Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Familiære bånd og politisk makt

Når flere familiære bånd er en del av en politisk kultur med mye makt, blir disse relasjonene av offentlig interesse. Særlig når de ikke har tatt varslinger og bekymringsmeldinger på alvor.

Publisert: 19. jan 2018

Over tid har det kommet en rekke varsler og bekymringsmeldinger til ulike nivåer i Høyre. Disse har gjennom flere år ikke blitt tatt tilstrekkelig på alvor.

Erna Solberg har selv beklaget dette: «Det er vanskelig å forklare hvorfor dette ikke har tilflytt partiledelsen. Det er ikke et tema som jeg opplever på noe tidspunkt har vært diskutert. Og selv om noen har visst, er det mange som ikke har visst».

Clemets kritikk

På sin blogg kritiserer Civitas Kristin Clemet min kommentar om den lukkede kulturen i Høyre. Blant annet tar hun til orde for at familiemedlemmer må bli respektert som selvstendige individer i offentligheten, uten at familiære bånd blir trukket inn. Dette er en tradisjon hun håper norsk presse vil føre videre. Hun reagerer dessuten på det hun omtaler som spekulasjoner om hva Høyres nestleder Jan Tore Sanner kan ha fått vite av sin datter Maria Barstad Sanner, som er generalsekretær i Unge Høyre.

Aktualisere

Jeg er helt enig i at det er viktig at politikere og andre samfunnsdebattanter skal få uttale seg i offentlige debatter som selvstendige individer.

Det er selvfølgelig kun Barstad Sanner og Sanner som vet om de faktisk - på noe tidspunkt - snakket om denne saken. Men Clemet gjør det til noe suspekt dersom generalsekretæren i Unge Høyre hadde snakket med nestleder i Høyre. Det hadde det ikke vært. Problemet i denne situasjonen er ikke at for mye informasjon hadde tilflytt Høyres ledelse. Det alvorlige er at for lite informasjon har tilflytt ledelsen.

Når vi ser familiære relasjoner i flere ledd av denne mangelfulle varslingskjeden, er det grunnlag for å aktualisere om informasjonen er delt.

Maktkonsentrasjon

Det er å håpe at både Høyre og andre partier og organisasjoner som avdekker trakassering og maktmisbruk snur alle steiner. Når det oppstår ulike former for maktkonsentrasjoner som enten har familiære eller vennskapsmessige elementer, er det alltid viktig å være på vakt.

Vi ser fram til at Kristin Clemet i den kommende tiden bruker av sine perspektiver til et kritisk blikk på Høyres indre tilstand.

4 liker  
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Stoltenberg, Harlem Brundtland, Gerhardsen....familiene

Publisert nesten 4 år siden

Familier eller politiserte klaner ?

2 liker  
Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Joda. De politiske klanene finnes i de fleste partier

Publisert nesten 4 år siden

Du har helt rett det er ikke bedre i Ap enn i Høyre. Eller Sp, KrF eller Frp med flere. 

3 liker  
Kommentar #3

Marius Doksheim

1 innlegg  1 kommentarer

Svar fra Kristin Clemet

Publisert nesten 4 år siden

Takk for svar! 

Jeg syns egentlig ikke du berører poengene jeg tok opp. 

For det første: I personalpolitisk vanskelige saker, og særlig i varslersaker, er det svært viktig at man følger opptrukne lover og regler. I arbeidslivet ville det være helt uhørt om man tar lett på dette, og det bør det også være i (delvis) frivillige organisasjoner. En person som involveres i kraft av sin stilling, er derfor ikke fri til å lufte slike problemstillinger med hvem som helst, og kanskje særlig ikke når det er en som har en rolle i den samme organisasjonen. Slik jeg har forstått det, gjorde Maria Sanner akkurat det hun skulle ved å ta det opp med generalsekretæren. 

For det andre: Dersom Maria Sanner likevel fortalte om dette til sin far, så må man formode at han ville reagert og ikke latt dette forbli en hemmelighet. Men du insinuerer faktisk at han ikke gjorde noe, og det er jo en veldig alvorlig påstand. 

For det tredje: Om Maria Sanner har snakket med faren sin - og hvis ja, hva Jan Tore Sanner da gjorde med informasjonen - kunne du jo funnet ut av ved å spørre dem. For meg virker det fortsatt uklart om du har gjort det. 

Alt oppsummert: Det er ikke «suspekt» at far og datter snakker sammen. Men det er svært viktig at man i slike saker forholder seg strengt formalistisk og korrekt. Organisasjoner som roter med sånt, legger i virkeligheten til rette for at de som står for ukulturen, kan fortsette. Ut fra det vi vet, gjorde Maria Sanner det rette. At hun ble lurt, og at situasjonen var enda mye verre enn hun ante, kan ikke klandres henne. Alt det som nå rulles opp, og som forhåpentligvis blir godt behandlet og fører til en varig endring, startet med at Maria Sanner ga beskjed til den hun skulle gi beskjed til, nemlig generalsekretæren i Høyre.

1 liker  
Kommentar #4

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Hvor er kjærligheten?

Publisert nesten 4 år siden

Jeg savner medmenneskeligheten og rausheten mellom mennesker. Her dukker det opp historiske fakta som kan skremme fanden på flatmark. Det moralske ansvaret- må den politiske ledelsen også ta. Seksuell trakassering går under begrepet psykisk vold.  Kanskje også under latent vold-siden ryktene og informasjon gikk fra kvinne til kvinne om hvem de måtte passe seg for.

Alkohol er ingen unnskyldning for psykisk vold. Når varsler overses, undergraves og fornektes blir miljøet forgiftet etter hvert.  I alle andre arbeidsliv skiller man familien i arbeidsforholdene. I lukkede områder, som politikk, er det viktig å trå varsomt. Man er synlig. Det krever klokskap og kyndighet.

Det virker som om media farer med rykter. Hvem skal bringe rykter til torgs slik at de blir avslørt som nettopp det hvis ikke media tar ansvaret?

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere