Endre Stene

6

 Hvordan samtale om kjønn?

Hva er maskulinitet og femininitet? Har Bibelen noe å lære oss - også i møte med #metoo?

Publisert: 13. des 2017


28. og 29. november skrev Vårt Land om nettstedet foross.no. Kjønnstematikk utgjør 7 promille av sidens samlede innhold. Likevel var det en artikkel om kjønn som utløste Vårt Lands første omtale av nettstedet.

I ettertid har jeg spurt meg: Hvordan kan vi samtale godt og respektfullt om kjønn? Hva er å være kvinne? Hva er å være mann? Hva er maskulinitet og femininitet? Vår kultur er kjønnsfiksert. Likevel - er det blitt oss til hjelp?


Vi har den siste tiden blitt rystet over omfanget av seksuelle krenkelser mot kvinner. Finnes det noe mer nedverdigende enn å bli gjort til et objekt? En ting - som en annen kan betrakte, ta på, trenge inn i, invadere – som en selv vil. Som om jeg er annens, og ikke et selvstendig ”jeg”. Ikke et autonomt subjekt med følelser, vilje, selvbestemmelse og egenverdi det trengs å tas hensyn til.

Å være av det kjønnet som utfører brorparten av seksuelle krenkelser gjør meg skamfull på menns vegne. Skamfull over at mannlig seksualitet stadig gjør kvinnen til objekt.


Jenter er i dag under sterkt press. De trenger all hjelp de kan få for å bli trygge, selvstendige og frimodige kvinner. Og: Er ikke gutter under sterkt press også? Hva lærer de at maskulinitet handler om? Å ha muskuløse kropper, med sex som sitt hovedmål?

Kan vi vise gutter noe bedre? Kan vi - uten å bli mistenkeliggjort for å være mannsdominerende - peke på Jesus Kristus som forbilde? Viser han hva sann maskulinitet handler om? Kristus ser jo forbi mine svakheter og mangler. Han ser mitt hjerte og sjel - som han elsker. Han ser meg som et selvstendig subjekt: Han sier ”du” til meg. Så tar han ansvaret for meg. Ikke ved å kreve eller tvinge. Men ved i selvoppofrende kjærlighet gi seg selv, tjene, og lede.


Tekstene på foross.no som med rette ble problematisert, var skrevet og oversatt av kvinner. Likevel ble det tegnet et bilde av menn som var ute etter å forsvare sin posisjon. Kan det være disse kvinnene egentlig etterspør sann maskulinitet? I en samtid der menn står i fare for å bli redusert til ansvarsløse, sexfikserte - og overflødige vesener? Eller som Camilla Fossum Pettersen kaller mannen på NRK Ytring 19. nov: "En evolusjonær blindtarm".

Har Bibelens forbilde i Jesus Kristus noe å si oss? ”Ekteskapet avspeiler et personforhold som peker ut over skapelsens plan. Det er særlig i Ef. 5:21-33 at Paulus utfolder et ekteskapssyn som er avledet av det personforhold hvorfra selve skapertanken henter sitt forbilde, nemlig forholdet mellom Faderen og Sønnen og forholdet mellom Kristus og menigheten. (….) Kristi selvhengivelse for menigheten, skal komme til uttrykk i ekteskapet. Når mannen forlater sin far og mor for å holde seg til sin hustru og elsker henne i selvhengiven kjærlighet (agape), så henter han sitt forbilde fra Kristi selvhengivelse for sin ”brud”, sin menighet, som han forlot sin himmelske herlighet for å vinne, og som han gav sitt liv for å frelse.” (Etisk Oppslagsbok, Lunde Forlag s. 58)

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere