Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Når nazistene marsjerer

Nazistiske og høyreekstreme grupper vokser i hele Europa. De utfordrer våre liberale verdier ved sin vilje til vold og ønske om destabilisering.

Publisert: 30. jan 2018  /  816 visninger.

Tirsdag presenterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin åpne trusselvurdering for 2018. Både terrortrusselen og høyreekstremisme var sentrale tema.

For første gang var organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelse» eksplisitt nevnt. I Norge har de økt aktiviteten det siste året. NRKs opptelling viser at de har mellom 40 - 50 aktive norske medlemmer.

Det som skremmer mange er deres vilje til å bruke vold for å nå sine mål. Det viser hendelser i flere nordiske land. Også i deres publikasjoner blir det oppfordret til vold. Her er et eksempel fra 2008: «Ingen kan gå med i Motstandsbevegelsen om han ikke kan eller er forberedt å forsvare med vold seg selv, sin organisasjon eller sine kamerater».

Som Vårt Land skrev i fjor er bevegelsen sterkere i Sverige. Den svenske lederen oppfordret da den norske avleggeren til økt synlighet for å oppnå rekruttering.

Det førte trolig til den mye omtalte «nazimarsjen» i Kristiansand i fjor sommer, der rundt 70 norske og svenske nazister deltok.

Nazister 

Etter krigen har vi vært varsomme med å omtale ytterliggående høyrekrefter i Norge for nazister. Men når det gjelder Den nordiske motstandsbevegelse er nazisme et presist og dekkende begrep for å forklare hva de står for. På sine nettsider kan man lese deres nipunktsprogram.

Slik lyder et knippe av deres hovedmål: De vil «repatriere alle som ikke er etnisk nordeuropeere», «ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden», «utenlandsk og innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys», samt at de ønsker at «En folkedomstol skal opprettes for å straffeforfølge alvorlige tilfeller av folkeforræderi».

Destabilisere

I flere liberale demokratier sliter vi med hvordan vi skal forholde oss til oppblomstring av ytterliggående og radikaliserte grupper. Det gjelder både islamister og høyreekstreme.

Hvordan vi forvalter vår ytrings- og organisasjonsfrihet er på mange måter testen på om vi lever opp til de liberale og demokratiske verdiene vår nasjoner bygger på.

Men samtidig er våre liberale samfunn også bygget på tillit til at de demokratiske spillereglene respekteres og følges. Her bryter nazistene, så vel som islamistene med våre grunnleggende verdier. De er villig til å ta i bruk makt og vold mot andre individer og samfunnet for å skremme, destabilisere og oppnå økt rekruttering.

Flere demokratiske land strever derfor med å sette et skille mellom det politiske budskapet til radikale grupper som nazister, og deres vilje til vold og voldshandlinger.

Når det gjelder nazister, så vel som islamister, er dette skillet komplisert. Særlig fordi deres politiske budskap omhandler vold.

Vilje til vold 

I november i fjor gikk Finland til det alvorlige skrittet å forby organisasjonen Den Nordiske motstandsbevegelse. Det var første gang en organisasjon har blitt forbudt i landet på 40 år.

Bakgrunnen er at et av medlemmene gikk til angrep på en person som spyttet på en nazimarsj. Vedkommende på ble så alvorlig skadet at han døde like etter. Nazisten ble dømt til to års fengsel for vold.

Liknende debatter vil kunne komme i både Norge, Sverige og Danmark. Det er legitime diskusjoner.

Men det er langt fra sikkert at dette er den riktige veien å gå. Fra andre land i verden vet vi at forbudte organisasjoner, som er gått under jorda, kan få en egen tiltrekningskraft og konspirasjonsteoriene deres kan får økt styrke. Dessuten kan forbud føre til at medlemmene får bekreftet sitt verdensbilde.

PST er inne på dette i sin redegjørelse: «For Den norske motstandbevegelse vil negativ omtale i media og forbud mot markeringer brukes til å styrke det interne samholdet og rekruttere flere til miljøet».

Det er altså grunn til å tro at forbud kan gi motsatt effekt enn ønsket.

Argumenter

I våre liberale demokratier sies det ofte at vi skal møte udemokratiske ideer med argumenter. Når det gjelder de som allerede er aktive nazister er det lite som tyder på at dette vil ha særlig effekt.

Men for våre frie og liberale samfunn er det viktig å diskutere åpent om hvordan vi forholder oss til våre egne voldelige utgrupper. Det er også viktig at vi møter debatten om forbud med fordomsfrihet.

Vi er i en krevende tid, der argumenter ofte synes fattige og der polarisering, frykt og tabloide ord vinner terreng.

Nettopp nå er det viktig at vi holder fast ved et demokratisk og liberalt samfunnssyn, og våre samfunnsbyggende institusjoner. Når disse testes og utfordres av vold og autoritære krefter må stille oss bak dem og vise hvilken kraft og styrke disse verdiene har.

Derimot kan PST og politiet fotfølge nazistene. Og de skal dømmes for vold. For akkurat det skal de vite at vi hverken aksepterer eller tillater.

6 liker  
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

En sak for den konsekvensetiske avdeling

Publisert over 3 år siden

Når man først nevner ekstremismen og de farene som her ligger latent, for ikke å si åpent og avslørt, så kan man ikke unngå å også trekke inn ekstreme og militante muslimer. Også i Norge, så er jødehatet mer utbredt hos muslimene, enn hos andre i befolkningen. Jfr. Aftenposten. Vi kjenner vel alle til skuddene mot moskeen i Oslo, og annet. Jfr NRK. I Sverige, så benyttes dessverre mer eller mindre grov vold mot jøder generelt og f.eks. brannbomber mot synagogen. Eksemplene på trakasseringer, psykisk og fysisk vold mot jøder i norden er mange. Det finnes ennå en rekke eksempler på jødehat og vold i en langt større grad fra ekstreme muslimer enn fra denne nynazistbevegelsen i norden. Men disse problemene blir bare møtt med verbale ytringer fra de samme som oftest stiller seg tydelig og fysisk i front mot «den nordiske motstandbevelegelsen». Hadde medlemmene av denne nynazistgruppen begått tilsvarende handlinger, grov vold, brannbomber, skudd, mot jøder, så ville gatene i Oslo med rette ha vært fullt med protestanter mot hatet og elendigheten, og mediene ville ha presentert sakene med store overskifter over tid..

Poenget her er at ekstremisme i seg selv er giften og det farlige; ikke det politiske eller religiøse fortegnet. Kanskje Berit Aalborg kan få med seg dette en gang?

14 liker  
Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Fint om du leser - før du kommenterer

Publisert over 3 år siden

Jeg tror nesten du må lese kommentaren før du hiver deg over tastaturet med kritikk som ikke treffer. Hvis du hadde gjort det - ville du sett at jeg også nevner islamister. 

Når kommentaren min i dag handler om nazister er det fordi PST i dag la fram ny trusselvurdering. De konkluderer med at faren fra Den nordiske motstandsbevegelsen er økt. Mens faren for terror fra islamister er redusert - fordi miljøene er svekket. 

God ettermiddag. 

4 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Ja. Det er sant

Publisert over 3 år siden

Men du konsentrerer deg like vel hovedsaklig og så og si ensidig (!) om denne nynazistbevegelsen. Som objektiv journalist skal du selvsagt konsentrere deg om de reelle trusler som foreligger. Ikke det PST nødvendigvis legger vekt på i dag. Mangler PST sin analyse noe, så er det din journalistiske oppgave å stille kritiske spørsmål og gjøre oppmerksom på f.eks. dette.  Du illustrerer desto verre det poenget jeg har i førsteinnlegget.

Jeg minner også om dette i Sverige.

God ettermiddag til deg også.

13 liker  
Kommentar #4

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
De er villig til å ta i bruk makt og vold mot andre individer og samfunnet for å skremme, destabilisere og oppnå økt rekruttering.

Hvorfor anvendes ikke Lov om psykisk helsevern kapittel 3 i mye større grad ovenfor disse ekstremistene?

1 liker  
Kommentar #5

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølve Nicolay Thobro Lauvås. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor anvendes ikke Lov om psykisk helsevern kapittel 3 i mye større grad ovenfor disse ekstremistene?

Fordi det er ulovlig.

2 liker  
Kommentar #6

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men du konsentrerer deg like vel hovedsaklig og så og si ensidig (!) om denne nynazistbevegelsen. Som objektiv journalist skal du selvsagt konsentrere deg om de reelle trusler som foreligger. Ikke det PST nødvendigvis legger vekt på i dag. Mangler PST sin analyse noe, så er det din journalistiske oppgave å stille kritiske spørsmål og gjøre oppmerksom på f.eks. dette.

Hvis Aalborg har orden på faktaene her (og ingen har påstått noe annet) har vi å gjøre med en organisasjon som krever at medlemmene skal være villige til å bruke vold, de har allerede brukt vold og har noen klare fascistiske punkter i sitt program. Hvis det ikke er lov å skrive om dette uten å nevne islam i hver eneste setning går vi farlige tider i møte.

2 liker  
Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Christensen

Publisert over 3 år siden

Dine kommentarer er et godt eksempel på polemisk- og  tendensiøst utenomsnakk, samt bruk av stråmann. Ingen her har sagt eller ment at det ikke er lov å skrive om potensielle volds- og terrorhandlinger uten å nevne islam "i hver eneste setning".

Poenget er at det generelt er terror og vold, og trusselpotensiale, som er temaet til PST i sin åpne trusselvurdering i dag. Noe også Aalborg understreker i sin  kommentar.

IKKE nynazistene som sådan. Din avslutning er like så usaklig og avsporende.

13 liker  
Kommentar #8

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvordan da? Tvangsparagrafene omhandler jo nettopp mennesker som er til fare for seg selv eller andre. Og det er helt lovlig å melde fra til helsevesenet dersom man er bekymret for noens psykiske helse. (Det kan selvfølgelig innvendes at helsevesenet ikke skal brukes som politisk styringsverktøy.)

Kommentar #9

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Fei for din egen dør

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Dine kommentarer er et godt eksempel på polemisk- og  tendensiøst utenomsnakk, samt bruk av stråmann. Ingen her har sagt eller ment at det ikke er lov å skrive om potensielle volds- og terrorhandlinger uten å nevne islam "i hver eneste setning".

Poenget er at det generelt er terror og vold, og trusselpotensiale, som er temaet til PST i sin åpne trusselvurdering i dag. Noe også Aalborg understreker i sin  kommentar.

IKKE nynazistene som sådan. Din avslutning er like så usaklig og avsporende.

PST-sjefen snakket også om mulig påvirkning fra utenlandske etterretningstjenester. Skal vi følge din logikk er det helt uansvarlig å snakke om nynazisme og islamisme uten samtidig å snakke om dette.

Nynazismen «som sådan» har vold som en del av ideologien og er således svært farlig selv med relativt få følgere.

Hvis du er så opptatt av god debattskikk så ikke bruk navnet mitt som overskrift. Du får det til å se ut som om min gjøren og laden er det viktige her. Det er det ikke. Heldigvis ikke din heller.

3 liker  
Kommentar #10

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølve Nicolay Thobro Lauvås. Gå til den siterte teksten.
Hvordan da? Tvangsparagrafene omhandler jo nettopp mennesker som er til fare for seg selv eller andre. Og det er helt lovlig å melde fra til helsevesenet dersom man er bekymret for noens psykiske helse. (Det kan selvfølgelig innvendes at helsevesenet ikke skal brukes som politisk styringsverktøy.)

Det går rykter om noen lite heldige historier om den slags ja.

2 liker  
Kommentar #11

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det går rykter om noen lite heldige historier om den slags ja.

Kanskje nettopp derfor burde det være i samfunnets interesse å få avklart hvor disse grensene går. Er det helsefaglig eller etterretningsfaglig kompetanse som skal avgjøre enkeltindividers "farlighetsgrad"?

Kommentar #12

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Du bedriver «Whataboutism»

Publisert over 3 år siden

Har du hørt om «whataboutism»? Mye brukt av Donald Trump og det amerikanske ytre høyre. 

Hvis noen tar opp en problemstilling, er man raskt på pletten med whataboutism: Altså stiller spørsmål om hvorfor man ikke tar opp problemstilling på motsatt side. Slik fjerner man fokus på ubehagelige spørsmål på områder man ikke ønsker. 

Det beste eksempelet på Trumps bruk av denne teknikken er etter at ytre høyre brukte vold i Charlotteville. Heller enn å ta på alvor den ferske volds-situasjonen der ytre høyre var ansvarlig - gikk Trump til angrep: “What about the alt-left?" 

Akkurat som du gjør nå. 

Hverken jeg - eller andre har påstått at islamisme ikke er svært viktg - og en del av trusselbildet. Men i dag skrev jeg om dagens aktuelle nyhet: Nazistene er gradert opp på PSTs åpne trusselvurdering. 

Det må være lov. Og det er viktig. 


5 liker  
Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Herskerteknikk

Publisert over 3 år siden

Dette var virkelig skuffende fra en redaktør: Å parallellisere meg med Donald Trump er dog manipulerende og faktisk et lavmål. Det trekker i hvert fall oppmerksomheten bort fra min kritikk? Fant du ikke noe verre? Istedet for å dømme kritikken og mine innlegg over og ut på denne barnslige måten bør du heller ta fatt på en sunn og våken nyevaluering av ditt første innlegg. Det er ikke et nederlag å innse at man kunne ha vært noe mer sakssvarende og relevant i påpekningen av potensielle farlige enkeltpersoner og grupper fra diverse miljøer. Eller i det minste forklare hvorfor de muslimske ekstremistene ikke lenger anses som en potensiell fare i Norge.

Dine påpekninger av nynazismens fare er for all del relevant og viser til noe reellt. Men det er altså utilstrekkelig sett i forhold til omfanget av dette viktige og særdeles spesielle temaet.

Det du gjør her representerer en retorisk urettmessig metode og fungerer selvsagt ikke klargjørende: Leserne inviteres og manipuleres her til å ta avstand fra mitt innlegg på samme måte som de høyst sannsynlig tar avstand fra Trumps ganske så lettbente, polariserende og usammenhengende retorikk. Det blir derfor selvsagt lett å diskvalifisere mine innlegg når du som her kleber dem til en heller ekstrem parallell som nettopp Trump er. 

Det er selvsagt ikke snakk om et enten-eller. Når man først tar opp terrortrusselen, bør man for forståelsens- og samfunnsinteressens skyld forklare og godt begrunne hvorfor islamister ikke lenger anses som like store og reelle trusler som denne nynazistiske gruppen. Ikke minst sett på bakgrunn av hva som skjer i norden og ellers. Virkeligheten er også her den øverste dommer. Jfr en rekke eksempler. 

Det er selvsagt ikke PST som skal legge premissene for journalistenes arbeide og vinklinger, i hvert fall ikke om det skal være faglig og profesjonelt fundert. Journalistenes rolle er f.eks. å stille de spørsmål som det fremlagte fra PST unngår. 

PST tok opp trusselsitiasjonen i Norge generelt, og vektla tydelig nok spesielt nynazismen som ett av elementene her. Dette er for all del legitimt. Å påpeke denne trusselen som faktisk også skjer fra ekstreme muslimer, betyr ikke at fokuset på nynazistene skal dempes eller bagatelliseres. Man skal være bevisst og observant mot alle potensielle trusler. Dette er like selvfølgelig som nødvendig.

Jeg viser til mine tidligere innlegg ovenfor. Å forholde meg videre til dette her, slik du så primitivt legger opp til, blir tidsbortkasting.

 

Ha en god kveld.

15 liker  
Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg skulle ønske Nyhagen anvendte mer tid på saklig debatt hvor han tidvis kan være svært god i stedet for å kaste seg ut i disse tåpelige metadebattene.

2 liker  
Kommentar #15

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Herstads ytringer fra balkongen

Publisert over 3 år siden

Metadebatt? Kanskje du kan gå foran som det gode eksempel og unngå slike metakommentarer? For øvrig er det ikke metadebatt å påpeke at truslene i Norge er flere og alvorlige, og at Aalborg kunne vært mer saksvarende og grundig her.

Causa finita est.

12 liker  
Kommentar #16

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Siste svar

Publisert over 3 år siden

Som sagt: Jeg har valgt å skrive om det nye i PSTs trusselvurdering. Som kjent har en høyreradikal terrorist begått betydelig større skade i Norge enn noen andre grupper i nyere tid. Jamfør 22. Juli. 

Denne vinkelen betyr ikke at jeg - eller andre - som tar opp temaet - undervurderer andre ytterliggående grupperinger. Slik som islamister. 

I Vårt Land har vi skrevet mye om både islamister og høyreekstreme. Men vi får ikke alle perspektiver inn i en enkel artikkel, kommentar eller analyse. 

Jeg har møtt din kritikk ved å svare deg. Og ved å påpeke at islamister ikke var temaet for denne kommentaren. Så jeg har ikke «trukket fokuset bort fra din kritikk». 

At du bruker samme argumentasjons-strategi som Trump, var ikke ment som en hersketeknikk. Men som en påpekninger. En måte å argumtere som er blitt svært vanlig - og i Norge de siste årene. 

Jeg takker herved for meg i denne tråden. 

God natt 2 liker  
Kommentar #17

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke et nederlag å innse at man kunne ha vært noe mer sakssvarende og relevant i påpekningen av potensielle farlige enkeltpersoner og grupper fra diverse miljøer. Eller i det minste forklare hvorfor de muslimske ekstremistene ikke lenger anses som en potensiell fare i Norge.

Men det er det ingen som har sagt! Hverken PST-sjefen eller Aalborg. De sier jo det motsatte. Det er du som opererer med stråmenn. Så er det dessverre slik at islamistisk vold har vært en trussel lenge selv om aksjonsformene i Europa har forandret seg de siste årene. Den nazistiske trusselen er økende og vi må på nytt tenke gjennom hvordan vi bemøter dette. Dette er ikke noe nullsumspill.

Nazistene retter mye av sitt hat mot muslimer. Da synes jeg det er milevis over streken å drukne analyser av nazismen i frykt for muslimer, Men nazistene snakker ikke bare om muslimer, iblant ser vi  også den kjente giftpropogandaen mot jøder, sosialister og andre. Som sagt, det er livsfarlig å se dette som et nullsumspill. 

Hva angår debattstil er det mange av oss som iblant går over streken og/eller blir utsatt for angrep vi synes er ubehagelige. Men maken til furting du bedriver når du møter motbør på dette forumet har jeg sjelden sett.

Forøvrig var parallellen til Trumps opptreden i den aktuelle saken svært treffende.

2 liker  
Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Har du hørt om «whataboutism»? Mye brukt av Donald Trump og det amerikanske ytre høyre. 

Hvis noen tar opp en problemstilling, er man raskt på pletten med whataboutism: Altså stiller spørsmål om hvorfor man ikke tar opp problemstilling på motsatt side. Slik fjerner man fokus på ubehagelige spørsmål på områder man ikke ønsker. 

Det beste eksempelet på Trumps bruk av denne teknikken er etter at ytre høyre brukte vold i Charlotteville. Heller enn å ta på alvor den ferske volds-situasjonen der ytre høyre var ansvarlig - gikk Trump til angrep: “What about the alt-left?" 

Akkurat som du gjør nå. 

Hverken jeg - eller andre har påstått at islamisme ikke er svært viktg - og en del av trusselbildet. Men i dag skrev jeg om dagens aktuelle nyhet: Nazistene er gradert opp på PSTs åpne trusselvurdering. 

Det må være lov. Og det er viktig. 

Jeg har fulgt med i mange år på hva Vårt Lands skribenter skriver om og hva f.eks Aalborg kommer på dagsnytt atten og tar opp.
Har hun vært nevneverdig opptatt av islamsk trussel og skrevet på VD om det ?

Nei hun har stort sett har et stikk til  Trump,Listhaug,Høyre og spesielt Frp og deres politikere.
Så kan hun forvare seg med at hun hadde ET ord om islam i denne tråden,men det var nok mer som et alibi vil jeg si.

Vi er ikke blinde Aalborg.

10 liker  
Kommentar #19

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Ukrainas nazister

Publisert over 3 år siden

Hva vi bør frykte er Ukrainas nazister og deres arbeide for et fascistisk belte mellom Baltikum og Svartehavet: https://www.facebook.com/ndrugua/videos/421369461633941/

3 liker  
Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Dette var virkelig skuffende fra en redaktør: Å parallellisere meg med Donald Trump er dog manipulerende og faktisk et lavmå

Enig.  Det er lavmål og manipulerende.

6 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Har du hørt om «whataboutism»? Mye brukt av Donald Trump og det amerikanske ytre høyre. 

Hvis noen tar opp en problemstilling, er man raskt på pletten med whataboutism: Altså stiller spørsmål om hvorfor man ikke tar opp problemstilling på motsatt side. Slik fjerner man fokus på ubehagelige spørsmål på områder man ikke ønsker. 

Det beste eksempelet på Trumps bruk av denne teknikken er etter at ytre høyre brukte vold i Charlotteville. Heller enn å ta på alvor den ferske volds-situasjonen der ytre høyre var ansvarlig - gikk Trump til angrep: “What about the alt-left?" 

Akkurat som du gjør nå. 

Hverken jeg - eller andre har påstått at islamisme ikke er svært viktg - og en del av trusselbildet. Men i dag skrev jeg om dagens aktuelle nyhet: Nazistene er gradert opp på PSTs åpne trusselvurdering. 

Det må være lov. Og det er viktig. 

Nå uttrykker du en ensidighet som er avslørende. Innlegget var bra og betimelig, men vektet i tradisjonell retning og da blir bra og betimelig svært svekket. Jeg oppfattet den korte bemerkning om islamisme mer som et alibi for å trekke inn høyreekstremisme som farlig. Du skal være klar over at den liberale og demokratiske siden av politikken oppfattes som en trussel mot nasjonen Norge. Som nettopp trekker til seg innvandring for å destabilisere vår opprinnelige kultur, ødelegge norskhet for globalismen sin skyld.

Den "milde" liberalismen er blind for sin egen totalitære tilnærming og ser det som naturlig å male fiendebilder på veggen av alt som antyder noe annet det som befinner seg innenfor den politisk korrekte ramme.

Denne blindhet er så gjennomgripende at den er religiøs i sin uttrykksform og skjærer seg gjennom samfunnet som varm kniv i smør, uten å tillate at det i demokratiet finnes verdier som ikke er identiske med dem selv. Fanatisme kaller man det, og den har også erobret den norske kirken og liberalisert skriften - plukket den i filler og gjort kristendom til et politisk verktøy. Sett i den vinkelen så fremstår majoriteten av journaliststanden som et presteskap for globalisme, en videreføring av kommunismens revolusjonsformål med verdens herredømme. Derfor er flesteparten av den standen i samfunnet venstreorientert. Det synes de selv er bra.

Den "milde" liberalismen har mange nok fiender til at en marginalisert gruppe nazister egentlig bare er en parantes i det hele. Man kan si det slik at liberalismen er pro Islam, men må for skams skyld være anti islamisme. Jeg sier det slik fordi innvandring av muslimer er et viktig verktøy til å destabilisere landet og gjøre det modent for One World Order. Akkurat det er så tydelig at ethvert argument i mot fra PK fløyen avvises prompte. Kom ikke her med konspirasjonsteorier og annet vås. Flere tiår med denne trenden er tilstrekkelig til å se tvers igjennom grumset - det er avslørt.

Så den store faren for å destabilisere tilfaller ikke en marginalisert gruppe ekstreme, men en selvhøytidelig og ganske omfattende liberal bevegelse som forlanger definisjonsmakten. De er så gode i egne øyne at de mener seg uangripelige. Det var akkurat dette som innlegget forkynte for oss.

7 liker  
Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vranglesning

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nå uttrykker du en ensidighet som er avslørende. Innlegget var bra og betimelig, men vektet i tradisjonell retning. Jeg oppfattet den korte bemerkning om islamisme mer som et alibi for å trekke inn høyreekstremisme som farlig. Du skal være klar over at den liberale og demokratiske siden av politikken oppfattes som en trussel mot nasjonen Norge. Som nettopp trekker til seg innvandring for å destabilisere vår opprinnelige kultur, ødelegge norskhet for globalismen sin skyld.

Nynazismens nye framvekst er alarmerende.  Det er det Berit Aalborg påpeker i innlegget, med henvisning til PSTs trusselvurdering.  Jeg forstår ikke at det tydeligvis er så kontroversielt å påpeke det - uten at det nyttes millimetermål på hvor mye plass hun samtidig bruker på å advare mot islamismens farer, noe hun jo også gjør.  Din påstand om at hun legger inn en "kort bemerkning" om islamismen "som et alibi for å trekke inn høyreekstremisme som farlig", oser av fordommer.  La meg sitere et helt avsnitt fra innlegget hennes:

Destabilisere

I flere liberale demokratier sliter vi med hvordan vi skal forholde oss til oppblomstring av ytterliggående og radikaliserte grupper. Det gjelder både islamister og høyreekstreme.

Hvordan vi forvalter vår ytrings- og organisasjonsfrihet er på mange måter testen på om vi lever opp til de liberale og demokratiske verdiene vår nasjoner bygger på.

Men samtidig er våre liberale samfunn også bygget på tillit til at de demokratiske spillereglene respekteres og følges. Her bryter nazistene, så vel som islamistene med våre grunnleggende verdier. De er villig til å ta i bruk makt og vold mot andre individer og samfunnet for å skremme, destabilisere og oppnå økt rekruttering.

Flere demokratiske land strever derfor med å sette et skille mellom det politiske budskapet til radikale grupper som nazister, og deres vilje til vold og voldshandlinger.

Når det gjelder nazister, så vel som islamister, er dette skillet komplisert. Særlig fordi deres politiske budskap omhandler vold.

 

2 liker  
Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nå har jeg lest og fått med meg en del innlegg og kommentarer her på forumet som omtaler farene ved voldelig, islamsk ekstremisme. Vel og bra, men hva disse stort sett har til felles, er at farene fra høyreekstreme og nazister, ikke nevnes med et ord?

Jeg tror ikke at disse nødvendigvis utelater denne faren pga et ønske om å forsvare nazismen eller mener at den ikke eksisterer, men jeg ser urovekkende tegn ved at man synes å gå i forsvarsposisjon hver gang disse gruppene omtales?

Terrorfaren fra diverse islamistgrupper har vært kjent og omtalt av PST i sine trusselrapporter hver eneste gang de siste årene. Det nye i denne rapporten, er at trusselbildet fra høyreekstreme øker, mens trusselen fra islamistgrupper avtar. Dette er det en selvfølge at det må være lov å påpeke.

Kritikken mot Aalborg er skammelig og vekker mistanke om skjulte motiv hos kritikerne!

2 liker  
Kommentar #24

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder nazister, så vel som islamister, er dette skillet komplisert. Særlig fordi deres politiske budskap omhandler vold.

Hva er det som er komplisert? Jeg synes det er klart og tydelig. Voldelig ondskap i fremmarsj, men marginalisert målt opp mot den "milde" liberalismen som er kommunisme i forkledning. Som bruker ytterlighetene som et alibi for sin egen totalisme, og ønsker alt annet enn dem selv som "farlige".

Ekstremismen er liberalismens alibi for å arbeide for en totalitær dominans av samfunnet og det skjer i alle kriker og kroker i samfunnet. I kirker, i skoler, på universiteter og selvfølgelig i politikken. Samfunnet gjennom syres av denne milde form for ondskap - et ord jeg har hørt skal bli forbudt å bruke. Jeg bruker det mens jeg kan.

6 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja, ja...

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Hva er det som er komplisert? Jeg synes det er klart og tydelig. Voldelig ondskap i fremmarsj, men marginalisert målt opp mot den "milde" liberalismen som er kommunisme i forkledning. Som bruker ytterlighetene som et alibi for sin egen totalisme, og ønsker alt annet enn dem selv som "farlige".

Ekstremismen er liberalismens alibi for å arbeide for en totalitær dominans av samfunnet og det skjer i alle kriker og kroker i samfunnet. I kirker, i skoler, på universiteter og selvfølgelig i politikken. Samfunnet gjennom syres av denne milde form for ondskap - et ord jeg har hørt skal bli forbudt å bruke. Jeg bruker det mens jeg kan.

Dette var da en ganske sær "samfunnsanalyse", Olsen.  "Kommunisme i forkledning"...?  Er slik samfunnet ser ut fra ditt tastatur?  Ja, ja...  Jeg tror ikke jeg gidder å gå videre på den.

4 liker  
Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hva er det som er komplisert? Jeg synes det er klart og tydelig. Voldelig ondskap i fremmarsj, men marginalisert målt opp mot den "milde" liberalismen som er kommunisme i forkledning. Som bruker ytterlighetene som et alibi for sin egen totalisme, og ønsker alt annet enn dem selv som "farlige".

Denne tråden handler om PST sin trusselvurdering og Tore Olsens personlige vurderinger bygget på hans eget, ekstreme politiske gangsyn vil i denne sammenheng være irrelevant.

4 liker  
Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
ekstreme politiske gangsyn

Hva er ekstremt i det Olsen skriver?

3 liker  
Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er visst sånt man må regne med.

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
hans eget, ekstreme politiske gangsyn

Man må være blind om man ikke ser at det ligger en politisk meningsytring i det meste som blir skrevet av VL`s journalister.
Dette farger selvfølgelig hva man fokuserer på når det skal skrives om hva man frykter mest og hva man bagatelliserer en smule.
Men jeg har til gode å lese at høyresiden i VD-debatter bruker slike merkelapper som Herstad stadig bruker mot sine mot-debattanter.
Der er han i særklasse.

7 liker  
Kommentar #29

Tom Benjaminsen

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det blir nå ikke helt riktig å kalle Nazister for "Høyreekstreme". Det mest riktige blir å kalle de for "Ekstrem sosialister", for det er jo det det faktisk er.
-
Og om en ser på måten Tyskland ble styrt på, (både før og under krigen) så var det sosialistisme på høyt plan, hvor ingen skulle eie noe men jobbe for staten.
De som eide noe før Hitler tok over makten måtte jobbe for staten ellers ble de fratatt alt de eide.

Historisk fakta.

6 liker  
Kommentar #30

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hva er ekstremt i det Olsen skriver?

Det er noe uklart for meg om det er Aalborg eller om det er PST som omtales som "milde liberalister", men som egentlig er "kommunister i forkledning" og som er en langt større trussel enn den "voldelige ondskapen i fremmarsj"?

Det er uansett en retorikk som ligger farlig nær og kanskje identisk med hva vi ser fra den "voldelige ondskapen i fremmarsj". Det kan være vanskelig å vite med sikkerhet om dette er ordinær politisk retorikk eller om det er manglende evner til å forholde seg til den virkelige verden på en rasjonell måte. Denne vanskeligheten illustreres ved de motstridende psykiaterrapportene i Breiviksaken.

5 liker  
Kommentar #31

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det myldrer av amatørmessige "politiske analyser", men de harde, historiske fakta er at nazistene kom til makta ved hjelp av de høyborgerlige, kristenkonservative partiene og at de anvendte denne makta til å sende venstresiden og sosialister til konsentrasjonsleirene sammen med jøder, sigøynere og homoseksuelle!

7 liker  
Kommentar #32

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Nå har jeg lest og fått med meg en del innlegg og kommentarer her på forumet som omtaler farene ved voldelig, islamsk ekstremisme. Vel og bra, men hva disse stort sett har til felles, er at farene fra høyreekstreme og nazister, ikke nevnes med et ord?

Jeg tror ikke at disse nødvendigvis utelater denne faren pga et ønske om å forsvare nazismen eller mener at den ikke eksisterer, men jeg ser urovekkende tegn ved at man synes å gå i forsvarsposisjon hver gang disse gruppene omtales?

Terrorfaren fra diverse islamistgrupper har vært kjent og omtalt av PST i sine trusselrapporter hver eneste gang de siste årene. Det nye i denne rapporten, er at trusselbildet fra høyreekstreme øker, mens trusselen fra islamistgrupper avtar. Dette er det en selvfølge at det må være lov å påpeke.

Kritikken mot Aalborg er skammelig og vekker mistanke om skjulte motiv hos kritikerne!

Det er en kamp her om definisjonsretten. Har man den har man det moralske overtaket og bestemmer samfunnsutviklingen. Ved å polarisere ekstremisme og voldsgrupper til ytterligheter, så langt ut som mulig, skaffer man seg arbeidsro med sin egen politiske bevegelse mot total maktovertagelse - med ordets makt!

I den prosessen søker man, som nå, å skyve de ikke politisk korrekte over i ekstremist-leieren. Dette er en meget trivelig situasjon for PK bevegelsen for da får de så mange å fordømme at deres egen "lugubre" moralisme virker å være rettferdigheten selv.

Vi ser alle strømningene i samfunnet - vi som kritiserer liberalisme og "leftisme", ikke bare noen få ekstreme versjoner. Kjenner lusa på gangen for å si det slik, for den sosiale bevegelsen MÅ ha fiender å forene seg mot, og så MÅ de ha velgerkveg å redde fra verdens forbannelser. Det er slik de rettferdiggjør seg selv. Det kan ikke bli tydeligere - slik har det alltid vært og slik vil det alltid bli - frem til den siste dag.

Et lite apropos - vi har en milliard +++ muslimer i verden, hvorav 15 - 25% er radikale. Høyreekstremisme - nazisme - er en liten gjeng fjortisser i forhold. Men det er jo passende å blåse det opp til islamisme proposjoner.

6 liker  
Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Et lite apropos - vi har en milliard +++ muslimer i verden, hvorav 15 - 25% er radikale. Høyreekstremisme - nazisme - er en liten gjeng fjortisser i forhold. Men det er jo passende å blåse det opp til islamisme proposjoner.

Jeg sliter med å få tak på hva du mener. Ingen her forsvarer muslimsk basert terror. Det ser ut som at du ønsker å gå i en eller annen form for forsvar for nazistene. Hva er det som er verd å forsvare ved dem? 

3 liker  
Kommentar #34

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg ser at den påstanden om at nazismen er sosialistisk dukker opp av og til. Her er en gjennomgang som forklarer hvorfor det er feil: https://https://www.thoughtco.com/was-adolf-hitler-a-socialist-1221367www.thoughtco.com/was-adolf-hitler-a-socialist-1221367

Hitler nasjonaliserte ikke industrien. Hans ideal var den private små industrien, men samarbeidet gjerne med stor industrien. 

2 liker  
Kommentar #35

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ekstrem polarisme

Publisert over 3 år siden
Tom Benjaminsen. Gå til den siterte teksten.
Og om en ser på måten Tyskland ble styrt på, (både før og under krigen) så var det sosialistisme på høyt plan, hvor ingen skulle eie noe men jobbe for staten.
De som eide noe før Hitler tok over makten måtte jobbe for staten ellers ble de fratatt alt de eide.

Historisk fakta.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 

Den sosialistiske bevegelse kommer i mange versjoner, ekstreme og liberale, totalitære og demokratiske.

Målsetningen er den samme - ha makten i samfunnet og utvikle en global enhetlig styring av verden.

Globalismen er tverrpolitisk og har en kraftig dominans. Setter vi dette i det kristne perspektivet, vurdert ut fra hva som nevnes i profetier i GT og NT, så er og blir kristendommen i sin rene form hovedfienden til denne bevegelsen. Derfor anses konservative kristne som ekstreme og motarbeides på alle fronter i samfunnet.

Da får vi Kristus/Gud på den ene siden og et veldig sympatisk alternativ på den andre siden.

3 liker  
Kommentar #36

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hitler hatet sosialismen. Han mente at jødene stod bak. Han kalte Karl Marx foraktelig for rabbinersønnen Marx. Politigeneral  Karl A. Marthinsen her hjemme omtalte politikerne i Moskva som jødene i Kreml. Men det var en ting Hitler beundret hos venstresiden og det var evnen til å samle store menneskemengder. Han sa senere at han angret på partinavnet.

3 liker  
Kommentar #37

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 3 år siden

"Målsetningen er den samme - ha makten i samfunnet og utvikle en global enhetlig styring av verden." skriver du. 

Da har du ikke fått med deg at hovedpunktet i Nazismen er at den er nasjonalistisk og altså motsatt av venstresidens internasjonalisme.

2 liker  
Kommentar #38

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

En grunn analyse

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Målsetningen er den samme - ha makten i samfunnet og utvikle en global enhetlig styring av verden.

Globalismen er tverrpolitisk og har en kraftig dominans.

Globalisme kan bety noe så enkelt som forpliktende, internasjonalt samarbeid og handel - noe som er positivt om man ønsker en fredeligere verden.  

Nazismen er ultranasjonalistisk og rasistisk. Den er verken rød eller blå, men brun.

2 liker  
Kommentar #39

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det ser ut som at du ønsker å gå i en eller annen form for forsvar for nazistene. Hva er det som er verd å forsvare ved dem? 

Proposjonene er ubalanserte. Jeg er ikke redd for nazister, jeg har ingen tro på at de vil få noen makt i samfunnet. Islam derimot forsvares av multikulturister og de har makt i samfunnet. Froskekoking av samfunnet i retning av globalisme krever destrukturering mot slik det er i dag. Her spiller Islam en avgjørende rolle, mens nazismen er en liten ubetydelig kult-bevegelse i forhold.

Den tendensiøse vinklingen om at jeg forsvarer nazisme er typisk vridning. Derfor tar jeg bladet fra munnen i utgangspunktet og radbrekker den selvbestaltede uangripelighetene til leftist/liberalistene ved å avsløre dem fullstendig. De skjønner jo ikke noe av det, virker det som - men det bare virker slik.

1 liker  
Kommentar #40

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Globalisme kan bety noe så enkelt som forpliktende, internasjonalt samarbeid og handel - noe som er positivt om man ønsker en fredeligere verden.  

Nazismen er ultranasjonalistisk og rasistisk. Den er verken rød eller blå, men brun.

Kan - men det gjør det ikke. Det betyr et verdensomspennende imperium med total makt - hvor globale handelselskaper overstyrer nasjonal suverenitet.

Nazismen trenger seg frem som en naturlig motkraft mot ekstremismen islam står for. Nazistene vil aldri blir finansiert av oljesjeiker eller ved u-landshjelp til palestinere, hvis de ikke brått skulle konsentrere seg ene og alene om utryddelse av jødene og Israel.

1 liker  
Kommentar #41

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har fulgt med i mange år på hva Vårt Lands skribenter skriver om og hva f.eks Aalborg kommer på dagsnytt atten og tar opp.
Har hun vært nevneverdig opptatt av islamsk trussel og skrevet på VD om det ?

Nei hun har stort sett har et stikk til  Trump,Listhaug,Høyre og spesielt Frp og deres politikere.
Så kan hun forvare seg med at hun hadde ET ord om islam i denne tråden,men det var nok mer som et alibi vil jeg si.

Vi er ikke blinde Aalborg.

Hva er egentlig poenget her? Hvis Aalborg hadde skrevet litt mer om islamsk terror og litt mindre kritisk om Trump, Listhaug og andre så hadde dere giddet å lese det hun skriver om nynazisme? 

Jeg leser ikke Vårt Land daglig så jeg vet ikke hvordan de for eksempel har dekket stridighetene i Islamsk Råd og alle de rare påfunnene i den organisasjonen. Men svært mange andre aviser har skrevet om det. Hva angår kristenfolkets gjøren og laden (og Human-Etisk Forbund for den saks skyld) har Vårt Land rett og slett mer peiling enn de andre avisene og det er naturlig at de dekker det selv om ikke alle er enige i hva de skriver.

Det ser ut som Vårt Land må dekke et nytt ømtålig tema hvis de ikke allerede gjør det: Kristenkonservatives unnfallende holdning til nynazismen. 

4 liker  
Kommentar #42

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Da har du ikke fått med deg at hovedpunktet i Nazismen er at den er nasjonalistisk og altså motsatt av venstresidens internasjonalisme.

Fikk du med deg den andre verdenskrigen? Var den internasjonal - eller ikke?

Same shit - different wrapping.

Jeg har gjort rede for det.

2 liker  
Kommentar #43

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette var da en ganske sær "samfunnsanalyse", Olsen.  "Kommunisme i forkledning"...?

Det kunne være fordi du mener at der stadig findes liberalisme og socialisme og ikke har opdaget at ideologierne er konvergeret til globalisme, der i den gamle terminologi nærmest er fascisme.

Det ses bl.a. i den stigende censur imod ikke-globalistiske meninger - ikke mindst på de sociale medier og på forlangende af regeringer.

7 liker  
Kommentar #44

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Nazistiske og høyreekstreme grupper vokser i hele Europa. De utfordrer våre liberale verdier ved sin vilje til vold og ønske om destabilisering.

Det er muligt at det er anderledes i Norge, men generelt i Europa er rækkefølgen i faldende orden, hvad angår angreb på meningsmodstandere - islamister, venstreradikale og så højreradikale. (Jeg accepterer her den usaglige placering af nazisme på højrefløjen).

Islamistiske angriber lidt diffust, men venstreekstreme går meget præcist imod ytringsfrihed. Højreekstremistiske angreb er så sjældne at jeg ikke ved, hvor præcise de er.

Nu er der vel tale om en slags prognose, men aktuelt mener jeg at man underbelyser voldsvenstres indvirkning på det politiske liv.

Det kunne måske have at gøre med at bemeldte voldelige venstreorienterede er globalister...

6 liker  
Kommentar #45

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Proposjonene er ubalanserte. Jeg er ikke redd for nazister, jeg har ingen tro på at de vil få noen makt i samfunnet. Islam derimot forsvares av multikulturister og de har makt i samfunnet. Froskekoking av samfunnet i retning av globalisme krever destrukturering mot slik det er i dag. Her spiller Islam en avgjørende rolle, mens nazismen er en liten ubetydelig kult-bevegelse i forhold

Her baller det seg for deg. Det vanlige er å peke på nazismen blandt palestinere fx i Gaza og deres holdninger til Israel som er ganske sammenfallende med gammelnazistene. Videre er det mye totalitarisme i islam, og særlig i ekstrem islam. Det er vanskelig å se forskjell på denne totalitarismen og en kommunistisk eller nazistisk. Diktatur er gjerne diktatur enten det er sånn eller slik. Motstykket blir da liberalisme og beslektede frisinnede politiske retninger. Du bommer grovt med dette skytset for det henger ikke sammen med noen logikk å beskytte verden mot ett diktatur med et annet. Det var nittentredvetallets musikk. Nå har datidens sveivegrammofonen gått av sporet. 

Frykten for ekstrem islam er praktisk talt hypotetisk mens nazistene kan mange se fra vinduene sine. Realitetsoppfatningen din skranter her. 

3 liker  
Kommentar #46

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Bakgrunnen for andre verdenskrig er i høyeste grad nasjonalistisk, Olsen. Du må gå noen år tilbake til fredesluttingen etter den første og det Hitler så som en ydmykelse av nasjonen Tyskland. Avgivelse av land til Frankrike og et forbudet mot det tyske militæret. Det forbudet brøt jo Hitler da han kom til maken. 

Når det gjelder Hitlers ønsker om ekspansjon, så er stikkordet: lebensraum.

Men jeg stopper nå før dette sporer helt av til fortiden og ikke nåtiden. Men det er viktig å kjenne historien slik at vi ikke gjentar fortiden.

3 liker  
Kommentar #47

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Her baller det seg for deg. Det vanlige er å peke på nazismen blandt palestinere fx i Gaza og deres holdninger til Israel som er ganske sammenfallende med gammelnazistene. Videre er det mye totalitarisme i islam, og særlig i ekstrem islam. Det er vanskelig å se forskjell på denne totalitarismen og en kommunistisk eller nazistisk. Diktatur er gjerne diktatur enten det er sånn eller slik. Motstykket blir da liberalisme og beslektede frisinnede politiske retninger. Du bommer grovt med dette skytset for det henger ikke sammen med noen logikk å beskytte verden mot ett diktatur med et annet. Det var nittentredvetallets musikk. Nå har datidens sveivegrammofonen gått av sporet. 

Frykten for ekstrem islam er praktisk talt hypotetisk mens nazistene kan mange se fra vinduene sine. Realitetsoppfatningen din skranter her. 

Som sagt, forblindelse rammer noen og enhver - også seende.

Du er rett og slett så fylt av håp om at det globale verdenssamfunnet er et gode, at du ikke orker å se målsetningen til de som fører dette frem. Alt du nevner har samme mål - total makt over enkelt individet. 

Hvor historieløs kan du bli, Njål - at du ikke ser den totalitære bevegelse, med sine mange ansikter, går inn for samme sak. Det er ikke for å fremme menneske rettigheter eller demokrati.

Vold på venstresiden er blitt til "demokrati" med fordømmelser, med ordet som våpen.

Vold på "høyresiden" eksisterer ikke! Nazisme er så usmakelig at denne sosialistiske bevegels MÅ føyses over på høyresiden - det er nasjonalistisk/sosialsistisk vold!

Religiøs vold - samme sak - verdenskalifat.

Handelsavtaler - samme sak - bak ryggen på folket, hvor nasjoner gir fra seg makten til å styre eget samfunn.

Alle disse bevegelsene er entydige i samme retning, og når målet nås - for det vil bli nådd, så lukkes knipetangen om det enkelte individets handlefrihet.

4 liker  
Kommentar #48

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Knipetangen"

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Alle disse bevegelsene er entydige i samme retning, og når målet nås - for det vil bli nådd, så lukkes knipetangen om det enkelte individets handlefrihet.

Hvem er det som holder i denne "knipetangen" da, Olsen.  Jeg går ut fra at du har analysert deg fram til synderen?

2 liker  
Kommentar #49

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvor historieløs kan du bli, Njål - at du ikke ser den totalitære bevegelse, med sine mange ansikter, går inn for samme sak. Det er ikke for å fremme menneske rettigheter eller demokrati.

Hvor lite du vet om historien i verden. Verden har alltid vært global og globalisert. Folk har vandret og handlet og elsket og slåss i tusenvis av år. Hele verdenshistorien er basert på samrøre mellom menneskene. Verden slik vi kjenner den i dag hadde ikke vært til om det ikke var for et globalisert samvirke som startet for flere tusen år siden og har pågått frem til våre dager. De elementene du frykter har alltid vært tilstede og vil alltid være tilstede. Skal du utrydde dem må du utrydde mennesket, men da kommer noen dyr av lavere rang og overtar territoriet. 

Men så mer konkret til det du skriver; du kan da ikke mene at nazistene fremmer menneskerettigheter eller demokrati? I så fall vet de ikke en gang selv at de gjør det. De har ikke noe ønske om noe annet styresett enn der hvor de selv sitter på toppen. Man må være en av dem for å se det demokratiske ved dette. For oss andre blir det andre boller. 

3 liker  
Kommentar #50

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det som holder i denne "knipetangen" da, Olsen.  Jeg går ut fra at du har analysert deg fram til synderen?

Synderen er etter min forståelse venstresidens blindhet da de ikke tok vare på, eller i hele tatt tenker på,  egne arbeidere og velgere.  

I stedet solgte de sjela si på globaliseringens alter.  De fulgte blindt grådighetens og de rikes og "elitens"  planer.  Pengene luktet for godt for venstresiden.  Som ser ut til å elske penger.  De kastet i alle fall prinsippene sine på båten og fulgte pengesporet. 

Hva tenkte de var konsekvensene av globaliseringen.  Penger?  Hva ellers?

Da ble nasjonen uviktig for dem slik 1000 års kultur ser ut til å bli kastet på båten.  Penger lukter visst ikke.  Det er ikke rart sosialdemokratiet og venstresiden i politikken i Europa har møtt veggen.

Det gjør de selv om over 90 % av forskerne på UiO og nesten samme prosentandel av journalister er på den politiske venstresiden.  Allikevel sliter venstresiden her i landet, i sverige og Danmark osv. med å vinne valg.

Globaliseringen er bare til stor glede for rikmenn som nå i ti år tiår fått fullt opp lommene sine så de renner over penger.

Det vil nok etterhvert gå opp for fler og fler.

 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere