Christian Lomsdalen

Lektor
24

Moralisme er ikke løsningen

Metoo avdekker ikke et moralsk forfall. Metoo handler om at uretten, som ikke er ny, blir synlig.

Publisert: 18. jan 2018

«Hit, men ikke lengre», skriver Usman Rana i Vårt Land 15. januar. Teksten hadde fungert bedre om de ikke hvilte på en ide om at det er den moderne ungdomskulturen og promiskuiteten som legger grunnlaget for #metoo-sakene vi ser i dag. Løsningen på problemet er bedre seksualitetsundervisning, ikke mer moralisme.

Det er særlig ungdomskulturen som Rana fremstiller som et problem. Det er den han mener er særlig viktig for å forstå hvordan menn kan få «en så sviktende moral og dømmekraft i møte med kvinner». Her faller jeg litt av lasset – det er ingenting som tyder på at den oppførselen vi nå ser er noe nytt. Det som er nytt er at det er skapt et rom for å snakke om denne ukulturen i bedrifter, organisasjoner, og partier.

Pornografien er forsåvidt relativt ny, men maktmenneskers og menns utnytting av kvinner og personer lenger ned på rangstigen var vanlig lenge før pornografien ble tilgjengelig via et tastetrykk. Det er heller ikke slik at det er noen grunn til å tro at den ««tinderske» promiskuiteten» har medført noen nevneverdig oppgang i seksuell trakassering i hverdagslivet til landets kvinner og ungdommer.

Vi må allikevel klare å finne noen svar på hvorfor vi har kommet dit vi har kommet. Det er nok mer historisk korrekt å se på de patriarkalske maktstrukturene og hierarkene som nettopp har formet relasjonene mellom kjønnene frem til i dag, og som i stor grad fortsatt former disse relasjonene. Den skamkulturen som har fulgt med på kjøpet har vanskeliggjort det å snakke om seksualitet, om seksuelle overgrep, og om seksuell trakassering. Moralismen har styrket overgriperne.

Det vi trenger for å få en slutt på det meste av denne ukulturen bygger på særlig to elementer. Først og fremst er det nødvendig at bedrifter, organisasjoner og partier slutter å beskytte ledere, tillitsvalgte og andre med lang fartstid som utnytter yngre medlemmer, trakasserer, særlig, kvinnelige medlemmer, og som misbruker den tilliten og makten de har.

Det andre viktige som vi må gjøre er å sørge for at vi har en god, helhetlig, og gjennomgående seksualitetsundervisning i skolen. En seksualitetsundervisning med et godt og tydelig fokus på grenser, identitet, og integritet, i tillegg til å få med all den kunnskapen elevene og den oppvoksende generasjonen trenger for å leve gode liv med sin seksualitet.

Seksualitetsundervisningen må bygge på gode holdninger om respekt for oss selv, for andre, og for egne og andres grenser. Disse grensene er individuelle – det som er greit for noen er ikke greit for andre, og motsatt. Her er det lite som er svart og hvitt, det er derimot mange gråtoner og mange farger i alle nyanser. For å oppnå dette fokuset hos ungdommer kreves det at alle lærer å trekke opp egne grenser, og bli trygg på at de selv eier fasiten på hvor deres grenser skal gå. De må blir tillært gode kommunikasjonsvaner, også når det kommer til å snakke med potensielle romantiske partnere om hva de liker, hva de ikke liker, hva de vil være med på, og hva de ikke vil være med på.

Det er også viktig å lære dem å ta i mot denne typen beskjeder på en god måte, slik at ytringen blir møtt med respekt. Det er dette som vil forhindre fremtidige trakasseringssaker.

Moralisme er ikke nøkkelen for å forhindre flere #metoo-saker i fremtiden – å fjerne sanksjonsfriheten for maktmennesker, og å sikre ungdommene god seksualitetsundervisning og trygghet på egne grenser vil gjøre det.

 

Trykket i Vårt Land 18.01.2018

3 liker  
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Metoo avdekker ikke et moralsk forfall

Jo - selvsagt avdekker Metoo et moralsk forfall.

3 liker  
Kommentar #2

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Å påstå at det har fortalt innebærer at det har gått nedover. Min påstand er at vi nå bare ser det som har vært der hele tiden.

Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Det vi trenger for å få en slutt på det meste av denne ukulturen bygger på særlig to elementer. Først og fremst er det nødvendig at bedrifter, organisasjoner og partier slutter å beskytte ledere, tillitsvalgte og andre med lang fartstid som utnytter yngre medlemmer, trakasserer, særlig, kvinnelige medlemmer, og som misbruker den tilliten og makten de har.

Hvem skal gjøre det?

1 liker  
Kommentar #4

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Først og fremst er det de nevnte organisasjonene selv som må stå for dette. Gjennom å akseptere, tie om, eller tilrettelegge for, fremfor å sanksjonere den typen oppførsel så blir dette aldri korrigert. Dermed vil dette enda sjeldnere bli en sak for rettsvesenet der det dreier seg om straffbare forhold.

Kommentar #5

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg tror ikke seksualundervisning vil gjøre dette bedre. 

Dersom seksualundervisning fungerer burde vi sett en drastisk nedgang i abort de siste ti-årene. Det har vi ikke, til tross for bedre tilgang til prevensjon, mer velstand og bedre støtteordninger.

Når det gjelder at alle har sin fasit stiller jeg meg tvilende. Jeg mener vi må gå til Guds Ord, Bibelen, for å få den. Den forteller meg at mennesker er syndere som har vendt seg bort fra Guds gode vilje (Rom.3:10). Vi trenger å komme til Jesus, og legge vekk alt som gnager hos Ham. Kun der er ekte glede, og kun hos Jesus er det liv. 

Men, for en ung jente eller gutt som vil finne sin fasit utenfor Bibelen: Vedkommende vil møte et grunnleggende problem. For vi lever jo i et samfunn gjennomsyret av kropp, sex, nytelse og selvforherligelse. Scener som for bare noen ti-år siden ble kategorisert som porno er nå mainstream TV. Barnebøker om hvordan voksne kan snakke med små barn om porno finnes nå i de fleste folkebibliotek. Det er i dette kaoset de unge håpefulle skal finne sin identitet? Og: De samme menneskene (babyboomerne) som i sin tid var pådrivere for økt seksualundervisning i skolen, var selv ansvarlige for  det påfølgende frislipp av nevnte pornokultur som unektelig fulgte med den seksuelle oppvåkningen. Det er disse som har vært portvoktere. Det er disse som har holdt posisjonene. De bærer en stor del av ansvaret for dagens situasjon.

Hva gjelder #meeto. Jeg tror heller ikke det er noe nytt at mennesker i maktposisjoner misbruker sin stilling. Det er bra når straffbare handlinger avdekkes, og straffes. Men jeg tror som sagt ikke løsningen er mer seksualundervisning og relativisme. 

1 liker  
Kommentar #6

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Med tanke på at befolkningen har økt med cirka 50% siden 1970 og aborttallene har stått stille og faktisk gått ned, tilsier ikke dette en drastisk nedgang i aborttallene? Eller bør det jo nevnes at seksualitetsundervisningen ikke har vært spesielt bra, men blir stadig bedre og bør fremdeles bli betydelig bedre. 


Både med og uten den seksuelle revolusjonen og en seksualisering av mediene og samfunnet så ville seksualitetsundervisning fremdeles vært svaret. Nettopp fordi grensene er individuelle. Hva som er greit for meg er ikke nødvendigvis greit for deg eller Pål og Kari, og motsatt. Derfor trenger vi en seksualitetsundervisning med fokus på grenser, identitet, og integritet. Det er nettopp denne undervisningen og åpenheten om seksualitet i samfunnet som vil gi ofrene for seksuell trakassering og overgrep et språk og en frihet fra skam til å snakke om det som har skjedd.

1 liker  
Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det blir mye svartmaling.

Publisert over 4 år siden

Jeg er ikke så sikker på at moralen er så mye verre nå enn den har vært før.

Det er lett å glemme at vi her i vesten har et bedre syn på kvinner og likestilling enn store deler av resten av verden.
Hvilke rettigheter har kvinner i Afrika f.eks og i den muslimske delen av verden ?

Hvordan tror dere det var her i Norge for hundre år siden da kvinner pent måtte finne seg i å holde kjeft og innfinne seg med at mannen bestemte alt ?

Tror dere det hjalp å klage sin nød da når det ingen rettigheter fantes ?

Og når det gjelder sexualitet er nok den nå som den alltid har vært.

3 liker  
Kommentar #8

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Samfunnspeilet 2003/3: 25 år med selvbestemt abort:   

Det stabile nivået av aborthyppigheten i de 25 årene Norge har hatt selvbestemt abort, tyder på at det er et behov for mulighet for abort, uavhengig av endringer i holdninger til abort og seksualitet, og tilgang til prevensjon.

Få vil forfekte at det ikke har vært en viss nedgang i tallene. Men kommentaren om at vi ikke har sett en drastisk nedgang står seg.

Den seksuelle revolusjon var på mange måter en Pandoras eske. Jeg har sympati med feminister som fant seg selv krige mot det de opplevde som kontrollerende patriarker på den ene siden, og aggressive, liberale markedsførere av porno på den andre siden. Ja, den nye friheten for unge rike barn av besteborgere banet vei for en nisje i milliardklassen. I dag er porno hardere og råere enn noen gang før. Det er en industri hvor tusenvis av kvinner blir behandlet som et produkt. Det tar uskylden til barn ved et tastetrykk, og har senket grensen for hva som aksepteres i mainstream media.

Abort og porno er tydelige eksempler på feilslutning i samfunnet. Andre som kan nevnes er nedadgående fødselsrate, nedgang i giftemål og oppgang i skilsmisser (hello brave new world). 

Og; hele tanken om at grensene er individuelle er en bakenliggende faktor for kaoset. Jeg stiller meg kritisk til at mer relativisme er løsningen.


Artikkel:

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/25-aar-med-selvbestemt-abort-i-norge


Kommentar #9

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Pluss oppdaterte tall:

https://www.fhi.no/hn/statistikk/statistikk3/abort---fakta-med-statistikk/

Kommentar #10

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert over 4 år siden

De nominelle tallene holder seg stabile, men befolkningen har økt med nesten 2 millioner eller cirka 30% siden abort ble legalisert. 


Så Nei, påstanden holder seg ikke.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere