Stig Magne Heitmann

95

Fra Uganda til Stord

Vi vil fortsette å kjempe så sterkt vi kan for trosfrihet og menneskerettigheter, for rettferdighet og muligheten til å søke asyl. Men om myndighetene lar makten gå foran rett og rettferdighet, så bekjenner vi like frimodig: De som tror på Jesus, vinner mer enn seier.

Publisert: 1. mar 2018

Jeg har nettopp besøkt Uganda der jeg mange ganger samtalte med kristne om historien til kirken i landet. Den er ikke gammel, bare 140 år, men en majoritet av landets befolkning tror i dag på Jesus.

En konge inviterte i 1877 kristne misjonærer sammen med muslimske lærde. Han ville finne ut hva disse religionene gikk ut på. De første årene ble budskapet kun forkynt for kongen og hans hoff. Men da en ny konge kom til makten i 1884, fikk den lille kirken sine tre første martyrer. Snart fulgte flere etter. Den øverste tjeneren ved hoffet var også blitt kristen. Da han ble dømt til døden, svarte han: «En kristen som har gitt sitt liv til Gud, er ikke redd døden.»

Hvert martyrium ble et vitnesbyrd om den kristne troens overlevelse. Hvert martyrium førte til at mange ble frelst. Den voksende gruppen kristne ble til sist samlet ført mot henrettelsesstedet Namugongo, like utenfor Kampala. For første gang ble evangeliet forkynt utenfor slottets område. Martyrene sang lovsanger, ba og vitnet om sin tro på vegen mot døden. Mange ble grepet av deres tro og glede, og innen få år var antallet kristne mangedoblet.

I dette landet prøvde Idi Amin hundre år senere å utrydde kristendommen. Men kirken kunne ikke knekkes. Kristne på flukt samlet seg i jungelmenigheter, konstant i bønn. En av dem som sto i fremste rekke, var biskop Festo Kivengere. Gjennom hans tjeneste kom det store vekkelser. I en av sine kjente taler sa Kivengere: «Korset taler om et liv i konflikt med døden, men livet overvinner døden. Den kristne tro ble født midt under en voldshandling. Den kristne blir ikke skremt når nasjoner reiser seg eller endog hele verden rystes. Vår tro ble født på Golgata – derfor kan den utholde alt. Den er en allværstro.» (Stig M. Heitmann: «Men Gud er ikke beseiret. Den forfulgte kirkes historie.» Lunde forlag. 2008.)

Nettopp: «Den kristne tro ble født under en voldshandling.» Det religiøse lederskapet arresterte Jesus. Kongen lot ham mishandle, hånte ham og overlot ham til de romerske styresmaktene. Pilatus som hadde makten i sine hender, var feig. Han overlot Jesus til tortur og korsfestelse. Folkemengden ropte «korsfest!». En liten disippelflokk var redd. Det var ikke rare støtten Jesus fikk. Derimot så det ut som om alle makt var imot ham. Retten gikk tapt, og den urettferdige makten vant. Men det skulle bare gå et par døgn før Gud viste at det er Han som har all makt.

En kirkehistoriker har sagt: «Kirkens tre første århundrer var som en langvarig korsfestelse som endte i en triumferende oppstandelse.»

 

Stord 2018

Så er vi på Stord våren 2018. En afghansk familie har søkt kirkeasyl. De har forlatt islam og er blitt kristne, og de vet konsekvensene hvis de blir returnert til Afghanistan. Loven er klar: «Frafall fra islam er forræderi og straffes med døden.» (Stig M. Heitmann: «Konvertittene». Lunde forlag 2017 / «Kampen for trosfriheten». Åpne Dører 2016.) Men 1) norske utlendingsmyndigheter vil ikke tro at de er reelle konvertitter, 2) norske utlendingsmyndigheter sier at de kan rekonvertere til islam i hjemlandet, og 3) de har ikke rett på beskyttelse i Norge = de får heller akseptere forfølgelse i Afghanistan, fra familie, samfunn, moske og stat.

Apostelen Paulus skriver: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse … eller sverd? … I alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv … skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.» (Romerbrevet kap. 8)

Vi vil fortsette å kjempe så sterkt vi kan for trosfrihet og menneskerettigheter, for rettferdighet og muligheten til å søke asyl. Men om myndighetene lar makten gå foran rett og rettferdighet, så bekjenner vi like frimodig: De som tror på Jesus, vinner mer enn seier. Er det ikke det vi ser nettopp i et land som Afghanistan i vår tid: Aldri tidligere har det vært en slik kristen vekst i landet. Blant afghanske flyktninger, blant annet i Europa, er det tusener som kommer til tro på Jesus.

10 liker  
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Empatisk kuldebølge -

Publisert over 3 år siden
Stig Magne Heitmann. Gå til den siterte teksten.
norske utlendingsmyndigheter vil ikke tro at de er reelle konvertitter, 2) norske utlendingsmyndigheter sier at de kan rekonvertere til islam i hjemlandet, og 3) de har ikke rett på beskyttelse i Norge = de får heller akseptere forfølgelse i Afghanistan, fra familie, samfunn, moske og stat.

Takk for innlegget ditt her, Stig Magne !

Jeg er forferdet over at til og med bekjennende kristne her på VD applauderer dette fra myndighetene, som også ser ut til å tilråde denne familien å gå tilbake til den muslimske tro, for da slipper de å bli forfulgt. Dette er horribelt.

Noe, og noen trenger forbønn ! 

7 liker  
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Ikke sammenheng i Åpne Dørers argumentasjon

Publisert over 3 år siden
Stig Magne Heitmann. Gå til den siterte teksten.
En kirkehistoriker har sagt: «Kirkens tre første århundrer var som en langvarig korsfestelse som endte i en triumferende oppstandelse.»

Først bruker Heitmann lange deler av innlegget sitt på å forherlige forfølgelse og martyrdød. Som det viktigste for den kristne menighet.

I andre halvdel av innlegget sitt forherliger Heitmann hvordan man skal unngå å bli martyr og unngå forfølgelse.Løsningen er å leve beskyttet i Norge, sier han.

Dette henger i sammen. Det er dobbelmoral. 

Heitmann trenger jo kristne i muslimske land å samarbeide med, om Åpne Dører i det hele tatt skal ha noen berettigelse. Eller skal muslimske land støvsuges for kristne og bosette seg på Bømlo?

Åpne dører fisker i rørt vann, for å se om ikke de kan få litt sympati, midt i en nasjonalpolitisk krise vi befinner oss i.

5 liker  
Kommentar #3

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For ingen ting er gjemt uten at det skal fram, ingen ting skjult uten at det skal bli kjent.

Publisert over 3 år siden
Stig Magne Heitmann. Gå til den siterte teksten.

I en av sine kjente taler sa Kivengere: «Korset taler om et liv i konflikt med døden, men livet overvinner døden. Den kristne tro ble født midt under en voldshandling. Den kristne blir ikke skremt når nasjoner reiser seg eller endog hele verden rystes. Vår tro ble født på Golgata – derfor kan den utholde alt. Den er en allværstro.» (Stig M. Heitmann: «Men Gud er ikke beseiret. Den forfulgte kirkes historie.» Lunde forlag. 2008.)

Nettopp: «Den kristne tro ble født under en voldshandling.» Det religiøse lederskapet arresterte Jesus. Kongen lot ham mishandle, hånte ham og overlot ham til de romerske styresmaktene. Pilatus som hadde makten i sine hender, var feig. Han overlot Jesus til tortur og korsfestelse. Folkemengden ropte «korsfest!». En liten disippelflokk var redd. Det var ikke rare støtten Jesus fikk. Derimot så det ut som om alle makt var imot ham. Retten gikk tapt, og den urettferdige makten vant. Men det skulle bare gå et par døgn før Gud viste at det er Han som har all makt.

En kirkehistoriker har sagt: «Kirkens tre første århundrer var som en langvarig korsfestelse som endte i en triumferende oppstandelse.»

21 Bror skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn; og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død.
 22 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.
 23   Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste!  Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel  før Menneskesønnen kommer. 24 En disippel står ikke over sin mester, en  tjener ikke over sin herre.

 25 Det er nok for en disippel at han  får det som sin mester, for en tjener at han får det som sin herre. Har  de kalt husbonden Beelsebul, kan da hans husfolk vente noe bedre?

 26  Vær ikke redde for dem! For ingen ting er gjemt uten at det skal fram, ingen ting skjult uten at det skal bli kjent.
 27  Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får  hvisket i øret, skal dere rope ut fra hustakene. 28  Vær ikke redde for  dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som  kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.
Matt 10,21-28

4  Jesus tok til orde og sa:
 Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias." Og de skal villede mange.
 6  Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at  dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden  kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal  være hungersnød og jordskjelv mange steder.

 8 Men alt dette er  bare begynnelsen på fødselsveene. 9  Da skal dere bli utlevert, lide  trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt  navns skyld.
 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
11  Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi  lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.

 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme
. Matt 24,4-14

Noe som også gir assosiasjoner til det som skjer i disse tider i Europa og hva dette vil medføre for kristne og oppriktige konvertitter (gjenfødte messiastroende) :

Dagens Europa: Kristne og jødiske symboler erstattes av islamske    https://resett.no/2018/03/01/dagens-europa-kristne-og-jodiske-symboler-erstattes-av-islamske/

Hvordan de som forfølger i disse tider forholder seg til jødene, Israel og troende kristne er like avslørende og tydelige tegn i tiden:

Kritiserer Israel, men overser slakting av kristne    http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/25226/Default.aspx

I en tid der også dette skjer, der ikke kun kristne rammes og forfølges, men også alle dem som av mainstream mediene grovt forfølges som i verste fall kan medføre post traumatiske lidelser som øker faren for selvmord betydelig. Kristne er også kalt til å ha omsorg for slike, for i disse tider rammer forfølgelsen både de kristne og alle dem som etter Herren Allhærs Guds gode vilje har fått sitt eget land og folk kjær. Eller gjør sin jobb som Schjenken, der den gjøres totalt uavhengig det etniske men - kun - ut fra faglig bedømmelse:

Reisen til Julestjernen   https://www.document.no/2018/03/02/reisen-til-julestjernen/

Innenfor rammen av fra Uganda til Stord, håper jeg  er i orden når det gjelder det å bli forfulgt. Poenget er å påminne om at det også finnes mye skjult også åpen forfølgelse og lidelser i vestlige land, som har forkastet Kristus Jesus for å erstatte Ham med den svarte oljens mammon (berikende tilgang til olje) og derfor åpne opp for islam. 

Muslimsk kristenforfølgelse – et tabu?   https://www.document.no/2018/02/28/muslimsk-kristenforfolgelse-et-tabu/

Det er et faktum at disse geistlige kirkene dnk og pavekirken åpner opp for og bidrar til økt forfølgelse av oppriktige konvertitter og troende kristne, der det med stor og ivrig iver inkluderer og ønsker islam velkommen. Som faktisk tilhører det antikristelige systemet, som raskt øker sin makt og omfang. Nøyaktig slik som det er profetert om i Skriftene.

Viktig og nødvendig å vite om hvilke og hva slags antikristelige krefter en har å kjempe i mot, uten å gå i dybden i dem; nok å ta et raskt overblikk i nyhetsbildet. 

Viktig og nødvendig å vite hva slags tid vi lever i, slik at de store trengselstidene og Jesu Kristi Gjenkomst ikke kommer som en overraskelse.

Dermed vet en hva en har å forholde seg til når det gjelder forfølgelser og hva som kan forventes i disse tider, der Kristus Jesus sier til oss:

12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.
 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 
Matt 24,12-14

 9 Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig - og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.

 10 Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.

 11  Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.
Åp 2,8-11

Vers 9 gir også lett assosiasjoner til falske kristne og ikke bare til jøder som med urett kaller seg for jøder.

Du påminnet om dette også:

"En kirkehistoriker har sagt: «Kirkens tre første århundrer var som en  langvarig korsfestelse som endte i en triumferende oppstandelse.»"

Kan ikke si meg helt enig i dette, fordi det var p.g.a. de lærdes stridigheter den geistlige kirken med den første paven og pavekirken oppsto. 

Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: "Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Matt 12,25
Et rike eller en kirke som er i strid med seg selv kan ikke bestå, de rives i stykker innvendig. Dette sees meget tydelig i disse tider.

De kristne lederne fjernet seg fra slik de aller første menighetene fungerte på apostlenes tid og dermed Guds forordninger for menighetene. Noe i tillegg ble innført samt aksept for Aristoteles og dermed verdslig filosofisk tenkning og logikk. Pavekirken ble vranglærende helgen-, og Maria dyrkende med alle dens relikvier, samt dens  avlatskasse for å nevne noe. Ved reformasjonen oppsto den forferdelige 30-års krigen mellom protestanter og de katolske. En trenger slik sett ikke gå lenger enn til Irland i nyere tid, der disse har stridt hardt mot hverandre i x-antall år.

Den sanne og levende Kirken er Jesu Kristi Legeme som er Guds Menighet, der alle som står oppført i Livets Bok befinner seg. Der hver enkelt gjenfødt messiastroende jøde og gjenfødt kristen er levende steiner der Kristus Jesus er Selve Hodet. De aller første kristne kalte seg for Veiens folk, en meget god beskrivelse på de kristne som fjernet enhver antydning til ulike kirkesamfunn og dermed splittelser.

Nettopp til tross for alle splittelsene og vranglære opp igjennom århundrene også i økende grad fremdeles, er det til Guds Ære at Jesu Kristi Evangelium fremdeles blir spredt. På forunderlig vis har Herren Allhærs Gud gjort det slik at Jesu Kristi Evangelium er gitt til skrøpelige og feilbarlige mennesker og forkynnes og blir spredt fra disse. Men da med helt nødvendig hjelp fra Kristus Jesus Selv.

For ingen kan lukke de dører Kristus Jesus åpner, heller ikke kan noen åpne de dører Kristus Jesus lukker.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere