Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Makt og mannefall

I forbindelse med metoo-kampanjen fremstår enkelte menn nærmest som rovdyr. Men egentlig handler det om et grunnleggende kulturproblem der «gutta boys-miljøer» aksepteres i politikk, media og næringsliv.

Publisert: 12. jan 2018

Tirsdag sto følgende sitat av Carl I. Hagen på Vårt Lands førsteside: «Alle kvinner har opplevd en full mann som prøver seg på dem. Man trenger ikke overdrive». Hagen mente historiene som felte Aps nestleder Trond Giske var for bagateller å regne, og at det som var normalt før metoo-kampanjen nå er blitt «helt urimelig».

Temperaturmåler

Riktignok tok mange avstand fra Hagens uttalelser etter at Vårt Lands intervju ble sitert en rekke steder. Men det er verdt å dvele ved innholdet i Hagens budskap. Ikke bare fordi han ofte har vært en temperaturmåler på synspunkter i deler av befolkningen. Men også fordi han faktisk beskriver det mange kvinner har opplevd: Menn som tar seg til rette på ulikt vis og deretter bagatelliserer det.

Metoo-kampanjen oppsto nettopp fordi mange kvinner er lei av å bli hundset med. I varierende grad handler det om overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet, men også om «gutteklubber» som dominerer og trakasserer i yrkeslivet.

«Dårlig dømmekraft»

I dagene etter Hagens uttalelse skulle Giske-saken vise seg å bli startskuddet til et karrieremessig mannefall vi ikke har sett maken til i nyere norsk historien. Det er blitt avdekket at flere topper har misbrukt sin makt på ulikt vis, særlig mot jenter og kvinner. Men også mot gutter. Selv omtaler de dette som «dårlig dømmekraft», «uakseptabel adferd» eller «ikke bevisst min rolle».

En av dem er Unge Høyres Kristian Tonning Riise. Etter at han trakk seg som leder onsdag kveld, avdekket Aftenposten at ungdomspartiet hadde mottatt flere varsler om hans oppførsel helt siden 2013. Minst to fylkeslag i Unge Høyre hadde satt inn tiltak for å skjerme unge jenter ved besøk av Tonning Riise. Til og med Unge Venstre og Europeisk Ungdom kjente til hans oppførsel. Likevel ble ungdomslederen valgt til fast stortingsplass i høst. Det viser hvor lite alvorlig deler av Høyres organisasjon tok varslene.

Behandlet som bagateller

Store og profesjonelle partiorganisasjoner som Høyre og Ap har visst om rykter eller mottatt varsler uten å foreta seg noe. Og de er ikke alene. Først etter metoo-kampanjen har det fått konsekvenser for mannlige politikerne som har tråkket grundig over grenser.

Selv om de færreste vil si seg enig i Carl I. Hagens uttalelser om at kvinner må tåle slikt, har partiorganisasjonene behandlet disse sakene som bagateller. I praksis har de dermed vært på linje med Carl I. Hagen. Fram til nå har trakasserte kvinner måttet bære byrden og skammen, mens mennene har gått fri.

Mannskulturer i media 

Men partiene er ikke alene om å bagatellisere. Den samme kritikken bør også vi i norsk presse ta inn over oss, selv om det har vært vanskelig å få kvinner til å stå fram. Media er dessuten blant de mest mannsdominerte bransjene på ledernivå.

Torsdag kom interessant nok saken om at Gunnar Bjørkavåg fratrer stillingen som konsernsjef i NHST Group, som eier både Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

Tidlig i metoo-perioden ble Bjørkavåg kjent for allmennheten da han gikk ut mot VGs politiske redaktør Hanne Skartveit, som mente flere mediekonserner har en skjev kjønnsbalanse og en «gutta-boys-kultur», noe som blant annet kan gjøre det vanskeligere for varslere å bli tatt på alvor.

Padletur

Bjørakvåg svarte med å utfordre Skartveit til både «IQ-test» og «padletur», og viste til at morgendagens selskaper er drevet at «innovasjon og tempo». Uttalelsen framsto som årsaken til at han kun valgte menn i sin konsernledelse. Det endte med at både hans egen styreleder Annette Olsen og politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, tok avstand fra hans uttalelser i offentligheten.

Mye tyder på at Bjørkavåg fikk fyken. Til Kampanje sier han at «partene er enige om at vi skal si at vi har hatt en god og grundig prosess». Trolig er han blitt en belastning for konsernet som ønsker å rekruttere og beholde sterke, uavhengige og handlekraftige kvinner. Anette Olsen har ikke råd til å signalisere at kvinner som sier ifra eller varsler i konsernet ikke blir tatt på alvor, men i stedet opplever bagatellisering.

Bjørkavåg-saken føyer seg dermed inn i historien om den siste ukens mannefall. I motsetning til partienes ledere manglet konsernsjefen hele veien en grunnleggende forståelse for at kvinner ofte kan bli utsatt for massive og nedlatende holdninger og handlinger: I styrerom, på fester og i det politiske liv.

Motforestillinger

De siste dagene har imidlertid motforestillingene mot metoo kommet. Carl I Hagen er blant de mest utrerte. Andre mener det må være lov for menn å «gi en klem» eller «vise oppmerksomhet» til kvinner. Noen mener metoo har «gått for langt» eller vært en «hekseprosess».

Men det er altså ikke en klem eller oppmerksomhet i privatlivet metoo handler om. Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde har forbilledlig forklart både i Aftenposten og NRK det tydelige skillet. Det er misbruk av makt og posisjon som er poenget: i selskapslivet, på jobb eller i styrerom. Når varslinger om dette blir bagatellisert, er det svært alvorlig.

Flere mener vi kun er i startgropa når det gjelder å se alvoret i maktmisbruket som metoo har brakt fram i lyset. For noen er dette åpenbart en skremmende tanke. Men for flertallet av både kvinner og menn vil det føre til en langt bedre hverdag.

4 liker  
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Metoo er en moralkrise og en kjønnskrise for begge kjønn, ikke bare mannens krise.

Publisert nesten 4 år siden

Alt du skriver her er sant og riktig, og norske menn og politikere er kommet virkelig i en krise. Men du mangler en problemstilling, og du definerer ikke problemet.

Likevel må Metoo forklares i et kristent lys, og et åndelig perspektiv. Metoo er en moralkrise, og en kjønnskrise, en mann som ikke lenger er en mann. Det virker som hverken akdemikere, "vanlig folk", kristne, eller media vil snakke om dette. Metoo har skapt frykt for avsløring, og frykt for å innse at vi lever i et sexualisert samfunn.

Jeg anbefaler mine artikler om Metoo på verdidebatt, hvor jeg går i dypden og forklarer hele fenomenet Metoo.

4 liker  
Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Metoo og moral

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er enig i at vi lever i et seksualisert samfunn. Og at metoo handler om moral. 

Men bortsett fra det fortegner du både historien og kampen for likestilling - i ditt eget innlegg, som du viser til. 

Det ser ut som du mener det er den økte likestillingen - og kvinnens inntreden i arbeidslivet som har skapt et samfunn med trakassering - etter 60-tallet. 

Slik er det ikke:

Det store flertall av kvinner - har gjennom historien - opplevd mye nedverdigende og traksserende adferd fra menn. Tenk bare på fattigjenter og tjenestejente. Det er ca 175 år siden gapestokken ble avskaffet. Det finnes en rekke historier om for eks jenter som ble gravide etter voldtenkter og ufrivillig sex med «respektable familiefedre» - og deretter ble satt i gapestokk når de ble ble gravide. Og etterpå spyttet på av mannen - utenfor kirka. 

Du snakker dessuten om «Ridderen, den stødige og høflige og modige». De fleste kvinner ønsker seg nok stødige, høflige og modige menn. Men mest av alt likeverdige og likestilte menn. Rollen som «Ridderen» er nok mest en drøm - eller en gammeldags ide enkelte godt voksne menn lengter etter. For å kjenne  seg betydningsfulle og viktigst i familien. 

Du understreker dette med å løfte fram mannen som «den høyeste og eneste autoritet i familien» Som nå får «autoritets-konkurranse i heimen og i yrkeslivet». 

Å se forholdet mellom menn og kvinner som en «autoritets-konkurranse» sier i grunnen sitt. 

Metoo-kampanjen bunner i at kvinner er lei av å bli behandlet nedverdigende. Enten som sex-objekter. Eller som som svake og mindreverdige individer som trenger en «ridder».

Så ja:  metoo handler om moral. Men svaret er definitivt ikke et gammeldags kvinnesyn. Eller å løfte tilbake mannen som patriark. 

6 liker  
Kommentar #3

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Mange har kjent til og likevel gitt tillit

Publisert nesten 4 år siden

Fakta i Giske-saken ble mindre diffust for det allmenne publikum da Line Oma stod fram 5. januar 2018 og fortalte om en historie fra 29. oktober 2010. På Dagsnytt atten ble det bl.a. rapportert slik:

Reporter: "Oma fortel at Giske pressa henne opp mot veggen og stikk tunga ned i munnen hennar. Ho seier det det skjer mot hennar vilje, og at Trond Giske spør om ho vil vere med på hotellet. - Korleis opplevde du dette?"

Oma: "Eg var veldig uforberedt på det. Eg var litt sånn sjokka. Eg hadde på en måte hørt noen historia om Trond Giske før og nå var eg litt sånn sjokkert over at eg sjøl på en måte var blitt en gjenstand for det som eg hadde hørt rykter om tidligere. Og så var eg litt sånn flau over det."

Programleder: "... NRK har også snakket med en annen som var tilstede på arrangementet som sier at vedkommende så en situasjon som ikke passer seg for en statsråd og en praktikant. ..."

Slik Oma fremstiller hendelsen fremstår den som et brudd på straffeloven § 297 om seksuell handling uten samtykke. Vi har kun fått hendelsen opplyst fra den ene siden og et eventuelt lovbrudd er uansett foreldet, men det sier noe om alvoret i hendelsen.

NRK opplyser at denne konkrete situasjonen er bevitnet av en annen. Oma var ansatt som praktikant i utenrikstjenesten. En kan spørre hvor arbeidsgiver plasserer seg i dette bildet. 

Oma opplyser i reportasjen at det i 2010 gikk "noen historia" / "rykter" om daværende næringsminister Giske. Giske ble likevel nominert av Arbeidepartiets stortingsgruppe i 2013 til leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og valgt. Han ble i 2015 valgt til nestleder i Arbeiderpartiet av landsmøtet,

Kristian Tonning Riise skriver at han erkjenner at han ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft. Det meldes i dag at Unge Høyre ble varslet om at Riise som da var 25, hadde seksuell omgang med en svært beruset sekstenåring i tilknytning til et partiarrangement i 2014, - tre måneder før han ble valgt til leder for Unge Høyre. Senere valgte fylkespartiet han til stortingskandidat.

Det er nærliggende å spørre om flere enn de som har trakassert, har vist sviktende dømmekraft. Og bør vi frykte at det er et kulturtrekk som virker inn på den politiske dømmekraften?

Alternativt kan det være mer nærliggende å forstå organisasjonenes handlingslammelse i møte med varsler som en følge av kjente organisasjonspsykologiske mekanismer. Gruppetenking og irrasjonelle lojalitets- eller lydighetsbånd kan hindre organisasjoner i å forholde seg rasjonelt til kritikk. I stedet for å vurdere sannhetsgehalten i påstander kan det bli reagert med forsvar av karismatiske ledere. Og det kan bli reagert med forsvar av organisasjonen eller gruppens identitet som usårbar, eller som bedre enn ytre motstandere.

Fordelen med den organisasjonspsykologiske tilnærmingen er at problemet kan håndteres om det erkjennes. Kaller en det kultur blir situasjonen mer fastlåst. Gruppetenking og irrasjonelle lojalitetsbånd er i tillegg fenomen som er gjenkjennelige for de som beveger seg med bevissthet i samfunnslivet, og som en kan prøve seg selv mot.

2 liker  
Kommentar #4

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Jeg er på kvinnens side - ikke en autoritets-søkende mannsjåvinist. Det er mest mannen jeg vil utfordre.

Publisert nesten 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Du understreker dette med å løfte fram mannen som «den høyeste og eneste autoritet i familien» Som nå får «autoritets-konkurranse i heimen og i yrkeslivet». 

Måten du svarer meg på, viser at du tror jeg er en mann som ønsker autoritet over kvinner, og vil ha kvinner underdanige og tilbake til heimen. Ingen steder i mine artikler har jeg sagt det. Har du lest dem? Jeg er faktisk gift med en kvinne i en sentral lederjobb, og som er født med bein i nesa og aldri ville legge seg under en manns sjåvinisme. 

Jeg viser nettopp tilbake til historien, på 60 tallet når menn opplevde nettopp dette, at de mistet sin autoritet og overhode-rolle. Du fremstiller meg som en som ønsker denne autoriteten tilbake idag, - helt feilaktig. 

Jeg skriver ingenting om likestilling eller autoritet som sådan, men skisserer den historiske utviklingen. 

Kvinnen frigjøres på 60 tallet, - riktig og rettferdig.

Kvinnen kommer ut i yrkeslivet, - blir i realiteten dobbeltarbeidende. Jobb - pluss hjem.

Kvinner blir gjennom 70-80 og 90 årene utsatt for en massivt press fra Hollywood, mote og modellindustrien, en sexualisert verden hvor det gjelder å være perfekt, ha den perfekte kroppen, sexy utseende og å være sexy. Hippiebevegelsen prøvde å gjøre opprør mot dette, men mislyktes. 

Det vi ser idag er at ungdommen sliter med dette, kropps-press, utseendepress og sexpress. Dette kan ikke være en villet utvikling av kvinner? Det jeg i korte trekk sier, er at dersom kvinner klare å løse noe av dette problemet, det sexualiserte samfunnet, ja da klarer hun også å takle tafsing og overgrep. Jeg legger ikke skylden på kvinnen, men jeg ønsker at kvinnen ikke må finne seg i kravet om å være modell og sexy og til underholdning for menn, og at hun må si tydelig fra og varsle/anmelde krenkelser. 

Mitt andre tema er at menn idag sliter med selvbildet sitt, sliter med å være mann, sliter med rollene sine. Og sliter med sjekking. (les artikkel 2 )

Den moderne mannen passer ikke for kvinnen, er det galt å si det? Og når jeg snakker om "ridderen", må du selvsagt se på det som symbolikk. Det er jo ikke slik at tror riddere finnes. I alle fall ikke i vår vestlige sexualiserte kultur.

3 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hva mener du med det?

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Mitt andre tema er at menn idag sliter med selvbildet sitt, sliter med å være mann, sliter med rollene sine.

Hvilke menn er det som sliter med selvbildet sitt, slik du ser det?  Uansett nekter jeg å akseptere at den slags refleksjoner på noe vis kan unnskylde "tafsekulturen".

Selv gir jeg blaffen i rolleforventninger, uansett hvordan de presenteres. Jeg har nok med å være menneske.

1 liker  
Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Her svarte du selv på det du spør om

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Selv gir jeg blaffen i rolleforventninger, uansett hvordan de presenteres. Jeg har nok med å være menneske.

Jeg kan svare deg, - om du er saklig, og om du oppriktig ønsker svar. Hvis ikke, bryter jeg kommunikasjonen.

Du sier jo selv at du har "nok med å være menneske". Ja det har vi alle, jeg også, mer enn nok, - det er vanskelig å være menneske.

Mitt anliggende i mine artikler, er å fremstille den historiske utviklingen, hvordan roller og forventninger har forandret seg. Det er noe helt annet å være mann idag idag, enn å være mann på 1960-tallet. Jeg har beskrevet dette i mine artikler, som forøvrig ingen gadd lese. Alle snakker om Metoo, men ingen vil forstå hvorfor.

Å være mann idag er beviselig ikke lett: 

Menn søker menn som livsledsagere, mer enn tidligere. 

Menn er alene, menn er single, Menn er ensomme, menn vil ikke ha barn, menn er pedofile, menn klarer seg ikke uten porno, sexhjelpemidler og viagra. Menn er tafsere, menn er overgripere. Menn vil ikke ha fysisk arbeid. Sånn kan man fortsette.......Kvinner må da være klar over alt dette? Selvsagt leter ikke kvinner etter slike menn.

Dette er jo ikke "mannen", hverken etter Guds eller kvinnens bilde - eller?

Ser du ikke selv at dette jeg beskriver her ikke nødvendigvis er en positiv utvikling - spesielt ikke for kvinner. Jeg anklager ikke mannen, men utviklingen i samfunnet har ført mannen opp i denne bakevjen. Men les artiklene mine først.


3 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Så godt sagt!

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Å være mann idag er beviselig ikke lett: 

Menn søker menn som livsledsagere, mer enn tidligere. 

Menn er alene, menn er single, Menn er ensomme, menn vil ikke ha barn, menn er pedofile, menn klarer seg ikke uten porno, sexhjelpemidler og viagra. Menn er tafsere, menn er overgripere. Menn vil ikke ha fysisk arbeid. Sånn kan man fortsette.......Kvinner må da være klar over alt dette? Selvsagt leter ikke kvinner etter slike menn.

Dette er jo ikke "mannen", hverken etter Guds eller kvinnens bilde - eller?

Tønnesen, jeg er helt enig i dine betraktninger her. #Metoo handler om den moralske utviklingen i siste del av 19-hundretallet og seksuell frigjøring og kvinnekamp.  Også likestilling.  Kvinne og mann har aldri vært like i funksjon og utrustning, og vil aldri bli det!  Hensikten med mann og kvinne er at vi skal utfylle hverandre, begge trenges og begge har lik verdi.  Og Bibelen er ganske klar på at mannen bærer hovedansvaret i familien, han må stå til ansvar innfor Gud på dommens dag, mens en hustru går fri om hun har fulgt sin manns avgjørelse.  

Problemet i dag er «fri sex» om partene er enige.  Om man ikke er gift mann og kvinne kaller Bibelen det hor og synd.

Det er det vestlige samfunns hovedproblem og årsaken til #metoo problemene - vi høster det vi har sådd.

Berit Aalborgs artikkel er god og har mange opplagte sannheter, men hun ser ikke årsakene, og har neppe noen gode løsninger.  Feminisme er uten håp!

4 liker  
Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Menn og Sjølhjelpa.

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Mitt andre tema er at menn idag sliter med selvbildet sitt, sliter med å være mann, sliter med rollene sine.

Jeg ser at Oddbjørn Johannessen stiller spørsmål om nettopp dette utsagnet i kommentar # 5. 

De har rett i antagelsen og nevnte pedagog tar feil når han avfeier problemstillingen. Vi er inne på hva som forventes av en MANN.

Under og inntil primo 1960-tallet var nordmenn tvunget til å være praktisk kreative , få til ting av de ressurser man hadde for hånden og å lage ting selv. Datiden verktøy holdt høy kvalitet , men var dyrt.

Dette gjaldt selvsagt både menn og kvinner , men jeg hadde fokus på hva kara holdt på med og MENN`s praktiske sans  - vekst og fall - så å si. 

Som en konsekvens av dette kom det et blad som het "Teknikk for Alle", ( fra ca. 1947 og gikk inn ca. 1961). Jeg har tatt vare på en del av disse bladene , og det er en fornøyelse å se hvor kreative og selvhjulpne folk var , og presenterte gjerne sine kreasjoner i svart/hvitt bilder og tegninger .

Mange av tingene ville nok ikke vunnet den italienske designerprisen , men det fungerte og det var hva man etterspurte.

Ettersom skolesystemet fremdeles fungerte var det en selvfølge at dette bladet ble kjøpt inn og havnet i innbunden form på skolebibliotekene. Og studert nøye av ambisjonsrike små menn.

Flere av oss hadde et pennal som det var påtrykket en del måleenheter og over lokket sto det brent inn ordet "Sjølhjelpa".

En liten filosof i klassen sa til meg :"Sjølhjelpa er det viktigste vi har".

Truest words ever spoken ! Både for enkeltmennesket og nasjonen som helhet.

En del ungdommer i dag - gutter og jenter-er fantastisk kreative og har god teknisk forståelse og innsikt. De er en kjemperessurs for norsk verdiskaping. Og noen av de jeg har arbeidet sammen med har lykkes godt med sin tekniske kompetanse , noen i utlandet- i beinhard konkurranse. Det er gledelig.

Men vi har en gruppe som ikke vet hva teknisk innsikt er i det hele tatt , og når disse tar teknisk relaterte  beslutninger så skjer det mye rart. Og det kan til tider være direkte farlig både fysisk   og,  som vi har sett,  økonomisk..

Dette kan skje fordi beslutningen ligger innenfor det som er så selvfølgelig at det er flaut å spørre noen om det.

I tillegg er det unge MENN som ikke engang klarer å skifte hjul på bilen sin eller foreta et oljeskift på samme eller har brukt håndverktøy - og med teknisk innsikt og kreativitet på  linje med en meitemark .

Jeg tar gjerne i litt til den oppvoksende slekt ;"Da jeg var ung var det skip av tre og menn av stål, i dag er det skip av stål og menn er blitt papirpushere" osv. 

Det er ikke usannsynlig at teknisk forståelse gjør noe med selvfølelsen som menneske -  og som mann i særdeleshet ? 

Alle , til og med bikkja her i huset, er kjempefornøyd med seg selv når man har løst en oppgave på egenhånd. Det er en god følelse - medfører gjerne en porsjon selvskryt hos enkelte !!

Å ikke mestre noe som regnes som en selvfølgelighet og som forventes løst som sådan  gir normalt ikke en god selvfølelse.

Hva som er oppsummert her kan i alle fall være en del av problemet De skisserer. 

3 liker  
Kommentar #9

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Men svaret er definitivt ikke et gammeldags kvinnesyn. Eller å løfte tilbake mannen som patriark.

Jeg har hørt sagt at uttrykket "kvinnen ble tatt av mannens ribbein ikke er riktig." At det istedet står på grunnteksten at kvinnen ble tatt av mannens penisbein. Os baculum.
Dersom dette er riktig, impliserer det at kvinnen og mannen er likeverdige.  At "mannens potensielle dyriske instinkter" ble sett fra Guds perspektiv ble tatt fra ham ved skapelsen av kvinnen.  
At hans kjærlighetslem står seg best i gjensidig kjærlighet og respekt med kvinnen.
At mennesket rett og slett er skapt i Guds bilde, og ikke "evolusjonert" fra dyreriket.
-------

"A recent suggestion, based upon observations that men and women have the same number of ribs, speculates that the bone was the baculum, a small structure found in the penis of many mammals, but not in humans".[20

https://en.wikipedia.org/wiki/    

A long-standing exegetical tradition holds that the use of a rib from man's side emphasizes that both man and woman have equal dignity, for woman was created from the same material as man, shaped and given life by the same processes.[16] In fact, the word traditionally translated "rib" in English can also mean side, chamber, or beam.[17]

In the King James Version, אַחַת מִצַּלְעֹתָיו‬ is translated as "one of his ribs". The contrary position is that the term צלע‬ or ṣelaʿ, occurring forty-one times in the Tanakh, is most often translated as "side" in general. 

-----------
https://en.wikipedia.org/wiki/Baculum
------------
Sakset/ kopiert fra verset ַi 1.Mos.2.21 de hebraiske tegnene oversatt.
(- NB: Dette er et "hjemmesnekra" forsøk her og nå på å sjekke utsagnet, og må etterprøves av teologer med god språkkompetanse.)

Ordet rib kan altså være side. (Forstått som? Sidestilt. Likestilt. Jfr.gjensidig Ett. Som ved samleie.)

אַחת ִמַצְּלעָֹתיו

 אחת
מצלעֹתיו
מצלעֹתיו 
                                                                                                                                                                                                                                                                One of his ribs from his ribs            

                                                                               


Kommentar #10

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg undres på hvorvidt varslerne som har varslet om Giske, om de har varslet om flere straffbare forhold? Også jeg har reagert på historien Oma sto frem med som noe mere enn tafsing og trakassering. Jeg syns det ville være rimelig om allmennheten fikk vite dette slik at alle forstår alvoret i varslene, selv om evt. lovbrudd måtte være foreldet.

1 liker  
Kommentar #11

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
I tillegg er det unge MENN som ikke engang klarer å skifte hjul på bilen sin eller foreta et oljeskift på samme eller har brukt håndverktøy - og med teknisk innsikt og kreativitet på  linje med en meitemark .

Jeg synes du bommer på essensen i debatten. Det handler ikke så mye om hvem som kan skifte hjul på bilen.

1 liker  
Kommentar #12

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Mannsrolleutvalgets konklusjon.

Publisert nesten 4 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes du bommer på essensen i debatten. Det handler ikke så mye om hvem som kan skifte hjul på bilen.

Takk for tilbakemelding. 

Nå er vi velsignet med utvalg , råd og alskens ekspertise inntil den minste bagatell.

Således også hadde vi fornøyelsen av å finansiere "Mannsrolleutvalget" , som drev på i perioden 1986 til 1991 . 

Her er Mannsrolleutvalgets konklusjon , stemplet og datert 28.januar 1991 - den er ganske kort - direkte fra de produktive ekspertenes hånd - bare to sider :

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/odn/tmp/2002/0034/ddd/pdfv/154778-nou1991-3.pdf

Jeg tenkte å gi et par tilleggsopplysninger til dette epos om mannsrollen utenfor kontorets verden og i tråd med Torgeir Tønnessens gode kommentar. 

 Å skifte hjul på bilen tatt med som et eksempel på noe som ble regnet som en enkel oppgave.

3 liker  
Kommentar #13

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Hagen - utgått på dato.

Publisert nesten 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Tirsdag sto følgende sitat av Carl I. Hagen på Vårt Lands førsteside: «Alle kvinner har opplevd en full mann som prøver seg på dem. Man trenger ikke overdrive». Hagen mente historiene som felte Aps nestleder Trond Giske var for bagateller å regne, og at det som var normalt før metoo-kampanjen nå er blitt «helt urimelig».

Carl I. Hagen rydder vei for sin egen bortgang i glemselen. Først kleinheten i forhold til Nobel-komitén, og nå slike uttalelser i kjølvannet av #metoo? Åpenbart en (fyll inn et adjektiv) mann som ikke forstår seg på fingerspitzgefühl, og som sannsynligvis har spilt sin rolle for lenge siden.

Og det er kanskje det det handler om: Fingerspitzgefühl og utakt. Sunseeker kaller sine hvasseste sportsbåter Predator, vi får filmer som Wolf of Wall Street og mennesker tråkkes på både nedenom og hjem.

Det ligger mye interessant begravet i denne syndepølen vi nå er blitt bevisst. Jeg ser ingen grunn til å stoppe å være kritisk. Tvert om. 

Et samfunn, og forsåvidt et liv, trenger sin motgift. Det er tåpene som forsøker å døyve symptomene med lidderlighet.

Kommentar #14

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Det vi ser idag er at ungdommen sliter med dette, kropps-press, utseendepress og sexpress. Dette kan ikke være en villet utvikling av kvinner?

Tønnesen, kanskje mange kvinner nettopp har villet dette, vise frem sin skjønnhet og sex-appeal?  Godt hjulpet av reklame-folk og film-bransjen da.


2 liker  
Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Således også hadde vi fornøyelsen av å finansiere "Mannsrolleutvalget" , som drev på i perioden 1986 til 1991 . 

Wow, det var tider det ;-)

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere