Rolf Kenneth Myhre

13

CIA-memoet om "bare en konspirasjonsteori"

Når man bruker oneliner-memen "det er bare en konspirasjonsteori", bør man kjenne til memens opphav.

Publisert: 28. feb 2018

I et internt CIA-memo, «dispatch number 1035-960», datert den 1. april 1967, ble alle CIA-agenter bedt om å kontakte journalister og opinionsledere i deres nærhet ang. den massive kritikken av Warren-rapporten. CIA-agentene skulle be journalister og opinionsledere om assistanse til å motsette seg innflytelsen fra konspirasjonsteoretikere» som anklager det øverste sjiktet i USA for Kennedys død. Media-kontaktene skulle oppfordres til å kritisere slike teorier. Personer som omfavnet slike teorier skulle anklages for: Å bistå kommunistene i Den kalde krigen; å være oppmerksomhetssyke; å forsøke å profitere økonomisk på Kennedy-tragedien; og for å nekte å ta i betraktning alle fakta. Det er dette memoet som er opphavet til den fortsatt misbrukte og forslitte oneliner-memen som er ment å kvele all debatt, «dette er bare en konspirasjonsteori».

Memoet ligger nå tilgjengelig online HER:

Lance deHaven-Smith – professor emeritus i offentlig administrasjon og politikk ved Florida State University – fikk i 2013 utgitt boken “Conspiracy Theory in America”, der han behandler dette emnet i dybden. deHaven-Smith viser at CIA og det amerikanske Establishment siden har misbrukt denne oneliner-memen til systematisk å latterliggjøre enhver påstand om det som nå har fått navnet «State Crime against Democracy» (SCAD) [FAQ about SCADs]. Han kommer med flere eksempler på SCAD, som altså er reelle overtramp og forbrytelser fra statens side.

Disse SCAD innebærer at konspirasjonspåstander generelt er en rasjonell og positiv aktivitet, i hvertfall i oligarkiske samfunn (som tentativt kan defineres ved at inntektsulikheten har en Gini-verdi på over 0.35). USA har en økonomisk ulikhet på svimlende 0.45, så der kan man nærmest forvente at SCAD er normen. Fra midten av 1970-tallet fikk CIA og Establishment-media hjelp fra den såkalte Skepsis-bevegelsen (en gjeng nyttige, ubetalte idioter for dem begge) til å fremsette denne memen hver eneste gang de opplevde at noen ikke respekterer den offisielle forklaringen men i stedet betrakter forklaringen som en cover-up for en konspirasjon fra myndighetenes side. De ubetalte skepsiserne holder fortsatt på med denne leken…

I forbindelse med 15-års markeringen av 9/11 ble et utdrag fra Lance deHaven-Smiths bok publisert på web-basen til offGuardian.

Personlig vil jeg fremme den hypotese at da den internasjonale politiske venstresiden godtok den latterliggjørende oneliner-memen «det er bare en konspirasjonsteori», begynte venstresiden samtidig med sin egen langsomme og gradvise uthuling. 40 år senere fremstår den politiske venstresiden bare som et harmløst spøkelse INNENFOR det USA/CIA/NATO/EU/globalist-baserte narrativet, der de sluker rått etablissementets premisser, nyhetskilder og Fake News.

 

[Forrige gang jeg publiserte her på Verdidebatt et innlegg om konspi-teorier, ble det slettet av en litt for rask moderator. Så fikk jeg en beklagelse etterpå, at det ikke skulle ha blitt slettet.]

 

6 liker  
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hvor kommer ondskap fra?

Publisert nesten 4 år siden

Behovet for hemmelige organisasjoner til å skjule sine aktiviteter og motivene bak, er like enkle som åpenbare, behovet for hemmelighet er der for å skjule sannheten om dem.

Konspirasjoner og hemmelighet brukes til å fremme makt for visse personer og visse grupper/partier, fordi makten som ønskes er basert på urettferdige motiver. Mennesket er vesener, som betraktet utenfra, både har evnen og egenskapen til å være sanne og gode, og løgnaktige og onde. Det ser ut som om, eller erfaringen om menneskets historie er, at løgn og ondskap er verktøy for å bygge opp makt for seg selv - makten skal brukes til å hente ut goder i dette livet, på bekostning av andre.

For å rettferdiggjøre dette maktbehovet må motiv og metode skjules og gis et ansikt av godhet - som naturlig nok er falsk form godhet. Derfor er politikk et anvendbart medium og fremme sine "gode" hensikter gjennom. Fremsatt på en slik måte at det er fristende å tro på personen/gruppen/partiet - fordi det skal gi fordeler som ikke kommer på noen annen måte, enn gjennom partiet.

Noen mennesker faller lett for disse "programmer" og tror selv de er med på å bygge og å bevare - fordi fordelene er fristende. I slike mer åpne uttrykk for makt oppstår det gråsoner som er egnet til å forvirre og bedra. 

Noen mennesker faller ikke så lett for det politisk bedraget og har også evnen til å gjennomskue konspirasjoner. Disse menneskene blir sannhetsvitner og derfor en trussel mot de skjulte krefter som ønsker makt og mer makt. Bringe disse til taushet er avgjørende for å gjennomføre programmet som skal gi makt - og til slutt ubegrenset makt! Det finnes ikke noe middel onde krefter ikke vil anvende for å tilfredsstille sitt maktbehov, derfor må man også ha makt over alle former for kommunikasjon - hindre sannhet, fremme løgn - som skal se ut som sannhet, og som "forkynnes" som sannhet.

Det er underlig at mennesket virker å ha et selvdestruktivt gen som vil ende med den totale krig og den totale ødeleggelse. Man må lure på hvor dette genet kommer fra og hvorfor konspirasjoner, mord, krig, tortur, løgn og falskhet er så fristende. Kan noen gi et godt svar? Mobbing og ondskap begynner på et tidlig stadium - det er et problem fra barneskolen av - hvorfor? 

3 liker  
Kommentar #2

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Ja! Konspirasjoner kan være nyttige...

Publisert nesten 4 år siden

Takk for din artikkel, Myhre! Veldig bra!

Sett i forhold til hva som har skjedd i Syria og Irak i det senere så synes jeg det er all grunn til å feire menige menneskers rapporter/synspunkter om saker og ting.

Det er flere forhold: media synes å ha risiko-aversjon. Alt de rapporterer synes å være enighets-betinget, som jo gir lite systemkritikk (og heller "feirer" nasjonalfølelsen, Nazi-tendenser, statskriminalitet, se også opphavet til statsterror fra Frankrike).

Så min kommentar til artikkelen er medias unnlatelsessynder (EN: Neglect) og ikke så mye dette "fake news" fenomenet. Så selv om media sier de rapporterer fakta så får man jo (f*en) ikke rapporten om hva samfunnet er eller grunnlaget for å treffe beslutninger for å forandre samfunnet til et bedre samfunn!

Dette er medias skyld som på mange måter dermed ikke gjør jobben sin og som dermed gir grobunn for spekulasjoner i rykteflommen om hva som egentlig skjer i samfunnet. Og slik er det med CIA-sakene også, vil jeg si. Det er om dette som foregår på bakrom og som (absolutt) ikke tåler offentlighetens lys ift. rettssystem, korrupsjon, ondskap og alt annet.

Kommentar #3

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Så videre: gitt at sikkerheten for demokrati mangler...

Publisert nesten 4 år siden

Gitt at sikkerheten for demokrati mangler så vil jeg slå et slag for "De 4 faktorer" som jeg synes burde bli kampsak i neste stortingsvalg. De er 1. revolvere "til alle", 2. pepperpray "ihvertfall til alle", 3. vid adgang til "flyplass"-scannere, radio-baserte, for kriminelle implantater, "kreft-stoff/vorter" av ondskapsfulle mennesker og 500 andre tilstander hos mennesket og til slutt 4. utstrakt bruk av løgndetektorkiosk (AVATAR-type/styrke) for politi, domstoler, anti-korrupsjons styrker og Spesialenheten for politisaker. Eventuelt andre steder så og si.

Kall det vigilantisme eller borgervern eller annet, Staten har sin legitimitet i Folket!

Kommentar #4

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Klassekampens angst for konspi-teorier

Publisert nesten 4 år siden

Som nevnt i introen er det meget mulig at venstresidens uthuling inntil det fullstendig verdiløse begynte med CIA-memoet fra 1967. Et eksempel på dette er Klassekampens fobi for konspi-teorier og for å diskutere muligheten av falsk flagg-operasjoner, hvilket den nåværende saken med forgiftning av en avhoppet russisk agent i England kan vise seg å være.

Forfatter: Bjørgulv Braanen

28 april 2016

Det går en debatt om konspirasjonsteorier og såkalte « falsk-flagg-operasjoner» i Klassekampens spalter.

Rødt-politiker Ronny Kjelsberg har kritisert tidligere AKP (m-l)-leder Pål Steigan, som nå har en egen blogg, for bruk av tvilsomme kilder og videreformidling av udokumenterte konspirasjonsteorier. Steigan avviser i et innlegg lørdag kritikken, blant annet ved å hevde at Kjelsberg forsvarer de rike og mektige når han setter spørsmålstegn ved konspirasjonsteorier. Steigan har selvfølgelig helt rett i at det finnes mange historiske eksempler på komplotter der mektige personer i skjul har konspirert for å nå sine mål uavhengig av demokratiske kanaler. Vanskeligheten består likevel ikke i å framsette udokumenterte påstander om komplotter, men om å bevise dem, slik for eksempel Frances Stonor Saunders gjør så forbilledlig i boka «Who Paid the Piper?» (1999), der hun viser helt konkret hvordan CIA infiltrerte og betalte europeisk kulturorganisasjoner for å demme opp for kommunistisk innflytelse.

Steigan viser også til den journalistiske møkkagravertradisjonen, som tidligere redaktør i Klassekampen, Sigurd Allern, har løftet fram i boka «Møkkagraverne» fra 1988. Steigan hevder at han selv er en slik møkkagraver. Da er det i tilfelle viktig å forstå hva den journalistiske møkkagravertradisjonen handler om, og hva som var dens utfordringer.

Det journalister og forfattere som Lincoln Steffens og Upton Sinclair gjorde, var ikke å framsette udokumenterte påstander om sammensvergelser, men helt konkret å avsløre uverdige og ulovlige forhold. Steffens avdekket for eksempel korrupsjon i amerikansk lokalforvaltning («The Shame of the Cities»), mens Sinclair skrev avslørende reportasjer om den amerikanske kjøttindustrien. Disse avsløringene førte faktisk til ny amerikansk lovgivning. Journalistikken ga ammunisjon til misnøyen, men den var også i utpreget grad «faktaorientert og realistisk», som Allern skriver i sin bok. Ingen kan kreve at en blogger som Steigan skal kunne drive denne typen avsløringsjournalistikk, men det er svært viktig å forstå forskjellen.

Steigan velger også å avlegge Klassekampen en visitt ved å hevde at avisa ikke lenger driver gravejournalistikk. Det skjer i en uke der Telenor-topper har måttet gå etter en av de største journalistiske avsløringssakene i nyere tid: Telenors involvering i korrupsjonsskandalen i Vimpelcom, der Klassekampen, med journalist Emilie Ekeberg i spissen, har spilt en helt avgjørende rolle. Og når Steigan først velger å trekke fram tidligere gravejournalister i Klassekampen, bør Per Bangsund, Alf R. Jacobsen, Bjørn Westlie og Finn Sjue nevnes som noen av de mest framtredende.

Journalistikk og politisk arbeid forutsetter respekt for fakta og dokumentasjon. Det holder ikke å spre rundt seg med mer eller mindre luftige teorier og påstander om hvordan ting henger sammen. Journalistikken må være basert på kunnskap og fakta som kan sjekkes og kontrolleres av alle. Å gå i rette med villedende, usannsynlige og udokumenterte konspirasjonsteorier er en viktig del av et slikt kollektivt, sannhetssøkende oppdrag. Steigan hevder at man forsvarer de rike og mektige når man kritiserer udokumenterte konspirasjonsteorier. Men det er ikke forsvar for rike og mektige å kreve fakta og dokumentasjon. Det er en del av vårt felles ansvar. Og er det noe Klassekampens tradisjon handler om, så er det å ha respekt for fakta. Det vil vi i all vår feilbarlighet fortsette med. I tradisjonen fra Lincoln Steffens, Upton Sinclair, Sigurd Allern, Per Bangsund, Alf R. Jacobsen, Bjørn Westlie, Finn Sjue, Emilie Ekeberg og mange, mange andre. Past and present!

1 liker  
Kommentar #5

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Nervegassaksjonen i Storbritannia: En falsk flagg-aksjon?

Publisert nesten 4 år siden

For det første finnes det ikke fnugg av evidens for at "Russland" står bak nervegassaksjonen i Storbritannia. For det andre, hva menes med "Russland"?  Russland som stat? Et offentlig russisk organ? En person med russisk statsborgerskap, som vil  hjelpe Russland? En person med russisk statsborgerskap, som vil gi Russland skylden?

Statsminister Theresa May sitt ultimatum til Russland fremstår som dummere enn dummest. Det er faktisk så dumt at man kan mistenke at mektige krefter står bak dette som bare kan kalles et gigantisk "sirkusshow". Og vestlige Establishment-media fremstår som dummere enn dummest når de ikke vil diskutere seriøst muligheten for at denne nervegasskasjonen er en Falsk flagg-operasjon. For etterretningsmessige Falsk flagg-operasjoner er jo et tabu-emne for Establishment-media, hvilket har en lang historie som går tilbake til CIAs memo fra 1967.

Anbefalt lesning: Pål Steigans kronikk (13. mars 2018): Theresa May med ultimatum til Russland uten skygge av bevis.

1 liker  
Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Kenneth Myhre. Gå til den siterte teksten.
Statsminister Theresa May sitt ultimatum til Russland fremstår som dummere enn dummest. Det er faktisk så dumt at man kan mistenke at mektige krefter står bak dette som bare kan kalles et gigantisk "sirkusshow".

Misforholdet mellem politikernes agiterede stade, begivenhederne og ikke mindst dokumentationen gør at man må være lettere fraværende for ikke at forstå at der er ugler i mosen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere