Torgeir Tønnesen

89

Det museale og antikvariske kirkesystemet i Norge står for en avvikling

Kapper, krager, prestekjoler, titler, embeter - og et hierarki og et stort organisert byråkrati som er modent for å legges ned.

Publisert: 24. feb 2018

Jo eldre jeg blir som kristen, jo mer fremmed står det for meg hva DnK representerer.

Statskirken, som den het helt inntil nylig, denne gamle seige institusjonen som tok med seg det meste av den katolske tradisjonen opp gjennom århundrene siden reformasjonen, - hva representerer den i dag?

Står den for, og forfekter den apostolisk kristendomsforståelse og har den forankring i bibelsk lære og dogmatikk? Er den i form og stil slik praktiserende, at vi forbinder den med den første og apostoliske kirke?

Form og stil. Tradisjon. Historie og kultur. DnK vil i dag knytte kirken sin til å være en kraft og autoritet, som de mener står, og har stått, sentralt i norsk historie og kulturformidling. Og selvsagt må det erkjennes at kirken har hatt en stor rolle i sin kraft som statens tjener, refser og kontrollør. Så har den delvis også formidlet evangeliet, om enn tvetydig og diffust, og den har vært en formidler av de gamle sakramenter, som ikke lenger er regnet som sakramenter: bryllup, begravelse og den siste olje. Nå står bare dåp og nattverd igjen som søyler i denne formaliserte institusjonen. Likevel synes tiden langt overskreden for denne antikke institusjonen.

Prestekjolene, kappene og kragene, hvor kommer de fra? Og burde de ikke vært kastet og gjemt for lenge siden? Prester med krav til bekledning? Var det ikke Moses som fikk denne instruksen? Gikk ikke fariseerne, kristendommens verste motkultur, rundt og brisket seg i fine klær, for å vise makt, autoritet og posisjon? Jesus kalte dem satans barn, mange av dem.

Biskoper - tilsynsmenn, basert på Paulus sin anmodning om innsettelse av hyrder og eldste. Gikk de rundt med svære kors og røde purpurkåper, med brudekjoleslep på røde løpere? Hadde de månedlig betalte millionlønninger betalt av den romerske stat, eller den jødiske representasjon? Satt de for det meste på kontorer og flyttet papirer og administrerte andre ansatte? Nei, de første hyrder var enkle menn med livserfaring, som kunne veilede personlig for de unge. De skulle avdekke synd og villfarende lære.

Kirkebygg, katedraler, sølv og gull har kirken mye av, men de kan vel neppe si som Jesus sa: «Stå opp, vær helbredet, ta din seng og gå» Kan det være riktig, sunt og bærekraftig at den norske stat skal betale milliarder i reising, vedlikehold og utsmykking av kirkebygg for ufrelste skattebetaleres penger? Er det et godt vitnesbyrd om Gud og Jesus, at vi ligger staten til byrde for kristen virksomhet, mens de mange humanitære behov i samfunnet skriker etter oss i gangene?

Slik jeg leser Apostelgjerningene og brevene i NT, finner jeg ikke noe i menighetslivet som ligner på den norske kirke. Ikke hadde de store kirkebygg, det var heller ikke et mål å ha. Ikke hadde de et hierarkisk opplegg, hvor de ulærde måtte bøye seg for de lærde, skolerte og betalte. Ikke hadde de klær og fjolleri som skulle vise deres autoritet og makt. Ikke hadde de liturgier, trosbekjennelser, barnedåp eller konfirmantundervisning.

Derimot får jeg et inntrykk av det motsatte i NT: Ulærde enkle arbeidsfolk, som gikk ut to og to, og fortalte folk om himmel og jord og Guds rike. De delte på eiendeler, utgifter og penger, og levde et spartansk liv. De var forberedt på fengsel, forfølgelse, tortur og døden. De hadde ingen planer om store menigheter og store visjoner for kringkasting av evangeliet. Ingen sakramenter, og ingen begravelser og brylluper hadde vel noen rolle i menigheten.

Med 7500 ansatte i DnK , og en tilførsel fra stat og kommune på 20-30 milliarder årlig, kan jeg ikke se at dette har noe med syndenes forlatelse, sjelens frelse og apostolisk kristendom å gjøre. La oss avvikle statskirken innenfor statlig økonomi, det ville være mye mer kristelig og Gudvelbehagelig.

Jeg har satt meg for å informere og gå inn for myndighetene, med krav om at statsstøtten fjernes i alle former, i sær medlemsstøtten, med all den juks og hykleri den representerer.

 

3 liker  
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Torgeir Tønnesen.

Jeg kom tidlig med I en sektmenighet uten faste former. Derfor er jeg så glad I Den Norske Kirkes opplegg med inngangsbønn,salmer, skriftlesing ,liturgien,forbønn for verden,preken,velsignelsen mm. Det som er kommet på himmelfrekvensen blir tatt vare på.

Vi har med oss mye av grunnlaget som ble lagt av de første jødekristne I Jødeland. Feks. misjonsbefalingen I Ap.gj.28:"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,I det dere døper dem til Faderen,Sønnen og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."                                                                                        Dåpen ble helt fra begynnelsen et innvielsestegn og praksis med å inkludere hele familien falt naturlig for jødene,som var vant med  omskjærelsen på den 8.dag. Det vet vi fra Paulus og Silas i fengsel og fangevokteren som ble frelst der nattestid og døpt.Ap.gj kap.16,v.33:"han ble straks døpt med alle sine." Dåpen ble sett på som så viktig at hustanden ble vekket nattestid for å bli døpt.                                                 Når voksne kom til tro,måtte det bli voksendåp,så voksendåp og barnedåp fulgtes ad opp gjennom århundrene. Her på Nesodden star det I den gamle stenkirken en døpefont I sten som var beregnet på hel neddykkelse av spedbarna.Det har nå et pent pyntet fat overåpningen.Overøsing kom inn pga.kalde kirker og komplikasjoner av det.  

Kirken antok en rikmannsstil etter hvert,men midt I det var også fattigfolket,som hadde sin rot I Kirken. Det var sikkert den som bar igjennom fattiglivet.                      "Herre,jeg er kommet inn I dette ditt hellige hus,for å høre hva du Gud Fader,min skaper,du Herre Jesus min frelser,du Hellige And min trøster I liv og død,vil tale til meg."  Den dimensjonen  er alt vi trenger mest,og det må ikke bli tatt fra oss.

                                                                                                                     

3 liker  
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Himmelen kan bli klarere, blåere og skarpere

Publisert rundt 4 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Jeg kom tidlig med I en sektmenighet uten faste former. Derfor er jeg så glad I Den Norske Kirkes opplegg med inngangsbønn,salmer, skriftlesing ,liturgien,forbønn for verden,preken,velsignelsen mm.

Jeg forstår godt hva du mener med dette, og i en overgangsperiode har sikkert din overgang til DnK gjort deg godt.

Jeg tror likevel du vil finne større vokster og glede i et lite bedehus av det tradisjonelle slaget feks. Da slapp du de dåreaktige prestekjolene, de harde trebenkene som gir oss hemoroider, og alt det andre fjaset. Så slapp du og vite at staten subsidierer hele trebenken og døpefontenen.  Forkynnelsen er dypere og rikere i bedehusene. Mange prester er flinke talere og har gode poeng, men dybden, bredden, høyden og vidden mangler alltid.

Når det gjelder misjonsbefalingen i Matteus 28. ,  må vi forstå dette som et utsagn fra Jesus til den enkelte av oss, til organismen, ikke til organisasjonen slik kirken er.

Jeg håper du blir ledet av Gud ut, for ut vil Herren ha deg, og velsignelsen din vil øke, gleden og fryden også.

Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Trivselen I enhver religiøs sammenheng har vel å gjøre med om forstanderen, predikanste,emisæren og presten er åndelig født;ikke bare en religiøs interlektuell.Mange sangkunstnere I samfunnet har tråkket sine barne-og ungdomssko I både bedehus-og statskirkemiljø. Jeg er visst så forelsket I kirkenen at jeg ikke merker tresmak i benken ,og lange kjedelige prekener forekommer ikke lenger.


1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Sitat: :"han ble straks døpt med alle sine."

Bland dem var det ingen spedbarn - bare troende, omvendte.  Skulle vi ligne dem måtte hele familier døpes i Kirken i dag også.  Slike hendelser i Apgj. gir ingen støtte til spedbarnsdåp.


Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Fattig og forfulgt.

Publisert rundt 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har satt meg for å informere og gå inn for myndighetene, med krav om at statsstøtten fjernes i alle former, i sær medlemsstøtten, med all den juks og hykleri den representerer

Veldig god artikkel.  

25 milliarder kroner i året.  For rundt 3,5 millioner medlemmer.  Drøyt 7000,- Kr pr medlem.  

De fleste medlemmer i frie menigheter gir langt mer enn det i tiende.  Men ikke statskirkefolk - de har ikke rå.  Ikke en gang de som «er veldig glad i kirken sin».  

Nå vel, - begrave oss må noen gjøre, det er statens oppgave og den biten nyter alle godt av uansett livssyn.  Kirken har mye godt og byggende arbeid, på linje med kor, theatere, museer, Humanetisk Forbund, Lions og speiderbevegelsen.

Men som trossamfunn kunne de kanskje betale for seg selv.


2 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Vi har med oss mye av grunnlaget som ble lagt av de første jødekristne I Jødeland. Feks. misjonsbefalingen I Ap.gj.28:"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,I det dere døper dem til Faderen,Sønnen og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."

Har noen i Kirken «lært å holde alt det Jesus befalte»?  De fleste «kirkedøpte» stemples jo med «frafalne».  Ingen som blir frelst faller fra.  Det er luthersk påfunn for å lappe på en ikke-frelse.

Den som holder mine bud, er den som elsker meg sa Jesus. 

Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kommentar nr.4.

Publisert rundt 4 år siden

Daniel Krussand.

Du må se I historisk sammenheng,at det var helt fremmedkulturelt å utelukke spedbarna I en seremoniell religiøs handling.Det lå I tradisjonen gjennom omskjærelsen,at foreldrene valgte veien for spedbarnet.

Hvor har du denne påstanden fra:"Blant dem var det ingen spedbarn-bare troende omvendte."?

1 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Spedbarn er ikke nevnt.

Publisert rundt 4 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Hvor har du denne påstanden fra:"Blant dem var det ingen spedbarn-bare troende omvendte."?

Fordi de som hørte evangeliet eller Ånden falt på dem slik at de talte i tunger og priste Gud, - de ble døpt.

Hvem kan nekte dem vannet (dåpen til døden), de som har fått Åndens gave likesom vi?

De ble altså gjenfødt av Ånd før dåpen.

Kjellrun Marie, dåpen frelser ikke noen.  Bare Evangeliet og bare dem som omvender seg og tror.

I «dåpsfølger» i Kirken i dag døpes da ikke hele familier?  

Titus 3:5 handler heller ikke om vanndåpen, men Åndens bad til gjenfødelse.  Ingen Bibelord støtter Kirkens dåpspraksis.  

Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Disiplenes forhold er som våre misjonærers i "hedningeland".Når voksne kom til tro,måtte det bli voksendåp.Det var frukten av forkynnelsen I det åpne landskapet. Situasjonen med fangevokteren viser oss oppfølgingen på hjemlige plan-at hustander ble døpt på husherrens tro. 

Vedrørende frelse I dåpen,så er den jo et paktstegn;avløser omskjærelsen i Den gamle pakt.

Det er da ikke så vanskelig å tenke seg at jødene som var vant med å inkludere spedbarna i paktstegnet omskjærelsen, følger kulturen og inkluderer spedbarna på samme vis i det nye paktstegnet ,dåpen. At det ikke står noe sted er rimelig,for det var så inngrodd å omfatte spesbarnet,så å spesielt nevne det, var likeså unødvendig som å informere om at i Norge snør det.

1 liker  
Kommentar #10

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Bibelvers takk

Publisert rundt 4 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Vedrørende frelse I dåpen,så er den jo et paktstegn;avløser omskjærelsen i Den gamle pakt.

Unnskyld at jeg blander meg inn i din diskusjon med Krussand, men nå nevner du dette to ganger at dåpen er et tegn på omskjærelse. Har du noe bibelvers som underbygger dette? 

Jeg tror ikke du vil finne det. Jeg har diskutert dette med Lutherske teologer for snart 30 år siden. De hadde alle en veldig krøkklete forklaring.

Dåp er Baptismo på gresk - som betyr nedykking (Full)

Alle som vil ta troende dåp får en ekstra åndelig velsignelse, det har jeg hørt 100 vitnesbyrd på. Jeg tror du er klar for dette? 

Kommentar #11

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Torgeir Tønnesen.

Jeg har ikke skrevet at "dåpen er et tegn på omskjærelse."                                           Alle vet at omskjærelsen   er pakttegnet på Den gamle pakt.                                         Alle vet at omskjærelsen ikke fulgte med til Den nye pakt,selv om det var diskusjoner om det også.                                                                                                               Dåpen ble paktstegnet for Den nye pakt ,Innstiftet av Jesus selv.

Matt 28.v.19.enda engang:"Gå derfor ut og og gjør alle folkeslag til mine disipler,,I det dere døper dem til Faderen,Sønnens og Den Hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

MED STORE BOKSATVER. REKKEFØLGEN ER DØPE DEM FØRST OG SÅ LÆRE DEM.


1 liker  
Kommentar #12

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Kirkebygg, katedraler, sølv og gull har kirken mye av, men de kan vel neppe si som Jesus sa: «Stå opp, vær helbredet, ta din seng og gå» Kan det være riktig, sunt og bærekraftig at den norske stat skal betale milliarder i reising, vedlikehold og utsmykking av kirkebygg for ufrelste skattebetaleres penger?

Torgeir Tønnesen, du er skikkelig radikal.  Klarer du å avvikle Folkekirken er du en helt.  

Sitat: «Ikke hadde de store kirkebygg, det var heller ikke et mål å ha. Ikke hadde de et hierarkisk opplegg, hvor de ulærde måtte bøye seg for de lærde, skolerte og betalte. Ikke hadde de klær og fjolleri som skulle vise deres autoritet og makt. Ikke hadde de liturgier, trosbekjennelser, barnedåp eller konfirmantundervisning». Sitat slutt.

Nå ser jeg du kaller deg «bedehusmann». (Indremisjonen).  Ditt bedehus har da kuttet ut dåp med litt vann og konfirmasjon og statsstøtte går jeg ut i fra.  

Om alle bedehus landet rundt fikk dåpsbassenger og døpte folk såsnart Ånden gav dem frelse ved troen, - da du!  Da hadde det blitt disipler.

Har du hørt om Fald-y-Brenin i Wailes Torgeir?  Du som ikke liker det karimatiske «ståket», vil utvilsomt like den stille Ånd som preger det arbeidet.

Roy Godwin heter lederen.

Kommentar #13

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Dåpen: Rom kap 6. Les

Publisert rundt 4 år siden

HV Kjære deg, før dåpen kommer Evangeliet, omvendelse og tro.

«Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn! Så bød han å stanse vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham.»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8:37-38

«Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭2:38‬ 

«La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom.»
‭‭Hebreerne‬ ‭6:1-2‬ ‭

Disse versene viser klart rekkefølgen når mennesker blir født påny.

Å lære dåpsbarn å holde det Jesus har befalt virker jo ikke.  Kirken kaller det trosopplæring - helt feilaktig - er man frelst tror man allerede.   Kanskje en av ti konfirmanter er disipler, troende, elsker Jesus.  

Din måte å vise til Misjonsbefalingen er ubrukelig.

Frels, døp, lær dem å holde - er rekkefølgen.

Dåpen gir ikke liv, den er til død.  (Begravelse)  

 

Kommentar #14

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

DnK vil helt sikkert leve, men målet må være å få fjernet statsstøtten

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Torgeir Tønnesen, du er skikkelig radikal.  Klarer du å avvikle Folkekirken er du en helt.  

Av 360 som har lest innlegget mitt, så er det en som har gitt likes og er enig i det jeg skriver.

Det forteller litt om hvilken koloss av en religiøs institusjon dette er, og den står sterkt hos hundretusener av nordmenn. DnK vil nok leve, men kun som en religiøs organisasjon for å tilfredsstille det religiøse behov som ligger i menneskene. DnK har ingen kristnende kraft lenger, (siste 100 år.)

DnK bærer omtrent null frukt åndelig sett. Kun 3.8% av det norske folk stemmer KrF. Norge avkristnes i takt med at moskeene og minaretene skyter opp som paddehatter. Kristenrussen er vekke, bibelskolene er tomme. Gudshus legges ned og selges. Det norske folk forakter KrF og Dnk i samme takt som teologien farer vill og frigjør og fremmer homofile ekteskap. 

Denne utviklingen kan nok ikke Torgeir Tønnesen gjøre noe med. Men med aktivt arbeid innfor departementene, komiteer, politikere og skriving i media, kan vi få fjernet statstøtten, -det tror jeg på. Får vi vekket media, og får dem over på våres parti, da er løpet kjørt for kirken. Folket generelt i Norge forakter subsidieringen av kirken, siden den gir samme økonomiske støtte og rettigheter til moskeer og andre kirkesamfunn. Folket forbinder kirken med middelalderen, maktmisbruk, hykleri (i dåpens nåde, hvor foreldre står og lyver) og dobbeltmoral.

1 liker  
Kommentar #15

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Daniel Krussand.

Publisert rundt 4 år siden

Skriver det engang til .Din anskuelse er å sammenligne med våre misjonærers i "Hedningeland." Når voksne kommer til tro,så må det jo bli voksendåp.Så også med Filip og hoffmannen som du nevner.                                                                                                        Likeså eksemplet når misjonæren Peter roper ut sin frelsesforkynnelse.                  Dere må se I historisk sammenheng at et stadium er misjonærtiden,et annet menighetsbygging og menighetsliv.

Spørsmålet må jo bli ,hvordan fungerte Jesu lære i fortsetningen om å "døpe dem og lære dem alt det jeg har befalt dere." Vi kjenner til Kirkens og skolenes innhold I dåpopplæringen,som har skapt snillismen vår.

Om godtfolk flest ikke går I Kirken nå,betyr jo ikke det at antireligiøsitet har trengt seg igjennom til hjerterota. Paulus sier i Romerbrevet 2:14-16,at loven er skrevet på hjertets kjødtavler,og slik er det jo.

 

 

Kommentar #16

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet må jo bli ,hvordan fungerte Jesu lære i fortsetningen om å "døpe dem og lære dem alt det jeg har befalt dere."

Vi forstår misjonsbefalingen.  Den handler ene og alene om at disipler skal lære lydighet gjennom nåden. Se:

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,»
‭‭Titus‬ ‭2:11-12. 

Ser du, disipler lever sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er.  

Du kan ikke frelse noen, barn eller voksne i en dåp, dåpen kommer etter at Ånden har tatt bolig i deg ved evangeliets kraft.  Fordi syndelegemet er tilintetgjort i dåpen kan du akte deg som død for synden, da og bare da kan nåden opptukte deg til å seire i fristelse slik verset over sier.

I kirken lærer man ikke å holde Jesu befalinger.  Der er det fromt å si at man krenker Gud og er et syndig menneske og at man kjenner ond lyst i hjertet.

Sonefeldt, du har bestemt deg.  Bibelen blåser du i.  At misjonsbefalingen starter med «Døp dem» betyr ikke at det ikke er noe som må være på plass før det.

Nemlig Evangeliet, tro og omvendelse.


Kommentar #17

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

OK

Publisert rundt 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Av 360 som har lest innlegget mitt, så er det en som har gitt likes og er enig i det jeg skriver

Nå har du to likes, jeg glemte det i første omgang.

Ja, jeg er enig i din siste kommentar.

Frikirker skal heller ikke ha statsstøtte.

Det koster ikke penger å tro på Gud.  Så overøser Han oss med velsignelser.

«Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.»
‭‭Lukas‬ ‭6:38‬ ‭

Vi får arbeide, kanskje i andre «kanaler»

Hei

1 liker  
Kommentar #18

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Tiende tanken...

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Frikirker skal heller ikke ha statsstøtte.

Det koster ikke penger å tro på Gud.  Så overøser Han oss med velsignelser.

Statskirkens oppgave går helt tilbake til da Mithraisten Konstantin den store lagde vårt "Nye Testamentet" og delte oppgavene mellom Stat og kirke.  Kirken fikk ansvar for opplæring, helse og fattigomsorg mens staten gjorde resten. Da fikk statskirken ca 10% av nasjonalbudsjettet.   Idag har samfunnet tatt tilbake ansvaret for opplæring, helse og fattigomsorg - men kirken har beholdt pengene. Mesteparten av kirkens arbeide er organisert i  "Kirkens - ett eller annet" og der gjøres det praktiske arbeidet som opprinnelig pengene var tiltenkt - selv om disse organisasjonen hovedsakelig idag er selvfinnansiert.

Kirkens medlemstall bygger på CA2 - en gammel bekjennelsesskift som sier at de spedbarna som ikke er døpt går til helvete.  Uten denne (CA2)  er barnedåpen menigsløs.  Spedbarn må døpes for å "bli guds barn" - med nøddåp om nødvendig.  Dette er det som gjør at over 60%  av norges befolkning er medlemmer - selv om bare 30% av norges befolkning tror på en Gud.


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere