Christian Lomsdalen

Lektor
24

Er tiden inne for å gjøre KRLE til et ordinært skolefag?

Innholdet i alle fag i grunnskolen og fellesfagene i videre-gående skole skal oppdateres. Kan vi benytte anledningen til å gjøre KRLE-faget til et ordinært skolefag?

Publisert: 13. mar 2018

Egentlig, juridisk sett, så skulle en tro at jeg med dette var i ferd med å slå inn en åpen låvedør. Opplæringsloven har etter rabalderet med KRL-saken slått fast at «Kristendom, religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar». Dette er likevel ett av de elementene som er med på å bygge opp under religionsfaget i grunnskolen som et ekstraordinært fag. Som Tywin Lannister sier i Game of Trones: «Any man who must say I am the king is no true king».

Egen lovparagraf. Hvis man ser videre etter i opplæringsloven, så finner man raskt ut at det ikke finnes noen andre fag, verken i grunnskolen eller videregående skole, som har en egen lovparagraf. Det er med andre ord det eneste faget som har fått og krever politisk behandling i Stortinget før det blir endret. Og endret har det blitt. Selv har jeg som elev vært med på tre slike grunnskolefag om religion, og enda ett som lærer. Da jeg begynte i skolen i 1991, så het faget Kristendomskunnskap, før det i 1994 ble Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL), så i 2005 ble det Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL), og før det i 2008 endte opp som Religion, Livssyn og Etikk (RLE). Dette ble fulgt opp av endringen eller tilbakeføringen i 2015 til Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk (KRLE).

Ved siden av å være det eneste faget som krever stortingsbehandling, og det eneste faget som bytter navn oftere enn det ramler inn norske medaljer i et vinter-OL, så er religionsfaget det eneste faget hvor en finner en bestemmelse om tidsbruken i faget. Det er blitt bestemt at et av områdene i faget, kristendom, skal få rundt halvparten av tiden i faget. Uavhengig av hvor mye tid den fagutdannede pedagogen anser det som nødvendig å bruke på hvert tema for at elevene skal oppnå den ønskede og nødvendige kompetansen.

Det stramme grepet. Samfunnet bør kunne stole på at vi lærerne klarer å gjennomføre undervisningen på en god måte i dette faget som i alle andre fag. At vi klarer å fordele temaene basert på didaktiske og faglige vurderinger basert på hva elevene har behov for. Samfunnet må også løse opp det stramme grepet som politikerne har på dette faget i dag. Vi må også kunne forvente at faget får være i fred for politiske endringer, over tid, slik at vi kan se effekten av de endringene som gjøres og det arbeidet som gjøres - akkurat som andre, ordinære, skolefag.

Det er snart 50 år siden skolen sluttet å være kirkens trosopplæring, er det ikke da på tide at religionsfaget i grunnskolen endelig blir et ordinært skolefag på linje med samfunnsfag, norsk og matematikk?

2 liker  
Kommentar #1

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Ja på høy tid !!!

Publisert rundt 4 år siden

Det er på høy tid at faget fjernes fra de til enhver tid politisk blåsende vinder på stortinget og over til de som kan skole !!! Ett nøytralt fag som behandler livssyn likt med ett nøytralt navn !!! 

2 liker  
Kommentar #2

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Ja til KRLE.

Publisert rundt 4 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Vi må også kunne forvente at faget får være i fred for politiske endringer

Å lære barn og unge om kristendom har vært viktig helt siden det ble skole i Norge. Det var katedralskolene, kirkens skoler, som var de første skolene i landet. Kristendomskunnskap var et helt sentralt og viktig fag i skolen til lenge etter at jeg var ferdig med skolegangen. Vi hadde kristendomskunnskap i første time hver skoledag på Nordbygda skole på Lista på 1950-tallet – og takk for det.

Denne barnelærdommen sitter fremdeles dypt i meg, og har vært til uvurderlig hjelp senere i livet. Selv om andre fag som norsk, matematikk og naturkunnskap kom mer inn etter hvert og ble avgjørende for min påfølgende utdannelse og yrkesliv, så er det likevel kristendommens verdier og etikk som har vært avgjørende for de viktigste valgene senere i livet. Salmevers, de ti bud og enkle fortellinger fra Bibelen sitter fremdeles dypt i hukommelsen, selv om hukommelsen for øvrig over tid kan bli noe svekket.

Kristendommen har vært avgjørende for den positive utviklingen som landet vårt, og store deler av Europa forøvrig, har vært gjennom i den senere tid.  

På denne bakgrunn må jeg si meg enig i sitatet ovenfor. Jeg forventer at KRLE-faget nå får være i fred for politiske endringer. Faget følger opp grunnloven som sier at  ” Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår.” Dersom denne kristne arven skal kunne føres videre til nye generasjoner, må barna lære det minimum av stoff som dagens KRLE-fag inneholder om kristendommen.

For øvrig er jeg uenig i det du skriver, Christian Lomsdalen, der du, så vidt jeg forstår deg, tar til orde for nye politiske endringer av dagens fag, stikk i strid med sitatet ovenfor.  

3 liker  
Kommentar #3

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg tar til ordet for at faget skal være et ordinært fag, altså at faget skal forsvinne ut av opplæringsloven og være gjenstand for de vanlige fagforandringene på lik linje med de andre fagene. På bakgrunn av faglige, didaktiske, og pedagogiske vurderinger. 

Ellers tenker jeg at du overvurderer den betydningen kristendommen har hatt for Norge. Det er lite hold i påstandene om at det er kristendommen som har ført til alle disse tingene du trekker frem. Dette ser vi særlig om vi sammenligner Norge med andre kristne land, over hele verden.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere