Per Steinar Runde

229

Idear og deira forførande makt

Byter ein bort historisk kunnskap og erfaring om menneske og samfunn med idealistiske og utopiske idear, vil det alltid ende i katastrofe.

Publisert: 18. feb 2018

Eg tenkte at eg måtte nå 200 innlegg på VD før eg gav meg. Her er ein komprimert versjon av ein kommentar eg nyst skreiv for document.no.

I eit intervju i NRK-programmet "Torp" 14. februar sa historieprofessor Terje Tvedt  at engasjementet hans i AKP på 1970-talet hadde lært han ei lekse om den enorme makta som idear kan ha. Det som for mange starta med eit ønske om å hjelpe fattige og vere solidariske med krigsoffer, enda med at dei dreiv propaganda for djupt totalitære rørsler. Denne erfaringa hadde gitt han innsikt i og teft for å avsløre dagens dogme, som han meiner finst både i norsk statspolitikk og i diskusjonen om menneskerettar og det fleirkulturelle samfunnet.

På halvannan generasjon har Noreg gått frå å vere ein nasjonalstat med små skilje til å verte ein fleiretnisk og fleirreligiøs stat, som dessutan slår fast at staten skal byggjast nettopp på eit slikt multikulturelt grunnlag. Så kan ein spørje om det politiske Noreg har forstått rekkjevidda av dette. Tvedt seier: "Svaret på det er så klart nei".

Det er sant, for vi har ikkje hatt nokon diskusjon eller utgreiing om konsekvensane av dette sosiale eksperimentet, som saknar sidestykke i historia vår. Ansvaret legg Tvedt på den meiningsberande eliten og deira debattform som reduserer diskusjonen om kompliserte og  reelle problem til enkle moralske val mellom det 'gode' eller det 'vonde', definert høvesvis som støtte til eller kritikk av denne utviklinga. Fakta og gode argument er eliten ikkje interessert i så lenge dei har makt til å definere kva og kven tommelen skal vendast opp eller ned for. Slik styrer dei langt på veg også opinionen.  

Tvedt er ikkje den einaste historieprofessoren som har understreka ideologiars forførande kraft. I 2010 gav Øystein Sørensen ut ei bok om kommunismen, fascismen, nazismen og islamismen med den talande tittelen: "Drømmen om det fullkomne samfunn".  Dei tre første er i dag kasserte og blir no berre brukte som skremsel. Islamismen og multikulturalismen er derimot vår tids versjonar av denne draumen, som berre kan realiserast ved tvungen underkasting under islam eller ved å forkaste all kunnskap om den menneskelege natur og om kva samfunn som kan skapast på fredeleg vis og har vist seg å vere liv laga.

21 liker  
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Politiske ideologer uten bukser . Mange vitner.

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

På halvannan generasjon har Noreg gått frå å vere ein nasjonalstat med små skilje til å verte ein fleiretnisk og fleirreligiøs stat, som dessutan slår fast at staten skal byggjast nettopp på eit slikt multikulturelt grunnlag. Så kan ein spørje om det politiske Noreg har forstått rekkjevidda av dette. Tvedt seier: "Svaret på det er så klart nei".

Det er sant, for vi har ikkje hatt nokon diskusjon eller utgreiing om konsekvensane av dette sosiale eksperimentet, som saknar sidestykke i historia vår. Ansvaret legg Tvedt på den meiningsberande eliten og deira debattform som reduserer diskusjonen om kompliserte og  reelle problem til enkle moralske val mellom det 'gode' eller det 'vonde', definert høvesvis som støtte til eller kritikk av denne utviklinga. Fakta og gode argument er eliten ikkje interessert i så lenge dei har makt til å definere kva og kven tommelen skal vendast opp eller ned for. Slik styrer dei langt på veg også opinionen.  

Godt sett.

Befolkningen i Norge har aldri sett noen folkavstemning om at vi skal godta ukontrollert masseinnvandring til Norge.

Hvordan kan slikt gjennomføres og politikerne late som om alt er i orden ? Hvor langt er enkelte politikere villige til å gå i "globaliseringen" av Norge ?

Da må vi se på planene de har for oss fremover- fortsatt uten å ha spurt oss - Agenda 21 og Agenda 2030 , som politikerne nå diskuterer helt åpent som "bærekraftig utvikling" og "bærekraftmålene" , og alvorstynget oppgave å nå målene for "Parisavtalen". Snakk om sandkasse !

Her er full tekst av Agenda 21 :

  https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text

I dag kan vi se på hvordan ikkevalgte organisasjoner skal gis mer politisk makt og innflytelse - pluss penger , vil jeg formode, for å skape et inntrykk av en grasrotbevegelse som krever Agenda 21/2030 gjennomført  NÅ !

Les og lær :

27.4. To ensure that the full potential contribution of non-governmental organizations is realized, the fullest possible communication and cooperation between international organizations, national and local governments and non-governmental organizations should be promoted in institutions mandated, and programmes designed to carry out Agenda 21. Non-governmental organizations will also need to foster cooperation and communication among themselves to reinforce their effectiveness as actors in the implementation of sustainable development. 

 https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text/710-agenda-21-chapter-27-strengthening-the-role-of-non-governmental-organizations-partners-for-sustainable-development

Les også om FN`s og Bill Gates planer om befolkningskontrolll (population planning).

Diskusjonen om befolkningskontroll og metoder i FN-regi som ikke finnes i norske media :

Verdens Helseorganisasjon er en FN-anstalt  . Her lar jeg dokumentasjonen tale for seg selv inkl. FN`s utsagn og dementier vedrørende "fødselskontroll" , befolkningskontroll " osv.

Etter en del tumulter om vaksiner brukt i Kenya (inneholdt angivelig Tetanus) i 2014 , hvor den Katolske Kirke var involvert - så har det vært øredøvende stille.

I september 2017 kom denne artikkelen fra FN og UNICEF om nye artikler og politisk blest  i saken , hvilket vi tar med for balansens skyld :

http://nairobiwire.com/2017/09/unicef-respond-railas-allegations-tetanus-vaccine-kenya-makes-women-sterile.html

Den 10. oktober 2017 ble denne fagfellevurderte artikkelen publisert :

 http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=81838

Her ble det tydeligvis  drakamp   om forskningen , men artikkelen  dukket opp igjen , etter ny runde med peer-review, siste i saken datert 2018 :

 https://www.laboratoryequipment.com/news/2018/01/tetanus-vaccine-or-secret-birth-control-kenya-research-leads-retraction-republication

Regner med det kommer en svertekampanje mot forfatterne etter hvert. Den kan det hende vi får fornøyelsen av å lese i norske media. Slikt er blitt viktig stoff.

Dersom den publiserte artikkelen  er riktig , så vil den bli problematisk å dysse ned.

---

Hva som er medias valg av god vitenskap vi ikke skal lese om  fikk vi et nytt bevis på sist uke. 

Da var den kjente professor Willie Soon i Oslo og holdt et foredrag om verdensklimaet. Det ble ikke den mediaomtale som når  Al Gore og andre "eksperter" utfolder seg om sin klimaforskning. At vi aldri mer vil få se snø i lavlandet , jorden skal koke  og andre overbevisende  godbiter..

Men hva med troverdigheten når media inntar aktivistrollen ?

  

7 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Gammelkjent metode av "verdens herrer"

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
På halvannan generasjon har Noreg gått frå å vere ein nasjonalstat med små skilje til å verte ein fleiretnisk og fleirreligiøs stat, som dessutan slår fast at staten skal byggjast nettopp på eit slikt multikulturelt grunnlag. Så kan ein spørje om det politiske Noreg har forstått rekkjevidda av dette. Tvedt seier: "Svaret på det er så klart nei".

5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!  6 For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde. 7 Deres land blev fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter; deres land blev fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner;  8 deres land blev fullt av avguder; de tilbeder sine henders verk, det deres fingrer har gjort.  9 Og mennesket blir bøiet, og mannen ydmyket - tilgi dem ikke!

5 liker  
Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Nordmenn flest er indoktrinert

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Byter ein bort historisk kunnskap og erfaring om menneske og samfunn med idealistiske og utopiske idear, vil det alltid ende i katastrofe.

40 års indoktrinering gjennom skole og media gjennom 40 år, er ikke så lett å riste av seg for et folk. Vi har fått et samfunn med borgere som er indoktrinert med en livsfarlig ideologi: Troen på et fungerende samvirke mellom hvilken som helt kultur- og religionsblanding, - ja, det vil utvilsomt ende i katastrofe.

Vi ser i disse dager i Brasil, hvor det nå er økonomiske nedgangstider- 6000 mennesker myrdes årlig, bare i Rio de Janeiro. Derav 400 politifolk. Mange debattanter ler og håner, når jeg sier at NAV kassen en dag, om muligens 20 år, eller før, slutter å betale ut pensjoner og sykepenger i Norge. De tenker at i Norge vil det alltid være fred og fordragelighet. Nei, når NAV er blakk pga av påtrykket fra immigrasjon, da er det Norges tur for vold og kaos.

Takk til deg Per Steinar Runde for dine mange glimrende artikler om temaet masseinnvandring og hva det vil medføre. Du har gjort en kjempejobb på VD, jeg bøyer meg i støvet. Håper du skriver en stund til. Vi sunnmøringer utvikler, vokser og blir rikere ved litt motstand og hån, vet du.

8 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Apropos

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Vi sunnmøringer utvikler, vokser og blir rikere ved litt motstand og hån, vet du.

Det siterte får meg til å etterlyse ditt svar på #20 i tråden 

"Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?"
3 liker  
Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Intellektuelt lett, men mentalt tungt

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Du har gjort en kjempejobb på VD,

Tusen takk! Intellektuelt er det eigentleg lett å prosedere mot ideane bak multikulturalismen, for det finst knapt bevis for at han har lykkast i praksis nokon stad eller på noko tidspunkt. Eitkvart samfunn er skapt på grunnlag av det folk har felles. Derfor møter ein berre moraliserande 'argument', dvs skuldingar om mangel på moral, empati, kristent sinnelag osv. Slikt kan ikkje nokon verje seg mot, så det som er intellektuelt lett, blir likevel mentalt tungt og difor uhyre slitsamt, ja, nesten deprimerande i lengda. Sjølv om ein 'vinn' alle diskusjonar, kan ein tape tillit og vennskap, som vi alle set høgre. 

Det er også eit sisyfosarbeid, når opinionsdannarane i media har tusentals tilsette og budsjett på mange milliardar, medan dissidentane gjer gratisarbeid på fritida si og i beste fall kjem gjennom med eit lesarinnlegg i ny og né. I tillegg er barna indoktrinerte gjennom barnehage, skule og studiar, og berre dei færraste greier å frigjere seg frå ei slik mental tvangstrøye. Mi erfaring tilseier at dei aller fleste med vilje stengjer seg ute frå all faglitteratur og all påverknad som kunne gje dei eit meir nyansert syn, til skilnad frå oss på andre sida, som har ryggsekken full av PK-standpunkt frå skule- og studietid, som får dagleg påfyll frå dei fleste media og som i tillegg leitar med lys og lykte etter ei eller anna fornuftig grunngjeving frå motparten.

Ikkje minst er eg uhyre skuffa over KrF, kyrkjeleiinga og Vårt Land, som burde forstå kva utfordring og vranglære slam representerer, både i kraft av sine historiske 'merittar' og dagsaktuelle gjerningar. Om kristendommen kunne Jens Bjørneboe skrive slik i boka "Kruttårnet":

"Ingen religion, ingen impuls i hele verdenshistorien har i så høy grad muliggjort Satans herredømme over jorden som de små, fire evangelier har gjort. 'Kristi lære' har minimum 300 millioner døde som frukt. Aldri har verden sett en slik inkarnasjon av det onde som den kristne Kirke”.

For dette fekk han ikkje stryk, men skamros. Trilogien vart rekna som hans hovudverk, og "plasserte han i tetskiktet i europeisk litteratur", i følgje Den norske bokklubben. Eg har sjølv sitert det på VD før, i innlegget "Frå historieforfalsking til allmenn, sjølvdestruktiv ideologi", og det fekk stå.

Men då Jostein Sandsmark i januar i år formulerte seg langt mindre kritisk om islam, vart innlegget hans sletta! Vårt Land, som presenterer seg som ei kristen avis, bryr seg ikkje eingong om likebehandling mellom islam og kristendom. Nei, islam skal kort og godt skånast for betimeleg kritikk, og avisa vel stadig vekk muslimar som faste spaltistar. Sjølv om våre trusbrør blir skotne i sine kyrkjer i Midtausten, skal vi gå på gummisåler i vårt eige land og for all del ikkje feste bjølla på katten. Fy skam til både katten og Vårt Land!

 
9 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

multikulturalisme vs. monlittisme

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Tusen takk! Intellektuelt er det eigentleg lett å prosedere mot ideane bak multikulturalismen, for det finst knapt bevis for at han har lykkast i praksis nokon stad eller på noko tidspunkt.

Fra et rent intellektuelt synspunkt er det interessant å spørre om islam, som en monolittisk, ensrettende og underkastende religion, kan sies å være et forbilde for dem som slåss mot multikulturalismen.

Og hva er islams fiende?

Kristendommen? Nasjonalismen? Velferdsstaten? Sekularismen?

Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Skrivefeil?

Publisert over 3 år siden

Eg veit ikkje heilt om eg forstår kva du meiner. Viss det stod "for dem som slåss for multikulturalismen", ville eg vore samd, for der islam har hegemoni er det ikkje særleg plass for annleis tenkjande. Kanskje har du berre gjort ein skrivefeil? 

Vi som er kritiske til såkalla multikultur, er det ikkje minst fordi islam får etablere seg under slikt dekke, med aukande konfliktnivå som følgje. Det burde særleg vere eit tankekors for dei som ønskjer mangfald.

2 liker  
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ingen skrivefeil

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg veit ikkje heilt om eg forstår kva du meiner. Viss det stod "for dem som slåss for multikulturalismen", ville eg vore samd, for der islam har hegemoni er det ikkje særleg plass for annleis tenkjande. Kanskje har du berre gjort ein skrivefeil? 

Som du selv skriver: " .... der islam har hegemoni er det ikkje særleg plass for annleis tenkjande."

Er ikke dette monokulturalisme, så vet ikke jeg


Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Multikultur endar paradoksalt nok med einsretting

Publisert over 3 år siden

Du meiner m.a.o. at både islam(istar) og vi som er mot multikultur har samanfallande syn, i det minste når det gjeld kor einsretta samfunnet bør vere. Der trur eg du tek feil. Å vere mot multikultur i eit samfunn som historisk har vore homogent, inneber ikkje å setje strenge grenser for individuell fridom. Det er tvert om under dekke av multikultur at intoleransen har fått vekse seg så sterk at fridomen er trua, både for individ og grupper. Det ser vi stadig eksempel på. Ytringsfridomen er den første som står for fall, både pga press frå dei politisk korrekte i media og forvaltninga, og pga frykt for hemn og vald frå muslimsk hald.

10 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Du meiner m.a.o. at både islam(istar) og vi som er mot multikultur har samanfallande syn, i det minste når det gjeld kor einsretta samfunnet bør vere. Der trur eg du tek feil. Å vere mot multikultur i eit samfunn som historisk har vore homogent, inneber ikkje å setje strenge grenser for individuell fridom. Det er tvert om under dekke av multikultur at intoleransen har fått vekse seg så sterk at fridomen er trua, både for individ og grupper. Det ser vi stadig eksempel på. Ytringsfridomen er den første som står for fall, både pga press frå dei politisk korrekte i media og forvaltninga, og pga frykt for hemn og vald frå muslimsk hald.

Multikultur paradigmet har én hensikt, det er å bryte ned det bestående. Deretter erstattes multikulturen med ensretting av totalitære ideologier. Dette kan vi lese om i bibelen - og det ender med tragedie for svært mange mennesker.

5 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er OK.

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Du meiner m.a.o. at både islam(istar) og vi som er mot multikultur har samanfallande syn, i det minste når det gjeld kor einsretta samfunnet bør vere. Der trur eg du tek feil

Også her i Europa har vi kjempet mot multikultur og for monokultur. Dette er en vei vi, kloke av skade, har forlatt.

Det er selvsagt mulig i vår del av verden å forby moskeer og synagoger, men vi ønsker gjerne å heve oss over den type ensretting.

Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Er ikke dette monokulturalisme, så vet ikke jeg

Det er vel at hænge sig i sammenfaldende ord og egenskaber - lidt 'mor karen'. Monokultur er jo mange ting - alt efter kultur.

Dermed er det ikke særligt oplysende at sige om et land at det er monokulturelt, for det er lande generelt og har altid været det - det ligger i, hvordan de er opstået og fungerer. Det er sådan mennesker lever og altid har levet.

Din tankefigur kan minde om den kommunistiske, der siger at er man ikke kommunist er man fascist - altså at alle ikke-kommunister er én stor samling af ufyselige mennesker. Sådan er konservative også blevet skudt i skoene at de er mere enige med 'de formørkede imamer' end med deres egen kultur. Enten er du helt enig eller du er frafalden.

Iøvrigt er også såkaldt multikultur monokulturel idet intet andet er muligt. Skal flere 'kulturer' være ligestillet på samme territorium er det en logisk nødvendighed at de 'kulturer' reduceres til 'livsstil' og underkastes en ny overgribende kultur, der er hegemonisk.

Denne nye overgribende kultur vil have samme mulighed som Stalin for at spille grupper ud imod hinanden og dermed gøre sine undersåtter magtesløse.

7 liker  
Kommentar #13

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Meir nærliggande tiltak

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er selvsagt mulig i vår del av verden å forby moskeer og synagoger, men vi ønsker gjerne å heve oss over den type ensretting.

Det går an å avgrense makta til det ein ser som farlege ideologiar på andre måtar enn forbod. Når det gjeld islam(isme), kan vi ganske enkelt avgrense innvandringa frå muslimske land, for massiv konvertering til islam trur eg ikkje er sannsynleg.

5 liker  
Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Også her i Europa har vi kjempet mot multikultur og for monokultur. Dette er en vei vi, kloke av skade, har forlatt.

Du mener at det havde været en sand lykke, om vi havde fejlet i en af de mange krige op gennem århundrederne for at smide islam ud af Europa ;-)

Jeg forstår selvsagt, hvor du vil hen, men mener at det at indskrive 2.v.k. i dagens situation er en af mange officielle skævvridniger af erfaringerne fra historien. Situationen er en helt anden.

Skulle man lave analogier til dengang, ville det være nærliggende at indskrive os europæere i østeuropæernes situation overfor nazismen og dens 'drang nach ost'. 

Mennesker, hvis lande af en overmagt er udset til bosætningsområde for nogle andre og uden hensyn til deres skæbne i den forbindelse.

Du mener, så vidt jeg kan se, at erfaringerne fra 2.v.k. tilsiger os at den bosættelse er det nazistisk at være imod - og som du ser, mener jeg at en eventuel nazisme må ligge hos den anden part.

7 liker  
Kommentar #15

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Selvsagt er du det,

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Din tankefigur kan minde om den kommunistiske,

Gjermund, du har bare ikke visst det. Du er kommunist, selvfølgelig, du er jo uenig med vår danske venn

Kommentar #16

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Besynderlig historieforståelse

Publisert over 3 år siden

Det er liten tvil om at mulighet for å hevde hva man vil, når man vil,  er betydelig bredere nå enn når som helst de siste 100 årene. I et enda lengre perspektiv har friheten til å uttale seg vært svært begrenset for mennesker av Rundes og min stand. I motsetning til tidligere er det ingen hindrer eller straffeforfølger Runde eller andre for å skrive av hele hjertes lyst på egne plattformer, men å tro at man har rett til å publisere hva man vil hvor man vil har lite med ytringsfrihet å gjøre. 

Kommentar #17

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Gjermund, du har bare ikke visst det. Du er kommunist, selvfølgelig, du er jo uenig med vår danske venn

Tag dog hellere stilling til om det ikke er en usaglig polarisering, som jeg antyder.

4 liker  
Kommentar #18

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
I motsetning til tidligere er det ingen hindrer eller straffeforfølger Runde eller andre for å skrive av hele hjertes lyst på egne plattformer, men å tro at man har rett til å publisere hva man vil hvor man vil har lite med ytringsfrihet å gjøre. 

Dette er noget fortidigt. Det grelleste eksempel i vor tid er nok at man nu i England kan få op til 15 års fængsel for gentagne gange at have set på 'ekstremistisk materiale'. Det er ikke straf for ytringer, men loven viser klart at det liberale demokrati er ved at afmontere sig selv.

På ytringssiden er det alvorligste nok at Merkel egenhændigt har pålagt FB og Google at censurere - og at de faktisk gør det.

5 liker  
Kommentar #19

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Glemmer du historien,

Publisert over 3 år siden

som dansk vet du utmerket godt (eller burde vite) hvor lenge den kongemakten kontrollerte meningsdannelse i Danmark.

Kommentar #20

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, bestemt - der har været et demokratisk vindue siden begyndelsen eller midten af sidste århundrede og så frem til at indvandringens konsekvenser er blevet umulige at skjule uden undertrykkelse.

5 liker  
Kommentar #21

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Får man be om en smule edruelighet?

Publisert over 3 år siden

Har du blitt fengslet? Har du blitt arrestert? Har du blitt forfulgt eller mishandlet av myndighetene? De står deg helt fritt å uttrykke din misnøye med de rådende forhold, både i Norge og i Danmark uten fare for innskrenkninger i din personlige frihet. At folk er uenige med deg eller ikke orker høre på deg gjør deg ikke til et offer for annet enn din egen overbevisning, og faktisk skal man ikke så langt tilbake i historien før det var dine erkefiender, kommunistene, som var de som ble utsatt for de prøvelser du og dine meningsfeller åpenbart mener dere uttsatt for.

Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det kan da ikke være et spørgsmål om, hvad jeg personligt har oplevet af sanktioner.

Det er ikke rigtigt at alle kan udtrykke sig uden negative følger. Det har både almindelige og alternative medier ofte omtalt europæiske eksempler på de sidste par årtier.

Det er også sådan at mange mennesker lever et hemmeligt liv beskyttet af myndighederne, fordi de er i fare for overgreb fra kommunister og/eller islamister - jeg har aktuelt skrevet lidt hos Lars Hedegaard på FB - han har levet et skyggeliv, altid i selskab med livvagter fra efterretningstjenesten lige siden har blev forsøgt myrdet af en islamist og sådan er det med adskillige bare her i landet.

Der er ingen sammenligning mellem kommunister og nationalkonservative. De første arbejder for en voldelig indførelse af en helt anden statsform på tværs af befolkningens ønsker og de sidste vil som udgang bevare det eksisterende.

Konservative tillader kommunister at eksistere - sådan er det ikke den anden vej.

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere