Ragnar Kristoffersen

Forsker
1

Listhaug-saken har satt en ny parlamentarisk standard.

Norsk politikk kommer ikke til å bli å kjenne igjen. Stortinget er omgjort til en arena for symbolske verdikampdebatter, der realpolitikk kommer helt i bakgrunnen.

Publisert: 21. mar 2018

Venstresiden og Krf har nå satt en ny parlamentarisk standard, som gjør at den norske politikken ikke lenger kommer til å bli å kjenne igjen. Opposisjonspartiene valgte å presse en statsråd ut av en regjering som Stortingsflertallet støtter på grunn av en meningsytring på sosiale medier, som etter min mening er misforstått og overdrevet både i innhold og konsekvens - men det er egentlig ikke viktig her. Det viktige i denne saken er at de valgte å bruke mistillitsforslag som pressmiddel til tross for at Listhaug ikke har brutt de konstitusjonelle spillereglene for samspillet mellom Storting og Regjering. Mistillitsforslag fremmer Stortinget mot politikere som bryter løfter overfor Stortinget eller ikke leverer på det Stortinget har bestemt, og ikke på grunn av hva slags meninger statsråden ellers måtte ha privat eller i andre sammenhenger. Dette har lang historisk tradisjon i Norge og er en grunnfestet spilleregel for vårt demokrati. Det er ingen i Stortinget som har noe konkret å utsette på det politiske arbeidet Listhaug har levert som statsråd, og som Stortinget har gitt sin tilslutning til. Denne saken er derfor et konstitusjonelt overtramp av spillereglene for samarbeidet mellom Storting og Regjering, og det kommer til å få varige og meget uheldige konsekvenser for den politiske debatten i årene fremover. At et flertall i Stortinget ikke liker Listhaugs kommentarer, er helt greit, og at de også fremmer sterk kritikk mot henne i Stortinget, er også helt greit, men at de nå har sørget for at man på et slikt grunnlag kan kreve å få fjernet en statsråd og tilmed presse en flertallsregjering til å kvitte seg med en statsråd, slik som Hareide i realiteten gjorde ved å kreve at "Solberg må ta grep", er en ulykke for landet. Denne saken handler egentlig ikke om man liker Listhaug eller ikke. Det er ikke vanskelig å slutte seg til at Listhaugs ordbruk og oppførsel er problematisk. Denne saken handler om hvordan man ønsker at den politiske debatten skal være i årene fremover i de konstitusjonelle organene for politikkutvikling. Det er - og bør være for Stortinget - relativt uinteressant hvordan det politiske ordskiftet arter seg utenfor de organene som skal bestemme norsk politikk, i hvert fall når det gjelder følelser og retorikk. Det har alltid vært mange følelser i den folkelige politiske debatten ute i samfunnet. Frontene og beskyldningene har vært mange og steile i mange politiske saker opp gjennom årene, men det har aldri tidligere fått Stortinget til å vingle når det gjelder hvordan man avgjør politiske saker eller Regjeringens sammensetning . Venstresiden sammen med Krf har nå ødelagt en lang historisk tradisjon, og velgerne kommer til å straffe dem hardt.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Symbolske verdikampsaker? 


En gang i tiden så viste folk hvordan man skulle oppføre seg og det ble ansett som selvfølgelig, slik at man slapp å drive med barneoppdragelse av statsråder som burde vist bedre. 


H som et verdikonservativt parti burde hatt dette i ryggmargen, og jeg er glad for at bortsett fra Erna, så stod mange fra H frem med en sterk ryggrad. Et eksempel til etterfølgelse for andre partier.

Kommentar #2

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Du kan jo sjekke ut denne: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ddbovw/Mistillitsforslaget-hadde-som-formal-a-begrense-Listhaugs-rett-til-a-ytre-seg-som-justisminister--Johan-Greger-Aulstad 

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere