Audun Hjertager

149

Ytringsfrihet fru blom

Mer snakk om «raser» på Verdidebatt, så begynner snart folk å tro på det.

Publisert: 5. jan 2011  /  2147 visninger.

Kampen om ytringsfriheten er ikke hva den en gang var. Etter at Vårt Land inviterte Anfindsen som gjesteskribent, har han advart i kommentarer, innlegg og endog i redaksjonens fremhevede innlegg,  mot at redaksjonen tar hensyn til folk som reagerer på ideene hans om menneskeraser og IQ, tilbøyeligheter, evner. Og han bruker ytringsfriheten som argument.

I dag kan klimaskeptikere grine seg til innlegg i avisene selv om WWW er åpent for alle. Dette har ført til at massemediene har formidlet et svært skjevt bilde av klimaforskningen. -Langt flere stemmeberettigede tror at det er vitenskapelig grunnlag for å betvile menneskeskapt global oppvarming enn forskningen skulle tilsi. Når neste generasjon spør oss hvorfor vi ikke reagerte tidligere på forskernes klimaadvarsler, vil redaktører være blant de mange tiltalte. Jeg mener det er på høy tid at redaksjonen i VL også foretar redaksjonelle grep knyttet til emnet Anfindsen tar opp.

Jeg oppfatter personlig at Vårt Land stimulerer til rasisme på bakgrunn av noe som hevdes å være vitenskap men som er langt på siden av konsensus. Men nå er jeg bare Cand Scient innen systematikk (gruppering av arter); jeg jobber ikke som biolog, og det er lenge siden jeg studerte. Jeg oppfordrer derfor redaksjonen til å undersøke dette, og veie opp for eventuell skjevhet snarest. Man kan jo begynne med to professorer innenfor ulike fagfelt som berører Anfindsens teorier.

Så langt jeg kan se hadde FN mer faglig rett enn man skulle tro på 50-tallet, da vi slo fast at menneskeheten ikke består av raser men av medmennesker. - At menneskearten består av raser slik Anfindsen argumenterer for, var noe noen tenkte for flere tiår siden, og som et lite knippe fagfolk fortsatt argumenterer for. Ny genforskning viser at menneskeraser i biologisk forstand ikke eksisterer.

Jeg vil tro at minst 99 vilkårlige sosialantropologer, psykologer og biologer må uttale seg om emnet som gjesteskribenter for å få balanse i regnskapet, og de må holde det gående med både innlegg og kommentarer... så jeg føler redaksjonen har havnet i et stort, etisk dilemma.

Jeg er for stor grad av ytringsfrihet, minst den vi har i dag, men jeg setter grenser i egne fora. Hjemme og ute i fri natur kan folk hevde hva de vil, også på www, og slik synes jeg det bør det være.

Jeg ser lite som tyder på at det vil komme begrensninger på ytringer. Prognosene tyder vel snarere på at vi i neste stortingsperiode vil få høre stadig mer av Anfindsens tanker under et nytt, populistisk regime. Og når jeg tenker over det,  er det vel kanskje slik Lars Gule sier, at det er reaksjonær populisme som ofte har vist seg å føre til tap av ytringsfrihet. Det er kanskje neste regime vi bør frykte?

 

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

minner om noe

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil tro at minst 99 vilkårlige sosialantropologer, psykologer og biologer må uttale seg om emnet som gjesteskribenter for å få balanse i regnskapet, og de må holde det gående med både innlegg og kommentarer... så jeg føler redaksjonen har havnet i et stort, etisk dilemma

Jeg bare undres på om ikke dette er mye i samme gate som den indignasjonen mange av norske forskere ga uttrykk for i forbindelse med Harald Eias "Hjernevask" og avsløringene der.

Hvem er det som hindrer disse du skriver om i det siterte i å ytre seg her på forumet. f.eks.?

Hvordan kan redaksjonen i VL havne i et etisk dilemma ved at disse velger å ikke benytte seg av ytringsfriheten?

Du innleder ditt innlegg med å frata størsteparten av VD`s lesere den intelligens som skal til for å gjøre egne vurderinger av det stoffet som er tilgjengelig. Du mener tydeligvis at det som presenteres i rikt monn på VD, er det "folk tror på".

Kommentar #2

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Noen aktuelle referanser

Publisert nesten 11 år siden

La meg bare i all hast gjenta noe av det jeg skrev på den andre VD-tråden du henviser til. Her er de viktigste  innleggene i den aktuelle debatten i Aftenposten:

Inni er vi ulike. Raserealisme. Tendensiøs forvrengning. Ærlighet varer lengst.

I etterkant av at Aftenposten hadde satt strek for debatten mellom Hylland Eriksen, Undlien og meg, utfordret de to professorene til å svare på noen utfordringer. Det har de foreløpig ikke gjort (det kan være flere grunner til det, selvsagt). Den aktuelle utfordringen ligger åpent tilgjengelig på nettet: Kritikk av Dag Undlien og Thomas Hylland Eriksen, og inneholder lenker til en rekke artikler som kan kaste lys over nettopp det vi diskuterer her.

Som nevnt på morgenkvisten er jeg usikker på om jeg rekker å skrive stort mer på VD i dag (men nå bruker jeg altså noen minutter av lunsjpausen for å få på plass disse referansene for den som faktisk er interessert i å sjekke om Hjertager har dekning for sine meget frimodige påstander om rasebegrepets manglende relevans). Jeg vil selvsagt følge opp med mer stoff etter hvert.

Kommentar #3

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Etisk dilemma?

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan redaksjonen i VL havne i et etisk dilemma ved at disse velger å ikke benytte seg av ytringsfriheten?

Du har et poeng, men jeg prøver å forklare at det er et etisk dilemma når massemediene formidler et skjevt bilde av både klimaendringer og rase-vitenskap. Det er et problem at forskere har begrenset kapasitet og vilje til å engasjere seg i fora som VD.

Om VD fortsetter å være et forum der alt som diskuteres avhenger av hvem som er debattanter, så vil "verdigrunnlaget" til forumet bli deretter. Man kan ikke se bort ra at et fora som VD er styrende for hva som oppfattes som kristne verdier, og at Anfindsens tanker etterhvert vil bli oppfattet som det. Personlig synes jeg også dette er et etisk dilemma for VL, og at det ville vært synd om det ble slik.

VL kan f.eks velge å fortsette sitt åpne løp, eller veie opp for skjevheten ved å innvitere gjesteskribenter, men også i redaksjonell omtale av konsensus.

Kommentar #4

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Ytringsfrihet

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Kampen om ytringsfriheten er ikke hva den en gang var.

Kjernen i prinsippet om ytringsfrihet er vel nettopp å tillate ytringer en selv ikke liker. Som Voltaire uttrykte det; jeg er dypt uenig med det du sier, men vil til min død kjempe for din rett til å si det.

Ut fra det du skriver får jeg nesten inntrykk av at siden du selv har havnet i en meningenes "main-stream" posisjon, så er det ikke snakk om ytringsfrihet lengre når noen hevder noe annet. Meningsdannelsen og den eventuelle makten den gir i form av innflytelse, ser gjerne litt forskjellig ut alt etter fra hvilken posisjon man beskuer den.

Det er selvfølgelig din soleklare rett å prøve å få VL til å legge restriksjoner på innlegg som hevder at rasenes eksistens og genetiske forskjeller mellom dem er en realitet. Men hadde ikke disse innleggene kommet, da hadde vi vel heller ikke fått alle de ganske opplysende motinnleggene med en repetisjon av historiske erfaringer med at slike vitenskapelige sannheter og bruken av dem hverken har vært sanne eller gode. Du er vel for din del en ganske voksen og velutdannet mann, men det har kommet generasjoner etter deg for hvem slik kunnskap er ukjent. Og det er viktig at slike debatter foregår i et forum der motforestillingene mot ytringer man ikke liker også kommer frem.

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Om VD fortsetter å være et forum der alt som diskuteres avhenger av hvem som er debattanter, så vil "verdigrunnlaget" til forumet bli deretter.

I et slikt forum med selvstendige bloggere, vil det vel alltid variere hvilke verdier som vektlegges. Men jeg tror slike fora så absolutt har sin verdi og funksjon. Ikke minst fordi så ulike stemmer kommer til uttrykk. Denne verdien er helt uvurderlig for et demokrati, er min oppfatning. Det ville være langt mer skummelt dersom redaksjonen satt og vurderte strengt hvem som skulle få lov å være en del av bloggforumet. Synes ikke du også egentlig det?

De fleste av oss, inkl. det inntrykket jeg har av redaksjonen, er nøye på at ingen skal utsettes for sjikane og at det ikke skal tegnes et helt feilaktig bilde av enkeltpersoner eller grupper. Dette slås det ned på, er min erfaring fra tiden her på VD. Så jeg mener din bekymring er grunnløs.

Du har selv en gylden mulighet til å gjøre grundig rede for nettopp ditt syn på dette med raseinndeling - kontra det Anfindsen hevder. Mulig du også har gjort det, men jeg har ikke sett annet enn noen ganske overfladiske og heller nedlatende skriverier fra deg ang. dette. De fleste av oss er mottagelige for ny og økt kunnskap. Så du er sikkert hjertelig velkommen til å bidra til dette.

 

Kommentar #6

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Kjernen i prinsippet om ytringsfrihet er vel nettopp å tillate ytringer en selv ikke liker.

Ja, det har du helt rett i, og jeg vil understreke at jeg står for mer ytringsfrihet enn vi har i dag. Men vi har et problem når massemediene ikke klarer å formidle et riktig bilde av virkeligheten pga "ytringsfrihet". Klimadebatten er et tragisk eksempel på dette, og rasedebatten kan bli like tragisk.

Kommentar #7

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Ja, det har du helt rett i, og jeg vil understreke at jeg står for mer ytringsfrihet enn vi har i dag. Men vi har et problem når massemediene ikke klarer å formidle et riktig bilde av virkeligheten pga "ytringsfrihet". Klimadebatten er et tragisk eksempel på dette, og rasedebatten kan bli like tragisk.

Hva mener du egentlig med: "Klimadebatten er et tragisk eksempel på dette..."?

Kommentar #8

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Konsensus og media

Publisert nesten 11 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hva mener du egentlig med: "Klimadebatten er et tragisk eksempel på dette..."

Mens forskere lenge har påpekt at menneskeskapt global oppvarming er en reell, alvorlig trussel, og oppfordret politikere til handling, har klimaskeptikernes uforholdsmessige store plass i massemediene ført at folk tror forskerne er uenige. Det har ført til at mennesker har hatt et skjevt  bilde av virkeligheten og ikke valgt politikere som er villige til å handle.

Jeg oppfatter at massemediene er i ferd med å skape balanse, men i mellomtiden har vi faretruende nærmet oss grensen for at handling er for sent.

Kommentar #9

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Skummelt

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det ville være langt mer skummelt dersom redaksjonen satt og vurderte strengt hvem som skulle få lov å være en del av bloggforumet. Synes ikke du også egentlig det?

Jo, det er litt skummelt. Men jeg synes det er skumlere at redaksjonen tilsynelatende har luket bort debattanter jeg har oppfattet som fargerike, men beholder innlegg som i det minste grenser til rasisme. Og det er skummelt at oppegående mennesker med vakre medmenneskelige verdier forlater verdidebatt pga dette.

Jeg tenker at kanskje redaksjonell omtale, redaksjonens fremhevede innlegg og en bråte med gjesteskribenter kan være en grei løsning.

Kommentar #10

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Mens forskere lenge har påpekt at menneskeskapt global oppvarming er en reell, alvorlig trussel, og oppfordret politikere til handling, har klimaskeptikernes uforholdsmessige store plass i massemediene ført at folk tror forskerne er uenige. Det har ført til at mennesker har hatt et skjevt  bilde av virkeligheten og ikke valgt politikere som er villige til å handle.

Jeg oppfatter at massemediene er i ferd med å skape balanse, men i mellomtiden har vi faretruende nærmet oss grensen for at handling er for sent.

Hvis du med klimaskeptikere mener slike som meg så har vi nok etter ditt syn "en for stor plass" i mediene. Mener du vitenskapsmenn som ikke går i takt med IPCC så er du på viddene, for det som tas inn av materiale fra vitenskapsmenn så kommer kun 90 - 95 % fra klimahysterikerne mens hele 5 - 10 % kommer fra klimaskeptikerne!

Når vi da ser på hva som serveres av skremsler vedr. oppvarming av kloden, og at det er en dommedag som venter dersom temperaturøkningen blir over to grader og sammenlikner med den globale gjennomsnittstemperaturen for 6000 - 9000 år siden så var temeraturen minst 3 grader høyere enn den er i dag

Kommentar #11

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Klimadebatt

Publisert nesten 11 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

IPCC så er du på viddene, for det som tas inn av materiale fra vitenskapsmenn så kommer kun 90 - 95 % fra klimahysterikerne mens hele 5 - 10 % kommer fra klimaskeptikerne!

Hvis dette er riktig begynner vi å få balanse i klimadebatten. Da må vi håpe mediene rekker å rette opp skaden som er gjort. For litt over 5 år representerte "klimaskeptikerne" ca 50% i media, mens den vitenskapelige skepsisen kun var rundt 5%.

Kommentar #12

Håkon Andreas Hestenes

1 innlegg  131 kommentarer

ytringsfrihet Audun

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Du har et poeng, men jeg prøver å forklare at det er et etisk dilemma når massemediene formidler et skjevt bilde av både klimaendringer og rase-vitenskap. Det er et problem at forskere har begrenset kapasitet og vilje til å engasjere seg i fora som VD.

Flott da at det finnes intelligente, opplyste medmennesker som deg, som tydeligvis eier sannheten. Skjenket til deg av FN? De som har gitt oss en definisjon av objektiv moral iflg. Gule.

Men vi har et problem når massemediene ikke klarer å formidle et riktig bilde av virkeligheten pga "ytringsfrihet". Klimadebatten er et tragisk eksempel på dette, og rasedebatten kan bli like tragisk.

Hadde det ikke vært for ytringsfriheten så hadde media gitt et rett bilde av sannheten..? Er jo ingen politiske føringer i mediene ellers...

Er pussig å se, gang på gang, hvordan de selverklærte "rettroende" vil stoppe munnen på alle som taler dem og deres virkelighetsoppfatning i mot. Men ytringsfrihet i Kina er de for.

Jo, det er litt skummelt. Men jeg synes det er skumlere at redaksjonen tilsynelatende har luket bort debattanter jeg har oppfattet som fargerike, men beholder innlegg som i det minste grenser til rasisme. Og det er skummelt at oppegående mennesker med vakre medmenneskelige verdier forlater verdidebatt pga dette.

Debattenter du har oppfattet som fargerike.. ergo det du liker er bra, viktig og sant.

Beholder innlegg som i det minste grenser til rasisme (borderline-rasisme?)... innlegg som du mener er rasistiske skal ikke beholdes da de forvrenger sannheten... din sannhet.

Oppegående mennesker med vakre medmenneskelige verdier... som har meninger og verdier som deg...

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentar #13

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Bakoversveis

Publisert nesten 11 år siden

I innlegget ser Hjertager bort fra det prinispielle med ytringsfrihet. Et samfunn med en velutviklet ytringsfrihet gir plass til alle stemmer, selv om de skulle være fullstendig på tvers av budbringernes (f.eks. aviser) egne standpunkter. Det er jo nettopp dette som er selve syretesten på et demokrati.

I norske media finner du knapt et eneste redaksjonelt pip om at vi ikke har en begynnende og pågående (menneskeskapt) klimakrise. Og en må nok lete enda mer både med lys, lykt og lupe, for å finne redaksjoner som fremmer raseteoerier som ikke samsvarer med FN's og andres gjengse oppfatninger.

Når Andfindesen skriver som han gjør, er det bare flott. Det skaper debatt og drøfringer. Er ikke det bare stråeldene? Og dessuten, han får pepper så det holder. At ikke Ole Jørgen Anfindsen har mer bakoversveis enn det som fremkommer av portrettbildet av ham er et under (og muligens en studium verd for en vitebgjærlig frisør).

Hjertager, ettersom du representerer De Grønne, så kunne det naturligvis vært interessant å vite om du her representerer partiets syn, eller om det er ditt private. Det kan være greit å vite om De Grønne som politisk parti går inn for begrensing av ytringsfriheten, at f.eks. kun de som har ett syn i klimaspørsmålet skal få slippe til - nå som det er valgår alt mulig. 

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Hvis dette er riktig begynner vi å få balanse i klimadebatten. Da må vi håpe mediene rekker å rette opp skaden som er gjort.

Altså: forstår jeg deg rett når jeg mener du uttrykker at det er balanse - i dine øyne - når media slipper til 90-95% av dine meningsfeller?

Er det slik du ønsker at mediabildet skal se ut også i de spørsmålene som Anfindsen behandler med langt større seriøsitet enn dere andre "fagfolk"?

Ja, da kan jeg veldig lett forstå ditt utgangspunkt for å trekke VL/VD-redaksjonen i tvil. Jeg regner med at mange av dine meningsfeller også er såpass feige at de legger press på redaksjonen uten å stå frem offentlig. Det ville ihvertfall ikke forundre meg stort. Håper de har styrken til å stå imot presset!

Ellers deler jeg Arne D sitt ønske om å vite hva de grønne står for som parti- mtp. ytringsfrihet. For ditt syn oppfatter jeg som noe skremmende, desverre.

Kommentar #15

Torkel Norum

0 innlegg  22 kommentarer

Om klimadebatten

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Mens forskere lenge har påpekt at menneskeskapt global oppvarming er en reell, alvorlig trussel, og oppfordret politikere til handling, har klimaskeptikernes uforholdsmessige store plass i massemediene ført at folk tror forskerne er uenige. Det har ført til at mennesker har hatt et skjevt  bilde av virkeligheten og ikke valgt politikere som er villige til å handle.

Har vi ikke valgt politikere som er villige til å handle? Våre folkevalgte har vel handlet nærmest ukritisk i alle retninger for å innta det som åpenbart er viktigere enn noe annet, og som øyensynelig kan forsvare et hvert tenkelig milliardbudsjett: Lederskapet i verden når det gjelder "kampen mot klimaendringene". Intet mindre. Kan du nevne noe annet land med mer profilerte politikere på dette området?

Vi presterte endog å tildele fredsprisen til en ren sjarlatan i faget.

Jeg har nok et noe annet inntrykk enn deg når det gjelder hvilken side i debatten som har dominert. Vår kjære landsmoder deklamerte høytidsstemt at "debatten var over" og at det fra nå av var "umoralsk å betvile påstanden om menneskeskapte klimaendringer". Siden den gang har vi stort sett kunne observere en pågående stigmatisering av de som har hatt avvikende oppfatninger. Det som i realiteten er et naturvitenskapelig spørsmål er omformet til kvasi-religion og politisk ideologi, med den konekvens at samfunnet må bære enorme kostnader for tiltak som i beste fall er ren symbolpolitikk, om ikke langt verre, f.eks rasering av verdens vakreste og mest unike kystlandskap med vindmøller som knapt har energimessig betydning.

Politkere skal ikke definere seg fram til "sannheten" i slike spørsmål. Det har de ingen forutsetninger for å gjøre. Jobben er å vurdere en mulig trussel, og deretter innrette en mest mulig effektiv føre-var-politikk. Og det hadde vært fullt mulig i klimasaken uten å ty til apokalyptiske profetier. Det er i det hele tatt en tragisk nedvurdering av den allminnelige borgers sunne fornuft og dømmekraft å tro at en må skremme velgerne til å handle riktig. Og det er helt på grensen til totalitær elitisme.

Hvilket ben har politikerne tenkt å stå på om vi en dag må revurdere våre oppfatninger om menneskeskapte klimaendringer? Den muligheten er jo uansett tilstede all den tid vi snakker om vitenskapelig erkjennelse og ikke gudommelige sannheter overlevert på hugde steintavler.

Jeg deler din oppfatining om at klimasaken kan fremholdes som et eksempel der ytringsfriheten har fungert alt for dårlig, men da fordi en vitenskapelig debatt ble politisert og dogmatisert ut av alle proporsjoner. Da er det medias ansvar å være kritisk, og lete fram de stemmene som kan målbære saklig skepsis. Vi må ha som utgangspunkt at offentligheten tåler saklig debatt om virkeligheten.

Som et siste, litt humoristisk, poeng kan det jo nevnes den mengde pepper Frp fikk for å invitere en foredragsholder fra Sverige, en angivelig professor i sveiseteknikk, mens det har så vidt jeg vet ikke blitt viet særlig oppmerksomhet at vår egen "klima-apologet" Pål Presterud er reveforsker og at IPCCs leder er jernbaneingeniør. Det spiller forsåvidt ingen rolle heller. I vitenskapelige spørsmål er det argumentene som teller, ikke hvem som fremfører dem.

Kommentar #16

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Ytringsfrihet og De Grønne

Publisert nesten 11 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det kan være greit å vite om De Grønne som politisk parti går inn for begrensing av ytringsfriheten, at f.eks. kun de som har ett syn i klimaspørsmålet skal få slippe til - nå som det er valgår alt mulig. 

Hverken jeg eller De Grønne går inn for begrensning av ytringsfriheten, tvert imot, og mine oppfordringer om redaksjonelle bidrag i Vårt Land til å skape et balansert bilde av vitenskapelig konsensus, for å unngå at samfunnet bygges på kvakksalveri er mine egne. Jeg tror ikke det kunne falle hverken meg eller De Grønne inn å forby klimaskeptikere å ytre seg i media, selv om redaksjonene ikke er sitt ansvar bevisst :

"Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen istedenfor å gå for en utvidelse av straffelovens § 135 («rasismeparagrafen») burde avskaffe paragrafen. – Miljøpartiet De Grønne har ikke tro på et forbud mot rasistiske ytringer og organisasjoner. Vi tror på et forbud mot diskriminering og overgrep, men meninger lar seg ikke utrydde ved å tvinges under jorda." Hanna Marcussen, talsperson

 

 

 

Kommentar #17

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Da forstår jeg deg slik...

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Hverken jeg eller De Grønne går inn for begrensning av ytringsfriheten, tvert imot, og mine oppfordringer om redaksjonelle bidrag i Vårt Land til å skape et balansert bilde av vitenskapelig konsensus, for å unngå at samfunnet bygges på kvakksalveri er mine egne. Jeg tror ikke det kunne falle hverken meg eller De Grønne inn å forby klimaskeptikere å ytre seg i media, selv om redaksjonene ikke er sitt ansvar bevisst :

.. at du hverken er imot at f.eks. Anfindsen og eventuelt også miljøskeptikerne får ytre seg fritt, og heller ikke at de får en likeverdig plass i media som meningsmotstanderne. Det du etterlyser er at media aktivt og til enhver tid skal gå ut å mene noe om dette, ta avstand fra det, og da naturlrigvis være enige med main stream.

Da er det fristende å sitere meg selv fra min forrige kommentar # 13 på denne tråden:  

"I norske media finner du knapt et eneste redaksjonelt pip om at vi ikke har en begynnende og pågående (menneskeskapt) klimakrise. Og en må nok lete enda mer både med lys, lykt og lupe, for å finne redaksjoner som fremmer raseteoerier som ikke samsvarer med FN's og andres gjengse oppfatninger."

Dette skulle vel være godt nok, Hjertager?

Med bakgrunn i det du skriver i denne kommentaren og min forsteålse av det, fortår jeg ikke hovedinnlegget. Det faller liksom litt fra hverandre. Men det kan jo bare være meg...

Kommentar #18

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Altså: forstår jeg deg rett når jeg mener du uttrykker at det er balanse - i dine øyne - når media slipper til 90-95% av dine meningsfeller?

Når rundt 95% av det som publiseres av vitenskapelige artikler om klimaet viser at vi står overefor menneskeksapte klimaendringer, når rundt 95% av klimaforskerne ikke betviler menneskeskapte klimaendringer og når når praktisk talt alle klimaskeptisk forskning er utført av forskere med lavere kompetanse enn de andre, synes jeg det bare er fint om noen medier velger å ikke ofre klimaskeptikerne så mye spalteplass. Man kan alltids skrive sin egen avis.

Kommentar #19

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Interresant

Publisert nesten 11 år siden

"Når rundt 95% av det som publiseres av vitenskapelige artikler om klimaet viser at vi står overefor menneskeksapte klimaendringer, når rundt 95% av klimaforskerne ikke betviler menneskeskapte klimaendringer og når når praktisk talt alle klimaskeptiske publikasjoner er utført av forskere med lavere kompetanse enn de andre klimaforskerne, synes jeg det er helt naturlig at media ikke gir inntrykk av at det er usikkerhet rundt klimaendringene, ja."

Dette skriver altså Audun.

Interresant, for da kunne jo jeg ha skrevet f.eks at:

"Når rundt 95 prosent av det som publiseres av vitenskapelige artikler om folkeslag, viser at det finnes raseforskjeller, når rundt 95 prosent av forskere som forsker på ulikheter mellom ulike etniske grupper, tror at det finnes distinkte forskjeller, blant annet en generell IQ-forskjell, og når de som kritiserer denne forskningen har mildt sagt lavere kompetanse, synes jeg det er helt naturlig at media ikke gir inntrykk av at rase er et utdatert begrep, og at det ikke finnes forskjeller mellom rasene/folkegruppene, ja.
Kommentar #20

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

vaklende saker

Publisert nesten 11 år siden

Du er selvsagt i din fulle rett, Hjertager, til å mene det du skriver i kommentar #18, men likevel har jeg problemer med å se skepsisen knyttet til å la meningsmotstandere slippe til i alle former og i alle saker. Hvis man er redd for dette, mener jeg det er mye som tyder på at man vet man ikke har en sterk og bærekraftig sak, at man ikke har gode nok argumenter og kanskje i noen tilefeller at det er gått prestisje i saken.

Kommentar #21

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Lite interessant

Publisert nesten 11 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Når rundt 95 prosent av det som publiseres av vitenskapelige artikler om folkeslag, viser at det finnes raseforskjeller

Nå kommer mye an på hva du mener med "rase", men om du tenker på en genetisk inndeling av folkegrupper som Anfindsen trenger for å gjøre sine teorier gyldige, tror jeg tallet skal være mindre enn 5%, og ikke 95% som du skriver. Dette synes jeg Vårt land bør undersøke.

Kommentar #22

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Enig

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Dette synes jeg Vårt land bør undersøke.

Der er jeg faktisk helt enig med deg i ihvert fall! Men så spørs det om Vårt Land hadde turd det da, om de hadde vært fornøyd med hva de fant ut..?

Kommentar #23

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Meninger og vitenskap

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du er selvsagt i din fulle rett, Hjertager, til å mene det du skriver i kommentar #18

Igjen, Sissel. Dette er ikke meninger. Tallene er etter hukommelsen fra vitenskapelige undersøkelser, og jeg har i tidligere innlegg på VD vist til referansene. Det er bare å bla seg gjennom om man mener grunnlaget er relevant.

Kommentar #24

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Redaksjonelt valg

Publisert nesten 11 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Og en må nok lete enda mer både med lys, lykt og lupe, for å finne redaksjoner som fremmer raseteoerier som ikke samsvarer med FN's og andres gjengse oppfatninger.

Jeg kan godt forstå at noen medier tar på seg å være et fora for mindretallet slik forskning.no har gjort. Denne redaksjonen har åpen erklært at de ønsker å være en kanal for kontroversiell klimavitenskap, og at frorskningsformidlingen de fremmer derfor ikke representativ i forhold til vitenskapelig konsensus.

Slik må også Vårt Land selvsagt få velge om avisen og VD skal være et vindu for kontroversielle raseteorier som ikke får plass andre steder, men jeg synes altså det vil være en trist, dum og potensielt farlig avgjørelse.

 

Kommentar #25

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Slik må også Vårt Land selvsagt få velge om avisen og VD skal være et vindu for kontroversielle raseteorier som ikke får plass andre steder, men jeg synes altså det vil være en trist, dum og potensielt farlig avgjørelse.

Du bør forklare mere  nøyaktig hvorfor, synes iallefall jeg, når du kommer med et klart ønske om å kneble dem du selv anser VD/VL ikke skal være et vindu for. Er ditt grunnlag fortsatt bare at du mener det kan være fare for at leserne ikke greier å skille mellom rett og galt selv, er det kanskje det jeg nevner i kommentar #20; at du mangler gode motargumenter osv. Det er uansett alvorlig å bare ville kneble uten meget gode og tungtveiende grunner!

Som nevnt: har du en sterk og god sak, har du lite å frykte om det slippes til andre som har meninger i en annen retning enn deg og ditt parti. Jeg har lest noen innlegg av deg fra tidligere bl.a. ang. Anfindsen og boken hans. Det var svært tynn argumentasjon, synes jeg, mest basert på indignasjon og insinuering av motiver. Jeg fant heller ingen kildehenvisninger i disse innleggene. Noe jeg mener Anfindsen selv er meget flink til å benytte seg av.

Så det er nok kanskje heller deg Hyland Eriksen mener når han nevner dette med "leserinnlegg-nivå", enn Anfindsen. Vel, han om det.

Kommentar #26

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Ytringsfriheten begge veier

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du bør forklare mere  nøyaktig hvorfor, synes iallefall jeg, når du kommer med et klart ønske om å kneble dem du selv anser VD/VL ikke skal være et vindu for.

Minner om min #9: "Jeg tenker at kanskje redaksjonell omtale, redaksjonens fremhevede innlegg og en bråte med gjesteskribenter kan være en grei løsning.". Forøvrig må ytringsfriheten gjelde begge veier: Vårt Land må eksempelvis få velge om de vil trykke rasistiske innlegg eller ikke.

Kommentar #27

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Se her

Publisert nesten 11 år siden
A 60-page review of the scientific evidence, some based on state-of-the-art magnetic resonance imaging (MRI) of brain size, has concluded that race differences in average IQ are largely genetic.

The lead article in the June 2005 issue of Psychology, Public Policy and Law, a journal of the American Psychological Association, examined 10 categories of research evidence from around the world to contrast "a hereditarian model (50% genetic-50% cultural) and a culture-only model (0% genetic-100% cultural)."

The paper, "Thirty Years of Research on Race Differences in Cognitive Ability," by J. Philippe Rushton of the University of Western Ontario and Arthur R. Jensen of the University of California at Berkeley, appeared with a positive commentary by Linda Gottfredson of the University of Delaware, three critical ones (by Robert Sternberg of Yale University, Richard Nisbett of the University of Michigan, and Lisa Suzuki & Joshua Aronson of New York University), and the authors' reply.

Neither the existence nor the size of race differences in IQ are a matter of dispute, only their cause," write the authors. The Black-White difference has been found consistently from the time of the massive World War I Army testing of 90 years ago to a massive study of over 6 million corporate, military, and higher-education test-takers in 2001.

Kilde:The Medical News

 

Kommentar #28

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Neither the existence nor the size of race differences in IQ are a matter of dispute, only their cause," write the authors.

Dette er jo en stor studie som da slår fast at det slett ikke er noe å diskutere om raseforskjeller eksisterer. Dette er jo i tråd med det Anfindsen også hevder.

Har du noe tilsvarende, Hjertager, som sier like klart det du hevder? I denne studien er jo også dine meningsfeller representert, men likevel konkluderes det som det gjør...

Det spørs om du ikke heller burde beklage overfor den innledningsvis anklagede? Du nevner jo selv at du har vært lenge borte fra det faglige...

Kommentar #29

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Hysj!

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan godt forstå at noen medier tar på seg å være et fora for mindretallet slik forskning.no har gjort. Denne redaksjonen har åpen erklært at de ønsker å være en kanal for kontroversiell klimavitenskap, og at frorskningsformidlingen de fremmer derfor ikke representativ i forhold til vitenskapelig konsensus.

Hva gjelder VL og VD sitt forhold til ytringer om f.eks. migrasjon og rase, så gjør de vel ikke annet enn det andre medier gjør? De slipper til alle som har noe å bidra med (spesielt på VD), så lenge det ikke er utilbørlig personsjikane og dess like. Kan aldri tenke meg at f.eks. Anfindsen ville bli nektet å publisere sine synspunkter på hvilken som helst avisblogg - kanskje med unntak av i vestresidens menighetsblad. Men jeg forstår deg altså slik at du mener at slike synspunkter ikke skal publiseres.

Når det gjelder forksning.no, så hadde de ikke vært en forskningspublisist uten at de nettopp hadde sluppet til stoff og gitt omtale til kritisk forskning. Dette er jo det helt grunnleggende og i forskningsens natur - og har for så vidt sin paralell i kritisk journalistikk. Men også her mener du at slike prinispper skal legges til side.

Hysj! Ikke kom med kritiske spørsmål! Sannheten er for lengst vedtatt.  

Kommentar #30

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Men hvor mange leser det

Publisert nesten 11 år siden

Saker som havner på førstesiden på Vårt land kan bli dekket med en liten notis i Aftenposten på side 28. Herland og Monsen med flere er nok kjent i engere kretser og flittig løftet av Vårt land men betry det egentlig at de når større lesegrupper.

Det er nok mange skribenter som mener de bør ha en høyere plassering enn det de føler de får i riksdekkende medier. Det kan jo hende at vi her på VD føler at noen av disse skribentene får vel mye plass men, men det gjelder her på VD og ikke når vi åpner andre medier og leser riksdekkende aviser med mer.

Andre steder (utenfor VD) kan kjendisene på VD være stort sett ukjente for de fleste.

Redaktørene i Vårt land har en vansklig jobb når det kommer til å gjøre alle til laks.

 

Kommentar #31

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

sensur av fritt ord

Publisert nesten 11 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig må ytringsfriheten gjelde begge veier: Vårt Land må eksempelvis få velge om de vil trykke rasistiske innlegg eller ikke.

Det gjør de vel allerede, såvidt meg bekjent. Har du virkelig belegg for å si noe annet? Jeg synes det blir insinuering dersom du ikke kan gi redaksjonen klare eks. på det du kaller rasistiske innlegg.

Det er egentlig ganske alvorlig det du gjør - for å gjenta meg selv. For du appelerer til journalister om å sensurere - og det er jo igrunnen denne gruppen som styrer det meste av det som preger folks oppfatning. De har en enorm makt pr. i dag fordi de bestemmer hvem som skal uttale seg i deres medier og hvem som ikke skal. Det er kun i fora som VD at man ellers kan slippe frem de som aldri vil havne i tv-ruta eller på førstesidene (derav sikkert også støtten fra Fritt ord).  Å drive streng sensur på VD, vil bety en knebling av viktige stemmer som er folk flest. Disse bør ikke bare anses som viktige rundt valget.

Kommentar #32

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Om å gjøre under...

Publisert nesten 11 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Redaktørene i Vårt land har en vansklig jobb når det kommer til å gjøre alle til laks.

Bare sånn for ordens skyld, Lars. Også jeg har stor tro på at Vårt Land kan utrette store ting, men det begrenser seg vel mest til journalistiske greier. Så, slik jeg ser det, er det vel egetlig bare Gud og Han alene som eventuelt kunne gjøre alle til laks? :)

Kommentar #33

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

 

Dette er en interessant debatt egentlig, for den handler vel mer om prinsipper enn sak.  Iallefall er det det som fatter min hovedinteresse.

Media (aviser, TV etc) er forpliktet gjennom presseetiske standarder til å belyse alle sider av en sak.  Dyktige redaksjoner gjør det.  Nå er det minst to ting å bemerke i den anledning:

1. En redaksjon med en politisk/religiøs agenda, kan selektivt plukke ut kunnskap, forskning eller observasjoner som støtter kun den ene siden av en sak.  Det er for eksempel ikke å forvente at hverken Frp eller SVs nettsider er strict-to-the-line hva angår objektivitet.  Her foregår det nok kirsebærplukking både av den ene og annen art, og til en viss grad er det OK i dette tilfelle.  Politikk er politikk.

2. Aktører av mer almenn art, som f.eks avisredaksjoner, er i større grad forpliktet til å la alle stemmer høres.  Men dette kan også være et problem; fordi det kan skapes et inntrykk av at uenigheten blant fagpersoner er større enn den faktisk er.  Dette har vi sett i klimadebatten, og Audun har helt rett i at klimaskeptikerne har sluppet bredt til, sett i forhold til den overveldende mengde forskere som støtter klimapanelets konklusjoner (97-98%).  Et annet eksempel er evolusjon, der man fort kan skape et inntrykk av at evolusjonsteorien er mer usikkert fundert enn den faktisk er.  Kanskje skjer ikke dette i sekulære Norge, men jeg har ingen problemer med å se for meg redaksjoner i USA f.eks som gjør dette.   Folk sitter da igjen med et inntrykk av at evolusjonsteorien er svak - noe den ikke er.  Den er særdeles sterk.

Når det gjelder rase, IQ og denslag i denne kontekst, er det viktig å slippe alle stemmer til.  Problemet her er at mange setter likhetstrekk mellom rasisme og det å peke på forskjeller mellom grupper av mennesker.  Min mening er at det ikke behøver å være rasistisk, men man må se på kontekst.  Hvert tilfelle må derfor vurderes for seg.

 

Kommentar #34

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

eller

Publisert nesten 11 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

bare Gud og Han alene som eventuelt kunne gjøre alle til laks? :)

evt. torsk eller sei...

Kommentar #35

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder rase, IQ og denslag i denne kontekst, er det viktig å slippe alle stemmer til.  Problemet her er at mange setter likhetstrekk mellom rasisme og det å peke på forskjeller mellom grupper av mennesker.  Min mening er at det ikke behøver å være rasistisk, men man må se på kontekst.  Hvert tilfelle må derfor vurderes for seg

Veldig enig Frode M!

Kommentar #36

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Alt med måte

Publisert nesten 11 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder rase, IQ og denslag i denne kontekst, er det viktig å slippe alle stemmer til. 

Full ytringsfrihet må vi ha, men det innebærer også at aviser må få velge hva de vil ytre.

En redaksjon som VL må sørge for at en IQ/rasedebatt i det minste blir balansert. Det hadde tatt seg ut om avisene var fulle av klimaskeptkere som med utgangspunkt i en artikkel eler mange om konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, avviste at vi sto overfor klimaendringer, eller laget en fullstendig ny teori om global nedkjøling på bakgrunn av dette, og fikk mange til å tro på det.

Jeg synes porf. Hylland Eriksen (sosialantropolog) og prof Dag undlien (medisisnsk genetiikk) formidler godt innenfor den biologiske sjangeren det vi erfarer fra klimadebatten 1 2

 

Kommentar #37

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Audun

Publisert nesten 11 år siden

 

Dersom du mener hva VL tillater publisert på Verdidebatt, så mener jeg terskelen skal være høy.  Man må derfor, i ytringsfrihetens navn, godta ytringer man ikke liker eller er uenig i, men det går selvfølgelig en grense ved sjikane, rasisme etc.  Her er det at hvert tilfelle må vurderes for seg.

Når det gjelder hva de slipper til i papiravisa, så bør etter min mening også alle stemmer høres (bortsett fra sjikane, rasisme), men på en måte hvis kvantitet nogenlunde gjenspeiler den konsensus som er i forskningsmiljøene.

 

Kommentar #38

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

@Audun

Publisert nesten 11 år siden

Du sier: #Når rundt 95% av det som publiseres av vitenskapelige artikler om klimaet viser at vi står overefor menneskeksapte klimaendringer, når rundt 95% av klimaforskerne ikke betviler menneskeskapte klimaendringer og når når praktisk talt alle klimaskeptisk forskning er utført av forskere med lavere kompetanse enn de andre, synes jeg det bare er fint om noen medier velger å ikke ofre klimaskeptikerne så mye spalteplass. Man kan alltids skrive sin egen avis.#

Jeg tror ikke du ser hva som skjer. Det er ikke på langt nær 95 % av alle klimaforskere som tror klimaendringene vi ser i dag er menneskeskapte, men av det som publiseres i media, unntatt på www, er 95 % fra klimahysterikerne, dvs. de klimaforskerne som tror på menneskeksapt klimaendring, mens de som betviler at klimaendringene er menneskeskapte knapt nok slipper til i medier som TV, radio, dagspresse og ukepresse. Det er også verdt å merke seg at stadig flere forskere tør stå fram med sine ”avvikende” meninger. Det er produsert tusenvis av rapporter og lignende av klimaforskere og andre høyt utdannede vitenskapsmenn som ikke blir publisert gjennom de nevnte medier fordi de bryter med det som er ”vedtatt”.

Men dersom IPCC kan bevise at menneskeskapt CO2 utslipp er årsaken til klimaendringene vi ser hvorfor er de så redde for å slippe til andres meninger? Klimaskeptikerne vil jo bare gjøre seg selv til latter over tid. I stedet for å slippe til sine meningsmotstandere så skal de ties i hjel, og latterliggjøres. Da kan man stille spørsmålet: Hvorfor? Er det fordi IPCC har en vanntett sak, eller er det fordi IPCC-skuta lekker som en sil?

 

 

Ydmyk deg under Guds veldige hånd- og du vil finne hvile og fred, også da når Guds vilje fører deg på veier du ikke kan forstå. (M. Basilea Schlink)

 

Kommentar #39

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Referanser

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Har du noe tilsvarende, Hjertager, som sier like klart det du hevder?

Man bør være ekstremt forsiktig med selv å konkludere med gyldigheten av en forskningsrapport, og ikke minst hva den medfører av gyldigheten til andre arbeider, som Anfindsens. I likhet med klimaforskning og evolusjonsteori, er systematikk og gener et uhyre stort fag. Jeg følger ikke logikken i konklusjonen om hva studien Drange viser til underbygger. Men det er en lengre historie.

Jeg har registrert at du savner referanser fra meg, men jeg har da vitterlig gitt dem. Det er bare å bla seg bakover i innlegg og kommentarer. Men jeg kan jo gi  noen snutter. Overlat gjerne til forskere (les: hverken meg eller Anfindsen) å vurdere gyldigheten av dem... Det gjør jeg.

Conzeptualizing human variation:

Human races as human variation
Arguments against the existence of human races (the taxa 'Mongoloid', 'Caucasoid' and 'Negroid' and those from other classifications) include those stated for subspecies10 and several others15. The within- to between-group variation is very high for genetic polymorphisms (85%; refs. 16,17). This means that individuals from one 'race' may be overall more similar to individuals in one of the other 'races' than to other individuals in the same 'race'.

 

Genetic variation, classification and "race":

...human populations share most of their genetic variation and that there is no scientific support for the concept that human populations are discrete, nonoverlapping entities...

 

Human Genetic Diversity and the Nonexistence of Biological Races:

...However, none of the race concepts is compatible with the patterns of variation revealed by our analyses.Kommentar #40

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke på langt nær 95 % av alle klimaforskere som tror klimaendringene vi ser i dag er menneskeskapte, men av det som publiseres i media

Dette er din tro Tor, ikke vitenskap vel? Har du annen vit. dokumentasjon på dette er jeg lutter øre

Kommentar #41

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

aktuell forskning

Publisert nesten 11 år siden

Jeg nevnte riktignok at jeg hadde lest inne på din profil noe av det du har skrevet i forhold til Anfindsens teorier. Men der var det ihvertfall ingen kilder, såvidt jeg kunne se. Nå hadde ikke jeg ork til å lete meg veldig langt bakover og jeg har ikke vært lenge her på forumet og har ikke lest noe av deg før. Men uansett takk for linker! Skal se nærmere på dem sammen med studien Martin bragte til torgs. Jeg legger merke til at den er et år nyere enn den nyeste av dine to. Og den Martin la ut er altså en studie der man har sammenlignet fra flere kategorier av genforskning og tatt med både studier som er for og imot (for å si det enkelt). Jeg kan ikke helt forstå hvorfor ikke du skulle klare å se at den har relevans. Men det er vel gjerne slik at man har valgt seg sine kilder...

Kommentar #42

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

I festleg fiskelag

Publisert nesten 11 år siden

Det er bra med litt spøk, men viss alle skal bli til laks, blir det dårleg stell med det biologiske mangfaldet, eller som det kallast på "fint"; den "menneskelege biodiversitet", som også er temaet på denne tråden. Elles hadde eg eingong ein sjef som heitte Aure, og han brukte å seie: "Det er ikkje lett å gjere Aure til lags."

Kommentar #43

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Per R.

Publisert nesten 11 år siden

Ja, litt spøk er godt i alt alvoret!  Men jeg skylder på at det var Arne D. som begynte og jeg bare hang meg på  :)

Man får ikke mer moro enn man lager selv, er det et ordtak som sier. Og i ditt yrkesmiljø er det mye god (galgen) humor :)

Kommentar #44

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Fiske

Publisert nesten 11 år siden

Tar et avbrekk fra Verdidebatt pga andre gjøremål og i påvente av bestandsutviklingen. Håper i mellomtiden VL henter inn og tar vare på seriøse forskere som gjesteskribenter og debattanter for å rydde opp i dette fagområdet på Verdidebatt.

Mvh Audun Hjertager

Kommentar #45

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

I have a dream

Publisert nesten 11 år siden

Glemte å svare deg Danielsen, beklager:

Jeg drømmer om at Verdidebatt skal skille seg fra andre nettfora ved å være et sted der forholdet mellom konsensus og kontrovers gjenspeiler seg. Jeg forsvarer redaksjonelle grep for å få dette til, og har vanskelig for å se at dette er et spørsmål om ytringsfrihet så lenge det finnes utallige andre nettfora å publisere i.

Forskning.no har påpekt at de leverer kontroversiell klimaforskning. Det er greit at de formidler slik forskning, og viktig at de formidler hva som er kontroversielt. Problemet er/var når avisene trodde at forskning.no leverte siste nytt innen forskning. Dette var et problem for noen år siden, da avisene publiserte det ene kontroversielle alternativet til konsensus etter det andre, og på den måten gav et skjevt bilde av virkeligheten. Jeg har inntrykk av at de fleste avisene i dag i større grad er bevisst ansvaret for å formidle forholdet mellom konsensus og kontrovers.

Jeg har oppfattet Vårt Land som en balansert ikke-nasjonalistisk, ikke-høyreekstrem og ikke-overkarismatisk kristen avis, og kjemper vel litt for at også debattforumet skal være slik. Marerittet mitt er at folk skal besøke verdidebatt om et år eller to, og der bli overbevist om at kristendom handler om å ta vare på seg selv og ikke andre osv.

 

Snipp snapp snute(r), tilbake om noen uker

Kommentar #46

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

I have a dream

Publisert nesten 11 år siden

Glemte å svare deg Danielsen, beklager:

Jeg drømmer om at Verdidebatt skal skille seg fra andre nettfora ved å være et sted der forholdet mellom konsensus og kontrovers gjenspeiler seg. Jeg forsvarer redaksjonelle grep for å få dette til, og har vanskelig for å se at dette er et spørsmål om ytringsfrihet så lenge det finnes utallige andre nettfora å publisere i.

Forskning.no har påpekt at de leverer kontroversiell klimaforskning. Det er greit at de formidler slik forskning, og viktig at de formidler hva som er kontroversielt. Problemet er/var når avisene trodde at forskning.no leverte siste nytt innen forskning. Dette var et problem for noen år siden, da avisene publiserte det ene kontroversielle alternativet til konsensus etter det andre, og på den måten gav et skjevt bilde av virkeligheten. Jeg har inntrykk av at de fleste avisene i dag i større grad er bevisst ansvaret for å formidle forholdet mellom konsensus og kontrovers.

Jeg har oppfattet Vårt Land som en balansert ikke-nasjonalistisk, ikke-høyreekstrem og ikke-overkarismatisk kristen avis, og kjemper vel litt for at også debattforumet skal være slik. Marerittet mitt er at folk skal besøke verdidebatt om et år eller to, og der bli overbevist om at kristendom handler om å ta vare på seg selv og ikke andre osv.

 

Snipp snapp snute(r), tilbake om noen uker

Kommentar #47

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Sjekk her

Publisert nesten 11 år siden

Hei, jeg har skrevet et innlegg her rettet mot deg, Audun, som jeg håper du kan gi meg svar på.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere