Sverre Holm

6

Stephen Hawking var ingen filosof

La oss anerkjenne Hawking for hans enorme bidrag til teoretisk fysikk, og så kan vi la hans filosofiske utsagn langsomt gå i glemmeboken.

Publisert: 15. mar 2018

I forbindelse med dødsfallet til Stephen Hawking denne uka, tenker jeg på noe jeg ofte har spurt venner og kollegaer om. Det viser seg nemlig at nesten ingen kan svare på hvorfor verdens mest kjente fysiker står uten en Nobelpris.

Før jeg kommer til det så er det jo velkjent at Hawking brukte sin berømmelse til å uttale seg om temaer langt utover fysikk. Håvard Nyhus’ kommentar «Bakeren er ikke i bollen» i Vårt Land 15. mars får jo fram at en briljant fysiker ikke trenger ha spesiell innsikt i spørsmål om Gud.


Vakre teorier. Hawking og Mlodonows alternative skapelsesberetning i The Grand Design (2010) er at hans teori tilsier at mange universer ble skapt fra ingenting uten at noe overnaturlig vesen grep inn. I stedet oppsto disse universene naturlig fra naturlovene.

Dette illustrerer Hawkings teoretiske tilnærming. Tanken om flere universer er en ide som jo ikke kan bekreftes. Hvis det hadde vært mulig, ville de jo ha vært vårt univers. Men Hawking trodde vel så mye på vakre teorier som på eksperimentell bekreftelse.

Det er en fristelse som minner om før-vitenskapelig gresk fysikk, der tanken om evige kretsløp var så viktig at planetbanene bare måtte være vakre sirkler. Når det ikke stemte, ble de fikset på slik at de besto av sirkel på sirkel. Dette var tilfellet helt til Kepler i 1609 viste at banen til mars faktisk var en ellipse.


Ikke falt for fristelsen. Hawkings mest kjente teori er den om stråling fra svarte hull. Siden den heller ikke er bekreftet, og kanskje heller ikke kan bli det, så er det ikke blitt noen pris. Nobelkomiteen har heldigvis ikke falt for fristelsen til å belønne vakre teorier.

Hawking som filosof og vakre teorier kom også opp i P2s program Abels Tårn for noen år siden. Et lytterspørsmål var om hvordan universet er blitt til av seg selv og et annet om hva «ingenting» er. Disse spørsmålene henger nøye sammen, og jeg, som var invitert til å delta i panelet, insisterte på å ha med en filosof i dette programmet som vanligvis ellers bare har med naturforskere.

Men hvorfor en filosof? Jo, fordi Hawking og Mlodinow skriver allerede på den første siden i boka The Grand Design: «Hvor kom alt dette fra? Trengte universet en skaper? De fleste av oss bruker ikke mye tid på slike spørsmål, men nesten alle tenker på dem en gang i blant. Tradisjonelt har dette vært spørsmål for filosofien, men filosofien er død. Filosofi har ikke holdt følge med moderne utvikling i vitenskap og særlig ikke i fysikk. Naturvitere er de som må ta stafettpinnen videre i vår søken etter kunnskap.»


Ild inn i ligningene. Nå sier filosofen Derek Parfit i Why Anything? Why This? fra 1998 dette: «Noen fysikere antyder at ved Big Bang så fulgte denne første hendelsen kvantemekanikkens lover ved at det var en tilfeldig vakuumfluktuasjon. Det ville forklare hvordan Universet begynte å eksistere fra ingenting. Men det som fysikere kaller et vakuum er ikke egentlig ingenting. Vi kan spørre hvorfor det eksisterer og hvorfor det har det potensialet som det har. Med Hawkings ord: Hva er det som puster ild inn i ligningene?»

Fysikerne avviser filosofene og filosofene har ikke så mye til overs for fysikerne. Det ble en interessant debatt der vi var ganske enige om at Hawking er ganske grunn her og at hans «ingenting» langt fra er fravær av alt.

Som enda en illustrasjon på nettopp det så siterer boka Albert Einstein på at: «det mest uforståelige ved universet er at det er forståelig». Hawking og Mlodinow svarer med denne plumpe selvfølgeligheten: «Universet er forståelig fordi det er styrt av naturlover, det vil si at dets oppførsel kan modelleres.»


Milevis fra Einsteins dybde. Det sier mye om Hawkings ganske grunne filosofi. Han er milevis fra Einsteins dybde slik han må ha undret seg over hva som kan være opphavet til naturlovene, og hvordan det kan ha seg at lovene er slik at vi mennesker kan fatte dem.

La oss anerkjenne Hawking for hans enorme bidrag til teoretisk fysikk, og så kan vi la hans filosofiske utsagn langsomt gå i glemmeboken.

9 liker  
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hawking fant ingen Gud

Publisert over 3 år siden

Tross sine kunnskaper om sorte hull fant han  ikke Gud  der eller noe annet sted i Universet. Jakten fortsetter med stadig bedre teleskoper.

Hans ex. kone mente at hans største problem var å forstå at han selv  ikke var noen Gud.
6 liker  
Kommentar #2

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

God nuancering synes jeg.

Til det naturfaglige vil jeg lige bemærke at jeg synes idéen om BB som en kvantefluktuation er tynd og for meget ignorerer skala, når man går fra dannelse af partikel og antipartikel ved at 'låne' energi dertil fra vakuum og nanosekunder efter annihilerer hinanden og 'giver energien tilbage' til vakuum - og så til BB, der hidtil har eksisteret i 13 mia. år og efter nutidens naturlove vil udvide sig accelererende i al evighed.

Til det filosofiske, teologiske er det ikke underligt at han sagde at der ingen brug var for en goddom, for det var hans arbejdshypotese - det var, hvad han troede.

6 liker  
Kommentar #3

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Har du lest denne artikkelen? https://forskning.no/vitenskapshistorie-sorte-hull/2018/03/stephen-hawking-nobelpris

Kommentar #4

Sverre Holm

6 innlegg  92 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, jeg har lest den, Raklev er mye bedre enn meg på teoretisk fysikk, men akkurat når det gjelder Nobelpris så sier han det samme som jeg  skrev her i sommer - https://www.mentschmagazine.com/home/is-fundamental-physics-opening-the-door-to-pseudoscience - og som mange andre sier også.

Kommentar #5

Øyvind Brastein

1 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det var voldsomt så det hastet med å rakke ned på Stephen Hawkings filosofi og livsanskuelse -to dager etter hans død.

Kommentar #6

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Skal det implisitt

Publisert over 3 år siden

bety at filosofer vet mer om en eventuell gud? 

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Brastein. Gå til den siterte teksten.
Det var voldsomt så det hastet med å rakke ned på Stephen Hawkings filosofi og livsanskuelse -to dager etter hans død.

Det ble jo offentligjort i august. Og det viser verdien av subjektive hypoteser.  Verdien er 0. 

2 liker  
Kommentar #8

Sverre Holm

6 innlegg  92 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Mitt innlegg er vel bare i samme tråd som disse: 


- Martin Rees: 'We shouldn't attach any weight to what Hawking says about god' (2010) http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/martin-rees-we-shouldnt-attach-any-weight-to-what-hawking-says-about-god-2090421.html 

'I know Stephen Hawking well enough to know that he has read very little philosophy and even less theology, so I don't think we should attach any weight to his views on this topic," he said.'

- Philip Ball: 'His pronouncements on the “death of philosophy” now look naive, ill-informed and hubristic – but plenty of other scientists say such things without having to cope with seeing them carved in stone and pored over.' https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/15/stephen-hawking-oracel-wonderfully-human-scientist

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere