Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

#Løgnpressen

Media er ikke ufeilbarlig. Men de ­pågående bølgene med press og ­undergraving av frie medier, kan skade demokratiet – også her hjemme.

Publisert: 2. mar 2018  /  1239 visninger.

Til alle tider har media vært utsatt for press fra økonomiske interesser, makthavere og ulike interessegrupper. Særlig fra de aktørene som blir utsatt for pressens kritiske søkelys eller avsløringer.

De som husker Watergate-skandalen i USA, på begynnelsen av 70-tallet, kan ha fått med seg hvilket press ansvarlig redaktør Ben Bradlee, i Washington Post, ble utsatt for fra president Richard Nixons administrasjon. Likevel valgte han dag etter dag å publisere nye avsløringer om den mektige presidenten. Som kjent måtte Nixon til slutt gå av. Men det var etter en lang periode der Bradlee og Washington Post hadde fått passet sitt påskrevet som løgnere. I ettertid vet vi hvem som løy.

Undergraver legitimitet

Historisk finnes det langt mer alvorlige angrep på den frie presse enn Nixon-administrasjonens beskyldninger. Aller mest alvorlig er det at noen jobber systematisk med å undergrave pressens legitimitet.

Historisk sett står Adolf Hitler i særklasse. Før han kom til makten, og den frie presse ble avskaffet, kom han med en rekke alvorlige angrep mot tyske medier. Han omtalte pressen som «Lügenpresse», «Marxist ­Lügenpresse» eller «Judenpresse». ­Hitler hevdet altså at pressen løy og var venstrevridd eller marxistisk. Pressen ble regnet som en folkefiende.

Dessverre ser vi likende former for kritikk av pressen flere steder i verden i dag. I dagens Vårt Land skriver vi om en rekke regimer der journalister blir fengslet eller drept fordi de avslører makthavere. De aller fleste journalister som må bøte med livet for sannheten, lever i autoritære regimer. Men dessverre øker også de tunge og alvorlige angrepene på media i demokratiske deler av verden.

Fake news

Den mektigste pressekritiker i Vesten er USAs president Donald Trump. Hans pressekritikk har bidratt til ytterligere polarisering av USA. Blant store grupper har han klart å sverte seriøse medier som New York Times. Men Trump står i en lang tradisjon på den republikanske høyresiden, som Nixon også kan sees som en representant for.

I Norge var Carl I. Hagen den første kjente politikeren som benyttet seg av «venstrekritikk» av pressen. Også hans angrep på pressen var generalisert og dermed svært vanskelig å imøtegå. Selv om Frp og Hagen har fått langt flere presseoppslag i media enn partistørrelsen tilsier, har han gitt NRK økenavnet ARK, «Arbeiderpartiets rikskringkastning».

«Venstrevridd presse»

Mer ­bekymringsverdige er det at den amerikanske venstrekritikken av pressen til dels er blitt adoptert i deler av den mer moderate høyresiden i Norge. Paradoksalt nok har venstrekritikken blitt styrket i takt med at store og tunge avis- og mediehus i Norge igjen har fått en tydeligere liberalkonservativ agenda på lederplass, slik som Aftenposten, VG, Dagens Næringsliv, Bergens ­Tidende og Nettavisen.

Selv om høyre- og venstre-blokken i norsk politikk er nokså jevnstore, finnes det i dag ingen store norske mediehus med en sosialdemokratisk eller ­tydelig venstrevridd agenda. Og til tross for at journalister generelt er venstrevridde, viser ­undersøkelser fra Stortingets egen presselosje at de politiske journalistene, som faktisk skriver om norsk politikk, har et flertall av borgerlige eller høyreorienterte journalister.

Den problematiske konsekvensen med «venstrekritikken» er at den har skapt en frykt hos mange journalister for å bli stemplet. Journalister er blitt redde for å være for harde i klypa mot dagens regjering og makthavere i Høyre og Frp.

Metoo

Vi så det både gjennom valgkampen og i forbindelse med metoo. Mens Erna Solberg og Siv Jensen nærmest ble behandlet med silkehansker etter to svært alvorlig metoo-skandaler, ble Ap-leder Jonas Gahr Støre stilt til veggs uansett hva han foretok seg.

Poenget er ikke at trøkket mot Støre var så urimelig. Men at de to regjeringspartienes mektige­ ledere slapp så billig. Særlig gjaldt det Siv Jensen som «ikke husker» en rekke alvorlige hendelser i eget parti.

Dersom norske journalister faktisk vegrer seg for kritisk granskning av en høyreorientert regjering, på grunn av USA-inspirert kritikk, er dette alvorlig. På sikt vil det kunne svekke både pressen og demokratiet.

Skjult press

En ennå større trussel for den frie pressen i hele verden er de som jobber i skjul, som «trollfabrikkene» i Russland. I november skrev Vårt Land om hvordan 120 millioner amerikanere mottok Facebook-­annonser fra såkalte russiske trollfabrikker. De hadde til hensikt å splitte og polarisere USA før og etter valget – og de lyktes.

Journalisten Andreij Zacharov har vært med å avsløre at 90 studenter i St. Petersburg jobbet i en trollfabrikk som skulle skape kontroverser i sosiale medier om blant annet muslimer og svartes rettigheter. Til Sveriges Radio fortalte han at jo mer troverdig propagandaen virket, jo større gjennomslag.

Når folk først tror på disse falske nyhetene, blir de opprørt over at de ordinære mediene ikke skriver om de samme oppsiktsvekkende historiene. Også det kan svekke pressen. Ikke minst svekker det demokratiet ved å skape ekkokammer der folk lever med sine egne sannheter.

Viktigere enn før

Kanskje nettopp derfor er de tradisjonelle mediene viktigere enn noen gang, og må strykes. For en ting er sikkert: Dersom vi gir opp og lar autoritære krefter definere pressen, er det ikke bare vi i mediehusene som har tapt.

Det er likevel viktig å avslutte med dette: På samme måte som andre samfunnsaktører, gjør pressen jevnlig feil. Som andre yrkesgrupper er vi mennesker som tar avgjørelser. Noen av dem er gode, andre dårlige. Vi gjør tabber. Men den systematiske kritikken vi ser mot pressen står ikke i stil til våre tabber. Vi er ingen løgnpresse, slik heller ikke tysk presse var før 2. verdenskrig.

Vi er ingen ufeilbarlig presse. Men i bunn og grunn er akkurat dét demokratiets adelsmerke.

7 liker  
Kommentar #51

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Per Steinar Runde: Å spørre etter argumentasjon med logisk gyldighet og seriøs debatt er dessverre ikke lenger mulig

Publisert over 3 år siden

De retoriske grep er de samme. Fra Berit Aalborgs "Hitler til Carl I. Hagen", og fra NRKs "Mussolini til Giorgia Meloni":

Slik hjelper heldigvis journalister med sunne holdninger oss andre til å ta stilling og foreta de rette konklusjoner gjennom å spille på etablerte antipatier og forakt. På den offentlige arena betyr debatt og vekten av argumenter mindre og mindre; snarere blir det visst sett på som forstyrrende og unødige elementer: Det gjelder at leserne og seerne forut for argumentasjon skal tilslutte seg de beste moralske holdninger som så tydelig nok fungerer som veivisere for de rette politiske valgene. Vi får altså her velvillig tolkningshjelp til å akseptere posisjoner og holdninger uten at det foreligger noen som helst reell informasjon, rasjonell argumentasjon og debatt. 

Det er m.a.o. journalistenes og mediehusenes behov som er det primære, ikke oss mediebrukere og velgere. 

At vi mediebrukere har visse forventninger til demokratiet, og dets forutsetning de påfølgende brede debatter, er visst underordnet: men det er kanskje fordi det kun er vi som vi ha dem? Vi er faktisk flere som er lei de kesierlige moteoppvisninger fra pressen, og er like lei av å bli fyllt med holdnings- og følelsesmettet kommentarjournalistikk forkledd som nyheter. 

Å forvente å bli informert er dessverre det samme som å be om å bli frustrert. Å ønske å bli opplyst og dermed selv få avgjøre hvilke argumenter som har størst vekt - ut fra alle leseres og seeres forskjellige holdninger - er vår rett, men dog: Det er nettopp denne prosessen og evalueringen vi tydelig nok skal spares for. Slik suspenederes enhver åpen debatt og argumentasjon. Det gode og det onde , det kloke og det dumme, er allerede behørig plassert a priori.

Vanligvis kalles slik for umyndiggjøring, respektløshet og uthuling av demokratiet. Men elendigheten ikles desto verre de beste gevanter hentet fra journalistikkens etiske kostymelager hvor det nettopp er våre behov som skyves frem som legitimering. Tragikomisk nok er det nettopp dem som til tider undermineres.

Den stadig økende polariseringen og diverse ytterliggående gruppers økende støtte er faktisk et par av fruktene av det vi her er vitner til.

14 liker  
Kommentar #52

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

At vi mediebrukere har visse forventninger til demokratiet, og dets forutsetning de påfølgende brede debatter, er visst underordnet: men det er kanskje fordi det kun er vi som vi ha dem? Vi er faktisk flere som er lei de kesierlige moteoppvisninger fra pressen, og er like lei av å bli fyllt med holdnings- og følelsesmettet kommentarjournalistikk forkledd som nyheter. 

Å forvente å bli informert er dessverre det samme som å be om å bli frustrert. Å ønske å bli opplyst og dermed selv få avgjøre hvilke argumenter som har størst vekt - ut fra alle leseres og seeres forskjellige holdninger - er vår rett, men dog: Det er nettopp denne prosessen og evalueringen vi tydelig nok skal spares for. Slik suspenederes enhver åpen debatt og argumentasjon. Det gode og det onde , det kloke og det dumme, er allerede behørig plassert a priori.

Vanligvis kalles slik for umyndiggjøring, respektløshet og uthuling av demokratiet. Men elendigheten ikles desto verre de beste gevanter hentet fra journalistikkens etiske kostymelager hvor det nettopp er våre behov som skyves frem som legitimering. Tragikomisk nok er det nettopp dem som til tider undermineres.

Det onde har aldri spurt opinionen om sin "rett" til å kle seg i keiserlige gevanter.

3 liker  
Kommentar #53

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Er det da ikke slik de egentlig ønsker verden skal være?

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Der er masser af holdninger i den almindelige nyhedsformidling, der burde kunne laves nærmest objektiv.

Migranter omtales som flygtninge, venstreekstremes vold kaldes aktivisme og de voldelige unge, mens højreorienterede demokrater kaldes højreekstremister og når de overfaldes énsidigt siges der at være opstået sammenstød eller at højreekstremisterne forårsagede ulemper for borgerne - ligesom at når brosten og cykler anvendes som kasteskyts af venstreekstreme, så er det ikke dem, der gør det - nej, de ting begynder at flyve gennem luften - dette kaldes agensforskydning.

Sådan kunne man blive ved til en hel bog. Sproget afslører at alt ses fra den ydre venstre ende af det politiske spektrum.

Når alt dette vinkles slik av mainstream mediene og alle deres støttespillere samt forsvarere, også drevet fram politisk ideologisk fra styresmaktenes side; samt alle NGOène. Er det da ikke slik de egentlig ønsker verden skal være?

At egen befolkning slik sett blir fritt vilt.

Danske styresmakter ser ut til å våkne opp, for danske politikere har selv blitt angrepsmål. Politisk "korrekt" tilrettelegging for migrantene, bløtgjør nok ikke de migranter (noen er reelle flyktninger og regnes derfor ikke blant disse migrantene) som vil ha mye mer.

Danskene ser skriften på veggen, tar skjeen i en annen hånd

....."Gennem århundreder er det danske samfund blevet skabt, som vi kender det i dag.
Etableret på et fundament af lige dele nedskrevne regler og fælles forståelse af, hvad der binder os sammen. Alt sammen har det udviklet sig over tid.
Gennem de seneste fire årtier er der imidlertid sket noget, som er endt med i dag at true selve sammenhængskraften – den dér særlige danskhed.
Forklaringen finder vi i udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. I begyndelsen af 1980erne havde én procent af den danske befolkning ikke-vestlig baggrund. I dag er andelen otte procent
.".....

https://www.document.no/2018/02/28/danskene-ser-skriften-pa-veggen-tar-skjeen-i-en-annen-hand/

Mennesket og systemet 

....."  Temaet er urgammelt og intellektualisert langt over grensen til  det helt meningsløse: Mennesket mot systemet. Diskusjonen er  fremmedgjort og mer eller mindre utilgjengelig gjennom en tett skog av  fremmedord, forbeholdt akademia der takhøyden er alt annet enn  overbevisende, kanskje særlig i det samfunnsvitenskapelige og historiske  feltet. Tankefengslene er banket sammen av 68-generasjonen."..... 

....."Den humoristiske Venstre-politiker Jon Leirfall sa det slik i sin tid:  Økonomien i dette landet er snart definert slik at selv en voldtekt  defineres som økonomisk vekst! Underforstått – fordi en voldtekt utløser  en rekke tiltak i flere etater, som så er sysselsatte og har noe å  gjøre. Intet mindre, i det vi har blitt fortalt er velferdsstaten.".....

https://resett.no/2018/03/03/mennesket-og-systemet/

Egne landsmenn kan hetses med og diskrimineres til fordel for migrantene, det er kun under OL, VM, EM og GP det er noe grepa stort å være dansk, norsk, svensk o.s.v. . Ellers er det jo noe herk, for totalitære politisk ideologiske globalister.

Men bumerangene som kastes vil jo før eller senere vende tilbake til dem som kaster, som også har ansvaret for dem som skal ivareta innbyggerne. Nå har de svenske tilstandene nådd politiet her i landet, nøyaktig slik utviklingen har vært i Sverige. Slik går det når den politiske ideologien har mye større verdi enn mennesker.

Kilder i politiet rapporterer om blind vold og trakassering av betjenter på Oslos østkant, utført av tenåringer

....."– Dette begynner å bli svært alvorlig. Det må helt andre tiltak til  for å få snudd denne situasjonen. Staten viser en svakhet overfor disse  forbryterne. Det har satt seg en kriminologisk tankegang der man tror at  straff ikke funker og der respekt for autoriteter blir sett på som  undertrykkelse. Det får frem det verste i folk, og vi ser at volden brer  om seg på alle området i samfunnet, sier en av politifolkene Resett har  snakket med.

Resetts kilder i politiet opplyser om flere hendelser som involverer  vold, trakassering, kriminelt oppvigleri og samarbeid mot politiet. En  av disse dreier seg om en episode på Haugenstua for et par uker siden." .....

https://resett.no/2018/03/04/kilder-i-politiet-rapporterer-om-blind-vold-og-trakassering-av-betjenter-pa-oslos-ostkant-utfort-av-tenaringer/

Når politifolk og andre i offentlige etater ikke lenger kan stå fram å snakke fritt, da forteller det alt om hvor langt globalistene har kommet med sin totalitære politiske ideologi.

---

Det er ikke så mange lenger som forholder seg til dette, selv om det å være bevisst på dette er en stor hjelp til å holde ut i en tid der millioner av mennesker selv må lete etter nyheter uavhengig mainstream mediene som forer oss med selektivt politisk tilpasset massiv propaganda av verste sort:

Sett ikke lit til mennesker, en ser jo hvordan det går. For det finnes mennesker som ikke vil lære av historien, men som er blindet i kampen for å få den optimale makt og rikdom. Makt og rikdom som den onde prøvde å friste Jesus med og mislykkes, det er umulig å lure og bedra Gud som ikke lar Seg friste. Menneskeverdet og mennesker har da lenger ingen verdi, utenom den verdien som brikker for å oppnå optimal makt og rikdom; via en totalitær politisk ideologi. Det antikristelige systemet.

Det blir store konsekvenser når Kristus Jesus forkastes av de fleste også fra styresmaktenes side, da åpnes det for helt motsatte krefter. Dette vil merkes.

Når mange nok lar seg forvirre og lokke med brød og sirkus, kommer "blåmandagen" og den forsvinner ikke med det første. Trengselstiden skal vare i 7 år. Det blir ikke fred før Kristus Jesus kommer tilbake som lovet. 

Det er kun Kristus Jesus som kan gi oss framtidshåp, uansett forholdene her på jorden.

7 liker  
Kommentar #54

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke så mange lenger som forholder seg til dette, selv om det å være bevisst på dette er en stor hjelp til å holde ut i en tid der millioner av mennesker selv må lete etter nyheter uavhengig mainstream mediene som forer oss med selektivt politisk tilpasset massiv propaganda av verste sort:

Sett ikke lit til mennesker, en ser jo hvordan det går. For det finnes mennesker som ikke vil lære av historien, men som er blindet i kampen for å få den optimale makt og rikdom. Makt og rikdom som den onde prøvde å friste Jesus med og mislykkes, det er umulig å lure og bedra Gud som ikke lar Seg friste. Menneskeverdet og mennesker har da lenger ingen verdi, utenom den verdien som brikker for å oppnå optimal makt og rikdom; via en totalitær politisk ideologi. Det antikristelige systemet.

Det blir store konsekvenser når Kristus Jesus forkastes av de fleste også fra styresmaktenes side, da åpnes det for helt motsatte krefter. Dette vil merkes.

Når mange nok lar seg forvirre og lokke med brød og sirkus, kommer "blåmandagen" og den forsvinner ikke med det første. Trengselstiden skal vare i 7 år. Det blir ikke fred før Kristus Jesus kommer tilbake som lovet. 

Det er kun Kristus Jesus som kan gi oss framtidshåp, uansett forholdene her på jorden.

Du har helt rett i din analyse, og godt er det at det finnes fornuftige og hederlige mennesker som ser dette og vet med seg selv forskjellen på den ondskapen som leder mainstream i dag og den redningen som kommer gjennom Jesus Kristus.

Det er mer nødvendig enn noensinne å velge side og å være trygg i troen på Jesus Kristus!

7 liker  
Kommentar #55

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Takk

Publisert over 3 år siden

Tusen takk for dine mange gode og velformulerte kommentarar i denne tråden. Kanskje har du også rett i at vi ikkje bør vente oss sakleg informasjon og logiske argument frå media som er meir opptatt av å påverke oss enn av å gje oss eit godt grunnlag for eigne meiningar. Men i det lengste vil eg krevje sakleg informasjon og godt grunngjevne standpunkt av media og kritisere dei når eg i staden får tøv eller propaganda.

8 liker  
Kommentar #56

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Tiltredes

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Tusen takk for dine mange gode og velformulerte kommentarar i denne tråden. Kanskje har du også rett i at vi ikkje bør vente oss sakleg informasjon og logiske argument frå media som er meir opptatt av å påverke oss enn av å gje oss eit godt grunnlag for eigne meiningar. Men i det lengste vil eg krevje sakleg informasjon og godt grunngjevne standpunkt av media og kritisere dei når eg i staden får tøv eller propaganda.

God oppsummering.

5 liker  
Kommentar #57

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tv2 nyhetskanalen.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Fordi disse såkalte "alternative" mediene fungerer som ekkokamre for aktører som har som utgangspunkt at de ordinære mediene lurer leserne sine.  Det bidrar til å mistenkeliggjøre vanlig nyhetsformidling, som gjerne presenteres slik Berit Aalborgs overskrift antyder: "Løgnpressen".

Dette er en TV-kanal som daglig viser den store skjevheten som formidles til seerne.
Som f.eks i dag da en journalist fra Tv 2 hadde fått tak i justispolitisk talskvinne fra AP i vandrehallen på Stortinget for å bombardere Listhaug med sterk kritikk fordi hun ikke hadde stoppet en dømt pedofil i å reise til Thailand.
Journalisten hadde ikke fått med noen fra Frp(som vanlig) når han skulle høre hva Ap mener om Listhaug.
Alle fatter at Listhaug ikke kan være oppdatert på alle straffedømte og hvor de drar hen etter å ha sluppet ut,men det mente denne frekke damen fra Ap at hun burde kunne.
Ellers driver Nyhetskanalen med sin daglige hets av Trump og leter febrilsk for å ha noe dritt å slenge i hver sending.
At Aalborg tror at nyhetsformidlere som er kritiske til denne ensidige vinklingen er en fare for verden viser at hun ikke ønsker en fri presse.
Hverken mer eller mindre.
Så kan hun dra frem Hitler for å få frem det hun vil sammenligne med.
DET gjør det bare enda sykere !

9 liker  
Kommentar #58

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Når alt dette vinkles slik av mainstream mediene og alle deres støttespillere samt forsvarere, også drevet fram politisk ideologisk fra styresmaktenes side; samt alle NGOène. Er det da ikke slik de egentlig ønsker verden skal være?

At egen befolkning slik sett blir fritt vilt.

Danske styresmakter ser ut til å våkne opp, for danske politikere har selv blitt angrepsmål.

Det er nok inspireret af FN, der tillader racediskrimination for at hjælpe diskriminerede grupper til at få mere magt.

Om det så er velanbragt og -begrundet kan vel diskuteres.

Den nye danske retorik fejler ikke noget, men jeg hæfter mig ved at tilstrømningen ikke er et emne - ligesom islam heller ikke er det.

Ellers kunne det være en vej til en løsning, men med stadig stor tilstrømning tror jeg at der vil ske det at man spreder problemerne, så de kommer under 'protestgivende niveau', men de vil så poppe op rundt omkring igen om nogle år bare nu i mange flere eksemplarer.

Men udspillet er dygtig opportunistisk politik - han får både sagt noget af det som DF og nu også Socialdemokraterne (flygtningelejre i Afrika) er begyndt at spille ind med og som det opstillingsberettigede NB (Nye Borgerlige) også har som program - gjort lidt afbigt for at han gik til valg på straksopbremsning og gjorde det modsatte med dobbelt op i tilstrømning - og endelig lever op til det vigtigste krav fra EU og Merkel, nemlig fortsat stor og kontinuerlig ulandsindvandring.

Endelig bør det næsten nævnes at man som også med de tidligere ghettoudspil tager finansieringen fra det almennyttige boligbyggeris fælles opsparing til større vedligeholdelser og renovering - denne gang tager de 12 mia. som er over halvdelen af, hvad der er til de formål frem til 2030.

Man lader igen den del af befolkningen, der bærer de største byrder ved indvandringen, betale for nogle af dens større konkrete udgifter.

8 liker  
Kommentar #59

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Til oss viser de sitt sanne ansikt, mens x-antall av oss vet Hvem vi får hjelp til å holde ut i fra.

Publisert over 3 år siden

Søren Ferling

Den finurlige vridningen som ikke helt holder vann, fra dansk politikk´s side. 

Folk presenteres for noe som umiddelbart kan se noe bedre ut, men som i praksis vil spre skadevirkningene og problemene på flere områder. Mens som sedvanlig sendes regningen til befolkningen.

Kan det prinsippmessig assosieres med MRSA, svinebakterien som har høy smittegrad også til mennesker? (Så programmet "Når antibiotika slutter å virke" på nrk2). Som kunne blitt stoppet i tide men av forskjellige årsaker og interesser forhindret prøvetaking av avlsgrisene, nå er det betydelig vanskeligere å unngå smittespredning. Omfanget har blitt faretruende stort, klatte foretak henvises til at det gjøres noe ihvertfall. Hva er et menneskeliv verdt i et slikt system? Null og niks.

Enten det gjelder frykt for stigmatisering og isolering samt økonomiske årsaker, dette skjer jo også på grassrotplan. - Der frykten for sosiale og økonomiske forhold skal forringe levestandarden -, men hva da når dette medfører økt egoisme og forherdelse? - Der hensynsløsheten blir virkemiddelet for selv å opprettholde en viss levestandard -.

Om det gjelder multiresistente bakterier, nox utslipp fra biler, sunn og livsviktig Co2 erstattes med farlige mikropartikler i  det "gode miljøvernets" ånd. Prinsippet er hele tiden det samme: Alt som er til virkelig skade for menneskenes trygghet og trivsel, er politisk "korrekt" noe "fortreffelig bra".  Mainstream mediene bedriver massiv propaganda for alt som får destruktive resultater.

Betongblokk barrierer som under ww2 ble kalt for hitlertenner, er et vanlig syn i hele Europa, for å pynte på deres funksjon lages de som kjempeurner som fylles med blomster (slik som i Oslo). Viljen er stor for å avdempe deres egentlige grunn for at de er der.

Apropos:

SV-politiker vil opprette konsentrasjonsleir for Resett-lesere på Bjørnøya

https://resett.no/2018/03/05/sv-politiker-vil-opprette-konsentrasjonsleir-for-resett-lesere-pa-bjornoya/

Ytringsfrihet, slik den oppleves   https://resett.no/2018/03/05/ytringsfrihet-slik-den-oppleves/

Vet du hva, noen ganger finner jeg ikke ord når en er vitne til det som skjer rett foran øynene våre, det oppfattes som noe helt vanvittig. Der smilende og vennlig utseende ansikter på tvskjermen sprer destruktiv propaganda som river tidligere noenlunde demokratiske land i stykker innenfra. - De framstår ikke som nordkoreanske nyhetsopplesere, nei, de framstår som folk flest -. I andre programmer, fra underholdning til opplysende programmer, formidles propagandaen på en blid, vennlig og jovial måte. Slik avvæpnes mange som tror på menneskene, mens alle som ikke lar seg bedåre får se løgnaktigheten bak den utstuderte fasaden. Til oss viser de sitt sanne ansikt, mens x-antall av oss vet Hvem vi får hjelp til å holde ut i fra.

7 liker  
Kommentar #60

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Søren Ferling

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Det er nok inspireret af FN, der tillader racediskrimination for at hjælpe diskriminerede grupper til at få mere magt.

Om det så er velanbragt og -begrundet kan vel diskuteres.

Den nye danske retorik fejler ikke noget, men jeg hæfter mig ved at tilstrømningen ikke er et emne - ligesom islam heller ikke er det.

Ellers kunne det være en vej til en løsning, men med stadig stor tilstrømning tror jeg at der vil ske det at man spreder problemerne, så de kommer under 'protestgivende niveau', men de vil så poppe op rundt omkring igen om nogle år bare nu i mange flere eksemplarer.

Kommentar #59 er et svar på din kommentar, glemte å ta med det innfelte. Takk for dine kommentarer og svar.

4 liker  
Kommentar #61

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Vet du hva, noen ganger finner jeg ikke ord når en er vitne til det som skjer rett foran øynene våre, det oppfattes som noe helt vanvittig. Der smilende og vennlig utseende ansikter på tvskjermen sprer destruktiv propaganda som river tidligere noenlunde demokratiske land i stykker innenfra.

Jeg tror også af og til at jeg drømmer - som da for et par måneder siden svenske journalister og advokatforbundet diskuterede, hvordan man på en anstændig måde kunne slippe af med brunrotterne, for, som de sagde, gift er vel ikke anstændigt.

Brunrotterne er mennesker, der ikke er PK.

Det er de i egne øjne anstændige - PK'erne.

Jo, der er nok den parallel til MRSA at mange interesser er egennyttigt rettet imod helt andre ting end menneskers velfærd.

5 liker  
Kommentar #62

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det å ha opplevd en noenlunde fredelig etterkrigsperiode...

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror også af og til at jeg drømmer - som da for et par måneder siden svenske journalister og advokatforbundet diskuterede, hvordan man på en anstændig måde kunne slippe af med brunrotterne, for, som de sagde, gift er vel ikke anstændigt.

Brunrotterne er mennesker, der ikke er PK.

Det er de i egne øjne anstændige - PK'erne.

Det å ha opplevd en noenlunde fredelig etterkrigsperiode, der det gjaldt å bygge opp igjen det som Hitler, nazistene og fascistene ødela og rev i stykker. Vi som er takknemlige for eget land og folk, vi er altså disse tiders "brunrotter". "Skadedyr" som må bekjempes, da er det heller ikke noe å undres over den massive overvåkningen heller, som flere av oss er oppmerksomme på:

...."I skogen ved Hønefoss har e-tenesta bygd opp ein av verdas mest avanserte lyttepostar. Denne meldinga kunne vi lese på NRK sine nettsider 1 mars.
Publisert: 5. mar 2018 / 201 visninger.
Her samlar dei inn data frå telefonsamtalar og sosiale media. Overvakinga er offisielt retta inn mot norske borgarar som samarbeider med utanlandske terroristar.  Definisjon på kven som er terroristar og kva land det gjeld blir ikkje gitt.
Det som derimot er meir sikkert er at dette kan vere i strid med norsk lov fordi det og innvolverer vanlege norske borgarar
.".... http://www.verdidebatt.no/innlegg/11717200-folk-blir-lurt

Nå er det heller ikke oss som virker og gjør stor skade i det skjulte og legger igjen lort som avslører hvem som har vært på ferde,  vi står jo åpent fram i dagslyset og blir grovt hetset for at vi ikke er som globalistene og ikke liker menneskefiendtlige totalitære diktatoriske tilstander. Der kun etterplaprere aksepteres.

Med ulover bygges landet (Grande er svært aktivt opptatt med dette, mens maimstream mediene tier), der nye lover nå utarbeides og lages som vil ramme alle som  står myndighetene og dermed  globalistisk ideologi i mot. Også når det gjelder hva slags  tro som formidles, kristne vil i økende grad bli forfulgt også fra styresmaktenes side. Noe som til en viss grad kan assosieres med det du skrev:

"Jeg tror også af og til at jeg drømmer - som da for et par måneder siden  svenske journalister og advokatforbundet diskuterede, hvordan man på en  anstændig måde kunne slippe af med brunrotterne, for, som de sagde,  gift er vel ikke anstændigt.".....

Samt:   SV-politiker vil opprette konsentrasjonsleir for Resett-lesere på Bjørnøya    https://resett.no/2018/03/05/sv-politiker-vil-opprette-konsentrasjonsleir-for-resett-lesere-pa-bjornoya/

Kampen mot det frie ord:    ....."– Måten Sumaya og andre unge debattanter møtes på, er forkastelig. Det er helt uakseptabelt at Sumaya utsettes for negativ sosial kontroll fra nett-troll på ytterste høyre. Med det mener jeg at de gjennom sin aggressive oppførsel har lyktes med å midlertidig tvinge henne til taushet, sier Solberg til  Klassekampen  .".....  https://www.document.no/2018/03/06/solberg-behandlingen-av-sumaya-er-forkastelig/

Mens det er helt i orden at vedkommende forbanner justisministeren og hetser dem som ikke er enig med henne eller forbanner dem hun ikke liker: Erna Solberg kaster stein i glasshus

....."Kommentarer om «hettemåke» og «trygdepudding» slapp gjennom på det  forhåndsmodererte kommentarfeltet til Resett. Og det blir her et  spørsmål om hva man må tåle når man er en prisbelønt offentlig stemme  som selv bruker utrykk som «Fuck Sylvi» og «Fuck politiet». Vedkommende  samfunnsdebattant har også skrevet på twitter at Resetts Shurika Hansen –  som også er norsksomalier – «flørter med høyreekstreme og  nasjonalistiske krefter» og derfor «ikke passer inn i en antirasistisk  markering».".....   https://resett.no/2018/03/06/erna-solberg-kaster-stein-i-glasshus/

Det er lettere å forholde seg mennesker som ikke ser harmløse ut, enn de som ser ut og oppfører seg normalt; helt til de åpner munnen og snakker. De førstnevnte er en forberedt på kan gjøre skade, de sistnevnte er både feige og lumske og motarbeider befolkningen hovedsakelig i det skjulte.  Men når utviklingen har kommet så langt som den allerede har, lar den seg ikke lenger skjule, selv om en legger all godviljen til. Har jo prøvd på det også, men klarer ikke å fornekte det som skjer rett foran øyne på en.

For alle  som har alt som er sant og ekte kjær, som har blitt utrustet med nestekjærlighet for vår neste. Som har fått tro på alt det Skriftene  (hele Bibelen) beretter om er sant. Har fått sunn fedrelandskjærlighet til eget land og folk, samt ønsker nøyaktig det samme for alle land i verden. Vi som ønsker at alle barn og ungdommer skal ha en trygg og rettferdig verden å vokse opp i, som ønsker at alle skal leve og bo i fred med hverandre og ønsker det beste for hverandre. Det er oss som nå sees på som fiender mot det globale totalitære systemet som vil det totalt motsatte og optimal makt over flest mulig mennesker og rikdom.

Utviklingen går så fort at en klarer ikke å forholde seg til alt som skjer. Vi utsettes for massebombing av inntrykk, og trenger å gå avsides innimellom.

Mens andre begynner å frykte for å føde barn inn i denne verden:

Europas merkelige død er også Norges 

...."Murray skriver blant annet dette:
Spørsmålet  om hvordan landet vårt vil se ut i fremtiden,  er også uhyre viktig når  man tenker på å få barn og på den neste  generasjonens oppvekst. Når  man er optimistisk om fremtiden, er man  gjerne også optimistisk med  tanke på å få barn. Hvis man derimot  forestiller seg en fremtid fylt av  etnisk eller religiøs splid, kan man  komme til å tenke seg om to  ganger før man bringer barn inn i en slik  verden.
Det er ingen tvil  om at de aller fleste av dagens nordmenn tenker seg  om to ganger før de  setter barn til verden. Europas merkelige død ser  også ut til å være  Norges.
".....

....."Budskapet er altså: Hvis du ikke er likegyldig til at landet ditt dør, er du et dårlig menneske.
Både  vikingene og de gamle grekerne dyrket fruktbarhetsgudinner, og for  kirken har abort vært ansett som en synd. Men det er angivelig nå vi  lever i opplyste tider. Den får tro det, den som vil
."...

https://www.document.no/2018/03/06/europas-merkelige-dod-er-ogsa-norges/

---

Uten Jesu Kristi inngripen hjelp, makter vi ingenting. Himmel og jord skal en dag forgå, Men Herren Allhærs Gud skal skape en ny himmel og en ny jord som aldri i alle evigheters Evigheter skal forgå. Derfor står ikke mitt framtidshåp til denne verden, men til den kommende. Samtidig skal vi ta vare på hverandre underveis, noen av oss skal også påminne om hva slags tider vi lever i. Påminne om hva Herren Allhærs Gud har ment med å gi oss forskjellige land etter folkeslagene, som skulle ha blitt forvaltet etter Guds gode vilje. Men x-antall mennesker ville/vil det ikke slik, de ville/vil ha røveren isteden. Resultatet ser vi, og verre skal det bli. Men alt til sin tid. For:

 Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. 1 Kor 15,19

Se på fikentreet (Israel):

29 Han fortalte dem en lignelse:
 Se på fikentreet og alle de andre trærne! 30 Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.
 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.
Luk 21,29-33

Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Rom 5,2

Dette er etter Guds gode vilje, mens unnlatelsen og forkastelsen av dette erfares jo med stor tyngde i disse tider:
Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. 1 Tim 6,17

 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Rom 15,4

Guds velsignelse og fred!

6 liker  
Kommentar #63

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jo, det går den gale vej på de fleste områder. Sådan har det nok også været i tidligere systemer, der blev totalitære. En stille glidende udvikling, som ingen rigtigt kan tage sig sammen til at undsige, fordi det er en gruppetænkning og det derfor har alvorlige følger ikke at hyle som de ulve, man er iblandt.

For at parafrasere venstrefløjen: Det ligner noget fra trediverne...

6 liker  
Kommentar #64

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Ingen tidligere tider kan helt sammenlignes med det som skjer nå

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jo, det går den gale vej på de fleste områder. Sådan har det nok også været i tidligere systemer, der blev totalitære. En stille glidende udvikling, som ingen rigtigt kan tage sig sammen til at undsige, fordi det er en gruppetænkning og det derfor har alvorlige følger ikke at hyle som de ulve, man er iblandt.

For at parafrasere venstrefløjen: Det ligner noget fra trediverne...

Er enig i det, men samtidig  dukker globalismen opp i økende grad globalt og i et mye større omfang enn tidligere. Romerriket ble jo stort, mens dets fall kom også relativt brått.

Denne typen globalisme som nå sprer seg, kryper smygende inn i de fleste land og får sine tilhengere der. Mainstreams medienes rolle er jo et av hovedverktøyet som brukes, der internett også overvåkes og det frie ord får i økende grad dårligere kår. Slikt har ikke menneskene vært vitner til tidligere.

Ingen tidligere tider kan helt sammenlignes med det som skjer nå, men kan også assosieres med den tiden på Noa`s og Lot`s tid pluss det totalitære diktatoriske i tillegg i et betydelig større omfang.

Dette har jo også et sterkt politisk totalitært globalistisk preg: 

– Jeg har en gutt i klassen fra Syria som sier han vil drepe meg. Svar fra staten: pass deg så du ikke blir rasist

..."– Det er leit å høre at du har opplevd vanskelige ting på skolen! Det er  skolen sin jobb å passe på at alle elevene har det bra, og at ingen  opplever vold eller trusler. Det er også viktig at du får støtte til å  takle dine følelser og tanker om innvandrere, slik at du ikke blir redd  for en hel gruppe mennesker, noe som er rasistisk."....   
https://resett.no/2018/03/07/jeg-har-en-gutt-i-klassen-fra-syria-som-sier-han-vil-drepe-meg-svar-fra-staten-pass-deg-sa-du-ikke-blir-rasist/


4 liker  
Kommentar #65

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Dette har jo også et sterkt politisk totalitært globalistisk preg: 

– Jeg har en gutt i klassen fra Syria som sier han vil drepe meg. Svar fra staten: pass deg så du ikke blir rasist

..."– Det er leit å høre at du har opplevd vanskelige ting på skolen! Det er  skolen sin jobb å passe på at alle elevene har det bra, og at ingen  opplever vold eller trusler. Det er også viktig at du får støtte til å  takle dine følelser og tanker om innvandrere, slik at du ikke blir redd  for en hel gruppe mennesker, noe som er rasistisk."....   
https://resett.no/2018/03/07/jeg-har-en-gutt-i-klassen-fra-syria-som-sier-han-vil-drepe-meg-svar-fra-staten-pass-deg-sa-du-ikke-blir-rasist/

Dette er rasisme fra statens side - djevelsk i sitt hovmod og rendyrkede ondskap!

Håper inderlig jeg slipper slike opplevelse i min egen familie.

Trussel om mord er ulovlig i Norge. Nå ser vi at det er ofrenes skyld - mer venstrevridd går det ikke an å bli!

6 liker  
Kommentar #66

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jo, forskellen fra tidligere er at lykkes projektet, vil der ikke være noget 'udenfor', ingen alternativer eller andre, der kan komme til hjælp. Det vil blive utroligt énsporet og blindt, når al opposition og alle alternative tanker og kulturer er fjernet.

Ja, den officielle holdning og tænkning er gennemført racistisk.

7 liker  
Kommentar #67

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Kommentar #65 og #66.

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, den officielle holdning og tænkning er gennemført racistisk.

Enig i også dette, der rasismen rettes direkte mot egen befolkning og ikke nødvendigvis avhengig av hudfarge:

Italias første svarte senator – fra «rasistisk» parti    https://www.document.no/2018/03/06/italias-forste-svarte-senator-fra-rasistisk-parti/

Globalistene forholder seg til verden samlet globalt, der landegrensene oppheves, med unntak av de "spesielt utvalgte". Som f.eks. kampen om at pal-araberne har "rett" til Israels landområder og for å få hele Israel i arabernes hender. I slike tilfeller aksepteres og betydelig støttes kampen om at disse pal-araberne urettmessig får dette landet. Noe som ikke vil skje, selv om det en dag vil se slik ut.

Globalismen er jo det totalitære antikristelige systemet som ikke har hatt sin like i omfang, i denne verdens historie. Den er gjennomgripene diktatorisk totalitær også muliggjort av den teknologiske utviklingen og de tekniske/digitale verktøyene.

Noe om det som skjer:

The Buck Stops Here

....."Dette har aldri skjedd før at et stort segment av eliten går til krig  mot en demokratisk valgt leder. Men når man kjenner den ideologiske  ballasten til aktørene, blir det mer forståelig. Anti-Trump  markerer en  bane – et trajectory: De gamle 68’erne ender opp som motstandere av  garanten for Vestens frihet. Den samme frihet de nyter godt av selv.  Dette har vært essensen av ungdomsopprøret helt fra begynnelsen.".....

....."Utallige representanter står opp og vitner om denne drømmen, omtrent  som på bedehusene i gamle dager. Terje Tvedt punkterer denne drømmen i  boken Det internasjonale gjennombruddet. Den viser nettopp at den norske  eliten har ignorert elementære innsikter i historie og kultur. Man tror  man kan oppheve ikke bare vår egen kultur og historie, men samtidig la  de som kommer hit beholde sin.

Det er den ultimate drøm. Er det rart det blir et mareritt? ".....

....."Dette truer norske interesser og Norges sikkerhet. Det truer forholdet  til vår viktigste allierte, og aller verst: Det viser at det er noe galt  med vår virkelighetsoppfatning.".....    https://www.document.no/2018/03/07/the-buck-stops-here/

Globalismen har på - et vis - sitt opphav i Midtøsten, der arabernes og muslimenes politisk ideologiske religion krever overherredømme. Helt i tråd med alle diktatoriske totalitære ideologier der uhemmet diktatorisk imperialisme er fellesnevneren.

At Arafats onkel samarbeidet med Hitler er et typisk fellestrekk, der de ekstreme totalitære kreftene finner hverandre og samarbeider. Var det ikke også noen kommunister som samarbeidet med Hitler?

1 liker  
Kommentar #68

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Globalismen har på - et vis - sitt opphav i Midtøsten, der arabernes og muslimenes politisk ideologiske religion krever overherredømme. Helt i tråd med alle diktatoriske totalitære ideologier der uhemmet diktatorisk imperialisme er fellesnevneren.

Enig i en del, men jeg mener ikke globalismen er opstået ud fra islam. De bruges bare som kaoskraft og murbrækker.

Jeg tror den strengt taget startede allerede med ideologierne liberalisme og socialisme, der begge er verdensrevolutionære utopier, der endda udgør en falsk opdeling i frihed og tryghed og som i lighed med islam er supremacistiske.

6 liker  
Kommentar #69

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Vanskelige tider som kan oppfattes som uvirkelig, men har noe med endetiden å gjøre.

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Enig i en del, men jeg mener ikke globalismen er opstået ud fra islam. De bruges bare som kaoskraft og murbrækker.

Jeg tror den strengt taget startede allerede med ideologierne liberalisme og socialisme, der begge er verdensrevolutionære utopier, der endda udgør en falsk opdeling i frihed og tryghed og som i lighed med islam er supremacistiske.

Der det ikke er noen hjelp i å gjøre som strutsen som stikker hodet i sanden.

Har vel etterhvert fått et inntrykk av at disse sterkt målrettet utnytter og bruker hverandre maksimalt, sterkt destruktive og voldelige kaoskrefter har jo venstresiden også avlet nok av f.eks. antifa. Der selve betegnelsen står i direkte motsetning til det de står for og praktiserer. Foreløpig med felles mål, globalistisk politisk ideologisk totalitært verdensherredømme.

Men når f.eks. en slik forskning befinner seg i totalitære politisk ideologiske hender, gir slikt også uhyggelige assosiasjoner:

AI-controlled brain implants for mood disorders tested in people
Researchers  funded by the US military are developing appliances to record neural  activity and automatically stimulate the brain to treat mental illness.

https://www.nature.com/news/ai-controlled-brain-implants-for-mood-disorders-tested-in-people-1.23031

– EU er blitt et tysk imperium   https://www.document.no/2018/03/08/eu-er-blitt-et-tysk-imperium/

To fluer i ett smekk: Religiøs rasisme   https://www.document.no/2018/03/08/to-fluer-i-ett-smekk-religios-rasisme/

Skrev dette i kommentar #67 med tanke på at globalismen er antikristelig. Egentlig et tungt og slitsomt tema å forholde seg til, skriver også med tanke på x-antall forskjellige mennesker som leser dette. Regner deg for å ha mye større kapasitet og er mer oppdatert og vet mye mer enn meg angående disse også historiske politiske forholdene. Har selv ikke kapasitet eller tid til å gå i dybdene på dette, men får allikevel assosiasjoner om hva som kan ha samme prinsipp, slik som f.eks. med MRSA. Men når det gjelder Skriftene, der kjenner jeg meg nok mest hjemme.

Globalismen har på - et vis - sitt opphav i Midtøsten, der  arabernes og muslimenes politisk  ideologiske religion krever  overherredømme. Helt i tråd med alle  diktatoriske totalitære ideologier  der uhemmet diktatorisk imperialisme  er fellesnevneren.

Det trengs nok en bedre begrunnelse på hva som menes med - et vis -, vil heller ikke hevde at det er rett måte å se det på, men som kommer mer innunder menneskelige begrensninger/utilstrekkelighet (se forhold stykkevis og delt):

De  antikristelige (som flere enn meg oppfatter at også globalistene tilhører) er de som motarbeider Kristus Jesus også ved sin  vranglære, som fornekter at Kristus Jesus virkelig er den Han sier Han  er. Ordet som også er Kristus Jesus fornektes og motarbeides, dermed  fornektes og motarbeides også det Jesus Selv sier. Muslimene aksepterer  Jesus som en profet og Abraham som far også for både jøder og arabere.  Jøder og arabere er jo halvbrødre, men bekjennes som brødre.

Vranglære defineres allment slik : ..."vranglære
vrang|lære m1, f1 (av I lære) uriktig, falsk lære, kjetteri.
"... http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=vrangl%C3%A6re&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

- Som vanligvis fra kristenhold assosieres i direkte forbindelse med vranglærende avvik fra Jesu Kristi og apostlenes lære. -

Vranglære  er jo å trekke noe i fra og legge noe til, gnostisismen og vranglærende sekter er jo typisk  vranglærende, der noe sant fra Skriftene blandes med løgn. Kan da ikke  andre religiøse skrifter som blander selektivt det som står i Skriftene  inn i sin politisk ideologiske totalitære religion (når det politiske er integrert i den) som da kan oppfattes som globalistisk antikristelig? 

På samme måte som den  geistlige kirken framstår globalistisk politisk ideologisk "korrekt" og motarbeider  Israel, jødene og troende kristne, samt egen befolkning i de land dette  gjelder. Hvem er det denne geistlige kirken (den lutherske og  pavekirken) omfavner og inkluderer i dag? Er det ikke de globalistiske  antikristelige krefter som vil likestille kristendom og islam, ut fra  deres definisjon av kristendom og islam? De andre religionene er knapt  på agendaen, i hvertfall ikke offentlig og i mainstream mediene der islam  er sterkt favorisert. Etter at islam ble arabernes religion, så er denne religionen samtidig det ultimate globalistisk politisk ideologisk imperialistisk. 

Hva Skriftene sier om det antikristelige (står enda mer om dette i Skriftene):

20 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden.
 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.
 31 Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
Apg 20,29-31

18   Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal   komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den   siste tid er kommet.
 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av   oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli   klart at ikke alle er av oss.
1 Joh 2,18-19

Jeg   vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig – og likevel rik.   Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke  er  det, for de er Satans synagoge. Åp 2,9

- Som vanligvis fra kristenhold assosieres dette i direkte forbindelse med vranglærende og motarbeidende avvik fra Jesu Kristi og apostlenes lære, som dermed motarbeider Kristus Jesus. -

Det  er en  kjent sak at det finnes globalistiske jøder som også motarbeider  eget  land og folk og som omfavner tildeling av land til pal-arabere.  Karl  Marx var jo også jøde. Den sterkt målrettede antikristelige globalismen,  er like sterkt målrettet i å fjerne Israel fra kartet og fjerne  kristendommen og alt og alle som minner verden om Kristus Jesus.

2 liker  
Kommentar #70

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jo, jeg ser og følger også mange ubehagelige udviklinger. Jeg er ikke bibelskolet og tænker ikke så meget i Endetid, men prøver at forstå ud fra det umiddelbart synlige og se på det rationelt.

Jeg er bange for at jeg ikke kan følge op på dine mange meget interessante indfaldsvinkler af simpel tidsnød.

Ja, jøderne er også et splittet folk i dag og det har mange af dem det svært med - lidt som hos os.

6 liker  
Kommentar #71

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jo, jeg ser og følger også mange ubehagelige udviklinger. Jeg er ikke bibelskolet og tænker ikke så meget i Endetid, men prøver at forstå ud fra det umiddelbart synlige og se på det rationelt.

Jeg er bange for at jeg ikke kan følge op på dine mange meget interessante indfaldsvinkler af simpel tidsnød.

Ja, jøderne er også et splittet folk i dag og det har mange af dem det svært med - lidt som hos os.

Det har jeg allerede forlengst forstått at du gjør, leser faktisk mesteparten av det du skriver med stor interesse, som er med på å holde meg litt mer oppdatert sammen med nettavisene jeg stadig har linker til. Tar til meg informasjon fra alle som det er vel verdt å få informasjon fra.

Disse nettavisene leses selektivt, disse leses som jeg leste Aftenposten og VG før avisene ble kuppet av sosialist globalistene. Sluker heller ikke alt rått er heller ikke enig i ett og alt, vurderer politisk vinkling og felles menneskelige begrensninger. Oppfatter dem  slik at de som driver disse nettstedene og de fleste som kommenterer har et mer normalt/pragmatisk forhold til demokratiet og kristendommen, slik det var helt normalt før 68-generasjonen kom inn i styre og stell samt i det offentlige Norge. Det er x-antall fra etterkrigstiden som kommenterer på disse nettstedene, som husker godt hvordan det var da våre land framsto mer demokratiske. Flere savner også den tiden da våre land framsto som mer kristne, til og med x-antall ateister. Ingen av disse to nettstedene er hverken rasistiske eller er politisk ideologisk totalitære, men mer borgerlig demokratiske slik høyresiden oppfattes den gang SP og Kåre Kristiansen var den tidens Krf leder og befant seg solid på den borgerlige høyresiden.

Det skurrer jo betydelig når et nettsted har henne ansatt i staben og ekstra påfallende nok urettmessig beskyldes for rasisme:

Den legitime rasismen fra utlendinger i Norge – min erfaring

....."Medlemmer  av denne gruppen mener jo også at jeg er ansatt hos Resett på grunn av  en agenda. Ikke fordi jeg er intelligent altså, men fordi jeg er en  «fuckings retard», «Nav Somalier» og «psykovridd». Ordene er skrevet av  andre generasjons pakistanere bosatt i Norge, men de har mentaliteten  sin i Midtøsten. Her samles toppen av kransekaka, samfunnets mest  integrerte, som Shoaib Sultan og Abid Raja og flere profilerte  pakistanere."..... 

....."Så er det  dette med å redusere mine meninger, holdninger og  tekster til det  faktum at jeg er en mørkhudet kvinne med muslimsk  bakgrunn. Hvem  er egentlig rasistene? Det må vel være disse som  kaller meg alle disse  lekre ordene jeg skisserte i starten av teksten.  De som ikke ser annet  enn min hudfarge, bakgrunn eller etnisk  tilhørighet. De som begrenser  min bevegelsesfrihet og mistenkeliggjør  alle som vil stå i kampen med  meg. De er jo bare rasister som dytter meg  foran kampen mot stengte  grenser, eller hva?".....    https://resett.no/2018/03/07/den-legitime-rasismen-fra-utlendinger-i-norge-min-erfaring/

Hva da med dette?

Erna Solberg kaster stein i glasshus

....."Kommentarer  om «hettemåke» og «trygdepudding» slapp gjennom på det   forhåndsmodererte kommentarfeltet til Resett. Og det blir her et   spørsmål om hva man må tåle når man er en prisbelønt offentlig stemme   som selv bruker utrykk som «Fuck Sylvi» og «Fuck politiet». Vedkommende   samfunnsdebattant har også skrevet på twitter at Resetts Shurika  Hansen –  som også er norsksomalier – «flørter med høyreekstreme og   nasjonalistiske krefter» og derfor «ikke passer inn i en antirasistisk   markering»."..... https://resett.no/2018/03/06/erna-solberg-kaster-stein-i-glasshus/

Dette var ment samlet, men ser i ettertid at det ikke kom godt nok fram og ikke minst at dette gjelder like mye for meg som det kan for andre og da ikke nødvendigvis alle,  som er så selvfølgelig og opplagt for meg at jeg tenkte ikke på å  skrive akkurat det:

"Vanskelige tider som kan  oppfattes som uvirkelig, men har noe med endetiden å gjøre. Der det ikke  er noen hjelp i å gjøre som strutsen som stikker hodet i sanden."

Har  kjent fristelsen for å gjøre som strutsen, men forkaster dem når slike  fristelser dukker opp. Har lært og erfart at da er det ufattelig mye  bedre å søke tilflukt i Skriftene der Jesus taler direkte til oss. Som  jeg også gjør for hvert eneste skriftsted jeg påminner andre og selv blir  påminnet om. Enten det er til formaning, oppmuntring eller advarsel.

Har ingen teologisk utdannelse, befinner meg nok blant lekfolket. Der Skriftene er hovedfasiten, med stor interesse for profetiene som ikke er vanskelig å se oppfylles den ene etter den andre rett foran øynene våre. Som det står i Skriftene skal disse profetiene kunne forstås ut fra den tiden vi lever i. Det som skjer i Israel og med jødene er sentralt angående disse profetiene.

Det er også sant at i disse tider har vi mye mer til felles med jødene enn tidligere, Midtøstens hat og stridigheter har også kommet innenfor våre grenser, samt gjør seg lett gjenkjennelig tilkjenne også her. De bumerangene som i mange år ble/blir kastet mot Israel, vender nå tilbake med samme kraft. Umulig å forstå menneskelig sett, men i realiteten inviteres slike tilstander hit med vitende og vilje fra globalistisk politisk hold. Inklusiv kongehus, dnk, NGOer og mainstream mediene.

Skulle gjerne vite mer om din mening om noen innfallsvinklinger (globalismen fra Midtøsten?) du nevner, når du får tid.

3 liker  
Kommentar #72

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Alltid vært slik

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Enig i en del, men jeg mener ikke globalismen er opstået ud fra islam. De bruges bare som kaoskraft og murbrækker.

Jeg tror den strengt taget startede allerede med ideologierne liberalisme og socialisme, der begge er verdensrevolutionære utopier, der endda udgør en falsk opdeling i frihed og tryghed og som i lighed med islam er supremacistiske.

Den startet før det første mennesket satte sin fot på jorden. At Lucifer ble kastet ut av himmelen i en krig mot Gud er et historisk faktum. Det første alternativ til Guds makt utkrystaliserte seg som et opprør mot Gud, i form av et parti. Partiet ble dannet på et fundament av løgner. Lucifer som løgnens far var den første som sto Gud i mot, for å tilrøve seg universelle makt - også over Gud, og befinner seg til venstre for Gud. (- han skal stille fårene ved sin høire side, men gjetene ved den venstre.)

Dette er roten til globalismen og nevnes slik av Paulus: "for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet."

Her gjør Paulus det klart at Guds folk, altså de som ærer Gud, har en fiende og den råder over jorden av "verdens herrer i dette mørke", ledet av "ondskapens ånde-hær i himmelrommet", djevelens engler eller demoner om man vil. 

Som et motangrep til denne voldsomme imperialistiske fremmarsj fra før jordens begynnelse av, følger de kristne denne befaling: Jesus trådte frem, talte til dem og sa: "Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!"

Mona har blitt møtt med motargumenter om at hun gjør alt svart hvitt, Men virkeligheten i dens hele bredde og dybde er svart hvitt! Enten er det sant, eller det er det ikke!

Forsøket på å bringe enn gråtoner er manipulering av den svarte løgnen med opphav i løgnens far, for å bringe inn hans form for "godhetsmonopol" som skal synes å være hvit - og sann, men ispedd løgnaktig gift. Akkurat slik det skjedde i Edens have, og siden fortsatt fra den dag av, da Kain inngikk en pakt med djevelen og drepte sin bror - i sjalusi.

Globalismen er totalitær og har som mål å hindre flest mulig i å følge Kristus, som Hans disipler. Hvordan det ender står godt beskrevet i Johannes Åpenbaring. Ideologien bak er alternativet til Guds frelsende evangelium. Så lenge det er bare navnet Jesus Kristus som bringer frelse til verden, er alternativet den største løgnen som eksisterer - men bare så lenge noen tror på den. Forskjellen er himmel og helvete.

7 liker  
Kommentar #73

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Fake News - metoder og målsetting.

Publisert over 3 år siden

En gjennomgang av "Fake News"  - eller "løgnpressen" :

Sheryl Attkisson , som hoppet av fra CBS etter ca 20 år - her om 3 mann som slutter hos CNN - i et intervju med Tucker Carlson : 

 https://www.youtube.com/watch?v=vUNIEY4L49k

Historikk om hvordan dette blitt et begrep - og hvordan media på en måte har holdt portnøkkelen til nyhetene du skal serveres  .

Vi har fått "astroturf". Det er en måte å bruke media og digitale medier til å skape et inntrykk av at dette er meningen som kommer fra "grasrota" - det er flertallets mening i denne saken.

Metoden er nærmere beskrevet i Agenda 21 - bruk av organisasjoner i lokalsamfunn og skape en grasrotkampanje/grasrotbevegelse og vips - så er politikerne overtalt..

quote

"Sustainable development is not a top-down conspiracy from the U.N., but a bottom-up push from local governments.— Don Knapp, spokesman for ICLEI.

ICLEI (International Committee for Local Environmental Initiatives), retains its original acronym but now calls itself Local Governments for Sustainability, presumably to avoid the communist-sounding International Committee.

It is a non-governmental organization that promotes Agenda 21 to local and regional governments. It provides events, speakers, and training programs to encourage Agenda 21 policies at the local level and to help municipalities to implement Agenda 21, (currently to over 1500 municipalities in over 100 countries)."

Unquote

 Samtidig som du serveres et inntrykk av et massiv flertall er ikke dette oppsettet snauere enn at det går løs på de som våger å si i mot - med de vanlige beskyldningene.

Vi skal se nærmere på dette  : TEDxUniversityofNevada :

  https://www.youtube.com/watch?v=-bYAQ-ZZtEU

Historikk :

 https://www.youtube.com/watch?v=UQcCIzjz9_s

Så kan man jo selv sjekke hvordan dette passer med NRK og avisene her hjemme. Er alt som det skal være eller er det ulyder her og der ?

"Half the truth is often a big lie".

 

 

  

5 liker  
Kommentar #74

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Mona har blitt møtt med motargumenter om at hun gjør alt svart hvitt, Men virkeligheten i dens hele bredde og dybde er svart hvitt! Enten er det sant, eller det er det ikke!

Forsøket på å bringe enn gråtoner er manipulering av den svarte løgnen med opphav i løgnens far, for å bringe inn hans form for "godhetsmonopol" som skal synes å være hvit - og sann, men ispedd løgnaktig gift. Akkurat slik det skjedde i Edens have, og siden fortsatt fra den dag av, da Kain inngikk en pakt med djevelen og drepte sin bror - i sjalusi.

Globalismen er totalitær og har som mål å hindre flest mulig i å følge Kristus, som Hans disipler. Hvordan det ender står godt beskrevet i Johannes Åpenbaring. Ideologien bak er alternativet til Guds frelsende evangelium. Så lenge det er bare navnet Jesus Kristus som bringer frelse til verden, er alternativet den største løgnen som eksisterer - men bare så lenge noen tror på den. Forskjellen er himmel og helvete.

Eksakt slik du skriver det, kan jeg faktisk ikke huske slike motargumenter på at jeg gjør alt svart/hvitt . Så hvor har du eksakt dette fra? Men en del hets og enda mer motstand har jeg nok fått, også av dem som bekjenner seg som kristne. Det er jo også de som bekjenner seg som kristne jeg har kommentert mest. Men så går jeg ikke å bærer på all motstanden og hetsen  selv, men legger også alt dette i Jesu hender. 

Guds Rike er like virkelig som denne verden, men skal ikke forgå slik som denne verden en dag skal.

I denne virkelighetens verden finnes alt fra et nydelig naturens fargespill og mangfold til det som er grått og goldt eller ørken, som Herren Allhærs Gud har skapt også for at menneskene kan glede seg over det; eller gjøre ørken om til livgivende frodig landskap som jødene er så dyktige til. 

Men når sollyset dempes av skyer blir det grått og de fargene som sees blir sterkt dempet.

Blir selv målløs når Guds skaperverk viser seg i all sin fagerhet, som samtidig gir undrende tanker om hvordan det da er i Himmelen og hvordan den nye jord og himmel skal bli.

Når jeg ser opp på kvelds-, og natthimmelen som er så ufattelig stort, der månen og en stjernefylt himmel i all dets prakt lyser opp i alt mørket; da tenker jeg ofte på dette:

4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
 månen og stjernene som du har satt der, 

5  hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
 et menneskebarn, siden du tar deg av det?
Sal 8,4-5  

Herren Allhærs Gud ville det jo slik, der Kristus Jesus betalte den nødvendige prisen for hvert eneste menneske.

Tror nok det er meget viktig også å forholde seg til at en har med en Veldig Gud å gjøre, en så Veldig og Allmektig Gud som har jorden som en skammel under Sine føtter. Som har skapt universet med dets ufattelige naturkrefter som holder myriader av planeter, stjerner, solsystemer, galakser, kvasarer i sine fastsatte baner satt på hver sine søyler, der hver enkelt stjerne har fått sitt navn, der enorme stjernetåker føder nye stjerner,  hvor Veldig er da ikke Herren Allhærs Gud! 

Mens sunn gudsfrykt er det stor mangel på fra kristenhold. Som da også medfører spekulasjoner i det vide og i det brede. 

Hvor har du det i fra at Kain inngikk en pakt med djevelen? Apokryfene? Det står ikke noe om det i Skriftene ut fra det jeg vet.

3  Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. 4 Abel bar også fram offer; han gav av de førstefødte lammene i saueflokken sin og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, 5 men Kain og hans gave enste han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg. 6  Herren sa til Kain: "Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? 7 Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den."

 8  Siden sa Kain til sin bror Abel: "Kom, så går vi ut på marken!" Og mens de var der ute, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.
 9  Da sa Herren til Kain: "Hvor er din bror Abel?" Han svarte: "Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?" 10 Da sa Herren: "Hva er det du har gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden!

 11 Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd! 12 Når du dyrker marken, skal den ikke mer gi deg sin grøde. Hjemløs og fredløs skal du være på jorden."
1 Mos 4,3-12

 Vi må ikke ligne Kain; han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. 1 Joh 3,12

Sannheten er Selve Lyset, der Kristus Jesus er verdens Lys. Kristne (messiastroende jøder og hedningkristne) er også kalt til å være både salt og lys i verden. Derfor har alt som er sant sitt opphav i Lyset, Han som også er Gud og sier om Seg Selv til disiplene:

6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.  7 Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham." Joh 14,6-7

 Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg." Apg 26,18

 Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. 1 Joh 1,5

15 Det skal han la oss få se i rette tid, han som er den salige og eneste mektige, kongenes konge og herrenes herre, 16 den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen. 1 Tim 6,15-16

Globalismen som også inkluderer den geistlige lutherske kirken og pavekirken der islam spesielt inkluderes som er antikristelig i sitt vesen og som skal få verdensherredømme i Trengselstiden som skal vare i 7 år, der Antikrist som skal i all sin løgnaktighet utgi seg for å være Gud og den falske profet skal styre verden. Men kun til fastsatt tid, til Jesu Kristi Gjenkomst, da vil Antikrist og den falske profeten bli kastet i ildsjøen.

Det er i Det Nye Testamentet, Den Nye Pakt det står noe om Antikrist og de antikristne på denne måten. Hvordan kunne de som levde i Den Gamle Pakts tid holde seg til Jesu Kristi lære før Jesus ble født som Menneskesønnen? Det var jo etter Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors og etter Jesu Kristi legemlige oppstandelse og opprykkelse det ble vanlig å kalle de troende ut fra vår (hedningkristne) tradisjon som kristne. De aller første kristne kalte seg på apostlenes tid for Veiens folk.:

7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke  bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er  forføreren, det er Antikrist!
 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det  dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn. 9  Den som ikke  holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med  Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og  Sønnen.

 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt.
 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.
2 Joh 1,7-11

18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.
 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss.
1 Joh 2,18-19

22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.
 23 Den som fornekter Sønnen, har heller ikke samfunn med Faderen; den som bekjenner Sønnen, har også samfunn med Faderen.
1 Joh 2,22-23

3 liker  
Kommentar #75

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Så kan man jo selv sjekke hvordan dette passer med NRK og avisene her hjemme. Er alt som det skal være eller er det ulyder her og der ?

Hvilke NRK-programmer har De selv sjekket?

1 liker  
Kommentar #76

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Globalismen er totalitær og har som mål å hindre flest mulig i å følge Kristus, som Hans disipler.

Helt enig Tore!

Den samme funksjonen får  menneskerettighetene i vesten.  Her i landet er de t.o.m. tatt med i grunnloven.  Mens muslimske land har egen versjon av menneskerettighetene så vidt meg bekjent.

Artikkel 18.

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Her i landet bøyer jo ikke venstresiden seg for samvittighets friheten.  Det ser vi da det gjelder helsepersonell.  Mens det på religionens side er helt motsatt - da skal ingen krenkes og tas hensyn som undergraver det som er bygd opp i over 1000 år.  Vår kirkes grunnvoll.

Jeg lurer på om den artikkel 18 forteller kirkene i vesten å ligge unna med det Jesus krevde de skulle gjøre.  Noe som er spesielt viktig etter min forståelse om en vil følge nestekjærlighetsbudet om å elske sin neste:

Matt 28, 29-30

19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

 Så ser vi resultatet av artikkel 18.  Ødeleggeren ser ut til å lykkes svært godt.

Alle kirkesamfunn og vestlige samfunn med politikere i spissen legger seg flate synes det som.  Alt legges til rette i redsel for at noen skal bryte artikkel 18.  Den tolkes hele tiden mot vestens samfunnssystem og det vesten er grunnlagt på - da det gjelder troens betydning.

De misjonerer ikke om Jesus og døper ikke muslimene som strømmer til vesten.  Svært få i tilfelle.

De legger seg heller flate.  Og synes mer opptatt av poltikk og særlig miljøpolitikk, enn oppdraget Jesus ga dem.  De tenker og tjener mammon i stedet for Jesu åndelige misjonær oppdrag.

Det må da være mulig å yte en mye større innsats for å spre kristendommen til de unådde nå som strømmer og vil strømme innover vesten - nå da de er her.  enn da en måtte reise fra hele livet sitt til fjerne land å drive misjon der.

Men nei.  Det vil de ikke - de holder seminarer om alt annet enn misjonering ovenfor muslimer og våre nye landsmenn og kvinner. 

5 liker  
Kommentar #77

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Eksakt slik du skriver det, kan jeg faktisk ikke huske slike motargumenter på at jeg gjør alt svart/hvitt . Så hvor har du eksakt dette fra?

Du ble ikke møtt med hets, men denne kommentaren ble du møtt med. Ikke stygg, vanlig - men likevel typisk i grensen mellom sannheten og lyset, og mørket og løgnen.

*151

"Beklager, men nå tuller du veldig. "Alt for Norge" er utmerket. Jeg setter stor pris på kongen og er helt enig i denne talen til kongen. Han inkluderer nemlig ALLE:

https://www.youtube.com/watch?v=16LwWB0qaVI

Og du maler med altfor bred pensel og tillegger meg tanker og holdninger jeg ikke har. Verden er ikke svart hvit.

Men jeg stopper nå. Dette er utenfor trådens tema."

Sparrås her har nok ingen dårlige tanker om deg, eller meg - forsåvidt. Sikkert en god og hederlig person med gode ønsker for alle. Så skjer det at i politikkens gråtoner prøves mennesket mot det lyset som kommer fra Gud. Da bli du mødt med bemerkningen over - det er to verdener som møtes her.

2 liker  
Kommentar #78

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Skulle gjerne vite mer om din mening om noen innfallsvinklinger (globalismen fra Midtøsten?) du nevner, når du får tid.

Lige den vinkel er jeg lidt pas på - ser den ikke. Jeg tror nok at den er opstået i Vesten for så vidt som en naturlig udvikling, men altså i min optik en udvikling, der skulle have være holdt i ave af andre vinkler. Jeg mener at ideologier er farlige alene fordi de savner modforestillinger og derfor også sans for balancer. Forstår ikke at det at noget er godt, ikke er det samme som at dobbelt så meget af det vil være dobbelt så godt.

Ellers er dine citater fra Reset karakteristiske for forholdene lige nu, hvor man i årtier har sagt at køn og race er ting man bør se hen over, da de ikke har betydning og så lige pludselig hævder at de to faktorer er altbestemmende for, hvad og hvem man er og også hvad man skal gøre, mene, tænke osv.

Det eneste konsistente på den fløj er inkonsistensen, men der udslynges så mange og så grove anklager og fornærmelser at mange helt overser at det sagte ikke hænger sammen - det ligner mere mobning, der også er helt irrationel.

2 liker  
Kommentar #79

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Forsøket på å bringe enn gråtoner er manipulering av den svarte løgnen med opphav i løgnens far, for å bringe inn hans form for "godhetsmonopol" som skal synes å være hvit - og sann, men ispedd løgnaktig gift. Akkurat slik det skjedde i Edens have, og siden fortsatt fra den dag av, da Kain inngikk en pakt med djevelen og drepte sin bror - i sjalusi.

Kan vist kun svare meningsfuldt på dette. Jo, det er min vurdering at begynder man først at lyve, så er det kun et spørgsmål om tid, før det går galt. Det er sådan set en helt dagligdags betragtning, men den resonerer perfekt med min forståelse af kristendommen.

Vor tid er forgiftet at analogier til Kain og Abel.

4 liker  
Kommentar #80

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
 Samtidig som du serveres et inntrykk av et massiv flertall er ikke dette oppsettet snauere enn at det går løs på de som våger å si i mot - med de vanlige beskyldningene.

Ja, det er en meget lille del af befolkningen, der eksponeres disproportionalt og énsidigt positivt - og man er bestemt ikke indstillet på dialog. Det er, som det nævnes, kommunismens og andre totalitære bevægelsers arbejdsmetoder.

4 liker  
Kommentar #81

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Wikipedia og Media.

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
a, det er en meget lille del af befolkningen, der eksponeres disproportionalt og énsidigt positivt - og man er bestemt ikke indstillet på dialog. Det er, som det nævnes, kommunismens og andre totalitære bevægelsers arbejdsmetoder.

Som du så i foredraget fra University of Nevada , så ble bruken av Wikipedia nevnt som en gavepakke til å gi inntrykk av både grasrotbevegelse og ekspertise står som garantist for innholdet i en del kontroversielt politisk stoff.

Vi kan si at Wikipedia er en del av media , fordi mange henter informasjon derfra , og mye info der er helt relevant stoff utredet av fagfolk.

Professor Lennart Bengtson , svensk klimaforsker , spesialitet klima sensitivitet , ekstremt klima , klimavariasjoner , klimaforutsigbarhet osv.

Fra 1991 til 2000 var han direktør for Max Planck Institute of Meteorology :

 https://web.archive.org/web/20070315155802/http://www.nerc-essc.ac.uk/~olb/PAPERS/len15.pdf

I arbeidet med IPCC fjerde og femte rapport skulle han publisere en artikkel , ble denne forkastet av to personer som mente han ikke oppfylte kravene til kompetanse innen feltet. 

Denne gangen kokte det over , og han avsluttet samarbeidet med IPCC , sa hva han mente om FN`s klimavitenskap og sluttet seg til Global Warming Policy Foundation (GWPF).

Dette skjedde i april måned 2014.

Da går vi til historikken på Bengtsons Wikipedia-profil og ser på aktiviteten der - vi kan faktisk avlese datoen dette skjedde. Man kan sammenlikne med andre profiler og finne at klimavitenskap er ikke som annen vitenskap: En hard bransje.

 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lennart_Bengtsson&action=history

Etter systematisk hets fra aktivister over hele verden , måtte Bengtsson trekke seg fra GWPF - han hadde ikke helse til hetskampanjen. Jeg fulgte profilen hans , og mye er fjernet - poenget var vel at han skulle fremstå som negativ mens saken var varm og folk leste profilen , opprydningen har tatt tid, som vi ser av historikken med mange utspill.

Så kan en spørre hvorfor ? 

An educated guess : dersom folk som Lennart Bengtsson kunne gjøre dette uten konsekvenser , så kunne andre gjøre det samme. Da kan klimaballongen sprekke. 

Konsekvensene av et så omfattende felt som klima og alle fagfelt involvert , så er det mye som etterhvert må etterjusteres og tilpasses slik at alt passer med IPCC`s  spåmannskunst. 

Det kan bli mye å mekke på uten at noen reagerer,  og det blir interessant å se hvor det ender.

3 liker  
Kommentar #82

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Var virkelig det du siterte her viktigere å kommentere samt utelate å svare på dette???

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Du ble ikke møtt med hets, men denne kommentaren ble du møtt med. Ikke stygg, vanlig - men likevel typisk i grensen mellom sannheten og lyset, og mørket og løgnen.

*151

"Beklager, men nå tuller du veldig. "Alt for Norge" er utmerket. Jeg setter stor pris på kongen og er helt enig i denne talen til kongen. Han inkluderer nemlig ALLE:

https://www.youtube.com/watch?v=16LwWB0qaVI

Og du maler med altfor bred pensel og tillegger meg tanker og holdninger jeg ikke har. Verden er ikke svart hvit.

Men jeg stopper nå. Dette er utenfor trådens tema."

Sparrås her har nok ingen dårlige tanker om deg, eller meg - forsåvidt. Sikkert en god og hederlig person med gode ønsker for alle. Så skjer det at i politikkens gråtoner prøves mennesket mot det lyset som kommer fra Gud. Da bli du mødt med bemerkningen over - det er to verdener som møtes her.

For det første: 

- Var virkelig det du siterte her viktigere å kommentere samt utelate å svare på dette??? -:

Kommentar #74 :

"Mens sunn gudsfrykt er det stor mangel på fra kristenhold. Som da også medfører spekulasjoner i det vide og i det brede. 

Hvor har du det i fra at Kain inngikk en pakt med djevelen? Apokryfene? Det står ikke noe om det i Skriftene ut fra det jeg vet."

Er ikke dette mye viktigere enn det som har med meg å gjøre, når du først skulle plukke noe ut av denne lange kommentaren?

For det andre når det gjaldt din merkelige tolkning av globalismen helt fra fordums tid. Spesielt med tanke på det du skrev om partier. Det som skjedde var nok  betydelig mer forferdelig  enn motsetningsfylt "partidannelse". For  partier behøver nødvendigvis ikke å stå totalt i motsetning  til  hverandre, men ha noe de er enige om og kan kjempe for samme sak de  er  felles enige om.

Gikk også dette deg hus forbi ( Kommentar #74 )?:

"Det er i Det Nye Testamentet, Den Nye Pakt det står noe om Antikrist og  de antikristne på nøyaktig denne måten. Hvordan kunne de som levde i Den Gamle  Pakts tid holde seg til Jesu Kristi lære før Jesus ble født som  Menneskesønnen? Det var jo etter Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors  og etter Jesu Kristi legemlige oppstandelse og opprykkelse det ble  vanlig å kalle de troende ut fra vår (hedningkristne) tradisjon som  kristne."

Jesu Kristi og apostlenes lære er jo helt i samsvar med Det Gamle Testamentet. Men slikt som i Den Gamle Pakt der ofring av lam, omskjærelse av guttebarn, mange renselsesritualer og alt som har med det Kristus Jesus oppfylte ved Sin soning på Golgata Kors ikke lenger er gyldig. Der Kristus Jesus oppfylte Guds Lov Fullkomment i vårt sted ved Sitt virke i menneskets skikkelse, det ikke et eneste menneske selv kunne klare eller ha noe som helst håp om å klare. Allikevel er fortsatt Guds Lov skrevet i våre hjerter som en tuktemester til Kristus Jesus, som virker via samvittigheten; for det er merkbart når en gjør noe galt eller er i ferd med å gjøre noe galt. 

Den Nye Pakt som direkte kan assosieres med Guds Rettferdighet er den gyldige Pakt.

9 For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da ikke rettferdighetens tjeneste være?
 10 Ja, det som den gang var omgitt av herlighet, har nå helt mistet sin herlighet. For nå er det kommet en herlighet som er så mye, mye større. 11 For hvis det som tok slutt, var herlig, hvor mye herligere er da ikke det som består? 
2 Kor 3,9-11

14 Men de ble forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus.
 15 Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest. 16 Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.
2 Kor 3,14-16

Kristus Jesus står for  - Sannheten og Rettferdigheten - , Antikrist og de antikristelige står for - løgnen og urettferdigheten -.
-----

Dine tolkninger ut fra den kommentaren du henviser til og resterende i samme gate fra samme avsender får stå på din regning og heller ta det opp på den tråden dette gjelder. Hvem som befinner seg i gråsonene her er det nok flere oppfatninger om.

Var virkelig  - den - kommentaren av en så stor betydning at den festet seg såpass mye hos deg? Jeg hadde jo allerede heller ikke festet meg så mye ved akkurat:  "Verden er ikke svart hvit", et helt vanlig uttrykk ikke noe ekstraordinært ved det.

Men da framstår jo det du skrev mer som en forvrenging av det siterte: "Mona har blitt møtt med motargumenter om at hun gjør alt svart hvitt" Det sto jo ikke at jeg - gjør alt svart hvitt -. Dessuten står denne kommentaren ubesvart fra min side.

Noen vil oppfatte det som du skriver som manglende etterretterlighet, andre vil oppfatte at jeg bedriver pirk. Slik er det i denne verden. Men jeg skammer meg ikke over å savne etterretterlighet og bemerke den. Er temmelig nøye angående meg selv, kjenner stort ansvar for det som skrives. For vi skal alle stå til ansvar for det som sies (skrives).

9  Den som ikke  holder seg til Kristi lære, men går ut over  den, har ikke samfunn med  Gud. Den som holder seg til læren, han har  samfunn med Faderen og  Sønnen.
 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt.
 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.
2 Joh 1,9-11

Men kan du svare på dette ( Kommentar #74 )?

"Hvor har du det i fra at Kain inngikk en pakt med djevelen? Apokryfene? Det står ikke noe om det i Skriftene ut fra det jeg vet."

Det står skrevet:

 For jeg er redd at jeg ikke skal finne dere slik jeg vil, når jeg kommer, og at dere finner meg slik dere ikke vil. Jeg er redd jeg skal finne strid, rivalisering, hissighet, selvhevdelse, baktalelse, sladder, hovmod og rot. 2 Kor 12,20

Det å påpeke noe som er feil når Skriftene er Hovedfasiten, er ikke å oppfordre til stridigheter men isteden oppfordre til større trofasthet mot det som står i Skriftene og ikke spekulere i det som står der. Det å slippe spekulative tankebygninger til og formidle dem videre, vil jeg heller sterkt advare mot.

 Frykt for Herren er å hate det onde.
 Jeg hater hovmod og stolthet,
 dårlig atferd og løgnaktig tale. 
Ordsp 8,13

1 liker  
Kommentar #83

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
"Hvor har du det i fra at Kain inngikk en pakt med djevelen? Apokryfene? Det står ikke noe om det i Skriftene ut fra det jeg vet."

Tolk denne:

 11 For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, 12 ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige. 

Forøvrig har du noen så merkelige konklusjoner at dine forøvrig gode kommentarer skjemmes av unødvendige fordømmelser. Jeg tror du har fått meg om bakfoten. Jeg avslutter dialoger eller kommentarer oss i mellom, før det drar ut i renbarket tull!

1 liker  
Kommentar #84

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Inngikk/inngå pakt med = gjøre, inngå, slutte en pakt med noen.

Publisert over 3 år siden

Inngikk en pakt / inngå en pakt

..." pakt m1, f1 (gjennom lavtysk, fra latin av pacisci 'slutte overenskomst')

1 overenskomst, avtale (I), løfte (I,1), forbundden gamle og den nye pakt Det gamle og Det nye testamente, budene og evangeliene / gjøre, inngå, slutte en pakt med noen "....    https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=Pakt&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=begge

Inngikk/inngå pakt med = gjøre, inngå, slutte en pakt med noen, ved en overenskomst, avtale eller løfte.

F.eks: Kain inngikk en pakt med djevelen.

Det står ingenting i Skriftene om at Kain gjorde dette, inngikk eller sluttet en pakt (overenskomst, avtale, løfte) med djevelen. Som da gir mer assosiasjoner til noe som skjedde i hemmelighet, som dermed blir noe spekulativt.

Har ikke tillitt til noen (uansett hvem, har jo reagert på selve Martin Luther som jeg heller ikke er alene om) som tolker Skriftene slik, og i tillegg legger til noe som gir et betydelig forvrengt inntrykk av det som egentlig skjedde;  som jo da får en helt annen betydning. Slikt gjør meg på vakt.

Uansett hvem det er som gjør slikt, ville jeg ha reagert. Min reaksjon går ikke på en spesielt person og et spesielt menneske, men det avgjørende er hva som formidles av dette mennesket. I særdeleshet der den personen det gjelder bekjenner seg som kristen. Lite fruktbart å ha kontakt med slike personer (uansett hvem som framstår slik), som i tillegg ikke er villig til å se dette forholdet:

Kommentar #82   "Det å påpeke noe som er feil når Skriftene er Hovedfasiten, er ikke å  oppfordre til stridigheter men isteden oppfordre til større trofasthet  mot det som står i Skriftene og ikke spekulere i det som står der. Det å  slippe spekulative tankebygninger til og formidle dem videre, vil jeg  heller sterkt advare mot."

Mens det finnes andre som forstår noe av det samme prinsippet, mange gode råd her:

...."Skriften er så full av advarsler at vi kunne byttet ut navnet Bibelen  (et bibliotek med 66 bøker) med ADVARLSENE. Fra første til siste  kapittel advarer Herren Jesus Kristus i kjærlighet. Først mot frukten på  et spesielt tre så mot å ta noe bort eller legge noe til fra Skriften.  Altså å produsere falsk lære. Ikke bare blir det advart, men også  fortalt hva som vil skje hvis vi ikke følger advarslene."....  

...."Likeledes blir det alltid påpekt at man er dømmende, man har feil retorikk,".....

...."Man de har altså en annen agenda enn det Jesus Kristus har. Han  ønsker hele tiden å advare. Og Han pakker det ikke inn i flott gavepapir  for om mulig å få det inn under juletre. Heller ikke svøper han det inn  i halvsannheter for om mulig å få det inn bakveien. Nei han taler det  ut uten omsvøp av noen art. Jesus er den minst politiske korrekte av  alle.

En som elsker sin neste står ikke på avstand når huset hans brenner  og hvisker, nå må du våkne. Nei han griper en øks og slår inn døra og  drar vennen ut eter håret om nødvendig. Likeledes kan ingen stå å se på  at en venn eller nabo går mot stupet å ikke gripe inn uten å komme i  fare for å komme i store problemer foran Jesus Kristus i Dommersete.  Feighet, uforstand og unnfallenhet er alvorlige synder."....

...."Falsk lære fører alltid til undergang for de som kjøper det. Derfor  må vi advare på det sterkeste mot falsk lære. Over alt hvor vi finner  det.

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse  og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17

Vi kan ikke ta lett på dette uten å komme inn under det som kalles unnfallenhet.Det er ikke hor og drukkenskap som er de største synder i menigheten i  dag. Det er vantro, feighet og unnfallenhet, samt hovmod. Det blir  kompromisset enormt mot Guds Ord."....  http://www.verdidebatt.no/innlegg/11717749-a-advare

Derfor oppfattes kommentaren ovenfor Kommentar #83, med noe som kan assosieres med noe av det samme som mainstream mediene bedriver. De agiterer for sin sak, mens de prøver å svekke den som ikke lar seg overtale/påvirke av dem.

Enhver som skriver her på vd har sitt eget personlige ansvar for det som skrives. Om en skriver slik  at noen reagerer negativt, da har samtidig den som reagerer negativt også et ansvar for hvordan kommentarene besvares. Noen av oss er mer vant til direkte formanende  (også streng) tale enn andre, men når en kjenner de som er slik; vet en at det også er av omsorg. Men ikke alltid, avhengig av hvem det er. Ingen er vel helt ufeilbarlig i dette, men det går jo an å ta i mot all nødvendig formaning i samsvar med Skriftene. Som egentlig er en del av å gå i Livets skole og vandre på den smale veien. En kommentar og et svar kan jo framstå ganske skarp (saltholdig der saltet kan svi), men er hensikten av omsorg for å vekke eller advare; da er det faktisk av nestekjærlighet. 

En klok sønn hører på sin fars formaning,
 men spotteren bryr seg ikke om å bli irettesatt.
 Ordsp 13,1

 Etter at det var lest fra loven og profetene, sendte synagogeforstanderne noen ned til dem med denne hilsen: "Brødre, har dere et ord til formaning for folket, så tal!" Apg 13,15

Spesielt alle som bekjenner seg som kristne har derfor et ekstra stort ansvar.

Det er bedre å framstå svak i troen, enn å framstå urettmessig sterk i den. For det forventes og kreves mer av alle som har fått stor tro og framstår sterke i troen. Det tar jeg også til meg selv, for en vil jo ikke trekke seg unna. Da hjelper det å se på Kristus Jesus og alle de som ennå ikke er frelst..

8  Herren troner til evig tid,
 han har reist sitt dommersete.
 9  Han dømmer verden med rettferd,
 feller rettvis dom over folkeslag.

10  Herren er en borg for de undertrykte,
 en borg i trengselstider.
11  De som kjenner ditt navn, har tillit til deg,
 for du svikter ikke dem som søker deg, Herre. 
Sal 9,8-11

Guds nåde, velsignelse og fred!

Kommentar #85

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det kan bli mye å mekke på uten at noen reagerer,  og det blir interessant å se hvor det ender.

Jo, det er ikke tillidsvækkende at sagen fremmes ved hjælp af intolerant gruppetænkning, mobbekultur og almindelig heksejagtsagtig masseadfærd.

De ansvarlige siger at det er nødvendigt, for at nå de ønskede mål - det lyder som noget, vi har hørt før og som ikke endte godt.

2 liker  
Kommentar #86

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Tukl ikke med Skriftene er nøyaktig det samme prinsipp....

Publisert over 3 år siden

....som at man ikke skal tukle med Grunnloven, eller et lands lover for den saks skyld (så sant de er til folkets beste, der både Grunnloven og norsk lov er basert på De Ti Bud). Alle som har fått Skriftene kjær med deres oppmuntringer, tukt, rettledning, formaninger og advarsler; har fått erfare at vi trenger alt dette for at kristenlivet kan fungere på et sunt vis.

Det samme gjelder for Grunnloven og Norges lover. Begynner noen å tukle med dem, fungerer ikke landet lenger etter den opprinnelige hensikten. Når både Grunnloven og landets lover i begynnelsen svakt forsøkes å endres; skjer dette umerkelig for de fleste i begynnelsen. Det er først når større endringer gjøres, flere etterhvert begynner å merke endringene.

Fra kristenhold er det liberalistene (vranglærere) som forsøker å svekke Skriftens innhold tilpasset liberalistenes ønskede livsførsel (f.eks. dnk). Når det gjelder Grunnloven og Norges lover, da er det en mer totalitær politisk ideologi som vil endre disse etter sitt formål. Som først vil framstå mer liberalt tolerant men når liberalistene har fått stor nok innflytelse, da er de i praksis betydelig mindre tolerante mot dem som de fra først av mente var altfor strenge eller i utakt med tiden.

I disse tider er det x-antall advokater som er drillet i hvordan lovbrytere i praksis kan slippe unna landets lover eller politikere til å slippe unna landets opprinnelige Grunnlov. Der mainstream mediene virker som et egnet verktøy, der formålet er å kuppe landet med dens befolkning innenfra. Nøyaktig på samme måte som liberalistene vil svekke kirken innenfra.

Når de fleste følger trafikkreglene i trafikken, er det betydelig tryggere å ferdes der for alle parter, gående, syklende og kjørende. Men når trafikkreglene brytes av forskjellige årsaker kan det i verste fall ende med store tragedier.

Nøyaktig det samme prinsippet gjelder forholdet til Skriftene også, om noen synes at det jeg har skrevet ovenfor virker altfor strengt eller noe totalitært.

- Hadde alle mennesker fulgt Jesu Kristi Kjærlighets Bud og De Ti Bud, hva hadde skjedd da? Hadde det ikke da blitt fred på jorden? Faktisk så hadde det ikke vært til å unngå at det hadde blitt fred på jorden. Herren Allhærs Gud har jo gjort Sin Lov slik at om alle følger dem, er det faktisk Guds Bud, Jesu Kristi Kjærlighets Bud og De Ti Bud  og oppfølgingen av dem den Fullkomne garantien for fred. -

For Guds Lov har sitt opphav i Herren Allhærs Gud Selv, der Guds Kjærlighet er Fullkomment oppfylt i Kristus Jesus, Han som virkelig viser oss hva Guds Kjærlighet er og hvordan den fungerer. Det var på Golgata Kors Gud virkelig viste hvor høyt ønsket og elsket vi mennesker er av Ham.

Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6,23

Men mennesket er svakt og skrøpelig, ikke engang det ene budet i Edens hage klarte mennesket å holde, de hadde jo fullkommen frihet til å gjøre alt annet ; for de visste ikke om noe ondt. Resultatet av syndefallet og dets forferdelige konsekvenser preger verden i økende grad fortsatt, også menneskene i disse tider får bittert og smertelig smake konsekvensene av at den onde fikk infisere verden med det onde.

Dette gjorde Herren Allhærs Gud noe med, Gud selv som Menneskesønnen Jesus Kristus sonte frivillig og uskyldig som Guds Fullkomne og Lytefrie Offerlam for alle de synder som menneskene gjorde seg skyldige i, tok og bar dem opp på Golgata Kors og sonte for dem der. Etter å ha levd ett Fullkomment Liv, oppfylt Guds Lov Fullkomment og også på Golgata Kors seiret Fullkomment over alle ondskapens og dødens krefter, for  deretter å stå legemlig opp fra de døde den tredje dag, for deretter å fare opp til Faderen og for å gå i forbønn for alle som Han kjøpte med Sitt dyrebare blod.

Det er først etter Jesu Kristi Gjenkomst, der Kristus Jesus skal styre verden fra Davids trone i Jerusalem, at menneskene på jorden som har overlevd Trengselstiden; selv vil få erfare hvordan verden vil fungere når Kristus Jesus Selv skal styre verden. Der Satan er bundet og kastet i sin dype hule uten noen som helst mulighet til å manipulere mennesker med sin ondskap.

 Fredsriket skal vare i tusen år der:

1 I de siste dager skal det skje
 at Herrens tempelberg skal stå
 grunnfestet høyt over alle fjell
 og løfte seg opp over høydene.
 Dit skal folkeslag strømme.

 2  Mange folk drar av sted og sier:
 "Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
 til Jakobs Guds hus,
 så han kan lære oss sine veier,
 og vi kan ferdes på hans stier.
 For Herrens lov skal gå ut fra Sion,
 Herrens ord fra Jerusalem."

 3  Han skal skifte rett mellom mange folk,
 felle dom for mektige folkeslag langt borte.
 De skal smi sine sverd om til plogskjær
 og spydene til vingårdskniver.
 Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk
 og ikke lenger lære å føre krig.

 4  Men alle skal sitte trygt,
 hver under sitt vintre og fikentre,
 og ingen skal skremme dem.
 For Herren, Allhærs Gud, har talt.
Mi 4,1-4

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere