Une Bratberg

Kommentator i Vårt Land
97

Bråkmakergata i EU

Nabokrangler er ille nok. Men det er enda verre når nabogata melder seg ut av dugnaden.

Publisert: 26. jan 2018

En av EUs store utfordringer er å ha medlemsland som ikke er enige i unionens grunnleggende verdier, om rettsstat og maktfordeling eller bistand og beskyttelse av egne minoriteter. Polen og Ungarn er to av EUs demokratiske bråkmakere som skaper hodebry for unionen. I Polen vil regjeringen ha kontroll over domstolene. I Ungarn har statsminister Viktor Orban sagt han vil at landet skal bli et «illiberalt demokrati.» Sammen med Tsjekkia og Slovakia har de sagt blankt nei til å bli med i EUs kvoteprogram som skal fordele flyktninger strandet i Hellas og Italia.

Akkurat dette poenget gjentok Ungarn og Polen helt i begynnelsen av januar. De skulle stå sammen og motsette seg «liberalismen fra Brüssel, Berlin og Paris». Polens statsminister Mateusz Morawiecki sa dessuten at innvandringsspørsmål handler om nasjonal selvråderett.

I 2016 sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i sin årlige tale at unionen var inne i en eksistensiell krise. Mange har glemt hva det vil si å være europeer, sa han. Mye har skjedd siden 2016, for mange er krisefølelsen enda verre.

For hva kan EU forlange av medlemsland som ikke følger EUs spilleregler?

«Atombomben»

Rett før jul gjorde EU-kommisjonen noe som ikke har skjedd før i unionens historie: De aktiverte den såkalte «atombomben», som kan ta fra et land stemmerett i EU. Navnet sier sitt om hvor sjelden den tas i bruk. Det betyr å aktivere Artikkel 7, som kan skje ved vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på. Det mener kommisjonen at Polen er i ferd med å gjøre. De har vedtatt en omstridt justisreform hvor domstolene må underlegges politisk kontroll. Kommisjonens frykt er at reformene skal gi det polske regjeringspartiet makt til å fjerne sittende dommere og håndplukke nye.

Slik gjorde EUs overnasjonale organ det tydelig hva unionen står for og hva et medlemskap betyr. Og symbolverdien i denne handlingen er kraftfull; det er svært sjelden at EU går sammen mot en av sine egne. Men Ungarn sa raskt at det ikke kom på tale, og at de ville stå ved Polens side, uansett. Artikkel sju må nemlig være enstemmig.

Angrep på alle

Viktor Orban mener at et «angrep på Polen er et angrep på hele Sentral- Europa». Slovakia, Tsjekkia, Polen og Ungarn som kalles Visegrad-gruppa, kom med i EU under unionens utvidelse mot øst i 2004. Å si nei til å ta sin del av den nevnte flyktningdugnaden hadde for eksempel sterk støtte i befolkningen i 2015. Slovakia var for eksempel det første EU-landet som protesterte mot kvotesystemet, men tapte i EU-domstolen etter å ha gått til søksmål for å slippe å ta imot flyktninger.

Samtidig er også støtten til EU stor og tilgangen til europeiske markeder likeså blant befolkningen i landene.

Den østerrikske populisme-eksperten Jan Werner Müller mener de to opprørske landene Polen og Ungarn er en større eksistensiell trussel mot EU enn selv finanskrisen i 2008. Antropolog og ekspert på blant annet Ungarn, Cathrine Thorleifsson, har tidligere poengtert at disse landene er unge demokratier og mer sårbare for demokratisk utglidning.

Aksept

Hvor lenge vil andre stater i EU akseptere at enkelte medlemsland ikke tar sin del av dugnaden, men fortsetter å få økonomisk støtte? Polen får for eksempel 7,1 milliarder euro fra EU. Belgias statsminister Charles Michel sa det slik før jul: – Europa er ikke en minibank. EU er et politisk prosjekt og et samarbeid, og det innebærer både solidaritet og plikter.

Debatten om hvilke land som skal få mest fra Brussels pengebinge er høyst reell, ikke minst fordi Storbritannia er i ferd med å bryte ut av unionen. Da blir det færre penger å fordele. Men spørsmålet om felles verdier – om hva Europa skal være – handler om noe mer fundamentalt.

– EU må snakke med en stemme, sa Emmanuel Macron under toppmøtet i Davos i går. Hvem skal i så fall få definere stemmen, og hva skal man gjøre med de som ikke lytter? I bråkmakergata er det lite som tyder på at Merkel og Macron alene skal få eierskapet til EUs verdier.

2 liker  
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hvem bestemmer dugnadsoppgavene ?

Publisert nesten 4 år siden

Det er i lengden slitsomt å jobbe for naboenes mangepåfunn og  dugnadsprosjekter.

Det forutsetter at det fins en felles enighet om hva som er et felles gode.

Når det ene prosjektet etter det andre viser seg fånyttes(jfr. 'drømmeprosjektet'  Palestinahjelpen) går det på tilliten til drømmeskaperene løs.

9 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Regjeringer som tjener sitt eget land.

Publisert nesten 4 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
I Polen vil regjeringen ha kontroll over domstolene. I Ungarn har statsminister Viktor Orban sagt han vil at landet skal bli et «illiberalt demokrati.» Sammen med Tsjekkia og Slovakia har de sagt blankt nei til å bli med i EUs kvoteprogram som skal fordele flyktninger strandet i Hellas og Italia.

Kanskje det er så enkelt som at befolkningen i noen land ønsker å bestemme selv i eget land , og ikke  at byråkrater og ikke-valgte kommissærer  fra andre land skal detaljstyre hvordan befolkningen skal leve livene sine?  De fleste foretrekker å bestemme det selv !

Her i Norge ligger politikerne paddeflate for EU og man kan jo spørre seg selv hvilken nytte befolkningen har av disse stadige påfunn og lirkingen vekk fra vår egen "sjølråderett"?

Her er to eksempler på hva som på EU`s inntreden i norsk "sjølråderett" med hjelp av flertallet av norske rikspolitikere. 

Hvem er det norske politikere representerer ? Hvordan skal dette markedsføres ovenfor de som skal betale ?  Skal media gjøre jobben ?

 https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/01/22/195365543/norske-stromkunder-kan-tape-enorme-summer

Og det nye hysteriet rundt energi har gitt oss smartmåleren, slik at strømforbruket skal kunne leses av hver time i en ellevill sjonglering med priser døgnet rundt. Som vanskelig lar seg kontrollere. Krydret med grønne sertifikater og "opprinnelsesgarantier".

Litt av noen "garantister"!

I all sin visdom og for å henge med EU har man kjøpt inn 750.000 nye smartmålere - som ingen her i landet har bedt om -  som er presset på norske forbrukere - tydeligvis med tilpasset nytt lovverk som brekkjern .Foreløpig viser det seg at 10.000 av disse ikke "virker" !

Og de heldige forbrukere  vil få sitt strømforbruk "stipulert"! Gratulerer !

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/01/20/195365215/feil-pa-tusenvis-av-nye-strommalere 

Har ikke tid til å ramse opp det "våre" politikere har gjort for EU .

Man har full forståelse og sympati med de landenes regjeringer som ber EU holde seg vekk fra utidig og skadelig innblanding i landets indre anliggender. 

I disse landene er det tydeligvis valgt regjeringer som står opp for egen befolkning. Og viser hva de andre regjeringene er !

 

6 liker  
Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
Antropolog og ekspert på blant annet Ungarn, Cathrine Thorleifsson, har tidligere poengtert at disse landene er unge demokratier og mer sårbare for demokratisk utglidning.

Det er godt nok en pudsig betragtning hun gør sig der - i lyset af at EU er direkte antidemokratisk og påtvinger Europa deres værdier.

Polens problem er at de har en dommerstand af korrupte gammelkommunister, der er selvsupplerende og det er ikke foreneligt med demokrati og retsstat. Det er derimod meget vel foreneligt med EU, hvis top også rummer en del gammelkommunister, der trækker EU i retning af det hedengangne Sovjet.

At EU har fået det for sig at de skal bestemme Europas migrationspolitik er helt i skoven i betragtning af det ekstremistiske syn de har på det emne. De er bindegale fanatikere, der er årsagen til at der er stadigt flere soldater på gaderne i de store europæiske byer.

9 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
Ungarn har statsminister Viktor Orban sagt han vil at landet skal bli et «illiberalt demokrati.»

I seg selv en så sterk påstand at man kan spørre seg om Ungarn har noe å gjøre i EU. Utsagnet strider mot de prosesser som startet Kull&Stål frem til det EU vi har i dag. 

Visegradlandene har liten anseelse som egen politisk kraft. Dette vet landene også selv, og de pusser støvet av avtalen bare når de har særstandpunkter de ønsker å fremme. De er klar over at de aldri blir noe annet enn en prateklubb. Ja, man kan til og med si at Den arabiske liga har mer for seg enn Visegrad. 

Etter frigjøringen i 1991 hadde både Polen og Tsjekkoslovakia fine prosesser med endring av systemene sine fra planøkonomi til liberal økonomi. I Polen var prosessen særlig hard for de kastet nærmest alt gammelt overbord over natten, og kjørte en hestekur. Tsjekkoslovakia tok det litt langsommere, men bare litt. 

Det de gjorde var først og fremst materielle prosesser for å bedre livsvilkårene og få igang produksjonslivet i en viss fart. Privatiseringen ble forsert og effektiv, særlig i Polen. Veksten uteble heller ikke. I løpet av få år så man resultatet av tiltakene. Men alt var ikke rosenrødt. I 2006 begynte polske arbeidsinnvandrere å bli synlige i gatene i Norge. Jobbskapningen og lønnsdannelsen hadde stagnert i forhold til behovene. 

Det som mangler i denne delen av Europa er et skikkelig politisk oppgjør med den fascistiske fortid. Her har man ikke ryddet etter aristokratiets tid, ei heller etter tredvetallets fascisme som smittet fra Tyskland og ikke med det totalitære fra Sovjet-tiden. Det har fremkommet at det er mye sort grums ikke bare i bunnen, men godt synlig i hele det polske samfunnet. Idéfellesskapet som nasjonen bygges på burde vært revidert. Ungarerne har ikke lenger noe å hente i å holde 1956 varm, og Praha 1968 er oppbrukt som forklaring. Med jernteppets fall mistet de gamle metaforene sin betydning. Det hadde vært naturlig å ta oppgjøret da. Kanskje trodde man at man gjorde det om man fikk inn en liberal økonomisk modell, men det har ikke vært tilstrekkelig. 

Noen land, slik som også Hellas, har antagelig aldri ment å bidra til EU. De er med fordi det er goder å hente. Når de må delta på en måte som koster, kommer forskjellene frem mellom demokratisk og mindre demokratisk innstilte land.  

Jeg synes det er så morsomt når Nei til EU snakker om selvråderetten som noe som må bevares fordi den vil forsvinne om Norge blir medlem i EU. Se på Visegrad, se på Hellas... de er meget autonome. Da serien av korrupte regjeringer i Aten måtte avkles, protesterte folket, og protesterer enda. En rimelig gest fra protestantene bør være at de frasier seg goder så lenge de ikke vil følge reglene. Norge nektet å være med på å gi EØS-penger til Ungarn før de rettet seg etter de demokratiske intensjoner. Det hjalp for en tid og Norge gjenopptok delfinansieringen av fellesprosjekter. Nå må det hardere tiltak til verks. Uttrykket om et illiberalt demokrati er rett og slett ikke i noens interesse. Da må heller Ungarn ofres for å vise demokratiets evne til å ordne opp med fascismen enda den dag i dag. 

2 liker  
Kommentar #5

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Migrasjon

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
At EU har fået det for sig at de skal bestemme Europas migrationspolitik er helt i skoven i betragtning af det ekstremistiske syn de har på det emne. De er bindegale fanatikere, der er årsagen til at der er stadigt flere soldater på gaderne i de store europæiske byer.

Øye for øye. Tann for tann.

Vi fikk et Brexit midt i trynet. Ikke på grunn av migranter fra Sudan, Eritrea eller Somalia. Snarere p.g.a. arbeidsmigranter fra Polen, Baltikum og alle de andre tulledemokratiene innad i EU. Liksombiddragsytere. Selv humaniteten klarer de å besudle. Retorikken blir som Kierkegaard kalte det: Vindblåsere.

1 liker  
Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jo, det var mest østeuropæere, der gav Brexit, men også ulandsindvandring.

Den indeneuropæiske migration kan også være et problem for befolkningen omend god for bankerne.

Jeg ser ikke at Visegardlandene besudler humanitet mere end EU - tværtimod - de lande beskytter deres borgere og deres demokrati - det gør EU ikke - de bygger et totalitært imperium.

Jeg husker ikke, hvad Kierkegaard lagde i 'vindblæsere', men EU og dets tilhængere kan tituleres med Holbergs 'sværmere', som var den tids betegnelse for, hvad vi kalder fanatikere.

Folk som er engagerede i et projekt, de mener fejer alle andre hensyn til side og er døve og blinde for den ødelæggelse de forårsager.

5 liker  
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Fascisme ?

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå må det hardere tiltak til verks. Uttrykket om et illiberalt demokrati er rett og slett ikke i noens interesse. Da må heller Ungarn ofres for å vise demokratiets evne til å ordne opp med fascismen enda den dag i dag. 

Ny tid, nytt innhold til ordene. 

'Nyspråket'  er det viktig å beherske for alle som dyrker Tidsånden

Og hva er et 'illiberalt demokrati' ?

De norske politikerene blir  nå avslørt som svært alkohol -og kjønnsliberale, men er det som 'folkets tjenere' de opptrer ?

Kristiansen forfekter kanskje en utvidet økonomisk liberalisme, men er det i 'folkets' interesse ?

Med harde(diktatoriske ?)  tiltak skal liberalismen gjennomføres ?

En lummer velduft oppstår når definisjonsmakten forveksles med ideen om det gode

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere