Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

KrFs vanskelige avveining

KrF har havnet på vippen om mistillit mot Sylvi Listhaug. Justisministeren er kraftig svekket hos KrF. Derfor er det overraskende åpent hva KrF velger.

Publisert: 16. mar 2018  /  834 visninger.

Fredag ble det kjent at Sp valgte å støtte misstillitsforslaget mot Sylvi Listhaug (Frp) etter alt oppstyret rundt henne den siste uken. Dermed er KrF alene på vippen. Litt senere fredag meldte KrF at de innkaller til et ekstraordinært landsstyremøte mandag. Det ble også klart at Solberg fortsatt har tillit til Listhaug.

Kraftig presset. Det hele startet med Listhaugs Facebook-melding der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Etter en ukes bråk gikk både statsminister Erna Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ut og ba om en uforbeholden unnskyldning. Men i stortingssalen måtte Sylvi Listhaug presses kraftig fra opposisjonen, før den uforbeholdne unnskyldningen kom.

For KrF er det svært krevende at Sp valgte å flagge sitt synspunkt alene. De to partiene skal ha hatt en avtale om å stå sammen i spørsmålet. Nå hviler avgjørelsen på KrF alene.

Vanskelig vurdering. For KrF er dette en svært krevende vurdering. Det de må ta med i beregningen er at en mistillit trolig vil føre til regjeringskrise. Solberg velger trolig å gå ved mistillit mot Listhaug. Da vil partiene som sto bak misstilliten bli ansvarlige for en ny regjering.

Dette er ingen ideell situasjon for KrF. Partiet er midt i en fornyingsprosess, som var ment å lede til et sidevalg. Dersom regjeringen skulle velge å gå av, vil KrF bli presset til et slikt valg nå.

Svekket Listhaug. På den andre siden er det fristende for KrF å felle Listhaug.

Listhaug har flere ganger angrepet KrF eller vært i konflikt med dem. En av sakene er Listhaugs uttalelser der hun hevdet at KrF «sleiket imamer opp etter ryggen», og hennes utspill om at KrF kun er opptatt av store pengebeløp til bistanden, ikke av kvalitet. Begge disse angrepene skapte sterke reaksjoner i Hareides leir.

Kirkeasyl. En fersk sak som har skapt stor uro i KrF er Listhaugs håndtering av kirkeasylsaken i Fitjar. Det ble stilt spørsmål om hvorfor politiet gikk inn i et gudshus. Både i Den norske kirke, i flere frimenigheter og i en rekke kristne miljøer var kritikken sterk. Få saker har samlet kristenheten, fra de mest konservative til de mest liberale. Det ble også stilt spørsmål ved om små gudshus i frikirkelige menigheter blir forskjellsbehandlet med stor kirkebygg.

KrF ba derfor Listhaug om å redegjøre for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for hvilke gudshus som kvalifiserer til kirkeasyl. Listhaug svarte med at hun så ingen grunn til å gå inn i dette. Et svar som ble oppfattet som svært arrogant i KrF-kretser.

Svært åpent. KrF er nå i en situasjon der de må veie flere hensyn mot hverandre. Isolert sett kan flere i KrF tenke seg å felle Listhaug. Samtidig framstår det svært krevende å ha ansvaret for å velte en regjering der Erna Solberg er sjef. En statsminisiterkandidat de selv har støttet.

Derfor er det vanskelig å si hvor KrFs landsstyremøte vil havne mandag. For øyeblikket framstår det litt mer sannsynlig at de ikke går for misstillit. Men det er bevegelser i KrF. Og mye kan skje i løpet av helgen.

3 liker  
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvad Fanden nøler I efter, Hareide?

For en som gikk til valg på å få Listhaug ut av regjering må jo dagens situasjon komme som manna fra himmelen.

At dette så vil "backfire", ved at de  sannsynligvis i overskuelig framtid kommer til å se sperregrensa nedenfra, får de ta som en ekstra bonus. Listhaug fjernet - problem solved, idyllen gjenopprettet.  Eller?

For Støre kan dette bli hans "36,9".  Mange potensielle Ap-velgere fikk nok av hans skammelige hetsing av Listhaug i valgkampen.  Han våget ikke engang møte henne til debatt om innvandring og integrering; tiltross for at dette var velgernes pri nr.1.  Derfor gikk det som det gikk; velgerne vendte ham ryggen.  Nå skal han selge inn partiets nye linje i disse spørsmålene.  Et innsalg han - etter dette - skal få problemer med. Han tror kanskje det kan hjelpe å vingestekke Listhaug?  Neppe.

Listhaug har en meget høy stjerne hos mange velgere også i Ap, Sp og KrF.  Mange av disse kan komme til å vende sitt tidligere parti ryggen, etter dette.  

 

 

14 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Storm i et vannglass.

Publisert over 3 år siden

Listhaug hadde rett.  AP ville ikke gi anledning til å frata potensielle terrorister statsborgerskap uten via en domstol.

KrF har ingen troverdighet, ei heller SP.

Om Listhaug må gå, bør regjeringen gå.

Med Jonas ved roret blir det ikke bedre asylpolitikk.  Kanskje kaotisk på flere områder.  

Da er KrF ute av Stortinget neste valg.  Og de Blå-blå får rent flertall.

15 liker  
Kommentar #3

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Listhaug har flere ganger angrepet KrF eller vært i konflikt med dem. En av sakene er Listhaugs uttalelser der hun hevdet at KrF «sleiket imamer opp etter ryggen»

Jeg har tidligere utfordret deg til å begrunne sakelig hvorfor dette er blitt en så stor sak for deg og KrF.  Du svarte ikke, men messer bare videre.

Kan du nå endelig få mannet(sic!) deg opp til å svare?

Hvor var Aalborg og Hareides kritikk av Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri - før og etter - hans opptreden på "fredskonferansen" i Sarpsborg?

Shaykhen som Sylvi Listhaug utfordret på hans syn på steining som straff, dødsstraff for blasfemi og hans uttalelser om at islamske lover skal gå foran vestlige lover. Spørsmål hun aldri fikk svar på.  Listhaug fikk pepper av alle, inkl. Berit Aalborg, fordi hun i frustrasjon over manglende støtte, uttalte at Hareide "sleiket imamene oppetter ryggen".  Noe Hareide karakteriserte som skivebom fordi han alltid hadde vært motstander av "ekstremisme".  

Goddag mann, hostesaft! 

 

 

16 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF er ikke et politisk parti

Publisert over 3 år siden

I høyden en frisinnet disksjonklubb for spesielt interesserte

«Management by walking around» holder ikke for noen med statslederambisjoner.

Hareide blir den første KrF lederen som fører partiet til et evig liv under sperregrensen

13 liker  
Kommentar #5

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Diskusjonsklubb? Ja. Frisinnet? Nei.

9 liker  
Kommentar #6

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I utgangspunktet skulle man jo tro at man velger de dyktigste til landets ledende stillinger. Justisministeren må ha vært pære full som legger ut slikt på Facen. Selv jeg klarer ikke å kødde det slik til uansett hvor full jeg er. Det forteller vel en del om hva jeg tenker om både Listhaug og de som ikke klarer å skjule sin indignasjon over reaksjonene hun har forårsaket. 

Hvis noen synes jeg gikk litt for langt nå, så er jeg full og definitivt ikke justisminister. Jeg trekker meg glatt for en årslønn eller to... En unnskyldning koster 3.

2 liker  
Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Starta lenge før

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Det hele startet med Listhaugs Facebook-melding der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Denne påstanden til Aalborg er vanskeleg å forsvare. Har ikkje Aalborg og andre redaktørar/journalistar gått til åtak på Listhaug gong etter gong lenge før dette? Og har ikkje både Hareide og Gahr Støre gjort det same i fleire år? 

Rita Karlsen på rights.no seier det slik: 

"Det  er et ordtak som heter at det som ikke sitter rundt bordet, gjerne er  på menyen. Slik var Stortinget i går. På menyen sto Listhaugs  Facebook-melding «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn  nasjonens sikkerhet». Men alle med litt politisk teft skjønner at det  ikke er denne FB-posten som har utløst «krigen» mot Listhaug, det er  anledningen".

I romjula sa Gahr Støre dette til DN:

"Men kanskje var det feil å si at 22. juli rammet oss alle. Det tilslører  hvor hatet mot oss stammer fra. Jeg har nettopp lest i Vårt Land om  forskere som sier at Ap snakker for lite om 22. juli og burde ta et  større oppgjør med ekstremismen som retter seg mot Ap."

Helge Lurås tolkar 'prosessen mot Listhaug' nettopp i eit slikt lys:

https://resett.no/2018/03/15/jonas-gahr-stores-romjulsplan-om-a-bruke-22-juli-settes-ut-i-livet-og-erna-solberg-vifter-med-et-hvitt-flagg/

Dramaturgien i denne prosessen handla slett ikkje om at Listhaug i FB-innlegget sitt gjorde skilnaden mellom regjeringsforslaget og fleirtalsinnstillinga (i saka om inndraging av statsborgarskap) større enn ho faktisk var. Nei, det gjekk på at ho, Frp og jamvel regjeringa (i følgje den sjølvutslettande Sanner) hadde såra kjenslene til Arbeidarpartiet og dei overlevande etter 22. juli! Logikken i denne saka er like feil som den Erasmus Montanus skremde Nille med:

1. Arbeidarpartiet har vore råka av terror

2. Listhaug kritiserer Arbeidarpartiet sine tiltak mot terror

3: Listhaug har difor ikkje Arbeidarpartiets tillit som justisminister

Det har ho sjølvsagt aldri hatt. Dette er berre spel for å få fjerna ein populær og irriterande politisk motstandar. KrF under Hareide m.fl. tenkjer sameleis, men kvir seg nok for å sitje att med Svarteper og ansvaret for ei venstreorientert regjering dei kanskje også må støtte i mange saker, for ikkje å kaste landet ut i endå eit unødvendig regjeringsskifte.


16 liker  
Kommentar #8

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Denne påstanden til Aalborg er vanskeleg å forsvare. Har ikkje Aalborg og andre redaktørar/journalistar gått til åtak på Listhaug gong etter gong lenge før dette? Og har ikkje både Hareide og Gahr Støre gjort det same i fleire år?

Med god grunn. Listhaug har bråket og støyet fra første stund. Det er ikke slik man bygger landet, dugnadsånden og fellesskapstanken. Tvert om. Hun har brakt frem det verste i de blekeste av de bleke naboene og landsmennene. Ingen grunn til begeistring.

4 liker  
Kommentar #9

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det var ikke media som utløste denne krisen. Mistillitsforslaget lå ikke an til å bli vedtatt før Listhaug unnlot å gjøre det hun var enig med statsministeren om i Stortinget. 

De fleste aviser er opptatt av dette nå, som de ofte er når det ligger regjeringskrise i lufta. At Aalborg mener det er en vanskelig avgjørelse for KrF (ikke noen dristig påstand) kan ikke kalles heksejakt.

3 liker  
Kommentar #10

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

KrF i ønskeposisjonen

Publisert over 3 år siden

At Ap og Jonas Gahr Støre ønsker å få Sylvi Listhaug fra regjeringen, er lett forståelig.  Hun opptrådte smartere i valgkampen enn Støre fordi hun visste at folk var opptatt av innvandring og integrering. Gahr Støre ble ikke statsminister slik han trodde.  Et forsmedelig nederlag for Sylvi Listhaug og to andre kvinner, to i de to mektigste regjeringsposisjonene. Man kan skjønne han ønsker omkamp, jo før jo heller.  Han har beklaget at partiet bommet her og partiet legger kursen nærmere Frp og har fått ny innvandringspolitisk talsmann (Om Støre helhjertet mente det han beklaget, har visst ingen spurt han om, det tok jo «bare» et halvår før den kom). Men nå har han sjansen på revansj og får naturlig nok med seg SV, Sp, Rødt og MDG på mistillitsforslaget. Regjeringskontorene vinker i det fjerne.

Hva med KrF? De er jo i posisjonen de har ønsket seg. Drømmeposisjonen. Et sentrumsparti som kan samarbeide med venstresiden og høyresiden, alt etter som.  De gikk til valg på å få bort Sylvi Listhaug fra regjeringen. Nå har de fått løsningen rett i fanget. Bare stemme for mistillit, så er hun borte, eventuelt sammen med hele regjeringen. Man må da stå for det man sa. Eller våger ikke Hareide & Co det?

Mange har ment at partiet må ta et valg så velgerne vet hvilke partier de ønsker å samarbeide med.  Men har ikke KrF gitt et ganske klart signal? De sa før valget nei til å sitte i regjering sammen med FrP. Men de har ikke sagt at de ikke kan sitte i regjering sammen med regjeringspartiet på venstresiden, SV.

Det synes flere, kanskje mange i KrF, er et tydelig signal. Nå har KrF sjansen til å gå et skritt videre, felle Solberg-regjeringen og bli støttepart med eller uten avtale, med statsminister Støre og hans regjering. Da vet velgerne hva de har å holde seg til.

Er det for lettvint å skrive at KrF er i en ønskeposisjon? Joda, både ja og nei. De er i en ønskeposisjon ut fra hva de sa i valgkampen. Men det de sa og vedtok ødela utrolig mye. Folk flest skjønner ikke at Hareide og partiet kunne rote seg så bort med forvirret snakk og urealistiske vedtak, og folk innså dette lenge før valget var over. Men ledelsen lyttet ikke.

KrF er i sentrum av begivenhetene.  Om det vil gi nedgang eller oppgang, gjenstår å se. Det forundrer meg ikke om partiet ser 2-tallet i neste meningsmåling.

8 liker  
Kommentar #11

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hareide tok rollen som forsanger i de «krenkedes kor»

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Jeg har tidligere utfordret deg til å begrunne sakelig hvorfor dette er blitt en så stor sak for deg og KrF.  Du svarte ikke, men messer bare videre.

Det tok flere dager før AP for alvor skjønte hvilke muligheter som lå i dette utspillet. 

Regjeringsmakt og desimering av KrF

Nå må han fortsette å «synge med» for ikke å miste all troverdighet og ære.

Hvem synger arbeidersangene i dag ?

 

 

10 liker  
Kommentar #12

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Djupt såra og vonbroten på andres vegne

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Jeg har tidligere utfordret deg til å begrunne sakelig hvorfor dette er blitt en så stor sak for deg og KrF.  Du svarte ikke, men messer bare videre.

Det kalles den høyeste moral. 

Med - lidelse er den nye folkeundroldningen. Krokodilletårer og rivaliserende følsomhet skal redde landet.


10 liker  
Kommentar #13

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Det tok flere dager før AP for alvor skjønte hvilke muligheter som lå i dette utspillet. 

Regjeringsmakt og desimering av KrF

Nå må han fortsette å «synge med» for ikke å miste all troverdighet og ære.

Hvem synger arbeidersangene i dag ?

"De krenkedes kor" har sunget falskt lenge.

På tirsdag holder de igjen konsert (festforestilling?).  Nå med Hareide som solist.  Han kan ikke lenger gjemme seg som tenor i bakerste rekke.  Vil han klare de høye tonene?  Vil stemmen sprekke?

Spennende tider, eller kanskje "strålande tider, härliga tider"?

9 liker  
Kommentar #14

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

KrF er visseleg i spagaten

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
De fleste aviser er opptatt av dette nå, som de ofte er når det ligger regjeringskrise i lufta. At Aalborg mener det er en vanskelig avgjørelse for KrF (ikke noen dristig påstand) kan ikke kalles heksejakt.

Les du kommentaren min ein gong til, vil du sjå at på akkurat det punktet meiner eg det same som Aalborg. KrF slitst mellom ønsket om å bli kvitt Listhaug og frykta for å felle regjeringa Solberg.

9 liker  
Kommentar #15

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Heilt feil

Publisert over 3 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Listhaug har bråket og støyet fra første stund. Det er ikke slik man bygger landet, dugnadsånden og fellesskapstanken.

Som statsråd har ho først og fremst fått gjennom ei rekkje innstrammingar i innvandringspolitikken med stor og tverrpolitisk tilslutning frå Stortinget. "Med lov skal land byggjast", og det er nettopp det ho har gjort.

14 liker  
Kommentar #16

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ein framifrå analyse

Publisert over 3 år siden

Som alternativ til mykje av våset som kommentatorane i MSM lirer av seg, vil eg vise til ein analyse som gjev langt djupare innsikt i vår tids politiske debatt, nemleg dagens kommentar av Christian Skaug på document.no:

https://www.document.no/2018/03/17/utoya-tabuet-gjor-normal-politisk-diskusjon-umulig/

7 liker  
Kommentar #17

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Med-lidelse overstyrer alle lover i Norge

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Som statsråd har ho først og fremst fått gjennom ei rekkje innstrammingar i innvandringspolitikken med stor og tverrpolitisk tilslutning frå Stortinget. "Med lov skal land byggjast", og det er nettopp det ho har gjort.

I andre kulturer hadde en profesjonelle gråtekoner som ble betalt for å fremføre de etterlattes sorg. Livet mått tross alle tap og all sorg gå videre.

I dag har politikerene overtatt gråtekonenenes rolle i håp om rundhåndede gaver fra de etterlatte. De som ikke klarer å slippe  sorgen må få  statsstøtte til å takle sine lidelser, gjerne hos en gestaltpsykolog.

I dag ser det ut til at hele AP ledelsen bør få støtte til behandling hos en gestaltpsykolog. Skulle det vise seg nyttig kan de evt. anbefale regjeringen et slikt «opplegg»

10 liker  
Kommentar #18

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Et lite begivenhetssentrum ?

Publisert over 3 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
KrF er i sentrum av begivenhetene.  Om det vil gi nedgang eller oppgang, gjenstår å se. Det forundrer meg ikke om partiet ser 2-tallet i neste meningsmåling.

Siste gallup viste fortsatt nedgang for KrF, - og opptur for FrP

KrF sentrum begynner å ligne på et lite sort hull. Et mikroskopisk sentrum med nærmest uendelig tiltrekningskraft

9 liker  
Kommentar #19

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Med sine mange krenkende uttalelser har hun i like stor grad bidratt fortsettelsen av sitatet fra Frostatingsloven: (ikke) med ulov legges øde.

1 liker  
Kommentar #20

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ulov?

Publisert over 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Med sine mange krenkende uttalelser har hun i like stor grad bidratt fortsettelsen av sitatet fra Frostatingsloven: (ikke) med ulov legges øde.

Så vidt eg veit er ingen av Listhaugs spissformuleringar opphøgd til norsk lov.

8 liker  
Kommentar #21

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Tar Jon Georg Dale over som justisminister ?

Publisert over 3 år siden

En mulig løsning på den fastlåste situasjonen og som kan få Hareide «av kroken» er om justisministeren og landbruksministeren bytter plass ved Kongens bord.

Dale er en stødig kar og med sin bakgrunn som sauebonde er han kvalifisert til å holde orden på det norske folket. Bakgrunnen som slakter kan også være nyttig. Det gjelder å skjære inntil beinet i offentlig forvaltning.

Listhaugs gode relasjoner til Sp, Bondelaget og Småbrukerlaget er velkjent

2 liker  
Kommentar #22

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Flotte innspill fra parlamentariske ledere

Publisert over 3 år siden

Så flott med ulike innspill i regjeringskabalen. Både Støre og Hareide og Arnstad mener statsministeren bør gi Listhaug et annet departement.  Så fint at de kommer med slike råd. Faktisk så flott at de burde bli ansatt som betalte rådgivere i regjeringen.

For det kan da ikke skyldes at de har fått kalde føtter for å felle regjeringen?

Hareide er visstnok også interessert i en rådgiverstilling for avisen Vårt Land etter at han tok kontakt med Dagens Næringsliv for å si sin mening om sjefredaktøren. En deltidsstilling vil avisen ha råd til. Hareide er jo selv blant de bevilgende myndigheter hva statsstøtte angår.

Ikke kom å si at politikk ikke er spennende 😊.

7 liker  
Kommentar #23

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du vrir deg unna. Skjønner du virkelig ikke hva disse uttalelsene målbærer?

2 liker  
Kommentar #24

Gabriel Are Sandnes

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Avslutt Listhaug hetsen er mitt råd til KRF. Alle politikerne har nå fått høve til å markere seg. Det er på tide å legge Listhaugs utspill bak seg uten ytterligere "hevn". Noen saker bør hurtig bli fortid når det ligger til rette for det. En sårbar  uttalelse om fremmedkrigere, som kunne forstås grovt krenkende særlig for AP, bør avsluttes uten ytterligere handlinger. Der står andre store saker i kø for å bli behandlet.

5 liker  
Kommentar #25

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Listhaug har flere ganger angrepet KrF eller vært i konflikt med dem. En av sakene er Listhaugs uttalelser der hun hevdet at KrF «sleiket imamer opp etter ryggen», og hennes utspill om at KrF kun er opptatt av store pengebeløp til bistanden, ikke av kvalitet. Begge disse angrepene skapte sterke reaksjoner i Hareides leir.

Jeg har tidligere i tråden tatt opp "imamsleikinga".

I denne debatten på "Politisk kvarter" debatterer Hareide og Listhaug forskjellene mellom dem, i forhold til det å konfrontere "radikal islam".  Listhaug gjør det øye mot øye, Hareide gjør det i landsstyre-taler.  Forskjellene i bistand belyses også, likesom begrepet "godhetstyranni".

Slike uenigheter var nok til at Hareide gikk til valg på å få Listhaug fjernet fra regjering.  Motstand mot Listhaugs retorikk er et kvasi-argument, et kjærkomment halmstrå for å unngå en debatt om substansen i Listhaugs uttalelser.  Og så sier noen at det ikke er humor - eller kanskje rettere: klovnerier - i norsk politikk?

Nå har "nye" Ap helt klart nærmet seg Listhaugs posisjon i disse spørsmålene. Likevel er Listhaug ubruklig i krig og fred.  Retretten med at Ap, KrF og Sp nå mener  hun kun er ubrukelig som justisminister - fordi de kvier seg for å si B etter å ha sagt A - er ikke direkte humor.

Det er mer tragi-komikk.

4 liker  
Kommentar #26

Karstein Martinsen

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Mistillit til Listhaug!                                                                                                                        Det er etter min mening redelig og politisk ryddig om Krf  støtter mistillitsforslag i sakens anledning. Om statsministeren stiller kabinettspørsmål og regjeringen derved går av, er det hennes eget ansvar - ikke Krf s.                                                     Derfor Solberg : sett inn en ny minister som har tillit og styr videre til beste for land og folk!                                                

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ok.

Publisert over 3 år siden
Karstein Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Derfor Solberg : sett inn en ny minister som har tillit og styr videre til beste for land og folk!        

Så lite kan man altså skjønne av hva Solberg og resten av regjeringen er laget av.

6 liker  
Kommentar #28

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Noen vil snakke sammen

Publisert over 3 år siden

Noen av de som er mest krenket, Støre og Hareide vil etterhvert snakke sammen på bakrommet. Krenket utad, smålurvet maktpolitikk på bakrommet.

Hva blir premien Hareide får for å redde Støre og partiet ut av krenket - mode ?

Gestalpsykologi kan bli redingen for AP

5 liker  
Kommentar #29

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF på kanten av fossestupet

Publisert over 3 år siden

Hareide og KrF  har to valg:

- hoppe utfor ( spensthopp med stil)

- la seg føre utfor

Uansett valg er sluttresultatet det samme

Tragisk er det at Hareide selv åpnet slusene som førte han med på en seilas som KrF ikke har makt til å kontrollere

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere