Knut Nygaard

488

Yess, Trump!!

Hva skjer'a? Jo, presidenten gjennomfører det han sa i valgkampen. I dag skal det som har ligget klart siden kongressen vedtok det 23. september 1995 gjennomføres - president Trump våger der forgjengerne har feiget ut - han anerkjenner i dag på vegne av USA Jerusalem som Israels hovedstad.

Publisert: 6. des 2017  /  872 visninger.

Alle presidenter har ( mange av dem lovet i valgkampen å gjennomføre kongressen vedtak) hver 6. måned måtte signere en utsettelse av det Kongressen hadde bestemt i 1995.

Alan Baker,som er tidligere Canada ambassadør og ekspert på internasjonal rett og som var med under Oslo-forhandlingene, gir her 10 grunner til at Jerusalem bør anerkjennes som Israel sin hovedstad av verdenssamfunnet: http://jcpa.org/.../ten-reasons-recognizing-jerusalem.../

Jerusalem har vært staten Israels hovedstad siden 1949 og jødenes hovedstad i 3000 år.  FN har  vedtatt at jøder ikke har noen tilknytning til klagemuren i Jerusalem, så Trump svarer på sin måte på det idiotiske vedtaket og anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Det kaller en klart svar.

Det er på tide at Jerusalem blir anerkjent som Israels hovedstad uansett hvor hvor mye vold og terror palestinere og andre truer med. Jerusalem har vært Israels hovedstad og senteret for landets regjering siden 1950. Israels president, Knesset og Høyesterett holder til i Jerusalem. Der holder de fleste offentlige departementer og sosiale og kulturelle institusjoner til. Jerusalem er det gamle åndelige sentrum for jødedommen. I tillegg beskytter Israel de hellige stedene for alle trosretninger og sikrer tilgangen til dem.

Blir spennende og å høre hvordan paven og kongen av Jordan tar dette.

Hva skjer'a?  Jo, noen er gjerne fornøyd med status quo - andre at noe tar et steg fram - andre et steg tilbake.  Vi lever i en tid og med en president som er forutsigbar på det punkt at han har vilje og styrke til å gjennomføre - og prøve å gjennomføre - der det stanger imot - det som han lovet i kampanjene opp i mot presidentvalget.  Ikkje værst.  Håper andre følger etter - både med å være like forutsigbare som president Trump og i  det å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad - det er uansett på tide.

https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw 

 

 

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Jerusalem har aldri

Publisert over 3 år siden

vært hovedstad i en jødisk stat som ligner på dagens Israel. Jerusalem var jødenes religiøse hovedstad så lenge tempelet beso. I tillegg var den lenge en bystat med en dominerende jødisk befolkning. Det er derfor historieforfalskning å peke på (Bibelens) historie som grunnlag for Israels krav om Jerusalem som Israels udelte og evige hovedstad. I praksis er det kun makt som gjør dette mulig, og for dem som (kun) anerkjenner maktspråk er den utviklingen vi nå ser, grei.

Men er det ikke underlig at uttrykket "muslimsk stat" (med rette) har en klart negativ klang, mens begrepet "jødisk stat" er en hedersbetegnelse?

4 liker  
Kommentar #102

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er helt korrekt.

Keiser Augustus f.eks.  Da Pilatus dømte på romerrikets vegne - Jesus til døden på korset.   Verdens mektigste stat den gang.

Også da keiser Augustus skrev ut folketellingen som førte til at Josef og Maria måtte reise til Davids by Betlehem - for å innskrives i manttall.   Da ble proftene Mikas profeti oppfylt.

Mika 5, 1

Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.

Det er underlig å lese hvordan ateister forstår verdensbildet, kontra hva Gud har lagt opp til. De ser ikke hverken hensikten, metodikken eller prosessen som menneskeheten må igjennom for å nå sitt guddommelige mål. De er tilskuere i et teater de ikke skjønner bæret av! I vår tid innbiller de sekulære krefter seg at de har definisjonsretten og makten. Det blir bare skvalder ut av det - og Guds plan ruller videre - ustoppelig. For hvert trinn i planen, som profetene har beskrevet, skjer og blir kjent, benekter og benekter de. Minner meg om prosessen som var forut før Farao måtte gi seg og løse Israel fra fangenskapet. 

Hva skjer når Anti-krist kommer i sitt mirakuløse velde med alle sin triks, som prestene til Farao når Moses satte de på plass - vil de tro da tro?

På en måte forstår jeg at profetene i sin tid ble drept - en etter en! Sannheten er verdens tyngste byrde og bære for de som ikke påtar seg Herrens åk. Da gjelder det å stoppe stemmen som kommer fra Gud! De siste profeter er ikke drept ennå - men det skal skje!

6 liker  
Kommentar #103

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du beskriver her en fatalistisk virkelighetsforståelse. Det som skjer, det skjer.  Det gjelder vel da ikke bare Midt-Østen?  La oss like godt avvikle storting og styringsverk og overlate hele greia til Gud.  Politikk er jo bare en slags tidsfordriv, der vi later som om vi har styring.  Ja, la oss like godt droppe hele politikken og slutte å mene noe om hvordan samfunnene våre bør organiseres.  Profetiene ruler!

Det virker svært ensporet å bare ha en tanke.  Det er ingen troende som gir opp sitt liv og sin funksjon i verden.  Det er en absurd forståelse av det Tore skriver.

Det vi prøver å vise til er at Gud virkelig virker i verden, også da det gjelder  å oppfylle profetiene beskrevet i Bibelen.

Er det virkelig så vanskelig å forstå?  Det er lov å se Guds rike og det er selvsagt et annet rike enn den verden vi ser med våre svake sanser. DHÅ hjelper troende til å forstå en annen virkelighet.  Den åndelige virkelighet - som Er sann.

Ensporet snakk om fatalisme er å kaste barnet ut sammen med badevannet!

Istedenfor en slags stadig og visst uungåelig stempling hele tiden av andres forståelse. Hvorfor ikke argumentere for en gangs skyld med argumenter.  Jeg forstår ikke behovet for denne stemplingen snart i enhver kommentar fra Oddbjørn.

Hvem er du som dømmer hele tiden?

2 liker  
Kommentar #104

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Vi kan sikkert diskutere om din virkelighetsforståelse er sannere enn min virkelighetsforståelse.

Men foreløpig nøyer jeg meg med å observere og reflektere over ideen om at noen der oppe bruker oss og våre handlinger i et spill.

All the world's a stage.

Ja det er underlig, sjekk #102 - en litt oppgitt og krass kommentar fra meg - jeg tar med Farao.

2 liker  
Kommentar #105

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Argumentere mot "profetier"?

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Istedenfor en slags stadig og visst uungåelig stempling hele tiden av andres forståelse . hvorfor ikke argumentere for en gangs skyld med argumenter.  Jeg forstår ikke behovet for denne stemplingen snart i enhver kommentar fra Oddbjørn.

Hvem er du som dømmer hele tiden?

Hva slags argumentasjon kan man bruke, da?  For øvrig stempler jeg ikke. Jeg bare slår fast at når Olsen skriver følgende, så er det fatalisme:

...det MÅ skje - for så sier profetiene. Holde igjen profetiene - hindre dem? Du kan like så gjerne stikke hånden ut av vinduet og holde igjen vinden.

1 liker  
Kommentar #106

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Man kan like gjerne si: sannheten og løgnen er ikke kommet til enighet - heller ikke i løpet av de siste sytti årene . . .  og de vil aldri komme til å bli forent (dette har absolutt med denne saken å gjøre).

Hva er sannheten her da? Kristne ledere i Jerusalem står tydeligvis på løgnens side, de har skrevet brev til Trump og advart ham mot dette. Amerikanske presidenter som Reagan og to blad Bush var tydeligvis på løgnens side siden de ikke ville gjennomføre dette. Stort sett alle stater i verden er på løgnens side, også de med kristen befolkning. Den israelske avisen Haaretz er på løgnens side. 

2 liker  
Kommentar #107

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig stempler jeg ikke. Jeg bare slår fast at når Olsen skriver følgende, så er det fatalisme:

Du kategoriserer hele tiden andre og deres forståelse inn i en eller annen kategori, i stedet for å argumentere for din egen forståelse.

Hva slags kategori havner du i da du gjør det?


6 liker  
Kommentar #108

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Keiser Augustus f.eks.  Da Pilatus dømte på romerrikets vegne - Jesus til døden på korset.   Verdens mektigste stat den gang.

Saksopplysning: Keiser Augustus døde i år 14

1 liker  
Kommentar #109

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du kategoriserer hele tiden andre og deres forståelse inn i en eller annen kategori, i stedet for å argumentere for din egen forståelse.

Håpløs debatt. Dere må skjønne at deres påstander rundt profetiene skal oppfylles, er totalt irrelevante for oss som ikke deler denne troen. Det som er mulig å ha en rasjonell debatt rundt, er hvilke følger det har for befolkningen i området at politikken utøves av mennesker som deler troen på disse profetiene og som samtidig tolker dem slik som du, Olsen og Nygaard gjør. Det er jo ingenting som demonstrerer fellesskapet mellom konservativ Islam og denne formen for Kristendom enn hva dere gjør i disse debattene

3 liker  
Kommentar #110

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Hva skjer når Anti-krist kommer i sitt mirakuløse velde med alle sin triks, som prestene til Farao når Moses satte de på plass - vil de tro da tro?

I den grad det har noe med saken å gjøre så eksisterer Egypt fortsatt, til tross for noen prøvelser i Det Gamle Testamentet. 

1 liker  
Kommentar #111

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Bibelens profetiske ord er verdenshistoriens DNA-molekyler

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Pass på at du ikke siterer profetens påfølgende vers, Gunnar.

Det har blitt sagt før det skjer for at vi skal tro når det skjer.  Men det er ikke vi som har regien...

10 liker  
Kommentar #112

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Kristendom..

Publisert over 3 år siden

"Fredens religion"... I motsetning til islam.


4 liker  
Kommentar #113

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er underlig å lese hvordan ateister forstår verdensbildet, kontra hva Gud har lagt opp til. De ser ikke hverken hensikten, metodikken eller prosessen som menneskeheten må igjennom for å nå sitt guddommelige mål.

Hvem skjønner disse hensiktene og denne metodikken da?  

Hvem er ateistene i denne tråden?  Så vidt jeg kan se har ingen erklært seg som ateister i denne tråden. Noen av oss har gjort det i andre tråder, men jeg tror ikke alle som kritiserer Trumps beslutning her har gjort det.

Hvis vi ser litt utenfor vår egen navle kryr det av folk fra alle trosretninger som er sterkt imot Trumps beslutning.

4 liker  
Kommentar #114

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det er jo ingenting som demonstrerer fellesskapet mellom konservativ Islam og denne formen for Kristendom enn hva dere gjør i disse debattene

Fint om du forklarer bedre det siterte ovenfor.  Hva har NT med konservativ Islam å gjøre?

Er problemet for deg at kristne mener at Gud virker i verden?


Da det gjelder keiser August og at han døde i år 14, så gjelder det altså 14 år etter Jesu fødsel.

Pilatus så skriver jeg i kommentar 94 at han dømte Jesus til korset:

 "Da Pilatus dømte på Romerrikets vegne - Jesus til døden på korset.   Verdens mektigste stat den gang."

I forbifarten glemte jeg å ta med at Tiberius da var Keiser. Det burde jeg vært tydeligere på.

Luk 3, 1

3    I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene,

3 liker  
Kommentar #115

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du kategoriserer hele tiden andre og deres forståelse inn i en eller annen kategori, i stedet for å argumentere for din egen forståelse.

Hva slags kategori havner du i da du gjør det?

Det er selvsagt umulig å diskutere politiske beslutninger (og Trumps Jerusalem-erklæring er en politisk beslutning) med utgangspunkt i bibelske profetier.  Vi må diskutere dette ut fra den virkningen slike beslutninger har for dem som blir berørt.  Dette er ikke min personlige "forståelse", men en beskrivelse av hva politikk er.

5 liker  
Kommentar #116

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Fint om du forklarer bedre det siterte ovenfor.  Hva har NT med konservativ Islam å gjøre?

Er problemet for deg at kristne mener at Gud virker i verden?

Jeg trodde det var åpenbart at sammenligningen dreide seg om  forestillinger om apokalyptiske hendelser og landherredømme som forutsetning for å oppnå religiøse målsetninger. Det sier seg selv at mye djevelskap kan begås her på jorden når formålet er å skape forutsetningene for den lovede endetid. Her er det ingen forskjeller på islamske drømmer om å opprette kalifatet og konservative drømmer om landnåm. Tusenårsriket og forestillinger om det avsluttende Armageddon, har de felles.

Nei, det er ikke et problem for meg at kristne mener at Gud virker i verden, men det er et problem når kristne omdefinerer ondskap til Guds godhet!

5 liker  
Kommentar #117

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kirkeledere i Jerusalem protesterer

Publisert over 3 år siden

Disse kirkelederne har antakelig ikke forstått profetiene...?

Ber Trump lytte til englesangen

4 liker  
Kommentar #118

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Hva sa Trump?

Publisert over 3 år siden

Noen, etter min mening vesentlige, sitater fra talen:

"Jerusalem is today, and must remain, a place where Jews pray at the Western Wall, where Christians walk the Stations of the Cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque."


"...today, we finally acknowledge the obvious: that Jerusalem is Israel’s capital. This is nothing more, or less, than a recognition of reality."


" We are not taking a position on any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem, or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved."

3 liker  
Kommentar #119

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig ingen grenser for hva vi skal påføre Midtøstens folk av elendighet?

"Vi"?

4 liker  
Kommentar #120

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke å spøke med..

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Bare en liten detalj, når skjedde dette sa De?

.. men ikke hverdagskost at smilebåndet melder sin tilstedeværelse på Verdidebatt.. :)

3 liker  
Kommentar #121

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 

Hvis det handler om dette bibelverset kan jeg virkelig ikke se at det sier noe om hvem som skal ha det sekulære herredømmet i byen i det dennesidige og hvor ambassader skal ligge. Jeg skjønner godt (og er veldig glad for) at svært mange kristne ser annerledes på det.

3 liker  
Kommentar #122

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Disse kirkelederne har antakelig ikke forstått profetiene...?

De store verdenskirkene  har omtolket og åndeliggjort Israel og løftene i Bibelen og forfører sine medlemmer til å tro at det er den kristne Kirke som er det nye Israel . Dette inngår i erstatningsteologien og er på mange måter en viktig årsak til den antisemittisme vi ser fra kirkelig hold. 

 Derfor arbeider de iherdig imot at Jerusalem skal anerkjennes som Israels hovedstad  og kneler for islam. Det muslimske Broderskap har nettopp erklært hellig krig mot USA og Trump og uttaler:

«Jeusalem is Islamic and Arab; for it we’ll shed our blood and wage war. This is the way of our Jihad."

Skal Israel forbli et land uten anerkjent hovedstad fordi muslimene ikke er enig?

Nok er nok, sier Trump. Det er slutt på leflingen med islamismen.

Trump gjør bare det Vesten burde ha gjort for lenge  siden, uansett om en ser dette religiøst eller rent historisk.  En trenger ikke argumentere med religion når det gjelder ikke-troende, ikke har det noen hensikt heller .Israel har en 3000-årig historisk tilknytning og bakgrunn i dette landet. Byen og landet er deres rent menneskelig/historisk sett.

Men bråk blir det. Og bråket fortsetter for Israel vil uansett hva de gjør, være det land i verden som fordømmes mest. Arrogansen og uviljen mot Israel er nærmest patologisk og kan ikke helbredes selv om Israel skulle legge seg flat for alle krav fra islamistisk   hold.

5 liker  
Kommentar #123

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Nok er nok, sier Trump. Det er slutt på leflingen med islamismen

Det er tydeligvis slutt på leflingen med de kristne innbyggerne i Jerusalem, leflingen med det islamistiske Saudi-Arabia har vi ikke sett noen slutt på. 

5 liker  
Kommentar #124

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Forfører"?

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
De store verdenskirkene  har omtolket og åndeliggjort Israel og løftene i Bibelen og forfører sine medlemmer til å tro at det er den kristne Kirke som er det nye Israel . Dette inngår i erstatningsteologien og er på mange måter en viktig årsak til den antisemittisme vi ser fra kirkelig hold. 

Det var da voldsomt!  Men du har altså funnet fram til den rette teologien her?  Så lurer jeg på hvor du ser denne antisemittismen "fra kirkelig hold".  Jeg går ut fra (i henhold til den konteksten du uttaler deg i) at det er nåtida du kommenterer (og ikke f.eks. Martin Luther).

Kommentar #125

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det sier seg selv at mye djevelskap kan begås her på jorden når formålet er å skape forutsetningene for den lovede endetid. Her er det ingen forskjeller på islamske drømmer om å opprette kalifatet og konservative drømmer om landnåm. Tusenårsriket og forestillinger om det avsluttende Armageddon, har de felles.

Nei, det er ikke et problem for meg at kristne mener at Gud virker i verden, men det er et problem når kristne omdefinerer ondskap til Guds godhet!

:-))  Underet har skjedd igjen Hermod.  Jeg er enig med deg.  Miraklenes tid er ikke over!

Fra spøk til alvor.  Vi var enige i går at det er ikke alt vi forstår og ikke alt vi vet.  Mulig det er svært lite vi vet.

Det jeg tror og mener er at vi bommer da vi tror at Gud med stor G - har den akkurat samme forståelsen av kjærlighet og rettferdighet og har samme utgangspunkt eller samme forståelsen vi har.

Gud har etter min forståelse ikke en menneskelig forståelse - Gud har en rettferdighets forståelse som strekker seg inn i evigheten. 

Mens vi har en slags øyeblikk forståelse.

Gud har etter min ringe forståelse en langsiktig plan. Han vil at alle mennesker skal tro på Han å bli frelst.  

Det vi oppfatter som ondskap - er ikke nødvendigvis ondskap i Guds forståelse.  For at kjærligheten skal seiere over ondskapen, og ondskapen har vi de siste årene sett mer enn nok av i MØ - der IS med halshugginger osv. av kristne - drap og voldtekter i tusenvis osv.  Og at det er de kristne som det absolutt drepes flest av i verden - ikke fordi noe de har gjort - men fordi de er kristne.  Det er ikke akkurat et paradis på jord vi ser i dag.

Hvordan skal Gud da te seg for å beskytte sin flokk fra ondskapen:

Skal han bare la ondskapen eskalere - eller skal han stoppe ondskapen da den har nådd sitt eller det metningspunktet Gud har satt.

Da Gud er kjærlighet og rettferdighet, stoler og tro jeg på lovnadene gitt i den Hellige Bok - Bibelen.

Vi stiller ikke spørsmål om vi en gang dør - vår endetid på jorden.  For alt skapt og jordisk har en ende. Spørsmålet nå er - vil Gud stoppe, som profetert, ondskapen som herjer med menneskene og med jorden?

Da kommer ikke troende utenom endetidsprofetiene og Jesu 2. komme.  Før eller senere kommer eller faller en dom.  Spørsmålet er når?

 

Mulig dette nærmer seg nå i vår tid: (Som jeg skrev i kommentar 47)

Det som passer bedre for det som venter oss i vår tid er Åp 21, 1-4

En ny himmel og en ny jord

 21Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  

Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  

3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:

          «Se, Guds bolig er hos menneskene.

           Han skal bo hos dem,

           og de skal være hans folk,

          og Gud selv skal være hos dem.

           Han skal være deres Gud.

         Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
          og døden skal ikke være mer,
          heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
          For det som en gang var, er borte.»

3 liker  
Kommentar #126

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Skal-skal ikke lese....

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Nå har jo profetien fra Valdres hittil vist seg å stemme.  Hva om den stemmer også i fortsettelsen?

Ja, og dette var ikke noe Minos diktet opp. Men jeg lurer på om alle her inne bryr seg om, eller tør å lese det?

Jeg kjente en kvinne som alltid snudde tobakkspakken slik at hun slapp å se advarselen. Hun døde av hjerteinfarkt bare 54 år gammel.

Våger vi å lese Jesu ord om «fortsettelsen»? 

Eller leser vi bare 1.Kor.13 ?

9 liker  
Kommentar #127

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

u-lydig

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du beskriver her en fatalistisk virkelighetsforståelse. Det som skjer, det skjer.  Det gjelder vel da ikke bare Midt-Østen?  La oss like godt avvikle storting og styringsverk og overlate hele greia til Gud.  Politikk er jo bare en slags tidsfordriv, der vi later som om vi har styring.  Ja, la oss like godt droppe hele politikken og slutte å mene noe om hvordan samfunnene våre bør organiseres.  Profetiene ruler!

Jeg velger å avstå fra å karakterisere kommentaren. Å være lydhør til profetier er det motsatte av fatalisme. Profetiene har alltid to utganger, det burde du som erfaren evangelist vite.

1. Profetier er virkeligheten slik den blir for de ulydige og de lydige, sannheten om det som skal skje - altså ikke spådommer. En advarsel som forklarer hvordan å beskytte seg, for når det skjer er det for sent.

2. De ulydige vil lide uten håp, en forferdelige tragedie, som jeg føler stor sorg for. De lydige vil reddes ved å følge Guds råd, istedet for å gi Gud råd.

3. Den generelle beskyttelse for de lydhøre/lydige er Guds fulle rustning. Ikledd denne er det fullt mulig å måtte lide, men den lidelsen blir søt, målt opp mot de ulydiges skjebne.

Hvis man håner profetiene, setter man seg opp mot Gud - dvs. gir Gud råd. I uvitenhet er det en viss forståelse, med viten og vilje vil konsekvensen være forferdelig.

Dette unnlot jeg å poste når jeg siterte Jeremias i #50, jeg synes det ble for drøyt å bringe inn i debatten, men når tonen etterhvert er blitt skjerpet, føler ikke jeg det er noen grunn til å skåne noen som helst om den virkelighet som skal komme - som sagt jeg føler stor sorg over dette, men enhver velger sin "tolkning" og sin "virkelighetsforståelse":

10 Og Saron skal bli til en beitemark for småfe, og Akors dal til et hvilested for storfe, til gagn for mitt folk, som søker mig. 11 Men I som forlater Herren, som glemmer mitt hellige berg, som dekker bord for Gad, og som fyller begeret med krydret vin for Meni, / 12 eder vil jeg overgi til sverdet, og I skal alle sammen måtte bøie eder ned for å slaktes, fordi jeg kalte, og I ikke svarte, fordi jeg talte, og I ikke hørte, men gjorde det som ondt var i mine øine, og valgte det jeg ikke hadde behag i. 13 Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, mine tjenere skal ete, men I skal hungre; se, mine tjenere skal drikke, men I skal tørste; se, mine tjenere skal glede sig, men I skal skamme eder;14 se, mine tjenere skal juble av hjertens lyst, men I skal skrike av hjertets pine og hyle i fortvilelse. 15 Og I skal efterlate eders navn til en ed for mine utvalgte, og Herren, Israels Gud, skal drepe dig; men sine tjenere skal han kalle med et annet navn, / 16 så den som velsigner sig på jorden, skal velsigne sig i den trofaste Gud, og den som sverger på jorden, skal sverge ved den trofaste Gud. For de forrige trengsler er glemt og skjult for mine øine."

Så kan jo du lure på hva som er fatalisme, de som gir blaffen og turer frem med sitt døve øre, eller de som hører og lyder den stemme som kaller.

5 liker  
Kommentar #128

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Håpløs debatt. Dere må skjønne at deres påstander rundt profetiene skal oppfylles, er totalt irrelevante for oss som ikke deler denne troen. Det som er mulig å ha en rasjonell debatt rundt, er hvilke følger det har for befolkningen i området at politikken utøves av mennesker som deler troen på disse profetiene og som samtidig tolker dem slik som du, Olsen og Nygaard gjør. Det er jo ingenting som demonstrerer fellesskapet mellom konservativ Islam og denne formen for Kristendom enn hva dere gjør i disse debattene

Det forstås, men det som skjer nå er ikke en debatt på de premisser sekulære og politiske holdninger råder grunnen. Jeg ber ikke pent om unnskyldning for å forstyrre kveldsroen med profetier, jeg forklarer med profetier jeg har studert i 40 år. Jeg vitner om det som skal skje, så kan enhver ta det til seg eller la være. Kanskje du mener at de som holder seg til bibelens profetier skal sende kommentarene til deg for sensurering før de postes?

Underlig - at man tror man har råderett uten innsikt om virkeligheten fra Guds synsvinkel. Akkurat det har jeg kommentert på denne tråden - #102

3 liker  
Kommentar #129

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Hvem skjønner disse hensiktene og denne metodikken da?  

Hvem er ateistene i denne tråden?  Så vidt jeg kan se har ingen erklært seg som ateister i denne tråden. Noen av oss har gjort det i andre tråder, men jeg tror ikke alle som kritiserer Trumps beslutning her har gjort det.

Hvis vi ser litt utenfor vår egen navle kryr det av folk fra alle trosretninger som er sterkt imot Trumps beslutning.

Om noen er imot eller ikke, er meninger - de blir det tydeligvis ikke tatt hensyn til, og verden går bananas. 

Dette har vært forventet i flere tusen år. De gamle profeter gledet seg til at denne dagen skulle skje. Det har jeg undret meg på - jeg har sørget over at denne dagen MÅTTE skje, for jeg skjønner hensikten og metodikken.

1 liker  
Kommentar #130

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du mener at de som holder seg til bibelens profetier skal sende kommentarene til deg for sensurering før de postes?

Selvsagt ikke, men du får ha forståelse for at det ikke er mulig å ha en rasjonell debatt med så forskjellig utgangspunkt.

Gruppa du tilhører er svært ivrige på å kritisere islamsk sharialovgivning. Det er selvsagt uaktuelt å godta slike prinsipper i et sekulært, liberalt demokrati som vi er stolte av å ha i Norge, men det er like ille å slippe til din egen gruppe. 

2 liker  
Kommentar #131

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
De ulydige vil lide uten håp,

En liten påminnelse från Guds Ord;

"Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken."  

Kommentar #132

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt ikke, men du får ha forståelse for at det ikke er mulig å ha en rasjonell debatt med så forskjellig utgangspunkt.

Gruppa du tilhører er svært ivrige på å kritisere islamsk sharialovgivning. Det er selvsagt uaktuelt å godta slike prinsipper i et sekulært, liberalt demokrati som vi er stolte av å ha i Norge, men det er like ille å slippe til din egen gruppe. 

Jeg har sagt jeg har forståelse for denne kontrasten, men det er uungåelig å ta det opp.

Om rasjonalitet er å lukke øynene for den profetiske tradisjon så er jeg ikke enig. Profetier er historien fortalt på forhånd, det rasjonelle da er å ta hensyn og måle det opp mot hva som har skjedd, er profetiene gjenkjennelige? Hvordan anvende dem til beskyttelse?

Slippe til, hvordan tie ihjel bibelen? "Denne gruppen" er milliarder av troende og Norge en liten flekk. Mener du vårt liberale demokrati er truet av kristendom? Jeg mener det motsatte. Skal vi beholde vårt styresett må de kristne mobilisere og dermed beskytte både troende og ikke troende. Både flyktninger og etniske borgere. Dette er ikke politikk alene, det er like mye en åndskamp mot voldsomme og truende krefter. Innen politikken har man ikke den åndskraft eller tro som kreves for å ta den kampen. Liberal kristendom har heller ikke den kraften som skal til, de har gitt opp bibelen og gått inn for moderne tolkninger og såkalt fornuft.

Like ille, hva er det som er ille? Mener du vi skal kutte armer og ben på folk, og stene ihjel - eller hva er det som er ille? Hva er ille med direkte bibelsitater, skulle den bannlyses for liberalismens og demokratiets skyld? Hva er du redd for - det uttalte ordet?

2 liker  
Kommentar #133

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Om vingården?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Disse kirkelederne har antakelig ikke forstått profetiene...?

Hvilke profetier siktes det til? Hvis det er Dan.9.25 det siktes til er det i tidligste laget ( Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker, og i sekstito uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd, med gater og vollgraver. Men det skal være en tid full av trengsler.)

Er det profetien om serafene (Jes.6.) - og v11 er det også for tidlig for det kommer før Dan.9.25 - , men er det sangen om Herrens vingård i Jes.5, kan det godt hende det begynner å mørkne... den er gitt i lignelser, men går an å forstå...

Jeg vil synge  om min kjære venn, en sang om min venn  og vingården hans. En vingård  hadde min kjære venn, med den feteste jord.

Han hakket den opp og plukket ut stein og plantet den fineste vin og bygde et vakttårn  i midten, også en vinpresse  hogg han ut. Han ventet seg  gode druer, men druene han fikk,  var beske. 

Det er selvfølgelig vintreet som her beskrives... naturlig nok.

Og nå, dere som bor  i Jerusalem, og dere mennesker  i Juda: Døm mellom meg  og vingården min! Hva mer kunne gjøres  med vingården min enn det jeg alt  hadde gjort? Hvorfor ventet jeg meg  gode druer når druene jeg fikk,  var beske? Og nå skal jeg si dere hva jeg vil gjøre  med vingården min. Jeg tar bort gjerdet  så den blir til beitemark, jeg river ned muren  så den kan tråkkes ned.

Det vil ta litt tid, men det vil skje...

Jeg skal gjøre den  til ødemark. Den skal ikke beskjæres  og lukes mer, men torn og tistel  skal gro. Og jeg skal nekte  skyene å la regnet falle  på den.

Og sånn kommer det til å ende med politikken som føres, men nå er vi allerede kommet til de siste profeters dager i Åp.11.6...

For vingården til  Herren  over hærskarene, det er Israels hus, og menneskene i Juda er hans kjæreste hage. Han ventet rett, men se,  det kom blod,  rettferd, men se,  det kom skrik! 

Ve dem som legger hus  til hus og føyer åker  til åker helt til det ikke  er plass igjen og dere er de eneste som er bosatt  i landet!

Det er ingen bra politikk som føres, men det som er forutsagt skal skje fordi det er et slags deja vu i Bibelen (intet er nytt under solen, Pred.1.9-11, 3.15) Det er derfor sikre hendelser inkludert politikken, og derfor ikke et spill, men sikre opplysninger om hvordan ting utvikler seg når den politikken man praktiserer får blomstre.

2 liker  
Kommentar #134

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Spekulativt

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Å være lydhør til profetier er det motsatte av fatalisme.

Nei, jeg diskuterer ikke profetier. Da er vi over i det spekulative.

Kommentar #135

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Milliarder som tror

Publisert over 3 år siden

på profetier slik Tore Olsen gjør? Nei, her tar du nok for hardt i, for å si det mildt. De fleste kristne også er realistiske nok til å forstå at profetier er enklest å skrive i etterkant eller gjøre så tvetydige at de er nødt til å oppfylles. Selv jødenes gamle profeter talte til sin samtid eller nære framtid. Profetier med tusenårsperspektiv er meningsløse.

2 liker  
Kommentar #136

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Er det altså slik å forstå at Trump gjennomfører Guds vilje med dette? Den samme guden som inspirerte folk til å bygge Notre Dame og har latt seg hylle av folk som Frans av Assisi, Johann Sebastian Bach og Martin Luther King?  Nå handler han gjennom Trump? I så fall må jeg si at denne guden har mistet enhver sans for stil. Pontius Pilatus kunne i det minste romerretten. Tanken på et tusenårsrike innledet av Trump er ikke særlig tiltalende 

4 liker  
Kommentar #137

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Er det altså slik å forstå at Trump gjennomfører Guds vilje med dette? Den samme guden som inspirerte folk til å bygge Notre Dame og har latt seg hylle av folk som Frans av Assisi, Johann Sebastian Bach og Martin Luther King?  Nå handler han gjennom Trump? I så fall må jeg si at denne guden har mistet enhver sans for stil. Pontius Pilatus kunne i det minste romerretten. Tanken på et tusenårsrike innledet av Trump er ikke særlig tiltalende 

Tusenårsriket er ikke innledet av Trump. Denne perioden i jordens historie har nådd sitt optimum, Trump som president for USA er en del av det poltiske spillet som fører til innledningen til 1000 års riket. Det skjer ikke i politikken, men ved Guds bestemmelse og metode. Tegnene før innledningen er i ferd med å slå inn, ett etter ett.

1 liker  
Kommentar #138

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
på profetier slik Tore Olsen gjør? Nei, her tar du nok for hardt i, for å si det mildt. De fleste kristne også er realistiske nok til å forstå at profetier er enklest å skrive i etterkant eller gjøre så tvetydige at de er nødt til å oppfylles. Selv jødenes gamle profeter talte til sin samtid eller nære framtid. Profetier med tusenårsperspektiv er meningsløse.

Så du har en viss ekspertise å vise til?

3 liker  
Kommentar #139

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Hedningenes tider

Publisert over 3 år siden

Hvem slapp den profetiske katten ut av sekken? Var det Balfour? Eller Folkeforbundet i 1922? Eller var det FN i 1947?

Uansett: Det har gått som det bruker å gjøre når katten slippes ut av den mørke sekken. Det er kul umulig å få den inn igjen.

Er den kontroversielle og ubehøvlede POTUS et redskap i Guds hånd? Det kan vi ikke se bort fra.

Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? sier salmisten i Salmenes bok 2:1.

Jesus sa: Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende. (Lukas 21:24)

Betyr de siste begivenhetene at hedningenes tider er til ende? Og i så fall hva betyr det?

At Jesu gjenkomst står for døren?

I alle fall: Den profetiske klokken tikker og går. Den glemmes inntil den slår på nytt og minner oss om at enda en ny epoke er innledet.

Spennende tider!

8 liker  
Kommentar #140

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Tanken på at Trump kan forårsake en eller annen form for endetid har nok streifet ganske mange, men jeg har fortsatt ikke møtt noen som liker tanken. De finnes tydeligvis. 

4 liker  
Kommentar #141

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Tanken på at Trump kan forårsake en eller annen form for endetid har nok streifet ganske mange, men jeg har fortsatt ikke møtt noen som liker tanken. De finnes tydeligvis. 

Hvem betyr i denne sammenhengen ingenting. Det er oppfyllelsen av det profetiske ordet som har betydning.

Gud er ikke nødvendigvis politisk korrekt.

8 liker  
Kommentar #142

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Tanken på at Trump kan forårsake en eller annen form for endetid har nok streifet ganske mange, men jeg har fortsatt ikke møtt noen som liker tanken. De finnes tydeligvis. 

Er det det du har å komme med - liker?

For et perspektiv - liker - gir oss, hva var det profetene helt tilbake i GT likte?

Kanskje vi kan bli kvitt hele historien, med bibel og profeter - fordi vi ikke - liker - det!

4 liker  
Kommentar #143

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Gud er ikke nødvendigvis politisk korrekt.

Nei nå må vi fjernet disse politisk korrekte som til og med er motstandere av jordas undergang?

2 liker  
Kommentar #144

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jesus forberedte oss også!

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem betyr i denne sammenhengen ingenting. Det er oppfyllelsen av det profetiske ordet som har betydning

Så lenge vi tror Bibelen er Guds Ord til oss, tror vi jo at profetiene oppfylles. Vi tror også at Jesus  forberedte oss på det som skal skje. 

Når det skjer vet vi ikke. Hvem av oss som lever da, vet vi ikke. Hvem som er aktive politikere i de forskjellige land vet vi ikke.

Foreløpig får vi gå på skole, jobbe, være pensjonister, gå i kirke eller bedehus, og allikevel være som speidere: «Alltid beredt» Og det enten vi skal leve eller dø.

Men de som lever når tiden er der, får sannsynligvis en aha-opplevelse, spesielt hvis de kjenner både profetier og Jesu ord.

«Var det slik det skulle skje?» 8 liker  
Kommentar #145

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Publisert over 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Ja, og dette var ikke noe Minos diktet opp. Men jeg lurer på om alle her inne bryr seg om, eller tør å lese det?

Jeg kjente en kvinne som alltid snudde tobakkspakken slik at hun slapp å se advarselen. Hun døde av hjerteinfarkt bare 54 år gammel.

Våger vi å lese Jesu ord om «fortsettelsen»? 

Eller leser vi bare 1.Kor.13 ?

Bjørn Erik  Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

             IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De  kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av  dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+  Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir  mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre  synder fullt. Krigen bryter ut.

----------------------------------------------------------------------------

Alle profetier skal prøves på Skriftene, del fire av denne "profetien" tilsier faktisk at det er ondsinnet av vestlige lands befolkning - ikke - å la seg indoktrinere til islam. For det er faktisk dette som står i del fire i denne "profetien" for det er faktisk dette som skjer. Den opprinnelige befolkningen skal da la seg indoktrinere til islam for ikke å gjøre noe galt, for det er jo det som foregår der den muslimske befolkningen blir mange nok i vestlige land.

Hvem er det som er harde mot den opprinnelige befolkningen? Er det ikke dem som sammen med muslimene (de såkalte flyktningene) som tilrettelegger for islam i det offentlige rom, samt betydelig økt terrorfare som har medført kontinuerlig terrorberedskap? Samt i betydelig grad økte voldtekter mot barn i skolesammenheng, ungdommer og kvinner der den muslimske befolkningen øker, og voldelige muslimske ungdomsgjenger herser med befolkningen. 

- Å sammenligne slike forhold med hvordan jødene i virkeligheten ble behandlet er faktisk det motsatte av virkeligheten, samtidig er det betydelig økt forfølgelse av jøder i de land der islam får fotfeste.

Kristus Jesus sier jo at jødene skal bli forfulgt fordi de minner verden om Ham, det samme gjelder de kristne. Ut fra denne  IV delen av denne "profetien" betyr det faktisk at vi skal ta vel i mot dem som intenst hater både jøder og kristne (begge påminner verden om Kristus Jesus). Det er jo samtidig derfor raseriet fra den muslimske verden stiger fordi Trump anerkjenner Jerusalem som jødenes hovedstad. For Jerusalem og Israel påminner også  verden om Israels Gud.

"Folk begynner å mislike dem og blir hårde mot dem", står det i denne "profetien", noe som direkte sier at det ikke er disse "flyktningene" (noen få innimellom er virkelige flyktninger mens den absolutte majoriteten av de virkelige flyktningene har ikke råd til å komme hit) som er hårde mot befolkningen men motsatt. Virkeligheten er faktisk totalt motsatt, samt at det enda en gang er jødene som ytterligere utsettes for betydelig økt jødehat.

Dette skrev jeg i Kommentar #89 , som tydeligvis "falt i dårlig jord" hos deg og tydeligvis flere som samlet ga deg likes, til det vil jeg påminne om:  Vi lever i en tid da mange blir lurt og bedratt i kristen sammenheng, og mange lar seg frivillig lure og bedra. Fordi de ikke prøver hverken såkalte profetier og det som skjer på Skriftene, noen gjør også det men da selektivt samtidig som de sluker rått mye av det som formidles fra sekterisk karismatisk hold. Dermed blir det en usmakelig blandet lapskaus av falske profetier mens de ekte profetiene som Skriftene formidler dermed blir misbrukt. Når slike "profetier" som den Fjerdingen kom med samtidig oppfattes som "ekte", da skal de som formidler slikt (Minos og flere) bli trodd og de som blir vist slikt skal altså ikke se på slike "profetier" med kritiske øyne men regne dem som troverdige på lik linje som profetiene i Skriftene. 

Dette er det faktisk du argumenterer for og forsvarer og ikke minst anbefaler, nå vet vi det. Du og dine likesinnede blander rett og urett sammen, slik at budskapet blir forvirrende og vrangt. Dere sammenblander rett lære med sekterisk karismatisk vranglære som samtidig inkluderer meget tvilsomme "profetier".  Samtidig skjer dette at slike fra kristenhold samler seg unisont, mot andre kristne som ikke er som dere; dere som nynner samstemte sammen og motarbeider samtidig troende kristne som holder seg til Kristus Jesus alene og dermed også Skriftene alene. For det er faktisk ikke omsorg for hverken sine nærmeste eller sine søsken i troen å formidle noe som søker å bringe sine nærmeste og dermed også troende kristne på avveier. Som blander rett forkynnelse og rette profetier sammen med falsk forkynnelse og falske profetier. 

Denne "profetien" indikerer heller ingenting om at den situasjonen vestlige land har kommet i er et resultat av hvordan framtredende vestlige land og tilhørende NGOèr, fra politisk  globalistisk ideologisk "korrekt" kristenhold har behandlet Israel og jødene ved ivrig å støtte opp om Israels fiender, også via store pengesummer som giverne måtte vite ville brukes til våpen og utruste flere terrorister samt til å grave mange tuneller for å åpne også slike veier for terroristene. Disse skadelige bumerangene som i flere tiår ble kastet mot Israel og jødene har snudd og slår tilbake med stor kraft. Samtidig som slike skadelige bumeranger fortsetter å bli kastet mot Israel og jødene, bumeranger vender alltid tilbake til dem som kaster dem, enten på godt eller ondt; helt avhengig av hvem som kaster dem.

Kom til å tenke på dette Luk 18,8 og  2 Kor 11,12-15 samt noe som flere av disse skriftstedene sier, det står skrevet:

Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,8

12 Slik har jeg gjort det hittil, og det skal jeg fortsette med. For det er noen som gjerne vil ha en mulighet til å skryte av at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg ta fra dem. 13 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.
 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. 
2 Kor 11,12-15

 Men Elymas, trollmannen – navnet hans betyr det – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Apg 13,8

 Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til troen. Apg 13,12

  Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til troen.
Apg 13,48

Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Rom 10,17
 

VRANGLÆREN I DEN SISTE TID
 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 1 Tim 4,1

 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro. 1 Tim 5,8

 For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. 1 Tim 6,10

 Visse folk har bekjent seg til den og har forvillet seg bort fra troen.
 Nåden være med dere!
1 Tim 6,21

 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 2 Tim 3,12

Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. Hebr 4,2

 Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Jak 2,17

Der ser du: Troen virket sammen med hans gjerninger, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Jak 2,22

 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Jak 2,26

Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. 1 Pet 5,9

 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Åp 14,12

Israels Gud sier dette og det står skrevet: 

GUD KALLER OG VELSIGNER ABRAM
1 Herren sa til Abram: "Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg!
 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse!
3  Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
 og forbanne den som forbanner deg.
 I deg skal alle slekter på jorden velsignes."
1 Mos 12,1-3

Hvem er det som intenst hater jødene? Jo, det er de samme som tilrettelegger for økt imperialistisk muslimsk innvandring og muslimene selv (det finnes alltid unntak fra tilretteleggeres og muslimsk side, alle er ikke like hardhjertede og imperialistiske, noen er også mer sekulære).

Guds apostel Paulus sa det også slik, det står skrevet:

Den som ikke elsker Herren, han være forbannet! Marana ta! 1 Kor 16,22
[Marana ta: arameisk bønnerop som betyr: Kom, Herre! Se Åp 22, 20.]
<Gal 1, 8 f; Åp 22, 20>

8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!
 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet! 
Gal 1,8-9

Dette er landet som dere skal dele mellom Israels stammer. De skal ha det til odel og eie, og dette er de delene de skal få, lyder ordet fra Herren Gud. Esek 48,29

 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. Gal 4,30

 Og Josva kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del. Jos 18,10

 HERRENS DOM OVER FOLKENE
6  For se, i de dager, på den tid
 da jeg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,

 7  da vil jeg samle alle folkeslag
 og føre dem ned i Josjafats dal.
 Der vil jeg holde rettergang med dem
 om Israel, mitt folk og min eiendom,
 som de spredte blant folkene.
 De delte mitt land

[Josjafats dal: en dal der Herren skal holde dom over folkeslagene (se v. 17). Josjafat betyr "Herren dømmer".]
<3, 17. 19>
 8  og kastet lodd om mitt folk;
 de gav en gutt for en skjøge
 og solgte en pike for vin - og drakk.
Joel 3,6-8

14   Rop dette ut blant folkene:

 Rust dere til hellig krig, vekk krigerne!
 La alle stridsmenn møte fram og dra ut! 

15  Smi plogskjærene om til sverd
 og vingårdsknivene til spyd!
 Sveklingen skal si: "Jeg er en helt." 
Joel 3,14-15

 17  Folkeslagene skal bryte opp
 og dra til Josjafats dal.
 For der vil jeg sitte til doms
 over folk fra alle kanter. 

18  Sving sigden, for høsten er moden!
 Kom og tråkk, for vinpressen er full,
 pressekummene flyter over.
 For folkenes ondskap er stor.

 19  Det er et mylder og ståk i avgjørelsens dal!
 Herrens dag er nær i avgjørelsens dal.

[avgjørelsens dal: Josjafats dal. -> v. 7.]
 20  Sol og måne svartner,
 og stjernene mister sin glans.
Joel 3,17-20

JERUSALEM OMRINGET OG BEFRIDD
1  Et domsord.

 Dette er Herrens ord om Israel, lyder ordet fra Herren, som utspente himmelen og grunnla jorden, og skapte ånd i menneskets indre:

 2  Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Også Juda må være med og beleire Jerusalem.

[tumleskål: en skål med rusdrikk som gjør folk fortumlet; her om den straff som Gud lar dem få. Sml. Jer 25, 15; Hab 2, 16.]
 3 Den dagen skal det skje at jeg gjør Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den, skal bare rive seg opp. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen.

 4  På den dagen, lyder ordet fra Herren, vil jeg slå alle hester med forvirring og rytterne med vanvidd. Jeg vil la mine øyne våke over Juda-ætten og slå alle folkenes hester med blindhet. 5 Da skal høvdingene i Juda si med seg selv: «Jerusalems innbyggere er sterke i sin Gud, Herren, Allhærs Gud.» 
Sak 12,1-5

Selv om Herren Allhærs Gud sender folkeslagene til Jerusalem og Josjafats dal, betyr ikke det at troende kristne er med blant dem, for troende kristne fra alle folkeslagene og jøder først er utskilt fra denne verden. Troende kristnes kall er uansett å velsigne jødene og Israel, samt stå sammen med Guds samlede folk i gode som i onde dager. Gjenfødte troende kristne ser heller ikke på antallet motstandere, men har blikket festet på Kristus Jesus.

3 liker  
Kommentar #146

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
"Folk begynner å mislike dem og blir hårde mot dem", står det i denne "profetien", noe som direkte sier at det ikke er disse "flyktningene" (noen få innimellom er virkelige flyktninger mens den absolutte majoriteten av de virkelige flyktningene har ikke råd til å komme hit) som er hårde mot befolkningen men motsatt. Virkeligheten er faktisk totalt motsatt, samt at det enda en gang er jødene som ytterligere utsettes for betydelig økt jødehat.

Det står også i profetien at da kommer Jesus tilbake.  Det er jo det fantastiske.

Du ser problemer i stedet for å se herligheten.  

Det er et gledesbudskap!!

Åp 21, 1-4


En ny himmel og en ny jord

 21Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  

2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  

3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:

          «Se, Guds bolig er hos menneskene.

           Han skal bo hos dem,

           og de skal være hans folk,

          og Gud selv skal være hos dem.

           Han skal være deres Gud.

         

     4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
          og døden skal ikke være mer,
          heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
          For det som en gang var, er borte.»

4 liker  
Kommentar #147

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det som er harde mot den opprinnelige befolkningen? Er det ikke dem som sammen med muslimene (de såkalte flyktningene) som tilrettelegger for islam i det offentlige rom, samt betydelig økt terrorfare som har medført kontinuerlig terrorberedskap?

Det kan jo hende, uten at jeg vet det, at det gjelder Trumps harde linje mot palestinerne og muslimene som vil utløse vold, krig og brutte forbindelseslinjer mellom vesten og muslimske land.  

Trumps beslutning da det gjelder innreiseforbudet og ikke minst at han bestemte seg for å anerkjenne Jerusalem som hovedstaden i Israel - kan være utløseren av svært mye.

Palestinerne og muslimene som den "opprinnelige befolkningen".   

Slik det ser ut nå, blir det sterke reaksjoner etter beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som hovedstad  - fra muslimsk side.  Ikke sikkert amerikanere og deres allierte vil ønskes spesielt velkommen i muslimske land.  Heller ikke som besøkende.  Det er jo risikabelt allerede i dag.

Trumps beslutning kan sette fyr på MØ - på nytt.  Også sette fyr på muslimske land i Afrika. Egypt osv.

Det blir spennende å se utviklingen videre.

1 liker  
Kommentar #148

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Kristus Jesus er jo også de hjelpeløses hjelper.

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det står også i profetien at da kommer Jesus tilbake.  Det er jo det fantastiske.

Du ser problemer i stedet for å se herligheten.  

Det er et gledesbudskap!!

Åp 21, 1-4

Er påminnelsene om alle skriftstedene også å være fokusert på problemer?

Ser du ikke at det er faktisk herlig å få påminne om de forskjellige skriftstedene, for Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje. Er ikke dette også herlig og et godt budskap?

Skrev jo også dette, synes du dette er bare problemer også?:

"Selv om Herren Allhærs Gud sender folkeslagene til Jerusalem og  Josjafats dal, betyr ikke det at troende kristne er med blant dem, for  troende kristne fra alle folkeslagene og jøder først er utskilt fra  denne verden. Troende kristnes kall er uansett å velsigne jødene og  Israel, samt stå sammen med Guds samlede folk i gode som i onde dager.  Gjenfødte troende kristne ser heller ikke på antallet motstandere, men  har blikket festet på Kristus Jesus."

Er ikke det mer enn herlig nok så lenge en er i denne verden, å få nåde til å få ha blikket festet på Kristus Jesus?

Har faktisk stadig påminnet om både Fredsriket og den nye himmel og den nye jord, kommentarene i profilen vil bekrefte det. 

- Når jeg av Guds nåde får ha blikket festet på Kristus Jesus, da er jeg også faktisk samtidig  himmelvendt. -

 Det betyr ikke at en glemmer tilstanden som er her på jorden, for alle troende er også kalt til å være våkne, våke og følge med på tidens tegn som gjenkjennes i profetiene. Er faktisk ganske opptatt av dette som også kan bekreftes av kommentarene i profilen.

I og av meg selv makter jeg ingenting, ikke er jeg spesielt modig heller. Men når jeg av Herren Allhærs Guds nåde får se på Kristus Jesus, da skjer det noe både herlig og forunderlig. Kristus Jesus er jo også de hjelpeløses hjelper.

Jo dette herlige budskapet er også vel verdt å holde høyt i hevd slik at flest mulig får se det, dette har jeg også ved tidligere x-antall anledninger fått nåde til å påminne om:

DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD
1  Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.
 2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.
 3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.

 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte."
 5  Han som sitter på tronen, sa da til meg: "Se, jeg gjør alle ting nye." Og han la til: "Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord."
 6 Deretter sa han til meg: "Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet.
 7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.
 
Åp 21,1-7

Kommentar #149

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Er metereologene for ekstremvær?

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Nei nå må vi fjernet disse politisk korrekte som til og med er motstandere av jordas undergang?

Din ironisering er like absurd som å antyde at metereologene er for ekstremvær. 

Du har mer å bidra med enn dette. 

6 liker  
Kommentar #150

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Dommedag

Publisert over 3 år siden

Er ikke det oveordnede målet med å få samle alle jødene i Israel,som så mange kristne ønsker.Lengselen etter dommedag.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere