Daniel Hisdal

60

Hva er det Gud venter på?

Dommedagsprofet etter dommedagsprofet har tatt feil. Likevel, det er slik at alle som kaller seg kristne tror på at Jesus skal komme tilbake en gang. Flere og flere snakker om tegn i tiden og om bibelske profetier er i ferd med å oppfylles, men hva er det egentlig Gud venter på?

Publisert: 12. mar 2018

Luther var overbevist om at Jesus skulle komme tilbake i hans tid. Det samme kan man si om utallige andre i løpet av de siste 500 årene. Alle har tatt feil.

I en tid med større og større frafall, kan det være vanskelig å forstå hva det er som gjør at Gud drøyer med å sende Jesus tilbake til jorden. For oss kan det gjerne virke som en rar taktikk å vente så lenge at det knapt finnes troende igjen på jorden (Luk 18.8). Hadde det ikke vært bedre å komme på et tidspunkt hvor det var mange å hente?

Så, hva er det egentlig Gud venter på? Bibelen sier i 2.Peter 3.9 at Gud kommer gjerne på et tidspunkt som kan virke ulogisk for mennesker. Den sier altså AT det er slik, men lar spørsmålet om hvorfor det er slik være. Hva Gud venter på, kommer ikke frem av teksten, og jeg tror dette er med på å gjøre teoriene mange, og ikke minst bidrar det til at dommedagsprofetene har så mange følgere. Når det ikke finnes et svar, kan ethvert svar virke overbevisende.

Hadde det bare vært dommedagsprefetene som f.eks Harold Camping som snakket om dette, kunne man gjerne latt det være med det. Men Jesu gjenkomst er noe også mange seriøse og velmenende kristne, uten økonomiske eller andre baktanker, sier er rett rundt hjørnet.

Noen sier at Gud venter på at Ordet skal nå alle verdens hjørner, men har ikke dette allerede skjedd? Hva med de som snakker om fikentreet (Israel) og generasjoner? Er ikke dette en tolkning/spådom som er i ferd med å gå ut på dato? Andre igjen snakker om at verden nå er på bristepunktet av hva den kan tåle, både med tanke på politikk, militært og at verden rett og slett er blitt for liten for oss. Men er ikke dette nøyaktig samme argumentasjonen som vi har sett i århundrer? 

Så, hva er det Gud egentlig venter på?

2 liker  
Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Kristne lever og oppfører seg som om Guds Rike ikke eksisterer, når de engasjerer seg mot innvandring, for endring(«kristning») av sekulære lover, velger side i verdslige konflikter, støtter opp om ugudelige presidenter osv. Vi seiler vår egen sjø, og venter vel kanskje ikke annet enn å dø og «saliggjøres» ovan der.

Det er alltid «livet etter døden» som forkynnes og sees frem i mot, noe som vel tyder på at kristne har sluttet å vente på Jesu gjenkomst.

Kan hende det er derfor han lurte på om han ville finne tro på jorden, når han kommer tilbake?

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hva

Publisert over 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Kristne lever og oppfører seg som om Guds Rike ikke eksisterer, når de engasjerer seg mot innvandring, for endring(«kristning») av sekulære lover, velger side i verdslige konflikter, støtter opp om ugudelige presidenter osv. Vi seiler vår egen sjø, og venter vel kanskje ikke annet enn å dø og «saliggjøres» ovan der.

Det er alltid «livet etter døden» som forkynnes og sees frem i mot, noe som vel tyder på at kristne har sluttet å vente på Jesu gjenkomst.

...mener du  med "Det er alltid "livet etter døden" som forkynnes og sees frem mot, noe som vel tyder på at kristne har sluttet å vente på Jesu gjenkomst". Er det ikke nettopp det man gjør hvis man ser frem mot det - venter på Hans gjenkomst?

Så skriver du øverst om en del ting utenom tema. Jeg vil derfor ikke gå inn på det særlig her, men kan ikke se hva innvandring, endring av sekulære lover osv har med dette å gjøre, annet enn at de sekulære lovene en gang ikke var fullt så sekulære og at det finnes nyanser i innvandringsdebatten. Og det om ugudelige presidenter: Regner med du snakker om USA. Vel, ingen av de to alternativene som var der var vel veldig gudelige. Litt som om man hadde stått mellom FrP og SV i Norge. Det ene alternativet er et parti som i noen saker har kristne verdier og i andre saker er langt unna det, mens det andre har et paradigme hvor kristendommen ikke finnes i det hele tatt.

Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

?

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke nettopp det man gjør hvis man ser frem mot det - venter på Hans gjenkomst?

Er Jesu gjenkomst det samme som «livet etter døden»? 

Kan ikke huske å ha lest i bibelen at det forkynnes om livet etter døden og «frelst» som i «komme til Himmelen når du dør». Men det er det som er fokuset i kristen forkynnelse i dag og ikke at Jesus en dag skal komme igjen, enten (alt ettersom hva man tror) hente sine «hjem» eller opprette Guds Rike på Jorden.

Så for meg ser det ut som kristne håper mer på livet etter døden, enn på Jesu gjenkomst, ja.

Du viser jo selv til Luk.18:8. Det verset har vel ingenting om «livet etter døden», men om Jesu gjenkomst til Jorden.

(Beklager avsporing. Det var mine tanker om at kristne oppfører seg og handler som om Guds Rike er av denne verden, og at Gud er denne verdens Gud).

Kommentar #4

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

.

Publisert over 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Er Jesu gjenkomst det samme som «livet etter døden»?


Jesu gjenkomst er jo starten  på livet etter døden, så dette henger nøye sammen.

Hva er vel livet etter døden annet enn fortsettelsen på det som skjer når Jesus kommer tilbake?

Kommentar #5

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Jesu gjenkomst er jo starten  på livet etter døden, så dette henger nøye sammen.

Hva er vel livet etter døden annet enn fortsettelsen på det som skjer når Jesus kommer tilbake?

Vel, her er poenget mitt. Dette var en merkelig tolkning. For bibelen sier riktignok noe om de dødes oppstandelse, men du mener vel ikke at alle er døde når Jesus kommer tilbake?

Trosbekjennelsen sier jo vitterlig også «skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde», ikke «levende til døden» 

Kommentar #6

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er bare vi mennesker som føler at tiden går og går, og ingenting skjer, men det gjør det jo; hele universet lever, dyrearter oppstår og dør ut, det samme gjør også vår(e) art(er). Den tredje sjimpansen har inntatt vår verden for endel millioner år siden og lever fortsatt i beste velgående i oss. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være så mye viktigere å gi et personlig evig liv til mennesker, som har blitt født de seneste årtusener, ... i forhold til alle dem som kom og døde før oss.

Kommentar #7

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være så mye viktigere å gi et personlig evig liv til mennesker, som har blitt født de seneste årtusener, ... i forhold til alle dem som kom og døde før oss.

Det fine med bibelens håp, er at den også gir håp for alle som har gått bort før oss (apg.24:15)

Kommentar #8

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kanskje sin uoppnåelige

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Så, hva er det Gud egentlig venter på?

eksistens?

3 liker  
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvis man fokuserer på skriften da?

Publisert over 3 år siden

Hvis man fokuserer på hva hele skriften sier - profetene og ser gjennom historien hva som er oppfylt og ikke, så er det helt på det rene at det er lenge til før man kan forvente en Jesu gjenkomst. Først må vel profetiene om Jesus først oppfylles?

Fatter ikke at kristne kan være så snevre i sitt syn at de ikke ser hva som er oppfylt og ikke. Jesu gjenkomst handler jo ikke om alt det han skulle utføre?

Heb.9.28 .... siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Mange er det som visstnok har tatt i mot denne frelsen allerede, selv om skriften forteller det annerledes, men pytt, pytt, hvem bryr seg med det? 1.Kor.15.21-23 har de jo heller ikke forstått? Men Jesu gjerninger har vel verden aldri sett noe til? Les for eksempel  Jes.53 og sammenlign det med evangelistenes fortellinger? Se hva Jes,46.10 og Luk.21.22 forkynner? Hva Jesus forkynner i Luk.24.25-27 og 44-45? Apg,3.24?

Men hvem bryr seg? Det er jo religiøst og egentlig ikke noe øynene kan se, eller? Matt.11.4-5: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:  Blinde ser,  og lamme går, spedalske renses,  og  døve hører, døde står opp,  og evangeliet forkynnes  for fattige...  salig er de fattige for riket er deres... er de førstegrøden? Vel, Åp.20 nevner 2 oppstandelser med 1000 års mellomrom, så det kan umulig ta så lang tid som 2000 års mellomrom og uten at noen av gjerningene er utført?

Alle kristne snakker bare om gjenkomst, men hans gjerninger, hvor ble det av dem? Matt.1.21? Apg.1.6? Matt.24.24? Matt.24.37-39? Luk.12.49-51? Heb.2.16?

 Av alt dette kan jo tiden bli lang?

Fork.3.19-22: For det går mennesket som det går dyrene, den ene som den andre:
Begge skal dø, samme livsånde har de alle. Mennesket har ingen fortrinn  framfor dyrene. For alt er forgjengelig. 

Alle går til det samme sted.  Alle er kommet av støv og skal bli til støv igjen. Hvem vet om menneskers ånd  stiger opp, mens dyrenes ånd  synker til jorden? Jeg så at ingen ting er bedre  enn at mennesket  finner glede i sine gjerninger; dette er den lodd det har fått. For hvem lar mennesket se det som siden skal komme?

1 liker  
Kommentar #10

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hmm

Publisert over 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
men du mener vel ikke at alle er døde når Jesus kommer tilbake?

skjønner ikke hvordan du leser det jeg skriver sånn. Det måtte i så fall være om du tror på teorien om at når Jesus kommer tilbake så vil det være 7 år til på jorden før denne tidsalder er over. Det er imidlertid slik at når Jesus kommer tilbake, er alt over. Og da er det neste som skjer etter dette livet, altså livet etter døden.

Kommentar #11

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Jeg skal ikke

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Den tredje sjimpansen har inntatt vår verden for endel millioner år siden og lever fortsatt i beste velgående i oss. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være så mye viktigere å gi et personlig evig liv til mennesker, som har blitt født de seneste årtusener, ... i forhold til alle dem som kom og døde før oss.

hindre deg i å skrive her, men jeg håper jeg ga inntrykk i min artikkel at dette er innenfor et kristent paradigme.

Kommentar #12

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du skrev også; Hva er det Gud venter på? Min kommentar var et forsøk på å dra ut evigheten i et annet perspektiv enn venting.

Kan kanskje også fundere over RTs kommentar over hva man kan kalle eksistens.

Kommentar #13

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Du skrev også; Hva er det Gud venter på? Min kommentar var et forsøk på å dra ut evigheten i et annet perspektiv enn venting.

Kan kanskje også fundere over RTs kommentar over hva man kan kalle eksistens.

1. Gud som i den kristne gud... Du skrev "Den tredje sjimpansen har inntatt vår verden for endel millioner år siden og lever fortsatt i beste velgående i oss", noe som altså ikke er kompatibelt med dette paradigmet...

2. Om Tandes kommentar: Et paradigme som har som premiss Guds ikke-eksistens er vel selve definisjonen på en kommentar som ikke har noe med en sak hvor Gud er hovedperson å gjøre!

Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ok

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
skjønner ikke hvordan du leser det jeg skriver sånn.

Beklager. Kan hende jeg misforstår. Poenget mitt er uansett, og det tror jeg stemmer med bibelen: Vi håper og venter ikke på livet etter døden, men på Jesu gjenkomst. Da skal døden ikke være mer... (Åp.21)

Kommentar #15

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Enig; det kan føles litt inkompatibelt dette her. Men den tredje sjimpansen er jo oss, enten vi vil det eller ikke, og mange av arten kaller seg kristne og venter på Jesu komme. Har selv en kristen venninne, som skal kremeres etter sin død og venter at støvet etter kremeringen skal stige til evighetens himmel, der hun får en ny kropp. Vi har mange forskjellige varianter av denne ventingen, og ikke føler jeg at min venninnes vurdering er mindre ekte enn noen andres.

Kommentar #16

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Vel...

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mennesket har ingen fortrinn  framfor dyrene

I følge deg er altså kristendommen bare oppspinn og Bibelen er det ikke vits i at man har? Hvis det ikke finnes et liv etter døden og man bare blir støv, er det jo ingen plass for en tro og en bok som forteller om det å bli frelst. Da er det jo verken noe å frelses fra eller til!

Mennesket skal dø, akkurat som dyrene, men det er jo ikke det som er essensen i det Bibelen sier!

Du skriver: 

"Først må vel profetiene om Jesus først oppfylles?"

Alle profetiene om Jesus før hans gjenkomst har blitt oppfylt, så her er du på viddene.

Du skriver videre: 

"Fatter ikke at kristne kan være så snevre i sitt syn at de ikke ser hva som er oppfylt og ikke. Jesu gjenkomst handler jo ikke om alt det han skulle utføre?"

Er det noen som har sagt at Jesu gjenkomst handler om alt han skulle utføre? Jesu gjenkomst handler om at Han skal hente sine.

Så skriver du: 

"Heb.9.28 .... siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham."

Åpenbaringen sier at den som holder ut til enden skal bli frelst. Altså er dette fullt kompatibelt med å si at det er i Jesu gjenkomst folket frelses.

Til slutt skriver du:

"Mange er det som visstnok har tatt i mot denne frelsen allerede, selv om skriften forteller det annerledes"

At Luther, Calvin og noen kirkefedre til tok feil om dette, gjør ikke at vi også må gjøre det.

Kommentar #17

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hvilken Gud?

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Om Tandes kommentar: Et paradigme som har som premiss Guds ikke-eksistens er vel selve definisjonen på en kommentar som ikke har noe med en sak hvor Gud er hovedperson å gjøre!

Slik du formulerer deg ser det for meg ut som om du selv er i  tvil om en slik Gud som den man venter på, kan eksistere, innenfor et kristent paradigme. Det verserer nå mange varianter ev en kristen Gud. Det ser visselig ut som om den varianten som "skal komme igjen og dømme levende og døde" for sortering til himmelsk salighet og evig fortapelse, stadig får mindre tilslutning - innenfor et kristent paradigme.

4 liker  
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

I følge Bibelen mener du vel?

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
I følge deg er altså kristendommen bare oppspinn og Bibelen er det ikke vits i at man har?

Jeg har ikke nevnt noe som er utenfor den? Hvorfor følger ikke kristne den? Hva oppnår man ved å ikke lytte til den?

Kommentar #19

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Nei

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Slik du formulerer deg ser det for meg ut som om du selv er i  tvil om en slik Gud som den man venter på, kan eksistere, innenfor et kristent paradigme.

Her trekker du konklusjoner. Jeg bare slenger ut påstander. Hva mitt syn er her, sier jeg ingenting om...

Kommentar #20

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Så,

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke nevnt noe som er utenfor den? Hvorfor følger ikke kristne den? Hva oppnår man vet det?

i følge Bibelen er kristendommen og Bibelen bare oppspinn?

Må vel være ærlig og si at det gir lite mening.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Har ikke sagt noe om oppspinn

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
i følge Bibelen er kristendommen og Bibelen bare oppspinn?

Prøv å forhold deg til det jeg skriver om. Kristendom i Bibelen er annerledes enn den utenfor. (Heb.9.1-10, 1.Kor.15.19) 

Kristendommens begynnelse er ikke stadfestet ved de opplysninger som Apg.11.25-28 gir:

Han (v22 Barnabas = Josef - Apg 4,36) dro så til Tarsos for å oppsøke Saulus, som han fant og tok med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt «kristne».

På den tiden kom det noen profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, han som het Agabos, sto fram og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius.

Ingen slike er registrert i historien, og dessuten er det ikke snakk om Tiberius Claudius som noen tror ved ikke å undersøke bibeltekstene nøyere, men hans fulle navn i Bibelen er Claudius Lysias (Apg.23.26) en hittil historisk ukjent keiser. Merkverdig?

1 liker  
Kommentar #22

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Slik jeg oppfatter innlegget ditt sier du at Guds ord sier at Jesus skal komme tilbake, men sier ikke noe om HVORFOR:

"Den sier altså AT der er slik, men lar spørsmålet om hvorfor det er slik være."

 

At Guds ord ikke sier noe om hvorfor Jesus kommer tilbake, er totalt fremmed for meg. Den sier ganske mye om det:

 

Frelse oss ut av denne vonde verden.

Vi skal få bli Kristi medarvinger.

Kristi Far skal bli vår Far, og vi skal bli Kristi bror og søster, vi skal tilhøre samme familie.

Vi skal oppstå i et herlighetslegeme likt Kristi legeme.

Vi skal møte Ham i herlighet og for all tid være hos Ham.

Vi skal få være et sted hvor død og sykdom ikke finnes, ingen krig, ingen nød, ingen sykdom, ingen ufred, ingen vonde tanker....m.m.

Vi skal få leve i samfunn med Herren og han skal aldri forlate oss.

 

Skal Gud og jesus Kristus få seg en "familie" må den "FØDES" av sin rette Far, så Kristus slipper å være den enbårne lenger. Er ikke det god nok grunn for Gud?

Meg bekjent er ikke andre i himmelen enn Kristus FØDT av sin Far ennå, de andre som er der er SKAPT, altså ikke født og lkan derfor ikke være hans rette barn.

 

Er ikke dette grunner gode nok til å vite HVORFOR han kommer tilbake?

Er ikke dette grunner gode nok for Gud også? 

 

1 liker  
Kommentar #23

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
I følge deg er altså kristendommen bare oppspinn og Bibelen er det ikke vits i at man har? Hvis det ikke finnes et liv etter døden og man bare blir støv, er det jo ingen plass for en tro og en bok som forteller om det å bli frelst. Da er det jo verken noe å frelses fra eller til!

Dette som svar på KGKs Mennesket har ingen fortrinn fremfor dyrene.

Hvor mye vits du legger i at man har (og ikke minst leser ...) Bibelen, må du nok selv finne ut, men det KGK siterer er hentet direkte fra Bibelen. Og verset før hans sitat fra Predikerens/Forkynnerens bok, sier: ... forat Gud skal prøve dem, og forat de kan se at de i seg selv ikke er annet enn dyr.

Ja, ergerlig med alt dette støvet ...

2 liker  
Kommentar #24

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"at menneskene I SEG SELV ikke er annet enn dyr..."

Publisert over 3 år siden

Men den som er FØDT PÅ NYTT er jo ikke i seg selv lenger, men er LEMMER PÅ JESU KROPP=menigheten, hvor han er hodet...ifølge Paulus. Dette er også sitert i Bibelen.

 

Vi er altså ikke i oss selv lenger, men I JESU KROPP. Da er vi vel ikke dyr?

Kommentar #25

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Med andre ord

Publisert over 3 år siden

Paulus overstyrer Predikeren, eller ...?

Kommentar #26

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Nei

Publisert over 3 år siden

Kan ikke se annet enn at Paulus bekrefter Predikeren.

Kommentar #27

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dyr/ikke dyr, men dyrebare lemmer.

Kommentar #28

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Her har du

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
At Guds ord ikke sier noe om hvorfor Jesus kommer tilbake, er totalt fremmed for meg. Den sier ganske mye om det

mok misforstått. Jeg skrev det jeg skrev i forbindelse med 2.Pet 3.9, så spørsmålet er altså hvorfor det er slik at Gud venter til det nesten ikke er troende igjen.


Kommentar #29

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Det merkverdige

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Prøv å forhold deg til det jeg skriver om

er jo at du skriver "prøv å forholde deg til det jeg skriver om". Du er jo absolutt en som er svar skyldig når det gjelder nettopp det. Dine svar er ofte ganske langt utenfor det ting handler om, og du kommer ofte med alternative idéer som befinner seg langt utenfor paradigmet presentert i åpningskommentaren!

Kommentar #30

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hadde du

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Dette som svar på KGKs Mennesket har ingen fortrinn fremfor dyrene.

lest hva jeg faktisk skrev i kommentaren, og ikke bare på det jeg siterte, hadde du sett hvorfor jeg skrev det jeg skrev. KGK skriver altså nesten rett frem at det Bibelen sier er usant, og da må det være lov til å bemerke det.

Kommentar #31

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Beklager...

Publisert over 3 år siden

Men kan ikke se at det i 2. Pet. 3, 9 står noe om at Gud venter til det nesten ikke er noen troende igjen, slik du skriver.

DERIMOT gir jo dette bibelordet svaret selv:"Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. 

Men han har TÅLMODIGHET med dere, 

for han vil ikke at NOEN skal gå fortapt,

men at ALLE skal komme til omvendelse."

 

Jeg finner derfor spørsmålet ditt som overskrift, og som avslsutning på ditt innlegg, underlig.

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Adam i Kristus?

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men den som er FØDT PÅ NYTT er jo ikke i seg selv lenger

Jesus er av og til inne på: "Hvordan leser du?" (Luk.10.26) Også Nikodemus som var rådsherre og lærer for Israel ble irettesatt av Jesus fordi han ikke visste hvordan det gikk til at en kunne bli født for annen gang.
Så jeg klandrer deg ikke for å ikke vite hvordan det skjer, men det er forklart i 1.Kor.15 under oppstandelsen.

 Jesus svarte ham slik:

Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. (Joh.3.4-11) 

1.Kor.15.42-44:  Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

Og dette står i Paulus kapittel som handler om oppstandelse, men ellers i Rom.7.14: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden.

Rom.8 tar for seg livet i Ånden, altså i uforgjengeligheten (etter oppstandelsen) v6-8: For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.
v10: Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten.

Refr.Kol.3.1-10 (Det gamle og det nye mennesket)

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Lovnad

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
spørsmålet er altså hvorfor det er slik at Gud venter til det nesten ikke er troende igjen.

Hvis alle var troende var det ingen å frelse? (Matt 5,18)

Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forklar?

Publisert over 3 år siden

Kan du utdype? Hvor?

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kan du henvise til det?

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
KGK skriver altså nesten rett frem at det Bibelen sier er usant, og da må det være lov til å bemerke det.

Tror det meste jeg har presentert er hentet nettopp derfra, hvorfor skulle jeg da mene at den er usann?

1 liker  
Kommentar #36

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Adam i Kristrus??

Publisert over 3 år siden

Luk. 10, 26 handler om en lovkunnig  som ville rettferdiggjøre  seg selv (v. 26). Klarer ikke koble det til noe jeg har skrevet her. 

Jesus forklarte Nikodemus hvordan han skulle bli frelst, Joh. 3, 7-17. Klarer ikke koble dette heller til noe av det jeg har skrevet her.

At Rom. 8 bare beskriver livet etter oppstandelsen, kan jeg ikke se:

"DERSOM Kristus BOR i dere, DA ER NOK LEGEMET DØDT PÅ GRUNN AV SYND..."v. 10.  Klarer heller ikke koble dette til noe av det jeg har skrevet her.

 

Jeg regner med at din kommentar til meg var et tilsvar på noen av mine kommentarer. Har jeg misforstått det, så beklager jeg.

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Koblinger

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Klarer ikke koble det til noe jeg har skrevet her. 

Jesus forklarte Nikodemus hvordan han skulle bli frelst, Joh. 3, 7-17. Klarer ikke koble dette heller til noe av det jeg har skrevet her.

At Rom. 8 bare beskriver livet etter oppstandelsen, kan jeg ikke se:

"DERSOM Kristus BOR i dere, DA ER NOK LEGEMET DØDT PÅ GRUNN AV SYND..."v. 10.  Klarer heller ikke koble dette til noe av det jeg har skrevet her.

Luk.10.26 var noe jeg henviste til fordi Jesus av og til stiller spørsmålet: "Hvordan leser du? - Det var nærmest bare en hentydning fra meg om hvordan forstår du det du leser, så bare glem det! Men det er nok viktig å finne frem til sammenhengene i Bibelen.

FØDT PÅ NYTT: (var det jeg siterte deg på og kommenterte på)

At jeg tok opp Nikodemus er fordi det er der  spørsmålet om det å bli FØDT PÅ NYTT tas opp av Jesus og også forklares: Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» 

Nikodemus stiller spørsmålene om det å bli født på ny, og Jesus svarer: Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.  OK?

Ånden kontra kjøtt er en kobling til å være født på ny (ovenfor)

Rom.8 skriver om "livet i ånden" og viser forskjellen mellom den med "livet i kjøttet", om du ikke forstår dette gjør det ikke noe, da kan du bare glemme det.

Leser du videre i Rom.8. kan du lese om håpet i herligheten fra v18: Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet.

Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten.

Kommentar #38

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Å bli født på ny....se etternavnet mitt.

Ja, merkelig nok fikk jeg også en slags STADFESTELSE fra Bibelen om min nye ånd.

og HVA VAR JEG....for å si det brutalt - i egne øyne - et ENFOLD.

Man får jo ikke særlig høye tanker om seg selv når man i utgangspunktet er liten og tynn. Hører dårlig. Ser dårlig. Er sen i oppfatningen av ting. Langt fra noe skole-lys. Frykt for andre mennesker. Ikke evne til å uttrykke seg på en ordentlig måte. Det ENESTE jeg hadde som drøm var å bli en stjerne i Hollywood...ja, man kan visst smile. Men disse stjernene var jo fulle av selvtillit. De var vakre og slagferdige og sterke og de bodde i vakre omgivelser og hadde alltid de riktige svarene og gjorde de riktige tingene og vi ventet og det gikk alltid slik at filmene endte godt. THE END sto det til sist når filmen var slutt Og det var godt å vite at det fantes et fantastisk liv der ute - eller der borte i Hollywood.


 Ikke rart jeg enfoldet gikk og drømte. Men også JEG måtte vekkes. Og det kraftig.

Det var en morgen jeg fikk høre en stemme ovenfra - mild og bestemt som sa at jeg skulle dø....Kan noen tenke seg hvor vettskremt jeg ble som fra før var en pingle.


Kort fortalt - jeg gikk gjennom ni måneders pine og skrekk - satt i sengen når jeg skulle sove - og var glad da jeg våknet om morgenen. Jeg var 25 år. Den tiden var som å vandre i Dødsskyggens dal - som jeg også har lest er uttrykk i Bibelen.

Vel - en kveld jeg var barnevakt for min tremenning måtte jeg ned på kne og be Jesus ta bort denne forferdelige byrden (jeg var jo vokst opp i et kjærlig kristent hjem så jeg trodde på Jesus - men Han var perifer...)

Etter bønnen kjente jeg ikke noe spesielt men jeg kom til ro. MEN

i dagene som fulgte var jeg som omskapt - eller transformert. Jeg begynte  å skrive til alle dagsaviser og vitnet om min tro - og skrev om verden og politikk og kristen tro. Jeg skrev og skrev og det var som det var tent i ild i meg. Jeg har holdt på nå i over førti år - jeg er jo nå over søtti - og still crazy after all these years. Ja, når jeg tenker over hva et menneske kan gå igjennom - som fra før lever i BLÅNA. Da begynner man å lure. Min mann som er meget skarp og klar i hodet og intelligent og en skjønn mann for meg. Har aldri kjedet meg i ekteskapet. Stortrives. OG...tenk han het Born - Født. Som om jeg hadde fått stadfestet min nye fødsel i ÅNDEN. Min mann var født under krigen og var tysk og han kunne jo vært sønn av en nazist, men Gud ser lenger. Han var av en herlig sosial-demokratisk familie. Gud er forunderlig og holder sin hånd over oss enfoldige. Det står jo at det som INGENTING er det skal Gud gjøre noe med. DET er jeg en bekreftelse på. Jeg kan bare takke. For meg har opplevelser kommet som overraskelser som jeg har vært ute av stand til å ta tak i selv. Men bønnesvarene har vært mange. Så det må være noe i ordene om at - dette skal holdes skjult for de lærde - men åpenbares for de enfoldige. JEG vet INGENTING. Bare legger mitt liv i Jesu hender. Jeg kan ikke gjøre annet.

Så at den NYE ÅND er en virkelighet - det er sikkert og mange kan vitne om det og det skjer på mange forunderlige vis. ALT GODT til dere her på Verdidebatt. Jesus er kjempe-spennende. Bli kjent med Ham og se at livet er mangfoldig


2 liker  
Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Født på ny?

Publisert over 3 år siden

Her?:  https://www.tek.no/artikler/derfor-fryste-foreldrene-ned-sin-dode-2-aring/185919

Kommentar #40

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Hvorfor Gud venter med å sende Jesus

Publisert over 3 år siden

har sin logiske forklaring: Hverken Gud eller Jesus eksisterer.

1 liker  
Kommentar #41

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Å, hvor i Bibelen står det?

Kommentar #42

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hørt om en fastsatt tid?

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev det jeg skrev i forbindelse med 2.Pet 3.9, så spørsmålet er altså hvorfor det er slik at Gud venter til det nesten ikke er troende igjen.

2.Pet.3.9 har vel noen hint?  2 Pet 3,9 viser til Hab 2,31 Tim 2,4, Hebr 10,371 Pet 3,20

Bruker man 1930 versjonen i tillegg til 2011, får man enda flere: 2 Pet 3,9 viser til Hab 2,3Hebr 10,37, Jes 30,18Rom 2,4, 1 Pet 3,20Esek 18,23-32, 1 Tim 2,4

Husk at alle disse hintene kan gi nye hint, slik at du til slutt kan ha lest ut hele Bibelen før du finner svaret, men jeg tror nok Hab.2.3 gir et brukbart svar. Ellers kan man også oppdage at hans langmodighet er annerledes enn menneskenes tålmodighet og bruker tiden fullt ut og noe annerledes. En av hans dager er som tusen år for oss (Sal 90,4 viser til 2 Pet 3,8), bare se på 2.Mos.34.6-7:

Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet; han bevarer miskunnhet imot tusen ledd, han forlater misgjerning og overtredelse og synd; men han lar ikke den skyldige ustraffet, han hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd...

1000 ledd tilsvarer 35 000 år.... så det hele kan bli langtekkelig?

1 liker  
Kommentar #43

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Selvsagt

Publisert over 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Vi håper og venter ikke på livet etter døden, men på Jesu gjenkomst. Da skal døden ikke være mer

er jeg enig i at vi venter på Jesu gjenkomst, men hvis det kun hadde vært gjenkomsten i seg selv, hadde det vel ikke vært så mye å vente på. Det er jo det gjenkomsten innebærer, nemlig det nye livet etter døden som er det fantastiske. Det er jo der man får oppleve verdenen uten smerte, sorg, sykdom. Når jeg skriver "etter døden" vil jo dette være realiteten for de fleste. De fleste som kommer til himmelen, vil jo være folk som en gang har dødd.

Kommentar #44

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Du må se det

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

"Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. 

Men han har TÅLMODIGHET med dere, 

for han vil ikke at NOEN skal gå fortapt,

men at ALLE skal komme til omvendelse."

 

Jeg finner derfor spørsmålet ditt som overskrift, og som avslsutning på ditt innlegg, underlig.

i sammenheng med resten jeg skriver, bl.a Lukas 18.

Når det kommer til 2.Pet 3.9 sier det ikke hvorfor. Det sier noe om hvorfor i form av at han vil være tålmodig. Det står imidlertid ingenting om hvorfor Han vil gjøre det slik når dette faktisk innebærer i praksis at flere og flere (og samfunnet generelt) forlater troen. DET er mitt poeng :)

Kommentar #45

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Den som holder ut

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis alle var troende var det ingen å frelse? (Matt 5,18)

til slutten skal bli frelst. Det å være troende er ikke nødvendigvis 100% synonymt med å være frelst. Gud vet hvem som holder ut (hvem som virkelig er frelst)

Kommentar #46

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Kontekst, eisegese

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Tror det meste jeg har presentert er hentet nettopp derfra, hvorfor skulle jeg da mene at den er usann?

Du prøver å få frem at Bibelens budskap er at mennesker ikke er noe annet enn dyr og at det ikke finnes et liv etter døden siden vi bare blir til støv. Mer synonymt med å si at Bibelens faktiske budskap skal man lete lenge etter.

Kommentar #47

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hvorfor denne kommentaren kan ses bort fra

Publisert over 3 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
har sin logiske forklaring: Hverken Gud eller Jesus eksisterer.

fordi Torvid Høiland ikke eksisterer.

Kommentar #48

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du burde heller takke meg for at jeg opplyser deg om hva Bibelens budskap forkynner?

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Du prøver å få frem at Bibelens budskap er at mennesker ikke er noe annet enn dyr og at det ikke finnes et liv etter døden siden vi bare blir til støv. Mer synonymt med å si at Bibelens faktiske budskap skal man lete lenge etter.

Vel, hver bok osv... hvis man bare skulle plukke frem de versene fra Bibelen som er overensstemmende med sin tro, da står det litt dårlig an synes nå jeg. Husk at Forkynneren ikke slutter med å si at menneskene er som dyrene... for det er de jo tross alt, de går jo til krig mot hverandre?

Forkynneren avslutter sekvensen med å si; "Jeg så at ingen ting er bedre  enn at mennesket  finner glede i sine gjerninger; dette er den lodd det har fått. For hvem lar mennesket se det som siden skal komme?"

Dette kommenterte du ikke? Tenk om det skulle være riktig det han forteller - og at det første menneske faktisk er Jesus som Adam? Men her dukket frafallet opp? Bibelen er faktisk inne på det jeg nevner:

Jer.34.15-17: Nylig vendte dere om og gjorde det som er rett i mine øyne, dere ropte ut frihet for nesten og sluttet pakt for mitt ansikt i det huset som navnet mitt er nevnt over. Men så snudde dere om og vanæret mitt navn; dere tok tilbake de slavene som dere hadde gitt fri, menn og kvinner, og tvang dem til slaveri igjen. Derfor sier  Herren: Fordi dere ikke ville høre på meg og rope ut frihet for neste og bror, skal jeg nå rope ut frihet for dere, sier  Herren: frihet til sverd, pest og sult! Jeg gjør dere til en skrekk for alle riker på jorden. 

(Pakten om frigivelse - du kan sammenligne dette med de første kristne og hungersnøden jeg skrev om.) 

1 liker  
Kommentar #49

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
De fleste som kommer til himmelen, vil jo være folk som en gang har dødd.

Skjønner. Men det var ikke håpet om "livet etter døden" disiplene/Jesu etterfølgere forkynte. Men "en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor." (2.Pet.3:13). 

Ville det ikke være mer naturlig at de første kristne forkynte om livet etter døden, enn at vi gjør det, dersom det faktisk er Jesu gjenkomst vi håper på? Vi er jo, tross alt, nærmere en gjenkomst nå, enn da.

Så min konklusjon er fortsatt at de kristne har gitt opp og håper mer på døden, livet etter, enn på løftet om Jesu gjenkomst.


Kommentar #50

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
til slutten skal bli frelst. Det å være troende er ikke nødvendigvis 100% synonymt med å være frelst. Gud vet hvem som holder ut (hvem som virkelig er frelst)

Enig. Men med slutten/enden, mente de faktisk ikke døden..

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere