Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Giskefløyens storhetstid

Giskes nettverk er et myteomspunnet fenomen. Det bygger på politikk, historie og ren ­person­dyrkelse.

Publisert: 5. jan 2018

Det er fascinerende å snakke med folk som kjenner Arbeiderpartiet fra innsiden de siste tiårene. Særlig når man kommer inn på temaer rundt Trond Giske og den såkalte «Giskefløyen». Et fenomen som skaper både entusiasme og frykt innad i partiet.

Julekortene 

Det finnes de som er blitt «av-invitert» til festlige arrangementer der Giske har hatt en finger med i spillet. Eller de har fått julekort av Giske flere år på rad, men opplever seg skjøvet ut i kulden det året julekortet fra Giske uteble. Bildet som tegnes av Giske er en mann med et enormt kontaktnett. Han sender håndskrevne julekort til alle sine venner og allierte i politikken. Her kommer han med skryt om mottagerens bragder fra året som gikk. Han er personlig. Og forventer lojalitet tilbake.

Et symbol

Trond Giske har vært så mye mer enn en nestleder og en stortingspolitiker i Ap. For både tilhengere og motstandere er han blitt et symbol: «Opposisjonskonge», ble han omtalt av en av sine partifeller. Flere andre mener det er en god beskrivelse på Giske.

Selvforståelsen til Giskefløyen er svært interessant. De mener seg å være Aps «venstrefløy», vokst ut av EU-kampen på starten av 90-tallet. Tilknytningen til fagbevegelsen og arbeidslivs­politikk blir nevnt av de aller fleste, som et minste felles multiplum for denne grupperingen. Men selv for de som definerer seg selv som godt innenfor Giskefløyen, spriker definisjonen av hvilke saker som egentlig binder dem sammen.

KrF-samarbeid

Flere peker på at Giske selv i realiteten ikke står i noen form for venstre-­opposisjon i partiet. Blant annet­ blir det pekt på at han jobbet iherdig for et framtidig samarbeid med KrF. Da han var næringsminister foreslo han å fjerne formueskatten. Han er positiv til private barnehager og han var positiv til å beholde K-en i KRLE-faget. Disse symbolsakene plasserer Giske i sentrum av Ap, og et godt stykke unna venstresiden.

I Ap har enkelte omtalt Torgeir Michaelsen som en del av Aps «høyreside» og Giske på «venstresiden». Men som en Ap-politiker uttalte: «Jeg kan ikke huske noen saker der de i praksis var uenige». Mye tyder på at merke­lappene som ble klistret på både Giske, Michaelsen og andre handler mer om gammel kultur.

Myter

Giskefløyen bygger myter rundt Giske – og nå sist rundt de angivelige forskjellene mellom de to nestlederne Giske og Hadia Tajik. Slik vi skriver på nyhetsplass i dag er det en oppfatning i blant annet Aps trønderfraksjon at Giske representerer distrikts-Norge og arbeiderklassen, mens Tajik er en urban akademiker.

Sannheten er at Giske kommer fra storbyen Trondheim, mens Tajik kommer fra lille Bjørheimsbygd i Rogaland. Giske er bygutt, mens Tajik er bygdejente. Mens Giskes mor var sangpedagogen som fikk kongens fortjenestemedalje i gull, var Tajiks far ­industriarbeider som etter hvert startet butikk i bygda. Derimot er likheten mellom dem at de begge begynte på universitetet. Hun på juss, han på statsvitenskap og sosialøkonomi.

Om Giskefløyens historie­fortelling er en villet stempling er vanskelig å si. Men sann er den ikke.

Fløy kamp

Men historiene om den urbane akademikeren Tajik passer godt som motstykke til den distriktsvennlige Giske fra arbeiderklassen. Og den passer godt i en fløykamp der historiene til slutt framstår som virkelige. Giskefløyens evne til historiefortelling og mytedannelse er imponerende.

Den første store sprekkdannelsen i deres verdensbilde kom kanskje da Giske selv presset Marianne Martinsen ut av ­posisjonen som leder av finans­komiteen på Stortinget, med begrunnelsen at han var nestleder. ­Hadia Tajik måtte ta til takke med en rolle som fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen, uten komité­lederverv.

Giskes ønsker

At to kvinner ble degradert, mens Giske fikk plassen som ofte blir omtalt som «statsministerskolen», ble hard kost for mange av Aps kvinner. Uansett hvilket bilde Giskefløyen hadde klart å skape av Tajik, så var de aller fleste enige om at Martinsen tross alt tilhørte partiets «venstrefløy». Slik flere kilder i Ap påpeker, ble det tydelig for flere at persondyrkelsen av Giske ikke handlet som mye om venstrefløy eller høyrefløy. Men derimot om personen Giske og hans ønsker i politikken.

Selv om Giskefløyen fortsatt er sterk, og vil kjempe for ham, er den likevel svekket. Det er langt fra sikkert at det er noe godt tegn for Ap som parti. En fløy som opplever seg som forsmådd er aldri det.


7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Riktig analyse

Publisert over 3 år siden

Jeg tror dette er en riktig analyse.  Den såkalte "fløykonflikten" i Arbeiderpartiet handler nok mer om personlige relasjoner og vennskap enn om ideologi.  Og når det gjelder Trond Giske og Hadia Tajik, er det ingen av dem som representerer den "klassiske" arbeiderklassen - men av de to er det utvilsomt Tajik som står nærmest "folket".

Min egen, relativt kortvarige, aktive tid som lokalpolitiker for AP og lokal leder av et større kommuneparti ble avsluttet i 1995, så "Giskefløyen" kjenner jeg ikke. Den gangen var han nyvalgt AUF-leder og hadde nok ikke rukket å bygge opp noe innflytelsesrikt "hoff".  Jeg har imidlertid de siste dagene (særlig i sosiale medier) blitt forbauset over hvor mange forsvarere han har, så det skal bli interessant å se hvor standhaftig og innflytelsesrik fløyen hans vil vise seg å være framover.

For øvrig har Jonas Gahr Støre overrasket meg positivt de første dagene av det nye året. Han har stått fram med tydelig autoritet, tatt grep og vist en høy grad av fornuft og gangsyn i en svært krevende situasjon.

 

1 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

At to kvinner ble degradert, mens Giske fikk plassen som ofte blir omtalt som «statsministerskolen», ble hard kost for mange av Aps kvinner. Uansett hvilket bilde Giskefløyen hadde klart å skape av Tajik, så var de aller fleste enige om at Martinsen tross alt tilhørte partiets «venstrefløy». Slik flere kilder i Ap påpeker, ble det tydelig for flere at persondyrkelsen av Giske ikke handlet som mye om venstrefløy eller høyrefløy. Men derimot om personen Giske og hans ønsker i politikken.

Selv om Giskefløyen fortsatt er sterk, og vil kjempe for ham, er den likevel svekket. Det er langt fra sikkert at det er noe godt tegn for Ap som parti. En fløy som opplever seg som forsmådd er aldri det.

Jeg er imponert over at Giskes fløy er så sterk at de i skrivende stund sitter og tenker ut hvordan de skal få rehabilitert ham. Den oppgaven tror jeg vil bli for stor selv for dem. Men man skal aldri si aldri. Neste år er det kommunevalg og Trondheims Ap-ordfører har sittet i 16 år. Et skifte kan vise seg naturlig, og han som var kronprins, forøvrig en av Giskes nærmeste venner, indisponerte seg i løpet av fjoråret pga anklager om kobling av politiske handlinger opp mot privat næring, og benyttelse av bekjentskaper i Rådhuset. Ingen dom er felt foreløbig. 

Jeg tror det er saken med Martinsen som har veltet hele Giskes forhold. Han inntok en maktposisjon for mye, og så slår motstanderne tilbake med det eneste eller alt (velg selv) de har. Beskyldningene som kom frem i dag knyttet til et besøk i India er grove. Hvis det er mange slike, burde det være nok til å felle ham. Det er her det fascinerende ved hans maktbrynde kommer frem igjen; jeg undres over at han enda ikke har gått av, men tror åpenbart at det skal la seg gjøre å redde stumpene. 

Makt burde være overskriften på denne tråden. Jeg kan ikke se at det har dreid seg om noe annet for Giske. Jeg har skrevet om det tidligere, om det såkalte rottereiret på Møllenberg hvor han i spissen for vennene sine organiserte sitt arbeide. Det var partiet selv som ga det navnet rottereir og de skal ha vært begeistret for å bli sett på som en fiendtlig opposisjon til partilinja. Makten ble brukt til alliansebygging. Derfor er hans posisjon så sterk. Fordi det dreier seg om alliansebygging har han ment litt hit og litt dit. 

Hos meg er inntrykket preget av at han er en mer radikal, nesten mer militant sosialdemokrat enn Gahr Støre. Møysommelig siden nittitallet, ja litt tidligere for så vidt, har han bygget opp sin krets og fått dem plassert i posisjoner. Hvis ingen stopper ham vil han en dag få Aps fasade til å falle sammen som en potemkin-kulisse hvor han kommer som fugl Phoenix frem fra ruinene. Muligens er vi der nå hvor det er blitt stopp og at han kan fullføre studiene han startet på i forrige stortingsperiode med en enda høyere grad. Han er uten tvil en ener, men selv enere må av og til temmes. 

1 liker  
Kommentar #3

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I sin tid ble Tormod Hermansen kjent for sin litt bøllete adferd mot en pågående journalist. Det ble vel et (velplassert) spark i baken. Nå har vi Søviknes som olje og energiminister, Hagen som nesten  kom seg inn i Nobel-komitéen og nå til slutt forhåpninger om Giske? 

Alt er mulig. Det viser vel historien, men ønsker vi virkelig det? Det er i disse dager et politisk signal i seg selv å kutte tauet til personer som mangler gangsyn og beherskelse.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Tajiks far startet ikke noen butikk i Bjørheimsbygd

Publisert over 3 år siden

han overtok en butikk som allerede var der. Butikken ble tidligere drevet av brødrene Børve med røtter fra Hardanger.

Da kjedene kom for alvor,  ga små lokale butikker ute på landet ikke lenger livsgrunnlag, og i løpet av 1990-tallet var disse butikkene en saga blott.

Da var det bare COOP, Rema 1000, Rimi og Kiwi som overlevde.

Da Tajiks far ikke lenger kunne leve av nærbutikken, begynte han å jobbe som industriarbeider på Rosenberg Verft i Stavanger. Omkring år 2000 pakket de sammen, solgte huset med butikk i første etasje ved RV 13 i Bjørheimsbygd og flyttet over fjorden til Sandnes/Stavanger.

5 liker  
Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg har nok mer tro på denne analysen

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror dette er en riktig analyse

"Så dette er en rå maktkamp mot Støre, der Trond er et «nødvendig» offer som ikke bare må passiviserer, men som må kuttes helt ut dersom nettverket bak Hadia skal lykkes i å få henne inn som ny leder alllerede nå. Dette vet Hadia’s jenter, men de tror Hadia vil få skuta på rett kjøl, slik at Giske permanent er ute. De trenger nå kun å få ham til å bidra til å felle Støre, og det tror de selv de best gjør ved at Støre lukker døren permanent for Giske."

https://resett.no/2018/01/06/hadias-plan/

 

Det er ingen grunn til å tro at Haakon Lies gamle beskrivelse ikke fortsatt gjelder:

"Arbeiderpartiet var f..n ingen søndagsskole!"

6 liker  
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Konspiranoid

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
"Så dette er en rå maktkamp mot Støre, der Trond er et «nødvendig» offer som ikke bare må passiviserer, men som må kuttes helt ut dersom nettverket bak Hadia skal lykkes i å få henne inn som ny leder alllerede nå. Dette vet Hadia’s jenter, men de tror Hadia vil få skuta på rett kjøl, slik at Giske permanent er ute. De trenger nå kun å få ham til å bidra til å felle Støre, og det tror de selv de best gjør ved at Støre lukker døren permanent for Giske."

Jeg oppfatter denne analysen fra Helge Lurås som sær og konspiranoid, men det er vel ikke annet å vente at slikt dukker opp i sosiale medier og i et nettforum som resett.no.

2 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Poenget?

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Tajiks far startet ikke noen butikk i Bjørheimsbygd

Jeg skjønte ikke poenget med denne kommentaren.  Selv om det ikke var Tajik som startet butikken, så eide og drev han den på 1980- og 1990-tallet - dvs. i hele oppveksten til Hadia.  Jeg bodde et par år fra da hun var nyfødt og framover 200 meter fra dem (i bygdas kommunale lærarbustad) - og handlet i butikken.

1 liker  
Kommentar #8

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Poenget med kommentaren var å korrigere unøyaktigheter

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønte ikke poenget med denne kommentaren.

 i åpningsinnlegget.  Det er forskjell på å starte en butikk og å overta en butikk som var der fra før.  

Og  når det gjelder din egen påstand om å ha bodd i den kommunale lærerboligen i bygda "et par år fra da hun var nyfødt og framover", må den også korrigeres:

Hadja Tajik ble født  18. juli 1983. Går vi et par år fremover fra juli 1983, kommer vi til juli 1985. Jeg kjøpte hus i Bjørheimsbygd  våren 1984, flyttet inn i begynnelsen av august dette året, og har bortsett fra perioden september 1994 - mars 1996 bodd der til denne dag.

Familen  som bodde som leieboere i huset mitt før jeg kjøpte det, flyttet i august 1984 inn i den kommunale lærerboligen i bygda, og da kan jo ikke du ha bodd der samtidig?

6 liker  
Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Du gjør det lettvint for deg selv

Publisert over 3 år siden

med å idiotforklare folk og nettsteder du ikke liker , og så avslutte diskusjonen. Billige hersketeknikker kalles sånt.

For alle som kjenner litt til arbeiderpartiets historie fra før krigen og frem til i dag, så kjennetegnes i alle fall flere av maktskiftene der av en rekke konspiratoriske grep og ikke så lite paranoia.

Frem til idag har de med god hjelp av dyktig manipulasjon og lojale medspillere sentralt plassert i nøkkelposisjoner i media klart å holde det verste unna offentligheten. Men med fremveksten av alternative media og sosiale media er det ikke så lett å styre tankene til massene lenger, og spillet er blitt mye lettere å avsløre.

Derfor kan  idag "det utenkelige" skje gang på gang på tross av spådommene til en bortimot enstemmig journalistisk ekspertise: Storbritannia kan melde seg ut av EU, Usa kan velge Donald Trump som president, og Arbeiderpartiet kan tape et valg i Norge.  Etterdønningene ser vi hver dag hos journalistkorpset:

Panikk og paranoia over å ha mistet monopolet på å beskrive virkeligheten...
8 liker  
Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Uvesentligheter

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
 Det er forskjell på å starte en butikk og å overta en butikk som var der fra før.  

Og  når det gjelder din egen påstand om å ha bodd i den kommunale lærerboligen i bygda "et par år fra da hun var nyfødt og framover", må den også korrigeres:

Hadja Tajik ble født  18. juli 1983. Går vi et par år fremover fra juli 1983, kommer vi til juli 1985. Jeg kjøpte hus i Bjørheimsbygd  våren 1984, flyttet inn i begynnelsen av august dette året, og har bortsett fra perioden september 1994 - mars 1996 bodd der til denne dag.

Familen  som bodde som leieboere i huset mitt før jeg kjøpte det, flyttet i august 1984 inn i den kommunale lærerboligen i bygda, og da kan jo ikke du ha bodd der samtidig?

Dette dreier seg jo om uvesentligheter i forhold til trådens tema, og det er egentlig totalt uinteressant hvor lenge jeg bodde i Bjørheimsbygd.  

Rett skal imidlertid være rett.  Jeg spurte vår datter, som begynte i 1. klasse på Bjørheimsbygd skole i august 1983, om hvor lenge hun gikk der.  1 år, svarte hun. Det betyr at at vi må ha flyttet til Tau i 1984.

Når det gjelder Tajik og butikken, synes jeg ikke det er noen interessant forskjell på om han startet den eller om han drev den i mange år.

2 liker  
Kommentar #11

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, det er kanske ikke så interessant for mytebyggerne

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Tajik og butikken, synes jeg ikke det er noen interessant forskjell på om han startet den eller om han drev den i mange år.

men for oss som bryr oss om eksakte kunnskaper om historiske sammenhenger er slike detaljer ikke uten interesse...

5 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
men for oss som bryr oss om eksakte kunnskaper om historiske sammenhenger er slike detaljer ikke uten interesse...

Hva har det å si for opprettholdelse av mytene dine at Tajiks far ikke eide butikken selv? Eller at Johannessen bodde der kortere enn han først oppga? Bryter mytene dine sammen hvis du ikke kjenner dagen og timen for dette 100% nøyaktig? 

Hvor blir det av den kristne kjærligheten til menneskene og verden i denne hakkingen?

2 liker  
Kommentar #13

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det spørsmålet synes jeg du skal stille

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor blir det av den kristne kjærligheten til menneskene og verden i denne hakkingen?

til de som står bak maktkampen i Arbeiderpartiet, men slike kristelige hersketeknikker preller sannsynligvis bare av maktmenneskene i de kulissene....

6 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
til de som står bak maktkampen i Arbeiderpartiet, men slike kristelige hersketeknikker preller sannsynligvis bare av maktmenneskene i de kulissene....

mitt spørsmål var til deg om hvorfor du fører denne detaljerte nitidige kampen for å vinne helt uvesentlige detaljer i en debatt på VD, noe som knapt har betydning for tilhøva i Ap i det hele tatt. Familien Tajik kom en gang til sitt norske hjemsted. Dette bør du kunne forholde deg til selv om du ikke liker at det skjedde, og så bør du forholde deg til dagens situasjon som en annen del av virkeligheten. Du virker helt fiksert på at når noe ikke burde ha skjedd første gang, klarer du ikke å gå videre til at det faktisk har skjedd. Hva med et raskt byks til nåtid?

5 liker  
Kommentar #15

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Stråmannsargumentasjon

Publisert over 3 år siden

Takk for praten, og ha en god søndag!
:-)

4 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Takk for praten, og ha en god søndag!

............. sa han og flyktet når han ble avkrevd svar. 

3 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Panikk og paranoia?

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Derfor kan  idag "det utenkelige" skje gang på gang på tross av spådommene til en bortimot enstemmig journalistisk ekspertise: Storbritannia kan melde seg ut av EU, Usa kan velge Donald Trump som president, og Arbeiderpartiet kan tape et valg i Norge.  Etterdønningene ser vi hver dag hos journalistkorpset:

Panikk og paranoia over å ha mistet monopolet på å beskrive virkeligheten...

Hvor ser du denne panikken og paranoiaen, Søyland?  Hvordan arter den seg, og hvem er de paniske og paranoide?

Forholdet mellom Storbritannia og EU har alltid vært problematisk.  Trump ble angivelig selv overrasket over at han vant presidentvalget - og det er ikke første gangen Arbeiderpartiet taper et valg.

2 liker  
Kommentar #18

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
For alle som kjenner litt til arbeiderpartiets historie fra før krigen og frem til i dag, så kjennetegnes i alle fall flere av maktskiftene der av en rekke konspiratoriske grep og ikke så lite paranoia.

Frem til idag har de med god hjelp av dyktig manipulasjon og lojale medspillere sentralt plassert i nøkkelposisjoner i media klart å holde det verste unna offentligheten. Men med fremveksten av alternative media og sosiale media er det ikke så lett å styre tankene til massene lenger, og spillet er blitt mye lettere å avsløre.

Det har vært svært tøffe tak i Arbeiderpsrtiet, også grove overtramp. I mellomkrigstiden handlet det om politisk linjevalg, i etterkrigstiden handlet det mye om utenrikspolitikk. Vi har ikke den typen sylskarpe politiske motsetninger i partiet idag. Maktkampen mellom Jagland og Stoltenberg var skitten, men vi har sett verre.

Det vi vet om dette har i stor grad blitt avslørt av Lund-kommisjonen, historikere, journalister og folk som stod midt i det. Metoo-kampanjen er drevet frem på Internett og slik sett kan vi si at anklagene mot Giske indirekte har kommet frem på grunn av Internett. Men journalister i de etablerte mediene har i høyeste grad vært med på avsløringene. Når det gjelder Arbeiderpartiet mer generelt har Internett vært kilde til mer spekulasjoner og ville rykter enn genuine avsløringer.

1 liker  
Kommentar #19

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Da fikk moralistene det som de ville

Publisert over 3 år siden

Giske ble støtt ned like før han nådde toppen av maktpyramiden, uten lov og dom, og uten å være i nærheten av den type stillingsvern som vanlige LO-ansatte har.


Men jeg har mine tvil om at det blir særlig mye ro i Arbeiderpartiet av den grunn...


3 liker  
Kommentar #20

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Giske ble støtt ned like før han nådde toppen av maktpyramiden, uten lov og dom, og uten å være i nærheten av den type stillingsvern som vanlige LO-ansatte har.

Å være nestleder i et parti er noe annet enn å være ansatt. En partileder er avhengig av tillit, og har han eller hun ikke denne tilliten spiller det liten rolle at vedkommende ikke har gjort noe ulovlig.

3 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Giske ble støtt ned like før han nådde toppen av maktpyramiden, uten lov og dom, og uten å være i nærheten av den type stillingsvern som vanlige LO-ansatte har.

På den annen side, hvorfor støtter du en moralisme som gir personer i tillitsverv adgang til å tafse på andre medlemmer? Er det en bedre form for moralisme?

4 liker  
Kommentar #22

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ny kultur i AP ?

Publisert over 3 år siden

APs nedtur startet  allerede da den svake lederen Støre måtte støttes av to(2) nestledere. Den ene en mestermanipulator med bakgrunn fra det det kalte 'Rottereiret på Møllenberg' i Trondheim, -den andre fra et ryddige og avholdent arbeidermiljø på Vestlandet. 

Kontrasten er stor mellom Møllenbergjengen og f.eks Egeland og Støre som lever i sin idealistiske drømmeverden. Fyll og kvinnetafsing er fjernt fra deres verden. Såpass utenfor deres erfaringsområde var dette at Støre ikke i sine villeste fantasier kunne begripe hva nestledere Giske holdt på med.

Det blir kanskje Islam som redder AP nå som de har fordrevet Den Norske Kirken. Den trønderske Kong Alkohol blir det i alle fall ikke. 

1 liker  
Kommentar #23

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Gjør jeg det, da?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
hvorfor støtter du en moralisme som gir personer i tillitsverv adgang til å tafse på andre medlemmer?

Jeg etterlyser bare litt mer rettsvern, også for en tillitsvalgt som er avhengig av tillit


Å hundjage en mann utenfor stupet med et såpass tynt grunnlag ligner mer på heksejakt enn å praktisere grunnleggende rettsstatsprinsipper, som du velger å kalle støtte til moralisme.

PS.
Personlig er jeg ingen stor fan av politikeren Trond Giske i særdeleshet, eller Arbeiderpartiet i alminnelighet. Jeg har aldri stemt på dem, og kommer sannsynligvis heller aldri til å stemme på dem.

1 liker  
Kommentar #24

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Selvsagt

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Å være nestleder i et parti er noe annet enn å være ansatt. En partileder er avhengig av tillit,

men har ikke også en tillitsvalgt og hans nærmeste krav på et visst minimum av retts- og personvern?

Man bekjenner seg til demokratiet og rettsstaten, men det man praktiserer minner mest om heksjakt...

1 liker  
Kommentar #25

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Om rotteracet

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
PS.
Personlig er jeg ingen stor fan av politikeren Trond Giske i særdeleshet, eller Arbeiderpartiet i alminnelighet. Jeg har aldri stemt på dem, og kommer sannsynligvis heller aldri til å stemme på dem.

Menge mener at uansett om en vinner eller taper 'rotteracet' så er en fortsatt ei rotte

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Å hundjage en mann utenfor stupet med et såpass tynt grunnlag ligner mer på heksejakt enn å praktisere grunnleggende rettsstatsprinsipper, som du velger å kalle støtte til moralisme.

Jeg vet ikke hvordan en sak som dette skulle kommet frem om ikke på denne måten. La oss si at noen hadde anmeldt Giske. Bevisene rekker kanskje ikke til fellende dom, og alvorlighetsgraden kan være generelt svak. Det later til å være snakk om upassende adferd, tafsing og klåing...... ikke noe som er straffbart uten at det foreligger andre konsekvenser av handlingene. Saken berører ikke bare interne forhold i Ap, men handlinger begått på tjenestereise for nasjonen. 

Giske er ikke jaget utfor noe stup, grunnlaget ser ikke ut til å være tynt, men rettsstatens prinsipper ser ut til å være holdt bortsett fra at Giske har innrømmet å ha krenket noen kvinners intimsfære. Moralisme? Vi forsvarer da ikke tafsing, gjør vi det da?  Hadde en mann tafset på deg tror jeg du hadde sett verdiene klart med det samme. 

1 liker  
Kommentar #27

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Da er det fare for at jeg hadde gjort som Lars Gule

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hadde en mann tafset på deg tror jeg du hadde sett verdiene klart med det samme. 

kvittert med et solid ballespark.


"Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla."

"https://www.aftenposten.no/kultur/i/g7GL0/Kurser-seg-for-a-takle-ekstreme-meninger-pa-nett"3 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Når alt dette er sagt vil jeg berømme Jonas Gahr Støre for å ha håndtert situasjonen Ap og han har havnet i på en god måte. Vi har ingen klare paralleller til dagens situasjon, og han har vært nødt til å ta det hele fra scratch. Det er sannelig ikke dagligdags at et parti mister sin nest mest profilerte politiker på denne måten. Giske har begått det største politiske mageplask i nyere norsk politisk historie. Jeg har lett i erindringen, men kommer ikke på noe større fall fra den tarpeiske klippe. Samtidig har partiledelsen vært nødt til å gå opp nytt landskap og finne en vei hvor ingen har gått før dem, ingen i noe parti eller tilsvarende knyttet til norsk politikk. Gahr Støre har vist ryggrad og en styrke som mange ikke trodde han hadde i seg, Det står ham til ære at da situasjonen krevde det av ham, sto han opp og ble stående. Naturligvis er omstendighetene tragiske, men ut av asken stiger en fugl Phoenix. Nå har han vist at den statsmannen de sa bodde i ham, faktisk er tilstede. Om han kunne ville han valgt andre omstendigheter, men når alt er som det er, står han frem som seierherren. 

2 liker  
Kommentar #29

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når alt dette er sagt vil jeg berømme Jonas Gahr Støre for å ha håndtert situasjonen Ap og han har havnet i på en god måte. Vi har ingen klare paralleller til dagens situasjon, og han har vært nødt til å ta det hele fra scratch. Det er sannelig ikke dagligdags at et parti mister sin nest mest profilerte politiker på denne måten. Giske har begått det største politiske mageplask i nyere norsk politisk historie. Jeg har lett i erindringen, men kommer ikke på noe større fall fra den tarpeiske klippe. Samtidig har partiledelsen vært nødt til å gå opp nytt landskap og finne en vei hvor ingen har gått før dem, ingen i noe parti eller tilsvarende knyttet til norsk politikk. Gahr Støre har vist ryggrad og en styrke som mange ikke trodde han hadde i seg, Det står ham til ære at da situasjonen krevde det av ham, sto han opp og ble stående.

Den evalueringen er jeg enig i.

1 liker  
Kommentar #30

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Den evalueringen er jeg enig i.

Enig. Og hans opptreden på Dagsnytt 18 for 5 minutter siden, styrket den oppfatningen!

2 liker  
Kommentar #31

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Neste spørsmål for Ap nå er hvem som skal fylle skoene etter Giske. Han har hatt en solid stilling, men en enda mer solid maktbase i Trøndelag. Det er hans fløy av partiet som har holdt Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag som bastion for Ap. Lokalpolitikerne har vist seg så som så, og ordføreren i Trondheim er flere ganger avslørt med mamelukkene rundt anklene, åpenbart til ingen nytte i lys av vedvarende høy oppslutning. 

Vi som tenker anderledes enn flertallet i Trondheim har vært møtt med en bastant avvisning selv i sentrale saker hvor folket har vandret i gatene og ropt på endring. Om jordskjelvet i Ap gir et utslag på 7.5 på Youngstorget, kan det fort måles 9 i Rådhuset i Trondheim. Og fylkesordføreren i det nye Trøndelag er fra Giskes innerste krets. 

LO i Trondheim har også vært av hans støttespillere, de som for så vidt har båret opposisjonen i LO, med velsignelse fra Youngstorget. Denne kretsen har enda styggere overgrepssaker på samvittigheten, hvor den ene parten døde meget ung mens tillitsmannen (Rødt) ble beholdt lenge etterpå. Hans "straff" var at han ikke fikk delta i siste kommunevalgkamp. Først sommeren 2017 var han ute av sine posisjoner, og da av andre grunner. LO sentralt tuktet dem ikke før ved siste kongress, da de ble nektet deltagelse fordi de for sterkt tok avstand fra LOs sentrale plattform. Det er stor forskjell på håndteringen av sakene. Giske skal ikke lastes for dette, men denne delen av bevegelsen er en del av hans fundament. 

Giske vil derfor etterlate seg et gapende hull i Ap og bevegelsen. Som den store lederen har han hatt et nettverk, men neppe noen som er like store og kan gjøre ham rangen stridig. Det vil ta tid for bevegelsen og støttespillerne å organisere seg på nytt på en like solid måte. Ordføreren i Trondheim mistet sin kronprins pga skyggelagte affærer for et år siden. Giskes gjerninger var mulige fordi mange som visste tiet og aksepterte. Om det kommer en utlufting kan flere lik falle ut av skapene. Her er det snakk om en hel kultur som må revideres. 

Kortene må legges på nytt både lokalt og sentralt. Både politisk og personlig vil konsekvensene ha et format vi enda ikke aner. Det er uro i storkoalisjonen i Trondheim. Først var det Krf og så var det litt Venstre, og nå rasler SV med sabelen sin. Det politiske monopolet kan ryke om atten måneder, og det vil ikke være en dag for tidlig, etter seksten år ved makten. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere