Levi Fragell

102

Det er forskjell på et glass - og fire, fem +++

Og i disse dager ruineres karriere og anseelse blant ambisiøse og fremtredende politikere og forgrunnsfigurer i media og kulturliv.

Publisert: 14. jan 2018


Det er respektabelt av Jonas Gahr Støre å kutte ut gratis vin til maten i styremiddager (vin er dyrt i Norge), men den moralske pekefingeren burde først og fremst gjelde alkohol som rusmiddel i organisasjons- og selskapslivets festlige lag, hvor det tømmes flaske etter flaske. «Fyllla er innen uskyldig spøk», skrev jeg på Verdidebatt i 2013 etter et aktivt og liberalt yrkes- og organisajonsliv. Nå tramper denne elefanten rundt også i miljøer hvor den burde kjeppjages over alle heier. Si det som det er!       Prisen har vært mer enn penger.
       Jeg skrev også følgende på Verdidebatt: «Alkohol er en farlig og avhengighetsskapende gift, som ved et forbruk utover et kultivert måtehold bidrar til store tragedier i vårt samfunn (destruktiv sex, vold, ulykker, sykdom og alkoholisme). De aller fleste familier har nå en skadet alkoholiker i sin egen flokk, og alle har det i sitt øvrige nettverk..... Det angår et av de alvorligste problemer for helse og familieliv i Norge.»
      Og i disse dager ruineres karriere og anseelse blant ambisiøse og fremtredende politikere og forgrunnsfigurer i media og kulturliv.
       Det hevdes nå at ungdom drikker mindre, mens hasj er blitt mer akseptert i flere mijøer. Det kan være riktig, men mye tyder på at også den moderate fylla, som fortsatt gjør det mulig å komme seg hjem på egne ben, også stimulerer til pinlige og skadelige hendelser. Konklusjonen bør være at handlingspregende rus er uverdig i det sosiale liv, og helt uakseptabelt der gode formål og medlemsorganisasjoner samler troppene. «Drikk deg ikke full», sa Kåre Willoch i et TV-intervju for noen år siden. Jeg har levd etter samme regel siden jeg ble familiefar, og har senere tatt sjansen på å bli ansett som en surpomp med utdaterte idealer fra oppveksten på bedehuset.

7 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Godt sagt Levi Fragell.  Måtehold og kultivert omgang blandt venner og i forretningslivet er det beste.

Jeg føler sterkt med disse mange gode ledere og mennesker med makt som er innhentet av sin uforstand, antagelig med 4, 5 drinker innabords.

Det er ille for deres familier, og jeg håper at vi lar være å henge dem ut i media med navn.

4 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Kanskje selv ett glass om dagen - er ett for mye ?

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Og i disse dager ruineres karriere og anseelse blant ambisiøse og fremtredende politikere og forgrunnsfigurer i media og kulturliv.

Takk til trådstarter for et viktig innlegg.

Om dette er vårt ideal : å elske sin neste som selv , så mener jeg at alle bør være seg veldig bevisst sine handlinger og holdninger til alkohol, uansett livsanskuelse forøvrig. 

En myte sier forskerne bak studien som ble presentert for en stund siden i Sverige. Påstanden om at et glass rødvin i ny og ne forebygger mot hjerte- og karsykdommer er helt og holdent en myte, konkluderer studien som ble presentert i Stockholm..

– Alkohol kan være godt og trivelig, men det går ikke an å påstå at det er godt for helsa. Det er det ikke, uansett hvor mye eller lite vi drikker, sier Sven Andréasson, professor i sosialmedisin og overlege ved avrusningsklinikken Beroendecentrum i Stockholm. 

I følge Svenska Dagbladet har Andréasson sammen med fem andre forskere fra USA, Canada, Australia og Sverige, på oppdrag fra den svenske legeforeningen og avholdsorganisasjonen IOGT-NTO, undersøkt eksisterende forskning om effekten av moderat alkoholinntak.De mener at man kan slå fast at påstanden om at lavt eller lite alkoholinntak ikke har noen som helst forebyggende effekt på hjerte- og karsykdommer, diabetes eller andres sykdommer.

Den Norske organisasjonen Actis er be­kym­ret over de sig­na­le­ne som er kom­met fra den blå re­gje­rin­gen med ideer om gårds­ut­salg, lokal re­kla­me og nye åp­nings­ti­der på Vin­mono­po­let. EUs fjern­syns­di­rek­tiv krev­de åp­ning for al­ko­hol­re­kla­me, noe som har vært for­budt i Norge i flere tiår.Ifølge organisasjonens generalsekretær Mina Gerhardsen, er det norske lovverket ganske svakt og det norske reklameforbudet derfor under sterkt press.

Tidligere  kunne Verdens helseorganisasjon melde om 3,3 millioner alkoholdødsfall på verdensbasis. Rapporten bekrefter m.a.o at alkohol  både  globalt og nasjonalt er et problem av dimensjoner.

Om rapportens konklusjoner mot formodning ikke skulle være korrekte, så står vi allkevel igjen med objektive tall for alkoholens omfattende og samfunnsødeleggende virkninger.

I Norge dør flere hundre hvert år som en direkte følge av alkoholskader – foruten de titusenvis som må behandles for alkoholens skadevirkninger og flere hundre tusen familiemedlemmer som på en eller annen måte berøres av skadelig alkoholforbruk.

Tar regjeringen utviklingen på alvor, eller faller "ansvarlig alkoholpolitikk" for myten om at ett glass om dagen er greit og at alle er ansvarlig for sitt eget alkoholbruk - når så mange mennesker rammes ?

I mange miljøer, som tidligere verdsatte stor tilbakeholdenhet eller totalavhold , løftes glassene stadig oftere. De nyter den nye friheten. I praksis til støtte for en globalisert alkoholindustri som har millioner av ofre.

 

4 liker  
Kommentar #3

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Måtehold - så langt....

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Om rapportens konklusjoner mot formodning ikke skulle være korrekte, så står vi allkevel igjen med objektive tall for alkoholens omfattende og samfunnsødeleggende virkninger.

Jeg innser at det kan være gode grunner til en nærmere og mer omfattende faglig/vitenskapelig vurdering av alkoholens helsemessige effekt. For egen del legger jeg også vekt på det ene glass vins kulinariske og sosiale betydning i relasjoner og tilværelse. Men i mitt neste liv blir jeg både veganer og totaltavholdene. Jeg tror både kunnskapen, fornuften og empatien fører mennesket den veien. Men som antydet, inntil videre råder den temporære pragmatisme i mitt hjem.

1 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hvorfor bare ett glass om dagen ?

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

I mange miljøer, som tidligere verdsatte stor tilbakeholdenhet eller totalavhold , løftes glassene stadig oftere. De nyter den nye friheten. I praksis til støtte for en globalisert alkoholindustri som har millioner av ofre.

Min foreldregenerasjon drakk akevitt til julemiddagen, men én flaske holdt i mange år. Kanskje ble det én konjakk eller ett glass likør til kaffeen når det kom sjeldne gjester på besøk

Dagen ungdommer drikker i gjennomsnitt tre-fire ganger mer alkohol enn sine besteforeldre. Øl, vin, rusbrus 'hører med'.

Supermarkedenes pallelaster med øl blir stadig flere og i et økende tempo.

Så hvorfor bare ett glass om dagen, hvorfor ikke et litt større glass eller to mindre ?.  

Dagens unge kvinner drikker vin i stedet for kaffe. Alle bør regne om vinkonsumet( 13% etanol + div. andre alkoholer) til vodka og gjøre den lokale 'alkisen' misunnelig

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere