Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

En annen verden er mulig

Den amerikanske skolemassakre-tradisjonen peker på bønnens passiviserende potensial. Fromme lykkeønskninger er lite verdt om de ikke følges opp med handling.

Publisert: 25. feb 2018  /  785 visninger.

EN MANN HAR blitt tatt av strømmen. Lenger nede hører han buldringen fra et fossefall som vil slå ham ihjel. Han ber til Gud tre ganger, og hver gang dukker det opp en turgåer langs elvebredden som tilbyr seg å kaste ut en redningsbøye.

Men mannen i elven takker nei. «Jeg ropte på Gud», svarer han. «Det er Ham jeg stoler på.»

I neste øyeblikk styrter han i døden. Ved perleporten våkner han opp igjen. «Tre ganger ropte jeg til deg», sier han til Gud. «Hvorfor hørte du ikke?»

«Jeg hørte deg hver gang», svarer Gud. «Og tre ganger forsøkte jeg å hjelpe deg. Men du takket nei hver gang.»

 

Faustiansk pakt. «Det finnes ingen anledning hvor tilbudet om bønn utløser mer berettiget harme», skriver Washington Post-kommentator Elizabeth Bruenig i artikkelen «The latest schoolhouse slaughter shows we have been defeated». Tonen er resignert. Amerika har tapt, for sin egen selvmordsparagraf (også kalt Second Amendment).

Slik plasserer hun det ukentlige (!) ritualet som er skoleskytinger i hjertet av den amerikanske samfunnskontrakten: En nihilistisk, diabolsk frihet i bytte mot «retten til å bære våpen». Er det rart hun henger med hodet?

Med uforfalsket, katolsk indignasjon (Bruenig er katolikk) går hun så løs på ritualets neste akt: De folkevalgtes forsikring om at deres «thoughts and prayers» er hos de etterlatte. Denne forsikringen, om aldri så ektefølt, er kun egnet til én ting, mener Bruenig: Til å sette bønnen og troen i forlegenhet («prayer itself winds up looking like a sham»). Den reduserer bønnen til en ettertanke, til en simpel godtkjøpstanke på slutten av dagen. Sov godt!


Passiv innstilling. Den amerikanske skolemassakre-tradisjonen peker slik på bønnens passiviserende potensial. For oppfordringen om å legge våre liv i Guds hender kan slå begge veier – symbolisert ved mannen i elven som hvert øyeblikk styrter i døden. Troen kan være et skyv til å leve oppmerksomt og handlingsrettet, men kan også anspore til et tilbaketrukket og avsondret liv: Om Gud vil! Inshallah! C'est la vie!

Nettopp fordi troen bærer i seg en kime til å melde seg ut av denne jordens jammerdal og i stedet søke tilflukt i «thoughs and prayers», finnes også en rekke korrigerende mekanismer. Det benediktinske munkeidealet – ora et labora – oppsummerer denne balansekunsten i tre ord: be og arbeid.

For de to er ikke gjensidig utelukkende. Tvert om, de to kan utruste hverandre. Som vi skrev i denne avisen så sent som 13. februar: Den amerikanske borgerrettighetskampen ble mulig i lys av lignelsen om Den barmhjertige samaritan.

 

Forutsetning for endring. Den britiske forfatteren Nick Spencer skriver om dette i boken The Political Samaritan: How politics hijacked a parable, som nylig kom ut på Bloomsbury forlag. Fortellingen om samaritanen ga næring og språk til Martin Luther King Jr.. Den hjalp ham å knytte nåtidige erfaringer inn i en dyptpløyende religiøs myte; en som vekket gjenklang og som kunne skape forventninger om en ny virkelighet. Bare slik kan endring begynne. Ved å skimte at en annen verden er mulig.

Den amerikanske våpendebatten har hittil vært preget av det motsatte. En annen verden er simpelthen ikke mulig, heter det. Som programleder Bill O’Reilly sukket etter at Stephen Paddock i oktober barrikaderte seg på et hotellværelse i Las Vegas og skjøt og drepte 58 mennesker: «Once again, the big downside of American freedom is on gruesome display. This is the price of freedom.»

Dette er prisen for frihet? Verden kan være grusom, men det er bare sånn det er? Slik snakker en som verken har troen eller forestillingsevnen i behold.


Et stemningsskifte. Men gudskjelov er det tegn på at den siste skolemassakren i Parkland i Florida, den 17. i rekken (!) bare i 2018, markerer et vannskille i den amerikanske våpendebatten. Der tidligere hendelser har fislet ut i bønn og godtkjøpstanker, har den siste uken forløpt annerledes.

Anført av Emma Gonzalez (17), Cameron Kasky (17) og resten av elevene ved Marjory Stoneman Douglas High School har ungdommen reist seg i protest. De finner seg ikke i det lenger. De vil ikke ha kongressmedlemmenes «thoughts and prayers», og de nekter å være slaktekveg på frihetens alter. En «frihet» som krever ukentlige slaktoffer er ingen sann frihet, men en pervertert etterligning.

Så kanskje har ikke amerikanerne tapt likevel. Som med mannen på elven befinner løsningen seg rett foran nesa på dem. Nå gjelder det bare å gripe den.

7 liker  
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Samfunnsutviklingen og våpen.

Publisert nesten 4 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
De vil ikke ha kongressmedlemmenes «thoughts and prayers», og de nekter å være slaktekveg på frihetens alter. En «frihet» som krever ukentlige slaktoffer er ingen sann frihet, men en pervertert etterligning.

Dersom jeg med den uklare samfunnsutviklingen vi er inne i skulle bli gammel og avkreftet ville jeg sove trygt om natten med en dobbeltløpet hagle innen rekkevidde. 

God made Mankind - Colt made them equal

 

1 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Så kanskje har ikke amerikanerne tapt likevel. Som med mannen på elven befinner løsningen seg rett foran nesa på dem. Nå gjelder det bare å gripe den.

Gripe hva?

1 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Det er ennå håp!

Publisert nesten 4 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Et stemningsskifte. Men gudskjelov er det tegn på at den siste skolemassakren i Parkland i Florida, den 17. i rekken (!) bare i 2018, markerer et vannskille i den amerikanske våpendebatten. Der tidligere hendelser har fislet ut i bønn og godtkjøpstanker, har den siste uken forløpt annerledes.

Takk for et godt og velformulert innlegg.

2 liker  
Kommentar #4

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Løsningen, som Kasky og Co. viser til.

1 liker  
Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Remington i skapet

Publisert over 3 år siden

Selv har jeg ei halvautomat Remington hagle. Det vi har opplevd sammen har skapt sterke bånd. I hvert fall har det gitt mange gode minner – etter et utall turer i fjellet.

Hagla fungerer perfekt den, til det den er ment som – å jakte på rype og annet småvilt – eller kanskje til å bistå naboen ved avliving av katta. Ellers i året står den lagret i våpenskapet – rengjort og oljet. Greier ikke å se for meg at det skulle oppstå en situasjon der jeg skulle få brukt for den til noe annet enn de årlige hyggestundene i fjellet.

For at skulle bli slik, at jeg noen gang skulle få bruk for min gamle venn – her hjemme, er det én eneste forutsetning som måtte være til stede. Og det er at jeg har fiender som vil meg til livs. Ettersom jeg ikke kjenner til noen slike, eller ikke har noen grunn til å tro at det er slik, er det heller ingen grunn til at hagla skulle flytte inn og stå i beredskap på soverommet. Den nyter dvalen i skapet, og jeg sover godt og trygt – sammen med kona.

Håndvåpen er laget for og er ment for å bli brukt i krig – eller til jakt og til å skyte på blink. Noen misbruker dem til å begå kriminelle handlinger.

-----------------

«Det finnes ingen viktigere personlig frihet enn retten til å bære våpen, retten til å beskytte deg selv og retten til å overleve. Den er ikke gitt av mennesker, men skjenket av Gud til alle amerikanerne, som vår fødselsrett», uttalte Waynle LaPierre, leder for National Rifle Association (NRA) i en tale til konservative meningsfeller i Maryland torsdag.

Dette er en absurd, naiv og kulturelt betinget holdning, en syk og dødelig idé. Når en situasjon oppstår, ja, så oppstår den. Plutselig. Nesten alltid plutselig. Det er hele poenget. Offeret eller fienden må overraskes. Ellers vil den flykte eller ta opp kampen.

Ei enslig eldre dame eller en familiefar, som til daglig pusler med sitt, men som har kjøpt seg våpen for å forsvare seg, for å føle seg tryggere, har betalt for en illusjon. Det er svært lite sannsynlig, eller langt på veg usannsynlig at noen av dem noen gang vil være i stand til å bruke våpenet – dersom de plutselig og faktisk skulle få brukt for å skyte på et annet menneske. Dette i seg selv er naturligvis en uhyrlig tanke.

Politifolk og profesjonelle sikkerhetsvakter får spesialtrening. Nitidig og grundig trening. Det terpes og terpes. Ikke bare på å håndtere våpenet, men enda viktigere på å tolke situasjoner og menneskers adferd. Likevel blir politifolk til stadighet drept – til tross for at de er profesjonelle våpenbærer og er trent for å forvare seg selv og andre.

Da skoleskyteren i Parkland gikk inn på skolen, var det en bevæpnet politivakt på utsiden. Han gjorde som andre med uedle hensikter. Han unngikk konforntajsonen. Hadde han måtte konforntere poltimsannen, ville han naturligvis overrakset ham og skutt ham før poltimannen rakk å reagere. Slik er krigens lov.

Å besitte et våpen, eventuelt nedlåst i en skuff, skaper ingen reel sikkerhet, men det kan nok skape en følt trygghet. En illusjon. Det er dette NRA og den amerikanske våpen industrien selger. En illusjon. Langt på veg handler det om null reel sikkerhet – for hvermannsen. Men derimot skaper overfloden av våpen og den forskrudde amerikanske våpenkulturen betydelig utilsiktet død, fordervelse, fortvilelse og sorg.

-------------

Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem.

USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger.

Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene

Det ble registrerte 384 masseskytinger i 2016, det vil si hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag.

Nærmere 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016. Over 3.700 barn ble drept eller såret. På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen.

-------------

Det finnes åpenbart mye statistikk, men det eneste tallet som mangler er det viktigste, og er det som eventuelt kan underbygge eller diskreditere den amerikanske våpenideologien. Det er tallet på hvor mange sivile vanlige borgere som har forsvart seg og sine og slik hindret at de selv er blitt drept.

Av og til gjør tall seg best når det hersker usikkerhetene om dem eller når de ikke kan oppdrives.

4 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes åpenbart mye statistikk, men det eneste tallet som mangler er det viktigste, og er det som eventuelt kan underbygge eller diskreditere den amerikanske våpenideologien. Det er tallet på hvor mange sivile vanlige borgere som har forsvart seg og sine og slik hindret at de selv er blitt drept.

Av og til gjør tall seg best når det hersker usikkerhetene om dem eller når de ikke kan oppdrives.

En god kommentar til et godt innlegg. Jeg ser det som en falsk trygghet å sove med en Colt på nattbordet. Når hvem som helst kan få tak i våpenet bortsett fra den sovende eieren, er det vanskelig å se at det hever sikkerheten i huset. Dessuten, hvis forøveren vet at det ligger en Colt klar må han ha et maskingevær med seg for å komme meg i forkjøpet, og spiralen er i gang. 

Av og til kommer det noe godt ut av tragiske hendelser. Reaksjonene har stadig toppet seg, og nå er det over grensen for ganske mange. Det holder ikke med bønner og bortforklaringer. Plutselig er vi i et modus hvor mange er villige til å se på saken, og flere politikere har kommet med begrensende forslag. Ett sted må man uansett begynne, og kanskje er det der vi er nå, ved et utgangspunkt for å snu en vanvittig tankegang. 

NRAs formann må være bra tom for argumenter når han skyver Gud foran seg for å forsvare drap. Folk vil gjennomskue dette som preik. Spenningsmomentet er hvor langt man klarer å komme innen lovarbeidet og hvor gjennomgripende løsningene kan bli. 

2 liker  
Kommentar #7

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Sa du samfunnsutviklingen?

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Dersom jeg med den uklare samfunnsutviklingen vi er inne i skulle bli gammel og avkreftet ville jeg sove trygt om natten med en dobbeltløpet hagle innen rekkevidde. 

Jeg er stygt redd for at den "nytten" du som gammel kan komme til å ha, er til aktiv dødshjelp, før du får tid til å ombestemme deg.

4 liker  
Kommentar #8

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

To tanker i hodet på èn gang

Publisert over 3 år siden

 Nettopp. Det ene utelukker ikke det andre. Dessverre virker de offisielle erklæringene fra forskjellige hold (også  mitt eget trossamfunn) om 'thoughts and prayers' mot sin hensikt. I tillegg til å ikke bidra til endring, gir det næring til ikke-troendes  skepsis og forakt for det som kan se ut som troendes manglende vilje og evne til å 'gjøre noe med det'...

1 liker  
Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
NRAs formann må være bra tom for argumenter når han skyver Gud foran seg for å forsvare drap. Folk vil gjennomskue dette som preik.

Ikke bare gjennomskuer mange ikke dette, de er helt enig. Det kristne høyre og NRA deler mange standpunkt. Den amerikanske gud er anderledes en den norske.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
, gir det næring til ikke-troendes  skepsis og forakt for det som kan se ut som troendes manglende vilje og evne til å 'gjøre noe med det'...

Som jeg skrev over, det er ikke slik at man er passiv og ikke vil gjøre noe med det, man gjør noe aktivt for at man skal kunne kjøpe kraftige våpen med minimale begrensninger. Hadde de bare ikke gjort noe, så ville de som ønsket å gjøre noe få igjennom sin politikk.


Forakt, ja, men ikke for passivitet. Thoughts and prayer er en aktiv handling for å dempe kritiske stemmer.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Dersom jeg med den uklare samfunnsutviklingen vi er inne i skulle bli gammel og avkreftet ville jeg sove trygt om natten med en dobbeltløpet hagle innen rekkevidde. 

USA har jo med frislipp av våpen blitt et veldig trygt samfunn. Tror mange lar frykten styre og er mer opptatt av å "føle" seg trygg, enn å være trygg.


God made man, and Colt made them feel a false sense of security to temporarely reduce their anxiety before their safetybehavior increased it tenfold.

1 liker  
Kommentar #12

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Som før, å være imot våpen til befolkningen...

Publisert over 3 år siden

Som før, å være imot våpen til befolkningen er å gi de styggeste mennesker i samfunnet en sjanse. Det blir selvfølgelig enda mer tvilsomt å være imot pepperspray til "alle".

Ellers er anbefalingen den samme for definitiv, mennesklig/moralsk fremgang, De 4 faktorer: revolvere, pepperspray, løgndetektorer (AVATAR) og (radio-baserte) "flyplass"-scanner-portaler (som gjennomstråler mennesker).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere