Ola Didrik saugstad

12

1968 og den sosialetiske vekkelsen

Vårt Land har 20/1 en stor og interessant gjennomgang av hvordan 1968-opprøret påvirket også Den norske kirke.

Publisert: 23. jan 2018

DET ER RIKTIG at kirke og organisasjonsledere på den tiden stemte borgerlig  og det er dermed interessant å se hvordan kirken 50 år senere er preget av 1968’ernes tankegods.  Men det er ikke riktig når det blir hevdet at denne  bevegelsen oppsto blant ungdommer  i konservative organisasjoner som Laget.

Det var i Studenterforbundet i Oslo, Norske Studenters Kristelige Forbund,  den sosialetiske vekkelsen startet . Forbundet var på den tiden en kulturåpen blanding av liberal og høykirkelig teologi, i kontrast til det store Studentlaget med sin tradisjonelle vektlegging på vekkelsesforskynnelse. Men også Forbundets ledere og medlemmer var i utgangspunktet politisk konservative.  I løpet av 1967 fant imidlertid enkelte medlemmer hverandre i protesten mot Vietnamkrigen. Vårsemesteret 1968 med medisinerstudent og den senere nonnen Eva Dahl som leder ble et vendepunkt. Jeg satt selv i styret og inviterte hver lørdag til det vi kalte  Studentersamfundsgruppen. Der skulle Forbundets medlemmer samles for å forberede oss på å gå og delta aktivt på Studentsamfundsmøtene samme kveld. Studentersamfundet i Oslo var på den tiden samfunnets kanskje viktigste debattforum.  Oppslutningen til gruppen var stor og allerede på det første møtet skjønte vi at vi hadde truffet  blink. Her kom mange av dem som skulle være med på å prege utviklingen de neste årene som Rolf Berg, Trond Skard Dokka, Pål Repstad, Olav Helge Angell Nordeng, Magnhild Reisæter og flere andre.

Det ble lagt merke til at gruppen støttet  venstresiden, og i mai 1968 skrev jusstudenten Ulf Einar Staalelsen en artikkel i Morgenbladet  hvor han uttrykte bekymring for venstredreiningen til kristne studenter. Dette ble på mange måter starten på debatten som bidro sterkt til å starte den såkalte sosialetiske vekkelsen i kirken. Mange av oss skrev innlegg i Morgenbladet og begrunnet vårt standpunkt.  Utover sommeren flyttet debatten seg over til Vårt Land og denne debatten ble svært viktig for den videre  utviklingen. I 1968 arbeidet jeg som sommervikar i Vårt Land bl.a. sammen med Geir Gundersen og den unge teologistudenten Kjell Magne Bondevik. Det er helt riktig at Sigvart Riiser spilte en viktig rolle ved generøst å åpne sine spalter for de av oss som hadde et radikalt kristent samfunnsengasjement, og han var en enestående redaktør for oss unge samfunnsstormere. Neste sommer arbeidet jeg også i Vårt Land, da med Håkon Breen som sjefredaktør. Han viste en like åpen og velvillig holdning som Riiser, på den måten spilte Vårt Land en betydelig rolle i utviklingen.

Kirkenes Verdensrådsmøte i Uppsala sommeren 1968 var avgjørende for oss for her fikk vi støtte for våre standpunkter fra øverste kirkelige hold. Vi merket oss at noen studenter ved Misjonshøyskolen i Stavanger også inntok mye av de samme standpunkter som oss. Men i Studentlaget syntes vi det gikk sørgelig smått, skjønt  etterhvert kom også enkeltmedlemmer der med. Ikke minst spilte Otto Hauglin en viktig rolle.

Selv følte jeg etter noen år det samme som Liv Riiser beskriver, at den sosialetiske vekkelsen overskygget  en viktig sak: Det personlige forholdet mellom Gud og enkeltmennesket. Etter å ha vært leder av Studenterforbundet i 1972 orienterte jeg meg etterhvert derfor mot Studentlaget og mer lavkirkelig vekkelsesforkynnelse.

Utover i 1970-årene ble det, som Vårt Land skriver,  en spenning mellom mange av oss og SV først og fremst på grunn av abortsaken. I disse årene  ble mitt engasjement i abortsaken ikke forenlig med deltakelse i aktivt politisk arbeid på venstresiden. Jeg trakk meg derfor skuffet ut av organisatorisk politisk arbeid, men jeg følte aldri at jeg med min bakgrunn kunne slutte meg til et borgerlig parti. Mitt engasjement for sosial likhet og rettferdighet  har jeg prøvd å ta vare på. Ja, i virkeligheten har engasjementet fra 1968-tiden om å forsvare de svake dannet grunnlaget for mitt engasjement for fostre og nyfødte frem til  i dag.

Ola Didrik Saugstad 

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Paul Leer-Salvesen

14 innlegg  6 kommentarer

Studenterforbundet

Publisert over 3 år siden

Jeg leser med stor glede og gjenkjennelse Trond Skard Dokkas og Ola Didrik Saugstads beretninger fra Studenterforbundet i årene 1968-1972. Selv kom jeg inn i dette miljøet som 19-åring i 1971 og satt i styret sammen med Ola Didrik i 1972 og fikk impulser for livet: Messefellesskap og solidaritetsarbeid har vært grunnpilarer i livet mitt siden, samt en grunnleggende overbevisning om at vi mennesker kan finne frem til hverandre selv om vi er temmelig forskjellige. I den sosial-etiske vekkelsen i kristne miljøer for 40-50 år siden kom noen av oss fra bedehusene på Sør- og Vest-landet, andre fra St. Dominicus på Majorstua eller Ten Sing miljøet i Bergen eller bredkirkeligheten på Bekkelaget. Dette var styrken i Forbundet: Vi lærte å bli glad i hverandre og å kjempe for noen felles, viktige saker som vi faktisk mente hadde muligheter i seg til å gjøre verden til et bedre sted å være. Vi fikk også skrive om engasjementet vårt. Det kom viktige bøker på Pax og andre forlag om den sosial-etiske vekkelsen, og spaltene var åpne ikke bare i Vårt Land og Morgenbladet, men  også i Dagen, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, og ikke minst i ukeavisen Vår Kirke. Når jeg de senere år har lest uttalelser om etikk og solidaritetsarbeid fra Kirkemøte, Mellomkirkelig Råd, Bispemøte og fra kristne organisasjoner og frikirker, hender det ofte at jeg tenker: Ja! De første impulsene til dette engasjementet kom fra vekkelsen i kristne ungdomsmiljøer for 50 år siden. 

4 liker  
Kommentar #2

Jan Ove Ulstein

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Eit lite spørsmål til veteranane frå 1968. I SFs paper om Den sosialistiske arbeidarrørsla og dei kristne  frå 1972 blir det opplyst at MF-stipendiat Gaute Gunlleiksrud fekk kritikk for at han hadde målbore readikale sosialistjske synspunkt på ei runbdebordskonferanse i regi av Oslo kr. studentlag, Revolusjon i Guds navn? Var ikkje Laget opne for slik debatt i starten?

Kommentar #3

Ola Didrik saugstad

12 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg husker godt den saken med Gaute Gunleiksrud. Slik jeg opplevde Laget på den tiden tok det lang tid før  sosialetiske tanker ble akseptert. Det er en av grunnene til at jeg fant det riktig å korrigere Vårt Lands fremstilling av frembruddet av den sosialetiske vekkelsen på dette punktet. Det tok lang tid før Laget og lavkirkelige bevegelser ønsket å diskutere sosial rettferdighet utfra det perspekitvet vi hadde i Forbundet.  Laget fulgte Carlmeyerlinjen om ikke å ha samkvem med liberal teologi. Som student visste jeg ingenting om dette og knapt forskjellen på konservativ og liberal teologi. Men jeg fikk oppleve Carlmeyerlinjen i praksis som leder av Forbundet i 1972. Jeg ønsket å få mer evangelisk forkynnelse inn i Forbundet og inviterte Carl Fredrik Wisløff som taler til  Forbundet. Skuffelsen min var stor da jeg mottok svarbrev fra Wisløff: "Hvis Forbundets medlemmer vil høre meg tale, kan de høre meg andre steder".  Jeg tenkte ofte på dette da jeg senere i studietiden begynte selv å gå på Lagsarrangementer og fant mye inspirasjon for en dypere kristentro der uten å legge vekk mine politiske standpunkter

Kommentar #4

Ola Didrik saugstad

12 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk Paul for din utfyllende kommentar

Kommentar #5

Ola Didrik saugstad

12 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Calmeyer ikke Carlmeyer

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere