Gerard Oord

9

Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?

I kampens hete er det lett at følelsene tar overhånd og fakta kommer i bakgrunnen. Da kan det være en fordel med noen huskelapper.

Publisert: 16. mar 2018  /  1530 visninger.

Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?

I kampens hete er det lett at følelsene tar overhånd og fakta kommer i bakgrunnen. Da kan det være en fordel med noen huskelapper.

Tidligere AUF leder Ivar Fjeld har i sin bok "Den Rød Grønne Terrorøya" fra 2013 skrevet en utmerket bok som avslører sosialistenes tette bånd og sympatier med terror grupper som Hamas og PFLP. I denne boken dokumenterer Ivar Fjeld hvordan den politiske venstre siden i Norge i senere år har samarbeidet med og støttet palestinske terrorister.

Han refererer til kjente navn som AUF-leder Gry Larsen, Jens Stoltenberg, Anniken Huitfeldt, Martin Henriksen og Eskil Pedersen. AUF har et samarbeid med Fatah Youth. Her følger noen få smakebiter fra boken.

Gry Larsen ble nektet adgang til Israel fordi hun ble betraktet som en sikkerhetsrisiko. I 2007 var hun politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre som dengang var utenriksminister. Den 15. juli 2006 møter statsminister Jens Stoltenberg lederen av Fatah Youth, Hassan Farai, på Utøya. Litt under fire år senere dukker Hassan Faraj opp på Palestinsk TV blant en gruppe mennesker som søker martyrdøden i kampen mot Israel. Den 21. juli 2007 gir Jens Stoltenberg grønt lys for en norsk kampanje for å få den terror dømte Hussam Shaheeen satt fri fra fengsel i Israel. Stoltenberg bekrefter at den terror dømte Araberen har besøkt Utøya flere ganger og har mange venner i AUF og Arbeiderpartiet.

Anniken Huitfeldt (AP) gir uklok støtte til terrordømt palestiner, kunne vi lese 25.07.2007.

Raymond Johansen møter Hamas-leder Ismail Haniyeh i Gaza i 2007. "Allah elsker Raymond" stod det i VG som refererer til hemmelige møter med Hamas- regjeringen.

Noen korte sitater fra boken." AUF svarer med å uttrykke sin sympati og støtte til Hamas." side 29 "Rød Ungdom knytter kontakter med arabiske drapsmenn." "Arabiske terrorister avbildet på Utøya"

Rød Ungdom får lov å ha sin sommer leir på Utøya hvor de samler inn penger til PFLP som i 2001 drepte Israels turistministe. NRK publiserer den 4. august at Rød ungdom samler inn penger til en "terrorlistet" organisasjon, vel å merke på Utøya. Rød Ungdom støtter selvmordsbombere.

31. Mai 2010 stopper Israels marine et Tyrkisk skip som prøver å trenge gjennom den fullt lovlige israelske marineblokkade av Gaza. Hadia Tajik bruker den påfølgende dagen til å kreve norsk støtte til Hamas regimet. Tajik var i 2008 politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg.

"Vendt mot Mekka fra Utøya"

I 2009 leide AUF storsalen på Utøya ut til en muslimsk sekt. Salen ble gjort om til et Islamsk bønnesenter. Samtidig som AUF har jobbet aktivt for å fjerne kristendom som fag i skolen.

TV 2's avsløring av Gahr Støre sine samtaler med Hamas den 28. januar 2011 avdekket et hemmelighetsstemplet dobbeltspill i toppen av Arbeiderpartiet. Gahr Støre blir tatt i løgn.

Hvorfor gjorde ikke statsminister Jens Stoltenberg mer for å sikre regjeringskvartalet mot et terrorangrep? Svar: Jens Stoltenbergs nærmeste rådgivere hadde forsikret statsministeren om at den norske støtten til både al-Fatah og Hamas, gjorde en slik terroraksjon til en ideologisk umulighet. Det var ingen som ved hjelp av rasjonelle argumenter kunne forsvare at arabiske terrorister ville angripe den pengebingen i Norge som hadde gitt dem en milliard kroner til kampen mot "sioniststaten". Hvis Norge støtter terroristorganisasjoner i deres kamp mot Israel, vil de aldri finne på å foreta et terrorist angrep på Norge var den sosialistiske filosofien. Her kom det inn en regnefeil. Rådgiverne skjønte ikke at AP's filosofie kunne fremkalle ekstremisme fra en annen kant. Etter denne godt dokumenterte redegjørelse fra Ivar Fjeld kan vi trygt si at AP har hatt et vennskapelig forhold til terrorister.  Ingen må bli forundret over at da Ivar Fjeld presenterte sin bok den ble møtt av en mur av taushet fra mediene. Dette måtte for aldel ikke bli kjent. Fakta han kom med passet ikke inn i bilde av virkeligheten AP prøvde å skape. I dette tilfelle ser vi at den nasjonale sikkerhet kom i alvorlig fare fordi AP flørtet med islamske terrorister i håp om gjenytelse. Støres reaksjon i forhold til Facebook budskapet fra Listhaug oppleves derfor hyklerisk. Historien bekrefter Sylvis riktige bedømmelse av AP. Det blir farefyllt når argumentasjonen mot en statsråd i Stortinget baseres på følelser istedenfor på fakta.

Gerard Oord

Oppegård

 

28 liker  
Kommentar #101

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil heller ikke legge meg bort i denne formålsløse diskusjonen. Men Holt og Fjerdingen bør ikke bli forundret om Frøland, som har min fulle sympati, på ett eller annet tidspunkt ikke gidder å svare dere lenger.  

Det er i grunnen ganske så stusselig at ingen forstår humor lenger.  Gravalvoret siger sterkere og sterkere snart inn over meg også.  Snart glemmer vi vel alle å le litt.  Mørket senker seg.

Kanskje vi ikke får lov til å le lenger - venstresiden protesterer snart over det også!  

De protesterer visst allerede på at noen kjøper blomster.  Hva blir det neste?

3 liker  
Kommentar #102

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Christiansen: Mot Listhaugs atferd?

Publisert nesten 4 år siden

Du kan umulig ha fulgt med. Det har også vært og er en ekstrem personliggjøring, inkl. grove trusler mot, hets og trakasserier av Listhaug personlig. Skartveits artikkel er som nevnt flott.

2 liker  
Kommentar #103

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Listhaug - Ap - Libya

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det siste Listhaug ønsket seg, var oppmerksomhet rundt de ideene som lå bak angrepet på Arbeiderpartiet og det norske demokrati.

Idéer er en ting; - det er demokrati i praksis.  "Egenhendige initierte drapshandlinger" en annen.  Det finner vi i islamistisk sammenheng vanligvis. Dog heller ikke der. Det føres krig på annen måte disse årene.

Det ironiske med ABB´s handling ved angrep på venstresiden og dens idéologiske allianse med islam, er at han påberopte seg å skulle avgrense islamsk innflytelse i Norge, men brukte de selsammes metoder. Han "ble som dem" han presumptivt ville bekjempe.

Denne verdenskrigen har vist oss en helt annen type krig enn vi opplevde ved VK 1. og 2. dette hundreåret.

Når skal Stoltenberg og Støre beklage at de uten fullverdig tjenestevei via Stortinget  bidra til å starte denne 7 år lange fasen ved bombingen av Libya og blant mye annet åpningen av portene til Nord Afrika?  Jubileum nå. Migrantstrømmene til Europa fra det afrikanske kontinent er del av dette bildet. Med "tusenvis" av døde i bølgenes favntak alene.

3 liker  
Kommentar #104

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har tidligere i mange år (!) tilhørt venstresidens mer radikale del; dvs så har jeg erfart dette fenomenet fra innsiden der. Politiske motstandere, private som offentlige, ble omtalt og til tider behandlet direkte grovt. Enkelte ganger med alvorlige konsekvenser.  På 60- 70- og 80-tallet, så var dette problemet omfattende. Og det ser dessverre ut til at det aldri gir seg.

Innertier?  Det er jo så tydelig at på venstresiden mener mange seg hevet moralsk høyt over de som stemmer borgerlig?  Rasist, nazist stemplet mot andres forståelse, kommer som perler på ei snor fra den kanten. 

Det vitner om en forakt uten grenser mot de som har en annen forståelse enn den de selv har.  

Men, får de så vidt det er litt motbør så viser det seg at de tåler jo ingenting.  Da går de helt bananas som i saken mot Listhaug.

De tåler heller ikke en spøk? 

Hva kan det ha seg?  

6 liker  
Kommentar #105

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Guilt by association

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
De tåler heller ikke en spøk? 

Når vi først er i gang med å tilskrive "de andre" (Her: venstresiden) alt vi kan komme på av negative karakteristikker, kan vi jo hive på "manglende humor" i samme slengen


Det er jo noe å le av. De ("de andre") ler ikke. De kan ikke le.

2 liker  
Kommentar #106

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Det er vanlig kotyme i Norge at man takker for blomsterhilsener. Hun har tydelig sagt fra at hun ikke støtter de avsenderne som er ekstreme

Først takket hun og hadde barnets begeistring i ansiktet. Så kom det beskjed om at hun ikke støttet ekstremistene - dagen etter. 

En større politiker ville husket å kombinere disse to faktorene. 

3 liker  
Kommentar #107

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Når skal Stoltenberg og Støre beklage

Både denne kommentaren og den tråden du har opprettet om samme tema er helt ute på viddene og har ingen plass i Listhaugsaken med mindre du ønsker støtte til et grunnsyn om at Ap selv var skyld i Utøya. 

2 liker  
Kommentar #108

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Ytterligere kommentarer er kanskje unødvendige? 

Det ville være bra om det virkelig stoppet etter dette. 

2 liker  
Kommentar #109

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Medmennesket Sylvi Listhaug

Publisert nesten 4 år siden

Sylvi Listhaug (og dermed hennes barn og familie)  har vært utsatt for et ekstremt press over tid. Ikke alle av oss andre ville maktet tilsvarende. Listhaug m/fam. har alle også fått med seg også alle usaklige trusler og trakasserier, og mere til som vi andre ennå ikke vet om. Når hun endelig etter tid opplever noe positvt, så er det ikke spesielt rart at hun setter pris på det lille lyset disse blomstergavene representerer. Man kan ikke nå forvente at hun skal reagere adekvat hver eneste gang et eller annet oppstår under veis. Når hun endelig gjør det, så behøver ikke dette med matematisk konsekvens være av strategiske hensyn og fordi hun følte seg tvunget til det. Sylvi Listhaug er også bare et menneske.

Et medmenneske.

10 liker  
Kommentar #110

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Retorisk sirkus og kynisme

Publisert nesten 4 år siden

For øvrig er denne stadige klarsynte bevitnelse av kjennskapet til- og innsikten i den andres innerste motiver et besynderlig skue. En av årsakene til at det er problematisk å skrive om andres innerste motiver er at man faktisk og prinsipielt sett aldri kan kjenne dem. Vi har m.a.o. her heller beveget oss ut av den politiske diskursen og inn i antipatiens og spekulasjonens tåkeland. 

Den andres eventuelle skjulte baktanker med det som er ytret er altså ikke spesielt saklig relevante i en politisk diskurs. Påstandene om den andres motiver bidrar derimot til å forsterke en allerede etablert ufruktbar polarisering: De som tror på- og er enige i slike påstander får bekreftet at den som er i negativt fokus er og blir nedrig og upålitelig. Den som ikke tror på dette, får bekreftet at de andre bare er ute etter å ta vedkommende med alle tilgjengelige midler. Strategisk motivargumentasjon bidrar alt for lett til å se bort fra mennesket bak ordene og hva vedkommende egentlig og faktisk forsøker å formidle.

Ergo er motivfokusert retorikk rene spekulasjoner og bygger opp under kynisme og ny trakassering. Desto verre fungerer en slik fokusering avsporende fra hva de viktige politiske debattene egentlig handler om; nemlig argumentasjon og begrunnelser. Hanne Skartveit har som nevnt forstått dette. Dessverre blir vi alt for ofte tvangsforet med motivspekulasjoner i debattene. 

Som nevnt tidligere: Vi skal elske vår neste som oss selv. Kristus hevder sågar vi skal elske våre fiender. Det vi gjør overdøver det vi sier og hevder å tro på.

4 liker  
Kommentar #111

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Skartveit 2

Publisert nesten 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Skartveits artikkel er et skoleeksempel på hvordan man faktisk skal argumentere i mediene; det er for øvrig et ypperlig innlegg på alle måter. Hun holder seg til sak. Språket som føres er videre saklig og helt uten den personfokuserende, destruktive, demoniserende, stygge og mobbende retorikken som preger langt de fleste innlegg mot Sylvi Listhaug.

Jeg kom litt sent inn her , men fikk lyst til å kommentere din "hylling " av Skartveits artikkel i VG.  

innholdet og  sakligheten i artikkelen trenger vi ikke være enig i, for den tegner stort sett et  bilde av at i denne saken finnes det bare en som har skyld: Listhaug, og bare en som er den forurettede part: AP-AUF,  og at Listhaug nører opp om "konspirasjonsteorier" og hat.

Det finner jeg ikke uten videre å være saklig, men kun et uttrykk for venstresidens og medias syn, og nå dessverre også delvis Regjeringens.

Bildet som gis av Listhaug i artikkelen , etter min mening , er  at hun er en person som kun meler sin egen kake, blottet for lojalitet endog til sitt eget parti ,men som kjører sitt eget løp for å tekke sine Facebook-tilhengere.

 Vi sitter igjen med inntrykket av hun er den som alene splitter og er farlig. Egentlig nokså demoniserende. Media på repitisjon.

Ingen kritikk av Støre som sa på Debatten i NRK at  de i fremtiden vil benytte seg av Utøya kortet, noe de  aldri hadde  gjort før, som et tilsvar til at Sanner hadde uttalt kritikk mot AP for bruk av Utøya-kortet. En kritikk Sanner ydmykt trakk tilbake.

Det som er farlig  her ,for demokratiet og nasjonens sikkerhet, er at AP-AUF som har vært landets største politiske bevegelse, søker et" safe-space"- område i politikken, der bl.a.åpen debatt om terrorsikring  ikke bør   forkomme med AP-AUF -politikere, i frykt for at de skal kunne kommet til å hevde seg krenket og slik sett demonisere sine motstandere ved å trekke" Utøya-kortet."

Etter hvert har vi fått så mange krenkelsessoner i samfunnsdebatten at det utgjør et demokrati- og ytringsfrihetsproblem. Denne saken ligger i samme leia ,og media har unisont støttet denne utviklingen. Emokrati er destruktivt. Vi finner det  mest  skadelig demonstrert gjennom venstreradikal agitasjon  på universiteter i USA og Canada. Den tapende part er demokratiet og ytringsfriheten.

Skartveits innlegg er kjemisk fritt for noe forsonende . Listhaug har egentlig  all skyld. Slik gjør media henne ufrivillig  til" martyr " blant folk når de freder AP-AUFs krenkelsesone(r) 

8 liker  
Kommentar #112

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Kvangarsnes

Publisert nesten 4 år siden

Listhaug burde aldri ha postet den famøse Facebookmeldingen. Hun la den ut i et velkjent åpent landskap hvor også politiske fiender og aggressive journalister vaker årvåkent etter noe saftig å glefse i. Her er oftest poenget ikke hva det primært er ment som, men hvordan det kan oppfattes og tolkes som - på godt som på ondt. En politisk ringrev kjenner til alle sider av dette. 

Nettopp Listhaug, av alle, burde ha forstått hvilket massivt vepsebol av spekulasjoner en slik ytterst sterk melding kunne føre til. Det holder ikke at de som kjenner retorikken og tolker henne positivt forstår hva hun egentlig mener gjennom denne meldingen. 

Hun taler til alle. Også det at hun oppfattes qua justisminister - selv om det prinispielt sett er en privat Facebook-konto, er et ikke uvesentlig poeng.

Apropos: En prest i nord-Norge ble hardt rammet da han skrev ytterst negativt om israel på sin private Facebook-konto. Hans argumentasjon om at det ikke var som prest han skrev, men helt privat, holdt ikke verken som prest eller tjenestemessig.

3 liker  
Kommentar #113

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Den andres eventuelle skjulte baktanker med det som er ytret er altså ikke spesielt saklig relevante i en politisk diskurs. Påstandene om den andres motiver bidrar derimot til å forsterke en allerede etablert ufruktbar polarisering:

Jeg skal ikke polemisere mot dine tanker her, Nyhagen. Inntil det motsatte er bevist, er det nok det sikreste å behandle andres uttalte standpunkter etter dataverdenens "WYSIWYG-prinsipp". ("What you see is what you get").

Vi har jo noen unntak fra dette. Ingen vil uten videre tilslutte seg dette prinsippet når vi skal ta stilling til meldingene utarbeidet av profesjonelle reklamebyråer. 

I politikken har vi jo også lange tradisjoner for at dyktige mennesker i partiorganisasjonene setter seg ned og diskuterer hvordan budskapet mest effektivt skal skape oppslutning. Hvilke saker skal man forsøke å fylle valgkampen med og hvilke saker er det lurere å holde en lav profil rundt. Og hvordan skal man vinkle sakene? Denne siden av det politiske liv kan vi nok mislike, men vi har på et vis akseptert at slik er det. Systemet har også skapt levekår for et stort politisk kommentariat som gjøre sine, sikkert velmente, forsøk på å veilede oss med å finne frem mellom snørr og barter.

Nytt de siste tiårene er fremveksten av kommersielle, profesjonelle reklamebyråer som selger sine tjenester til det politiske systemet. Ikke nødvendigvis til de politiske partier, men til aktører som ønsker konkrete resultater levert av våre demokratiske organer.

Vi har lenge behandlet personer som forlater politikken og glir lekende lett inn i dette kommersielle apparatet med en ikke liten porsjon av mistenksomhet og anklager om at "nå har han solgt seg ut".

Listhaug og hennes rådgiver er siste ledd i denne utviklingen. Vi har fått disse reklamemenneskene tilbake i politikken og jeg synes det er et sunt tegn og absolutt nødvendig at disse følges med et enda mer mistenksomt blikk?

3 liker  
Kommentar #114

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg går ut fra at hun i en meget presset og krevende situasjon  hun befinn er seg i, må trenge litt tid til å lese gjennom hundrevis av kort og hilsener, før hun får en oversikt over hvem de kommer fra, og gi en uttalelese. Hun trengte sikkert den ekstra dagen på dette. Hun er da også kun et menneske

6 liker  
Kommentar #115

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg lurer på hva Listhaugs støttespillere ville sagt dersom politiske motstandere beskyldte henne for å sleike kristne predikanter oppetter ryggen. 

2 liker  
Kommentar #116

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer på hva Listhaugs støttespillere ville sagt dersom politiske motstandere beskyldte henne for å sleike kristne predikanter oppetter ryggen. 

Hun bærer jo korset sitt med stolthet.  Det viser hva hun ville sagt.

5 liker  
Kommentar #117

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Godt spørsmål,

Publisert nesten 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer på hva Listhaugs støttespillere ville sagt dersom politiske motstandere beskyldte henne for å sleike kristne predikanter oppetter ryggen. 

og jeg opfatter det som en retorisk utgave av "jødetesten".


2 liker  
Kommentar #118

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
jeg opfatter det som en retorisk utgave av "jødetesten".

Ja det er jo sant.  Retorisk brukte Listhaug den testen på Hareide, men byttet ut jøder med imamer.

Kunne også brukt det på biskopen i Oslo som gikk arm i arm med muslimske imamer for å vise fellesskap eller et eller annet.  Totalt mislykket det også.

5 liker  
Kommentar #119

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Apropos øynene som ser...

Publisert nesten 4 år siden

...og det politiske fortegnet for parantesen med fordommer og demonisering av "de andre": 

"INGEN NAZISTER I VÅRE GATER!" ropes det nå i en liten motdemonstrasjon foran stortinget i Oslo hvor 200-250 demonstrerer til fordel for Sylvi Listhaug. Tja...

Apropos: Og de som ellers demonstrerer til fordel for muslimer og innvandring møtes med slagordet "INGEN TERRORISTER I VÅRE GATER!"

For n´te gang: Demonisering av motparten og drepende polarisering er vel knappest en fornuftig vei å gå. Argumentasjon og debatt er visst noe som de mest engasjerte helst vil unngå. Det minner unektelig om de to gjensidig avhengige ekstrem-motpartene i midtøsten. Jo verre man får karikert motparten jo mer legitimeres eget svart/hvitt-engasjement? 

Igjen bekreftes at de emosjonelt pregede briller av sympati og antipati er de mest asosiale og farlige briller og krefter: Man river ned og demoniserer i det godes navn.

Pussig at dette foretrekkes, sågar ser vi noen ganger samme fenomenet her på Verdidebat.

1 liker  
Kommentar #120

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vi har to valg:

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Ja det er jo sant.  Retorisk brukte Listhaug den testen på Hareide, men byttet ut jøder med imamer.

Kunne også brukt det på biskopen i Oslo som gikk arm i arm med muslimske imamer for å vise fellesskap eller et eller annet.  Totalt mislykket det også.

Vi kan tenke prinsipielt og gå i dybden,

eller

vi kan nøye oss med å forholde oss til en strøm av konkrete hendelser og objekter.

Jeg tror du velger det siste.

Kommentar #121

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Derfor blir jeg både litt lei meg og provosert hver gang innvandring dukker opp som tema nr.1. Det er så mye annet som også er viktig.

Enig i din brede beskrivelse, men ikke i det citerede af den enkle grund at et land allermest udgøres af dets indbyggere og at alle andre spørgsmål dermed afhænger af migrationspolitikken.

Det er fint at ville være raus, men i det stykke bør man vel tænke mest på dem, man vil hjælpe og ikke på sig selv og eget selvbillede.

Vil man hjælpe denne verdens dårligst stillede er migration en af de dårligste måder at gøre det på.

Det har nationalkonservative sagt i årtier, men nu ser det ud til at selve antallet af tilvandrende er ved at få andre til også at tænke lidt istedet for bare at føle, hvad de mange verdensfjerne mediekampagner peger i retning af.

Du bliver nødt til at se på proportionerne i dagens verdenssituation - noget så kedeligt og jordnært som almindelig købmandsregning vil vise at dagens politik ikke er hverken bæredygtig eller hensigtsmæssig til sit formål.

Den indvandringskritiske side er ikke bare negativ. Den har et basalt overblik over situationen og de fakta, den anden side ikke vil tale om og som viser at kursen med nødvendighed må ændres.

6 liker  
Kommentar #122

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Slik taler en som ikke kan dokumentere sine påstander. Det er ikke første, og sikkert heller ikke siste, gang at forespørsel om dokumentadjon blir møtt med "Se sjøl!".

Du fik en gyldig begrunddelse - og et søg giver det søgte i første linie...

6 liker  
Kommentar #123

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei!

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Du fik en gyldig begrunddelse - og et søg giver det søgte i første linie...

Det var faktisk jeg som måtte søke frem "dokumentasjonen", sitere "dokumentasjonen" og vise og forklare hvorfor "dokumentasjonen" ikke støtter opp om påstanden. (mange, venstresiden, boikott)

1 liker  
Kommentar #124

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

For en gangs skyld

Publisert nesten 4 år siden

ser det ut til at jeg er ganske enig med vår danske venn. 

Imidlertid, det er altså ikke migrasjons- eller innvandringspolitikk Listhaugs herostratisk berømte innlegg handler om, og uten å vite hennes motiver er det i alle fall lett å tolke dem som en villet provokasjon rettet mot AP alene. 

For øvrig, det ble avholdt en demonstrasjon til støtte for Listhaug utenfor Stortinget i dag. Anslagsvis 250 møtte opp for å støtte henne, samt ca. 50 mot-demonstranter som ropte "nei til nazister i våre gater". Uvisst av hvilken grunn, gjorde en av Listhaugs støttedemonstranter nazi-hilsen, og ble bortvist av politiet. 

For å parafrasere Trump; There were bad people on both sides! 

1 liker  
Kommentar #125

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Innertier?  Det er jo så tydelig at på venstresiden mener mange seg hevet moralsk høyt over de som stemmer borgerlig?  Rasist, nazist stemplet mot andres forståelse, kommer som perler på ei snor fra den kanten. 

Det kan efter min også - 'indenfor murene erfaring' - som jeg før har sagt kun forstås som et religiøst fænomen. Det er så en supremacistisk religion og de vantro/højreorienterede anses som kættere, som man hverken kan omgås eller tale med. Det er sådan set bare det naturlige menneske og man mener netop også at kunne klare sig uden kultur. Goldings 'Fluernes Herre' er 'borgerlig', siger man.

Nazismen kommer ind, fordi man tænker éndimensionelt og unipolært til forskel fra 'i balancer'. Man vil 'væk fra det onde' og 'hen til det gode' og har ingen modforestillinger til egen tænkning.

Det betyder at, er nazisme ond, så er det gode det modsatte af nazisme. Hvor nazismen så er grænseløs selvhævdelse, så må det være godt at være grænseløst selvudslettende. Så bliver almindelig menneskelig levevis 'nazistisk', men man er dog så nærværende at man kun bruger den synsvinkel på nogle og ikke på andre racer.

De tåler heller ikke en spøk? 

Hva kan det ha seg?  

Ja, det er et godt spørgsmål, men erfaringen viser at fundamentalister og fanatikere sjældent har humoristisk sans. Det er vel noget med at de er vrede over at samfundet ikke er, som de ønsker det og de fører jo også politik som var det en krig, hvor reglerne af afskaffet - og så er der ikke noget at le af.

6 liker  
Kommentar #126

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det var faktisk jeg som måtte søke frem "dokumentasjonen",

Ja, og det var så kun en person, der dog var politisk valgt for AP, men begrundelsen for ikke at poste navn var jo god nok.

Din skepsis var så delvist begrundet, men jeg mener eksemplet er vigtigt, fordi det er et eksempel på venstresidens usaglige heksejagtsagtige og mobbende arbejdsmetoder og det er vigtigt, fordi det er lige der venstrefløjs-regimers massemord starter og det har med socialismens menneskesyn at gøre.

6 liker  
Kommentar #127

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg går ut fra at hun i en meget presset og krevende situasjon  hun befinn er seg i, må trenge litt tid til å lese gjennom hundrevis av kort og hilsener, før hun får en oversikt over hvem de kommer fra, og gi en uttalelese. Hun trengte sikkert den ekstra dagen på dette. Hun er da også kun et menneske

Jeg regner med at en statsråd og statssekretær som tilbringer tid på Facebook var klar over hvem som støttet henne. Dette har de nok visst om lenge men nå kom det til en krise fordi andre ble oppmerksomme på det i større grad. 

2 liker  
Kommentar #128

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ojda....

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det var faktisk jeg som måtte søke frem "dokumentasjonen", sitere "dokumentasjonen" og vise og forklare hvorfor "dokumentasjonen" ikke støtter opp om påstanden. (mange, venstresiden, boikott)

Var det slitsomt ?
Jeg forklarte deg hvorfor jeg ikke fikk det til.
Ren kverulering.

5 liker  
Kommentar #129

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Godt at det også kan lade sig gøre - en gang imellem ;-)

For øvrig, det ble avholdt en demonstrasjon til støtte for Listhaug utenfor Stortinget i dag. Anslagsvis 250 møtte opp for å støtte henne, samt ca. 50 mot-demonstranter som ropte "nei til nazister i våre gater". Uvisst av hvilken grunn, gjorde en av Listhaugs støttedemonstranter nazi-hilsen, og ble bortvist av politiet. 

Ja, jeg skal ikke kunne svare, men jeg ville nok gætte på at det er en reaktion på at blive tiltalt som nazist. Hernede er disse råbekor også altid på plads og skriger det samme som alle autonome i hele verden. 'For Frihed' der før hed Pegida, har hver gang mange betjente til at beskytte sig imod de venstreekstreme og de råber nogle gange det samme tilbage - det forvirrer de unge radikalister, men i vores øjne er de netop motiveret af racehad.

Jeg mener ikke der eksisterer nogen balance - højresiden, som den er på gaden i dag er fredelig og demokratisk og venstrefløjen på gaden er voldelig og antidemokratisk - fascistisk eller kommunistisk. Venstresiden demonstrerer ikke - de er gadekrigere - det er kun stort politiopbud, der forhindrer dem i at maltraktere meningsmodstandere i større tal end det sker, ofte bagefter og privat.

6 liker  
Kommentar #130

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Lubbe, den ene som representerer mange.

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

, og det var så kun en person, der dog var politisk valgt for AP, men begrundelsen for ikke at poste navn var jo god nok.

Din skepsis var så delvist begrundet, men jeg mener eksemplet er vigtigt, fordi det er et eksempel på venstresidens usaglige heksejagtsagtige og mobbende arbejdsmetoder og det er vigtigt, fordi det er lige der venstrefløjs-regimers massemord starter og det har med socialismens menneskesyn at gøre.

I 1933 fikk Tyskland en ny regjering - etter helt normale parlamentariske prinsipper, tilsvarende dem vi har i Norden den dag i dag. Det ble en koalisjonsregjering der regjeringssjefen (kansler) utgikk fra det største partiet.

Så ble parlamentet (Riksdagen) påtent av en enslig kommunist.

Siden regjeringen var rabiate kommunisthatere (i tillegg til hatere av mye annet), ønsket man selvsagt å la Lubbe representere regjeringens fiender.

Domstolene lot seg ikke lure/presse, men Riksdagen gikk på limpinnen.

Fullmaktslover ble vedtatt.

Resten er historie.


Kommentar #131

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei, det var lett.

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Var det slitsomt ?
Jeg forklarte deg hvorfor jeg ikke fikk det til.
Ren kverulering.

Men det var vanskeligere å finne dokumentasjon til støtte for angjeldende påstand. Den lar fortsatt vente på seg.

Kommentar #132

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Siden regjeringen var rabiate kommunisthatere (i tillegg til hatere av mye annet), ønsket man selvsagt å la Lubbe representere regjeringens fiender.

Det må være en analogi, du vil pege på, men jeg kan ikke få øje på den.

6 liker  
Kommentar #133

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Analogien er:

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det må være en analogi, du vil pege på, men jeg kan ikke få øje på den.

Det er simpelt og uærlig, uten belegg, å la enkeltmennesker representere større grupper. Og de som gjør det, har en agenda. 

Sannheten er det første offer, i løgnen om de mange, og sannheten er det siste offer, i konsekvensen av en utøvende politikk basert på løgn.

Kommentar #134

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er simpelt og uærlig, uten belegg, å la enkeltmennesker representere større grupper. Og de som gjør det, har en agenda. 

Hvis du tænker på at jeg fortæller om de autonome, så er de jo mildest talt ikke enkelte personer, men op til tusind på gaden - og de har præsteret at ødelægge for over hundrede millioner i én demo.

Hvis du tænker på at de er et lille mindretal ud af hele venstrefløjen, så vil jeg pege på at de ikke møder modstand af betydning fra den fløj og at den har fået staten til at finansiere gadekrigernes opholdssteder - samtidig som at højrefløjens fredelige møder har svært ved at finde offentlige lokaler, fordi disse offentligt finansierede steder mener vi er 'racister' og endda har adviseret de voldlige, som kom og knuste flasker i hovedet på folk langt op i pensionsalderen - unge veltrænede mænd.

Så, hvis der er noget, der ligner noget fra trediverne, så er det også i dag venstrefløjen - kommunister og nazister.

Det at lade disse mennesker arbejde frit med kommunistiske eller nazistiske metoder er trods det lille antal et alvorligt angreb på den politiske frihed og ansvaret falder tilbage på de almindelige partier, der lader dem udøve vold og være maskerede trods forbud og tager på dem med fløjshandsker - tydeligvis efter instruktion ovenfra, for de menige betjente er godt trætte af dem og deres evindelige had og vold.

Det kan måske være illustrerende at den tidligere chef for PET i en radioudsendelse erklærede at de jo kæmper for det rigtige, men bare har lidt forkerte metoder. De voldelige er systemets svar på demokratisk og fredelig kritik af migrationspolitikken.

MSM vinkler konsekvent til fordel for de voldelige. Overfalder unge mænd ældre damer, så skriver de at 'der opstod et sammenstød' eller at 'demoen gav anledning til utryghed' osv.

Demokratiet er under pres og det er ikke fra højrefløjens side.

8 liker  
Kommentar #135

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hold your horses!

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Hvis du tænker på at jeg fortæller om de autonome, så er de jo mildest talt ikke enkelte personer,

Jeg uttaler meg om den udokumenterte og løgnaktige påstanden i #71 om "mange"


Kommentar #136

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Nå, var det bare det. Jeg synes ikke det er så slem en overdrivelse, når der er tale om en valgt person, der offentliggør sin opfordring til at forfølge virksomheder, der handler med forkerte mennesker.

Det er en overdrivelse, men denne venstrefløjsmentalitet er uhyre både giftig og farlig og en del af mange sociale mediers censursamarbejde med europæiske regeringer og en lang række andre censurtiltag som f.eks. Paypal, der ikke vil formidle betalinger for ikke-PK mennesker. Venstrefløjen søger også at få folk fyret fra deres arbejde, hvis de siger noget offentlig, som denne fløj ikke bryder sig om - og det lykkes jævnligt. Fløjen er hundeangst for fakta.

Det er som sagt venstrefløjen, der krænker demokratiet og er farlig i dag.

7 liker  
Kommentar #137

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vel,

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nå, var det bare det. Jeg synes ikke det er så slem en overdrivelse, når der er tale om en valgt person, der offentliggør sin opfordring til at forfølge virksomheder, der handler med forkerte mennesker.

denne politikeren slettet sin tweet og sin twitterkonto kort tid etter at hun offentliggjorde den.

Det tyder på en viss form for anstendige rammer, internaliserte eller ikke, i denne politikerens omgangskrets.

Men i denne tråden er jeg ikke så opptatt av ideologisk basert politikk. Jeg er mer opptatt av retorikk og sannhet.

Slik det ser ut i dag, er Listhaug en hodepine i første rekke for regjeringen (Høyre) og sitt eget parti (Frp). Partileder Siv Jensen er usynliggjort i denne prosessen. Også Krf har fått seg en kraftig parlamentarisk hodepine. Vi går spennende dager i møte i det norske Stortinget.

2 liker  
Kommentar #138

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er jo ytringsfrihet her i landet enda, meg bekjent, så det ville da være av liten interesse hva de skulle ha sagt

1 liker  
Kommentar #139

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Jeg fatter ikke

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Terroranslaget mot AUF på Utøya kan betraktes som et groteskt, voldelig utslag av de konspirasjonsteoriene som har avlet dette hatet (Arbeiderpartiet = landsforrædere).  

Hvordan går det an Oddbjørn, å se ABB som representativ for, og en del av, noe som helst utenom han selv? Jeg forskrekkes over hvordan man bruker denne så i de grader personrelaterte tragedien i dagens politiske debatt.

Allerede som fireåring hadde ABB et så ødelagt sinn at fagfolk forutså at han kunne bli en tikkende bombe dersom ikke adekvate tiltak ble satt inn. (se min kommentar #45) Intet er farligere enn et paranoid og hatefullt sinn, kombinert med høy IQ for øvrig. "Harald Ofstad har brukt Adolf Hitler som eksempel på et spesielt ondt men­neske. Jeg synes eksemplet er dårlig. Både Hitler og mange av personene i den nærmeste kretsen omkring ham hadde opplagt en så avvikende psykologi at de etter min mening unndrar seg enhver moralsk vurdering, på samme måte som en schizofren kvinne som dreper sine barn med øks, gjør det."(Lars Walløe 1981)

Den voksne ABB var blitt som en underkjølt tordensky som ville kondensere i møte med tilfeldig støv, og få sin utløsning. Den relativt ufarlige støvskyen som grep tak i ham, ble katastrofal i så måte. Hvis den ikke hadde vært der,  hadde det blitt en annen. Det var mye å gripe fatt i; mye er blitt skrevet om trussel fra ateistisk hold.  ABB påstod å ville forsvare kristne verdier. Hans offer kunne således lett ha blitt humanistisk ungdom på sommerleir. 

En vanlig islamsk terrorist er ikke et slikt ødelagt og sykt sinn i en ensom ulv. Hva det der dreier seg om er av en helt annen karakter.

5 liker  
Kommentar #140

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Har jeg fått med meg det essensielle?

Publisert nesten 4 år siden


Ikke for å avspore, men det blir ofte nødvendig å relatere til helhet og en større sammenheng.

Regjeringen foreslår en lovendring som vil gjøre det lettere for politiet å inndra pass dersom det bl. a.:  "er grrunn til å tro at formålet med reisen er å begå en handling som rammes av bestemmelsene i straffeloven §§ 101 til 107 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser eller straffeloven §§ 131 til 145 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger."

Dette kan ikke Ap slutte seg til og viser til at det vil bety brudd på lovbestemte rettigheter.

Listhaug skrev da på FB at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Hennes bemerkning kom til å stå å lese samme dag som filmen om Utøya ble satt opp på kinoen.

Hvis dette er det hele så er jeg tilbøyelig til å si at det i hvert fall kan se ut som om Ap gjør det; og det må vel være hva hun mener?. Men måten hun formidler seg på tilfredsstiller ikke den profesjonalitet og klokskap vi bør kunne forvente fra en statsråd. Hun står ikke like fritt som meg i så måte.

Så er spørsmålet om reaksjonene har rimelige dimensjoner?

I alle fall: dette inngår som litt av støyen i den meningsløse og bekymringsfulle polariseringen som bygger seg opp i landet vårt. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme til å leve lenge nok til å få se noe slikt. Som 18-åring i 1945 fikk jeg, som tilhørende arbeidsklassen, oppleve en gledesbetont og håpefull utvikling, med mer og mer likestilling på en rekke områder, solidaritet og god sameksistens over trosgrenser. Da jeg som pensjonist fikk tid kom jeg til å bli deltaker i debatter som interesserer meg. Det kom til å dreie seg om globale problemer og da spesielt Palestina. Mine meningsfeller var her de som delte min politiske orientering, og ellers var blant mine venner, ikke minst i HEF.

Og hva har nå skjedd? Jo, vi må da vel alle og enhver innse at muslimenes inntreden i vår tilværelse har skaffet oss store  sameksistensproblemer. Vi deles i to i vår oppfatning av hvilke utfordringer vi har; hvilke konsekvenser vi bør se i øynene; hvem som trenger mest hjelp og hvordan vi skal hjelpe. Og ikke minst om integrering i vår kultur, eller fri etablering av primitiv kultur hvis like vi kvittet oss med for flere hundre år siden. Vår vektlegging av de farer og konsekvenser vi står overfor er vidt forskjellig.

Og her opplever jeg så at de som har debattert med samme oppfatninger og meninger  som meg om Israel og palestinerne, indirekte plasserer meg blant "Ap hatere" og "muslimhatere". Jeg forsøker å holde helt forskjellige problemer fra hverandre, og har skrevet en hel del her på Vd med forsøk på saklig debatt, og fortalt om mine forsøk på dialog med muslimene. Jeg hadde en fin og vennlig debatt med Basim Ghozlan (se hans innlegg.) Men en ensom svale her og der gjør ingen sommer. Den eneste av mine livssynsmessig likesinnede som har svart meg er Morten Horn. Noe av det vesentligste i det som skiller oss er synet på hvordan vi skal forholde oss til muslimenes undertrykking av kvinnene, så kommer diskriminering av og forakt for de homofile og de ikke-troende. Horn mente at disse kvinnene selv må velg om de vil frigjøre seg. Da ble jeg bare sittende som et stort spørsmålstegn.

4 liker  
Kommentar #141

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Har jeg fått med meg det essensielle?

En meget god kommentar, Tande!

La meg ta 2 skritt tilbake og starte med Listhaugs Facebook-innlegg:

"Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt.  Det vil Arbeiderpartiet stemme ned.  I kampen mot terror kan vi ikke sitte å toe våre hender."

Dette ble ledsaget av et bilde av væpnede jihadister med påskriften: "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.  Lik og del."

Disse setningene lever nå sitt eget liv.  Tolkninger og utelatelser florerer.  Spillet er i gang.

Her er min tolkning og hva jeg hørte - det er vel sikrest å si det sånn i disse tider:

Ap ble utfordret fordi de påberoper seg en ny politikk på innvandrings- og integreringsområdet.  Listhaug mener at de ikke besto "Lakmus-testen" (som implesitt) lå innebygget i forslaget.

Inndraginga skulle kun gjelde de med dobbelt statsborgerskap, og det skulle kunne gjennomføres umiddelbart - ved en administrativ sanksjon - i tilfeller av mulig snarlig terror, også når personen befinner seg i utlandet og truer norske interesser og samfunnene der.  PST har savnet dette verktøyet.  GB og DK har allerede lignende bestemmelser.

Personene dette gjaldt skulle selvfølgelig få overprøve beslutningen i rettssystemet i ettertid.  Behovet for hurtighet var begrunnet med at et norsk pass gir større reisefrihet - færre krav til visum o.l. - enn f.eks. et tilsvarende pakistansk eller somalisk.  Det kan være forskjellen på om de klarer å gjennomføre sin planlagte terror eller ikke.

Teksten på bildet var kun relatert til denne saken.

Dette gir altså grunnlag for en potensiell regjeringskrise.

Derfor gjør jeg dine ord til mine: " Så er spørsmålet om reaksjonene har rimelige dimensjoner?"

6 liker  
Kommentar #142

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Allerede som fireåring hadde ABB et så ødelagt sinn at fagfolk forutså at han kunne bli en tikkende bombe dersom ikke adekvate tiltak ble satt inn.

Han ble sendt til fagfolk i barnepsykiatrien som ikke fant medisinske årsaker til guttens problemer og som barnepsykiatrien alltid gjør i slike tilfeller, pekte de på omsorgssituasjonen. Fagfolk i barnevernet vurderte ikke omsorgssituasjonen som så ille at omsorgsovertakelse var nødvendig. Det har vært barrierer mellom disse fagmiljøene, ikke minst i den tidsperiode vi da befant oss i, men denne barrieren dreide seg ikke om uenighet om at både arv og miljø har betydning for et menneskes utvikling. Men ingen av disse miljøene, verken det naturvitenskaplige eller sosialvitenskaplige, stiller seg bak det ekstremt deterministiske synet som Tande (og Halvorsen) gjør seg til talsmenn for. Og om noen skulle dele dette filosofiske synet eller naturvitenskaplige hypotesen, er det ingen som tror at den forutbestemte utvikling skal kunne forutsies i detalj.

Hvor ille guttens omsorgssituasjon måtte ha vært, er det ingen som tror at gutten ble oppdradd av sine foreldre til å oppfatte Arbeiderpartiet, pressen og "kultureliten" som landsforrædere, quislinger, bevisste forkjempere for en islamsk invasjon og som motstanderne i den nødvendige borgerkrig. Disse miljøpåvirkningene stammer fra annet hold. Vi kan finne et stort utvalg av disse "miljøpåvirkningene" i Breiviks manifest.

Det bør ikke være tvil om at stortingsflertallets bekymring dreier seg om at Listhaugs med sin retorikk, appellerer til gruppene allerede utsatt for denne miljøpåvirkningen selv om Listhaug selv selvfølgelig befinner seg svært langt fra de mest ekstreme gruppene. Men vi finner mildere varianter rikelig representert i hennes kommentarfelt og vi ser at de mer ekstreme varianten sier Carpe Diem og starter blomsteraksjoner og produserer støtteerklæringer.
Kommentar #143

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Konkret person?

Publisert nesten 4 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Men hvis vi fikk et mediaoppslag der en konkret person ble hengt ut som eksempel på dårlig helse, da hadde det fort blitt noe annet.

Ser ikke helt analogien din her, for i denne saken er det jo ingen konkret person som er hengt ut av Listhaug. Det er derimot en spesiell gruppe mennesker - en gruppe mennesker man selv velger å definere seg inn i!

3 liker  
Kommentar #144

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg uttaler meg om den udokumenterte og løgnaktige påstanden i #71 om "mange"

Nå ja, så kom jeg ned ad et forkert spor, men egentlig er det ikke så langt fra, hvad jeg alligevel ville komme ind på - fordi den mentalitet hun giver udtryk for er netop en indflydelse fra ekstremvenstres arbejdsmetoder, der som sagt rækker langt ind i de pæne etablerede partier.

De metoder er at søge at etablere en massetænkning, der vil realisere et berufsverbot for de mennesker de venstreekstreme udpeger og en tilstand, hvor erhvervsdrivende også er nødt til at lade være med at handle med disse mennesker. Samtidig med at de overfaldes, hvis de søger at arbejde politisk og staten samarbejder med de sociale medier om at fjerne deres politiske synspunkter fra nettet - og giver massiv statsstøtte til medier, der kun viser den ene side af sagen.

Derfor er hendes opfordring til at afpresse Interflora gennem at søge at skabe indtryk af at der er en folkestemning mod Listhaug, som gør at man ikke bør kunne sende blomster til hende.

Dette med at tage folk ud enkeltvis, enkelte erhversvirksomheder, enkelte arbejdsgivere osv. og så oppiske en lokal heksejagtsstemning til de bøjer sig for det irrationelle og ofte helt uretfærdige pres, er så infamt antidemokratisk som det går an at blive.

Og som sagt viser det noget om, hvad det er i de venstreorienterede, der gør at de rutinemæssigt begår forbrydelser imod menneskeheden, når de får magten til det. Der mangler helt enkelt nogle bremsemekanismer, nogle modforestillinger, et anstændigt menneskesyn, der ser mennesker som andet end simple agenter for idéer - som man destruerer for at destruere de idéer.

4 liker  
Kommentar #145

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det tyder på en viss form for anstendige rammer, internaliserte eller ikke, i denne politikerens omgangskrets.

Men i denne tråden er jeg ikke så opptatt av ideologisk basert politikk. Jeg er mer opptatt av retorikk og sannhet.

Slik det ser ut i dag, er Listhaug en hodepine i første rekke for regjeringen (Høyre) og sitt eget parti (Frp).

Partier er langt mere focuserede på taktik end på etik, så jeg tror nogen har indset at det ville give bagslag.

Hvad sandhed angår er der jo ingen åbne spørgsmål. Tilbage er retorik og her ser jeg kun et emne, hvis det er indlysende at hendes tweet for norske kobler til 22/7, hvad jeg umiddelbart og delvist udefra vil mene er temmelig haletrukkent og en mulighed nogen i AP har øjnet.

At hun er en hovedpine kommer jo så af at Krf. er støtteparti eller i regering (husker ikke). Jeg mener stadig med et vist forbehold at retorikken er almindelig politisk polemik, der da så sandelig heller ikke normalt udmærker sig som saglig.

Vi havde f.eks. en Trine Bramsen (S), men hun blev bare til latter - da hun i forbindelse med en mindre ændring i politiets søgning i Europols register, fordi danskerne ikke vil være med i retssamarbejdet i EU - og hendes parti er imod EU-forbehold - at man altså nu "ville give de pædofile frit løb". Det går Norge altså må man forstå på hende.  - Den slags er det da bare at le af og det har givet anledning til at kommentatorer i den lettere afdeling kan indlede et lydcitat fra hendes senere udtalelser med - 'Og så var der igen én der havde puttet en femmer i Trine Bramsen' (hun taler højt, hurtigt og stakåndet).

Hun har givet mange gange fortrudt sin latterlige udtalelse og den måde at takle for dumme udtalelser på er da meget bedre.

4 liker  
Kommentar #146

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Svar til Herstad #142

Publisert nesten 4 år siden


Herstad i kursiv

"Hvor ille guttens omsorgssituasjon måtte ha vært, er det ingen som tror at gutten ble oppdradd av sine foreldre til å oppfatte Arbeiderpartiet, pressen og "kultureliten" som landsforrædere, quislinger, bevisste forkjempere for en islamsk invasjon og som motstanderne i den nødvendige borgerkrig."

Mener du at jeg gir inntrykk av å tro slikt? Hvordan leser og tenker du?

"Disse miljøpåvirkningene stammer fra annet hold. Vi kan finne et stort utvalg av disse "miljøpåvirkningene" i Breiviks manifest."

Nettopp, de var det utløsende "støvet" jeg snakker om. Så er det spørsmål om omfanget av en slik stygg utblåsning mot Arbeiderpartiet som du ramser opp. På nettet kan minimale ekstreme grupper makte å skape et forstørret bilde av seg selv og sin betydning.  Det kom jeg inn på i min kommentar #140

"Det bør ikke være tvil om at stortingsflertallets bekymring dreier seg om at Listhaugs med sin retorikk, appellerer til gruppene allerede utsatt for denne miljøpåvirkningen selv om Listhaug selv selvfølgelig befinner seg svært langt fra de mest ekstreme gruppene. Men vi finner mildere varianter rikelig representert i hennes kommentarfelt og vi ser at de mer ekstreme varianten sier Carpe Diem og starter blomsteraksjoner og produserer støtteerklæringer"

Dette har kun relevans for min kommentar #140

Hva ABB og mitt menneskesyn angår kan jeg vise til min debatt med Bjørn Are Davidsen på hans tråd Umulig moraldebatt. Der avsluttet jeg med å sitere Atle Ottesen Søvik:

"Som mennesker blir vi født med en medfødt genetisk pakke, men også med følelser og tenkeevne som medvirker til å forme selvets erfaringer. Selv om det som skjer er en årsaksprosess, er du som handlende person en slik årsaksprosess. Noen valg og handlinger kan føres tilbake til deg og ikke lengre."

Dette kommenterte jeg slik: "en medfødt genetisk pakke" er helt korrekt. Men denne pakken har ikke den nyfødte noe ansvar for selv. Her starter vi med et determinert selv, følelser er en del av denne pakken.! De valg og den oppdateringen personen så gjør med sitt selv, blir slik hele tiden prisgitt en determinert oppdaterer.

Det kan bli et bedre og bedre selv, men det kan bli det motsatte alt etter som. Igjen: Breivik har demonstrert dette for oss.

4 liker  
Kommentar #147

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Hvor ille guttens omsorgssituasjon måtte ha vært, er det ingen som tror at gutten ble oppdradd av sine foreldre til å oppfatte Arbeiderpartiet, pressen og "kultureliten" som landsforrædere, quislinger, bevisste forkjempere for en islamsk invasjon og som motstanderne i den nødvendige borgerkrig. Disse miljøpåvirkningene stammer fra annet hold. Vi kan finne et stort utvalg av disse "miljøpåvirkningene" i Breiviks manifest.

Det er vel også en for konkret tankegang. Hvad jeg har fået med mig er noget med et yderst køligt distanceret og måske en smule instrumentelt forhold mellem medlemmerne af familien, sådan at det var en mangelfuld og forkrøblet følelsesmæssig udvikling og dertil hørende manglende empati og bremser, der gjorde at han reagerede så for så vidt enkelt og formålsbestemt, men uden megen forståelse for, hvad det egentlig var og ville medføre i den virkelighed vi lever i.

Det er ikke så sjældent i psykiatrien at man møder folk, der ikke lige lader sig kategorisere og jeg mener ABB er et eksempel på sådan et konklomorat af tilstande, hvor noget (måske skizofrent-lignende og -drevet) paranoia og narcisisme/psykopati løber sammen.

Hans manifest ser ud til blot at indeholde et udpluk af, hvad der er af mere eller mindre relevant litteratur og er slet ikke eksotisk viden - den deles og overgås ofte langt af titusinder af europæere og har gjort det i et par årtier. De handler åbenbart anderledes på den viden/de vurderinger.

Jeg mener altså helt bestemt at ABB var en 'black swan'. Hvad fremtiden bringer, hvis Europa fortsætter med at nedsynke i kaos, har jeg ikke fantasi til at forestille mig, men der vil der vel sandsynligvis ske terror fra begge sider. Indtil videre har bare kun venstresiden og islam dannet kamporganisationer.

6 liker  
Kommentar #148

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ensom ulv

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Derfor er hendes opfordring til at afpresse Interflora gennem at søge at skabe indtryk af at der er en folkestemning mod Listhaug, som gør at man ikke bør kunne sende blomster til hende.

Men, nok en gang: Empirien viser at din analyse ikke stemmer i dette tilfellet.

Kommunepolitikeren var alene. Hun slettet sin tweet. Den var ikke akseptabel - heller ikke hos den "Berufsverbot-kåte" venstresiden.

1 liker  
Kommentar #149

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Kommunepolitikeren var alene. Hun slettet sin tweet. Den var ikke akseptabel - heller ikke hos den "Berufsverbot-kåte" venstresiden.

Det vil fremtiden vise - mit bud er at dette vil brede sig, for det er en del af globalismens kampmidler, som vi ser brede sig i hele Vesten - kampagner, der spiller på menneskers allermest primitive psykologiske egenskaber.

6 liker  
Kommentar #150

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hareide ber Erna ta "grep".

Det tror jeg hun vil gjøre.  Høyt oppe på lista står nok et realt "ballegrep".  Men i disse hen-tider er det ikke godt å si hvor lett det er.

Hun ønsker ikke å slippe taket før han er blå i facet, men sannsynligheten er meget stor for at han ender opp illrød.  Tradisjonell gul er nok ikke fargen i dag.

Det blir som julaften for Hareide når han får pakke opp "ett litet rött paket" fra Moxnes.

Kanskje får han blomster etterpå?  I så fall må han huske å sjekke hjerte og nyrer på avsenderene, før han pakker dem opp(blomstene).

Men det gjelder kanskje andre regler for ham?

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere