jeg ikke forstår alt så er det uansett hjelp i din balanse og kommentar. Takk.

2 liker  
Kommentar #26

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Gud bedre meg! Hvem velger helvetet? Tror du ikke Gud vet vårt eget beste?

Det er ikke snakk om å velge helvete, men å velge det bort. Eneste måten å velge det bort på er å velge alternativ to, å tro på frelsen fra dette sted, ved Jesus.

Gud vet absolutt menneskenes beste, derfor organiserte han frelsesplanen sin for oss som tror.

Les Kjetil Mæhle sin kommentar 24

3 liker  
Kommentar #27

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Men kanskje det er bedre å tolke Guds Ord slik at syndere slipper å ta oppgjør med synden? Kanskje de kloke hoder finner en måte å tolke Skriften på så alle blir frelst? 

Det er bare noen få som velger bort slik du skriver her. Tenk på de som  tror på en annen religion fordi de tror den er den riktige, fordi de har blitt fortalt det fra de var små, og fordi alle rundt dem tror på den religionen. Skal de straffes fordi de ikke visste?  Hva med ateister som ikke klarer å tro, kanskje fordi det står om så mye ondt i GT og fordi de opplever mange kristne som harde mennesker. Og kanskje de er ateister som følger Jesu ene bud bedre enn de fleste kristne gjør.  De tror ikke, men de elsker sin neste.

Og hva med kristne som tror at troen deres er nok, og at de ikke vil måtte stå til rette for sine synder .Og derfor ikke følger Jesu ene bud? Som ønsker sine medmennesker til helvete.

Jeg tror Gud er rettferdig og nådig. Spesielt mot de som ikke tror, men som allikevel har fulgt Jesu bud om nestekjærlighet. Det de har gjort mot en av de minste har de gjort imot Jesus. Og kanskje egoistiske kristne som tror de  kan være så egoistiske som de bare vil, fordi de tror, vil få en overraskelse på dommens dag?

7 liker  
Kommentar #28

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Godt sagt

4 liker  
Kommentar #29

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Isak Syreren, en kirkefader fra 600-tallet, sitat:

”Dersom noen sier at Gud har holdt ut med dem her på jorden for at hans tålmod skulle kunne bli kjent – og samtidig hevder at han senere vil straffe dem nådeløst, - et slikt menneske tenker på en usigelig blasfemisk måte om Gud i sitt umodne sinn. Han tar vekk Guds godhet, hans velvilje og barmhjertighet og den tanke at han i sannhet bærer over med syndere og onde mennesker. En slik person gjør Gud til slave av sin egen vrede….. Ikke bare mislykkes en slik person i å tilskrive Gud noe prisverdig, men han sprer også falske påstander om han.”

3 liker  
Kommentar #30

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Universialisme

Publisert rundt 3 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er bare noen få som velger bort slik du skriver her. Tenk på de som  tror på en annen religion fordi de tror den er den riktige, fordi de har blitt fortalt det fra de var små, og fordi alle rundt dem tror på den religionen. Skal de straffes fordi de ikke visste?  Hva med ateister som ikke klarer å tro, kanskje fordi det står om så mye ondt i GT og fordi de opplever mange kristne som harde mennesker.

Alle blir frelst uansett religion, tro eller ikke tro. 

Men dette er langt utenfor hva skriften sier. Jesus samtaler med disiplene i Joh. 14:6: "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."

Krystallklar tale. INGEN kommer til Faderen uten ved meg (Jesus).

Det er ikke så vanskelig. Skal jeg høre på Tunli, Horrnes, Sjåstad, Bertnsen eller på Jesus? 

Lytt på hva Jesus sier og følg ham. 

 

Sitat: "Og kanskje egoistiske kristne som tror de kan være så egoistiske som de bare vil, fordi de tror, vil få en overraskelse på dommens dag?"

Kjenner du mange egoistiske kristne? De jeg kjenner er oppofrende og rause gode mennesker som absolutt lever i det doble kjærlighetsbud. 

3 liker  
Kommentar #31

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Er ikke hvert eneste menneske inkludert

Publisert rundt 3 år siden

i den fullbrakte uforskyldte frelse fra Guds side? Valgene mennesker gjør i smått og stort i forhold til den enkeltes mulighet og anledning kjenner bare Gud til. Ja jeg tror en kan avslå reelle valgmuligheter i denne sammenheng og vende seg bort i fra den dragningen uten makt ,tvang og manipulering som jeg personlig tror Gud står bak. Trusselterroren om et evigvarende torturhelvete er jeg overbevist om kommer fra en fiende. Samtidig tror jeg nok  Guds nåde rekker mye lenger enn våre religiøse nesetipper. Også når det gjelder temaet "utenfor eller innenfor" og til og med innom..

2 liker  
Kommentar #32

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.
i den fullbrakte uforskyldte frelse fra Guds side?

Jo, frelsen er tilbudt alle mennesker, uten unntak. Problemet er bare det at menneskene i utgangspunktet er født med ryggen mot Gud. Derfor blir frelsen kun gyldig for dem som velger å vende seg om og tro. De som ikke vender seg om og tror får ikke del  i dette under, selv om frelsen ligger ferdig for dem. 

3 liker  
Kommentar #33

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Nå tillegger du meg standpunkt

Publisert rundt 3 år siden

som jeg ikke har under overskriften universialisme. Jeg benekter visselig ikke Jesu ord om at "ingen kommer til Faderen uten ved meg". Men hvordan Herren når og kaller den enkelte til Faderen kjenner vi ikke til. Vi vet at ifølge Skriften vil noen spørre han om hvilke sår han har på hendene. Alle som blir innbyggere på den nye jord er der på grunn av Jesus. Men mange av disse har aldri hørt ordet om forsoningen mens de levde, men får vite hvorfor de er vel hjemme. Men hvordan Gud ledet disse slik at de var ledet og formet av Ånden vet vi ikke. Samtidig tror jeg andre igjen sto imot denne vennlige,usynlige dragningen og fikk en annen skjebne. Men dette er ikke universialisme.

2 liker  
Kommentar #34

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Kloke ord T. Olsen. Om jeg ikke forstår alt så er det uansett hjelp i din balanse og kommentar. Takk.

Ingen av oss forstår alt, derfor kan ingen av oss dømme rettferdig i alt. Dommen hører alene Gud til. Jeg innrømmer at jeg blir provosert av denne lettvinte dommen over andre, i ditt tilfelle at du siterer bibelen, som om du har gjort noe galt? Det har du ikke - dette er alvorlig! Mer alvorlig enn noen på denne tråden har full forståelse for - men Gud er og blir god, og enhver vil vite med seg selv at eventuell dom er rettferdig. En advarsels røst er derfor på sin plass.

La oss da fremme kjærlighetens evangelium til omvendelse fra synd. At frelsen er mer enn å unngå straff. Så utrolig mye mer, at å søke denne frelsen er mer intelligent handling enn noen annen. Alle kan gjør det, om de vil - vil de ikke er det ikke andres skyld enn deres egen, derfor - vi skal aldri gi opp håpet for hverken oss selv eller noen annen, men fortsette i bønnens ånd å prise å hevde Herren Jesu Kristi navn.

2 liker  
Kommentar #35

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det siterte viser hvordan ideen om Helvete tvinger de "rettroende" til å dehumanisere de "feiltroende".

Dette stemmer ikke. 

Det er en tvert imot en beskrivelse av hvem vi alle er i oss selv som mennesker, og hvorfor vi alle trenger å bli født på nytt av Gud, og bli en ny skapning i Jesus.

Her stiller vi alle likt, og ingen er bedre enn andre. Vi trenger alle Guds frelse.

1 liker  
Kommentar #36

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Mona Ekenes

Publisert rundt 3 år siden

"Et innlegg til Guds Ære"; skriver du.

Et fint innlegg av Kjetil Mæhle, det er det ingen tvil om.

Men å skrive at et "innlegg" er til Guds ære ville jeg voktet meg vel for å gjøre. Vi mennesker kan ikke være til ære for Gud, selv om vi skriver innlegg. Gud har ikke bruk for å bli æret av oss, det er vi som må innse at Gud er all vår ære.  Det er vel sikkert Kjetil Mæhle enig i også, vil jeg tro.

Det er jo fort gjort å skrive noe uten å tenke over hva vi egentlig har skrevet, spesielt når man er engasjert her på VD,, ingen er ufeilbarlige. Derfor håper og tror jeg dine ord her var skrevet i tankeløshet. 


1 liker  
Kommentar #37

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ingen er bedre enn andre. Nettopp! Og ingen ikke-troende er feiltroende, men det finnes mange troende som ikke er rett-troende.

Publisert rundt 3 år siden

 

Vi må vokte oss vel for å tro at den som er frelst er noe bedre enn dem som ikke er det. Det finnes mange ikke-troende (ikke FEIL-troende) som har en langt bedre og moralsk vandel enn mange troende. Selv om vi er født på ny har vi fortsatt vår syndige natur, og var vi bedre enn alle ikke-troende, så hadde ikke Paulus behøvd å skrive en eneste formaning til oss. Men i mange av brevene til Paulus utgjør formaningene minst halvparten av innholdet! Og ikke uten grunn. Selv om vi er født på nytt så blir vår syndige natur fortsatt like syndig som før, og kan aldri bli noe annet, derfor trenger vi Guds nåde.

Det er nok mange troende som ikke ser dette, og som hever pekefingeren høyt mot de som ikke tror, så etter mitt syn er det ikke rart at de oppfatter det som om alle troende er "bedre enn andre". Men INGEN av oss har rett til å dømme noen og stå med pekefingeren mot noen.  Det er over hodet ikke fordømming  Guds ord dreier seg om.

Det er vel ikke noe som er mer problematisk for et gjenfødt menneske enn egen synd, så gale at det kan gi både angst og mareritt, i verste fall psykiatrisk behandling. Jeg har møtt slike. Det er nok ikke bare helvetslæra som kan skade. Men dette hører vi lite eller aldri om fra de kristne. Og denne smerten som synd kan påføre gjenfødte, kommer etter mitt syn av feil forkynnelse, en blanding av lov og nåde, blanding av den gamle og nye pakt. Det er ikke uten grunn Paulus ble valgt ut til hedningenes apostel, selv om det var 12 andre fra før. Den som ikke ser dette, kan komme i fare for å påføre også troende  smerte, etter mitt syn. 

 

Å tro at vi gjenfødte er bedre enn ikke- troende, vil jeg vokte meg for å gi inntrykk av. Jeg kan ikke se at du har gjort det, så ingen anklage mot deg. 

Ingen ikke-troende er feil-troende, men det finnes mange troende som ikke er rett-troende. 

4 liker  
Kommentar #38

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Vi mennesker er alle forskjellige. Vi mennesker forstår ordet på hver vår måte. Menneskene er søkende i dag,og aldri før, har det vært en større åndelig søken i oss. i det tidsrom vi nå lever i. Hva søker menneskene etter ? Fred ,Frihet, kjærlighet, visdom, lykke ja mange ting søker vi etter, men finner man det man søker? ofte så er svaret nei.    Vi er svake fordi vi trenger hverandre, en slags  tilhørighet med hverandre gir oss en større trygghet og aksept. Vi følger ofte strømmen slik alle andre gjør uten å søke etter den sannhet som ligger der ute, man fornekter ofte sannheten fordi den gjør som regel vondt, og unnskyldningene er mange. Alle blir født inn i livet og alle vil dø en gang, og jeg har vert med på avslutningene til flere som har sovnet inn mot slutten. og selv de som har vert tøffest i mot å velge å tro på en Gud har sine spørsmål ved dødens terskel, og spørsmålet har vært som regel finnes det en Gud og et liv etter dette.Tvilen begynner å melde seg og de kjenner en uro og ønsker å forsikre seg om det er en fred etter dette livet.


 Menneske slutter egentlig ikke å håpe på at det kan finnes noe etter døden. Så derfor er vi følsomme ovenfor det ukjente etter døden. Hva om det finnes en Himmel, hva om jeg har tatt feil av det jeg har trodd på? Hvor vil min ferd da gå etter dødens vei. ? Guds ord har alltid vært der for oss mennesker.og ordet har vært forkynt blant oss i mange tusen år, og  mange forkynnere og tros folk har misbrukt sin rolle som formidler Om hvem Jesus var og hva Han gjorde og fremdeles gjør. Derfor har redsel og angst vert en del av noen menneskers vei og noen  vokste opp med en forkynnelse som var skremmende, Derfor oppfordrer jeg den som har mistet troen på grunn av helvetes skremsel en til å søke sannheten i Guds ord og hvem Jesus er i dag, for han er den samme i dag som i går. og den nåde som er oss gitt vil vare til vår død. slik som røveren på korset fikk erfare. En nådefull Gud. Alle har sin mulighet til å svare på innbydelsen fra Gud. en innbydelse som man selv velger om man vi være med i eller ikke. for døden vil oss innhente oss alle en dag. Vær da vis i din søken vær da åpen i din søken og lukk ikke hjertedøren fordi du vil være sta og egen.

1 liker  
Kommentar #39

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Det er et viktig poeng

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Å tro at vi gjenfødte er bedre enn ikke- troende, vil jeg vokte meg for å gi inntrykk av. Jeg kan ikke se at du har gjort det, så ingen anklage mot deg. 

Det er mange mennesker som har god moral og fin dannelse. De er både hensynsfulle, har omsorg og empati. De er hjelpsomme, har kunnskap og vil tilsynelatende det beste for andre. 

Med litt flytende mål på hva som er god moral og et godt menneske så drister jeg meg til å si at det å være kristen ikke nødvendigvis plasserer en på toppen av skalaen. 

Men å være det beste av seg selv for alle andre frelser ingen.

Min moral, etikk og virkelighetsoppfatning bygger på troen på Guds Ord. Da kan det godt være at jeg er på kollisjonskurs med samfunnets normer og oppfatninger. Det kan jeg leve med.

3 liker  
Kommentar #40

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Men dette er langt utenfor hva skriften sier. Jesus samtaler med disiplene i Joh. 14:6: "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."

Men jeg også tror på at Jesus er veien sannheten og livet. Jeg tror også på skriften akkurat som du gjør. Men jeg tolker den annerledes enn deg. Jeg føler det er Jesus som viser meg hvordan skriften skal tolkes. Og det fantastiske med det er at flere og flere får samme åpenbaring. Og det som er spennende er at slik jeg tolker helvete slik tolket de første kristne helvete. Så flere begynner å få øynene opp for at Gud er en god Gud og ikke en som torturerer mennesker i en evighet.

Hva syns du om nazister?  De trodde på en mann som godtok tortur og drap på de som ikke passet inn i hans rike. Ikke gjør Gud like ond som Hitler. Ikke tro at jødene som opplevde Auschwitz skal få oppleve vrede hos Gud når de kommer til ham. Og en enda verre tortur i evighet. Gud er ikke sånn. Jeg kjenner Gud, og han er god, og alt Gud gjør er godt og til menneskenes beste. Selv om det gjelder tukt og vrede. Alt gjør han til det beste.

Og jeg kjenner mange gode ateister. De fortjener absolutt ikke helvete.  De jeg kjenner er oppofrende og rause gode mennesker som absolutt lever i nestekjærlighet.

Og det opplever jeg ikke at alle kristne gjør nei. 

4 liker  
Kommentar #41

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Hva synest jeg om nazister?

Publisert rundt 3 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hva syns du om nazister?  De trodde på en mann som godtok tortur og drap på de som ikke passet inn i hans rike. Ikke gjør Gud like ond som Hitler

Seriøst?

2 liker  
Kommentar #42

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja seriøst ment.   

Og hva ville du ha valgt. Auschwitz eller helvete?

2 liker  
Kommentar #43

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det du her skriver, stemmer ikke.

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Dette stemmer ikke. 

Det er en tvert imot en beskrivelse av hvem vi alle er i oss selv som mennesker, og hvorfor vi alle trenger å bli født på nytt av Gud, og bli en ny skapning i Jesus.

Her stiller vi alle likt, og ingen er bedre enn andre. Vi trenger alle Guds frelse.

Du hevdet at det var en beskrivelse av de fortapte.

Jf. din #14:

"Men synden bærer selv straffen i seg. Det er derfor den fortaptes egen tilstand, - det at han selv bærer sin synd, - som frambringer pinen. 

For synden er jo da en del av selve hans personlighet, siden den så avgjort er noe han har "produsert" helt og holdent ut fra seg selv, - sitt eget ego. Den er med andre ord genuint hans, og derfor også et genuint uttrykk for hvem han er som person.

Og derfor hjelper det ham ikke at Jesus døde for ham."

(mine uthevinger)

1 liker  
Kommentar #44

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hypotetisk

Publisert rundt 3 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og hva ville du ha valgt. Auschwitz eller helvete?

Hvis det er troen, den "rette", som frelser, er det valget du her skisserer, hypotetisk.

Auschwitz var opprettet i en "rettroende" kultur for å hanskes med mennesker fra en "feiltroende" kultur.

Så Auschwitz og Helvete er beslektet på mer enn én måte.

1 liker  
Kommentar #45

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Hovedpoenget

Publisert rundt 3 år siden

Hovedpoenget mitt er feil forkynning av lov OG nåde. Derfor viser mange kristne til Jesu ord hvor han utdyper loven (bl.a. i bergpreika). men man kan jo ikke tjene både loven og nåden samtidig. "Vi kan ikke tjene to herrer på en gang" sier Jesus.

Jeg registrer at du ikke kommenterer dette.

1 liker  
Kommentar #46

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Jeg ville valgt Jesus

Publisert rundt 3 år siden

Når jeg leser din #40 så skriver du: "Men jeg tolker den annerledes enn deg. Jeg føler det er Jesus som viser meg hvordan skriften skal tolkes. Og det fantastiske med det er at flere og flere får samme åpenbaring. Og det som er spennende er at slik jeg tolker helvete slik tolket de første kristne helvete. Så flere begynner å få øynene opp for at Gud er en god Gud og ikke en som torturerer mennesker i en evighet"

Dette gjør meg ettertenksom. Slik som du, Horrnes og Sjåstad sammen med mange andre liberale bibellesere tolker Guds ord: Noen tar bort hele bøker som ikke passer, omtolker bibelens klare budskap og gjerne føler at Jesus viser og lærer hvordan skriften skal leses. Ergo at DHÅ gir innsikt som går på tvers av bibelens budskap eller kommer med ny kunnskap som skal leses på lik linje med bibelen, er etter den forståelse jeg har en farlig forførelse.

Det som gjør meg ettertenksom er om dette er en del av den store villfarelsen Gud skal sende over verden i den siste tid: 2. Tes. 2:10-12: "Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. 12for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten."

Er den liberale bibelforståelsen og et Gudsbilde som fremstiller Herren som ond og grusom når han dømmer mennesket til fortapelse -selve villfarelsen i den siste tid? Det kan være at Tunli, Sjåstad og Horrnes sin bibeltolkning gir oss noen skygger av hva som kommer.

2 liker  
Kommentar #47

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

Kan du ha misforstått denne betydningen?

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Å tro at vi gjenfødte er bedre enn ikke- troende, vil jeg vokte meg for å gi inntrykk av. Jeg kan ikke se at du har gjort det, så ingen anklage mot deg. 

Gjenfødelse er et ord som enkelte steder er brukt i stedet for oppstandelse, men du vil ikke finne disse to ordene sammen i en forklaring. Men det er en oppreisning Jesus har lovet alle på den siste dag, ikke bare fordi han er veien, sannheten og livet, men fordi han også er "oppstandelsen og livet".

Hva tror du Gal.4.19-20 betyr i forståelsen om gjenfødelse?

Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere – jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere.

Eller: Hva tror du ordet uforgjengelig betyr? (1 Pet 1,23)

1 Kor 15,50: Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

Altså kristen manns forgjengelighet kan ikke og skal ikke komme inn i  Guds rike, og de kan heller ikke se det, de må bli født på ny, forvandlet til et uforgjengelig menneske ved oppstandelse. (1 Kor 15,52)

Leser man Bibelen uten å forstå ordene i den?

1 liker  
Kommentar #48

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Så Auschwitz og Helvete er beslektet på mer enn én måte.

Som mange kristne tror på kan nok stemme. Nå tror jeg på det samme helvete som de ortodokse kristne tror på, og som hva de første kristne trodde på. Og jeg ville absolutt ha valgt det helvete framfor Auschwitz. Spesielt fordi Jesus har frelst alle mennesker fra deres synder, så vi trenger ikke å bære synden for vår egen synd.  Uten Jesus hadde vi vært fortapt fordi synd og Gud ikke går sammen. Til tross for at Gud ikke tåler synd, så valgte han å ta verdens synd på seg. Det gjorde han av kjærlighet til oss alle. Gud er bare god. Gud ( og helvete) kan sammenliknes med en tannlege som tar seg av hull i tennene våre. tannlegen forteller oss hva vi skal spise og hva vi skal unngå å spise, for ellers må vi komme til tannlegen og det gjør vondt.  Men år Gud griper inn så er det alltid til det beste. Akkurat som med tannlegen. Det gjør ondt og borre i tennene, godtvondt vil kanskje mange si, men etterpå føles det godt. 

2 liker  
Kommentar #49

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

på hver vår måte

Publisert rundt 3 år siden

"Vi mennesker forstår ordet på hver vår måte." skriver du.

Men er det vår forståelse vi skal tro på da? 

Tror du Gud åpenbarer (Ef. 1, 17) sitt ord ulikt, alt etter hvem han åpenbarer det til? Da kan vi jo ikke tro på ham.

Kommentar #50

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Klarer du å koble det litt bedre?

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Auschwitz var opprettet i en "rettroende" kultur for å hanskes med mennesker fra en "feiltroende" kultur.

Auschwitz var vel heller antisemittismens endelige løsning på det som ble kalt jøde-problemet. Forøvrig et problem kun for antisemitter. 

Jeg har ikke tidligere hørt at antisemittismen springer ut fra rett eller feil tro. Mange har forsøkt å forklare og begrunne antiesemittismen tidligere uten å lykkes, men har du løsningen så utdyp gjerne.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere