Åshild Mathisen

108

Fakta i konspira­sjonsteorienes tid

Nettet trekkes mot ytre høyres konspiratoriske fortelling om Norge. Da må vi andre gi stemme til en annen fortelling om samfunnet.

Publisert: 30. des 2017

Både nasjonalt og internasjonalt har dette året vært preget av kampen om og for sannheten. Det har handlet om informasjonskrig, fake news og konspirasjonsteorier. Vi må innse at fortellingen om samfunnet vårt er en kamp vi alle må delta i.

Selvoppfyllende profetier

Vi er mange som mener vi lever i et godt samfunn, som har tro på fremtiden. Men det skaper ikke trafikk på Facebook – vi ser ikke vår egen fortelling igjen på nettet. «En forsiktig hypotese er at kraftige personangrep og sterkt kritiske budskap har lettere for å få gjennomslag på sosiale­ ­medier. De har langt større spredningspotensial enn budskap om at alt er i orden og at vi bør fortsette med business as usual.» Det sier Anette Novak, direktør for det svenske digitale publisitets­byrået Rise Interaktive.

Og myten kan påvirke virkelig­heten. Morgenbladet skrev nylig om hvordan det på den ytre høyre­siden er en bevisst strategi for å skape inntrykk av at de er mange ved å koordinere innleggene sine og dominere kommentarfeltene. Selv om de i realiteten er få, får de stor plass i mediene fordi argumentene ­deres er drøye og omfanget virker massivt. Vi kan altså lures til å tro at polarisering, konflikt og splittelse dominerer samfunnet. Den påvirker også oss journalister, som fanger opp det som skaper klikk og trafikk.

Veldig sikre

Tilhengere av konspirasjonsteorier plukker de fakta som taler for teorien deres. De er veldig sikre på at de har rett. Ofte vil de også mene at det eksisterer en sammensvergelse for å holde den egentlige sannheten skjult for folk.

Som journalister og redaktører skal vi avdekke slike konspirasjonsteorier. Samtidig blir vi selv utsatt for konspirasjonsteorier.

Selv har jeg opplevd at det fremsettes en spekulasjon på ­etternavnet mitt. Et angivelig manglende moralsk oppgjør i min familie etter krigen bekrefter Vårt Lands angivelig anti­semittiske tendenser. Påstand­ene er så ville at vi tror de vil falle på sin egen urimelighet. De gjør det ikke. De faller ikke. De likes og deles. Av ressurssterke­ mennesker, ja selv av folkevalgte. Ingen leter etter fakta som begrunner påstanden eller som kan avlive den. En merkelapp er festet. Man anklages for noe noen andre har gjort på en måte som det er umulig å forsvare seg mot.

Manglende tillit

Konspirasjonsteorier springer ut av en opplevelse av at tilværelsen er utrygg og uoversiktlig. De er en måte å skape orden i tilværelsen. Man har fått en forståelse av hvordan ting henger sammen. Og verden blir stadig mer uoversiktlig og kompleks.

Konspirasjonsteorier er noe som særlig blomstrer i land der det ikke er ytringsfrihet, der de offisielle mediene er propagandakanaler for myndighetene.

Derfor er det et faresignal at konspirasjonsteoriene og myter­ om skjulte sannheter blomstrer opp i våre samfunn. Det er et utslag av manglende tillit til mediene­. Sosiale medier oppfattes som redningen, at det er algoritmer som styrer – ikke en redaktør, skremmer ikke. Når tilliten til mediene synker, blir teknologien redningen.

Og det gjelder ikke bare de ­destruktive kreftene. Også de som vil bringe frem noe positivt, gir opp tradisjonelle medier.

Har jo Youtube!

I høst deltok jeg på et arrangement i Filadelfia­kirken, der sosiale­ ­medier ble hyllet av kristen ungdom. Der kunne de få frem et positivt budskap når de tradisjonelle ­mediene ikke ville.

«Hva skal vi med aviser», spurte en. «Vi har jo Youtube!» Han oppfordret alle i salen til å bruke sosiale medier for å få frem sitt budskap. Den urbane gjengen med ungdom opplevde seg stigmatiserte og marginaliserte som kristne i dagens samfunn. Som redaktør var jeg forberedt på kritikk, men opplevde noe verre: likegyldighet.

Ungdommene der opplevde ikke at de trengte de tradisjonelle mediene.

Mediene må bære et med­ansvar for at det er blitt slik. For eksempel er politisk journalistikk altfor ofte konsentrert om spillet og for lite om innhold og de reelle politiske utfordringene og hva politikerne gjør med dem. Og Vårt Land anklages for det samme i en religiøs sammenheng: at vi bare vil ha spill og konflikt. At vi bare har banket på døren når vi lukter noe ­negativt å skrive om.

Sannferdig bilde

Dette har vi i Vårt Land tatt tak i. For dersom grunntesen for journalistikk er at verden er full av møkk som vi skal grave opp, bekrefter det også en grunnleggende konspiratorisk tilnærming til verden. Skal vi vise frem et sannferdig bilde, må vi også vise frem det positive som skjer der ute. Det er bare ikke gitt hvordan det skal bli interessant innhold – men det er vår jobb å lete i den journalistiske verktøykassen for å løse det. Når nyhetspulsen har flyttet seg til nettet, når kristenheten fragmenteres, er det vår jobb å lete etter de lange linjene. Tendensene og trendene som preger folks trospraksis og fellesskap.

Kristne sårbare

Vi har en stor jobb foran oss som et medium som skal vise frem det fler­religiøse Norge. For som medier treffes vi altså ikke bare av de økonomiske konsekvensene av at folk har tilgang til innhold og muligheter til å publisere som følge av sosiale medier. Mange ungdommer kjenner ikke til medienes rolle som sentral del av vårt demokrati. Vi må bli flinkere å fortelle at selv om alle har tilgang til å ytre seg på sosiale medier, er det ingen demokratisk debatt som utspiller seg. Nett­debatten er ikke så åpen som mange tror, noe den nevnte­ ­­koordinerte innsatsen fra ytre høyre viser.

Mens det er liten forbindelse mellom konvensjonell religion og konspirasjonsteorier, endrer bildet seg når religionen blir mer marginal, og samtidig beveger seg i politisk retning.

Professor i religionshistorie Asbjørn Dyrendal peker på at det er blant politisk høyre­orienterte kristne du finner den ­tydeligste orienteringen mot konspirasjonsteorier i ­Norge. Dette er også bildet man ser ­internasjonalt.

Kristne treffes av dette fenomenet, fordi vi er i ferd med å bli en marginalisert gruppe i samfunnet. Samtidig har vi et sterkt ønske om å finne mening og sammenheng. Når man opplever skepsis til både institusjoner og myndigheter som ikke anerkjenner ens egen religion – kombinert med mistilliten til verdslig vitenskap, kan kristne grupper bli sårbare for konspirasjonsteorier.

Kamp for sannheten

Mediene skal drive kritisk journali­stikk, det er vårt oppdrag. Men vi skal også skrive om det vesentlige, og om de virkelige utfordringene. Slippe til mange syn og motforestillinger, men ikke ukritisk spredning av fordommer og myter.

At vi tar klart standpunkt på leder- og kommentarplass er ikke til hinder for mangfold, men skaper en tydelighet som motvirker spekulasjoner om skjulte motiver.

Mediene er ikke lenger en maktinstitusjon som definerer virkeligheten. Flere kan ytre seg. Det kan komme noe godt ut av det. Vi som medieinstitusjon må legge øret til bakken for å finne ut hvordan vi kan stille de riktige spørsmålene i en komplisert tid.

Men demokratiseringen av den offentlige debatten betyr også at kampen for en opplyst samtale, for fakta og sannhet, ikke lenger bare er et ansvar for noen få. Når alle har blitt sin egen redaktør, har kampen mot konspirasjonsteorier blitt et grasrotprosjekt.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Professor i religionshistorie Asbjørn Dyrendal peker på at det er blant politisk høyre­orienterte kristne du finner den ­tydeligste orienteringen mot konspirasjonsteorier i ­Norge. Dette er også bildet man ser ­internasjonalt.

Ekstreme religiøse er sin egen verste fiende. Det er deres forklaring og deres dom. "Straffen" blir at de ikke lenger har definisjonsmakt. Når de mest outrerte ytringer møtes med "ja, særlig"....... "særr azz......." da har de ikke lenger noe publikum. Hva gjør de da? Trekker seg tilbake til småbruket sitt og finsliper profilen sin, eller som noen ytterst få, blir handlekraftige. I dette bildet er det likevel viktigst at de ikke får øket oppslutning, at de ikke finner nye tilhengere. Dette stopper seg gjerne selv fordi det blir for spesielt for et folk som har mildnet sitt trosuttrykk, og som ikke tror på hva som helst lenger. For dem er ikke synd synd lenger, for i deres verden finnes det mer enn nok nåde til alle. Der klarer ikke de ekstreme å nå frem, og det er vanlig at mennesket vil skape og leve fritt, ikke være tynget av noe som hindrer en normal livsførsel. 

Jeg har mange ganger spurt ekstreme som er motstandere av tidsånden om de kan tidfeste når ånden var god. Jeg får aldri noe svar. De reaksjonære vil bare bevare den tid de trivdes i før de sluttet å utvikle seg og følge med på samfunnets utvikling. De vil gjerne beholde sitt verdensbilde i fred. Slik blir de akterutseilt. Dette former seg til deres egen plage fordi de blir mer og mer på utsiden. Det virkelige liv ligger på veien inn mot hovedstrømmen hvor man kan dele gleder og sorger, vekst og utvikling, vinning og tap. I stedet velger man å bare sture for seg selv, og gleden er liten. 

VD og VL har lagt VD åpen for ekstremister. Det er ingen grenser for hva de med youtube som nyhetskilde får lov å si her om igjen og om igjen. VD er ofte noen ekstremisters blogg slik fotballag har sine blogger. Forskjellen er at fotballbloggerne skriver om den blinde kua som dømte i kampen, og om de som aldri var med i deres lagoppstilling og som derfor viste seg udugelige, og dette var treneren om varslet på forhånd! Det er bare å bytte ut noen invektiver så ser man at VD er en religiøs fotballblogg. Er det slik det skal være? 

Skal de troende overleve i fremtiden må vi alltid være en del av tidsånden og forstå Skrift og samtid like godt for å danne en symbiose, en synergi som er gyldig for en ny tid. Det er lov å være uenig i dette, men bør man få lov å skjende debatten? I kommentarfeltene i andre aviser blir de verste rasistiske og hatske utfallene slettet når det er snakk om fotball. På VD får man lov å eksellerere i hat og nedrigheter, dehumanisering og objektifisering av anderledes tenkende. Er dette i tråd med forutsetningene? 2018 må gjerne bli et år for reformasjon av VDs plattform slik at det går an å snakke om seriøse emner mer enn å bli overskygget av hat, svake kulturelle verdier og dårlig oppdragelse. Og liksom i Guds navn! Ja, særlig. Særr azz!

4 liker  
Kommentar #2

Trygve Berget

0 innlegg  26 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Veldig bra artikkel. Toppaktuelt innspill i dagens sosiale medier. Det er så skremmende å lese hva folk støtter av useriøse påstander. Mange ganger blir jeg helt målløs. Det verste jeg har sett  var å ta stilling til om korset skulle fjernes fra offentlige bygninger mht til ivaretakelse av muslimer. Man skulle bare svare ja eller nei. Man brukte et kristent symbol for å fremme islamfobi. Jeg fant ikke siden igjen, men skulle gjerne  ha skrevet imot en slik  side. Det skremmer meg også at høyt utdannet kristenkonservative  som  så lett lar seg rive med i  de mange usaklige og ensidig innspill på sosiale medier. Jeg forstår det bare ikke. Utdanning skal nå være rettet inn mot evnen til å innta en kritisk tenkning og søke etter motargumenter. Det er dette VårtLand gjør, og for all del fortsett med det. Ordinære media er livsviktige i denne sammenhengen. Det er mange ganger jeg lurer på hvor lenge en får beholde demokratiet. 

4 liker  
Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Da vi nå tydelig nærmer oss timen der det blir vanskelig for troende å være med på lasset inn i . eller for den del - få aksept for plass i kaossamfunnet som kommer av en miks av liberalisme og globalisme, så burde redaktøren etterstrebe en journalistikk som hadde fokus på samhørighet og brødrenes samfunn.

Det drar seg til - mørket blir mørkere og mange "kristne" vil ende opp sammen med pk, trendy og tidsånden, mens de troende - de levende troende vil oppleve å være i et stadig sterkere lys - stadig i en sterkere relasjon med det guddommelige og himmelsk inngripen i vår vandring gjennom livet.  Økt terror og vold - økende pervesjon - mot disse krefter og makter reiser Gud opp de levende troende - menigheter - til å være en forløper for herligheten som er i vente.

5 liker  
Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Selektive virkelighetsbeskrivelser.

Publisert over 3 år siden

I dagens medieverden er det vanskelig å lyve. Det vil raskt avsløres. Medienes problem er derfor ikke sannhetsgehalten i det som skrives. Det er hva som fortelles og hva som ikke fortelles, som er problemet.

Når svenske medier forteller meg at Malmø siden november har vært utsatt for 4 gjengvoldekter er dette sant. Når RT forteller meg at Malmø siden november har vært utsatt for 4 gjengvoldtekter begått av asylanter er det også sant. 

Her er ingen «Fake news», men de forteller ulike deler av virkeligheten, Mitt spørsmål til Mathisen er: Hvorfor gjør de det? Og hvis hun svarer ærlig, hva vil jeg da tenke om henne som journalist og hennes organ VL.?

Obama snakker i et intervju om at folk lever i «alternative virkeligheter».

Skal mediene henge med må de gi rom for flest mulig av disse ulike virkelighetsbeskrivelsene i stedet for i fellesskap å bure seg selv innne og opponentene ute bak begrepet «konspirasjonsteorier» som sikkert er velegnet som selvrettferdiggjøring for å unnslå viktige deler av virkeligheten, men neppe egnet til å skape konstruktiv debatt og tillit..

Men dette forutsetter medier preget av mangfold. Og her kommer alternativmediene og sosiale medier inn og forårsaker det gledelige at jeg som en eldre mann er fullstendig enig med ungdommene Mathisen har møtt: «Hva skal vi med mediene?»


10 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja!

Publisert over 3 år siden
Trygve Berget. Gå til den siterte teksten.
Veldig bra artikkel. Toppaktuelt innspill i dagens sosiale medier. Det er så skremmende å lese hva folk støtter av useriøse påstander.

Helt enig!

1 liker  
Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Ja, takk - begge deler

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Men dette forutsetter medier preget av mangfold. Og her kommer alternativmediene og sosiale medier inn og forårsaker det gledelige at jeg som en eldre mann er fullstendig enig med ungdommene Mathisen har møtt: «Hva skal vi med mediene?»

Bra kommentar.
Men dog BÅDE sosiale medier men også profesjonelle, i den grad de gjør seg fortjent til å lyttes til.

Sannheten er det første offer i krig, sies det.  Det gjelder også den daglige virkeligheten.  Ikke minst i et devaluert/ de-kristent samfunn der nåden er så stor at det ikke er så nøye med sannheten lenger.  -  "Vi er jo uansett frelst, hva enn vi gjør, hvilken motivasjon vi enn har i våre hjerter".(?) 

Å fordreie, å diskreditere, å utelate og å i siste instans å lyve - det er vel greit? Himmel, here we come. Inklusive med våre korrupte hjerter... Så får vi se hvor lenge et slikt himmelsk land kan vedvare.

3 liker  
Kommentar #7

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Samfunn med åpne landskap for deltakelse.

Publisert over 3 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.

Konspirasjonsteorier er noe som særlig blomstrer i land der det ikke er ytringsfrihet, der de offisielle mediene er propagandakanaler for myndighetene.

Derfor er det et faresignal at konspirasjonsteoriene og myter­ om skjulte sannheter blomstrer opp i våre samfunn. Det er et utslag av manglende tillit til mediene­. Sosiale medier oppfattes som redningen, at det er algoritmer som styrer – ikke en redaktør, skremmer ikke. Når tilliten til mediene synker, blir teknologien redningen.

Og det gjelder ikke bare de ­destruktive kreftene. Også de som vil bringe frem noe positivt, gir opp tradisjonelle medier.

Takk til Vårt Land/ de medier som gir åpne rom for dialog og samhandling.  De bevarer troen på at virkeligheten/sannheter i kraft av seg selv og sin eksistens, har livets rett.  De bevarer troen på Gud.

1 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Da vi nå tydelig nærmer oss timen der det blir vanskelig for troende å være med på lasset inn i . eller for den del - få aksept for plass i kaossamfunnet som kommer av en miks av liberalisme og globalisme, så burde redaktøren etterstrebe en journalistikk som hadde fokus på samhørighet og brødrenes samfunn.

Det drar seg til - mørket blir mørkere og mange "kristne" vil ende opp sammen med pk, trendy og tidsånden, mens de troende - de levende troende vil oppleve å være i et stadig sterkere lys - stadig i en sterkere relasjon med det guddommelige og himmelsk inngripen i vår vandring gjennom livet.  Økt terror og vold - økende pervesjon - mot disse krefter og makter reiser Gud opp de levende troende - menigheter - til å være en forløper for herligheten som er i vente.

Pussig at en dystopi og fortelling om en verden som ikke finnes dukker opp i en tråd om virkelighetsorientering, sannhet og varsom omgang med ekstreme teorier. Det finnes intet kaossamfunn her, Nygaard. Du lever i den største trygghet verden kan fremskaffe. Her i vårt land er det så trygt som noe sted kan bli. At du ikke ser det slik har ingenting med omverden å gjøre. Det er ditt syn, din holdning og din oppfatning. Den finner dog ikke rot i noen virkelighet fra Lindesnes til Longyearbyen. Verden har knapt noen gang sett så lys ut for Norge og nordmenn som i dag og mørket er ikke mer. 

3 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Men dette forutsetter medier preget av mangfold. Og her kommer alternativmediene og sosiale medier inn og forårsaker det gledelige at jeg som en eldre mann er fullstendig enig med ungdommene Mathisen har møtt: «Hva skal vi med mediene?»

Godt spørsmål. Hva sier Vlad Putin om dette?

2 liker  
Kommentar #10

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Om å svømme medstrøms

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes intet kaossamfunn her, Nygaard. Du lever i den største trygghet verden kan fremskaffe. Her i vårt land er det så trygt som noe sted kan bli.

Njål: Hvilken virkelighet lever du i?
Har vi det så bra så?  Er det ingen fordreining av sannhet, - unnlatelser, unnfallenheter og svik?  I ytterste fall Løgn i det det norske samfunn?

68-generasjonen har ødelagt fundamentet for tillitskulturen vi engang hadde. Det er sannheten!!
De kvittet seg med Gud og dermed med krav om sannhet og rett.  Nå kan vi fritt og freidig dikte vår egen virkelighet.  Alt er relativt. Og mennesker lider under konsekvenser av det maktmenneskers forestillings-, vilje- og ønsketenkningsverden påfører samfunnet.  Norge er blitt "som alle andre nasjoner".  Bedragerisamfunn.

7 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Norge er blitt "som alle andre nasjoner".  Bedragerisamfunn.

Dessverre, frue. Dette er bare enda en dystopi. Du har ikke dekning i kristendommen for å møte verden, menneskene og livet med misantropi. Misantropien har røtter i den enkelte og kan ikke tillegges den kristne lære. 

Eller som du selv sier; nå kan vi fritt og freidig dikte vår egen virkelighet. Det er hva Nygaard og du gjør. Barn av deres tid som dere er. 

3 liker  
Kommentar #12

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Utopia eller fakta?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er bare enda en dystopi.

Erfaringsbasert viten.  Som går ut over alt man har trodd i sin oppvekst.  Norge er ikke lenger det det var.  Fordi mennesker ikke lenger respektrer verken lov eller rett, sannhet eller Gud.  Eller i siste instans andre mennesker - når det røyner på og egenbeskyttelsen slår inn.
 
Du får nok smake konsekvensene av en slik kultur når din tur kommer.

6 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Erfaringsbasert viten.  Som går ut over alt man har trodd i sin oppvekst.  Norge er ikke lenger det det var.  Fordi mennesker ikke lenger respektrer verken lov eller rett, sannhet eller Gud.  Eller i siste instans andre mennesker - når det røyner på og egenbeskyttelsen slår inn.

Takk, jeg er allerede straffet nok!:-)

På den seriøse siden, verden har ikke gått av skaftet selv om du ikke har oppdatert deg på utviklingen. Norge har aldri vært det det var. Det det var ble endret fordi det ikke var bra og fordi folk ikke lenger ville ha det slik. Derfor kom elektrisiteten, telefonen, fiberoptikken, mulighetene til å skrive på nettet vhja pc. Det har aldri vært færre forbrytelser i Norge. Helt fersk statistikk viste dette, fremlagt nå før jul. 

En forskjell er at nordmenn ikke hegner om én sannhet lenger. Vi tror mer variert og sammensatt, og ikke slik som du eller meg, men det er i tråd med at folket i 1964 valgte religionsfrihet og fikk den skrevet inn i Grunnloven. Siden har dette blitt enda mer en norsk verdi. Du forsvarer ikke norske verdier ved å spre et inntrykk av et land som har gått i hundene. Hvis Norge har gått i hundene, hva skal vi da si om Sverige og Danmark - eller USA? Din fortolkning er helt virkelighetsfjern, frue. 

3 liker  
Kommentar #14

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tja...

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Verden har knapt noen gang sett så lys ut for Norge og nordmenn som i dag og mørket er ikke mer. 

Du er jo kjent med mine 3 stadier - Endringssamfunnet preget av globalisme vs nasjonalisme - liberalisme vs konservatisme vil føre til Brytningssamfunnet der vi er nå - der MSM der VL deltar fronter det som er trendy, pk og i takt med tidsånden, mens sensur og utestengelse fra sosiale medier er fremtiden for motkreftene - enn så lenge - med president Trump ved roret, så har ikke MSM helt taket på situasjonen - de er bakpå som Mathisen hører ungdommen si - både du og jeg  - og alle andre - er nå mer eller mindre selvdrevne i hva vi leser, ser, hører og tenker - noen selvsagt mer enn andre.  Etter hvert som brytningene vokser seg til - her har vi alle merket oss at når lefties bruker vold og oppfører seg som de skulle ha vært Blitz på fluesopp, så er det rimelig stille i MSM - hvis derimot noe som ligner på noe som kan kobles på sjablonger som nazi, fascist eller rasist så skal det bare et vindpust til før det blir store overskrifter.  Kaos innbefatter og nedbrytning av paktsforhold som ekteskap mellom heterofile og familie etablert på normalt vis - oppløsning av samfunnsliv og det som sikrer en viss verdioverføring mellom generasjonene.  

Kaos kan og formidles via en liten snutt - i sin tid laget Jagger/Richard en melodi de kalte "Sympathy for the Devil - Sympathy for the Devil" is a samba rock song by the Rolling Stones, written by Mick Jagger and Keith Richards. Sung by Jagger, the song is an homage to the Devil, written in the first-person narrative from his point of view, recounting atrocities committed throughout the history of humanity. It is performed in a rock arrangement with a samba rhythm. It first appeared as the opening track on their 1968 album Beggars BanquetRolling Stonemagazine placed it at number 32 in its list of the "500 Greatest Songs of All Time".  The lyrics focus on atrocities in the history of mankind from Satan's point of view including the trial and death of Jesus Christ ("Made damn sure that Pilate washed his hands to seal his fate"), European wars of religion ("I watched with glee while your kings and queens fought for ten decades for the gods they made"), the violence of the Russian Revolution of 1917 and the 1918 shooting of the Romanov family ("I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change/Killed the Tsar and his ministers/Anastasia screamed in vain"), and World War II ("I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg raged, and the bodies stank"). The song was originally written with the line "I shouted out 'Who killed Kennedy?'" After Robert F. Kennedy's death on 6 June 1968, the line was changed to "Who killed the Kennedys?" [5]. And the answer is "when after all it was you and me", which is a way of saying that "the devil is not the other one, but eventually each one of us.   

I 1969 ble det avholdt en gratis festival med mange av verdens store artister i Altamont i Nordre California.  Sikkerhetsoppdraget ble gitt til Hells Angels - hvordan dette artet seg - og er som snutt det nærmest jeg kan anse som kaos er under avspillingen av "Sympathy for the devil" - her er det god kameraføring og et godt innblikk i både det ene og andre, men sikkerhet var det ikke hverken for artister eller tilskuere 

https://www.youtube.com/watch?v=lj6y6tohW_0 

Jo, enn så lenge har vi en hverdag vi kan håndtere i Norge - men vi vet alle hvor sårbare vi er - det skal ikke mye til for at denne hverdag endrer seg til et mareritt.  Enn så lenge har vi ikke havnet i diket som Søta Bror, men EU-diktaturet er ivrige til å få i stand sitt kaosprosjekt.

 

5 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jo, enn så lenge har vi en hverdag vi kan håndtere i Norge - men vi vet alle hvor sårbare vi er - det skal ikke mye til for at denne hverdag endrer seg til et mareritt.  Enn så lenge har vi ikke havnet i diket som Søta Bror, men EU-diktaturet er ivrige til å få i stand sitt kaosprosjekt.

Som sagt, du må til enkeltepisoder som du setter i system for å skape det virkelighetsbildet du velger å tro på, mens den egentlige virkeligheten foregår utenfor vinduene dine. Du går over bekken for å skaffe deg en virkelighet som muligens dekker et behov hos deg, men den har ingen rot i de hellige skrifter eller hverdagen her i Norge eller andre steder som daglige fenomener, men mindre vi skal til land som er herjet av katastrofer. Forsåvidt underlig at du ikke tar disse med i beskrivelsen av kaossamfunnene, men de sogner gjerne til en annen tro enn oss, så da får vel de som fortjent? Men sannelig sier jeg eder om noe menneske har fortjent å leve som offer i land hvor det hersker krig og elendighet i år etter år, av og til tiår etter tiår. Skulle vi ha fokus på kaossamfunn måtte det være for å gjøre noe for disse. Men vi vet hvordan det blir møtt. 

4 liker  
Kommentar #16

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert over 3 år siden

Bedragerisamfunn?  Hvor finner du et samfunn du kan godta, Skogøy Fjellstad?  Finnes ditt rene og ranke idealsamfunn noe sted på kloden?

3 liker  
Kommentar #17

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Kriminalstatistikk

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det har aldri vært færre forbrytelser i Norge. Helt fersk statistikk viste dette, fremlagt nå før jul. 

Statstikk er kun oversikt over menneskers innrømmelser.  De fleste forbrytelser blir aldri meldt.  Ikke fordi de ikke skjer; men fordi folk er meget dyktige til å skjule sine spor. Og omgivelsene velger ofte taushet fremfor å involvere seg. Og fordi systemet opereres av mennesker som velger minste motstands vei, fremfor sannhet. Problemet er når nye skader da skjer i tillegg til det opprinnelige - fordi det velges feige, unnfallende eller løgnaktige strategier.  Dette er ikke ukjent i blant folk flest.

Ukentlig opplæring er bl.a via kriminalserier og alle tips om hvordan folk kan slippe unna med ting. Jeg var engang selv tillitsfull og naiv, men man ser og erfarer noe gjennom livet.
 
Bibelen er rett og slett sann:  Mennesker vil ikke komme til Lyset fordi de ikke vil at gjerningene skal bli avslørt.
Derfor er også barnedåp feil, - fordi det tilslører at en himmelsk virkelighet er avhengig av menneskers hjerter, vilje og valg.  Man kan ikke som voksen skjule seg bak nåden i det uendelige dersom hjertet ikke er villig til sannhet og oppgjør/ omvendelse.
Dessverre er det de mest uskyldige som tar dette mest innover seg.

3 liker  
Kommentar #18

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Himmel på jord?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Finnes ditt rene og ranke idealsamfunn noe sted på kloden?

1

Finnes mitt drømmested her på kloden?
Egentlig ikke ;-) Men det gjorde det i større grad før.  Jeg lengter derfor ubeskjedent etter en himmelsk virkelighet.
Dog er det et allerede/ ennå ikke her og nå. Det må man leve med.

Virkeligheten i møte med menneskers feige og bedragerske hjerter, er blitt en erfaring av at det homogene Norge med forankring i kristent rettssystem og i stor grad ærlige, oppriktige hjerter ikke lenger eksisterer.  Noen områder og enklaver, kanskje.  Vestlandet og Sørlandet? Det finnes nok fortsatt mennesker som er villige til å gjøre rett, men det er lengre mellom de.  Og hvofor skulle folk gjøre rett dersom det koster dem noe - dersom det ikke finns konskvenser?  At "mennesket er godt på bunnen" er istedet en blitt en åpenbar dualistisk realitet.

Norge er blitt som andre nasjoner:  Feighet i en unnvikende omskrivende, "forestillingsskapende verden".  
Derfor trenger vi en opprusking både i teologi og samfunnsliv.  Bare gulrot fungerer ikke.  Det må finnes en lov og et ris bak speilet, er blitt min erfaring.

5 liker  
Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Sørlending

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Noen områder og enklaver, kanskje.  Vestlandet og Sørlandet?

Vel, nå har jeg vært sørlending i over 60 år, og jeg kan ikke se at samfunnet rundt meg var bedre og ærligere i min oppvekst.  Den største forskjellen er kanskje at vi hadde større skylapper i 1950- og 1960-årene :-)

3 liker  
Kommentar #20

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Før - versus nå

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

større skylapper i 1950- og 1960-årene :-)

 Lik

Større skylapper på 60-70 tallet?   Man lærer så lenge man lever.  Oppvokst i en kristen kjernefamilie/ menighetsfamilie så tror man at verden til en viss grad er som den forkynnes i ønsket retning.  Idealene fungerte i større grad - eller kanskje fordi man ikke så så mye konkret bak andres fasader.  Dog man visste jo om så mangt.

Nå er forkynnelsen annerledes. Og samfunnet er annerledes. Menneskene er annerledes.  Alt er "bare nåde" og det er ikke så nøye med sannhet og helliggjørelse. Da heller ikke rettferdighet. Da fungerer heller ikke lov og rett.

Som om man ikke tror/erfarer/kjenner at Guds Ånd er virkelig. Det er et stort tap både for den sekulære verden"Egypt" og Guds rike, spør du meg.

7 liker  
Kommentar #21

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Konspirasjonteori? = Tro om folks bevisste forsøk på samfunnsomforming?

Publisert over 3 år siden

Dersom det å påpeke bevisste virkelighetstilslørende, hemmende, omformende og tildels urettmessige virkemidler ut fra en bestemt politisk grunnholdning eksisterer, er å tenke "konspirasjon" - ja da bekjenner jeg meg som realist og med konspirastorisk tanke.   
Jeg tror til og med at manipulator og Løgnens far tidligere erkeengel Lucifer finns. Likesåvel som hans etterkommere - tallrike som havets sand - de også.

Bibelen har omtalt den virkeligehten og jeg ser det for mine øyne daglig/ jevnlig.

7 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Statstikk er kun oversikt over menneskers innrømmelser.  De fleste forbrytelser blir aldri meldt.  Ikke fordi de ikke skjer; men fordi folk er meget dyktige til å skjule sine spor. Og omgivelsene velger ofte taushet fremfor å involvere seg. Og fordi systemet opereres av mennesker som velger minste motstands vei, fremfor sannhet. Problemet er når nye skader da skjer i tillegg til det opprinnelige - fordi det velges feige, unnfallende eller løgnaktige strategier.  Dette er ikke ukjent i blant folk flest.

Tross alt, vi må basere vårt samfunn på noe, og forskning som er fagfellevurdert og statistikk er de beste kriterier for å underbygge våre antagelser og hypoteser. Du kommer ingen vei med statsstyret på følelser eller manglende kunnskap og planlegging. Igjen ser vi dystopien som står i veien for å ikke tro på eller akseptere samfunnet av i dag. 

Du sier du hadde et drømmesamfunn en gang men at det er borte. Nei, det er ikke det, men du sto igjen da toget gikk.  Samfunnet stiller krav om at vi må være der når toget går. Er vi ikke det mister vår klage mye av sin tyngde. 

2 liker  
Kommentar #23

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er ikke det, men du sto igjen da toget gikk.  Samfunnet stiller krav om at vi må være der når toget går.

Det var da en svært så frimodig og bombastisk uttalelse og slutning. Den er verken riktig eller alminnelig høflig...  
Men kanskje er jeg preget av kampen for å unngå nettopp det du omtaler:  
Retten til den rett som loven gir.

En teologi som i sin nåde hvitvasker synd og urett ubetinget, er ikke en sann kirke. Kirken/ samfunnet fremstår som mer barmhjertig enn Gud selv. Han - i motsetning til den, er Sannhetens Ånd. Han respekterte mennesker så høyt at han stilte dem/ oss til ansvar. (Og krevde at hjertet er med i det å bli født påny.)
I nettverket av det moderne klansamfunn;  der lisensierte individer velger egen- og fellesskapets beskyttelsesmekanismer fremfor å følge lovens intensjon, blir det feil.
Og kirken strør tilgivelsessukker på - uten å ville kreve gransking og omvendelse.

Jeg forstår mer og mer av Guds raseri i GT.  Og at Han tilslutt valgte å forlate sin forsamling/synagoge/kirke og sendte de i eksil i 70 år som straff.  Dog viser Han nåde; nå synliggjort med ny nåde - etter 2000 år - til det folk som han engang kalte for sitt.  Som Han elsket med evig kjærlighet, men likevel så seg nødt til å forlate.  Fordi de "ville ikke".

6 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår mer og mer av Guds raseri i GT.

Vel,  jeg er ikke messiansk av meg. Jeg tror på Jesus. 

2 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
I nettverket av det moderne klansamfunn;  der lisensierte individer velger egen- og fellesskapets beskyttelsesmekanismer fremfor å følge lovens intensjon, blir det feil.
Og kirken strør tilgivelsessukker på - uten å ville kreve gransking og omvendelse.

Jeg forstår mer og mer av Guds raseri i GT.  Og at Han tilslutt valgte å forlate sin forsamling/synagoge/kirke og sendte de i eksil i 70 år som straff.

Apropos det å uttrykke seg bombastisk...

4 liker  
Kommentar #26

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Akkurat ja...

Publisert over 3 år siden

Her har visst noen og hver mye å lære av trådstarters saktmodige og milde fremtoning. Les og lær!😊

3 liker  
Kommentar #27

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Tro på en treenig Gud :-)

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Vel,  jeg er ikke messiansk av meg. Jeg tror på Jesus. 

;-) .
Jeg er Treenig av meg...  Jeg tror på Fader, Ånd og Sønn. Alle tre hører hjemme i den himmelske dansen.  Kanskje er det en tid for ekstra fokus på hver av dem? Samt en tid for helheten.
Jeg består også selv av en treenighet:  Både ånd, sjel og kropp.  De henger uløselig sammen, selv om man kan klassifisere dem separat til en viss grad.

5 liker  
Kommentar #28

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 3 år siden

:-)


Kommentar #29

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Om det skulle være noen tvil hos deg, så var faktisk min kommentar ironisk ment....😆

2 liker  
Kommentar #30

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Lam & Løve

Publisert over 3 år siden

En tid for å være Lam og en tid for Løven ;-)

4 liker  
Kommentar #31

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Kaos kan og formidles via en liten snutt - i sin tid laget Jagger/Richard en melodi de kalte "Sympathy for the Devil - Sympathy for the Devil" is a samba rock song by the Rolling Stones, written by Mick Jagger and Keith Richards. Sung by Jagger, the song is an homage to the Devil, written in the first-person narrative from his point of view, recounting atrocities committed throughout the history of humanity. It is performed in a rock arrangement with a samba rhythm. It first appeared as the opening track on their 1968 album Beggars BanquetRolling Stonemagazine placed it at number 32 in its list of the "500 Greatest Songs of All Time".

Den Altamont-hendelsen er absolutt en skamplett på bandets rulleblad. Det skjedde på grunn av noen håpløse beslutninger om arrangementet, det hadde nok ikke noe med sangen å gjøre.

Selve sangen er genial og handler om menneskelig ondskap. Den er visstnok inspirert av boken Mesteren og Mstgarita. De som mener sangen er satanistisk bør nok sjekke teksten nøyere. Men provoserende er den.

3 liker  
Kommentar #32

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Enig i dette

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Selve sangen er genial og handler om menneskelig ondskap. Den er visstnok inspirert av boken Mesteren og Mstgarita. De som mener sangen er satanistisk bør nok sjekke teksten nøyere. Men provoserende er den

men poenget mitt er at nærmere en beskrivelse av kaos rommer gjerne ikke mange andre snutter.  Selvsagt har dette lite eller ingenting med Rolling Stones å gjøre - likeledes satanisme.  Her prøver Jagger seg på en mer dylansk vri ved å la Satan få fortellerrollen.  

In the 2012 documentary Crossfire Hurricane, Jagger stated that his influence for the song came from Baudelaire and from the Russian author Mikhail Bulgakov's novel The Master and Margarita (which had just appeared in English translation in 1967). The book was given to him by Marianne Faithfull

Jeg så for et par år siden en dokumentar fra innspillingen - jeg ble rimelig positivt overrasket både av Jagger og Richards - det ble noe genialt av en tekst som tenkt kunne utfordre troende - noe den etter min mening ikke gjør.

Jeg tenker at denne snutten forteller oss akkurat det du er inne på - hvordan vi som nasjon legger opp en politikk som gjør at vi vet at vi vil ha noenlunde samme sikkerhet og trygghet på plass hvis ... endringer vi ikke vet konskevensen av banker på vår dør i et omfang som tilsier at endringer vil det medføre enten vi liker det eller ikke.

Legger inn filmen som Jean-Luc Godard laget fra innspillingen av dette ene nummer - 

https://www.youtube.com/watch?v=AsUtCXvEiZM 

 

2 liker  
Kommentar #33

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Åtvarer mot konspirasjonar ved å spreie éin sjølv?

Publisert over 3 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Morgenbladet skrev nylig om hvordan det på den ytre høyre­siden er en bevisst strategi for å skape inntrykk av at de er mange ved å koordinere innleggene sine og dominere kommentarfeltene.

Kva og kven dannar "den ytre høyresiden"? På kva grunnlag kan redaksjonen i Morgenbladet hevde at denne gruppa har gjort ein innbyrdes avtale om å "koordinere innleggene sine og dominere kommentarfeltene"? Kvifor trur Mathisen sjølv på noko som minner sterkt om ein konspirasjonsteori, når poenget hennar er å åtvare nettopp mot slike?

Sjølv forsvarar eg velferdsstaten og vil gjerne ta vare på eit samfunn med små økonomiske forskjellar. Ikkje minst pga dette vil eg ha lågast muleg innvandring, særleg av dei som både yrkesmessig eller kulturelt vanskeleg let seg integrere. Kva er høgreorientert ved eit slikt syn?

Eg har lenge meint den liberale innvandringspolitikken kjem av naive politikarar, som har gitt etter for press frå media og hjelpeorganisasjonar. Men i siste boka si viser Terje Tvedt at alle stortingsmeldingar og NOU-ar frå St.meld. nr 39 i 1973-74 til dags dato har formulert som mål at Noreg skulle bli eit fleirkulturelt land. No kan dette delvis vere etterplapring av rådande internasjonal ideologi, men skal ein ta regjering og Storting på alvor, må ein tru at dei meiner det dei vedtek.

Tvedt gjer også Vårt Land ein visitt og konkluderer: 

"En gjennomgang av lederartiklene i Vårt Land i perioden fra begynnelsen av 2002 til slutten av 2015 viser at avisen ikke hadde én lederartikkel som inneholdt eller målbar kritikk av islam som religion eller politisk ideologi, eller som nevnte noe negativt om Koranen eller islamske trossetninger og tradisjoner. Vårt Lands lederartikler reiste aldri spørsmålet om hvorvidt islamisme eller islam kan være en trussel mot kristendommens stiller eller mot demokratiets posisjon. Lederskribentene i Norges største kristne avis avis var overveiende opptatt av ikke å skape fiendebilder, stereotypier og fordommer mot islam og muslimene, og innenfor et slikt perspektiv ble det for avisen naturlig ikke å drøfte det uomtvistelige faktum at islam var den religionen i hvis navn kristendommen og kristne ble drevet ut av Midtøsten."

Akkurat når det gjeld det siste, er eg litt usamd med Tvedt, for Vårt Land har nemnt dette i redaksjonelle kommentarar og har sleppt til eksterne skribentar som har skrive om temaet. Men faren for at noko liknande skal kunne skje her til lands i nær eller fjern framtid, har derimot vore eit ikkje-tema for redaksjonen. I staden er det islam og muslimar som blir haldne fram som potensielle offer, ja, nærast som "dagens jødar", sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/11535030-er-muslimane-dagens-jodar .12 liker  
Kommentar #34

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det et faresignal at konspirasjonsteoriene og myter­ om skjulte sannheter blomstrer opp i våre samfunn. Det er et utslag av manglende tillit til mediene­. Sosiale medier oppfattes som redningen, at det er algoritmer som styrer – ikke en redaktør, skremmer ikke. Når tilliten til mediene synker, blir teknologien redningen.

Meningsmangfoldet skulle altså styrkes da presiseringen av vår egen § 100 i grunnloven  fant sted i 2004, netopp fordi mange var av den oppfatning at den gamle loven ikke i tilstrekkelig grad gav vern til ytringsfriheten.

Og, det  var sanssynlivis ikke stortingets oppfatning at dette fortsatt skulle skje på "gamle" mediers premisser- trolig fordi mange på det tidspunktet også kunne se konturene av det flermediale samfunnet.

Derfor er det naturlig nok ikke enkelt å være redaktør i tradisjonelle medier , de som i stadig sterkere grad utfordres på sitt tradisjonelle meningsmonopol og som kanskje ennå ikke har skjønt at hverken deres egen bredde eller perspektiv evner å fylle alles behov, og som av den grunn i langt mindre grad kan legge premisser for debatter rundt saker som de selv anser som viktige.

Jeg mener denne utviklingen først og fremst er et gode, men den er selvsagt ikke uproblematisk og uten utfordringer, slik Mathisen påpeker - og dette bør  bidra til å løfte ambisjonsnivået for de mediene som fortsatt ønsker å være en relevant stemme.

Og, om Vårt Land og Dagsavisen , som har samme eier, og som samlet sett mottar mange titalls millioner i årlig "pressestøtte" , og som tilsammen  fra 2005 har mottatt mange hundre millioner, trolig  rundt 850 millioner kroner, (med forbehold) ikke evner å mobilisere redaksjonelle krefter for å møte utfordringene som Mathisen omtaler i sitt innlegg, så kan en jo undres på hvem som kan.  


4 liker  
Kommentar #35

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Godt observert.

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Har vi det så bra så?  Er det ingen fordreining av sannhet, - unnlatelser, unnfallenheter og svik?  I ytterste fall Løgn i det det norske samfunn?

68-generasjonen har ødelagt fundamentet for tillitskulturen vi engang hadde. Det er sannheten!!
De kvittet seg med Gud og dermed med krav om sannhet og rett.  Nå kan vi fritt og freidig dikte vår egen virkelighet.  Alt er relativt. Og mennesker lider under konsekvenser av det maktmenneskers forestillings-, vilje- og ønsketenkningsverden påfører samfunnet.  Norge er blitt "som alle andre nasjoner".  Bedragerisamfunn.

Jeg må berømme Deres veltalenhet.

Skarpt sett og godt satt ord på. Takk !

Videre er jeg enig i denne , Deres kommentar # 7:

quote

"Takk til Vårt Land/ de medier som gir åpne rom for dialog og samhandling."

close quote

Vi ser at mulighetene for lesere/sjåarar og lyarar i endel aviser/media til å kommentere innholdet reduseres . 

Har noen her forsøkt å gjøre en henvendelse til NRK på nett ? 

 For noen år siden kom jeg igjennom , men i 2017 klarte jeg ikke å gjenta stuntet. Det ble for tidkrevende og omstendelig.

Påfallende - tatt i betraktning den investering hver bruker gjør hvert år i denne anstalten.

Har ofte lurt på om NRK i det hele tatt har gjennomført noen form for seerundersøkelser ? I så fall - hvem har besvart disse ?

Det er ikke tilfeldig at det settes en sperre mellom medias innhold og publikums mulighet til å kommentere innholdets mangler eller feil.

Derfor er det grunn til å påpeke at Vårt Lands Verdidebatt fremdeles holder på den gamle metoden . Dialog  gir avisen identitet på en annen måte enn media som praktiserer monolog nedad. 

Har nevnt det før , "The New Yorker" skrev en gang på lederplass at noe av bladets beste innhold var leserinnleggene. Ingen tvil om det.

 

R e s p e c t f u l l y

cwl

P.S.

off topic - sosialt :

 I romjulen har jeg scannet en del lysbilder som før photoshop og digitalisering var "beyond repair". Til dels meget vellykket , blir som å ta bildene om igjen Bare at denne gangen har man full kontroll. 

64 dollar spørsmålet er om man skal kaste lysbildene etter digitalisering  eller ikke ? Trolig er det vel bare et tidsspørsmål om når ny teknologi gjør det mulig å perfeksjonere lysbilder til nye høyder. 

Jeg velger å beholde de aller beste , for å være helt sikker.

 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere