Marie Rein Bore

21

Når staten setter heroinsprøyten

Den nye trepartiregjeringen sier den vil gjennomføre forsøk medheroinassistert behandling innenfor LAR. Hva bygger de tre partilederne denne beslutningen på?

Publisert: 17. jan 2018

I mange år har enkelte grupperinger ivret for å få til et heroinbasert behandlingstilbud i Norge, men hovedtyngden av fagmiljø har vært skeptiske.

Thorvald Stoltenbergutvalget fikk i sin tid i oppdrag å komme
med forslag til tiltak overfor de mest hjelpetrengende narkomane,
og vurdere om heroinstøttet behandling
kunne være en del av tilbudet. Utvalget var delt i
synet på et prøveprosjekt som åpner for at heroin
inkluderes i LAR. Av utvalgets ni medlemmer, var
det et knapt flertall på fem som støttet et slikt forslag.

I høringen uttalte 75 instanser seg om heroin i
behandling. Av disse var det 14 som støttet flertallets
forslag og 61 som var imot.

I 2011 arrangerte Forskningsrådet på oppdrag fra regjeringen en stor konsensuskonferanse. Som ledd i dette oppdraget ba Norges Forskningsråd Kunnskapssenteret om en kunnskapsoversikt
om effekt av heroinassistert behandling i andre land
og å oppsummere forskning som belyser langtidsvirkninger
og behandlingsopplegg.

Etter konsensuskonferansen oversendte Norges
Forskningsråd en rapport utarbeidet
av et bredt konsensuspanel som konkluderte med at internasjonale erfaringer så langt ikke var et godt nok grunnlag for å innføre heroinassistert
behandling i Norge.

Jeg var en av deltakerne i dette panelet. Vi fant  at
kunnskapsgrunnlaget var svakt. Store deler av den
gruppen som i Norge omtales som ønsket målgruppe for
et tilbud om heroinassistert behandling, var ikke
inkludert i de internasjonale studiene. 
Vi vurderte effektene av heroinassistert
behandling å være bare beskjedent bedre enn
effektene av annen substitusjonsbehandling. Vi pekte også på at det er et stort frafall i løpet av få
år av behandlingen. Dessuten var vi i panelet opptatt av at det ville bli vanskelig å få til et forsvarlig landsdekkende tilbud. Norge er mer enn Plata i Oslo.
I Stortingsmelding 30 om rusbehandling konkluderte den daværende regjering at etter en samlet vurdering har
man  ikke funnet at det er et godt nok
grunnlag for å innføre en prøveordning på det
nåværende tidspunkt.

Nå vil den blågrønne regjeringen ha et forsøk med heroinassistert rusbehandling. Hvilket nytt kunnskapsgrunnlag bygger den på? 

3 liker  
Kommentar #1

Hege Anita Aarvold

172 innlegg  126 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Litt min egen mening uten anna faglig bakgrunn enn sett utenfra

De tre fine flotte regjeringsdamene våre vil nå igangsette forsøk med heroinbasert behandling av narkomane.


Nå skal man ikke være så skrekkens redd for alt nytt og nye ting, men å skyte heroin er neppe noe nytt for heroinister.

Forskjellen er kostnadene rundt


Jeg er veldig spent på fremgangsmåten , behandlingen og hvem som er de heldig vinnere av gratisnarkomani op samfunnets regning .


De andre behandlingsformene , med kunstig heroin har kan hende ikke gitt de resultatene man ønsket.

Alt i alt er de så anstrengende og farlige for kroppene de gis til at den narkomane dauer langt raskere enn vedkommede ville gjort på heroin.


Jeg føler det litt halvkynisk på noe vis når jeg mistenker regjeringen for å behandle heroinister med heroin , så de blir " tammere" før de går ut på gata for å skaffe seg nok til det ekstra "Kicket " de mangler med regulert dose.

Da får de jo enda mer heroin i seg og vil dø raskere.


Kan hende ENDA tidligere enn med kunstig heroin og på den måte oppfylle ønsket til en slik regjerings ønske om å kvitte seg med samfunnets snyltere på.


For en ting begynner så smått å synes ,å det er resultatet av å frata de minste i samfunnet mest mulig, så livssituasjonen blir av en slik art at kan hende såpass mange avliver seg selv i slike grupper at staten kan spare inn litt der også.


Jeg vet ikke hva støtten til gravferd er i disse dager , men adskillig billigere enn å gi mennesker ett adekvat oppegående liv med verdi.


Jeg unner heroinistene hjelp av hele mitt hjerte.


Jeg ønsker de kunne bli fri fra misbruket sitt og bli gitt ett verdifullt liv , den psykiatriske hjelp de trenger på å komme seg på fote igjen og folk rundt som holder dem der og muligheten til å leve ett " normalt " liv, om slikt finnes.


Jeg er nok litt redd for at politikerene begir seg inn i enda en runddans der de eneste som tjener på det , er staten selv til syvende og sist.


Husk vi dyrker stadig mer frem en kultur der man har seg selv i fokus, og gjennom å kun ha seg selv i fokus , evner man stadig mindre å ta vare på de rundt.


Så jeg er mer enn spent, på om regjeringen virkelig vil hjelpe noen , eller kynisk avlive .2 liker  
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

For en artikkel med svar

Publisert over 3 år siden

Jeg kunne ikke skrevet noe bedre enn dette. Takk for kunnskap, omtanke, empati og liberal holdning til menneskenes siste håp- et rusfritt liv.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere