Lederartikkel Vårt Land

Fra dogmatikk til etikk

De kristne miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med en utvikling fra tradisjonell forkynnelse til en mer samfunnsorientert forkynnelse.

Publisert: 7. des 2017

Gårsdagens Vårt Land brakte en sak om et skifte i kristenheten. Der skillelinjene tidligere ble trukket opp langs dogmatiske spørsmål, blir de i dag også definert av synet på politikk, samfunnsspørsmål og etikk.

Saken gjaldt spesielt USA, men de samme tendensene ser vi også i Norge. I Ingrid Viks bok Guds lobby fra 2015 kommer det fram at det også i Norge dannes allianser på tvers av kirkesamfunn. Oslo symposium er et eksempel på at ulike kristne samles rundt temaer som abort, Israel og ekteskapslov.

Det er naturlig å tolke den politiske dreiningen i verdens kristenhet i lys av sekulariseringstendensene. Der kristen tro i synkende grad blir ansett som relevant for politikken som vedtas, ruster kristenfolk seg til kamp for sine saker. Det forklarer også utvalget av denne lobbyens hjertesaker: Sekularisering og islam blir tolket som fiender av en kristen sivilisasjon, og resulterer i kristen innvandringsfiendtlighet.

I tillegg finnes det også i teologien selv en dreining fra lærespørsmål til etiske spørsmål med ­direkte ­relevans for samfunnet. Allerede kulturprotestantismen var svært opptatt av etiske spørsmål. De frigjøringsteologiske og kontekstuelle bevegelsene grep stafettpinnen og satte den politiske etikken på dagsorden. Kritikken fra vekkelseskristent hold har ofte vært at dette har ført til en «lovisk» vektlegging i forkynnelsen.

Det er i så måte interessant at nettopp mer vekkelsesorienterte miljøer legger stadig større vekt på samfunnsspørsmål. Det er også etiske spørsmål som har gjort at et ikke ubetydelig antall kirkemedlemmer har meldt seg ut av Den norske kirke og inn i andre små, lutherske trossamfunn de siste årene. Disse spørsmålene får med andre ord ikke kun politisk betydning, men også konkrete konfesjonelle konsekvenser.

Det blir interessant å følge med denne tendensen framover. Vi kan ikke se bort fra at vi i tiden framover også vil se en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler – mot en mer samfunnsorientert forkynnelse. Dette kan føre til en større polarisering mellom ulike lavkirkelige miljøer, og kanskje også fornye generasjonsmotsetningene. Miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med denne utviklingen.

2 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det blir interessant å følge med denne tendensen framover. Vi kan ikke se bort fra at vi i tiden framover også vil se en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler – mot en mer samfunnsorientert forkynnelse. Dette kan føre til en større polarisering mellom ulike lavkirkelige miljøer, og kanskje også fornye generasjonsmotsetningene. Miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med denne utviklingen.

Interessant. Da jeg i sin tid valgte katolisismen var en av grunnene at jeg ikke ville være med i en politisert kirke. Jeg ville bort fra kirker som skal ta politiske standpunkt i ett og alt. Slik jeg vurderer en kirkes oppgave er det å forkynne og fortolke evangeliet i en ramme hvor medlemmene dyrker Gud. Jeg har fred med min religion så lenge Gud og dyrkelsen står i sentrum. Om jeg samtidig skal mikse evangeliet inn i spørsmål om veibygging er det ikke lenger religion i mine øyne. 

Alternativet for lekfolket bør i så fall være å søke samfunnsengasjement, være seg politisk, kulturelt eller sosialt der hvor dette har sin rette ramme, og gi Gud sin dyrkelse i det forum som er utsett til dette. Da er Gud i sentrum i forsamlingen, og de andre emnene i sentrum i sin type forsamling. Rent og ryddig. 

Kommentar #2

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Sitat:

Vi kan ikke se bort fra at vi i tiden framover også vil se en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler – mot en mer samfunnsorientert forkynnelse. Dette kan føre til en større polarisering mellom ulike lavkirkelige miljøer, og kanskje også fornye generasjonsmotsetningene. Miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med denne utviklingen.

Premisset her virker, for leder, å være at de ulike kirker og forsamlingshus har en verdi i seg selv. En verdi annet enn at mennesker får bli satt fri i Jesus Kristus, og tjene ham med glede.

For med mindre jeg har misforstått hva som ligger i "samfunnsorientert forkynnelse", så er den alvorlige konsekvensen (hva det kan føre til) ikke økt polarisering, men at mennesker ikke får budskapet om frelse og omvendelse.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere