Gunn Pound

177

Svikter byrådet vanskeligstilte ?

Vil byrådet i Oslo gjeninnføre de kommunale subsidiene i kommunale boliger ? Byrådspartiene AP, MDG og SV er partier som skal være de svakes talerør

Publisert: 31. jan 2018

SVIKTER BYRÅDET  VANSKELIGSTILTE ?

 

 Åpent brev til

Byråd for næring og eierskap

SV`s gruppeleder

Da dere i Arbeiderpartiet (AP), SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) fikk byrådsmakten i 2015 var det mange som hadde store forhåpninger til at det skulle skje en endring i boligpolitikken. Vi håpet at kommunen ville gjeninnføre subsidiene slik at vanskeligstilte i kommunale boliger kunne bo rimelig og i boliger med god standard.

I nettavisen Vårt Oslo leser jeg «Enslig mor med funksjonshemmet barn måtte rømme fra kommunal leilighet pga mugg og sopp i Iladalen». De kommunale leilighetene i Iladalen med mugg og sopp i vegger og gulv er helsefarlige. Den kommunale boligmassen forfaller. Samtidig tar dere i kommunen ut flere hundre millioner i utbytte fra deres eget boligselskap Boligbygg Oslo KF. Utbyttet finansieres av byens fattigste og mest vanskeligstilte (rusmisbrukere, kronisk syke og handicappede) gjennom husleier og bostøtte. Dere har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet da dere overtok makten i 2015. Hvorfor har dere ikke endret kurs? Det lovet dere i valgkampen i 2015.Vi er mange som er skuffet.

Jeg er kjent med at Boligbygg eier 11 000 boliger som leies ut til mer enn 25 000 mennesker og at bydelene tildeler kommunale boliger til folk som er i en vanskelig livssituasjon.

I 2004 fjernet FRP/Høyre-byrådet all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengsleie (noe under markedspris) ble innført.  Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale. I perioden 2004 til 2011 tok Oslo kommune ut over 1,1 milliarder i utbytte fra det kommunale foretaket finansiert av byens fattige.  Det mest skremmende er at partier som MDG, AP og SV har videreført denne politikken.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon og i godt selskap med SVvar svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for usosial boligpolitikk. Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som skal være de svakes talerør. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Vil dere gjeninnføre de kommunale subsidiene i de kommunale boligene ? Vil dere innføre utbytteforbud ? Vil dere innføre boforbud i helsefarlige leiligheter ? Og er dere villig til å endre kurs ? I 2019 er det kommunevalg.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere