Marie Rein Bore

21

Israel turer fram tross massiv kritikk

Over 300 palestinske mindreårige soner for tiden dommer i israelsk fangenskap fordi de har protestert mot den israelske okkupasjonen. Det internasjonale samfunnet protesterer forgjeves.

Publisert: 14. feb 2018

Når er det Ahed Tamimis tur. Bak lukkede dører skal den israelske militærdomstolen dømme den 17 år gamle palestinske jenta. Hun har protestert mot den israelske regjeringens ofte brutale undertrykkelse av palestinerne. Hva har hun gjort? Jo hun skal ha kastet stein. Og hun skjelte ut og skal ha dyttet til en soldat som hadde tatt seg inn på familiens gårdplass på den okkuperte Vestbredden. Ikke allverden, men for dette risikerer hun fengsel. 300 mindreårige palestinere sitter allerede fengslet.
Den internasjonale kritikken av Israels behandling av unge palestinere er økende. FN protesterer. Amnesty protesterer. EU protesterer. Norge har også kritisert Israels fengsling av mindreårige.

I sin protest sier Magdalena Mughrabi i Amnesty ifølge NTB at rettssaken mot  Ahed Tamimi "avdekker de israelske myndighetenes diskriminerende behandling av palestinske barn som tør å stå opp mot en pågående og ofte brutal undertrykking fra en okkupasjonsstyrke." 

Men til tross for alle protestene turer Israel fram.  

 

3 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Den internasjonale kritikken av Israels behandling av unge palestinere er økende. FN protesterer. Amnesty protesterer. EU protesterer. Norge har også kritisert Israels fengsling av mindreårige.

Kritikken må fortsette. Slike saker må bli et tema i det bilaterale samarbeidet. Krigerkulturen må få et skudd for baugen slik at Israel og Palestina vender seg bort fra taktikken som vil lede til "last man standing". En ny ånd må komme til Midtøsten. 

1 liker  
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Protestert?

Publisert over 3 år siden

Steinkasting er nok litt forbi det å protestere... Vold mot offentlig tjenestemann blir ikke premiert i noen land jeg vet om. 

8 liker  
Kommentar #3

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Svært alvorlige forbrytelser?

Publisert over 3 år siden

Til Arnt Thyve

Israel har undertegnet den internasjonale barnekonvensjonen, som definerer at man er barn til man er 18. 

Ifølge barnekonvensjonen skal barn kun fengsles som en siste utvei etter svært alvorlige forbrytelser. 

Mener du at det hun har gjort kan defineres som svært alvorlige forbrytelser?


2 liker  
Kommentar #4

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Israel har undertegnet den internasjonale barnekonvensjonen, som definerer at man er barn til man er 18. 

De fleste land har en kriminell lavalder som er lavere enn myndighetsalderen. I følge både israelsk og palestinsk lov er den kriminelle lavalderen 12 år.

7 liker  
Kommentar #5

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
7 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Israel har undertegnet den internasjonale barnekonvensjonen, som definerer at man er barn til man er 18. 

Det skulle man ikke tro når man ser polstrede soldater ta seg av åtteårige steinkastere iført badesandaler og shorts. I Norge sender vi Politiets forebyggendegruppe sammen Barnevernet hjem til foreldrene for en samtale om noe slikt skulle skje her. Så nå kan enhver undre seg hvorfor det ikke er slik i Guds eget land. 

1 liker  
Kommentar #7

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Her er det ikke snakk om hvem som har mest heltestatus.  Her dreier det seg om hvordan israelske myndigheter har fengslet og nå vil dømme i en militær domstol en palestinsk mindreårig som forsøker å protestere mot en israelsk okkupasjon som blir mer og mer omfattende. 

Dette handler ikke om helter, det handler om bruk av makt, og jeg synes at israelske myndigheter dessverre misbruker makten sin.

2 liker  
Kommentar #8

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Ensidig fokus

Publisert over 3 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Over 300 palestinske mindreårige soner for tiden dommer i israelsk fangenskap fordi de har protestert mot den israelske okkupasjonen. Det internasjonale samfunnet protesterer forgjeves.

Jeg antar at det fra Rein Bores side er en forglemmelse at hun ikke drøfter spørsmålet om fengsling av ungdom i et globalt perspektiv, og  generelt bemerket er det selvsagt ikke noen god løsning å fengsle unge mennesker.

Men, den jevne og gode palestiner, unge som eldre, og som først og fremst ønsker fred og fordragelighet, lever dessverre fortsatt under åket av en korrupt  og jødehatende palestinsk ledelse. 

En ledelse som benytter enhver anledning til delegitimering av det jødiske nasjonalhjem, og som dessverre fortsatt hyller og belønner palestinske terrorister.

Har Rein Bore helt glemt dette ?

Det er også en del av konteksten, og trolig kan heller ikke  israelske domstolers rekasjoner løsrives fra dette, selv om rettststatens  prinsipper ligger tydelig til grunn i demokratiet Israel.

Hvorfor 300 palestinske ungdommer for tiden soner i isaelske fengsler,er vanskelig å forholde seg til som utsagn om ikke Rein Bore kan konkretisere dette utover sitatet innledningsvis. 

Utsagnet kan tolkes  som om disse unge menneskene nærmest er dømt i summariske rettssaker for å bli kvitt et problem hurtigst mulig , og at sansynligvis er alle egentlig uskyldige.

Og hva mener hun er "alvorlig nok" og bør avstedkomme fengsel som reaksjon ?. Jeg vil tro at en tung stein som treffer i hodet på en uoppmerksom person potensielt kan være dødelig, selv om de fleste antagelivis ikke er det.

At barn fengsles er selvsagt ikke upoblematisk og FN`s barnekonvensjon fastslår retningslinjer for dette.

Samtidig ; når palestinske ungdommer fengsles i den eneste demokratiske rettsstaten,  i et område av hatefulle, antiisralelske og antijødiske regimer, skylder Rein Bore oss å forklare om  disse (Ungdommene) ikke har gjennomgått en ordinære rettsprosess med forsvar, begrunnede dommer,ankemuligheter osv , slik det er vanlig i alle andre demokratiske stater . og at man til tross for dette allikevel har fengslet undommene uten rettslig grunnlag.

7 liker  
Kommentar #9

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg er sikker på at Israel har et rettsvesen  med aktor, forsvarer, dommere, ankemuligheter osv. 

Jeg håper det også gjelder den militære domstolen i  Ofer-fengselet der Ahed Tamimi  nå skal dømmes. Hvordan den rettsaken skjer, er vanskelig å vite, siden israelerne avgjorde at den skal skje bak lukkede dører, slik at media ikke kan referere.

Det er Norsk Telegrambyrå (NTB) som opplyser at  det for tiden er over 300 andre mindreårige palestinere som for tiden soner dommer i israelsk fangenskap. 

Du skriver at utsagnet mitt om de 300 kan "tolkes  som om disse unge menneskene nærmest er dømt i summariske rettssaker for å bli kvitt et problem hurtigst mulig , og at sannsynligvis er alle egentlig uskyldige".

Da tolker du meg feil. Jeg tviler ikke på at  det var juridisk reelle rettsaker. Men jeg stiller spørsmål ved den israelske tankegangen om at disse mindreårige palestinerne er så farlige at de må fengsles. 

Mange stiller spørsmål  ved den israelske framgangsmåten: FN, EU, Amnesty.

Norge er også blant de land som har kritisert Israels fengsling av mindreårige, blant annet tidligere utenriksminister Børge Brende under et besøk i Israel.2 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar at det fra Rein Bores side er en forglemmelse at hun ikke drøfter spørsmålet om fengsling av ungdom i et globalt perspektiv, og  generelt bemerket er det selvsagt ikke noen god løsning å fengsle unge mennesker.

Hvis du skal vente på at Israel skal handle samtidig med alle andre land i verden før de selv reagerer på sine tåpeligheter, skal du bli en veldig gammel mann før du får se resultatene av din venting. 

Alternativet er å ta fatt der man ser problemene størst. Hvis man ønsker å engasjere seg i en konflikt fx i Somalia eller Sverige, står dette fritt for enhver, men man kan ikke bruke den taktikken som brekkstang for at intet skal skje med israelsk rettspraksis. Du har ikke etisk grunnlag for å være så tilgivende. 

Kommentar #11

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.

Jeg er sikker på at Israel har et rettsvesen  med aktor, forsvarer, dommere, ankemuligheter osv. 

Jeg håper det også gjelder den militære domstolen i  Ofer-fengselet der Ahed Tamimi  nå skal dømmes. Hvordan den rettsaken skjer, er vanskelig å vite, siden israelerne avgjorde at den skal skje bak lukkede dører, slik at media ikke kan referere.

Det er Norsk Telegrambyrå (NTB) som opplyser at  det for tiden er over 300 andre mindreårige palestinere som for tiden soner dommer i israelsk fangenskap. 

Du skriver at utsagnet mitt om de 300 kan "tolkes  som om disse unge menneskene nærmest er dømt i summariske rettssaker for å bli kvitt et problem hurtigst mulig , og at sannsynligvis er alle egentlig uskyldige".

Da tolker du meg feil. Jeg tviler ikke på at  det var juridisk reelle rettsaker. Men jeg stiller spørsmål ved den israelske tankegangen om at disse mindreårige palestinerne er så farlige at de må fengsles. 

Mange stiller spørsmål  ved den israelske framgangsmåten: FN, EU, Amnesty.

Norge er også blant de land som har kritisert Israels fengsling av mindreårige, blant annet tidligere utenriksminister Børge Brende under et besøk i Israel.

Takk - jeg savnet nyansene i din fremstilling, og reagerte som jeg gjorde.

Og selvsagt er det legitimt å stille spørsmålstegn ved om handlingene behøver påtale og fengsling, og at Norge har kritisert fengslingen av mindreårige generelt, kan meget vel være berettiget - uansett nasjonalitet.

Men tror ikke også du at både Israelske domstoler og palestinske ungdommer er fanget i situasjonen ?  

Fordi ; det er nærliggende å tro at israelske domstoler , som en ren ryggmargsrefleks, med ryggen mot veggen, i en rekke konflikter, omgitt av en rekke stater, og dessverre i praksis den palestinske ledelsen, som alle har som uttalt mål å utslette nasjonen israel, i tillegg også internasjonale boikott og avskykampanjer, i enkelt tilfeller også kan komme til  å dømme feil ( for strengt) .

På samme måte ; tror du virkelig at palestinske ungdommer er upåvirket av en palestinsk ledelse som benytter enhver anledning til delegitimering av det jødiske nasjonalhjem, og som dessverre fortsatt hyller og belønner palestinske terrorister, og hvor det er et faktum at den palestinske ledelsen jevnlig oppfordrer til drap på jøder og terrorisme i Israel.

Mener du virkelig at palestinske ungdommer, i den konteksten,  velger å utføre uskyldige aksjoner som ikke under noen omstendigheter krever påtale og reaksjoner - bare fordi de er palestinere , og, som etter eget utsagn, kjemper en legitim frigjøringskamp ?

9 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Men tror ikke også du at både Israelske domstoler og palestinske ungdommer er fanget i situasjonen ?  

Vi har alle et selvstendig ansvar for våre gjerninger. Hvis partene føler seg fanget må de selv velge veiene ut av fangenskapet. De er ikke ansvarlige for å opprettholde en situasjon de ikke kan leve med. Her har også verdenssamfunnet en misjon thi partene ikke klarer å løse situasjonen på egen hånd, og i noen grad mangler de også vilje. 

Kommentar #13

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Strategien fungerer

Publisert over 3 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
300 mindreårige palestinere sitter allerede fengslet.

Dette kan også ses som et tegn på at de palestinske lederne bevisst følger en strategi med å engasjere mindreårige i motstandsaktiviteter av både militær og ikke-militær art for å undergrave Israels posisjon i den internasjonale bevissthet.

Når israelske myndigheter arresterer en gjeng slike palestinske ungdommer - noen over og noen under 18 år - så har de palestinske lederne og Amnesty etc. straks et case: "Se hvordan Israel turer fram med fengsling av mindreårige!". Internasjonale medier er på pletten og hjelper palestinerne med å sementere bildet av Israel som en skånselsløs okkupasjonsmakt. M.a.o.: strategien virker.

Det er unektelig noe dobbelt over det at en 15-åring er en heroisk frigjøringskjemper når han på lik linje med voksne utfører angrep på israelske sivile, men i det øyeblikket han blir arrestert er han plutselig et mindreårig offer for en brutal okkupant.

6 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bernt Evensen. Gå til den siterte teksten.
Internasjonale medier er på pletten og hjelper palestinerne med å sementere bildet av Israel som en skånselsløs okkupasjonsmakt. M.a.o.: strategien virker.

Taktikken er "et øye for et øye". Uansett motpartens fremferd finnes det andre og mer fruktbare metoder. Med Israels selvdestruksjon av sitt rykte i verden er det mer nærliggende å tro at det er gunstigere å forsøke en fredelig tilnærming, men neida...... barn skal for militær strafferett i et sivilt land og såkalt "eneste demokrati i Midtøsten". Henger ikke på greip, vøtt. 

1 liker  
Kommentar #15

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.

Jeg er sikker på at Israel har et rettsvesen  med aktor, forsvarer, dommere, ankemuligheter osv. 

Jeg håper det også gjelder den militære domstolen i  Ofer-fengselet der Ahed Tamimi  nå skal dømmes. Hvordan den rettsaken skjer, er vanskelig å vite, siden israelerne avgjorde at den skal skje bak lukkede dører, slik at media ikke kan referere

Ja, en militær domstol...

Så vidt jeg skjønner har ikke jenta brutt noen lov på Israelsk område. Hendelsen inntraff vel i Palestina, på et landområde under israelsk, militær okkupasjon? Følgelig kan hun neppe dømmes av en rett i Israel, men blir brakt frem for en militærdomstol.

Alt snikksnakket om det Israelske rettsvesenet i denne tråden blir jo da irrelevant. På de okkuperte områdene er det nok IDF sitt militære apparat som står for den såkalte "rettshåndhevingen". 

Dermed er det internasjonal lov som skal anvendes, ikke Israelsk. Det hele blir jo juridisk komplisert i og med at selve okkupasjonen er ulovlig. En kan godt forstå at dørene lukkes... 

1 liker  
Kommentar #16

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det hele blir jo juridisk komplisert i og med at selve okkupasjonen er ulovlig.

Sakfeil.

5 liker  
Kommentar #17

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hva er det du mener er feil?

Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Dermed er det internasjonal lov som skal anvendes, ikke Israelsk.

Ifølge Haagkonvensjonen av 1907 skal en okkupasjonsmakt "så langt som mulig opprettholde gjeldende lov" i det okkuperte området.

For C-området på Vestbredden innebærer det en blanding av osmansk rett, britisk rett, jordansk rett og israelsk militærrett. 

"Juridisk komplisert" er bare forbokstaven...

6 liker  
Kommentar #19

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Din påstand om at okkupasjonen i seg selv er ulovlig.

3 liker  
Kommentar #20

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Neppe. Israel holder ved hjelp av militærmakt fast ved et landområde de ikke selv regner som en del av sitt territorium, bortsett fra Jerusalem. Da er det en okkupasjon og det er svært vanskelig å få vanlige rettsnormer til å gjelde. 

Israels politikere liker å snakke om dette som sitt legale område. Men de har ikke annektert det. En av grunnene til at de nøler med det er at da ville de måtte gi palestinerne flere rettigheter.

 

1 liker  
Kommentar #21

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Neppe. Israel holder ved hjelp av militærmakt fast ved et landområde de ikke selv regner som en del av sitt territorium, bortsett fra Jerusalem. Da er det en okkupasjon og det er svært vanskelig å få vanlige rettsnormer til å gjelde. 

Folkeretten forbyr ikke okkupasjoner per se. I så fall hadde de jo vært meningsløst med internasjonale konvensjoner som regulerer hva en okkupasjonsmakt har rett til og ikke har rett til å gjøre på okkupert område.

4 liker  
Kommentar #22

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Ahed Tamimi og hennes familie er ingen helter

Det er komplett irrelevant i en rettsstat.

Kommentar #23

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er vel med okkupasjoner som med krig at det i prinsippet ikke skal forekomme, men når det allikevel skjer må vi prøve å lage noen regler for det. Det er ofte nødvendig med en viss dobbeltmoral i internasjonal rett. Her er en side fra Røde Kors om reglene for okkupasjon:

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm

Det kommer klart frem her at okkupasjoner skal være midlertidige. Det står også at okkupasjonsmakten ikke skal påberope seg suverenitet over området. Her er Israel på tynn is. Nå sier de ikke bare at de må holde på områdene av sikkerhetsgrunner, de sier at de ikke vil gi fra seg alle områdene uansett. De sier de har en historisk rett til dem. Jerusalem og Golanhøydene er annekterte. I tillegg til at de tar til seg land med bosetninger. Hva sier Røde Kors om bosetninger?

Transfers of the civilian population of the occupying power into the occupied territory, regardless whether forcible or voluntary, are prohibited.

Kommentar #24

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

My home is my castle.

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Folkeretten forbyr ikke okkupasjoner per se. I så fall hadde de jo vært meningsløst med internasjonale konvensjoner som regulerer hva en okkupasjonsmakt har rett til og ikke har rett til å gjøre på okkupert område.

I min folkerett er det tillatt å gi en ørefik til en fremmed makts soldat når han invaderer ditt eget hjem, særlig etter at den samme makts soldater har skutt din fetter.

2 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
I min folkerett er det tillatt å gi en ørefik til en fremmed makts soldat når han invaderer ditt eget hjem, særlig etter at den samme makts soldater har skutt din fetter.

Jeg istemmer dette hittil ukjente kapitlet av folkeretten. Dette påpeker det totalt asymmetriske i konflikten og måtene den håndteres. Metodene er nok vesentlig for at det ikke oppnåes fredelige forhold, fordi det hver dag rives ned like raskt som det bygges opp. 

1 liker  
Kommentar #26

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Ulovlig okkupasjon

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Din påstand om at okkupasjonen i seg selv er ulovlig.

Selve FN-pakten er kanskje den viktigste, internasjonale konvensjonen som Israel er part i. 

Sikkerhetsrådet har i resolusjon # 242, den 22. november 1967, slått fast at alle medlemmer av FN har, gjennom å akseptere FN-pakten, akseptert og bundet seg til å agere i overensstemmelse med FN-paktens Artikkel 2.

Artikkel 2 sier i sitt punkt 4: "...Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet..."

Videre slår Sikkerhetsrådets resolusjon # 242 fast at, for å oppfylle FN-paktens prinsipper, må Israel derfor avslutte okkupasjonene av de landområder som Israel har okkupert under konflikten (i 1967).

Dermed er Israels okkupasjon ulovlig - og har vært det gjennom hittil mer enn 50 år.

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Dermed er Israels okkupasjon ulovlig - og har vært det gjennom hittil mer enn 50 år.

Dette er av de spørsmål som jeg synes VD skal slutte å gi rom for fordi det er så fundamentalt feil. I enkelte medier har de sluttet å bruke spalteplass på klimafornektelse. Det toget anses for kjørt og ferdig snakka. Jeg kommer dog ikke til å fremme noe forslag overfor moderasjonen om tiltak. 

Samtidig vet vi at så lenge dette spørsmålet holdes varmt er det en indikasjon på hvor vanskelig det blir partene imellom å enes om en fremtid når de ikke klarer å bli enige om dagen i dag, og ikke er med på de mest opplagte kjensgjerninger. 

Folkeretten er ikke til for Israel bare på de dagene hvor Israel trenger den til sin fordel. Folkeretten er forutsetningsvis til for å sette en delestrek for rett eller galt mellom nasjonene, også på dager hvor man får retten imot seg. Jeg undres over hvorfor man tror man skal klare å komme noen vei med en ensidig fortolkning av retten til sin fordel når rettspraksis sier noe annet. 

Kommentar #28

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Videre slår Sikkerhetsrådets resolusjon # 242 fast at, for å oppfylle FN-paktens prinsipper, må Israel derfor avslutte okkupasjonene av de landområder som Israel har okkupert under konflikten (i 1967).

Dermed er Israels okkupasjon ulovlig - og har vært det gjennom hittil mer enn 50 år.

Nei, du tar helt feil.

For det første, når det gjelder FN-paktens Artikkel 2, så har siden det osmanske rikets sammenbrudd Vestbredden ikke vært noen suveren stats territorium. Den jordanske annekteringen av området ble kun anerkjent av Storbritannia og, ironisk nok, PLO.

For det andre, Sikkerhetsrådets resolusjon 242 krever ikke en ensidig og betingelsesløs israelsk tilbaketrekking (og fordi resolusjonens engelske tekst snakker om "territorier" i ubestemt form er det et tolkningsspørsmål om resolusjonen krever en fullstendig tilbaketrekking.) 

Ifølge resolusjonen skal tilbaketrekking innenfor rammene av en fredsavtale basert på prinsippet om land for fred: At Israel skulle oppgi de erobrede landområdene mot at de arabiske statene anerkjente den israelske statens rett til å eksistere innenfor sikre grenser. 

På Den arabiske ligas toppmøte i Khartoum ble resolusjonen som sa  nei til fred med Israel, nei til anerkjennelse av Israel og nei til forhandlinger med Israel vedtatt.

For det tredje, Oslo II-avtalen mellom Israel og PLO delte Vestbredden i tre områder: Område A, hvor de palestinske selvstyremyndighetene skulle ha både sivil og militær kontroll, område B, hvor palestinerne skulle ha sivil kontroll og Israel militær kontroll, og område C, hvor skulle ha både sivil og militær kontroll.

Er Osloavtalen ulovlig?

Nei, selvfølgelig ikke. Okkupasjonen er altså lovlig. (Derimot er ikke alt okkupasjonsmakten gjør lovlig, f.eks. bygging av bosettinger.)

4 liker  
Kommentar #29

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Folkeretten er ikke til for Israel bare på de dagene hvor Israel trenger den til sin fordel. Folkeretten er forutsetningsvis til for å sette en delestrek for rett eller galt mellom nasjonene, også på dager hvor man får retten imot seg.

Det samme gjelder palestinerne...

2 liker  
Kommentar #30

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er av de spørsmål som jeg synes VD skal slutte å gi rom for fordi det er så fundamentalt feil. I enkelte medier har de sluttet å bruke spalteplass på klimafornektelse. Det toget anses for kjørt og ferdig snakka. Jeg kommer dog ikke til å fremme noe forslag overfor moderasjonen om tiltak. 

Jeg er usikker på om det er min eller Øklands mening du her ønsker å sensurere, men det blir like feil uansett!

3 liker  
Kommentar #31

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det er komplett irrelevant i en rettsstat.

I hvilken rettsstat ville det ikke få rettslige konsekvenser når en person over den kriminelle lavalder kaster stein, slår og sparker sikkerhetsstyrker og offentlig oppfordrer andre til å myrde uskyldige mennesker?

Så kan vi selvfølgelige diskutere og eventuelt også kritisere detaljer i rettsprosessen og straffeutmålingen.

4 liker  
Kommentar #32

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Sikkerhetsrådets henvisning til FN-pakten viser til det rettslige grunnlaget for Sikkerhetsrådets konklusjoner og til Israels soleklare forpliktelse til å etterleve pålegget om å avslutte okkupasjonene av de palestinske områdene. 

Det knyttes ingen betingelser eller forbehold til kravet om å avslutte okkupasjonene.

Verken noe arabermøte i Khartoum eller Oslo-avtalen opphever Sikkerhetsrådets resolusjon # 242. 

Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er usikker på om det er min eller Øklands mening du her ønsker å sensurere, men det blir like feil uansett!

Hvis du ikke var slik i forsvarposisjon ville du vel se at jeg ikke ber om sensur av noen av dere. 

Kommentar #34

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
I hvilken rettsstat ville det ikke få rettslige konsekvenser når en person over den kriminelle lavalder kaster stein, slår og sparker sikkerhetsstyrker og offentlig oppfordrer andre til å myrde uskyldige mennesker?

Hvilken rettsstat, hvilket sant demokrati, bruker militær strafferett i stedet for barnevernstiltak?

Kommentar #35

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det knyttes ingen betingelser eller forbehold til kravet om å avslutte okkupasjonene.

Jo.

"The Security Council, [...]

Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;"


The application of BOTH the following principles.


3 liker  
Kommentar #36

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke var slik i forsvarposisjon ville du vel se at jeg ikke ber om sensur av noen av dere. 

Ikke?

"Dette er av de spørsmål som jeg synes VD skal slutte å gi rom for fordi det er så fundamentalt feil."

4 liker  
Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
"Dette er av de spørsmål som jeg synes VD skal slutte å gi rom for fordi det er så fundamentalt feil."

Ja, også skriver jeg at jeg ikke kommer til å be om noen tiltak. Hvorfor fikk du ikke med deg den biten? 

Israel burde slutte å være sutrete og heller komme med noe gjennomgripende som feier palestinske motforestillinger av banen, og skaper fred og levelige vilkår. Det ville det vært litt perspektiv, litt flukt over. I stedet sitter man og teller knapper og glansbilder og koser med sårene sine. Det er stor kraft i å vise seg som den største og beste i en konflikt. 

Kommentar #38

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Israel burde slutte å være sutrete og heller komme med noe gjennomgripende som feier palestinske motforestillinger av banen, og skaper fred og levelige vilkår. Det ville det vært litt perspektiv, litt flukt over. I stedet sitter man og teller knapper og glansbilder og koser med sårene sine. Det er stor kraft i å vise seg som den største og beste i en konflikt. 

Konflikten har to parter.

4 liker  
Kommentar #39

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Det samme gjelder palestinerne...

Naturligvis. Her har dere et felt å komme hverandre i møte. 

Kommentar #40

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, det er to krav - og de to kravene er formulert hver for seg og uten betingelser.

1 liker  
Kommentar #41

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvilken rettsstat, hvilket sant demokrati, bruker militær strafferett i stedet for barnevernstiltak?

 Lik  Sitér

Barnevernstiltak? Hvordan tror du palestinerne, og palestinavenner her hjemme, hadde reagert hvis israelske myndigheter plaserte Ahed Tamimi i et fosterhjem eller på en barnevernsinstitusjon?

4 liker  
Kommentar #42

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nonsense. Det ene kravet er en betingelse for det andre.

 

4 liker  
Kommentar #43

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

"Dere"?

4 liker  
Kommentar #44

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Barnevernstiltak

Publisert over 3 år siden

Det beste barnevernstiltaket ville vært om man holdt bevæpnede soldater langt unna barn og at man ikke skjøt på dem. Man bør heller ikke la bevæpnede soldater få trenge seg inn i private hjem.

4 liker  
Kommentar #45

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Man bør heller ikke la bevæpnede soldater få trenge seg inn i private hjem.

Mener du virkelig at soldater ikke bør få gå inn i private hjem selv om de har mistanke om at våpen og mistenkte personer skjules der? Gjelder det også politiet her hjemme?

5 liker  
Kommentar #46

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Konflikten har to parter.

Jeg unnlater aldri å gjøre oppmerksom på at jeg anser begge parter like dårlig ledet. Leser du ikke hva jeg skriver før du gir et reflektert svar? 

Netanyahu er litt opptatt om dagen siden han er under tiltale for korrupsjon, men så vidt jeg vet har både Abbas og Netanyahu innlagt telefon med linjer som går begge veier. Det er egentlig bare å oppfordre begge sider til å være først med å ringe til den andre og snakke om krig og fred og slikt. 

Du skjønner, det er fordi dere henfaller til disse småtingene som ikke betyr noe i debatten at dere ikke kommer noen vei. Dere må ville noe mer, dere må ville litt flukt over sakene, og da kan dere få ordninger på plass også. Det er ikke nok å ønske det, dere må gjøre det også. 

Kommentar #47

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det beste barnevernstiltaket ville vært om man holdt bevæpnede soldater langt unna barn og at man ikke skjøt på dem. Man bør heller ikke la bevæpnede soldater få trenge seg inn i private hjem.

Intet sant demokrati styres av militære lover. Se bare hvor reellt demokratiet er i Burma, Nord-Korea og ......... Israel. 

1 liker  
Kommentar #48

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jødene. Og eventuelle palestinere som vil være med. Fx de kristne i Israel. 

Kommentar #49

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Leser du ikke hva jeg skriver før du gir et reflektert svar? 

Den tonen kan du spare deg!

Din arroganse og nedlatende skrivestil leder ihvertfall ikke til at debatten kommer noen vei. 

5 liker  
Kommentar #50

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva mener du med "her hjemme"?

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Mener du virkelig at soldater ikke bør få gå inn i private hjem selv om de har mistanke om at våpen og mistenkte personer skjules der? Gjelder det også politiet her hjemme?

Hvis utenlandske, bevæpnede soldater trengte seg inn på min eiendom, ville jeg ikke akseptert noe som helst.

Når det gjelder skytevåpen, var det Ahed Tamimi sin fetter som ble skutt - i ansiktet - av en soldat.

Litt av et barnevern .....

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere