Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Kunsten å berøre

Det handler ikke lenger bare om prekenen. Dagens menigheter vil gi deg totalopplevelsen.

Publisert: 5. mar 2018

I Norge begynte konkurransen på livssynsmarkedet med Hans Nielsen Hauge: Det vil si, Hauges vakte venner valgte ikke bort noe, de kombinerte forkynnelsen i vennesamfunnet med den tradisjonelle gudstjenesten. Men da konventikkelplakaten senere ble opphevet i 1842, og bedehus og frikirker ble et alternativ, var det i full gang.

De nye alternativene hadde et fortrinn: Interesserte tilhørere. Kanskje var det derfor patosen ble tydeligere enn i statskirken – ingen ting engasjerer predikanten mer enn et publikum som sluker hvert ord. Men den nye kristendomsformen var også inderligere. Det handlet om å bli berørt.

Virkemidler

Selvsagt var det mer enn følelser – Den hellige ånd var også med. Noe kunne likevel tyde på at Ånden hadde de beste arbeidsvilkårene når forkynnelsen brukte visse virkemidler: Gode historier. Dramatisk stemmebruk. Et direkte budskap som gir mottakeren følelsen av å være spesiell – at Gud taler til deg. Og, etter hvert: bakgrunnsmusikk sammen med innbydelsen.

Nå er alle disse virkemidlene stjålet av reklamen og underholdningsindustrien. De er proffere og gjør det bedre enn selv den beste predikant. Det betyr ikke at menighetene er tomme for virkemidler. De har fortsatt et fortrinn: totalopplevelsen, der alle ting betyr noe, men den sosiale tilhørigheten betyr mest. Samtidig er «markedet» segmentert, «brukeren» er selektiv, og ingen kan regne med å treffe alle.

Et hjem

Mandag lanserer vi en ny spalte her i avisa: Gudstjenesteanmeldelsen. Vi er klar over at en gudstjeneste ikke kan vurderes uten deltakelse, kun den som allerede har funnet sitt åndelige hjem, kan bedømme det. Men vi vet også at mange mennesker – kanskje kan de kalles vår tids pilegrimer – går rundt og leter etter sitt hjem, uten å finne det.

De færreste oppsøker nye menigheter fysisk, det krever for mye engasjement og mot. Derfor gjør vi forarbeidet for dem, sender en person rundt i hovedstadens menigheter. Vi lar personen være anonym, og sier ikke om det er en mann eller kvinne – men kaller vedkommende St. Birgitta, etter pilegrimenes skytshelgen.

Hensikten er ikke å snakke menighetene opp eller ned. Vi gir ikke terningkast, bare et kart for tørste sjeler til ørkenens oaser.

Og så innrømmer vi at anmeldelsen er en svært personlig sjanger. St. Birgitta er subjektiv og kan ta feil. Vi er ikke engang sikre på hva St. Birgitta ser etter, eller hvorfor han eller hun legger merke til bestemte ting. Men vi tror at det vil bli nyttig lesestoff.

Mandagens anmeldelse har tittelen Som å gå attende i tid. God lesning!

1 liker  
Kommentar #1

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Når en blind leder en blind

Publisert over 3 år siden

Det hele minner mer om nyreligiøsitet enn et oppriktig ønske om at mennesker skal bli frelst i Jesu Kristi navn. Men la gå: Vårt Land ønsker (i all sin godhet) å fasilitere for at søkende skal finne et åndelig hjem. Et hjem som er tilpasset den enkeltes behov og preferanser.

Så ser vi på premisset for disse anmeldelsene:

"Og så innrømmer vi at anmeldelsen er en svært personlig sjanger. St. Birgitta er subjektiv og kan ta feil. Vi er ikke engang sikre på hva St. Birgitta ser etter, eller hvorfor han eller hun legger merke til bestemte ting. Men vi tror at det vil bli nyttig lesestoff."

 

St. Birgitta er anonym. Han eller hun er subjektiv. Han eller hun kan ta feil. Dere er ikke sikre på hva han eller hun skal se etter. Dere vet ikke hvorfor han eller hun legger merke til bestemte ting.

Men dere drister dere altså til å si at dette skal være et kart for tørste sjeler? Og dere tror det vil bli nyttig lesestoff? Dette nærmer seg det man gjerne kaller for slett arbeid.

3 liker  
Kommentar #2

Eli Irene Jøndal Rønning

0 innlegg  1 kommentarer

Velkommen

Publisert over 3 år siden

Håper St. Birgitta tar seg en tur til den russisk ortodokse kirke også. Velkommen til Hl. Olga første lørdag i måneden. Da er det helnorsk liturgi kl. 10. 

Kommentar #3

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

sender en person rundt i hovedstadens menigheter. Vi lar personen være anonym, og sier ikke om det er en mann eller kvinne – men kaller vedkommende St. Birgitta, etter pilegrimenes skytshelgen.

Hensikten er ikke å snakke menighetene opp eller ned. Vi gir ikke terningkast, bare et kart for tørste sjeler til ørkenens oaser.

Og så innrømmer vi at anmeldelsen er en svært personlig sjanger. St. Birgitta er subjektiv og kan ta feil. Vi er ikke engang sikre på hva St. Birgitta ser etter, eller hvorfor han eller hun legger merke til bestemte ting.

Så kan jo Vårt Land sende en huskelapp med denne "Birgitta", med opplysninger om hvordan Kristus karaktiserer menigheten Han kaller sin brud. Paulus, Peter og de andre apostlene har vært tydelige på hva Kristus lærte dem om dette, og selvsagt Kristus  selv, med menighetsbeskrivelsene i Åpenbaringens bok, særlig 2. og 3. kapittel. For den utsendte skal vel ikke basere sine tilbakemeldinger på bare det sosiale, følelser og synsing? 

1 liker  
Kommentar #4

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.

St. Birgitta er anonym. Han eller hun er subjektiv. Han eller hun kan ta feil. Dere er ikke sikre på hva han eller hun skal se etter. Dere vet ikke hvorfor han eller hun legger merke til bestemte ting.

Men dere drister dere altså til å si at dette skal være et kart for tørste sjeler?

Det jeg egentlig sier, er at St. Birgitta er et menneske. Og at dette ikke er en normativ vurdering av gudstjenestene, vi ønsker lesere som forholder seg kritisk til det som kommer på trykk. Vedkommende har selvsagt en bestilling fra oss, men vi kan ikke forutse, og dermed detaljstyre inntrykkene.    

Når St. Birgitta er anonym, er årsaken ganske enkelt at menighetene ikke skal vite at den som kommer skriver om gudstjenestene for Vårt Land.

Kommentar #5

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg skjønner at vedkommende er et menneske. Dette er det eneste kriteriet som utgår tydelig. Det er et menneske som skal vurdere de kristne sitt felleskap, og som så skal levere sine vurderinger for trykk.

Men i og med at jeg ikke vet hvem han eller hun er, eller hvilke forutsetninger denne personen legger til grunn for sine vurderinger, så finner jeg det vanskelig å bedømme hva han eller henne legger i sine ord. Kort sagt: Jeg kjenner ikke vedkommende.

Dersom tanken er at denne Gudstjensesteserien skal fungere som et "glimt i øyet" underholdningssegment, så finner jeg det usmakelig. Jeg kjenner selv til flere mennesker som går rundt med en nagende frykt for at de ikke er frelst.

Igjen, selve premisset om at en avis-serie skal gi de troende en hjelp til å finne sitt åndelige hjem, det stiller jeg meg skeptisk til. Men gitt at dette er VL sitt utgangspunkt, da mener jeg fremgangsmåten bringer mer tåke enn klarhet.


Men altså: St. Birgitta er anonym. Han eller hun er subjektiv. Han eller hun kan ta feil. Dere er ikke sikre på hva han eller hun skal se etter. Dere vet ikke hvorfor han eller hun legger merke til bestemte ting.

Spørsmål: Står dere ved at serien gir et kart til tørste sjeler?1 liker  
Kommentar #6

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.
Spørsmål: Står dere ved at serien gir et kart til tørste sjeler

Absolutt. Men kanskje ikke et så utfyllende kart som alle ønsker. Og så absolutt ikke et kart som erstatter den personlige opplevelsen av selve stedet. 

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Absolutt. Men kanskje ikke et så utfyllende kart som alle ønsker. Og så absolutt ikke et kart som erstatter den personlige opplevelsen av selve stedet. 

Tanken er interessant. Siden de fleste av oss sjelden besøker en annen menighet kan det løfte litt på sløret for hvordan evangeliet fortolkes av andre. Tiltaket kan gi et spennende innsyn gjennom en annen persons syn på saken. Vi som sogner til en menighet opplever det på vår måte, og det er da selvsagt at vi kan trenge at noen forteller hvordan de ser på dette. Vanligvis kritiserer ikke andre religiøs praksis, men et slikt tiltak kan være en inspirasjon til å tenke over ritene og hvordan de oppleves. Den katolske kirken vil neppe fornye seg av et slikt initiativ, men medlemmene kan likevel inspireres til selvstendige tanker. 

1 liker  
Kommentar #8

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Vårt Land inviterer altså søkende mennesker til å lytte til en anonym kilde for råd og synspunkt om hvor de kan finne sitt åndelige hjem.Til deg som søker: Ikke lytt til mennesker. Gå til Guds Ord. Be om at han skal åpenbare sitt ord for deg. En slik bønn kan være: "Jesus, hjelp meg å følge deg. Vis meg hva som står i Bibelen. Pass på meg slik at jeg ikke farer vill. Amen."

Det står i Bibelen at menneskene i de siste tider ikke lenger vil søke Guds sannhet. Nei, det står at de vil følge opplevelser og visdom. De vil heller dyrke seg selv enn den allmektige Gud. 

Vi leser fra 2. Timoteus, kapittel 4, vers 3 og 4:

"For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter."


Ikke se til mennesker, da vil du falle. Ikke se til opplevelser, se på Jesus Kristus. Han elsker deg, og han vil ha deg. 
1 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Hensikten er ikke å snakke menighetene opp eller ned. Vi gir ikke terningkast, bare et kart for tørste sjeler til ørkenens oaser.

Et fint tilbud.

Noen ord fra en fremmed som kommer på besøk til en menighet kan være fint både for andre interesserte og for den aktuelle menigheten.

Enhver som vil finne et fellesskap må gå selv og ledes av Gud.  Å lese VL’s anmeldelse fra St. Birgitta i tillegg skader sikkert ikke.

Kommentar #10

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Gudstjenesteanmeldelse er en dårlig idé. Dessverre har de to artiklene hittil levd opp til forventningene. Særlig dagens "anmeldelse" av Uranienborg kirke var en parade i malplassert sarkasme og ekkel nedlatenhet. Å omtale mennesker som oppsøker en gudstjeneste en søndag formiddag som velstående "gråtopper" og rullestolbrukere (heldigvis finnes også "eit godt utval salmebøker med stor skrift," føyer skribenten til), er intet mindre enn forkastelig.  En tar seg i å lure på hvem Vårt Lands utsendte er. Det må åpenbart være en person uten noen form for reverens eller forståelse for et kirkerom eller de som oppsøker den. Landsmålet snevrer det inn noe; det gjør også den puerile og krampaktig ironiske tonen. Kanskje er svaret på fadesen at Vårt Land har stjålet reportasjeideen fra studentblekka Natt og Dag – og Natt og Dags studentjournalist. Uansett: Det burde de slutte med. Vårt Land bedriver her en lek med folks religiøse følelser som ikke kan føre noe godt med seg. Hverken for kirkesamfunnene de oppsøker og omtaler, for leserne eller for eget journalistisk ry.

3 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Gudstjenesteanmeldelser

Publisert over 3 år siden

Ja, jeg synes også at dette er en interessant idé, men merker meg at enkelte føler seg støtt.  Jeg antar det beror på en misforståelse av selve konseptet.  Slik jeg har oppfattet det, er noe av poenget at "Sta. Birgitta" skal møte de ulike gudstjenestene med et visst utenfra-blikk.  Dette bør vel de trossamfunnene som får besøk, anse som nyttig?

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg synes også at dette er en interessant idé, men merker meg at enkelte føler seg støtt.  Jeg antar det beror på en misforståelse av selve konseptet.  Slik jeg har oppfattet det, er noe av poenget at "Sta. Birgitta" skal møte de ulike gudstjenestene med et visst utenfra-blikk.  Dette bør vel de trossamfunnene som får besøk, anse som nyttig?

Jeg vil tro det. Hvis en fremmed kommer inn i kirkerommet og ikke skjønner bæret vil jeg se det som betenkelig for menigheten. Man bør ta på alvor at noen kommer utenfra og ser det hele med et nytt blikk og finner det hele merkverdig. Det kan fort anspore til at man bør tenke på om det man gjør gir mening. Vi kan alle sitte så godt fast i rutinene at vi slutter å se omgivelsene. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere