Steinar Høgelid Eraker

10

FOLK BLIR LURT.

VARDØRADAREN OG ANTENNENE VED EGGEMOEN PÅ HØNEFOSS, TO SIDER AV SAME SAK. I skogen ved Hønefoss har e-tenesta bygd opp ein av verdas mest avanserte lyttepostar. Denne meldinga kunne vi lese på NRK sine nettsider 1 mars.

Publisert: 5. mar 2018

 

Her samlar dei inn data frå telefonsamtalar og sosiale media. Overvakinga er offisielt retta inn mot norske borgarar som samarbeider med utanlandske terroristar.  Definisjon på kven som er terroristar og kva land det gjeld blir ikkje gitt.

Det som derimot er meir sikkert er at dette kan vere i strid med norsk lov fordi det og innvolverer vanlege norske borgarar.

Så er spørsmålet. Går desse opplysningane vidare til USA og andre NATO land?

Norske politikkarar forsikrar som vanleg at alt er i den beste orden og at ingenting ulovleg går føre seg.  Dette er ord vi har høyrt før og vi trur ikkje heilt på dei.

Kvifor har USA ved etterretningsorganisasjonen NSA, støtta bygginga med fleire titals millionar kroner?

Kvifor har stasjonene fått kallenamn, Victory Garden, i NSA sitt system?

Kva blir opplysningane brukt til?

Mange spørsmål, men få svar.

 

VARDØRADAREN.

Dette ligg an til å bli ei ny skandale der vi blir ført bak lyset. Frå før har vi saka om Globus 2 radaren i Vardø i friskt minne. Her måtte det ein modig journalist, Bård Wormdal, på banen med fleire bøker før vi fekk sanninga på bordet.

Avsløringane her gav skeptikarane rett. Vi kan nå med stor sikkerheit hevde  at denne er eit CIA prosjekt som har som formål å spionere på Russland og inngår i det amerikanske rakettforsvaret.

For Globus 2 blei det inngått ei avtale med USA om at denne skulle overvake satelittar i samarbeid med amerikansk etterretning.  Globus 2 blei bygd 1999 og er utvikla i USA. Dette skjedde utan debatt i norsk opinion.

Nå er ein ny radar under bygging. Globus 3 skal stå ferdig i 2020.  Folk i Vardø føler seg lurt og det er vel grunn til å tru at dei blir det.  Det ville vere underleg å tru at den nye radaren skal ha ein annan funksjon enn den eksisterande.  Å hevde det er meiningslaust.

Og alle forsvarsministrane dei siste 15 åra har kappast om å forsikre oss at anlegget ikkje er ein del av det amerikanske rakett skjoldet.

Men ei løgn blir ikkje sann dersom man fortel den ofte nok.

Den tidlegare statssekretæren i Pentagon, Phillip Coyle (1), seier at radaren i Vardø si fremste oppgåve er å følgje kinesiske og russiske rakettar si ferd over Nordpolen.

Det viser seg at amerikanske kjelder er langt meir opne enn dei norske.  I dei amerikanske budsjetta kan vi følge aktiviteten til Globus 2 frå år til år.

I Norge er aldri Vardø radaren blitt underlagt offentleg diskusjon og søkelys.  Dette skjedde heller ikkje då vi fekk den store omlegginga av forsvaret.

I Finnmark har det vore radar og lyttepostar sida 1960 - talet.  Dette er tiltak som har vore verksett utan debatt og innblanding av norske styresmakter.

ANTENNENE VED EGGEMOEN.

Dette må ikkje få lov til å skje med antennene ved Eggemoen. Heldigvis har vi fått så mange opplysningar på bordet at det er grunnlag for å legge press på politikarane og dei hemmelege tenestene.

Nå har vi to etterretnings skandaler på bordet. Likevel går våre styresmakter rundt og forsikrar oss om at alt er innafor lovverket og at vi må ha tillit til dei hemmelege tenestene. Det er det absolutt ingen grunn til.

Kvifor skal vi ha tillit til ei teneste som nektar oss sanninga?

Kvifor seier dei offisielt at dette ikkje er overvaking av norske borgarar når avsløringane viser det stikk motsatte?

Frå historia veit vi at det hemmelege Norge har eit anstrengt forhold til sanninga. Det viser rapporten frå Lundkommisjonen. Den blei lagt fram i 1996 og viste ei omfattande overvaking av norske borgarar  heilt tilbake til 1945.

Dette stikk i strid med det som det offisielle Norge hadde hevda.  Og det som kom på bordet i 1996 var den ULOVLEGE overvakinga.

Under overflata og skjult i mørket var framleis den LOVLEGE overvakinga.

Kor omfattande var den?

SAMARBEID MED USA,  IKKJE NOKO NYTT.

At den amerikanske tenesta, NSA, samarbeider med stasjonen på Eggemoen bør heller ikkje kome som ei overrasking.

I 2010 kunne Dagsavisen avsløre at den amerikanske etterretningseininga,  Surveillance Detection Unit, dreiv systematisk overvaking av norske borgarar.  Fleire medlemar av gruppa jobba og for norsk politi og forsvar.

Vi kan slå fast at etterretning og overvaking ikkje er noko som høyrer fortida til, men finn stad her og nå.

Den norske regjeringa er lydig partnar i NATO og underdanig på parti med USA.

Nå blir opprustninga mot Russland og kampen mot terror brukt for alt det er verdt for å skjerpe overvakinga, ikkje berre i utlandet, men og i Norge. Det er høgst sannsynleg at kritiske nordmenn, innvandrar og muslimar blir haldne nøye under oppsyn.

Eit  overgrep?

Javisst er det eit statleg overgrep mot oss alle.

 

(1). Phillip Coyle seier dette til nrk.no 11 oktober 2005.

5 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere