Håkon Hovda

151

Amazing Grace, nådebevegelsen og læren - del 2

Det begynner alltid med en dekonstruksjon av Bibelens guddommelige autoritet.

Publisert: 15. feb 2018

For noen dager siden skrev jeg om Amazing Grace nettverket og deres trosbekjennelse som jeg fant å være mangelfull. Feil ble gjort som kunne vært unngått med litt grundigere undersøkelser. Men før du dømmer meg for hardt, så la meg forsøke å forklare. For det ting her som jeg tror vi kan lære av og som bør være et varsko til oss alle om hvem det er vi knytter bånd til, spesielt formelle bånd.

Grunnen til at jeg skrev om AG (Amazing Grace) var at jeg hadde først blitt tipset om noen videoer som kom fra Nådekirka i Kristiansand. Denne ledes av Thor Ivar Hornes. Han og kirken deres er altså en del av Amazing Grace nettverket og taler åpenlyst imot bredt akseptert bibelsk lære, så som livets to utganger og Bibelen som Guds Ord (mer om dette i del 3, men du kan selv sjekke ut deres hjemmeside og Youtube for hva de lærer).

Når jeg så leser AG sine troserklæringer på deres hjemmeside, så framstår denne uklar for meg hva angår dom og frelse (Gud dømmer ingen). Kombinert med deres relasjon med Nådekirka er det kanskje ikke så rart at man begynner å lure, noe også Mikael Lewin, en av de som er oppført som leder, kunne bekrefte hadde skjedd flere ganger.

Jeg hadde en telefonsamtale med Lewin som jeg fant oppmuntrende på noen viktige områder. Jeg opplevde han som ærlig og ryddig. Det er ikke enkelt å bli anklaget for vranglære når man opplever dette som fullstendig feil. Han virker å ha en solid forankring for sin tro og lære i Guds Ord. Ikke så at vi nødvendigvis er enige om alt, men for det meste er vi på linje. Spesielt i spørsmål som er av stor viktighet. Han forklarte også at Hornes fra Nådekirka ikke lenger sitter i styret for AG, nettopp på grunn av hans falske lære. Allikevel sitter jeg tilbake med en del spørsmål.

For det første, om man mener med basis i Bibelen (med rette) at Nådekirka, som ledes av Thor I. Hornes, er så ute å sykle teologisk at man ønsker å distansere seg fra disse, hvorfor beholder man dem i nettverket? For det er klart at Nådekirka ikke vil kunne stille seg bak mye av innholdet i AG sin troserklæring. De er altså i direkte strid med hverandre teologisk. Men jeg mistenker at for Nådekirka så er dette mindre viktig. De er en del av en bevegelse som de selv refererer til som nådebevegelsen. Og dette er hva en av forkynnerne i bevegelsen, Ole Martin Haukedal, sier i en kommentar til meg:

Jeg er selv en av de aktive i denne bevegelsen, som er en løst sammensatt gruppe mennesker fra ulike kristne bakgrunner. Bevegelsen er uten en felles etablert lære og kjennetegnes i hovedsak av en villighet til å våge å tenke utenfor tradisjonelle rammer, fordi man har et håp og en tro på at Gud er bedre enn man ofte ellers får forkynt.


Det disse menneskene ikke skjønner, er at læren er direkte knyttet til spørsmål om liv og død, frelse og fortapelse. Og det er i forlengelsen av dette, om man forstår hva som står på spill, at jeg ikke kan forstå at AG kan forsvare sin relasjon til Nådekirka og delvis til nådebevegelsen.

For det andre så er heller ikke AG særlig stø i den teologiske kursen. En av deres andre ledere (de er tre i henhold til deres nettside), Lars Kraggerud, holder fast ved at Det gamle testamentet (GT) forkynner et dualistisk syn på Gud. Med det mener jeg at han sier at gudssynet i GT er formet av syndefallet og en frykt for Gud (Adam og Evas forståelse av godt og ondt). Med andre ord tror Moses og Jesaja og alle andre før Jesus, at Gud er både god og ond. Det gjør det med andre ord vanskelig å stole å GTs tekster.

For at du skal forstå noe av alvoret våre ord bærer med seg, så tenk over dette: Selv om kanskje ikke Kraggerud underviser universialisme eller noe av den totale forvirringen vi finner hos Nådekirka, så likefullt er grunnen som Hornes bygger sitt teologiske flykrasj på, det samme som Kraggerud underviser. Hvorfor? Fordi det begynner alltid med en dekonstruksjon av Bibelens guddommelige autoritet.

Så når man sier at GT er belemret med et smittet gudssyn, så er døren allerede vid åpen for å forkaste og beholde hva man vil. Derfor er GT så ufattelig viktig. Den legger grunnen for Jesus og ikke minst for apostlenes lære. Om vi altså behandler GT som en slags kanon light, eller som en mindre guddommelig del av Bibelen, som noe rot vi helst forsøker å gjemme litt unna gjestene - ja, da vil veien til en et i beste fall skjevt bibelsyn, i verste fall fullt frafall, være veldig kort.

I neste del vil jeg ta mer for meg konkret hva Kraggerud sier og hvorfor dette er uriktig. Nådekirka og nådebevegelsen vil jeg komme tilbake til litt senere.

 

 

 

1 liker  
Kommentar #1

Ole Martin Haukedal

1 innlegg  12 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg må nok komme med en oppklaring igjen:

Ved å gå inn på Nådekirkas hjemmeside, Facebookside, eller den formelle oppføringen i Brønnøysundregistrene, kan man lett finne ut at det er Håkon Horneland, - ikke Thor Ivar Hornnes, som er leder i Nådekirka Kristiansand. Horneland har vært Nådekirkas pastor og leder siden oppstarten for drøyt to år siden.

Som jeg kommenterte under ditt første innlegg om dette, og du siterer meg på her, så er det ingen felles etablert lære i nådebegelsen. Bevegelsen består av selvstendige grupper og enkeltpersoner. Nådekirka Kristiansand, som jeg selv er aktiv i, opererer ikke med medlemskap, alle har ikke samme syn på alt, og jeg føler meg selv ikke noe forpliktet til å følge lære-plakaten på nettsiden til samarbeidsnettverket Amazing Grace, (som kun deler av bevegelsen er med i).

Jeg er mest opptatt av å forkynne at Gud bare er god og trygg for alle, og å avsløre ting i Bibel og tradisjonell lære som jeg mener er feil, selvmotsigende, og som beviselig ikke gir god frukt over tid. I høst talte jeg bla. om hvordan disse tingene binder folk i talen: "Skadelige selvmotsigelser i Bibel og lære" på Youtube.

Min lojalitet er altså ikke til boka Bibelen eller etablert lære, men jeg ønsker å prøve alt på Guds fullkomne kjærlighet og på fruktene. Grunnen til at jeg tør utfordre Bibelens påståtte autoritet og tradisjonell lære så frimodig, er nettopp at jeg i dag er så trygg i Gud, og jeg har i flere tiår sett og erfart på kroppen så mye negativt av hva det tradisjonelle bibelsynet og den såkalt "rette læren" har gjort og fortsatt gjør med folk.

Nå må jeg igjen legge til at jeg er blant de mest radikale i bevegelsen i Norge, og slett ikke alle i den deler mitt syn i alt. Jeg ser ikke på det som noe problem. Jeg mener styrken i nådebevegelsen nettopp er den voksende tryggheten på Guds godhet, og det frie rommet til å kunne være saklig uenige, undres, hevde nye tanker og prøve ting sammen. Jeg ser stadig at folk som er åpne for nådebudskapet opplever å få det mye bedre i gudslivet enn de hadde det før.


2 liker  
Kommentar #2

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei Haukedal

jeg tror jeg forstår hva du sier og hvorfor du sier det du gjør. Her er mitt hovedproblem med ditt ståsted: Det er utelukkende subjektivt. 

Om Bibelen ikke kan stoles på, så er vi overlatt til vårt eget sinn, følelser, erfaringer og ønsker. Og dine og mine følelser er veldig dårlig kompass. Det finnes nok både muslimer, buddhister og ateister som er fornøyde og "trygge" i sitt livssyn. Det gjør det ikke mer rett. 

Jeg tenker også at Gud er god - fordi Bibelen sier det og min erfaring underbygger dette. Men han er ikke god uten å være rettferdig og hellig også. Derfor hadde vi uten Jesus vært fortapt. Men fordi han er så utrolig, ufattelig god, så lar han straffen vi skulle ha for vår synd, ramme Sin Sønn. Han tar det på seg selv så vi kan få fred med Han og blir frelst. 

For meg er nettopp det det største beviset på Guds ufattelige kjærlighet til meg som jeg ikke har fortjent. Som Paulus sier til Romerne i kapittel 5: 

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.  Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen.


1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere