Frode Granerud

5

Om å beklage en opplevelse

Publisert: 13. des 2017

I VL 11. desember svarer Hilde Frafjord Johnson og Otto Galtung, generalsekretærer i KrF og KrFU, på kritikk av måten KrF/KrFU har håndtert trakasseringen av Julia Sandstø på. De bruker formuleringene «Jeg beklager virkelig at hun opplever at håndteringen ikke var god nok» (Johnson) og «eg beklagar verkeleg at ho opplever det slik» (Galtung).

 

Svarene deres er vennlige, men formuleringene har en tydelig implikasjon: Ingen av dem synes villige til å beklage at denne saken ikke ble håndtert bra nok. De beklager bare at Sandstø opplevde det slik.

 

Det er ikke helt uvanlig å se slike eller lignende formuleringer: Jeg beklager at du opplevde det slik. Jeg beklager at du følte det sånn. Jeg beklager at du ble lei deg. Ordene virker vennlige, men sannheten er at slike formuleringer ikke er beklagelser i det hele tatt. De beklager ikke det som har skjedd, de beklager bare en persons opplevelse eller følelser. Det kjennes nok mer behagelig å formulere seg slik, men samtidig er ikke dette å ta saken på alvor.

 

Når noen har gjort noe galt, er det den gale handlingen som må beklages, ikke opplevelsene og følelsene til den som er rammet. Opplevelser og følelser klarer den rammede å ta ansvar for selv. Å beklage noens opplevelse eller følelser er egentlig ganske arrogant, og kan i verste fall implisere at opplevelsen eller følelsen ikke er berettiget.

 

Jeg vil derfor si følgende til Johnson og Galtung, og samtidig til alle andre som noen gang kommer i en situasjon der de må si unnskyld: Ikke si at du beklager at den rammede opplevde det slik, eller at han/hun følte det sånn, eller at han/hun ble lei seg. Hvis du er ansvarlig for at noe galt har skjedd, så er din oppgave kun å beklage det som skjedde, ikke den andre personens opplevelse av det. Hvis Johnson og Galtung virkelig ønsker å ta ansvar (og det tror jeg egentlig at de gjør), må de bruke følgende formulering: «Vi beklager at KrF og KrFU ikke håndterte trakasseringen av Julia Sandstø på en god nok måte.»

 

(Også trykket i Vårt Land 13. desember 2017)

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere