Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

Bakeren er ikke i bollen

Hawking var en fremragende astrofysiker. Men gjør det ham til en autoritet på livets dypeste mysterier?

Publisert: 14. mar 2018

Stephen Hawking var blant sin generasjons mest eksepsjonelle tenkere. Til tross for sine fysiske begrensninger skuet han lengre enn fleste. Hans viktigste arbeid er knyttet til relativitetsteorien, kvantemekanikken og «Hawking-strålene», som viser at sorte hull også gir fra seg energi.

På grunn av sine oppdagelser ble Hawking ofte spurt om å uttale seg om muligheten for Guds eksistens, og han nølte ikke med å gi sitt besyv. I boken The Great Design (2010) skriver han for eksempel at ideen om Gud er «unødvendig» («not necessary»). Tidligere uttalelser har vært mer tvetydige: «Dersom vi forstår universet, er vi på en måte i Guds posisjon.» (A Brief History Of Time, 1988)

 

Større kikkert. Men det er uansett ikke svarene hans som er interessante. Mer avslørende er spørsmålene og de innebygde forventningene som ligger i dem: Forestillingen om at astrofysikere og kosmologer er i en særskilt god posisjon til å uttale seg om Guds eksistens. Hvorfor det? Fordi de har større stjernekikkerter?

Det er fristende å sitere en svensk barnesang: «Bakaren är inte i kanelbullen. Gud är inte i rymden.»

De eksistensielle spørsmålene som rettes til Hawking røper slik en hel del om noen kulturelle særtrekk og tankefigurer som det ellers kan være vanskelig å få øye på. Dels handler det om forestillingen om «universalgeniet» og ubegrunnet overføring av autoritet fra ett felt til et annet; og dels handler det om religiøs analfabetisme og dertil hørende gudsbilder.

 

Starburstgalakser. Det siste får sitt mest symbolske uttrykk hver gang debatter om Guds eksistens skal illustreres. Da dukker de samme motivene opp gang på gang: foto av starburstgalakser, superhoper og hestehodetåker tusenvis av lysår unna vårt eget solsystem. Som om disse på en eller annen måte befinner seg nærmere livets mysterium enn kaffekoppen rett foran deg. Eller det nyfødte barnet. Eller jordbærene på lauvåsen.

For dette kan åpenbart ikke gjentas ofte nok: I møte med tilværelsens aller dypeste spørsmål er vi alle akkurat like mye eksperter. Enten vi er barn, jordmødre, gartnere, aviskommentatorer eller astrofysikere.

Ironien er at Stephen Hawking ville vært enig. Vitenskapens fortrinn er at den ikke er basert på autoritet, sa han. Nettopp derfor er den til å stole på. Det kan være verdt å merke seg for de som nå påkaller ham som en autoritet på eksistensielle spørsmål.

5 liker  
Kommentar #1

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Da Napoleon

Publisert over 3 år siden

spurte Laplace hvorfor han ikke hadde med gud i sin Opus Magus, svarte 

Laplace: Sire, I had no need of that hypothesis.


2 liker  
Kommentar #2

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Laplace: Sire, I had no need of that hypothesis.

Riktig. Han har jo ikke noe i en slik ligning å gjøre.

4 liker  
Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
De eksistensielle spørsmålene som rettes til Hawking røper slik en hel del om noen kulturelle særtrekk og tankefigurer som det ellers kan være vanskelig å få øye på. Dels handler det om forestillingen om «universalgeniet» og ubegrunnet overføring av autoritet fra ett felt til et annet; og dels handler det om religiøs analfabetisme og dertil hørende gudsbilder.

Meget enig. Jeg kan da heller ikke lade være med at finde det interessant, hvad en sådan mand mener om kosmologi og trancendens. Jeg har bare liden tiltro til at noget enkelt menneske har andet end mulige brudstykker af fuld erkendelse.

Jeg har også bemærket at det virker som om man søger Gud i Universet på en tankevækkende måde. Det kan man så også se modsat på hørte jeg engang en amatørastronom fortælle om.

Han havde et lille observatorium på sin garage og gik meget op i det og var kommet frem til at når man ser på det uendeligt store univers i store kikkerter, så kan man ikke tro at noget så stort kan være skabt - som han udlagde det.

2 liker  
Kommentar #4

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg er jo ikke enig med Hawkings konklusjoner om Gud. Likevel må jeg registrere min forundring til dette innlegget. For det første: Det er da sannelig mer interessant å vite hva en renommert astrofysiker mener om universets opphav - og vårt livs dypeste mysterier, osv. - enn "jordmødre" og "gartnere"? Og det er interessant ikke bare fordi vedkommende har "autoritet" - som om autoritet er noe abstrakt, løsrevet fra rollen man ellers besitter - men fordi han altså er astrofysiker.

Min forundring nr. 2 (knyttet til den første) er den manglende kontakten med Hawkings faktiske argumenter. Når han påstår at gudstesen er "overflødig"/"unødvendig" i "The Great Design", er ikke det et postulat i tomt rom (sic), men oppsummeringen av en (faglig) argumentasjonsrekke. Jeg er på ingen måte realist eller vel bevandret i Hawkings teorier - som sagt er jeg ikke enig med hans metafysiske konklusjoner engang - men her synes jeg det er viktig å fremstille motparten på etterrettelig vis.

Jeg er enig i at mye dyrkelse har vært Hawking til del, og at han etter hvert ble nokså myteomspunnet, antagelig forsterket av hans handicap og sterke personlige historie (han levde jo flere tiår lenger enn de fleste med ALS). Når det er sagt, blir det altfor naivt-romantiserende å si at kaffekoppen på trammen og jordbærene på marken gjør oss alle til eksperter på det skapte universets mysterier. Det blir som å si at all forskning og intellektuell virksomhet er unødige abstraksjoner; alle mennesker har tilgang til den samme kunnskapen gjennom sitt følelsesliv og sine naturopplevelser uansett.

Mitt poeng: Når Hawking ble spurt om å svare på "livets store spørsmål", gjorde han det ikke ut fra sin allmennmenneskelige erfaring av jordbærlyngene etc., men som astrofysiker og forsker. Og slik forskning på den skapte verdens opphav er og forblir interessant for alle oss som bryr oss om Gud og skapelsen. 

5 liker  
Kommentar #5

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.

Min forundring nr. 2 (knyttet til den første) er den manglende kontakten med Hawkings faktiske argumenter. Når han påstår at gudstesen er "overflødig"/"unødvendig" i "The Great Design", er ikke det et postulat i tomt rom (sic), men oppsummeringen av en (faglig) argumentasjonsrekke. Jeg er på ingen måte realist eller vel bevandret i Hawkings teorier - som sagt er jeg ikke enig med hans metafysiske konklusjoner engang - men her synes jeg det er viktig å fremstille motparten på etterrettelig vis.

Jeg har ingen innsigelser til "overflødig" i denne sammenhengen. Det er ikke derfor jeg nevner det. Det er helt riktig at Gud ikke inngår i en årsaksrekke, og således er "unødvendig" i denne sammenhengen. Gud er ikke inni kanelbollen.

Videre: Det er riktig - som du sier - at Hawkins har gode forutsetninger for å uttale seg om "det skapte universets mysterier". 

Men det er ikke disse jeg snakker om. Jeg snakker om det u-skapte, og stilt overfor dette stiller vi alle på like fot. Enten vi er gartnere eller kosmologer.

3 liker  
Kommentar #6

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Dette innlegget

Publisert over 3 år siden

er jo bare en lang rekke stråmenn. 

Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hvorfor finner ikke fysikeren Gud ?

Publisert over 3 år siden

De bør kanskje utvide sin horisont og søke hjelp hos geologene.

Kanskje finner de Gud i en eller annen stein ?

Finner heller ikke geologene Gud er det nok bedre å satse på radikalt nye metoder.

2 liker  
Kommentar #8

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Men det er ikke disse jeg snakker om. Jeg snakker om det u-skapte, og stilt overfor dette stiller vi alle på like fot. Enten vi er gartnere eller kosmologer.

Vel, det er altså dette jeg stusser over. Også jeg mener at alle mennesker prinsipielt har den samme tilgang til livets mysterier/Gud, men gartneren og kosmologen har ikke den samme tilgang når det gjelder å besvare disse spørsmålene ut fra kosmologiens og astrofysikkens største oppdagelser og teorier. -- Ja, min innvending var så enkel.

Kommentar #9

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

I all respekt

Publisert over 3 år siden

En person som kategorisk utelater alle parametre bortsett fra ett, kan ikke kalles en autoritet på annet enn nettopp dette ene parametre. Svaret på spørsmålet i ingressen er altså nei. 

Kommentar #10

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Ironien er at Stephen Hawking ville vært enig. Vitenskapens fortrinn er at den ikke er basert på autoritet, sa han. Nettopp derfor er den til å stole på. Det kan være verdt å merke seg for de som nå påkaller ham som en autoritet på eksistensielle spørsmål.

Har han fått status som autoritet da? Han har ytret seg om det, men ikke lagt like stor vekt på sin ateisme som for eksempel Richard Dawkins og Sam Harris. 

Ulike kosmologiske argumenter har vært brukt i religiøse diskusjoner til alle tider så at Hawking sier noe om det er ikke rart. 

Kommentar #11

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
kosmologiens og astrofysikkens største oppdagelser og teorier.

Disse befatter seg med "bollen". Jeg snakker altså om "bakeren". 

Kommentar #12

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Disse befatter seg med "bollen". Jeg snakker altså om "bakeren". 

Jeg liker å tro at man kan lære noe om bakeren ved å studere bollen. Noe annet ender raskt opp i lettvinn fideisme - etter min mening. Og det er du som sier at mennesket som betrakter jordbærene på lauvåsen, har tilgang til livsmysteriet/Gud. Ikke sant? Da blir det inkonsekvent å si at en astrofysiker "bare" befatter seg med det skapte, hvis det er ut fra det skapte at vi kan erkjenne noe om Gud. Men jeg tror ikke vi er grunnleggende uenige om dette eller om Hawkings syn på religion. Jeg syntes bare at implikasjonen i innlegget var en slags anti-rasjonalisme

Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Bollen tror.

Publisert over 3 år siden

Men bollen postulerer at bakeren er den første beveger.

PS!

Er det noen som vet hvordan man avregistrerer seg fra VD?

DS!

2 liker  
Kommentar #14

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Om å finne Gud.

Publisert over 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor finner ikke fysikeren Gud ?

Alle finner Gud når han slutter å gjemme seg.

Ikke bare finner vi Gud; vi finner den samme Gud.

Kommentar #15

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Men bollen postulerer at bakeren er den første beveger.

PS!

Er det noen som vet hvordan man avregistrerer seg fra VD?

Da vil du bli dypt savnet i så fall! 

Apropos mat så kom jeg til å tenke på noe en indisk filosof sa, jeg har dessverre glemt hvem. Å si at bevisstheten var noe åndelig fordi den var selvreflekterende var det samme som å gjøre kjøttstykket til både biff og kjøkken.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere