Rolf Larsen

19

Enten tro eller ikke tro

Første Adam og siste Adam indikerer at det finnes to typer mennesker i denne verden, de som ikke tror på Kristus (første Adam og arvesynden) og de som tror (den siste Adam) og som mottar Kristus som den livgivende Ånden for å bli bragt inn i det nye menneske - menigheten.

Publisert: 25. des 2017  /  503 visninger.

I 1 Kor. 15_45 står det skrevet: "Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd."

 

Verset viser altså at det i dag kun finnes to typer mennesker, de som lever ved den gamle Adam (arvesynden), og de som lever ved den siste Adam (Kristus).

Når man lever ved prinsippet av den første Adam, ser man i det åndelige livet til disse menneskene; synd, synder, død, verden, selv og mye mer. Disse ting har blitt ervervet gjennom arvesynden. For mennesker flest så er ikke dette noe de er klar over eller tenker over.  Leser vi mer i bibelen som for eks. Rom 8:1-6 avsløres det at de som omfavner Kristus, vil få evig liv via den livgivende Ånden, mens de som lever ved prinsippet av den første Adam (kjødet), ender opp med død.

De som lever ved den nye Adam, den siste Adam, har blitt satt fri fra synden, slik det står beskrevet i Rom. 8:1-6 (les gjerne mer av hva som er beskrevet i kap 8). 

"Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til. For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred."

To typer mennesker altså! Hva er dette? Vi kjenner jo til flere katagoriseringsmetoder av mennesker som f.eks. forskjellige nasjonaliteter, alder, kjønn osv, men Gud bryr seg ikke om disse menneskelige inndelingene, som vi er så opptatt av. 

Gud ønsker kun at vi mennesker skal komme til tro på Kristus, og komme til full kunnskap om Ham, og dette vil frelse oss inn i evig liv. Og de som tar imot Kristus inn i sitt liv, vil være frelst inn til evig liv. I forhold til hva Gud sier gjennom Bibelen, vil de som tar imot Kristus bli bragt inn i det nye mennesket, som er Kristi legeme. Det er hva Gud elsker, det er hva Gud bygger, det er Guds intensjon og hensikt, og hva Kristus døde for - menigheten.

De som tar imot Kristus blir gjort til levende steiner (1 Pet. 2:4-5, 9) for Guds bygning, den som kommer ned ut fra himmelen, smykket som en brud, Det Nye Jerusalem (Åp. 22:1-2). Dette er de troende som har tatt imot Kristus, det er de som har tatt imot den siste Adam som den livgivende Ånden. De som får liv og fred (Rom. 8:6).

Så hva da med de som ikke har tatt imot Kristus. De erfarer åndelig død, de elsker verden, de elsker det gamle menneske (første Adam), men det kan godt hende de omvender seg og går til Kristus. Det ser vi flere historier på at mennesker gjør, for de er blitt kalt av Gud til å ta imot Kristus. 

Det er Guds høyeste ønske at mennesker skal samarbeide med Ham om dette prosjektet, og det er den ultimate synd og benekte Kristus. Det er det som vil fremkalle Guds vrede at mennesker fornekter Ham, til tross for at mennesker vet om Ham. Og spørre meg eller ymte frempå at Gud er ond, når Han har gjort Kristus tilgjengelig for alle, i kjærlighet til alle mennesker, det er for meg, total mangel respekt for den tro vi diskuterer.

MVH

Rolf Larsen

 

5 liker  
Kommentar #51

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.

nei sikkert ikke, din forrige post viser at du neppe har den selvinnsikten at du ville ta noen skade.

Må innrømme at en del er skjult for meg, som for alle mennesker. De som sier de vet alt om seg selv og har stor selvinnsikt kaller jeg løgnere, men der er du vel uenig. Ja noen mennesker har større selvinnsikt enn andre, men det kommer av at de er flinke til å åpne seg opp for andre og ta imot informasjon om de ting som er skjult for dem. Det er ren psykologi.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #52

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei Anders!

Jeg er klar over 1 Mos kap 1 betydning for NT, og hva lyset betyr, både første dagslyset og tredjedags lyset i kap 1. Jeg har samme erfaring som deg og er enig med deg, men det er for de troende dette skjer, ikke sant? Gud gir de lys i form av seg selv og Kristus. Dette er tro. Men de som ikke får denne nåde, dette lys, hva med dem?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #53

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke så rar... Bibelen er mye rarere og mer komplex enn du har forestilt deg?

Jeg har ikke alle svarene når det gjelder Guds ord i bibelen, og det er nok komplekst, men rart, det vet jeg ikke. Uansett ser vi ikke likt på alle versene, selv om jeg må innrømme at du er flink til å slå meg ihjel med Guds egne ord. 

Heldigvis har jeg tilgang på en tjeneste som er full av liv som holder meg oppe, og som veileder meg forbi dine ord.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #54

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Mitt bord?

Publisert over 3 år siden

Når jeg snakker med mennesker fra alle samfunnslag og -områder, så slår det meg at mange av de klokeste og vennligste, hører til de "syndige", f.eks. narkomane og prostituerte og andre. Så jeg har gitt opp min lille gjettelek om hvem som nok kommer til himmelen og hvem ikke. Og jeg har fått klar beskjed om at denne saken, dette spørsmålet ganske enkelt ikke er mitt bord, og at alle de gamle og moralistiske "kriteriene" overhodet ikke funker.

3 liker  
Kommentar #55

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Selv Paven sier at en Ateist kan komme til Himmelen...

Publisert over 3 år siden

Det som er klart, er at alle må ta sine synder med seg i døden!

Og hvis Jesus sier at man får evig liv (Matteus 19:16-17) ved å holde de 10 Bud og jeg legger til "litt" Gyllen regel da kommer jeg til Himmelen uansett! Basta!

Og fordelen er at dette kan jeg si med hele mitt hjerte! Hallelujah!

1 liker  
Kommentar #56

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Jesus ord;”I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; ……”

Fri vilje er et absolutt! Likeså handlefrihet. 

Jesus er vår frelser og velger ikke Han oss er det ikke noe håp og velger ikke vi å følge Ham er det heller ikke noe håp. Du snakker om dybder - vel, dybder er ikke der for at vi skal være drukne av skriften, men bli edru av den. Evangeliet er så enkelt at en dåre kan forstå det, men når mennesket setter igang med sine tanker og i særedeles grad begrensede intellekt, blir utgangen av det komplisert og fordunklet. Akkurat slik vi ser her på VD, hvor debattene i seg selv beviser at vi ikke har enhetens ånd.

Når du drister deg til å si at vi ikke har fri vilje, så er det ikke slik at denne "menneskelæren" vil bli avslørt, det er motsatt, at å hevde at mennesket ikke har fri vilje er en menneskelære som vil bli avslørt som falsk.

Vanligvis støtter jeg deg hele veien, frem til akkurat det punktet. Men så er det slutt! Jesu Kristi evangelium er frihetens, fredens og kjærlighetens evangelium og tar vi vekk fri vilje, tar vi også vekk det andre. Da blir vi roboter under Gud, og det er ikke det Han frelser oss til, det er det Han frelser oss fra!

3 liker  
Kommentar #57

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øivind Hundal. Gå til den siterte teksten.
Når jeg snakker med mennesker fra alle samfunnslag og -områder, så slår det meg at mange av de klokeste og vennligste, hører til de "syndige", f.eks. narkomane og prostituerte og andre. Så jeg har gitt opp min lille gjettelek om hvem som nok kommer til himmelen og hvem ikke. Og jeg har fått klar beskjed om at denne saken, dette spørsmålet ganske enkelt ikke er mitt bord, og at alle de gamle og moralistiske "kriteriene" overhodet ikke funker.

Hvem gikk Kristus til og forkynte? Hvem skulle Hans disipler tjene? Hvem er det troende kristne skal tjene?

1 liker  
Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Veldig bra!

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis har jeg tilgang på en tjeneste som er full av liv som holder meg oppe, og som veileder meg forbi dine ord.

Du er ikke så nøye på det  hvor ordene stammer fra skjønner jeg, og da har man i grunnen laget seg sin egen tro ved ikke å ha med seg alt i troen. Adventistene har mottoet: "Mens vi venter" - og det kan være vel å bra det, men om en skal kalle det kristendom vet jeg ikke. Jesus sier bare: Og se jeg kommer snart! Salige er de som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.

Om de er profetiske lengre vet jeg ikke, men da burde han ha vært her. 

1 liker  
Kommentar #59

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Fri vilje er et absolutt! Likeså handlefrihet. 

Tack för din kommentar. Vill du vänligen hänvisa mej till Bibelns ord, att, "fri vilja är absolut! Likaså handlingsfrihet." Tack.

Kommentar #60

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Tack för din kommentar. Vill du vänligen hänvisa mej till Bibelns ord, att, "fri vilja är absolut! Likaså handlingsfrihet." Tack.

La meg først spørre om du tror Gud har fri vilje - og handlefrihet? Så skal jeg svare på ditt spørsmål.

Kommentar #61

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
La meg først spørre om du tror Gud har fri vilje - og handlefrihet? Så skal jeg svare på ditt spørsmål.

 "han verkar ALLTING EFTER SIN EGEN VILJAS RÅD". Ef. 1:11

Detta Guds ord citerade jag i #48. Det betyder att Gud har fri vilja och handlingsfrihet och det tror jag till fullo. Välkommen med ditt svar.

Kommentar #62

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.

Det som er klart, er at alle må ta sine synder med seg i døden!

Og hvis Jesus sier at man får evig liv (Matteus 19:16-17) ved å holde de 10 Bud og jeg legger til "litt" Gyllen regel da kommer jeg til Himmelen uansett! Basta!

Og fordelen er at dette kan jeg si med hele mitt hjerte! Hallelujah!

Tror du må fortsette å lese videre, fordi den mannen som stilte Jesus spørsmålet, fikk til svar at han hadde fulgt budene hele sitt liv, men det var fremdeles noe som manglet.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #63

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Du er ikke så nøye på det  hvor ordene stammer fra skjønner jeg, og da har man i grunnen laget seg sin egen tro ved ikke å ha med seg alt i troen. Adventistene har mottoet: "Mens vi venter" - og det kan være vel å bra det, men om en skal kalle det kristendom vet jeg ikke. Jesus sier bare: Og se jeg kommer snart! Salige er de som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.

Om de er profetiske lengre vet jeg ikke, men da burde han ha vært her. 

Hadde du lest de bøkene jeg gav deg anbefaling om å lese, hadde du visst at jeg definitvt ikke er adventist.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #64

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Detta Guds ord citerade jag i #48. Det betyder att Gud har fri vilja och handlingsfrihet och det tror jag till fullo. Välkommen med ditt svar.

Hva er en fallen engel? Hvordan kunne Lucifer yte motstand mot Gud. Var det Gud som bestemte det for ham? Hadde Lucifer fri vilje, eller ble det bestemt at han skulle være den onde og friste både Kristus og menneskene.

For det begynte jo i himmelen, før jorden ble skapt - da var det noen som tok valg etter sin vilje. For du mener ikke at Gud tvang 1/3 av himmelens hærskarer til å velge et opprør?

Så la oss begynne fra begynnelsen og se om flere enn Gud har fri vilje. 

Hadde Jesus Kristus fri vilje?

Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

?

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hadde du lest de bøkene jeg gav deg anbefaling om å lese, hadde du visst at jeg definitvt ikke er adventist.

Jeg har ikke beskylt deg for å være det heller, jeg sa bare hvilket motto de bruker... 

Kommentar #66

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Så löd min fråga till dej.  Frågan gällde alltså vad  Bibelns ord säger  om människan och hennes s.k. "fria vilja". Ditt svar blev inte en hänvisning till Bibelns ord, ditt svar var ett resonemang, dessutom om något annat än människan. Du är ännu välkommen med ett svar på min fråga. 


Kommentar #67

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke beskylt deg for å være det heller, jeg sa bare hvilket motto de bruker... 

Ja det kalles defleksjon.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #68

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er klar over 1 Mos kap 1 betydning for NT, og hva lyset betyr, både første dagslyset og tredjedags lyset i kap 1. Jeg har samme erfaring som deg og er enig med deg, men det er for de troende dette skjer, ikke sant? Gud gir de lys i form av seg selv og Kristus. Dette er tro. Men de som ikke får denne nåde, dette lys, hva med dem?

Tack för din kommentar. "..... men det er for de troende dette skjer, ikke sant?" 

Jag försökte förklara detta i #49. Det är för de icke troende som Gud låter sitt Ljus skina in i deras hjärtan, eftersom de icke troende befinner sej i samma situation som jorden i 1Mos.1:2. Innan Gud säger sitt, "Varde ljus", in i den jordiska människans hjärta, så är där öde och tomhet och mörker över djupet av hennes hjärta. 2Kor. 4:6, handlar därför, enl. min förståelse, om att Gud har låtit sitt ljus, Jesus, skina in i den jordiska, ej pånyttfödda mäniskonaturen. "Ty den Gud, som sade: Ljus skall skina fram ur mörkret", ...... Den pånyttfödda människan vandrar inte i mörker, det är den adamitiska människan som gör det.

"Men de som ikke får denne nåde, dette lys, hva med dem?" Jag har förklarat en del av detta i inläggen, "Petrus bekännelse" och "Namnet över alla namn". 

Det är en mycket stor fråga och det är väldigt svårt att tala om detta pga. att traditionens läror har nu, som på Jesu tid på jorden, gjort Guds Ord om intet och satt skygglappar för våra ögon så att vi inte kan skåda undren i Guds lag, det är undren i Guds vägar. Din fråga, "... hva med dem?" Människolärorna har bestämt att när människan dör och lämnar detta jordiska, då är hennes väl eller ve fixerat för evigt. Guds frälsningsplan är mycket, oändligt mycket större, än så, För Gud finns inget eller ingen förlorad, som inte skall återfinnas. Gud söker/väntar alltid på det förlorade, utan tidsbegränsning, uppenbarat för oss i bl.a. Luk. kap. 15. Detta ämnet är outtömligt stort, Gud, Fadersgestalten. "Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern - honom, från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn, ----" Ef. 3:14-15. När vi, såsom Paulus, får förstå något av vidden av Kristi försoningsverk, då böjer även vi, i vördnad och lovprisning, våra knän för Fadern. 

Gud har en plan för den nuvarande Nådens tidsålder, att ur Israels tolv stammar, ta ut ett folk för sitt namn, och det är bland dem, som Gud i första hand låter sitt Ljus, Jesus, skina in i deras hjärtan.  

Gud har en annan plan för nästa tidsålder, att även där, ur Israels tolv stammar, ta ut "Lammets hustru", det Nya Jerusalem.

Guds översvinnligt stora plan, efter att det Nya Jerusalem har kommit ned från himmelen, från Gud, är Guds ord till alla dem som törstar i den andra döden;

"Och Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge: Kom. Och den som törstar, han komme; ja, den som vill, han tage livets vatten för intet." Upp. 22:17

MVH, Anders

  

Kommentar #69

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
vad  Bibelns ord säger  om människan och hennes s.k. "fria vilja"

Bibelen sier en hel del.

1) 1. Mos 5, 1b: «Den dagen Gud skapte mennesket, gjorde han det slik at det lignet Gud.»  

Du var jo enig i en tidligere kommentar at Gud har fri vilje.

Her viser noen få vers at det er mennesket som velger:

1. Ta imot Jesus. «Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1,12.). 

2. Komme til ­Jesus. «Jesus svarte: ‘Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste’ (Joh 6,35). 

3. Påkalle Jesus. «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Rom 10,13).

Bibelvers, i tillegg der Jesus forteller oss at vi må være ydmyke osv. Det gir ingen mening om vi ikke faktisk har muligheten til  å gjøre det Jesus sier vi skal gjøre.

Dette er en måte å vise den frie vilje på i Bibelen. En annen måte er å se på hva som skjer når man bruker sin frie vilje negativt, dvs. hvorfor Gud forherder mennesker, og menneskers uvilje til å lytte:

EF 5, 5-7

 5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. 6 La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige.  7 Gjør ikke felles sak med dem! 

Til slutt et lite sitat fra CS Lewis, hentet fra The Case for Christianity:

God created things which had free will. That means Creatures which can go wrong or right. Some people think they can imagine a creature which was free but had no possibility of going wrong, but I can't. If a thingis free to be good it's also free to be bad. 

And free will is what has made evil possible. Why, then, did God give them free will? Because free will,though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible anylove or goodness or joy worth having. A world of automata -of creatures that  worked like machines- would hardly be worth creating."

Kommentar #70

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du var jo enig i en tidligere kommentar at Gud har fri vilje.

Her viser noen få vers at det er mennesket som velger:

Så er det slik at selv med fri vilje begrenser kjærligheten makten.

Guds kjærlighet til mennesker og til de som tror begrenser Guds allmakt.  Fordi Gud har skapt oss og gitt oss fri vilje.

Vår frie vilje begrenser makten vår - for vi skal elske vår neste som oss selv. Vi skal beholde troen og leve det kristne livet.

Guds dør er åpen - vi må banke på.

Det er den gjerning vi må gjøre:

Joh 6, 28-29

 28 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?»29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»

Kommentar #71

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Til slutt et lite sitat fra CS Lewis, hentet fra The Case for Christianity:

God created things which had free will. That means Creatures which can go wrong or right. Some people think they can imagine a creature which was free but had no possibility of going wrong, but I can't. If a thingis free to be good it's also free to be bad. 

And free will is what has made evil possible. Why, then, did God give them free will? Because free will,though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible anylove or goodness or joy worth having. A world of automata -of creatures that  worked like machines- would hardly be worth creating."

Dette sitatet har jeg hentet fra en tidligere kommentar på VD.

Kommentar #72

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg harikke mye å tillegge. Ser ut som du leser samme tjeneste som jeg gjør. Det eneste jeg kjenner at jeg kan si er at Guds lys skinner gjennom Kristus, som er denne verden lys. Johannes kap 1. Her viser det til at Kristi liv er vårt lys, og det er dette lyset som tar bolig i dem som tar imot Ham i tro. 

1 Joh. står det noe om fellesskap, og om vi ikke har fellesskap, da er vi ikke i lyset, og vi vandrer i mørket. Og de som vandrer i mørket, har ikke gitt slipp på synden, på mørket, men elsker det. Kan Han skinne i dem, slik Han skinner i dem som har åpet sitt hjerte for Ham?

Han er verdens lys, som opplyser oss om veien vi har foran oss, til Gud. Om man benekter at Gud finnes, er da Kristus i et slikt menneskes hjerte? Mangler ikke han/hun Kristus? Mangler ikke han/hun tro?

Jeg er enig at Gud er Han som slår på lyset i hver enkelt troende slik du beskriver det i forrige kommentar, men hva med dem som ikke får noe lys, men fremdeles vandrer i mørket?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #73

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ja det kalles defleksjon.

Det har du sikkert rett i, og kanskje mye annet også!

Ha et riktig godt nytt år!

Kommentar #74

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en måte å vise den frie vilje på i Bibelen.

Tack för ditt svar. Inget av de Biberlord du citerar säger att människan har en fri vilja och handlingsfrihet. Om man vill, kan man lägga in den tolkningen i dessa ord, men då går man emot övrigt Guds Ord som säger; "Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet." "Kan väl någon stå emot hans vilja?" Rom. 9:16,19. Nej, ingen kan stå emot Guds vilja, ty han, "..... verkar ALLTING efter sin egen viljas råd." Läran om människans s.k. "fria vilja" går emot Guds Ord. Att gå emot Guds Ord med tolkningar som gör övrigt Guds Ord om intet, det är en allvarlig sak, låt oss ta oss tillvara för det.

Kommentar #75

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja du også. Godt nytt år Kjell, og må du få mange flere av dem. 

:-D

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #76

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Tack för ditt svar. Inget av de Biberlord du citerar säger att människan har en fri vilja och handlingsfrihet. Om man vill, kan man lägga in den tolkningen i dessa ord, men då går man emot övrigt Guds Ord som säger; "Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet." "Kan väl någon stå emot hans vilja?" Rom. 9:16,19. Nej, ingen kan stå emot Guds vilja, ty han, "..... verkar ALLTING efter sin egen viljas råd." Läran om människans s.k. "fria vilja" går emot Guds Ord. Att gå emot Guds Ord med tolkningar som gör övrigt Guds Ord om intet, det är en allvarlig sak, låt oss ta oss tillvara för det

Mener du at alt det som mennesker og djevelen gjør er av Guds vilje?

Kommentar #77

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Tack för ditt svar. Inget av de Biberlord du citerar säger att människan har en fri vilja och handlingsfrihet. Om man vill, kan man lägga in den tolkningen i dessa ord, men då går man emot övrigt Guds Ord som säger; "Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet." "Kan väl någon stå emot hans vilja?" Rom. 9:16,19. Nej, ingen kan stå emot Guds vilja, ty han, "..... verkar ALLTING efter sin egen viljas råd." Läran om människans s.k. "fria vilja" går emot Guds Ord. Att gå emot Guds Ord med tolkningar som gör övrigt Guds Ord om intet, det är en allvarlig sak, låt oss ta oss tillvara för det.

Nei det gjør det ikke!

Før vi går videre må vi definere fri vilje - det blir din oppgave.

Etter at du har forklart oss, som ikke har fri vilje hva det er for noe, så må du forklare oss hva handlefrihet er. Når den definisjonen er klar, vil vi vite hva du mener om de to begrepene. Så når du har forklart det kan vi muligens skape en fornuftig debatt.

For du påstår egentlig at jeg som person ikke har fri vilje, og ikke har handlefrihet. Konsekvensen av det er at jeg er alltid uskyldig og kan ikke synde, og derfor trenger jeg ikke Jesus Kirsti forsoning. Da ofret Jesus Kristus seg for menneskene uten at det var nødvendig, bare fordi Gud ville det, og da hadde ikke Jesus Kristus heller fri vilje, eller handlefrihet.

3 liker  
Kommentar #78

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at alt det som mennesker og djevelen gjør er av Guds vilje?

Nej, det menar jag inte, men Gud har tillåtit det onda att komma in i världen för en begränsad tid, (Jobs bok förklarar detta), tiden från syndafallet och fram till Upp. 20:1-3, och sedan från Upp. 20:7 och fram till slutet av tusenårsriket, då detta begynner; ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud, som är prydd för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.” Upp. 21:1-4

Kommentar #79

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Nei det gjør det ikke!

Før vi går videre må vi definere fri vilje - det blir din oppgave.

Etter at du har forklart oss, som ikke har fri vilje hva det er for noe, så må du forklare oss hva handlefrihet er. Når den definisjonen er klar, vil vi vite hva du mener om de to begrepene. Så når du har forklart det kan vi muligens skape en fornuftig debatt.

For du påstår egentlig at jeg som person ikke har fri vilje, og ikke har handlefrihet. Konsekvensen av det er at jeg er alltid uskyldig og kan ikke synde, og derfor trenger jeg ikke Jesus Kirsti forsoning. Da ofret Jesus Kristus seg for menneskene uten at det var nødvendig, bare fordi Gud ville det, og da hadde ikke Jesus Kristus heller fri vilje, eller handlefrihet.

”Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv – för att sedan taga igen det. Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader.” Joh. 10:17-18.

I Jesus ser vi vad fri vilja och fri makt är. Jesus är den enda människan, (Jesus är sann Gud och sann människa) hittills, som är skapad i Guds avbild, därför är Jesus den enda människan, hittills, som har fri vilja och handlingsfrihet.

Pilatus trodde att han hade fri vilja och handlingsfrihet, men Jesus sade honom sanningen; ”Då sade Pilatus till honom: ”Svarar du mig icke? Vet du då icke, att jag har makt att giva dig lös och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade honom: ”Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.” Joh. 19:10-11.

Traditionens läror förkunnar att människan har en fri vilja, men Paulus förkunnar oss sanningen, att vi har en bunden vilja;

”Ty jag kan icke fatta, att jag handlar, såsom jag gör; jag gör ju icke, vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag.” ”Ja, det goda, som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag.” Rom. 7:15, 19.

Vi måste lära oss att skilja mellan vilja och fri vilja. Gud undervisar oss ofta genom våra egna erfarenheter. Var och en som har/har haft barn, vet genom erfarenhet, att barnet har en vilja, ofta en obändig, jordisk vilja. Men, … och det är viktigt att förstå när vi talar om vår vilja i förhållande till vår himmelske Fader, … barnet har ingen fri vilja i förhållande till sina föräldrar, det är föräldrarnas vilja som råder över barnet, intill den dag barnet blir myndigt. Människan är inte myndig inför Gud, det är endast Jesus som har kommit till den ställningen. Jesu ord; ”Jag och Fadern är ett.”
 

Efter Jesus, så är det barnen, som Gud har givit åt Jesus, (Hebr. 2:13) som först blir myndiga inför Gud. ”Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom, sådan han är.” 1Joh. 3:2.

Då, först då, blir vi inte bara, som nu, Guds barn, utan då har vi blivit vuxna, myndiga, Guds söner. och först då, när vi såsom Job, blivit fria ifrån vårt kött och får skåda Gud. (Job 19:26, Gal. 5:17) först då, när vi har blivit Jesus lika, har vi fått en fri vilja, Jesu vilja.

Kommentar #80

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden

”Kan Han skinne i dem, slik Han skinner i dem som har åpet sitt hjerte for Ham?”

Se på Herrens väg med Saul, (Paulus). Han hade inte öppnat sitt hjärta för Gud, hans hjärta var i stället hatiskt mot Jesus, men Gud lät sitt Ljus, Jesus, skina in i hans hjärta och den hatiske Saul blev en ny människa i Kristus, han blev Paulus, han blev den apostel som arbetade mer än de alla för Evangelium.

”Om man benekter at Gud finnes, er da Kristus i et slikt menneskes hjerte?”

Nej, Gud är inte i den människans hjärta, men kan bli, när den dagen kommer, då den människan har kommit till slutet av sig själv, såsom den förlorade sonen.

 ”…. men hva med dem som ikke får noe lys, men fremdeles vandrer i mørket?”

”Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.” Jak. 1:18

Vi som har blivit frälsta under den nuvarande tidsåldern, Nådens tidsålder, vi är en ”förstling”, en förstlingsfrukt åt Gud. En förstlingsfrukt betyder att Gud skall bärga nya skördar (frukter) i kommande tidsåldrar. Dem som icke har blivit skördade för Guds rike (dem som icke har fått Guds ljus) i den nuvarande tiden, skall bli skördade, (skall få Guds ljus) i kommande tider. Först en skörd under nästa dag i Guds stora vecka, den 7:e dagen, sedan, när det Nya Jerusalem har kommit ned från himmelen, då begynner den tid som Paulus beskriver i Ef. 1:10, ”tidernas fullbordan”. Då skall det verkligt stora fiskafänget begynna, som Jesus har förutsagt i Luk. 5:4-7.  

MVH, Anders

Kommentar #81

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Vi måste lära oss att skilja mellan vilja och fri vilja. Gud undervisar oss ofta genom våra egna erfarenheter. Var och en som har/har haft barn, vet genom erfarenhet, att barnet har en vilja, ofta en obändig, jordisk vilja. Men, … och det är viktigt att förstå när vi talar om vår vilja i förhållande till vår himmelske Fader, … barnet har ingen fri vilja i förhållande till sina föräldrar, det är föräldrarnas vilja som råder över barnet, intill den dag barnet blir myndigt. Människan är inte myndig inför Gud, det är endast Jesus som har kommit till den ställningen. Jesu ord; ”Jag och Fadern är ett.”

Hvis vi ikke har fri vilje, har vi heller ikke ansvar, da er det som Jesus sier om Pilatus, at du har ingen makt over meg uten den som er gitt deg ovenfra. M.a.o. så kunne Pilatus velge ut fra den frihet Gud hadde gitt ham, til selv å  bestemme om han ville korsfeste eller la være - men  din tolkning forteller at Pilatus MÅTTE dømme Jesus, fordi han ikke hadde fri vilje. Det er skjebnetro og ikke i samsvar med frelse. De som brukte sin frie vilje til å sende Ham til Pilatus for og eksekvere dommen, hadde en større synd. Det beviser at deres vilje var fri - til å beslutte ut fra eget ønske, som førte til en større synd. Hadde ikke de som sendte Ham til Pilatus hatt fri vilje, ville de heller ha syndet.

Så jeg avviser din forklaring om at vi har vilje men ikke fri vilje. Så muligens har vi forskjellig oppfatning av begrepet. At du bruker skriften til motbevise at vi har fri vilje er en tolkning det ikke er belegg for, men som så mange andre ting i bibelen trekker man ut en vinkling for å bevise sin egen menneskelig oppfatning.

Når du bruker foreldrenes makt over barna, inntil de er myndige, så forklarer du egentlig at foreldrene har fri vilje men ikke barna. Men det å være myndig har ingenting med vilje å gjøre - hvovidt den er fri eller ikke, men med ansvaret for egne handlinger.

Du har ikke forklart begrepet fri vilje, hva det egentlig er, men brukt skriften for å lage en teologisk tese - som ikke samsvarer med begrepet fri vilje.

2 liker  
Kommentar #82

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Veldig få mennesker er forunnet en slik åpenbaring som Saulus (Paulus) fikk når han var på vei til Damaskus, men det var fordi han var utvalgt av Gud, til å være en slave, som han selv skriver, for å tjene Gud, være et vitne for Gud, for Kristus. Det er sant at han var en mann som levde i mørket før han Kristus skinte på ham, og det var da Saulus/Paulus forstod sin feil i å jage de kristne, i å myrde dem.

"Nej, Gud är inte i den människans hjärta, men kan bli, när den dagen kommer, då den människan har kommit till slutet av sig själv, såsom den förlorade sonen."

"Den forlorade sonen" som viser til Lukas kap 15 viser til en Guds sønn som forøot Faderens hus, med arvet (Kristus) og sløste det bort. Han kom til sine sanser og ville vende tilbake som en tjener i sin fars hus, men ble tatt imot som en elsket sønn og ikledd ny kappe, ring og sandaler (bilde på Kristi gjenløsende blod) og bragt inn i huset for å spise gjøkalven, som også er et bilde på Kristus, den nærende Kristus som forsyner oss med mat som gir evig liv.

”Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.” Jak. 1:18

dette er så sant, men så lenge vi tar imot Kristus i tro i denne tidsalder i nåde. i neste tidsalder er det for seint. det er i rikets tidsalder, det er i den tidsalder da vi vekkes opp fra døden, fra dødsriket.

"Vi som har blivit frälsta under den nuvarande tidsåldern, Nådens tidsålder, vi är en ”förstling”, en förstlingsfrukt åt Gud. En förstlingsfrukt betyder att Gud skall bärga nya skördar (frukter) i kommande tidsåldrar. Dem som icke har blivit skördade för Guds rike (dem som icke har fått Guds ljus) i den nuvarande tiden, skall bli skördade, (skall få Guds ljus) i kommande tider. Först en skörd under nästa dag i Guds stora vecka, den 7:e dagen, sedan, när det Nya Jerusalem har kommit ned från himmelen, då begynner den tid som Paulus beskriver i Ef. 1:10, ”tidernas fullbordan”. Då skall det verkligt stora fiskafänget begynna, som Jesus har förutsagt i Luk. 5:4-7. "

Ja førstegrøden av de troende, ikke av alle. De ikke troende er ikke inkludert i dette. Dette viser Kristi ord til Johannes i Åp. 22:13-17

Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste, Begynnelsen og Enden. Salige er de som følger Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Byen. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. «Jeg, Jesus, har sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, Den strålende Morgenstjernen.» Og Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører, skal si: «Kom!» Og den som tørster, skal komme! Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet!

Byen som nevnes her er Det Nye Jerusalem nevnt i Åp. 22:1-2. Så det finnes de som står på utsiden av byen, som ikke får komme inn og nyte av livets tre.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #83

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden

"Den forlorade sonen" som viser til Lukas kap 15 viser til en Guds sønn som forøot Faderens hus,”

Jag är medveten om att den förlorade sonen inte handlar om en syndare.

Luk. 15:11-31 handlar om Israels hus resp. Juda hus. Jag nämnde endast den förlorade sonen som ett exempel på att komma till slutet av sig själv.

”dette er så sant, men så lenge vi tar imot Kristus i tro i denne tidsalder i nåde. i neste tidsalder er det for seint.”

När Nådens tidsålder upphör, betyder inte att Guds Nåd upphör!

Läs gärna Ps. 136 så många gånger som det behövs, tills att det mänskliga ordet, ”for seint”, inte längre står emot Guds Ord.

”Ja førstegrøden av de troende, ikke av alle.”

Nej, men; ”…. en förstling av de varelser han har skapat.”

Gud är alltings skapare, skapare av alla varelser. Därför är dem som blir frälsta under Nådens tidsålder, en förstlingsfrukt från jorden, det är från alla människor.

”Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste, Begynnelsen og Enden. Salige er de som følger Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til ByenMen utenfor er hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn.”

Vi kan inte förstå betydelsen av detta ord genom vårt förstånd, det måste, som Paulus säger, ”… utgrundas på ett andligt sätt”, pga. att det är ett andligt spörsmål. Det tillhör det Gamla Förbundet att ha Bibelns ”bokstav” som läromästare, ”… ty bokstaven dödar,” i  det Nya Förbundet gäller;”… men Anden gör levande…….” 2Kor. 3:6.

”Byen som nevnes her er Det Nye Jerusalem nevnt i Åp. 22:1-2. Så det finnes de som står på utsiden av byen, som ikke får komme inn og nyte av livets tre.”

De får icke komma in i staden så länge som de är syndare och älskar sin synd.

De får vara utanför, det är, de får vara i den 2:a döden. Men, …. den 2:a döden är ingen meningslös, evig, förvaringsplats för de otrogna och syndare. Gud har en mening med den 2:a döden, likaväl som han har en mening med den 1:a döden, (den nuvarande tiden). Och när den meningen har verkat sitt ändamål, så vill även dem som är utanför det Nya Jerusalem, lyssna till historiens största kallelse från Gud till en ofrälst värld; ”Och Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge; Kom. Och den som törstar, han komme; ja, den som vill, han tage livets vatten för intet.”

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere