Bernt Torvild Oftestad

128

Hvorfor ble Gud menneske?

Har ikke Jesu død et formål som går ut over det naturlige? Diskusjonen om forsoningen bør begynne med dette grunnspørsmål.

Publisert: 2. jan 2018

Når forsoningslæren kommer på den teologiske dagsorden, vises det naturlig nok til middel­alderteologen, filosofen og erkebiskopen Anselm av Canterbury (1033-1109). Det var hans teori om forsoningen ved Kristi verk på Golgata som kom til å prege både katolsk og evangelisk-luthersk kristendomssyn. Det var i boken Cur Deus homo, som kom ut kort før 1100, at han utviklet sitt syn.

I Cur Deus homo ville Anselm ved et fornuftig resonnement forsvare kirkens lære om frelsen. Målet for mennesket er å få del i udødelig­heten. Men ved syndefallet kom det på avveier. Ved at Gud ble menneske i Kristus Jesus ble det åpnet en ny vei. For ved sin død har gudmennesket Kristus gitt verden livet tilbake.

For Anselm blir frelse og forsoning bestemt ut fra treenighetslære og læren om Kristi gudmenneskelighet. Et kjernepunkt blir da forholdet mellom Faderens og Sønnens vilje. Anselm ser Kristi lidelse – fra Getsemane til døden på Golgata – som et uttrykk både for Faderens og Sønnens vilje. Kristus blir ført inn i, og han går selv frivillig inn i syndens og dommens onde skjebne, den som er blitt menneskenes lodd på grunn av synden.

Fordi det naturlige mennesket Ikke ærer Gud og handler mot hans orden, er det underlagt Guds straff. Kristus, gudmennesket, den nye Adam, blir av Faderen hengitt i døden og går også selv inn i den straff mennesket har fortjent, Han, Sønnen, ofrer seg frivillig til ­Faderen. Dette er for oss en stedfortredende offerhandling som «oppveier» eller «erstatter» våre synder. Med sin forsoningsteori, det vil si svaret på spørsmålet: Hvorfor måtte Gud bli menneske? mener Anselm å ha gitt et (trinitarisk) bevis for frelseslæren i GT og NT.

Anselm tenker frelseshistorisk inklusivt, slik at bibelske motiver som for eksempel finnes i Jes 53, og som utmyntes i NT, er en del av kirkens frelseslære. Slik også hos apostelen Paulus: «Kristus døde for oss i overensstemmelse med skriftene (…)» (1. Kor. 15,3).

Mange jødiske ledere (men ikke alle) ville ha Jesus av veien. Pilatus ville unngå tumulter. Dette er «naturlige» årsaker. Men har ikke Jesu død et formål som går ut over det naturlige? Diskusjonen om forsoningen bør begynne med dette grunnspørsmål.

Bernt T. Oftestad, 
professor emeritus

4 liker  
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg setter pris på at du skrev om dette. Det er veldig godt skrevet, samtidig som det er en viktig puslebit for oss troende som vi behøver i vår vei med Herren, forsoning. Tusen takk for opplysende tekst. Fortsett med slike innlegg, ville gjerne ha sett at andre kom med utfyllende kommentarer til dette. Ren forkynnelse synes jeg. Vi må se bort fra de naturlige årsakene og se til den guddommelige stedfortredelsen som Han gjorde for oss, for menigheten på korset.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Førstegrøden

Publisert nesten 4 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.
«Kristus døde for oss i overensstemmelse med skriftene

Ja, det er i full overensstemmelse med 1.Kor.15.22-23, men også med Rom.5.12-18 og Åp.14.1-5. 

Førstegrøden er et bilde på innhøsting som forklares hos Matt.13.

Kommentar #3

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Forsoningslæren og Skjærsilden

Publisert nesten 4 år siden

Hvorfor er Forsoningslæren viktig? Blir ikke ens syndige liv avgjort i Skjærsilden uansett? Kan ondskap (les: ondskapsfull mentalitet) komme til Himmelen? Er det ikke bare å gjøre det Gode, holde De 10 Bud og Den gyldne regel så godt man kan? Jesus, i Det nye testamente, sier man bare trenger å holde De 10 bud for å få evig liv (i Himmelen). Blir ikke dette dermed budskapet fra Det nye testamente også? Kan Gud godta ondskap i den sjelen som skal til Himmelen? Godtar Gud ondskap i sjelen her på jorden? Fører ikke ondskap i sjelen til mere ondskap i sjelen? Hvis man har ondskap i sjelen, blir ikke bibellesningen og forholdet til Gud også fjern? Vil ikke ondskap i sjelen vanskeliggjøre forholdet til Gud?

Mitt standpunkt: ved Guds tempel og ved den gode sjelen så lever man i henhold til Guds ord og da kommer man til Himmelen! Har man gjort noe galt, men har god samvittighet så blir det vel litt Skjærsilden før Himmelen, ingen Forsoningslære nødvendig!

1 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Forsoningen er fullstendig, ikke delvis

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er Forsoningslæren viktig? Blir ikke ens syndige liv avgjort i Skjærsilden uansett? Kan ondskap (les: ondskapsfull mentalitet) komme til Himmelen? Er det ikke bare å gjøre det Gode, holde De 10 Bud og Den gyldne regel så godt man kan?

Frelsen innebærer at synd blir tilgitt, og det er Jesu død og oppstandelse som har gjort det mulig. I Paulus' andre brev til korinterne, kapittel 5, vers 18:19, står det: 

"Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss."


Det er altså ikke vårt gode liv, vandringen her, som fører til forsoningen og bringer en til himmelen. Var det slik . ble ingen frelst.

1 liker  
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.
Men har ikke Jesu død et formål som går ut over det naturlige?

Jeg limer inn i denne tråden en kommentar jeg skrev på en annen tråd:

1. Mos 1, 28

28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!


Da jeg en kort tid var student på MF tilbake til år 2000, fikk jeg i kantina fra andre studenter spørsmålet: "Hva er meningen med livet?"

Jeg synes det spørsmålet passer inn i det ovennevnte sitatet.

Jeg husker jeg tenkte at det er helt umulig å svare på. Selv om det hadde vært slik at jeg hadde studert i titalls år (noe jeg altså ikke har gjort?, hadde lest alle verdens bøker - kunne jeg aldri svare på det spørsmålet.

Men svaret kom til meg der og da: "Meningen med livet er å være et lem på Jesu legeme."

Dette svaret grunnet jeg på i mange år.  Hva betød svaret jeg ga?

Noen år senere var jeg hos en fysioterapeut og fikk behandling.  Liggende på benken fikk jeg spørsmålet: Hva er det viktigste i livet?

(Litt av noen spørsmål å få fra folk jeg egentlig ikke kjente særlig godt). 

Jeg svarte at det viktigste i livet er kjærligheten, for uten kjærlighet vil livet bare være mørkt og trist. (Også det svaret bare kom til meg.)

Etter dette begynte svaret jeg ga i MF kantina mange år tidligere - langsomt å demre for meg.

Meningen med livet er  altså å være et lem på Jesu legeme - og samtidig er det viktigste i livet kjærligheten?

Å tro er å være et lem på Jesu legeme - Jesu legeme bygges større og sterkere  for hver den som tror - helt fram til kjærligheten (Gud) er sterk nok til det endelige oppgjøret.  (Og det har vært mange troende de siste 2000 år.)

Jesu 2. komme, skjer da Jesu legeme er stort og sterkt nok  Det er den kosmiske kampen Jobs bok viser oss - at kjærligheten endelig overvinner det onde.  Først da får alle som tror komme helt fram til paradiset.

Mellomløsningen har vært at Jesus nå er i dødsriket.  Der har jeg selv vært og kjent den enorme rene kjærligheten og fred. 

Etter den avgjørende kampen er vunnet av Jesus, skal de som blir frelst bo i evig tid i Herrens hus.  Salme 23, 6.

Kampen om å vinner over ondskapen gjelder ikke bare for vår verden, men ondskapens utryddelse i hele universet.

Det er enorme krefter - både kjærligheten og ondskapen.  Vi forstår de ikke, men ut fra det Jobs bok forteller er det enormt og helt uforståelige krefter i sving.  Uforståelig for oss.  Vi kan ikke begripe den med vår forstand.

De som tror blir skjermet av kampen, verden er skjermet av kampens råskap og krefter i stor grad, men vi vil merke den.  

Det er en kamp der kjærligheten til slutt vil være seierherren.

1 liker  
Kommentar #6

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Mitt standpunkt: ved Guds tempel og ved den gode sjelen så lever man i henhold til Guds ord og da kommer man til Himmelen! Har man gjort noe galt, men har god samvittighet så blir det vel litt Skjærsilden før Himmelen, ingen Forsoningslære nødvendig!

Hvem har gitt deg denne lære?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #7

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Noe sier meg det ikke kan være "tortur av barn" heller...

Publisert nesten 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er altså ikke vårt gode liv, vandringen her, som fører til forsoningen og bringer en til himmelen. Var det slik . ble ingen frelst.

Noe sier meg det ikke kan være "tortur av barn" heller... Jeg kan ikke se hvordan onde mennesker skal bli frelst. Er ikke ondskap en vurdering fra Gud? Gjelder ikke De 10 bud lengre? Osv.

Kommentar #8

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Det står vel i Bibelen?

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem har gitt deg denne lære?

Du kan jo bare slå opp "Guds tempel" og alt det andre. De 10 bud gjelder vel fremdeles for en grunn. Skal det virkelig være greit å gjøre ondskap og fremme ondskap som livsvei rett ut av Bibelens ord? Bibelens ord må vel være godhet og kjærlighet og ikke ondskap og hat? Dette kommer til et spørsmål om troverdighet for tolkning og "logical soundness" for den logikk som legges til grunn for tenkning. Hvis vi vitenskapelig undersøker onde mennesker, er det da Bibelens ord de tenker mest på?

Kommentar #9

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Hedningekristen? Hva er det?

Publisert nesten 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er altså ikke vårt gode liv, vandringen her, som fører til forsoningen og bringer en til himmelen. Var det slik . ble ingen frelst.

Når du beskriver deg selv som "hedningekristen" så værsågod! Her http://www.verdidebatt.no/innlegg/11710036-barnedap?side=1#svar-11710345.

Jeg er ihvertfall ikke hedningekristen, men heller moderne, moderat kristen som i vanlig kristen eller "reasonable" kristen. Det synes klart for meg hvorfor du svarer som du gjør!

Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Når du beskriver deg selv som "hedningekristen" så værsågod!

Ja, men det er vel du også. Du er vel ikke jøde, vel? Jesus som var jøde, kom til jødene med sitt budskap om frelse, men de forkastet ham og  hans budskap. Evangeliet ble så ført videre til hedningefolkene, dvs. de som ikke var jøder. Paulus ble utvalgt som den som skulle gjøre det. Betegnelsen "hedningekristen" gjelder da alle oss som den gang og nå kommer til tro på evangeliet. Ikke noe kontroversielt i det , vel?

 

3 liker  
Kommentar #11

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
Du kan jo bare slå opp "Guds tempel" og alt det andre. De 10 bud gjelder vel fremdeles for en grunn. Skal det virkelig være greit å gjøre ondskap og fremme ondskap som livsvei rett ut av Bibelens ord? Bibelens ord må vel være godhet og kjærlighet og ikke ondskap og hat? Dette kommer til et spørsmål om troverdighet for tolkning og "logical soundness" for den logikk som legges til grunn for tenkning. Hvis vi vitenskapelig undersøker onde mennesker, er det da Bibelens ord de tenker mest på?

Du skriver: "Det står vel i Bibelen?" Det gir meg et inntrykk av at du ikke er sikker, så skriver du videre: " Du kan bare slå opp "Guds tempel" og alt det andre. De 10 bud gjelder vel fremdeles for en grunn...." 

Du unnviker mitt spørsmål som var: "hvem har gitt deg denne lære?" i forhold til kommentar 3. 

Jeg har ikke sagt noe om at det er greit å gjøre ondskap og fremme ondskap som livsvei utifra Bibelen. Jeg ønsker bare å vite hvem som har fortalt deg det du tror på. Går du i en katolsk kirke, er det katolsk lære for eksempel? bare spør siden du nevner dette med skjærsilden.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere