Gunn Pound

177

Født i riktig eller feil familie - Reinkarnasjon

Hvorfor er noen født i familier med harmoni og andre i familie ned disharmoni ? Svaret er reinkarnasjon.

Publisert: 3. feb 2018

FØDT I FEIL ELLER RIKTIG FAMILIE – REINKARNASJON

Hvorfor er noen født i riktig familie mens andre er født i feil familie ? Er du født inn i riktig familie møter du mye, oppmuntring, varme og kjærlighet. Er du født inn i feil familie møter du ofte kulde, kritikk og avvisning.

Ordtaket «Du velger ikke din familie, men du velger dine venner» kommer til sin rett her.

Hvorfor er samspillet i noen familier så harmonisk og godt mens i andre familier er samspillet uharmonisk med mye uro ? I de lykkelige familiene trives mor, far og barn så godt med hverandre. De ler sammen, leker sammen, utveksler erfaringer på godt og vondt og støtter hverandre i motgang og medgang. Gjennom mitt lange liv har jeg møtt og sett mange slike familier og mitt inntrykk er at flertallet i disse familiene har en god og stabil psykisk helse, dog med noen unntak (ingen regler uten unntak). Derimot i uharmoniske familier med mye uro, konflikter og dårlig samspill vantrives mor, far og barn i hverandres selskap. Ofte medfører dette skilsmisser og dårlige relasjoner livet ut. Og mange av barna i disse familiene pådrar seg psykiske helseutfordringer.

Urettmessig er mange foreldre i dårlig fungerende familier blitt beskyldt for å være dårlige foreldre. Dette er så urettferdig for foreldre velger ikke sine barn og barn velger ikke sine foreldre. I noen få tilfeller kan foreldre belastes som f. eks. i familier med mye rus og vold. Dette handler om kjemi mellom mennesker. Min avdøde mor var et snilt og godt menneske. Men kjemien mellom oss var dårlig og det var ikke hennes skyld og ikke min skyld.

Når vi snakker om god og dårlig kjemi tror jeg at reinkarnasjon kan gi svar på mye av dette. Vi snakker stadig om kjemien stemmer eller ikke uten å tenke over hva dette innebærer. Kjemi handler om gjenkjennelse fra tidligere liv. Er kjemien god har man hatt gode relasjoner i tidligere liv.

Jeg har levd i 66 år og har 45 års erfaring fra mange verv i organisasjonslivet og flere spennende jobber i arbeidslivet. Gjennom disse årene har jeg opparbeidet mye erfaringskompetanse. Jeg har møtt utallig mange mennesker fra ulike samfunnslag og med ulike forutsetninger til å lykkes på livets vei. Jeg har gjort mine refleksjoner og funnet en stor fellesnevner. Mennesker som er født i riktig familie har bedre psykisk helse og har større medgang i yrkeskarrieren og i relasjoner til andre mennesker enn de som er født i feil familie. De er mindre ensomme og har gjennomgående en bedre livskvalitet.

Mange med meg vil si «Det er så urettferdig at noen blir født inn i riktig familie med bedre utsikter til et lykkelig liv, mens andre opplever det motsatte. Men jeg er overbevist om at rettferdigheten til slutt vil seire for oss alle. For jeg ser på jordelivet som et klasserom hvor vi skal lære av motgangen. Bedre lykke neste gang. De som har trukket vinnerloddet i nåværende liv har tidligere trukket feil lodd. 25% av den norske befolkningen tror på reinkarnasjon.

Gunn Pound 

Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Til overflaten

Publisert over 3 år siden

Alle familier har sine issues. Noen er mer åpne om det enn andre. Troen på et liv etter døden visker ut mange av disse sakene som mange sliter med. I dette samfunnet lever mange til de runder 90 år. Min erfaring er at de som har en vanskelig barndom ofte får et materialistisk liv. De setter penger foran velvære. 

Å leve med tro gjør noe med håpet og gleden. De finnes i alle situasjoner der man leter. 100 år er et øyeblikk når man tenker tilbake. Det korte livet gir en visshet. Eldre mennesker prioriterer annerledes. Ikke fordi de er eldre, men fordi de vet at de skal dø. Tankesettet fører dem nærmere sine etterkommere. De får aldri nok av sine. Unge vil leve sitt eget liv. De har så god tid. Det er ikke nødvendigvis sannheten. Sykdom og uhelse kan ramme den beste. 

Mange som unngår eldre mennesker er redd for å leve. De tenker ikke på døden. Eldre minner dem om at de er sårbare mennesker og kan dø.

Noen er så redde at de vil unngå døden. De vil avlives. Det finnes hjelp for det meste-bare man søker den opp. Å endre et tankesett kan ta 1,5 timer.

1 liker  
Kommentar #2

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunn Pound. Gå til den siterte teksten.
Bedre lykke neste gang. De som har trukket vinnerloddet i nåværende liv har tidligere trukket feil lodd. 25% av den norske befolkningen tror på reinkarnasjon.

Det må være lite hyggelig for mennesker med psykiske problemer å bli rangert som et feilplassert  reinkarnasjonstilfelle. Du skriver: "Mennesker som er født i riktig familie har bedre psykisk helse og har større medgang i yrkeskarrieren og i relasjoner til andre mennesker enn de som er født i feil familie". Dermed dømmer du også foreldre til de som har psykiske problemer og som slett ikke passer i båsen "feil familie". Det er mange utenforstående årsaker til menneskers psykiske problemer: Kriger, terror, jordskjelv, branner og meget annet. Psykiske problemer utløst av traumatiske hendelser skyldes selvsagt ikke om man er født i "riktig" eller "feil familie"; det kan ramme alle. 

Psykiske problemer kan også ha noe med genetisk arv å gjøre. Her kan heller ikke reinkarnasjon brukes som årsak; både fysiske og psykiske sykdommer kan "hoppe over" én eller flere generasjoner.

Jeg kan også nevne:  Alle som har tatt imot Kristus og følger Ham, kan glede seg over å være født på ny. Det handler om en ny åndelig fødsel, ikke reinkarnasjon, og heller ikke om kanskje å bli fugl, insekt, dyr eller fisk i det neste livet, slik buddhister tror. Vi som er kristne slipper å forholde oss til en "bedre lykke neste gang"-religion. Og takk for det, til HAN som har skapt livet!

1 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Langt i fra, - egen lykkes smed!

Publisert over 3 år siden

Ja dette er bomskudd, det finnes ikke reinkarnasjon.

At noen familier har det bedre enn andre, liker hverandre, er glade og har god kjemi har helt naturlige årsaker, mange forskjellige livsaspekter virker sammen.

Noe har vi fått i eget barndomshjem, noe er arv og miljø.  Så har vi en medfødt personlighet som kan bearbeides noe.

Det aller viktigste for å leve i en god familie er å velge rett livsledsager i hellighet og ære og deretter oppmuntre hverandre i kjærlighet og enhet.

Ingen er flinkere enn Jesus til å veilede oss i den oppgaven.

Veloppdragne mennesker har det best, alle høster det de sår.

Motgang og utfordringer møter oss alle, noen har lært å takle dette.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere