Anonym172 Anonym

26

Gud er kjærlighet

Publisert: 7. mar 2018  /  754 visninger.

 

1. Gud- et mangehodet troll?

Gjennom de siste tre årene har temaer som bibelsyn og gudsbilde særlig opptatt meg. For meg har dette vært en oppriktig kamp for å finne den egentlige sannheten. Og jeg har kjempet for at vi skal se på Gud som bare god. Gud er kjærlighet. Sannheten er at Gud er kjærlighet. Det er min tro.

Ingenting gleder meg derfor mer i disse dager, enn å se at kirker som Nådekirka i Kristiansand, og andre menigheter og enkelt personer rundt om forbi her i Norge, og ellers i verden gjenoppdager hvor god Gud er. Det er rett og slett fantastisk. Et budskap som alle stadig må kjempe for. Nådens budskap, kjærlighetens evangelium.

I Den Norske Kirke er det heldigvis plass for teologer og prester som meg som tolker Bibelen, troen, og livet i lys av Guds ubetinget kjærlighet i Jesus Kristus. Om det ikke hadde vært plass for meg i denne kirken, hadde jeg sluttet på dagen.

Dessverre er det ikke slik alle steder, hverken i Norge eller i verden. Totalitære religiøse systemer styrer menneskenes tanker, følelser og liv. La oss bli befridd fra lenkene som binder oss. Om Jesus får sette deg fri, først da blir du virkelig fri.

Tilbake til dagens overskrift. Gud-et mangehodet troll? Nei, Gud er ikke et mangehodet troll med mange ulike ansikt. Gud har et ansikt. Et ansikt som er godt. Et ansikt som viste oss hvem Gud var og er. Dette ansiktet har et navn-Jesus Kristus. Et ansikt som utstråler kjærlighet. Et ansikt som ønsker alle mennesker alt godt. Følg med ukens andakter, de henger sammen.

2. Det klør i øret.

Mange av oss som vektlegger mest av alt nåden og Guds kjærlighet i Jesus Kristus, får høre av enkelte at vi bare forkynner det som klør i øret på folk.

Da har jeg en «nyhet» til dere alle, at dette sitatet om å «klø i øret» kommer fra Bibelen. Og betydningen har nok en helt annen kulør enn du kanskje hadde trodd.

Da godeste Paulus skrev til sin venn og medarbeider Timoteus, så advarte han om å slippe til de som blandet sammen loven og nåden i en eneste stor suppe. «Fariseiske-kristne» ønsket på den tiden å pålegge menighetene mange menneskebud. Lov og nåde ble dermed servert i en stor uoversiktlig smørje, rett og slett en elendig meny. Noen som kjenner seg igjen? For hva er vel ikke mer tilfredsstillende for mennesker enn å oppnå alt selv, og ikke minst frelse seg selv. Egenrettferdighet er vel det som klør aller mest i et menneske øre?

Den gode nyheten er at det ikke er menneskebud, lover og regler som frelser. Det er bare nåden og kjærligheten i Jesus til oss som frelser. Og troen din, den er en frukt, ja en gave av Guds tro og kjærlighet til deg.

3. Vestens gud?

Dere kjenner til den kjente illustrasjonen der Jesus står utenfor og banker på en låst dør, men det finnes bare et håndtak fra innsiden. Din hjertedør, skal dette forestille.

Her forleden såg jeg dette bildet igjen, med en spesiell forklaring til ettertanke.
Jesus står og banker, og sier: «Slipp meg inn». Den som står på innsiden med døren lukket sier: «Hvorfor?» Jesus sier: «Slik jeg får frelst deg». Den på innsiden av døren sier, «Hva vil du frelse meg i fra?». Jesus sier: «Jeg vil frelse deg fra hva jeg vil gjøre mot deg om du ikke slipper meg inn».

For et fryktelig gudsbilde som blir fremstilt her. Ikke sant? Mange kristne sammenhenger (faktisk de fleste her i Vesten) truer med Helvetet/ evig fortapelse, dessverre både eksplisitt og implisitt, og de tror de kan vinne mennesker med frykt?

Mange formidler Jesus som det blir illustrert her ovenfor. En som truer, bruker frykt, en som vil torturere og pine i all evighet. En vi må dypest sett reddes i fra. (Objektive forsoningslæren). En slik Guddom vil de fleste vise fingeren til, iallfall jeg.

Men den gode nyheten er at Gud ikke er slik mange har formidlet han som. Gud er god, gudsrike er allerede i ditt hjerte, han har flyttet inn allerede, og vil deg alt godt for liv og evighet. Jesus er betingelsesløs kjærlighet. 2.Tim 2, 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

4. Joh.3, 16

Johannes 3, 16 har ofte blitt kalt den lille bibel. Vi har blitt lært at denne oversettelsen er den korrekte: «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

I dag vil jeg komme med en alternativ oversettelse som tar hensyn til bibelens hovedbudskap, men også vektlegge andre betydninger som ligger i den greske grunnskriften for akkurat dette spesifikke verset.

«For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin enbårne Sønn/seg selv, for at hver den som tror på han, ikke skal gå seg bort/miste seg selv i dette livet, men/og ha evig liv.»

Hver eneste teolog og oversetter farger sine oversettelser. Vi står ovenfor mange valg hele tiden. De greske ordene i grunnteksten åpner opp for svært mange varianter og betydninger. De fleste Bibeloversettelser gir ofte bare en forståelse og en tolkning av grunnteksten. Og ofte blir oversettelsene subjektive i henhold til egen tradisjon. Det er derfor litt skremmende å se hvor mye som egentlig er tradisjonsbundet til et visst trossystem.

Bibelen har et frihetsbudskap som lett kan drukne i alle ord. Friheten og gleden er at Gud elsker oss, og vil aldri evig miste noen av sine elskede barn. Det handler derfor for oss mennesker om å se hvor god Gud er, la seg finne av Gud, og få mørket tatt bort fra våre øyne i dette livet. Først da blir vi virkelig fri. Og da kan vi endelig begynne å tenke om oss selv og vår neste slik Gud tenker om oss.

Muligheten til å tape sitt liv handler derfor om dette jordiske livet, og ikke det kommende- som det ofte har blitt lært i mange kirkesamfunn oppigjennom tidene. Guds plan for oss alle, er evig liv sammen med seg i sin evige kjærlighet.

Urkirken og oldkirken med sine 4 av i alt 6 teologiske skoler forkynte også om en god Gud og evig gjenopprettelse, helt frem til midten av 500-tallet, da vant dessverre den latinske skolen i Kartago frem med sin maktstyrte frykt. De begynte da å kjetter stemple alle andre som ikke tenkte som dem. Følg med i andakten i morgen, og på lørdag.

5. Gud vil oss det aller beste.

Liknelsen om den bortkomne sønnen som kom tilbake igjen, til farens store glede, og om hvordan hyrden som mistet et lam forlater de 99 andre og går ut i ødemarken for å lete etter det siste lammet. Slik er Jesus. Og Paulus som blir møtt av Jesus i et sterkt lys, er selve kroneksempelet på Guds suverene kjærlighet og frelse. I Guds frelse finnes det ikke et snev av menneskelig prestasjon for å bli frelst, eller for å bli funnet av Gud.

Jesus gir oss derfor aldri opp. Likevel har det altså gjennom århundrene utviklet seg en tro om at Jesus nettopp gir opp. Vi har kun dette livet og dersom vi ikke har akseptert Jesus som Guds sønn før utgangen av dette, ja da er det for sent, sier mange. Utgangen for disse er krystallklar og de idømmes til en evighet i helvete, et sted med bunnløs fortvilelse og grusom tortur, et sted man ikke har mulighet til å unnslippe fra, sies det med Bibelen som de kaller Guds Ord i handa.
Har man først havnet der, ja da er løpet kjørt for evig og alltid. Dette er et syn som burde være problematisk for de fleste kristne, og kanskje nettopp derfor har en del kristne oppfunnet mildere alternativer, nemlig forintelse, eller evig adskillelse.

Dette middelalderske synet, bokstavelig talt, gjennomsyrer store deler av vestlig kristendom fortsatt i dag. Det er imidlertid lite bibelsk basis for å tro på et helvete med evig straff og pine, eller den såkalte mildere formen forintelse, eller evig adskillelse.

Bare med litt sunn fornuft, uten å engang åpne Bibelen, tilsier at et slikt syn ikke kan være riktig. En som elsker noen rent og oppriktig vil ikke utsette disse for tortur. I kjærlighetssorg kan man som menneske finne på mye ondt, men vi må anta at Gud faktisk har en litt høyere standard enn som så. Gjennom å påføre Gud disse egenskapene fratar vi Gud Hans guddommelighet og gjør han til et simpelt hevngjerrig menneske.

Helveteslæren er oppfunnet av en latinskole i oldkirken, frykt og undertrykkelse henger sammen, men frykt skaper ikke kjærlighet. Man kan ikke holde en pistol til hodet på noen og true disse til å elske en. Litt sånn Don Corleone og «an offer he can’t refuse”? Heldigvis er det heller ikke noe ønske fra Gud å engang forsøke dette. Dette trusselbildet er ikke av Gud. Følg med i morgen.

6. Bibelen er tydelig på evig gjenopprettelse.

I vestlig kristendom (ikke i østkirkene) har det gjennom de siste 1 500 årene (men altså ikke tidligere), vært allment anerkjent at noen få blir frelst, og den store majoritet går fortapt. Bibelen opplyser faktisk om noe annet. Bibelen taler også om fortapelse, men det handler om dette livet, og ikke det kommende. Samler man stedene som vitner om apokatastase (gjenopprettelse av alle og alt), så er det svært overbevisende hva Guds vilje er for oss alle.

Kor:22 «For likesom alle dør i Adam, slik skal alle også bli levendegjort i Kristus»
Joh 17:2 «likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham;» Rom 11:36 For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.
Joh 12:47 «Og dersom noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden;»
Rom 11:32 «for Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunde miskunne seg over dem alle.» 1. Tim 4, 10 det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende.
2.Tim 2, 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

Andre skrifthenvisninger som peker med tydelighet på evig frelse for alle: Jes 45.22-23; Matt 18.12-14; Joh 12.32; Rom 5.12-21; 11.25-26,32; 1 Kor 15.21-28; Ef 1.10; Fil 2.9-11; Kol 1.20; 1 Tim 4.10, 1.Joh. 4, 9-10, 1.Kor 13, 1 Krøn 21.13; Ord 3.12; Jes 19.22; Hebr 12:7-11 og Åp 3:19.

Jeg håper ukens temaer har gjort deg nysgjerrig på å lære Gud å kjenne. Det evige liv er å kjenne Gud. Det er for øvrig mye mer som kan sies om disse emner. Det får vi ta en annen gang. God helg.

6 liker  
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Fariseiske kristne - hva er det?

Publisert over 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
«Fariseiske-kristne» ønsket på den tiden å pålegge menighetene mange menneskebud. Lov og nåde ble dermed servert i en stor uoversiktlig smørje, rett og slett en elendig meny.

Dette blir dessverre ganske galt?

Hvem var fariseerene? De var en gruppering av de mest loviske jødene. Det var disse Jesus kalte for kalkede graver og Johannes ropte ormeyngel til.

Men alle jøder var, og vi kan vel si ER loviske. Alle jøder har loven, holder fast på loven og forsøker å lyde loven. Om de da ikke er sekulære.

Hva da når en jøde blir kristen eller frelst? Da vil jøden fortsatt være omskåret og kanskje trekke med seg en del av de jødiske skikkene inn i menigheten. 

Men så blir hedninger frelst, født på ny ved Guds ånd og lagt til menigheten. Skal de også omskjæres som jødene og følge de messianske jødenes skikker?

Nei. De skal ikke det. Det er dette Skriften tar opp i Paulus brev til Timoteus.


Når du skriver "fariseeriske-kristne" så blir det ganske hjelpeløst for det er ingen hedninge-kristne som overhode står i fare for å bli fariseeriske. Da må vi jo bli loviske i den grad fariseerne var det og det er kort og godt et umulig prosjekt.

Men for å stemple konservative kristne og kristne som holder fast på at det er moral-lover, rammer og grenser i Guds rike som skal overholdes så duger jo uttrykket. 

Men rett og sant er det ikke.

3 liker  
Kommentar #2

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Klart er det sant, les 1.tim kap 4. Jeg kunne også sagt gnostisk-kristne

1 liker  
Kommentar #3

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Jeg får korrigere meg selv

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Men så blir hedninger frelst, født på ny ved Guds ånd og lagt til menigheten. Skal de også omskjæres som jødene og følge de messianske jødenes skikker?

Nei. De skal ikke det. Det er dette Skriften tar opp i Paulus brev til Timoteus.

(Det er dette Skriften tar opp i Paulus brev til Timoteus.)  Den hører ikke hjemme i kommentaren og blir helt feil.

Men jeg forstår ikke hva du leser ut eller inn i teksten i 1. Timoteus brev kap. 4? Jeg finner ingenting om "fariseeriske kristne" hverken der eller andre steder i skriften.

Kommentar #4

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det var jo bare en måte å formulere et parti mennesker som blandet sammen lov og nåde.

1 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Bare godhet?

Publisert over 3 år siden

"Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. FRYKTEN HAR MED STRAFF Å GJØRE, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten." 1. Joh. 4, 18.

Altså sier Guds ord noe om FRYKT FOR STRAFF.

 

"Mange vil komme til å følge dem ("falske profeter, falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse", se vers 1) på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannheten vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. 

Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, deres fortapelse SOVER IKKE. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, MEN STYRTET DE NED I AVGRUNNEN, DER DE BLIR HOLDT I VARETEKT I MØRKETS HULER INNTIL DOMMEN.

HAN SPARTE HELLER IKKE DEN GAMLE VERDEN, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah  -  selv den åttende  -  den gang HAN FØRTE VANNFLOMMEN OVER DE UGUDELIGES VERDEN.

Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og FORDØMTE DEM TIL UNDERGANG, OG SATTE DEM TIL ET FORBILDE PÅ DE UGUDELIGE I FRAMTIDEN.......

Derfor vet også Herren å utfri de gudfryktige fra prøvelser , MEN Å HOLDE DE URETTFERDIGE I VARETEKT TIL DOMMENS DAG." 2. Pet. 2, 1 - 7.

 

"Den som har øre, han høre hva Ånden sier."

Alle har ører, men ikke til å høre hva Ånden sier. 

3 liker  
Kommentar #6

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Det fortapelsesfrie livet - det "klør oss i øret"- Sjåstad

Publisert over 3 år siden

Dessverre blir det lite en interresant debatt med to debattanter som grunnleggende bare synes å legge vekt på ulik bibelsk forståelse - som om dette var en hvilken som helst debatt om posisjoner i et hvilket som helst viktig spørsmål - og som gjentar dette til kjedsommelighet (Slik Sjåstad og Lyngmyr nå gjør)

Vi deler uten tvil  synspunktet om at gud er kjærlighet, og for den tilgitte synder er posisjonen intet moralsk fortrinn - bare en overbevisning om at fortapelsens realitet er det motsatte av guds gode vilje, og at dette fortsatt må forkynnes klart og tydelig - slik det har vært gjort i snart 2000 år.

Uten dette er budskapet om guds kjærlighet og Jesu sonoffer intet helt budskap etter mitt skjønn. 

Det er fordi fordi avvisningen av bibelens fortellinger om livets to utganger reiser helt fundamentale spørsmål om vår bibelforståelse og derfor, naturlig nok, alvoret som følger våre konklusjoner.

Så, når Foss Sjåstad derfor hevder ny innsikt og fjerner fortapelsens mulighet - nyter han sitt gudegitte privilegium som menneske.

Retten til fritt å kunne velge sine standpunkter.

Men, for mange troende er nyorienteringen ikke like begripelig. 

Snarere tvert i mot - ganske foruroligende.

Påstanden om det fortapelsesfrie liv bærer i seg den ytterste uansvarlighet etter min oppfatning, og derfor en forvaltning av lære og hyrdeansvaret som mange trolig ikke vil være med på.

Nettopp fordi det kommer fra dem som er satt til å formidle kjærlighetens fremste budskap til menneskeheten ; Jesu død og forsoning på korset for våre synder, og hvilke muligheter og valg som har blitt oss alle til del som en følge av dette.

For Bibelen etterlater ingen tvil om at hjertets oppriktige omvendelse, og bønn om guds tilgivelse for vår synd, gjennoppretter vårt forhold til gud - og redder oss fra evig fortapelse. (Joh 3,16)

Fundamentet for konklusjonen om ingen fortapelse/helvete, hviler i praksis, og i første rekke på argumentet om at bibelens beskrivelser av helvete/fortapelsen  er skrevet i en annen tid, og muligens for en annen tid, i en annen kontekst, for andre mennesker - og ikke med vår, det moderne menneskets, forståelseshorisont. 

Først nå har det lykkes å åpne enda et lag av troens mysterium.

Dette til tross for at det bibelske materialet om himmel og helvete, evig liv og evig fortapelse , gjennomgående gir oss en langt fyldigere beskrivelse enn bibelens eksplisitte avvisning av f,eks samkjønnet samliv.

Avvisningen av bibelens fortellinger om livets to utganger reiser helt fundamentale spørsmål om vår bibelforståelse, og derfor også det dype alvoret som nødvendigvis må følge våre konklusjoner.

Når det ikke er gitt noe menneske fullstendig innsikt i hva den himmelske tilværelse i praksis og detalj innebærer, utover de glimt av denne tilværelsen som bibelen beskriver, og ikke i detalj hva helvete/fortapelsen innebærer, men kan beskrives som en fryktelig tilværelse uten gudsnærvær - bør situasjonen påkalle den aller største oppmerksomhet.

Og, om våre forestillinger om helvete /fortapelsen ikke er helt korrekt, og kanskje preget av "malende" beskrivelser skapt gjennom århundrene, så gjenstår allikevel bibelens direkte og indirekte beskrivelser som klare og entydige;

Det finnes to utganger på livet.

Det finnes en himmel.Det finnes et helvete/fortapelse.

Og, det kreves ingen spesiell stor teologisk kompetanse for å forstå dette.

Derimot må det knyttes en usedvanlig evne og teologisk innsikt til, for å forklare hvorfor bibelens lære om livets to utganger ikke lenger skulle ha gyldighet, spesielt når disse fundamentale slutningene har båret kristen tro og lære gjennom århundrene.

Hvorfor konklusjonen ikke lenger skulle ha bærekraft er ennå ikke møtt med gode fyldestgjørende teologiske refleksjoner utover det underforståtte selvsagte; det sterke følelsesmessige ubehaget over en mulig fortapelse og konsekvensene av våre standpunkt, og i tillegg den opplagte forvirring debattens to fundamentale posisjoner skaper.

Om bibelens beskrivelser av helvete/fortapelsen, mot formodning, skulle være billedlige, må beskrivelsen derfor uansett betraktes som en særdeles skarp og tydelig advarsel om en tilværelse som alle skulle søke å unngå. Den uungåelige konklusjonen er derfor, etter min oppfatning, at det finnes "en himmel å vinne  og et helvete å unngå". 

Motivet er det aller beste - også Sjåstads; alle menneskers frelse , men derfra og inn deler vi dessverre ikke konklusjon.


6 liker  
Kommentar #7

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Retting.

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Dessverre blir det lite en interresant debatt

Dessverre blir det en lite interessant... osv

Kommentar #8

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Slik har det ikke vært i 2000 år, slik har det vært i 1500 år i Vestfløyen av den verdensvide kirke. Før den tid var bl.a. Origenes syn rådende, både i Vest og i Øst.

3 liker  
Kommentar #9

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I tidlig kristendom var det faktisk apokatastase som var det rådende synet og ikke helveteslæren. Så sent som i det 5. århundre var apokatastase det som majoriteten av de kristne trodde på. 

I årene fra 170-430 underviste 4 av 6 teologiske skoler apokatastase. Den eneste som underviste i helveteslæren var den i Kartago, Afrika, for øvrig også den eneste skolen som underviste på latin.

Noen tidligere kirkefedre som bekjente seg til apokatastase

Origen, 220 e.Kr.

Skrev den første komplette presentasjonen av kristendom og den var basert på synet apokatastase

Gregory Nazianzen, 325-381

Klemens av Alexandria 150 – 215

Så når helveteslæren ikke var noen stor del av den opprinnelige kristendommen, hvordan kan det ha seg at den vokste seg så stor og dominerende innen vestlig kristendom?

Det har sannsynligvis med makt å gjøre. Kristendommen ville antakelig ikke klart å vokse seg stor til å begynne med om man skulle ha startet med et trusselbilde hvor majoriteten av alle menneskene på jorden opp igjennom tidene ville blitt dømt til helvete. Men når kristendommen hadde vokst seg såpass stor at den romerske keisermakten så potensiale til å benytte den som statsreligion, og benytte religionen som en kontrollmekanisme på befolkningen, ja, da passet helveteslæren inn som hånd i hanske.

De som ble undertrykt av romermakten tidligere, og da vestkirken ble tatt inn i varmen, så ble de selv undertrykkerne. Dette er et stort tankekors.

5 liker  
Kommentar #10

Thor Ivar Hornnes

34 innlegg  78 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Fantastisk godt og grundig belyst. 

3 liker  
Kommentar #11

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Hør hva biskop Spong sier

Publisert over 3 år siden

https://youtu.be/SF6I5VSZVqc 

1 liker  
Kommentar #12

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Her kan dere lese mer om temaet: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/161267/AVH504-kand-nr-2216-masteravhandling-Norbakken-navn.pdf?sequence=1

1 liker  
Kommentar #13

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Selv om jeg er uenig

Publisert over 3 år siden

Så underbygger du tolkningen såpass godt at det er umulig å feie lettvindt bort. Det ble interessant fordi jeg mener oldtidskirken sin tolkning er svært viktig. 

(Det gjelder forøvrig også når det kommer til seksualitet og perversasjoner som homoseksualitet)

2 liker  
Kommentar #14

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Apg 3, 20 Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. 21 Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.

2 liker  
Kommentar #15

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 3 år siden

KJære Runar Foss Sjåstad - dette er farlig vranglære. Jeg kunne si mye om dette, men lar være. Du presenterer en "annen jesus". En jesus som ikke er rettferdig. En jesus som bærer over med synd. En dag skal alle møte Jesus i Dommersetet. Da vil nåden ikke lenger holde de unna dommen hvis de har uoppgjort synd og da først og fremst vantro slik som du har. Du vil bli stil til ansvar for denne artikkel og dine vridninger av Skriften. Jeg anbefaler at du omvender snarest. Den døren du henviser til at Jesus banket på var en dør inn til en menighet som var frafallen. Nådekirken er en slik menighet hvis dette som du skriver her er deres lære. Jesus ber da dere omvende dere. Jeg vil be for at det skjer meget snart slik at så mange som mulig slipper å bli forført av slik vranglære. 

4 liker  
Kommentar #16

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg kaller helvetseslæren for VRANGLÆRE. Det jeg og mange andre står for, er tvert imot det motsatte.  Majoriteten av kristne trodde på apokatastase  frem til 500-tallet. Vil du stemple dem også som vranglærere?

2 liker  
Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gud er Gud om alle land lå ...

Publisert over 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Gjennom de siste tre årene har temaer som bibelsyn og gudsbilde særlig opptatt meg. For meg har dette vært en oppriktig kamp for å finne den egentlige sannheten. Og jeg har kjempet for at vi skal se på Gud som bare god. Gud er kjærlighet. Sannheten er at Gud er kjærlighet. Det er min tro.

Jeg respekterer din tro på at Gud er kjærlighet. Samtidig er jeg opptatt av at Gud er den samme til alle tider, men at Forkynneren forteller oss at alt har sin tid, derfor er jeg måteholden for å kunne innstille meg på å treffe den rette tid om du forstår?

Egentlig advarer Bibelen oss mot å tilbe noe som helst; 2.Mos.20.4-6:

Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 
Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg,  Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. 

Tusen slektsledd er bare 35 000 år- så hva skjer deretter? Jeg tror at Gud er en sjalu Gud jeg da. Gud er mer enn bare kjærlighet etter hva jeg kan lese meg til, Esek.38. forteller om når Gog angriper Israel: 

Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren  Gud, da skal harmen stige opp i meg. 

I min sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. 

Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus.

Jeg vil nå påstå at Gud truer til seg denne kjærligheten her da? Det er derfor Forkynneren får rett i at alt har sin tid, en tid for å hate og en annen tid for kjærlighet. Om en forstår Guds ord på denne måten vil en se kjærligheten som et sluttprodukt av alle gjerninger som er gjort på jorden fordi det står slik i 1.Pet.4.7-8:

Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for  kjærligheten skjuler en mengde synder. 

1 liker  
Kommentar #18

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Majoriteten på 500 tallet var katolikker og hadde mange slags vranglærer. Som de har i dag. Som dere i DNK har. 

2 liker  
Kommentar #19

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du leser ikke det jeg skriver, fra urkirken ca, år 40-500 var apokatastase det rådende synet. Den bibelen du har i handa er kopier, av kopier, og i tillegg en flat norsk oversettelse. Vi har ikke orginaltekster, som også for øvrig ble skrevet fra å ca 50-100 e.kr.

Om du vil stikke hodet ned i sanden, er ditt valg

3 liker  
Kommentar #20

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Mye i fra GT, er ikke Guds Ord for meg.

2 liker  
Kommentar #21

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Som sagt; du er vantro. DU må omvende deg og slutte med vranglære.

2 liker  
Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De ultimate profetiske oppfyllelser

Publisert over 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Mye i fra GT, er ikke Guds Ord for meg.

Så du tror ikke på Jesu utsagn heller da? To av disiplene var på vei til byen Emmaus, og de diskuterte alt som var skjedd da Jesus dukket opp og slo følge med dem, men øynene deres ble hindret i å se så de kjente ham ikke...

Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.»

«Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham.

Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever.

Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.» 

Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 

Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene... (Luk.24.13-27)

v44-45: Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene...

Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. (Joh 5,46) 

1 liker  
Kommentar #23

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg deler fullt ut Kjell Sørsdals oppfordringer til deg, Rune Foss Sjåstad.

Anbefaler også til alle å gå inn på Kjell Sørsdal hjemmeside, der man bl.a. kan laste ned gratis e-bok "Hovmod" til hjelp for troende i menigheter.

2 liker  
Kommentar #24

Thor Ivar Hornnes

34 innlegg  78 kommentarer

Hva er en vranglærer?

Publisert over 3 år siden
Kjell Sørsdal. Gå til den siterte teksten.
Som sagt; du er vantro. DU må omvende deg og slutte med vranglære.

La oss så gå til Palus brev til Titus, og se hva han sier om vranglærere i Titus 1:10: ”En vranglærer skal du tale til rette én gang og to ganger og så vise ham fra deg.” Vi vet nå at det ikke kan være de som tolker Bibelen ”feil” Paulus adresserer, så hvem er denne vranglærere Paulus tenker på?

 

Da må vi først se hva Paulus brev til Titus egentlig handler om, og det ser vi i vers 5: ”Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.” Brevet Paulus skriver til Titus er altså en beskrivelse av denne spesifikke oppgaven, og det er flere momenter/oppgaver i dette, blant annet å håndtere det Paulus kaller vranglærere.

 

Hvem disse vranglærere er, og hvor de finnes forklarer Paulus i Titus 1:10-11: ”For det er mange som ikke vil underordne seg, særlig blant de omskårne. De farer med tomt snakk og fører folk vill. Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de for egen vinnings skyld sprer sin forkastelige lære.”

 

En vranglærer, også av Paulus kalt en falsk lærer, finner man altså spesielt blant de omskårne og troende jødene!

 

I vers 14-16 forklarer Paulus mer om disse vranglærerne til Titus: ”De må ikke gi seg av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.”

 

En vranglærer er altså en som  går imot nåden og fremdeles holder på den gamle paktens regler og bud, bruker dette for å holde folk i trelldom, og som via denne kontroll-mekanismen har som motiv å berike seg selv (for egen vinning).

 

Den moderne tids vranglærer er derimot en som av andre påstås å ha feil tolkning av Bibelen, men som vi har sett er ikke det den bibelske beskrivelsen. Det var kirken som i et forsøk på  beholde kontrollen over massene gav vranglærer dette nye moderne og ubibelske innholdet, og som i 1179 iverksatte Inkvisisjonen, en kirkerettslig ordning for å avsløre kjettere og heresi, det vil si vranglære.

 

Straffen for vranglære - altså en annen lære enn den kirken definerte som rett - var intet mindre  enn å bli brent levende på et bål!

 

I dag blir ikke de som av andre defineres som vranglærere brent på bål, men hengt offentlig ut på Facebook i en slags religiøs gapestokk. Man advares mot disse menneskene, og ofte stenges slike helt utenfor det kristne felleskapet. Selv har jeg mer enn en gang, og til og med av pastorer og ledere blitt ”dømt” til undergang og fortapelse, og alt dette i full offentlighet! 

 

Håper denne informasjonen gir deg et litt mer opplyst og bibelsk syn på hva en vranglærer er, og at du tenker deg om både en og to ganger før du klistrer denne lite flatterende merkelappen på dine brødre og søstre i Kristus. Kanskje ta en titt i speilet først?

4 liker  
Kommentar #25

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

All ære til Jesus Kristus

Publisert over 3 år siden

Legger forøvrig med nett adressen:
http://hovmod.norway.com.ph/

Kommentar #26

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!Rom 16:171 liker  
Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ta med "fastheten mot vranglære" også da?

Publisert over 3 år siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.
En vranglærer er altså en som  går imot nåden og fremdeles holder på den gamle paktens regler og bud, bruker dette for å holde folk i trelldom, og som via denne kontroll-mekanismen har som motiv å berike seg selv (for egen vinning).

Det står skrevet i Paulus 2.brev til Timoteus 2.14f.:

Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte.

Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, g deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, om har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk.

1 liker  
Kommentar #28

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Tusen takk. Helt enig.

2 liker  
Kommentar #29

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Gjelden er betalt"

Publisert over 3 år siden

Jeg vil også anbefale nettsiden "Gjelden er betalt" av min kjære venn Asbjørn Sørsdal, kanskje din far?

Han skriver korte og meget gode artikler, å lese en for dag er til stor oppbyggelse for en troende. Jeg vet personlig at han er meget varsom med å skrive noe som han ikke kan gå god for etter Guds ord

Gjelden er betalt! Ingen skyld mer! Ingen som kan kreve oss for noe! Frelst av nåde ved tro, UTEN gjerninger, for at ingen skal kunne rose seg av andre enn Jesus Kristus! Totalt gjeldfrie!

Kommentar #30

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ok men hvordan

Publisert over 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Mye i fra GT, er ikke Guds Ord for meg.

forholder du deg til Jesu ord om skriften? "Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene? Ikke en tøddel av loven skal forgå før det er skjedd alt sammen..." Det er jo datidens skrifter Jesus viser til altså Toraen, Profetene og Skriftene.

Vel jeg fattet litt interesse for dette innlegget pga fokuset på oldtidskirken som jeg vet for lite om. Men med den siterte kommentaren er jeg nødt til å finne andre kilder for å gjøre meg kjent med oldtidskirken. Det er ganske enkelt ikke troverdig lenger.

Forøvrig er jeg enig med Sørsdal at dette er vranglære. Det er et enkelt sammensatt ord om vrang og lærer. En som lærer vrangt og det gjør du om livets to utganger Sjåstad.

2 liker  
Kommentar #31

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg tror Bibelen inneholder Guds Ord, og Jesus er dette Ordet i navnets rette betydning. Jeg sier at GT har Jesus skjult tilstede, visdommen. Og NT har Jesus mer eksplisitt til stede. Men hverken GT eller NT er ufeilbarlig. Det er det bare GUD selv som er.


Kommentar #32

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Men for all del bør du og andre lese mastergraden til en kollega her: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/161267/AVH504-kand-nr-2216-masteravhandling-Norbakken-navn.pdf?sequence=1

Kommentar #33

Kjell Sørsdal

10 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nei det er ikke min far. Kanskje i slekt. Er ikke sikker.

Kommentar #34

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du har rett i at Gud, eller Kristus, var mer skjult i GT enn i NT, men han var likevel den samme Gud. I NT ble han ÅPENBART i Jesu som menneske- og Gudesønnen. Men han var likevel den samme Gud.

"og hans navn er GUDS ORD." står det Åp. 19, 13. Mener du så at verken GT eller NT er ufeilbarlige, så mener du samtidig, etter Ap. 19,13, at Gud og Kristus er feilbarlig, for "hans navn er GUDS ORD." Og du vil vel ikke tro på en feilbarlig Gud?

Hvorfor henviser du til andre personer og deres arbeid? Vil det ikke være lurere å henvise til Guds "arbeid", Guds EGET vitnesbyrd til oss mennesker i Hans Ord? Vi mennesker er jo alle så feilbarlige, men det er ikke Gud.

Tro dette, og det vil bli til velsignelse for deg og dine.

1 liker  
Kommentar #35

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg har henvist til et titalls bibelvers i hovedinnlegget, så det er bare å lese

1 liker  
Kommentar #36

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, du har gjort det.

Og du viser til alle skriftstedene som viser til at det er frelse for alle. Visst har Gud gitt tilbudet om frelse for alle. Men mener du at alle blir frelst? (se nest siste avsnitt innlegget ditt). Eller misforstår jeg deg her?

Kommentar #37

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Bare kjærlighet?

Publisert over 3 år siden

Kanskje Gud ikke er Kjærlighet.

Kanskje Gud først er Sannhet og Lys.  Så er han rettferdig, og trofast mot Ordet og Loven.

«Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.»
‭‭Romerne‬ ‭7:12‬ 

Å si at Gud er kjærlighet, er bare en flik av sannheten.


1 liker  
Kommentar #38

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nei, les hele 1.Joh.b, særlig kap 4. Hele Jesu liv og virke utstrålte bare kjærlighet. Gud er kjærlighet, kjærlighet er ikke bare en egenskap av mange i Gud. Guds vesen er kjærlighet og ingenting annet enn det.

3 liker  
Kommentar #39

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Som jeg har fremhevet før:

Publisert over 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Nei, les hele 1.Joh.b, særlig kap 4. Hele Jesu liv og virke utstrålte bare kjærlighet. Gud er kjærlighet, kjærlighet er ikke bare en egenskap av mange i Gud. Guds vesen er kjærlighet og ingenting annet enn det.

Du forkynner her, og så langt, en kristendom som også jeg bare kunne bifalle.

Men så var det helheten, alt som skal og må forstås i samsvar med denne kjærligheten - allmakten, "ondskapens  problem", " frelsesverket" o.s.v.?  Du har kanskje vist til  noe som tar seg av litt av dette? Jeg har begynt å gå glipp av ting. Kommer det en ny tråd som kompletterer?

Kommentar #40

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei Robin! Flott at du kan bifalle en slik tro.

Ja, Bibelen er et svært komplisert verk, det kan ingen betvile. Men kjærlighetsbudskapet som man finner i essensen av bibelens budskap er godt, befriende og klargjørende. Jeg har den oppfatning at det som ikke stemmer med Jesu ubetinget kjærlighet må avvises. Mye av det som står i f.eks. NT er trussel og skremselspropaganda fra kirkens lederes hånd pga av forfølgelsene av urkirken. Og i tillegg er oversettelsene av kopiene av den opprinnelige grunnteksten(som ikke eksisterer lenger) til tider et slett verk. Mange oversettelser tar ikke nok hensyn til grunntekstenes ulike betydninger.

1 liker  
Kommentar #41

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ups!

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Men så var det helheten, alt som skal og må forstås i samsvar med denne kjærligheten - allmakten, "ondskapens  problem", " frelsesverket" o.s.v.?  Du har kanskje vist til  noe som tar seg av litt av dette? Jeg har begynt å gå glipp av ting. Kommer det en ny tråd som kompletterer?

Nå svikter korttidshukommelsen. Jeg skrev jo et innlegg for fem måneder siden der jeg kommenterte nettopp noe av det jeg nå spør etter. I det innlegget, med mine kommentarer, fikk jeg sagt noe vesentlig som jeg holder fast ved

1 liker  
Kommentar #42

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det går så bra, gode mann! 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere