Lederartikkel Vårt Land

Fest med god samvittighet

Det kan høres ut som en klisjé, men raushet og inkludering er faktisk et av julens dypeste budskap.

Publisert: 22. des 2017

To av tre nordmenn mener det er for mye mas om gaver i jula, viser en meningsmåling Norstat har utført for Vårt Land. Ikke uventet stemmer de mest gavekritiske Rødt og Miljøpartiet de grønne. Det handler antakelig om at disse gruppene har et særlig bevisst forhold til materialisme og overforbruk.

Framtiden i hender har en rekke tips og råd til dem som vil feire en bærekraftig jul. Gi opplevelser og spleis på gavene, slik at det blir færre av dem, er rådene fra lederen, Anja Bakken Riise. Fra før vet vi at organisasjonen har meninger om hvilken type gaver som bør kjøpes, når vi først kjøper dem: De bør være produsert på en miljøvennlig måte, i bedrifter som gir arbeiderne rettferdige arbeids- og lønnsvilkår. De bør være av god kvalitet, slik at de varer lenge, og helst ha et sertifikat som garanterer at kravene til bærekraft er oppfylt.

Ord som «miljøsynder» og «klimaregnskap» er egnet til å gi noen av oss kontinuerlig dårlig samvittighet. Det er ikke nødvendigvis bare negativt, kanskje bør flere ta inn over seg at våre handlinger går ut over både mennesker og skaperverket for øvrig. Samtidig er det ikke rett at vi skal ha dårlig samvittighet for at vi selv har det godt. Det høres ut som en klisjé, men er sant likevel: Særlig ikke når det er jul.

Det nye testamentet omtaler fest og feiring som noe positivt. Det er glede i himmelen når mennesker sier ja til evangeliet. Jesus forteller om en kvinne – et bilde på Gud – som ­feirer med vennene når hun finner igjen mynten hun har mistet. En far – nok et bilde på Gud – slakter «gjøkalven» når gutten hans kommer hjem etter å ha sløst bort arven. Er det noe som gir grunn til feiring, må det være at Gud blir menneske for å frelse menneskeheten.

Et av hovedpoengene i Bibelens skildringer av fest, er derimot at alle inviteres. «Gå straks ut på ­byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme», sier Jesus i Lukasevangeliet om himmelens store feiring. I en av parelltekstene inviteres både «gode og onde». Det kan høres ut som en klisjé, men raushet og inkludering er faktisk et av julens dypeste budskap. Det handler både om å feire på en måte som ikke utelukker noen, men også om å invitere flere til feiringen. Det kan være verdt å merke seg, enten vi diskuterer julespill på skoleavslutningen eller en bærekraftig julefeiring.

2 liker  
Kommentar #1

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro!

Publisert nesten 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Et av hovedpoengene i Bibelens skildringer av fest, er derimot at alle inviteres. «Gå straks ut på ­byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme», sier Jesus i Lukasevangeliet om himmelens store feiring. I en av parelltekstene inviteres både «gode og onde». Det kan høres ut som en klisjé, men raushet og inkludering er faktisk et av julens dypeste budskap. Det handler både om å feire på en måte som ikke utelukker noen, men også om å invitere flere til feiringen. Det kan være verdt å merke seg, enten vi diskuterer julespill på skoleavslutningen eller en bærekraftig julefeiring.

16  Jesus sa:
 Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. 17 Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte: «Kom, nå er alt ferdig!» 18 Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: «Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» 19 En annen sa: «Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» 20 Og en tredje sa: «Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme.»

 21 Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham: «Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.»
 22 Snart kunne tjeneren melde: «Herre, det er gjort som du sa, men det er ennå plass.» 23 Da sa herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.
 24 For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få være med i mitt gjestebud.»
Luk 14,16-24

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Caspar_David_Friedrich_-_Winterlandschaft_mit_Kirche_%28Dortmund%29.jpg

Dette maleriet gir assosiasjoner også til innbydelsen til det store gjestebudet, der Kristus Jesus på korset er nær en som har kastet sine krykker. Foran det symboliserte bildet av  Jesus på Korset, et stykke utenfor den store geistlige kirken.

Når det gjelder juletradisjoner, legg merke til hva som står i det korte utdraget og disse tiders religionsblanding og hedenskap, der kristne (ikke alle på samme måten) og de andre feirer jul ut fra egen tro og behag.

Det står skrevet:

14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket?

 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro?

[Beliar: jødisk navn på djevelen.]

 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:
 Jeg vil bo og ferdes blant dem,
 jeg skal være deres Gud,
 og de skal være mitt folk.

 17 Derfor sier Herren:
 Dra bort fra dem,
 og skill dere fra dem,
 rør ikke noe urent!
 Da vil jeg ta imot dere,

 18  jeg skal være deres far,
 og dere skal være mine sønner og døtre,
 sier Herren, Den Allmektige.
2 Kor 6,14-18:

Jul med halal-pinnekjøtt

...."The tradition of Yule Ale and "drinking Jul" is symbolized by a  drinking horn on December 25 on the Runic calendar, with an upside-down  drinking horn depicted on January 13, symbolizing that the ale should be  finished by then.[2]

By the wording of the legislation, there are  two celebrations where beer drinking was mandatory. The first was a  form of thanksgiving (where at least three farmers attended), while the  second was a smaller party for the family.

The old tradition of  brewing Yule ale and drinking in honor of the Æsir, friends and kinfolk  also remained in the time following the Christianization, with the law  demanding people to brew enough as well as strong enough, but people  were now to drink in honor of Christ and the virgin Mary instead". ...  https://www.document.no/2017/12/20/jul-med-halal-pinnekjott/

Traditions and Symbols of Yule

...."Deities of Yule:

Goddesses: The Great Mother and Earth Goddess, Freyja, Gaia, Diana, Bona-Dea, Isis, Demeter

Gods: Mabon, The Sun God, The Star (Divine) Child, The Oak King, The Holly King, The Green Man, The Red Man, The Horned One, Odin, Lugh, Apollo, Ra

What Yule traditions and symbols still appear in your Holiday celebrations? Did you know the origin of some of these Yule traditions or did they surprise you?"....

Samtidig som også dette skjer, legg merke til hvilke land Norge og det globalistiske EU allierer seg med mot Israel:

Norge tok avstand fra USAs anerkjennelse av Jerusalem

...."De 128 landene som stemte for, er Afghanistan, Albania, Algerie,  Andorra, Angola, Armenia, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Barbados,  Belgia, Belize, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina  Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Cuba, Danmark, Djibouti, Dominica,  Ecuador, Egypt, Elfenbenskysten, Emiratene, Eritrea, Estland, Etiopia,  Finland, Frankrike, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guyana,  Hellas, Hviterussland, Island, India, Indonesia, Irak, Iran, Irland,  Italia, Japan, Jordan, Jemen, Kambodsja, Kapp Verde-øyene, Kasakhstan,  Kina, Kirgisistan, Komorene, Kongo, Kuwait, Kypros, Laos, Libanon,  Liberia, Libya, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonia,  Madagaskar, Malaysia, Maldivene, Mali, Malta, Marokko, Mauritania,  Mauritius, Monaco, Montenegro, Mosambik, Namibia, Nepal, Nederland, New  Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nord-Korea, Norge, Oman, Pakistan,  Papua Ny-Guinea, Peru, Portugal, Qatar, Russland, St. Vincent og  Grenadinene, Saudi-Arabia, Senegal, Serbia, Seychellene, Singapore,  Slovakia, Slovenia, Somalia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Sudan,  Surinam, Sveits, Sverige, Syria, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tadsjikistan,  Tanzania, Thailand, Tsjad, Tunisia, Tyrkia, Tyskland, Uruguay,  Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe og Østerrike."....  https://www.document.no/2017/12/22/norge-tok-avstand-fra-usas-anerkjennelse-av-jerusalem/

Når det gjelder store deler fra kristenhold, er det glemt at Jesus også er jøde av Davids ætt og at jødene også er hans brødre. Gjenfødte troende fra hedningfolket er innlemmet sammen med jødene og slik sett også regnes som Jesu brødre. Tidligere bekjennende kristne land allierer seg nå med Israels og jødenes fiender, mens mens feiringen av Jesu fødsel eskalerer til innspurten av årets største festligheter for de fleste. Noe som skurrer sterkt i all sin disharmoni, samlet sett. For når det er slik er det dette som faktisk skjer når det gjelder vårt forhold til Israel og jødene:

 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
 og forbanne den som forbanner deg.
 I deg skal alle slekter på jorden velsignes.
» 1 Mos 12,3
<15, 5; 17, 4 ff; 18, 18; 22, 17 f; 26, 4; Apg 3, 25; Gal 3, 8>

25 Dere er profetenes barn og har del i den pakt som Gud gav deres fedre da han sa til Abraham: I din ætt skal alle jordens slekter velsignes.
<1 Mos 12, 3; 22, 18; Gal 3, 8>
 26 Gud sendte sin tjener først til dere, for å velsigne dere når hver og en vender om fra sine onde gjerninger. Apg 3,25-26
<Matt 15, 24; Apg 13, 46; Rom 1, 16>

12  Men når sytti år er omme, vil jeg kreve kongen i Babylonia og hele folket der til regnskap for deres misgjerning, lyder ordet fra Herren. Kaldeernes land vil jeg også straffe, og jeg gjør det til ørken for alltid. 13 Alt jeg har sagt om dette landet, lar jeg komme over det – alt som er skrevet i denne boken, og som Jeremia har forkynt mot alle folkeslagene. 14 For også de må trelle under mektige folk og store konger. Slik gjengjelder jeg dem for deres ferd og deres gjerninger.
Jer 25,12-14

Legg merke til hva som nå skjer i verden som også kan assosieres med massiv folkevandring av sverdets folk til Europa:

 BEGERET MED HERRENS VREDES VIN
15  Således talte Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette beger med min vredes vin ut av min hånd og la alle de folkene jeg sender deg til, drikke av det.
<51, 7; Åp 14, 10; 16, 19>
 16 De skal drikke og rave og rase på grunn av sverdet som jeg sender iblant dem. 17  Da tok jeg begeret fra Herrens hånd og lot alle folkene han sendte meg til, drikke av det: 18 Jerusalem og byene i Juda, kongene og høvdingene der - de skulle bli til ruin og ørken, til spott og forbannelse, slik det er i dag; 19 farao, kongen i Egypt, hans tjenere og høvdinger og hele hans folk, 20 alle andre folk som hadde blandet seg med dem, alle kongene i Us, alle kongene i Filisterlandet og folket i Asjkalon, Gasa, Ekron og de som er igjen i Asjdod;  Jer 25,15-20

16 og si: "Ve, ve deg, du store by, du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler - 17 på én time er all denne rikdom gått tapt."
 Alle som fører skip på havet og de som reiser langs kystene, sjømenn og alle som har sitt arbeid på havet, de stod langt borte 18 og ropte da de så røken fra hennes brann: "Hvor finnes maken til denne store by?"
 19 Og de strødde støv over hodet og ropte i gråt og sorg: "Ve, ve over den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er blitt rike av kostbarhetene hennes - på én time er den lagt øde."

 20  Fryd deg over hennes fall, du himmel og dere hellige, apostler og profeter! For med sin dom har Gud straffet henne for det hun gjorde mot dere.

 21  Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: "Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer. 22 Harpespillere og sangere, fløytespillere og basunblåsere - i deg skal de aldri mer høres. Håndverkere av alle slag - i deg skal de aldri mer finnes. Kvernen som durer - i deg skal den aldri mer høres.

 23 Lampen som lyser - i deg skal den aldri mer skinne. Stemmene av brud og brudgom - i deg skal de aldri mer høres. For dine kjøpmenn var jordens fyrster, og med din trolldom ble folkene bedratt.
 24 I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden."
Åp 18,16-24

Er virkelig en slik feiring  av Jesu Kristi første komme i menneskets skikkelse som nå aksepteres av de fleste, en verdig feiring av Jesubarnet i krybben?     Eller er det en direkte nostalgisk julesøtladen feiring iblandet mammon og hedenskap? Julen er den eneste av de andre kristne høytidsdagene, som har sin opprinnelse fra direkte hedenskap og der hedenskapen igjen er mest markant. Alle de andre kristne høytidsdagene som har sin opprinnelse ut fra Skriftene, er totalt befridd fra enhver hedensk tilknytting.

Tradisjonen med å feire Jesu fødsel, satt sterkt i meg også. Men motviljen og en økende dårlig samvittighet mot en slik måte å feire Jesu fødsel på vokste seg sterkere ved årenes gang, klarte ikke lenger å se for meg Jesusbarnet i krybben eller Guds apostler for den saks skyld, blandet med juletre, nisser, glitter og stas sammen med gaver og etegilde. Kristus Jesus er Lyset som kom til verden, når en av Gud nåde har fått se dette Lyset; da mister den måten Jesu fødsel feires på all sin glans og attrå. For nå lever vi i en konstant advendtstid helt fram til Jesu Kristi Gjenkomst.

For:

Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 2 Kor 6,14

1 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Kunsten å gi folk dårlig samvittighet !

Publisert nesten 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Framtiden i hender har en rekke tips og råd til dem som vil feire en bærekraftig jul. Gi opplevelser og spleis på gavene, slik at det blir færre av dem, er rådene fra lederen, Anja Bakken Riise. Fra før vet vi at organisasjonen har meninger om hvilken type gaver som bør kjøpes, når vi først kjøper dem: De bør være produsert på en miljøvennlig måte, i bedrifter som gir arbeiderne rettferdige arbeids- og lønnsvilkår. De bør være av god kvalitet, slik at de varer lenge, og helst ha et sertifikat som garanterer at kravene til bærekraft er oppfylt.

Hva "Fremtiden i hender" - eller mer korrekt "Fremtiden i Våre Hender"  som klubben heter - måtte formene om bærekraftige julegaver er selvfølgelig uhyre interessant. Var det vel likt seg ?

Men inntil videre foretrekker vi å bestemme og administre vår egen julefeiring - og kan spørre "Fremtiden i våre hender" om råd , dersom det mot all formodning skulle være nødvendig.

Videre heter det :

"Ord som «miljøsynder» og «klimaregnskap» er egnet til å gi noen av oss kontinuerlig dårlig samvittighet. "

Nettopp , hele forretningsideen i klimaindustrien går ut på å gi folk dårlig samvittighet for alt de foretar seg - som ikke er "bærekraftig" - til og med julefeiringen.

Som nevnt før , den dag jeg får det for meg at jeg skal bestemme hvordan folk skal feire julen, med sertifikat på gavene ,  vil jeg at to mann bærer meg til psykolog , fordi det vil være noe galt med logikken .

En Velsignet God Jul i kristen tradisjon i et fritt Norge. 

 

5 liker  
Kommentar #3

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For noen av oss er dårlig samvittighet....

Publisert nesten 4 år siden

....en god veileder på Livets veg. Den gjør det slik at en søker tilflukt og hjelp hos Kristus Jesus Selv, når den fungerer på sunt vis.

Døperen Johannes var meget asketisk, de fleste kristne er jo ikke som ham; heller ikke jeg. Men for meg går det også en grense, når overfloden utelukker og gir de ressurssvake dårlig samvittighet og stor smerte; fordi de ikke har nok ressurser til å ta del i denne overfloden i forbindelse med feiringen av Jesu fødsel. Samt i tillegg kjenner det skamfullt, spesielt med tanke på barna i slike familier. Rusbelastede familier er også spesielt smertefullt for barna i slike familier, også der foreldrene er skilte. Uansett er det de svakeste som rammes hardest i en slik overdimensjonert julefeiring, som "belønner" de ressurssterke. Alle dem som gruer seg til denne måneden og dens julefeiring, glemmes. Sett ut fra dette forholdet også, faller tradisjonsmessig feiring av Jesu fødsel også dårlig ut. For hva slags signaler sender kristne til slike familier? 

Når en feiring antar slike dimensjoner som julefeiringen i disse tider, der folks kredittkort går varme for å holde en viss standard; får noen av oss i tillegg ekstra avsmak for å delta i slikt. Noen ser også på desember som avlatsmåneden, der dårlig samvittighet "dempes" for å få flest mulig til å delta i en tradisjonell julefeiring. Ved å gi av sin overflod, for nettopp å kunne opprettholde en slik feiring.

Noen av oss stiller da oss selv dette spørsmålet: "Er det noe som er grunnleggende feil ved en slik overdimensjonert feiring"? For meg medførte det at jeg ville finne mer ut av tradisjonell julefeiring, som medførte oppdagelsen av hedenske elementer som ble innkludert eller gitt et annet innhold og betydning.

Slik er det ikke hverken ved Fastelavn, Påske, Kristi Himmelfartsdag eller Pinse. Hvordan ikke kristne velger å feire disse høytidsdagene er så sin sak, det avgjørende er at feiringen av disse høytidene - ikke - inneholder elementer fra hedenske festdager eller elementer som er gitt en "forbedret" betydning som stammer fra hedenske ritualer. Samtidig som den største og viktigste feiringen for kristne er Påske, som påminner direkte og helt alene om Jesu Kristi soning for hele menneskehetens synder. Denne feiringen antar heller ikke slike dimensjoner som julefeiringen, som har tatt helt av.

Dagens julefeiring framstår tydeligere som en "hellig ku", som ikke skal kritiseres for mye. En julefeiring der mange mennesker søker tilflukt for i noen dager å gjemme seg unna den harde virkeligheten i verden, til tross for om denne feiringen samtidig medfører stor smerte for alle dem som faller utenfor eller pådrar seg uforsvarlig stor gjeld.

Kristus Jesus ser dem som lider og ikke selv får det til, Jesus gir oss også helt andre verdier å ta vare på og formidle videre. Kristus Jesus har kalt oss til frihet, ikke til å bli slaver av menneske skapte tradisjoner og følge hedenske skikker.

Hvordan kristne kan forsvare å feire Jesu fødsel i stor festivitas med tilhørende ytre stas og matgilde, er en helt annen sak. For Menneskesønnen kom ikke til denne verden i stor ytre stas, men tvert i mot i ytre fattigdom. De kongelige gavene Jesus fikk, var kan hende noe som ble brukt til å sørge for Hans enkle oppvekst i Nasaret.

41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske.
 42 Da han var blitt tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. 44 De trodde han var med i reisefølget, så det gikk en hel dag før de begynte å spørre etter ham blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. 46 Etter tre dager fant de ham i templet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og over de svar han gav.
 48 Foreldrene ble meget forbauset da de fikk se ham, og hans mor sa: "Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige." 49 Men han svarte: "Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?"

 50 Men de forstod ikke hva han mente med dette. 51  Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte.
 52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.
Luk 2,41-52

En dag skulle mange rope "korsfest, korsfest!", de ville ha røveren Barabbas isteden.

Bàrabbas, den beryktede morderen som hadde deltatt i oppløp og begått mord og av den grunn ble kastet i fengsel, men som på folkets begjæring ble benådet av Pilatus, Matt. 27, 16 ff.; Mark. 15, 7; Luk. 23, 18 f.; Joh. 18, 40; Ap. gj. 3. 14. Man vet for øvrig intet om ham, heller ikke vet man noe om det oppløp som han hadde deltatt i. (Bibelsk oppslagsbok, Saarisalo/Hedegård).

En dag ble også etterhvert menighetene geistliggjort og ytre rikdom akseptert i kirkelig sammenheng og med geistliggjørelsen, de største kirkene (protestantiske og da i sær den katolske kirken) besitter store rikdommer som forvaltes av disse kirkenes ledere og deres fond. Totalt fjernt fra hvordan de første menighetene på apostlenes tid fungerte. Det var også innen de geistlige kirkenes sammenheng at den hedenske feiringen av høstens høstede overflod og vinterens solvending, ble ved omtolkning av de hedenske ritualene noe endret og dets elementer "kristnet".

1 liker  
Kommentar #4

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Jeg ønsker meg en alternativ jul, til jul

Publisert nesten 4 år siden

Teksten det vises er en «lignelse» og skal ikke tolkes bokstavlig. Man må se dette i sammenheng med hele evangeliet og Guds ord. Gud Herren, sendte sin sønn, sin tjener for å bringe dem tilbake til Gud.

Men de som var innbudt til Guds rike var for opptatt med de verdslige ting, noe som gjorde gjesteinnbyderen sint. Snakker vi om paktsbruddet og den nye pakt?

Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’

Det som da skjer er at de svakeste av alle innbys, de fattige og uføre og blinde og lamme, og enda er det plass i Guds rike. Dermed får også andre «som vender om» en mulighet.

Er det ikke det dette handler om, at dem som vender om og følger sannheten i Guds ord vil bli frelst, og at det er disse som er din nye familie?

Det står også at: «Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Gavelisten øker for hvert år...

Dette er ingen verdslig fest og handler ikke om vår hedenske julefeiring som er overtatt fra romerne. Det handler heller ikke om å innby alle flyktninger i verden hvis hjem vi har bombet sønder og sammen, for hadde vi ikke kriget ville de ikke flyktet. Hadde vi fulgt sannheten i Guds ord, ville det ikke vært krig, men fred på jord.

Når tjeneren går ut å innbyr de svakeste, i «lignelsen», så gir ham dem Guds ord, og den som vil følge det er velkommen. Er det ikke det evangeliet handler om?

Selv sluttet jeg å feire dette julevanviddet da jeg begynte å tro på Jesus, og om julen handlet om å hedre dem som har utmerket seg gjennom året, og å hjelpe de fattige og syke, så blir jeg gjerne med. Da ville fokuset på de svake blitt blitt noe stort og verden ville blitt et bedre sted. En tilstelning for de svakeste en gang i året vil endre hele vårt fokus. Stat, kommuner, organisasjoner og enkelpersoner, frivillige ville jobbet med dette i kanskje et halvt år, for det handler ikke bare om festmåltidet, men å hjelpe dem å bli selvhjulpen, om å inkludere de vi ellers ikke vil ha noe med å gjøre, bortsett fra en slant til kirkens nødhjelp eller røde kors, som så gjerne setter pengene på børsspill.

I tillegg kunne de som ikke hadde penger delta i frivillig arbeid og således både kunne få følelsen av å gi og også få delta i festmåltidet. Og hva er vel større enn å gi noe av deg selv, å gjøre noe godt for andre som trenger det?

Jesus ville hatt fokus på elendigheten i verden, og han hadde ikke satt seg til bords og festet mens folk døde som fluer rundt ham. Festen ville kommet når verden var helbredet, vil jeg tro...

Norske barn har i snitt 500 leker hver viser en undersøkelse. Hvorfor skal fattige og vanskeligstillte tvinges til å gi gaver til disse og av sårt tiltrengte penger, eller enda værre, har ikke penger? Og hvorfor ikke heller fordele på dem som ikke har leker, eller bare har en leke? Eller kanskje de trenger mat eller varme klær mest.

I fjor eller forfjor intervjuet NRK noen barn på radio, og det handlet om dataspill, og reporteren spurte en sju, åtteåring om hva han hadde sagt om han fikk et av de gamle dataspillene til jul; Da hadde jeg blitt forbanna, sa han, og jeg synes dette illustrerer et godt eksempel på hva dette vanviddet har blitt til.

Hvor mye leketøysvåpen og voldelige dataspill deles ikke ut?

728.000 NORDMENN GRUER SEG TIL JUL

En økende andel nordmenn gruer seg til jul. 13 prosent - tilsvarende 528.000 mennesker over 18 år - går ikke høytiden særlig lyst i møte, ifølge en ny undersøkelse.

I tillegg har vi 200.000 barn som gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk, i følge Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

JUL PÅ KREDITT

I tillegg finner jeg at 600.000 nordmenn låne penger for å få råd til å kjøpe julegaver til sine nærmeste. Konsekvensen kan bli en krevende start på det nye året.

Mange betaler 15-25 prosent rente på julegavene og feiringen - og over 100.000 nordmenn betaler enda på julegavene fra I fjor.

Slik sett er jula blitt en feiring for de velstående, og en plage for de mindre velstående. I mine øyne er det hele snudd på hodet. Tror dere virkelig Jesus ville ha deltatt I denne feiringa av bursdagen sin, en mann som var opptatt av de fattige, svake og syke I verden?

NORDMENN KUNNE DEKKET SKOLEGANG TIL 50 MILLIONER BARN

Like over årtusenskiftet var det ca 120 millioner barn som ikke gikk på skole I verden. I følge WHO ville det kostet rundt 100 milliarder I året for å sende disse på skole, og det inkludert mat.

I følge forskning.no var det I 2013 rundt 57 millioner barn som ikke får gå på skole (tallene varierer litt) Til sammenligning vil nordmenn I år handle for 56,3 milliarder i julen. Det kunne dekket skolegang for minst 50 millioner barn. Og skal de kunne ta i mot evangeliet, burde de kanskje kunne lese?

FN opererer med noen helt andre tall for 2017, men jeg ville bare illustrere et eksempel. Det er adskillig flere som ikke får skolegang eller det mest nødvendige.

Var det ikke slik at de snille og dem som hadde utmerket seg gjennom året som skulle få gaver? Jesus ville komme med gaver til dem som var gode mot andre. Nissen som har tatt Jesus plass skulle også gi gaver til de som hadde vært spesielt snille. I dag skal alle ha gaver, onde som gode, og handelstanden gnir seg I hendene. Det er denne shoppingen som får (h)julene deres til å gå rundt. På ti år har leketøysimporten i Norge økt med 3500 tonn. De styrtrike blir styrtrikere, jorden ødelegges og elendigheten øker...

Jeg ønsker meg derfor en sann og alternativ jul hvor Jesu budskap kommer i første rekke, og inntil videre er det ingenting å feire, etter min mening

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere