Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Når nazistene marsjerer

Nazistiske og høyreekstreme grupper vokser i hele Europa. De utfordrer våre liberale verdier ved sin vilje til vold og ønske om destabilisering.

Publisert: 30. jan 2018  /  816 visninger.

Tirsdag presenterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin åpne trusselvurdering for 2018. Både terrortrusselen og høyreekstremisme var sentrale tema.

For første gang var organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelse» eksplisitt nevnt. I Norge har de økt aktiviteten det siste året. NRKs opptelling viser at de har mellom 40 - 50 aktive norske medlemmer.

Det som skremmer mange er deres vilje til å bruke vold for å nå sine mål. Det viser hendelser i flere nordiske land. Også i deres publikasjoner blir det oppfordret til vold. Her er et eksempel fra 2008: «Ingen kan gå med i Motstandsbevegelsen om han ikke kan eller er forberedt å forsvare med vold seg selv, sin organisasjon eller sine kamerater».

Som Vårt Land skrev i fjor er bevegelsen sterkere i Sverige. Den svenske lederen oppfordret da den norske avleggeren til økt synlighet for å oppnå rekruttering.

Det førte trolig til den mye omtalte «nazimarsjen» i Kristiansand i fjor sommer, der rundt 70 norske og svenske nazister deltok.

Nazister 

Etter krigen har vi vært varsomme med å omtale ytterliggående høyrekrefter i Norge for nazister. Men når det gjelder Den nordiske motstandsbevegelse er nazisme et presist og dekkende begrep for å forklare hva de står for. På sine nettsider kan man lese deres nipunktsprogram.

Slik lyder et knippe av deres hovedmål: De vil «repatriere alle som ikke er etnisk nordeuropeere», «ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden», «utenlandsk og innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys», samt at de ønsker at «En folkedomstol skal opprettes for å straffeforfølge alvorlige tilfeller av folkeforræderi».

Destabilisere

I flere liberale demokratier sliter vi med hvordan vi skal forholde oss til oppblomstring av ytterliggående og radikaliserte grupper. Det gjelder både islamister og høyreekstreme.

Hvordan vi forvalter vår ytrings- og organisasjonsfrihet er på mange måter testen på om vi lever opp til de liberale og demokratiske verdiene vår nasjoner bygger på.

Men samtidig er våre liberale samfunn også bygget på tillit til at de demokratiske spillereglene respekteres og følges. Her bryter nazistene, så vel som islamistene med våre grunnleggende verdier. De er villig til å ta i bruk makt og vold mot andre individer og samfunnet for å skremme, destabilisere og oppnå økt rekruttering.

Flere demokratiske land strever derfor med å sette et skille mellom det politiske budskapet til radikale grupper som nazister, og deres vilje til vold og voldshandlinger.

Når det gjelder nazister, så vel som islamister, er dette skillet komplisert. Særlig fordi deres politiske budskap omhandler vold.

Vilje til vold 

I november i fjor gikk Finland til det alvorlige skrittet å forby organisasjonen Den Nordiske motstandsbevegelse. Det var første gang en organisasjon har blitt forbudt i landet på 40 år.

Bakgrunnen er at et av medlemmene gikk til angrep på en person som spyttet på en nazimarsj. Vedkommende på ble så alvorlig skadet at han døde like etter. Nazisten ble dømt til to års fengsel for vold.

Liknende debatter vil kunne komme i både Norge, Sverige og Danmark. Det er legitime diskusjoner.

Men det er langt fra sikkert at dette er den riktige veien å gå. Fra andre land i verden vet vi at forbudte organisasjoner, som er gått under jorda, kan få en egen tiltrekningskraft og konspirasjonsteoriene deres kan får økt styrke. Dessuten kan forbud føre til at medlemmene får bekreftet sitt verdensbilde.

PST er inne på dette i sin redegjørelse: «For Den norske motstandbevegelse vil negativ omtale i media og forbud mot markeringer brukes til å styrke det interne samholdet og rekruttere flere til miljøet».

Det er altså grunn til å tro at forbud kan gi motsatt effekt enn ønsket.

Argumenter

I våre liberale demokratier sies det ofte at vi skal møte udemokratiske ideer med argumenter. Når det gjelder de som allerede er aktive nazister er det lite som tyder på at dette vil ha særlig effekt.

Men for våre frie og liberale samfunn er det viktig å diskutere åpent om hvordan vi forholder oss til våre egne voldelige utgrupper. Det er også viktig at vi møter debatten om forbud med fordomsfrihet.

Vi er i en krevende tid, der argumenter ofte synes fattige og der polarisering, frykt og tabloide ord vinner terreng.

Nettopp nå er det viktig at vi holder fast ved et demokratisk og liberalt samfunnssyn, og våre samfunnsbyggende institusjoner. Når disse testes og utfordres av vold og autoritære krefter må stille oss bak dem og vise hvilken kraft og styrke disse verdiene har.

Derimot kan PST og politiet fotfølge nazistene. Og de skal dømmes for vold. For akkurat det skal de vite at vi hverken aksepterer eller tillater.

6 liker  
Kommentar #101

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder Hitlers ønsker om ekspansjon, så er stikkordet: lebensraum.

Men jeg stopper nå før dette sporer helt av til fortiden og ikke nåtiden. Men det er viktig å kjenne historien slik at vi ikke gjentar fortiden.

Det er ikke kun fortid - i dag er det ulandene og på deres vegne banker, storindustri, venstrefløj m.m., der kræver mere lebensraum.

4 liker  
Kommentar #102

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hva tenkte de var konsekvensene av globaliseringen.  Penger?  Hva ellers?

Der er mere i det, end det. Europæere, vesterlændinge er for venstrefløjen 'den hvide race' og denne race (og racer findes ikke) er også 'den kapitalistiske race' og dermed skal den lide, hvad kommunister gør ved kapitalister.

Det var ikke så skingert, da jeg var på venstrefløjen, men de sidste par årtier er deres position radikaliseret.

Hvis man mod forventning som venstreorienteret vil vide noget om, hvor man har sine tanker fra, så skal man læse amerikansk akademisk litteratur om grupper af mennesker, eller omtale af den.

Følg lidt med i de pågående uroligheder på campus i USA - det er hvidglødende racehad og ikke andet.

Se, dér kunne man pege på nazistiske strømninger i vor tid.

5 liker  
Kommentar #103

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Jada, venstresiden i Europa begår masse voldelige angrep mot ytringsfriheten, vi får bare ikke høre om det pga at mediene er styrt av den samme venstresiden. Jeg har riktignok visse problemer med å komme på eksempler fra nåtiden. Men siden jeg selv tilhører venstresiden sitter jeg selvsagt bare her og bedrar meg selv og andre.

Hvis du er usikker på «presisjonen» i høyreekstreme angrep kan jeg opplyse om at de svært ofte retter seg mot nasjonale og kulturelle minoriteter og politiske meningsmotstandere, særlig på venstresiden. Skjønt vi har vel også sett mer blind terror i form av store aksjoner, noe alle terrorister dessverre bruker.

Det er ikke morsomt - jeg vil virkelig ikke sidde og finde links til de utallige anledninger, hvor møder er blevet ødelagt og privatpersoner er blevet intimideret hjemme, når det alt sammen ligger på nettet.

Du kan måske udlede noget af at det er kritikere af islam, herunder muslimer, og af globalismen og dens migrationer, der har livvagter på døgnbasis og i år efter år.

Enkelte eksempler kan være Naser Khader, der er i fare fra islam og Pia Kjærsgaard, der efterstræbes af kommunisterne.

Til dit sidste afsnit vil jeg sige at jeg regner Breivik som en afvigelse fra mønstret, indtil der skulle vise sig et sådant.

Det øvrige ser jeg stort set ikke i MSM og heller ikke andre steder.

6 liker  
Kommentar #104

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Europa har katastrofale erfaringr med de mekanismer som da kan settes i gang i en befolkning; særlig hvis grensen for fredsviljens makt blir nådd.

Man kunne også drage den lære af de erfaringer at man måske skulle være varsom med at spænde buen for hårdt.

5 liker  
Kommentar #105

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Iblant ser det mer ut som venstresiden må beskytte de borgerlige verdiene mot seg selv, høyresiden vil gjøre alt til kommers slik at kunsten fra tidligere tiders herskende går med i dragsuget.

Du regner her liberalister/kapitalister til højresiden. Det var i sidste århundrede. I dag er både liberalister og socialister globalister, der ligger i centrum og er en slags fascisme.

Centrum samlet set, men der er tale om kommunistisk kontrol med masserne og kapitalistisk frihed og vellevned i den lille top.

Nøglebegrebet er stratifisering af alle samfund på kloden og det er migrationerne en afgørende del af.

3 liker  
Kommentar #106

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Min og måske andres reaktion kommer af at kommunisterne udelades af analysen,

Venstresiden utelukkes ikke fra analysen. Les den før du skriver tullete kommentarer!?

Kommentar #107

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I tillegg finnes det en myte til rundt det samme, knyttet til at de skal ha vært blonde og ariske, og at arisk stammer fra Pamir som skal ha blitt til arisk et sted under marsjen, altså Pamirsletten hvor de levde som egen folkegruppe med anderledes trekk enn andre folk i Midtøsten

Er det ikke Yamnaya'erne du tænker på ?

De kom fra mellem Det kaspiske Hav og Sortehavet for 4.000 år siden og er årsagen til forskellen på syd- og nordeuropæere.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/danske-forskere-omskriver-historien-europaeerne-blev-fodt-i-bronzealderen

2 liker  
Kommentar #108

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Og når du skriver «venstrefløjen er en revolutionær kamporganisation»  Så kommer nok det som en overraskelse på de fleste som tilhører venstresiden.

Du glemmer historien - også liberalismen er revolutionær og huggede hovedet af såvel konge som Gud, da den kom til magten efter feudalismen og adelen.

I dag vil den indskrive enhver menneskelig livsytring i pengeøkonomien og det passer fint med kommunismen, der også vil styre undersåtterne ned i alle detaljer - og det passer også fint med islam.

Som kamporganisation argumenterer man ikke så meget, som man går efter manden og hans moralske habitus.

5 liker  
Kommentar #109

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Venstresiden utelukkes ikke fra analysen. Les den før du skriver tullete kommentarer!?

Jeg skulle have præciseret at det var analysen i oplægget her. Jeg har skimmet den fra PST og kan se at de er enige i at venstresiden er ret ufarlig.

Det kan være noget særligt norsk eller det kan være PK - en tidligere PET (PST) chef udtale i radioen at

Che Guevara var en fin fyr og at de autonome var ude i et godt ærinde.
4 liker  
Kommentar #110

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Og når du skriver «venstrefløjen er en revolutionær kamporganisation»  Så kommer nok det som en overraskelse på de fleste som tilhører venstresiden.

Ja, det tror jeg på. Når man anser seg selv som uangripelig - de rette og rettferdige, skal det ikke være noe kamp. Den er vunnet i utgangspunktet, det må verden lære seg - enten den vil eller ei!

Det kreves en form for utvidet bevissthet for å kunne se seg selv, en sjelden disiplin. Når behovet ikke er der i denne kollektive form for narsissisme, vil selvransakelse ikke føre til erkjennelse. Her spiller også gruppedisiplinen inn. Man skal ikke stille spørsmålstegn om seg selv eller gruppen. Tross det kommer noen seg ut av dette indoktrinære grepet og ser seg selv i et mer balansert lys.

Det sies at evnen til å tenke over hva man tenker over er tegn på intelligens. 

Tammy Bruce er et slikt eksempel

Tammy Bruce - The Left as Hypocrites

6 liker  
Kommentar #111

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
rensene for Guds jordiske rike går innenfor pakten. Israel er paktens folk, og er spredt jorden rundt. Utenfor paktens grenser hersker Satans kirke. Det er bare to kirker, sett fra Guds synsvinkel, Guds kirke og Satans kirke.

Denne modellen er for enkel og jeg avviser den. Kristne mennesker finnes i hver krik og krok av verden, i tillegg til at vi ikke kan utelukke resten av menneskeheten som potensielle kristne. Beklager at jeg overså denne kommentaren i går. Ut fra gammel tankegang kunne man kanskje dele inn verden i områder som var innenfor og utenfor, men det kan vi ikke i dag, for vi kjenner dens omfang og vet at folk er folk overalt. Vi vet også at de har vandret fra noenlunde samme kilde i Midtøsten til alle steder. Vi bør ikke skille på folks tro i den forstand at noen skal høre til Guds eller Satans kirke. Skillet må gå mellom troende og ikke-troende, men alle må ansees som i utgangspunktet like gode med det samme menneskeverd. Jeg ser din fortolkning som uhensiktsmessig i dagens verden da den gir ikke rom for mangfoldet i menneskeheten. 

2 liker  
Kommentar #112

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja,da får se vi litt på det Kristiansen.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Kan du nevne alle åtte er du snill? Obama var den som avsluttet engasjementet i Irak og Afghanistan i den form det hadde oppstått under president Cheney. Jeg vet ikke om noen andre engasjementer man kan kalle krig hvor USA var delaktig i Obamas tid. Han ble tvertimot sterkt kritisert for ikke å ta USA inn i Syria fordi USA var krigstrøtt og ville hjem.  Etter det var det bare lettere engasjementer. 

Jeg har bedre hukommelse enn en gjennomsnittlig finansminister men husker ikke noen utplassering av amerikanske styrker. Ingen president har viftet med atomknappen sin mer enn Trump siden Harry Truman i 1945. Mottiltakene mot IS startet i 2014 og det er kun det siste året at USA alt for sent har engasjert seg militært i Syria med litt kraft. 

Da bør du oppgradere hukommelsen flere hakk Kristiansen.
Du vet ikke om flere enn to sier du ?

Jeg kan slå av til sju for å være grei : Pakistan,Afghanistan,Jemen,Somalia,Syria,Libya og Irak.

Hvis du tviler finnes det mye opplysninger om dette på nettet om du skulle ha gått glipp av det.
Trump henger litt etter i å krige kan man si.

3 liker  
Kommentar #113

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan slå av til sju for å være grei : Pakistan,Afghanistan,Jemen,Somalia,Syria,Libya og Irak.

Nja, USA startet riktignok Irak under president Cheney, og opprydningsaksjonen i Afghanistan ble til en real krig, men ellers har ikke USA startet krig i noen av de andre områdene du nevner. Det kan tenkes at noen har invitert dem inn slik som i Yemen hvor de har baser, men det er omdiskutert for der har også AlQaida base og det var de som ville bryne seg på USA. USA har forøvrig også base i Qatar men det er ikke det samme som at det er krig der. Du er for omtrentlig orientert(?) og trekker for lettvinte konklusjoner, Holt. 

Alt kan ikke lenger forklares på bakgrunn av kald-krigstankegangen. Nazistene marsjerer fordi de har lyst til det og det er deres måte å markere sin protest mot samfunnet. Her i Norge er det fredelige demokratiske forhold. Her kan de marsjere i fred. I dag utgjør de en potensiell trussel i Norge, i større grad enn islamsk terror. Hvis du ser for deg en ramme på 1*1 meter, kan du si at nazistene har tatt en litt større plass enn muslimene akkurat nå. Det var PSTs mening i trusselvurderingen. Men det visste du sikkert. 

2 liker  
Kommentar #114

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja sikkert.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du er for omtrentlig orientert(?) og trekker for lettvinte konklusjoner, Holt. 

Når det gjelder omtrentligheter bør du sjekke dine egne konklusjoner.

Du får lese litt om det så får du komme tilbake.

Ta gjerne en runde innom Sverige og tilstanden der i samme slengen.

3 liker  
Kommentar #115

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder omtrentligheter bør du sjekke dine egne konklusjoner.

Du får lese litt om det så får du komme tilbake.

Ta gjerne en runde innom Sverige og tilstanden der i samme slengen.

Jeg trenger ikke lese meg opp på en tøddel for å holde tritt med deg, Holt. Du forandrer ikke på din mytebaserte verden uansett hva som skjer omkring deg, slik som i dette tilfellet med PSTs nye vurdering. I stedet blir du sur hver gang noen forteller noe i strid med mytene dine og strever for å overbevise om at tross all ny kunnskap eller utvikling er det mytene dine som likevel har rett, det skal vi nok få se en dag. Du er ikke det minste interessert i å revidere inngrodde tanker. 

1 liker  
Kommentar #116

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Andres C. Halse beskriver hva som har skjedd i dagens Aftenposten under overskriften Elitens globalisme trues ikke av venstresiden..

Litt fra artikkelen:

"Venstresiden bør være en større trussel mot verdens rikingklubb enn den amerikanske presidenten.

I sin tale til verdenseliten i Davos avslutter USAs president med å takke hardtarbeidende mennesker i hele verden. Budskapet var klart. Det er helt vanlige familier som får verden og økonomien til å gå rundt.

En som la merke til retorikken er LO-rådgiver Jonas Bals. På Facebook spør han om når man sist hørte en representant for sentrum-venstre snakke så mye og så uanstrengt om arbeidere. Spørsmålet er talende for venstresidens krise."

Verden og venstresiden er blitt grunnlurt av rikmannsklubben.  Det bare handler om penger og at de rike skal bli rikere.  Paradokset er at Trump fører kampen som venstresiden burde tatt.

Det bekreftes her at venstresidens eget skryt og fortreffelighet inklusiv Njåls politiske forståelse er keiseren uten klær.

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/--derfor-sliter-europas---sosialdemokrater/3423411793.html

 

Litt fra artikkelen:

"Det er paradoksalt nok partier på ytre høyrefløy som har klart å fange opp mange arbeiderstemmer. Det gjør de ved å presentere seg som anti-globalisering-, anti-innvandring- og velferdspartier, sier Bundt.

- Frykten for hvordan, spesielt ikke-vestlig innvandring vil kunne endre europeiske samfunnsverdier og utfordre velferdsstatene, kjennetegner ikke bare Tyskland, men de fleste land i Europa, sier Bundt.

- Denne fremtidsangsten burde sosialdemokratene kanskje ha fanget opp. I stedet går mange arbeiderstemmer til ytre høyrefløy,

Under fjorårets presidentvalg i Frankrike endte presidentkandidat Benoit Hamon fra Sosialistpartiet med en oppslutning på seks prosent."

2 liker  
Kommentar #117

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Mange marsjerer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Nettopp nå er det viktig at vi holder fast ved et demokratisk og liberalt samfunnssyn, og våre samfunnsbyggende institusjoner. Når disse testes og utfordres av vold og autoritære krefter må stille oss bak dem og vise hvilken kraft og styrke disse verdiene har.

Den siste 'marsjen' jeg bivånet var i min hjemby der 20-30 palstinske unge menn og deres norske tilhengere marsjerte i gatene. De ga et intrykk av styrke og vold noe som skremte mange av de eldre som uforvarende kom i deres vei.

De fleste husker vel ikke 'palestinavennenes' marsj i Oslos hovedgate der ruter ble knust, raketter ble skutt opp ved Stortinget og et forsøk på å stifte brann i Odd Fellows lokale der det var juletrefest, til alt hell kom under. kontroll.

Neste dag ville en gruppe Israel-venner holde en appell på Universitetsplassen, men den ble 'avlyst' ettersom politiet ikke kunne garantere for deres sikkerhet.

Det er med stort savn jeg etterlyser Vårt Lands reportasjer når venstresidens pøbler herjer. Kanskje er det noe genetisk som gjør disse pøblene ufarlige ?

5 liker  
Kommentar #118

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Denne modellen er for enkel og jeg avviser den. Kristne mennesker finnes i hver krik og krok av verden, i tillegg til at vi ikke kan utelukke resten av menneskeheten som potensielle kristne. Beklager at jeg overså denne kommentaren i går. Ut fra gammel tankegang kunne man kanskje dele inn verden i områder som var innenfor og utenfor, men det kan vi ikke i dag, for vi kjenner dens omfang og vet at folk er folk overalt. Vi vet også at de har vandret fra noenlunde samme kilde i Midtøsten til alle steder. Vi bør ikke skille på folks tro i den forstand at noen skal høre til Guds eller Satans kirke. Skillet må gå mellom troende og ikke-troende, men alle må ansees som i utgangspunktet like gode med det samme menneskeverd. Jeg ser din fortolkning som uhensiktsmessig i dagens verden da den gir ikke rom for mangfoldet i menneskeheten. 

Guds rike er ikke et område, eller begrensninger etter menneskers målestokk, det er begrenset til de som holder Guds pakt med menneskene. Paktens folk er Israel, som er spredt blant alle verdens folk - der har du mangfoldet. 

Gud glemmer ingen, men er den som definerer sitt rike. Det er bare to makt-retninger, de som følger Guds evangelium og de som følger verdens evangelium, og i denne inndeling har verken du eller jeg definisjonsrettigheter.

Gud spør altså ikke oss om råd, hverken for hva vi mener om saken eller hvordan Hans rike skal bygges. En ting er sikkert, tross all ondskap i verden, så bygges riket med en og en troende ad gangen. Guds rike er et åndelig rike overstyrende alt annet, og enhver som kommer dit inn velger det etter sitt eget ønske. I det riket finnes det ikke politikk, der råder enhet. Skulle det være motsetninger der så er det fordi mennesket har forskjellige gaver og står på forskjellige utviklingstrinn. Men det kan du lese mye om i det nye testamente.

Utenfor Guds rike - blant verdens riker er det politikken som råder. Der kan man mene hva man vil, og blant disse forskjellige politiske retninger har Satan stor makt. Politikken fører ikke til udødelighet og evig liv. Den har det ikke en gang på agendaen, men har som mål å råde over alle mennesker gjennom mammon i et kortlivet perspektiv, og på det viset dra menneskenes fokus bort fra Gud for istedet å krige med hverandre, voldta, drepe, bedra for vinnings skyld.

Men ikke si noe vondt om det - folk kan bli fornærmet og bli enda villere og oppføre seg som monstre.

Så gjentar jeg Paulus som bygget opp Guds rike, den største misjonæren på den østlige halvkule i sin tid: "for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet"

5 liker  
Kommentar #119

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er bare to makt-retninger, de som følger Guds evangelium og de som følger verdens evangelium, og i denne inndeling har verken du eller jeg definisjonsrettigheter.

Tja, du skulle nok forsøke å gjøre bedre vurderinger. Vi er utrustet med fri vilje og vurderingsevne. Det gjorde Gud selv med oss, så jeg anser at vi har alle rettigheter mht å vurdere hva vi kan være med på. 

Det hjalp ikke å gjenta teksten din. Verden er uansett én. Alle mennesker har potensiale til å bli kristne, eller tro på den samme gud. Derfor kan du ikke dra de grensene du gjør mellom de du liker eller ikke. Dette er smålåtent bedehustankegang langt fra den store verdens bevegelser og det liv som mennesker lever hver dag. 

1 liker  
Kommentar #120

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Tja, du skulle nok forsøke å gjøre bedre vurderinger. Vi er utrustet med fri vilje og vurderingsevne. Det gjorde Gud selv med oss, så jeg anser at vi har alle rettigheter mht å vurdere hva vi kan være med på. 

Det hjalp ikke å gjenta teksten din. Verden er uansett én. Alle mennesker har potensiale til å bli kristne, eller tro på den samme gud. Derfor kan du ikke dra de grensene du gjør mellom de du liker eller ikke. Dette er smålåtent bedehustankegang langt fra den store verdens bevegelser og det liv som mennesker lever hver dag. 

Jeg skjønner at du ikke skjønner - da er vi ferdig med å beskrive Guds rike for denne gang.

 

4 liker  
Kommentar #121

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at du ikke skjønner

Det har ikke noe med å forstå. Vi er rett og slett uenige. Slik vil det forbli. 

Kommentar #122

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det har ikke noe med å forstå. Vi er rett og slett uenige. Slik vil det forbli. 

Definisjon av Guds rike tilfaller ikke deg - ikke meg - ingen mennesker, det var det jeg har beskrevet. Har ingenting med hvorvidt vi er enige eller ikke.

4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere