Lars-Petter Helgestad

2

Åpent bare for kristent livssyn?

Av Kari Bansal (Holistisk Forbund), Egil Lothe (Buddhistforbundet) og Lars-Petter Helgestad (Human-Etisk Forbund).

Publisert: 26. feb 2018

Trygve G. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA (arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter) er begeistret for at det deltar prester i den norske OL-troppen i Pyeongchang (VL 21.2). Han mener dette er «en tros- og livssynspolitisk seier» og forklarer at å sende prester på OL-tur er en naturlig del av et livssynsåpent samfunn.
For de som ikke deler OL-prestenes livssyn, kan det at prester er det eneste livssynstilbudet heller minne om den tiden da statskirken var det enerådende offentlige tilbudet. Problemet er ikke at en kristen organisasjon som KRIK slipper til i OL, men at myndighetene kun finansierer dette ene livsynstilbudet for de norske deltakerne. Å kalle et rent kristent tilbud «livssynsåpent» er en tilsnikelse som står i fare for å tømme begrepet for innhold.
Stålsett-utvalget la i sin definisjon nemlig vekt på at «livssynsåpent» betegnet «åpenhet for borgernes ulike livssyn, religiøse så vel som sekulære, og majoritetens så vel som minoritetenes livssyn.» (utvalgets kursivering) Poenget var at myndighetene skulle behandle de ulike tros- og livssynsgruppene som likeverdige.
Dette er ingen kritikk av KRIK eller prestenes innsats. Men når KrF får stortingsflertallet med på å sikre en statsfinansiert prestetjeneste for de norske OL-deltakerne uten tanke på andre livssyn, kan det ikke kalles livssynsåpent. Det er snarere det motsatte.
Kari Bansal, Holistisk Forbund
Egil Lothe, Buddhistforbundet
Lars-Petter Helgestad, Human-Etisk Forbund

1 liker  
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Tull...

Publisert rundt 4 år siden

Hvor mange av de norske idrettsutøverne i et vinter-OL er buddhister, hinduer, muslimer, osv.? Ingen. Og humanetikerne har uansett ikke bruk for en prest eller lignende. Men det kan være noen av flertallet som tilhører den norske kirke som har behov for å treffe en prest. Hva er det dere syter for?

7 liker  
Kommentar #2

Lars-Petter Helgestad

2 innlegg  5 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Thyve har tydeligvis ikke fått med seg at vi ikke kritiserer at staten stiller opp og betaler for OL-prester? Vi sier oss bare uenig i at et tilbud med kun prester kan kalles "livssynsåpent". 

At OL-deltakerne bare består av kristne, er nok ikke sant. Flertallet i Norge tror jo ikke på noen gud, så i så fall er OL-troppen uvanlig lite mangfoldig - og knapt representativt for dagens nordmenn .

Det at mangel på gudstro skulle bety at humanister har mindre behov for å snakke med et godt skolert medmenneske i vanskelige situasjoner og eksistensielle kriser er nytt for meg - og antakelig bare noe Thyve finner på i farten, for han viser ikke til noen kilde for den påstanden. Det er nok heller slik at vi ikke-troende har måttet venne oss til at myndighetene bidrar til et dårligere tjenestetilbud for oss enn det de kristne kan ta for gitt. Men regningen for prestene, den får vi vår del av, som skattebetalere i Norge.

Men det er visst syting å etterlyse den likebehandlingen av religion og livssyn som Grunnloven skryter av, forstår jeg etter å ha lest Thyves svar. 

(Dette svaret er kun skrevet av LP Helgestad).

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere